Plekbord

jaargang 31, nummer 11, December 2010

   
     

Beste Lezers,Het is volop winter in Nederland, de eerste schaatswedstrijden en tourtochten zitten er weer.
Nu kunt u gaan genieten van de kerstdagen, Lekker eten en drinken en natuurlijk er even tussen uit naar b.v. de Abdij Marienkroon al weer een mooie kerststallen tentoonstelling te zien is. Ook de kerken hebben hun kerstal weer staan, dus ook altijd een mooie gelegenheid om hier ook eens even binnen te lopen.
Dit Plekbord is het laatste in deze vorm. Het krijgt een nieuw uiterlijk, maar wel met de voor U zo belangrijke informatie. ( zie verder in dit blad ).
Verder wensen we iedereen heel fijne feestdagen toe en vooral een gezond 2011.

De redactie

De Groene HanddrukOp 24 november kreeg ons bestuurslid Bert van Opzeeland van wethouder drs. Margo Mulder van de gemeente Heusden de Groene Handdruk uitgereikt. Deze prijs bevatte naast een trofee een anmoedigingsprijs van € 350,-- en ging om initiatieven die de biodiversiteit in de omgeving bevorderden. De gemeente heeft voor de toekenning van de Groene Handdruk niet alleen gekeken naar nieuwe initiatieven maar ook naar verdiensten op het gebied van natuurbehoud en –ontwikkeling. Bert kreeg de prijs voor zijn inzet voor de das in de Loonse en Drunense duinen. Vanaf 1993 is hij actief, toen sinds lange tijd weer eens een das in Vlijmen verscheen. In 1999 zette hij voor Das&Boom samen met Natuurmonumenten het herintroductieproject van de das in de duinen op. Bert ‘op dit moment bevolken 26 dassenfamilies met ongeveer 80 à 90 dieren onze omgeving. De dassen hebben zich steeds verder verspreid. Niet alleen in het Nationaal Park maar ook in de omgeving ervan worden burchten aangetroffen. Ik heb de geldprijs geschonken aan het project Dassenwerk dat in de duinen door ervaren schoolgidsen wordt verzorgd. Dit is een door ‘dassenogen’ bekeken educatieproject ‘look and feel’ en is voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Hiervoor is heel veel belangstelling’. Maar niet alleen Bert kreeg de prijs, ook enkele leden van onze vereniging kregen deze. Zo kreeg Fons Mandigers de prijs voor het omvormen van het Vlijmensch Ven tot nieuwe natuur en Cees van der Meijden voor zijn inzet voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Ook Heemtuin de Meulenwerf in de vesting kreeg de prijs. In de tuin is een aantal van onze leden actief.

Kerststallen tentoonstellingVan 18 december 2010 tot en met 2 januari 2011 wordt voor de 18e keer de traditionele tentoonstelling van kerststallen, -beelden en –groepen gehouden in de tentoonstellingsruimte van Stichting Honsoirde op het terrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. Er worden zo’n 200 stallen en groepen uit de collectie van Ans en Geurt van Bruxvoort uit Eck en Wiel opgesteld.
De kerstgroep van wijlen pater Raymundus zal een prominente plaats krijgen bij de hoofdingang van de Abdij.
Er wordt een aparte hoek of gang ingericht, waar de kinderen kunnen spelen met enkele stalletjes en beeldjes. Ook is er een kleurhoek, waar de kinderen naar hartenlust kerstafbeeldingen kunnen inkleuren. Door de invulling en inlevering van een puzzelspeurtocht kan een dampende beker chocolademelk met koek worden verdiend.
Heemkundekring ”Onsenoort” exposeert eigengemaakte kerstkaarten en geeft diverse workshops, zoals kalligraferen en kantklossen.
Op de benedenverdieping zijn zelfgemaakte kerstkaarten te zien van Annie Scheij. Zuster Mariet van Thiel (aquarel) en Tonnie Smits (kaligrafie) exposeren en verkopen zelfgemaakte kerstkaarten e.d. Ans van Empel en Thea van den Tillaard demonstreren op verschillende dagen de kunst van het kantklossen.
In de sfeervolle kelder kunt u nagenieten met een kopje koffie, thee of een glaasje glühwein.

Plekbord nieuwe stijlMet ingang van 2011 wordt het Plekbord in een nieuw jasje gestoken.
Om ruimte en dus papier te sparen hebben we met de hulp van Sikkers het lettertype en de lay-out van ons blad aangepast. Hierdoor is het aantal pagina’s standaard teruggebracht tot 4 pagina’s, maar kan er toch ongeveer dezelfde hoeveelheid tekst geplaatst worden als voorheen.
Het bestuur is voor deze wijziging Toon Groot zeer erkentelijk. Hij heeft zich bijzonder ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Een bijzonder fraai resultaat, in kleur, ziet u vanaf 1 januari bij u op de deurmat vallen.
Tegelijkertijd zullen deze kleuruitgaven in het vervolg in Pdf formaat, met de foto’s incluis, op deze website verschijnen.
Zoals in het vorige Plekbord al aangegeven gaan we met ingang van 2011 eveneens met de digitale versie als nieuwsbrief van start. Iedereen die zich hiervoor aanmeldt zal het Plekbord voortaan digitaal ontvangen.

Ingezonden - GezochtKent iemand schilderijen, tekeningen, foto's van de notarisdynastie Middelkoop uit Dussen.

Het betreft hier:
Jacobus Middelkoop 1710-1773 (afkomstig uit Heusden)
Dionisius Middelkoop sr 1747-1807
Dionisius Middelkoop jr 1788-1865
Dionisius Middelkoop Dzn 1821-1891
Gezien de ontwikkeling van de fotografie komt alleen de laatste in aanmerking voor een mogelijk fotografische afbeelding.
Dit zijn afstammelingen van Bernardus van Middelkoop ~1670-1723 (getr.met Anna van Dalfzen) die na 1700 in Heusden notaris/burgemeester/kerkmeester/thesaurier en sub.drost was.

Meer informatie op http://www.everyoneweb.com/MiddelkoopProject/ >> Takken Overzicht >> Huibert1631

Jan Middelkoop Tiel. of:

Ton Lensvelt, Molenplantsoen 40, 4271 AH Dussen, tonlensvelt@wanadoo.nl

Rondleidingen Abdij MariënkroonRegelmatig organiseert onze vereniging rondleidingen op de abdij voor buurtverenigingen, scholen, heemkundekringen, families etc..
De rondleidingen duren 2-3 uur en een programma kan zijn:
- presentatie over de geschiedenis van Abdij Mariënkroon, kasteel Onsenoort en het project ‘Grachtvondsten’.
- presentatie door de Stichting Mariapoli Mariënkroon
- rondwandeling over het abdijterrein en uitleg bij markante plaatsen
- bezoek aan de archeologische tentoonstelling in de abdijtoren
- bezoek aan ‘De Plekhoek’; het depot en werkruimte van de arch. werkgroep
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat.

LedenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Onsenoort zal worden gehouden op maandag 7 februari 2010 om 19.00 uur in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Notulen van de Ledenvergadering op 9.2.2010
3. Jaarverslag 2010
4. Financieel verslag 2010
5. Begroting 2011.
6. Verslag kascommissie 2010
7. Benoeming kascommissie 2011
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Bart Beaard, Anton van Spijk en Thijs Stevens.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 februari 2011 bij de secretaris.
9. Activiteiten 2011
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.

Na de pauze zullen Gerard Pelders en John Schellekens, leden van onze Archeologische Werkgroep, een presentatie houden, genaamd ‘Op zoek naar een kasteel’. Al enkele jaren is de werkgroep bezig met opgravingen in en rondom De Komwiel (gelegen tussen Haarsteeg en Bokhoven) met geweldige resultaten.

Het Jaarverslag zal op 1 februari op onze website geplaatst worden. Hierdoor is er de mogelijkheid dit verslag vóór de ledenvergadering door te lezen.

“Witte gij ‘t”Even nog wat humor op het eind van het jaar, dat moet toch ook kunnen!

Onlangs gaf Supermarktketen EMTE een spel uit met de naam “Witte gij ‘t” met daarin de vraag, of het Brabants de kortste taal van ons land is. Kijkt u hier onder maar en trek je conclusie. En als je het spel gaat spelen met oud en nieuw, doe er dan je voordeel mee.

Het Brabants is de kortste taal in ons land, en dus de meest efficiënte!

In het Nederlands: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ In het Brabants:

= Dit behoort tot de mogelijkheden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = Da ken.
= Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. _ = Ge wit noit nie.
= Zou u dat eens willen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = Wa ?
= Zulks ben ik geenszins van plan. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = Da den’k toch nie.
= Ligt dat in de lijn der verwachtingen? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = Zou da ?
= Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. _ _ _ _ _ = Hendig zat.
= Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren. _ _ _ _ _ _ = Da’s sund.
= Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste. _ _ _ _ _ _ _ = Wa zedde nou ?
= Deze informatie is geheel nieuw voor mij. _ _ _ _ _ _ _ _ _ = Daor wit ’k niks van.
= Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? _ _ _ _ _ = Meude gaai da wel ?
= Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening. _ _ _ _ _ = Das nie !
= Het leven van een Brabander gaat niet over rozen. _ _ _ _ _ = Tis wa !

Met het Brabants als voertaal kun je 80% bezuinigen op de tijd van de werkbesprekingen.
Ook bij vergaderingen en in het parlement!!!!!!!!!

Houdoe

DVD – Met Gansen TrouIn 2006 hebben we van alle jaargangen 1951-2006 een DVD laten maken. In totaliteit zijn er hiervan 450 stuks gemaakt, die nu allemaal verkocht zijn. De DVD is niet alleen verkocht aan onze leden, maar door het gebruik van internet wordt onze DVD door geheel Nederland verkocht. Ook incidenteel naar het buitenland, zoals; Australië, Amerika, Duitsland, Thailand etc.
Begin 2011 zullen we een nieuwe DVD gaan uitgeven met de jaargangen 1951-2010 en deze zal dan € 20,- per stuk kosten. U kunt de DVD nu al per mail of telefonisch bestellen bij het secretariaat.

‘De Maas is om’Van dit boek, geschreven door ons bestuurslid Bert van Opzeeland, zijn nog exemplaren verkrijgbaar bij het secretariaat in Drunen of bij uitgever Kees van den Oord in Bokhoven. Het boekkost € 22,50.

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 of
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Inbinden van jaargangen ‘Met Gansen Trou’Uw jaargangen goed bewaren, door ze in te laten binden? Een goed adres hiervoor is: Wijnand Broeders, Grotestraat 87 te Drunen. 0416-374222
Terug naar het plekborden overzicht