Plekbord

jaargang 31, nummer 10, November 2010

   
     

LedenwervingBeste leden,

In dit Plekbord wil ik weer uw aandacht vragen voor onze actie ”Ledenwerving”. Onze vereniging telt momenteel bijna 650 leden en graag zouden wij dit aantal zien stijgen. Als bestuur willen we graag meer leden, omdat we willen groeien vanuit onze doelstelling, die in de statuten als volgt is verwoord: ”Het bevorderen in brede kring van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen streek en volk met betrekking tot het heden, het verleden en de toekomst”.

Onze vereniging biedt:
- Maandelijks het zestien pagina’s tellende tijdschrift ”Met Gansen Trou”.
- Maandelijks het mededelingen- en informatieblad ”Plekbord”.
- Jaarlijks een dagexcursie en een middagexcursie.
- Jaarlijks minimaal twee lezingen over heemkundige onderwerpen.
- Jaarlijks minimaal twee tentoonstellingen in onze heemkamer in de toren van Abdij Mariënkroon.

Onze vereniging wordt steeds meer betrokken bij overleg met overheidsinstellingen over Monumenten, Industrieel Erfgoed, Archeologie en Natuur. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website: www.hkkonsenoort.nl

Door lid te worden van onze vereniging ondersteunt u onze werkzaamheden. Gaarne doe ik een beroep op al onze leden om mee te werken aan deze ledenwerving. Een bloem of een cadeaubon is alle twee even kleurrijk, maar een cadeaubon blijft één jaar lang in bloei.
Daarom is een cadeaubon met inschrijfformulier aan dit Plekbord toegevoegd.

Wij wensen u allen heel fijne feestdagen in de laatste maand van dit jaar.

Namens het bestuur, Adrie de Bonth, voorzitter

Over boeken gesproken”Bontgenoten”

Op donderdag 11 november 2010 overhandigde directeur Boudewijn de Bont van restauratiebedrijf ”Nico de Bont” het eerste exemplaar van ”Bontgenoten” aan gedeputeerde Brigitte van Haaften van cultuur van de provincie Noord-Brabant. Het van oorsprong Nieuwkuijkse bouwbedrijf, aannemingsbedrijf ”Nico de Bont”, bestaat dit jaar een halve eeuw. In augustus 1960 richtte vader Nico de Bont samen met zijn vijf zonen een eigen bouwbedrijf op. Hij stapte uit het familiebedrijf De Bonth-van Hulten. Al vrij snel na de oprichting werden de eerste restauratieopdrachten uitgevoerd en daarmee werd de ontwikkeling ingezet tot wat het bedrijf nu is:
Een gespecialiseerde aannemer die zich geheel toelegt op het restaureren, onderhouden en herbestemmen van monumentale gebouwen. Historicus Kees van den Oord werd gevraagd om een jubileumboek te schrijven over de aannemer, die de laatste jaren in Vught is gehuisvest. De titel is ”Bontgenoten” geworden, waarmee wordt aangegeven dat samenwerking en bescheidenheid hoog in het vaandel staan. Kees van den Oord heeft de bedrijfsgeschiedenis beschreven tegen de achtergrond van de veranderende situatie in de Nederlandse monumentenzorg in de afgelopen vijf decennia. Het boek is met 216 pagina's niet alleen lijvig, maar ook een lust voor het oog door de vele illustraties van geslaagde restauratieprojecten in Noord-Brabant en daarbuiten. Voor meer informatie over het boek kunt u terecht bij www.nicodebont.nl

Excursie naar Koningshoeven.Zaterdag 2 oktober nog even in de agenda gekeken naar de tijd van vertrek bij Abdij Mariënkroon. Bij aankomst aldaar was het, zoals bij iedere excursie, een levendige bedoening bij de poort van de Abdij.
Altijd weer een beetje spannend; wat gaat het deze middag worden?
Zoals gevraagd door organisatie, werden er groepjes gevormd om met elkaar mee te rijden. Ik had het geluk mee te mogen rijden in een auto die was voorzien van navigatieapparatuur. Het vertrek vanaf Abdij Mariënkroon was gepland om 12.30 uur, en zo gebeurde het ook.
Ik meen dat een van onze bestuursleden de richting aan zou geven, de andere auto's zouden volgen. Dat gebeurde en we reden via de A59 richting Waalwijk en langs Loon op Zand naar Tilburg. Op de Ringweg-Noord in Tilburg raakte onze auto al vrij snel het contact met de koploper kwijt. Geen bezwaar,we hadden immers navigatieapparatuur in de auto, welke achteraf van onschatbare waarde bleek te zijn. Gelukkig had onze chauffeur het adres van ”De Koningshoeven” in zijn bezit. Met behulp van de nieuwste techniek zijn we bij de Abdij Koningshoeven gekomen.
Ik heb nog nooit zo toeristisch in Berkel-Enschot rondgereden: mooie landwegen, maïsvelden, boerderijen, te veel om op te noemen. Op het terrein van het trappistenklooster is de bierbrouwerij ”Koningshoeve” gevestigd. Hier kregen we een uitgebreide rondleiding met de nodige informatie over het ontstaan van het klooster. Dit is ontstaan uit een aantal boerderijen, de latere naamsverandering, van Schaapskooi naar Koningshoeven enz.
Onze rondleider wist de aandacht scherp te houden door wat privé-aangelegenheden van onze voormalige Koning Willem ll uit de doeken te doen, en de latere naam Koningshoeven uit te leggen. Tijdens de promotiefilm werden we getrakteerd op een heerlijke Trappistenbier. Na afloop van de rondleiding konden we nog zelf genieten van een biertje of andere frisdrank en een bezoek brengen aan de Abdijwinkel. Zo ik het heb ervaren, was het weer een geslaagde middag.

Anton.van.Spijk

Digitale nieuwsbrief – PlekbordVanuit Cultureel Brabant wordt bij de heemkundekringen steeds meer aangedrongen om veelvuldiger gebruik te gaan maken van de moderne media. Ook wij willen niet achter blijven in dit digitale tijdperk en, in de hoop hierdoor ook jongeren eerder te kunnen bereiken, heeft het bestuur het plan opgevat om allereerst op te starten met een digitaal Plekbord.
Daartoe zal eerst een bestand gerealiseerd moeten worden van de e-mailadressen van onze leden, die het Plekbord graag digitaal toegestuurd krijgen.
De eerste maanden in 2011 zal het Plekbord aan iedereen zowel digitaal als stoffelijk worden aangeboden. Zodra de foutjes eruit zijn en het goed functioneert, zal het Plekbord in papieren vorm enkel nog aan hen worden toegestuurd die niet overweg kunnen met een computer. Tevens zal het Plekbord integraal in PDF-vorm aan onze website worden gehangen.
Bijkomende voordelen hierbij zijn ook dat sneller een oproep gedaan kan worden aan de leden voor welke vorm van hulp/ informatie dan ook. En........ last but not least: besparing van drukkosten.

Wil iedereen die geïnteresseerd is dit aanmeldingsformulier afdrukken, invullen en:
- scannen en mailen naar digitaalplekbord@hkkonsenoort.nl
- opsturen naar: Heemkundekring Onsenoort t.a.v.: B. van Gorp, Prins Bernhardlaan 4, 5251 EP Vlijmen.

Foto-werkgroep OnsenoortDe leden van deze werkgroep zijn al geruime tijd bezig foto’s van de HKK Onsenoort te verzamelen en te scannen. Momenteel worden de foto's ge-upload bij de Foto-en Filmbank Noord-Brabant (onderdeel van de Brabantica-collectie). U kunt alvast een kijkje nemen op:
www.filmenfotobank-nb.nl.
De volgende stap is het beschrijven van al deze foto’s. Dit is erg interessant en leuk om te doen, maar wel veel werk. Daarom is de werkgroep nu op zoek naar fotovrijwilligers, die vanuit hun thuissituatie achter de eigen pc/laptop de foto’s willen beschrijven via Internet. Iedereen die bekend is met ons heem en overweg kan met een computer nodigen wij uit hier aan mee te werken. Via het wereldwijde web kunt u meehelpen, met al uw kennis, om de juiste tekst onder de foto’s te plaatsen. U kunt dit doen wanneer het u het beste uitkomt, zonder dat u van huis hoeft te gaan, gewoon van huis uit. Iets voor u tijdens de lange donkere wintermaanden?
Vanuit onze eigen website komt er vervolgens een directe link met onze eigen fotocollectie en kunt u de foto’s van Heemkundekring Onsenoort direct bekijken. Schroom niet en meldt u aan bij de beheerder van onze collectie: Pieter van Eggelen.
Stuur een mailtje naar: pietervaneggelen@kpnplanet.nl
Daarna krijgt u tekst en uitleg hoe precies te handelen.
Wie wil de Heemkundekring c.q. de Foto-werkgroep hierbij helpen?

Namens de foto-werkgroep Onsenoort, Bernadette van Gorp.

Wie, Wat, waarOp de foto van Mari van Kessel uit Drunen, hebben wij helaas geen reactie gehad, maar U kunt altijd nog reageren.

De bovengenoemde fotogroep stuurde ons een heel fraaie foto, waar ze uw hulp bij nodig hebben, Ze willen namelijk graag weten wie deze dames zijn. De foto is genomen tijdens een naai- en knipcursus voor dames in Nieuwkuijk in april 1931. Hebt U enig idee, laat het ons dan weten.
Stuur uw reactie naar de bekende adressen onderaan dit plekbord.

Kerststallen tentoonstellingVan 18 december 2010 tot en met 2 januari 2011 wordt voor de 18e keer de traditionele tentoonstelling van kerst-stallen, -beelden en –groepen gehouden in de tentoonstellingsruimte van Stichting Honsoirde op het terrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. Er worden zo’n 200 stallen en groepen uit de collectie van Ans en Geurt van Bruxvoort uit Eck en Wiel opgesteld. De kerstgroep van wijlen pater Raymundus zal een prominente plaats krijgen bij de hoofdingang van de Abdij.
Er wordt een aparte hoek of gang ingericht, waar de kinderen kunnen spelen met enkele stalletjes en beeldjes. Ook is er een kleurhoek, waar de kinderen naar hartenlust kerstafbeeldingen kunnen inkleuren. Door de invulling en inlevering van een puzzelspeurtocht kan een dampende beker chocolademelk met koek worden verdiend.
Heemkundekring ”Onsenoort” exposeert eigengemaakte kerstkaarten en geeft diverse workshops, zoals kalligraferen en kantklossen.
Op de benedenverdieping zijn zelfgemaakte kerstkaarten te zien van Annie Scheij. Zuster Mariet van Thiel (aquarel) en Tonnie Smits (kaligrafie) exposeren en verkopen zelfgemaakte kerstkaarten e.d. Ans van Empel en Thea van den Tillaard demonstreren op verschillende dagen de kunst van het kantklossen.
In de sfeervolle kelder kunt u nagenieten met een kopje koffie, thee of een glaasje glühwein.

De tentoonstelling is gedurende genoemde periode dagelijks geopend met uitzondering van 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Geslaagde genealogische dagAfgelopen maand heeft de heemkundekring in samenwerking met het streekarchief na vele jaren weer een genealogische dag georganiseerd. Aangezien het stamboomonderzoek de laatste jaren aanzienlijk veranderd is door de digitalisering, lag het accent van deze dag op genealogie met gebruik van de computer en internet. Gezien de grote opkomst bleek dit een schot in de roos. Voor alle lezingen was veel belangstelling. Leo van Baardwijk vertelde op geanimeerde wijze over zijn beginjaren en opstart van het zoeken naar zijn familie. Dit werd gevolgd door tekst en uitleg van Dick van Vugt over het computerprogramma Aldfaer, hetgeen precies aansloot op het verhaal van Leo. Iedereen kon zien hoe je de diverse gevonden gegevens kunt verwerken in het computerprogramma Aldfaer. Bert de Vaan heeft uitgebreid stilgestaan bij diverse computerprogramma’s en het gebruik van internet met de voor-, maar zeker ook de nadelen.
Een heel ander onderwerp, voortgekomen uit hun stamboomonderzoek hebben Eli en Dinie Maas toegelicht in hun vier lezingen. Aan de hand van veel foto’s kon men zien wat er voor gegevens en bijzonderheden te vinden zijn op diverse begraafplaatsen .

Daarnaast waren de bekende genealogen Bert Meijs, Mari van Kessel, Bert van den Brandt. Bert de Vaan en Leo van Baardwijk aanwezig met hun uitgebreide computerbestanden. Zij hebben diverse mensen verder kunnen helpen met hun vele gegevens .
Daarnaast was er ook gelegenheid om onder begeleiding zelf de eerste schreden te zetten bij het zoeken naar voorouders d.m.v. microfiches in de studiezaal.

Gezien het grote aantal belangstellenden kunnen we spreken van een geslaagde dag en zullen de websites van de genealogen binnen onze vereniging nog veelvuldiger geraadpleegd worden met in ieders achterhoofd de waarschuwingen van Bert en Leo voor de diverse valkuilen van de genealogie en het internet.

Kerstconcert in MariënkroonZaterdag 18 december 2010 om 20.00 uur wordt in de in kapel van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk onder auspiciën van Stichting Honsoirde een KERSTCONCERT uitgevoerd door Kamerkoor Tourdion uit Waalwijk, met 24 koorleden, die onder leiding staan van dirigent Arjan van Baest. De muzikale intermezzi worden verzorgd door Trio Habayit op viool, cello en accordeon.

Uitgevoerd zullen worden werken van F.Poulenc - J.C.Bach - H.M.Gorecki – G.Schumann – A.Sullivan – R.Thompson – J.P.Sweelinck - B.Huijbers.

Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er een workshop, waarin het meerstemmige kerstlied “Nu sijt wellecome” wordt ingestudeerd. Na afloop wordt dit lied gezamenlijk gezongen.

In de pauze is er koffie enthee en na afloop een glaasje glühwein.

De entree bedraagt € 10,00, p.p incl. consumpties. Informatie en reservering: iedere dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. (073-5115040) of per e-mail honsoirde@planet.nl

Druk bezochte lezingOp donderdag 10 november stroomde de zaal in abdij Mariënkroon helemaal vol. Ruim 100 bezoekers kwamen af op de lezing over de Loonse- en Drunense Duinen.
Al snel bleek dat Piet de Jongh, voorzitter van IVN ”De Waerdman” naast schrijver ook een vlotte verteller is. Hij wist de bezoekers op een zeer aangename manier te boeien met zijn verhaal over de Loonse- en Drunense duinen. De lezing werd ondersteund door prachtige dia’s, door Harrie Stokwielder de afgelopen jaren in de grootste zandverstuiving van Europa gemaakt. Zo kregen we toch weer een ander beeld van dit gebied dat we dachten eigenlijk zo goed te kennen.

Slot Waterrijk HeusdenIn het weekend van 11 t/m 13 november bleek maar weer eens hoe belangrijk de waterhuishouding is in een gebied als ons heem. Drie dagen lang kwam het water met bakken uit de hemel. Gelukkig konden we het hier nog goed aan. Maar wie het boek ”De Maas is om” van Bert van Opzeeland, heeft gelezen beseft dat het al een eeuwenlange strijd is tegen het wassende water.

In het bezoekerscentrum in Heusden is nog tot het eind van 2010 een fototentoonstelling te zien van de inzendingen van foto’s die met water te maken hebben. Verder kunnen we terug zien op een geslaagd waterrijk gebeuren, met rondleidingen in de Eendekooi, het Fort bij Hedihuizen en de Haarsteegse wiel

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 of
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 10 DECEMBER a.s.
Terug naar het plekborden overzicht