Plekbord

jaargang 31, nummer 3, maart 2010

   
     

Beste lezers,De lente is begonnen. Na een lange winter (begonnen op 17 december) schieten de krokussen en narcissen weer uit de grond.
Natuurlijk hebben we weer wat informatie over ons heem. Allereerst een reactie op een artikel in ons maandblad "Met Gansen Trou". Dat stellen we altijd op prijs. Verder nog even aandacht voor het boek "De Maas is om" dat een erg fraai naslagwerk gaat worden.
Ook kunt u zich aanmelden voor onze jaarlijkse excursie, die dit jaar naar Den Haag gaat.

Veel leesplezier

IngezondenVolkslied of Brabantslied!

In zijn artikel in MGT nr. 1 over ons volkslied noemt Leo van Loon het Wilhelmus een lied met een moeilijke tekst. Daarin moet ik hem volledig gelijk geven. Als onderwijzer "in ruste" kan ik hem verzekeren dat het bijna onmogelijk is om de betekenis, zowel wat woordgebruik betreft als ook historisch, aan jonge kinderen uit te leggen. Wat niet weg neemt dat iedere Nederlander het Wilhelmus zou moeten kennen.
Ik schaam me wanneer ik op tv zie dat voetballers nauwelijks of helemaal niet (kunnen) meezingen. Maar inderdaad, zolang wij niet verder komen dan "Nederland mijn vaderland" gezongen door Frans Bauer, zullen we het met het Wilhelmus moeten doen, een lied dat mij toch vaak weet te ontroeren.
Slechts één vraag bij de opmerking dat er sprake zou zijn van kreupelrijm in de eerste strofe. Werd de letter e destijds niet gebruikt als aanduiding voor het verdubbelen van de voorgaande klinker? Dan zou de tekst als volgt luiden: "Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloet, den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den doet" (=dood ); dan rijmt het wel!

Daarna neemt Leo de pogingen om tot een Brabants volkslied te komen onder de loep. Hoewel ik van geboorte geen Brabander ben, waag ik het, na meer dan dertig jaren in het mooie Brabant gewoond te hebben, mij te bemoeien met die kwestie.
Ten eerste: elke vergelijking met het Friese volkslied gaat mank, omdat Fries een taal is.
Ten tweede: het bekende Limburgse volkslied "Waar in 't bronsgroen eikenhout" is zo overbekend dat elk ander lied dat met "Waar….." begint, al verdacht veel op plagiaat gaat lijken. Bovendien zijn teksten als: "Waar de torenspitsen wijzen naar vaad’ren Vaderland, blijft het Brabantsch volk vereenigd in den oude broederband", zo gedateerd en zo ronkend van provincialisme, dat die in de 21e eeuw niet meer gebruikt kunnen worden. En wat te denken bij: "Waar in soberheid en arbeid alle standen samengaan"? Hebben we het over Utopia of over Noord-Brabant?
Aan de andere kant voldoet een liedje van Guus Meeuwis, hoe goed bedoeld dan ook, niet aan de eisen van een volkslied. Daarom wijs ik nog eens op een ander lied: "Toen den hertog Jan kwam varen…." De tekst werd in 1947 geschreven door Harrie Beex en op muziek gezet door Floris van de Putt. Dit lied neemt ons mee naar de historie van het Hertogdom Brabant met een knipoog naar het heden, want de hertog is op een nacht op de Bossche Sint Jan geklommen en daar staat hij dag en nacht "Harba lori fa"!
Geen ronkende woorden, geen onbegrijpelijke teksten, wel een leuk lied dat goed mee te zingen is, in marstempo. Ik vind persoonlijk de coupletten 1, 2, 4 en 6 uitermate geschikt. Het lied is onder andere te vinden in de bundel "Nederlands Volkslied" van Pollmann en Tiggers (uitgeverij DeToorts) en via internet te beluisteren (en mee te zingen) bij: You Tube

Henk Dame, Putterstraat 52 , Heusden

Het boek "De Maas is om" - Duizend jaar Heusden en de strijd tegen het (hoog)waterDe voorinschrijving voor het boek "De Maas is om" sluit op 31 maart. Het boek, geschreven door Bert van Opzeeland, verschijnt eind april 2010. In alle bibliotheken en gemeentehuizen van Heusden liggen flyers waarmee het boek besteld kan worden. Deze flyers liggen ook bij Hans Koks in Haarsteeg, de Emmamolen in Nieuwkuijk en bij Kuijs Transportbedrijf in Vlijmen. Als men vóór 1 april intekent kost het boek €17,50 voor leden en €19,50 voor niet-leden van de Heemkundekring (exclusief eventuele verzendkosten). Na 1 april 2010 kost het € 22,50. Het boek kan ook worden besteld via onze website op de openingspagina: www.hkkonsenoort.nl.

Hieronder een fragment uit het boek:

Een eikenhouten kano. Tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de Bergsche Maas werd er op 5 juli 1889 een opmerkelijke vondst gedaan. Men was bezig om het zomerbed in de polder van Herpt en Berne te ontgraven. Op een diepte van 1.47 meter beneden Amsterdamsch Peil stuitten de gravers circa 4 meter onder de begane grond onverwacht op een houten voorwerp. "Zeer voorzichtig werd nu met graven te werk gegaan, waarna men de voldoening had een volledige kano te voorschijn te brengen", aldus een Heusdense verslaggever op 9 juli 1889. De kano was van eikenhout, 7.30 m. lang, 0.90 m. breed en 0.30 m. diep. Het vaartuigje dat uit één boomstam was gehakt, had een voor- en achtersteven. Aan het achterstuk bevond zich een bronzen plaat, verbonden door bronzen spijkers. Dicht bij de kano werden nog twee bronzen wapens ontdekt. Ingenieur Nolthenius van Rijkswaterstaat in ‘'s-Hertogenbosch liet een uitvoerig rapport opmaken. "Het hout, dat eenige eeuwen onder de grond zat, heeft veel geleden en was het best te vergelijken bij uitgekookt vleesch, dat bij de eerste aanraking direct in draden afwijkt". Onbekend was hoe oud de kano was, maar vermoedelijk uit de prehistorie. De bijzondere vondsten werden nog diezelfde maand zorgvuldig in kisten verpakt en daarna verstuurd naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
"Mijn moeder vertelde een keer over archeologische opgravingen ten tijde van het graven van de nieuwe maasmond. Als jongen was ik daarin zeer geïnteresseerd. Ze sprak ooit ook over een lange tunnel van de abdij van Berne naar de stad Heusden", merkt Heusdenaar Anton van Spijk (1936) op. Heemkundige Van Spijk kwam onlangs in contact met het Streekarchief Land van Heusden en Altena en kreeg daar informatie over archeologische opgravingen tussen 1889 en 1893. "Wat mijn moeder vertelde, bleek te kloppen. Zo vond men in 1893 tijdens het afgraven van de Bernse dijk, die naar Heusden liep, restanten van een oude muur en een tunnel. Deze tunnel liep dus van de voormalige Abdij van Berne naar de vestingstad Heusden", aldus een opgetogen Van Spijk.

Contributie 2010Er is nog een aantal leden, dat de contributie voor 2010 nog niet betaald heeft. De penningmeester verzoekt dit z.s.m. af te werken.

Bossche SchoolIn het werkgebied van onze heemkundekring zijn verschillende gebouwen gerealiseerd volgens de architectuur van de "Bossche School"; o.a. de St. Catharinakerk te Heusden (1950), R.K. Kerk H. Johannes Geboorte te Nieuwkuijk (1955), uitbreiding Gemeentehuis Drunen (1978), Stadhuis van Heusden (1955) en het oude gedeelte van het voormalige Jacobushof in Drunen. De Bossche School staat voor een sobere ingetogen vormgeving van gebouwen, waarbij de verhoudingen in de architectuur worden bepaald door het zogeheten plastische getal.
Voor ons heemkundeblad "Met Gansen Trou" heb ik een artikel in voorbereiding over dit onderwerp. Wie heeft informatie over dit onderwerp en/of kan me verder helpen met het schrijven over dit onderwerp.
Bart Beaard (0416-320995 of bart.beaard@hetnet.nl

Adrie Moonen gaf een prachtige lezingOp maandag 23 februari j.l. was de Lacourtzaal helemaal gevuld met belangstellenden voor de lezing van Adrie Moonen. Deze lezing ging over zijn voetreis naar het pelgrimsoord Santiago de Compostella in het noorden van Spanje. De bedevaartplaats is voor vele een uitdaging, zowel te voet als op de fiets. In de zaal zaten een aantal mensen dat deze tocht ook per fiets of lopend hebben afgelegd; helemaal, zo’n 2700 km, of een gedeelte daarvan.
Op zeer humoristische wijze wist Adrie de zaal te boeien met zijn mooie verhalen en anekdotes, aangevuld met fraaie foto’s. Je maakt wat mee als je 79 dagen onderweg bent. Het is elke avond weer een slaapplaats zoeken. Een keertje belde hij aan bij een herberg langs een drukke doorgaande weg. Hij vroeg of hij kon blijven slapen. Een schone dame vroeg hem voor hoeveel uur hij de kamer wilde huren. Het rood schoot naar zijn kaken, hij stond voor een heus bordeel.
Hoe verder zijn reis vorderde (de eerste kilometers door België liep hij nog met zijn broer Wim), hoe meer mensen hij ontmoette die het zelfde doel hadden. En zo vormde hij in midden Frankrijk een groepje met een
Zwitser, een Duitser en een Fransman. Ondertussen bezocht hij tientallen kerken en genoot van de natuur. Zaten ze eerst regelmatig met vier man aan tafel, hoe dichter ze bij hun doel kwamen hoe groter de groep werd en ook gezelliger natuurlijk. Zijn dochter heeft hen op het grensgebied met Spanje enkele dagen gezelschap gehouden.
Al met al was het voor Adrie een geweldige ervaring die een heel veel indruk op hem heeft gemaakt. Adrie liep niet voor niets. Met deze looptocht haalde hij ruim 2700 euro op voor de nierstichting.
Na afloop van de lezing was er een groot applaus en welgemeende dankwoorden van onze voorzitter, die Adrie een enveloppe met inhoud overhandigde als dank voor zijn mooie verhaal. Deze inhoud wordt door Adrie eveneens aan de nierstichting geschonken.

Grote excursie naar Den Haag.Na een aantal jaren bijzondere steden in België te hebben bezocht, heeft de organisatie besloten dit jaar in eigen land te blijven.
Op VRIJDAG 11 juni zullen we een bezoek brengen aan Den Haag. Deze historische stad heeft een eigen geschiedenis. De eerste tekenen van bewoning gaan terug tot 3000 voor Christus.
Uit die tijd is er bij bouwwerkzaamheden in de omgeving van het Binnenhof een vuurstenen bijl gevonden uit de Vlaardingencultuur.
Het spreekt vanzelf dat de stad rijk is aan historische gebouwen en onze stadsgidsen zullen met u zo veel mogelijk van deze mooie panden laten zien en er over vertellen.
Een bezoek aan de regeringsgebouwen brengen kunt u na de lunch op eigen gelegenheid doen, omdat dit niet in de stadswandeling is opgenomen
Den Haag is een stad die de moeite van een bezoek meer dan waard is.

U kunt zich nu al voor deze mooie excursie opgeven. De kosten bedragen € 40 p.p..
Hierin is begrepen de busreis, 2 kopjes koffie of thee met een Haagse kakker en als lunch een uitgebreide broodmaaltijd met koffie, thee of melk.
U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen naar:
Ans Zeeuwen, Schutterstraat 2, 5241 TS Rosmalen
of naar:
Henk de Wit, Grotestraat 18,  5151 JE  Drunen

|===
|
| Inschrijfformulier grote excursie naar Den Haag op 11 juni
|
| Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Tel. nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| neemt deel aan de excursie naar Den Haag op vrijdag 11 juni met _ _ _ personen.
|
| Het geld zal worden overgemaakt op Rabobank nr. 13.65.04.418 of ING nr. 1574.394 t.n.v. Heemkundekring "Onsenoort" te Nieuwkuijk.
|
|===

Wie wat WaarOp de foto van vorige maand hebben we diverse reacties ontvangen. Het gaat over de familie klerks uit Elshout, die woonde op het adres Kerkstraat 9. Zij hadden daar een kruidenierszaak. De foto is vermoedelijk kort voor de Tweede Wereldoorlog genomen (1938-1939). De soldaten op de foto zijn
onbekenden, maar waren vermoedelijk ingekwartierd bij deze familie.
Op de foto zien we staande v.l.n.r.: Jos(ke) Klerks, onbekende, vader Linderd Klerks, onbekende. Zittend: Piet Klerks, Leo Klerks en Wim Klerks

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 of
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 April a.s.
Terug naar het plekborden overzicht