Plekbord

jaargang 31, nummer 1, januari 2010

   
     

Beste Lezers,We zitten alweer bijna een maand in het nieuwe jaar. Wat gaat het toch allemaal snel. Gelukkig hebben we weer eens een echte winter met heel veel sneeuw en ijspret. Zo weet de jeugd ook weer eens wat winter is.
Voor de heemkundekring staat er van alles op stapel. Op dinsdag 9 februari hebben we de jaarlijkse ledenvergadering. Op 22 februari een lezing van Adrie Moonen over zijn voetreis naar Santiago de Compostella. En op donderdag 25 maart staan de eendenkooien centraal in een lezing van Fons Mandigers; daarover in een volgend plekbord meer. We hebben weer wat lezerspost en als U een carnavalsfan bent, dan hebben we nog een tip voor U.

Veel leesplezier, De Redactie

IngezondenGeachte redactie,

Op het internet vond ik Uw informatie over Bokhoven.
Eerst even voorstellen. Mijn naam is Laurens de Bot. Mijn Oma, Johanna vd Oord, stamde uit Ammerzoden en mijn Opa Laurentius de Bot uit Dussen. Zij woonden jaren in Ammerzoden en zijn daar ook begraven resp. in 1923 en 1939. Voor zij terugkeerden in Ammerzoden hebben zij jaren gevaren met name in de Rijnvaart. Mijn vader Johan de Bot bestelde samen met zijn broers in 1923 en 1928 schepen in Heusden bij Scheepswerf ”De Haan en Oerlemans”, later ”Verolme”. Als domicilie kozen zij voor deze schepen niet Ammerzoden, maar de overzijde van de Maas, Bokhoven. Mijn vader heeft ons altijd verteld, dat dit om belastingtechnische redenen was. De belasting werd per gemeente geheven en in de heerlijkheid Bokhoven was die lager en het lag vlakbij Ammerzoden. Dit gold voor meerdere plaatsen b.v. Vlijmen.  
Zodoende hadden meerdere grote schepen deze plaatsen als thuishaven, terwijl zij er gezien hun afmetingen zelden of nooit kwamen. Momenteel ben ik de geschiedenis van onze schepen aan het schrijven en dan komt uiteraard de naam Bokhoven naar voren. Elk jaar weer werd de statieplank, dat is het bord met de naam van het schip en de thuishaven, opnieuw geschilderd en gevernist. Zodoende kan ik na al die jaren Bokhoven zeer goed spellen. Nu ben ik 72 en heb daarvan 40 jaar met de naam Bokhoven rond gevaren. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader om onze paspoorten te verlengen afreisde naar Engelen.
Mijn vraag is hoe zit dat met "heerlijkheid" en wat was er met die belastingen? De gemeente zal er ongetwijfeld ook een graantje van hebben meegepikt. Wist U dat er jarenlang schippers de naam Bokhoven door heel West Europa hebben uitgedragen? Van Rotterdam tot Basel en op al haar zijrivieren.
Hierbij een oude foto uit 1928. De afgebeelde Laurentius was 80 m. lang 9,5 breed en haar tonnenmaat was 1363. Hopelijk heb ik Uw interesse gewekt.
Met vriendelijke groet, Laurens de Bot, Beuningerbeemd 13, 6642 DA Beuningen Telefoon 024-6779304 email: l.a.w.debot@wxs.nl

Ledenvergadering 2009De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 9 februari in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk. De vergadering begint om 19.00 uur.
De agenda ziet er volgt uit.
1.Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2.Notulen van de ledenvergadering op 10 februari 2009
3.Jaarverslag 2009
4.Financieel verslag 2009
5.Begroting 2010
6.Verslag van de kascommissie
7.Benoeming kascommissie
8.Bestuursverkiezing
9.Activiteiten 2010
10. Rondvraag
11. Sluiting

Sub 8.: Aftredend en herkiesbaar zijn: Adrie de Bonth, Bernadette van Gorp en Kees van den Oord.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 februari bij de secretaris.

Na de pauze zal o.a. de nieuwe promotiefilm over onze vereniging gepresenteerd worden. Een ander agendapunt moet door het bestuur nog worden uitgewerkt; hierover volgt informatie tijdens de ledenvergadering.

Jaarverslag 2009 op internetBij het begin van de jaarlijkse ledenvergadering is het boekje beschikbaar, waarin o.a. zijn opgenomen: de notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de financiële gegevens.
Het Jaarverslag 2009 is nu ook geplaatst op onze internetsite, U kunt het lezen door door hier te klikken hier te klikken
Bezoekers van de ledenvergadering hebben hierdoor de mogelijkheid vooraf het Jaarverslag 2009 te bestuderen. Degenen, die de ledenvergadering niet bezoeken, hebben hierdoor ook de mogelijkheid kennis te nemen van onze activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar.

VerzamelbeursZondag 14 maart in Cultureel Centrum ”De Schalm”, Eikenbosch 1, Berkel-Enschot; open van 10.00 tot 16.00 uur, entree € 3,50.
Het zwaartepunt ligt op verzamelobjecten uit de provincie Noord-Brabant. Zo kan men er oude topografische kaarten, gravures en prenten vinden maar natuurlijk ook ansichtkaarten, foto’s, bidprentjes, oude bedrijfsfacturen, knipsels, heemkundige tijdschriften, enz. Informatie: Theo Brekelmans 013-5332834

Op naar Santiago de CompostellaIn april van vorig jaar vertrok ons lid Adrie Moonen voor zijn 79 dagen durende en 2700 kilometer tellende voettocht naar deze bedevaartsplaats. Voor Adrie was het tevens een sponsorloop en de opbrengst (ca. €2800) was bestemd voor de Nierstichting ter ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier.
Wij hebben Adrie uitgenodigd voor een lezing en op maandag 22 februari komt hij (te voet??). Veel foto’s zal hij laten zien en hij zal zijn verhaal vertellen over de gebeurtenissen onderweg. De lezing wordt gehouden in de De La Courtzaal van de Stichting Mariapoli Mariënkroon en begint om 19.30 uur. De entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening en i.v.m. de beperkte hoeveelheid plaatsen vooraf opgeven bij het secretariaat.

Straatnaam Liliane BrekelmansVorig jaar is door onze vereniging bij de gemeente Heusden een verzoek ingediend om een straatnaam toe te kennen aan Liliane Brekelmans, oprichtster van het Lilianefonds. Zie Plekbord maart 2009.
Door de gemeenteraad is onlangs besloten hieraan gehoor te geven, zodra dit toepasbaar is in haar woonomgeving Zuiderpark/Nassaudwarsstraat te Vlijmen.

Inbinden van jaargangen “Met Gansen Trou”Uw jaargangen goed bewaren? Dit kan door ze in te laten binden. U houdt er dan een mooi boekwerkje aan over.
Een goed adres voor het inbinden van al uw jaargangen: Wijnand Broeders, Grotestraat 87 te Drunen. Tel.: 0416-374222

Wie weet waar de grenspaal van Herpt en Bern is?Ik ben op zoek naar de grenspaal "Herpt en Bern", nr 517345 op de rijksmonumentenlijst. Ik heb de paal niet kunnen vinden en heb het vermoeden dat deze wellicht verdwenen is bij de dijkverbetering van enige jaren geleden. Weet iemand waar deze paal staat en of dat de originele plaats is?

Toelichting: in het monumentenregister staat de paal als volgt omschreven; GRENSPAAL, vervaardigd en geplaatst in de tweede helft van de negentiende eeuw in Ambachtelijk-Traditionele stijl. De paal diende ter afbakening van het gebied van de toenmalige gemeente Herpt en Bern. Deze gemeente werd door de kanalisatie van de Bergse Maas (1888-1904) gescheiden. De grenspaal stond bovenop de Hoge Maasdijk en was van hardsteen met een gebeitelde inscriptie "HERPT EN BERN". De paal had een vierkante grondslag met afgeschuinde hoeken met een uitkragend gedeelte waarop de inscriptie en een afgeronde top.

Met vriendelijke groet, Rien de Schipper, r.de.schipper@hetnet.nl 06-51579996

Carnavalswandeling Oeteldonk”Dè is bij ons Oeteldonk” Bosschenaren, Oeteldonkers en mensen van buiten de stad, kom het 'fijne' te weten over Oeteldonk!
Carnaval in 's-Hertogenbosch kent een rijke historie vol gewoontes en tradities, die begint aan het einde van de negentiende eeuw. Zaterdag 30 januari en zaterdag 6 februari 2010 staat een VVV themawandeling in het teken van Oeteldonk! Loop mee en kom erachter hoe het 'spelleke' in Oeteldonk wordt gespeeld.
Het programma: Om elf over twee start de wandeling en loopt u samen met Oeteldonkse VVV gidsen langs prominente Oeteldonkse plekken in de binnenstad. De gidsen vertellen u alles over belangrijke personages die het carnaval in Oeteldonk nu juist zo uniek maakt. U brengt een bezoek aan het Oeteldonks Gemintemuzejum en tussendoor wordt u een 'neutje' in een van de Bossche kroegen aangeboden. Een Oeteldonks presentje zorgt voor een blijvend aandenken! Aan het einde van de wandeling neemt U alvast een voorproefje in 't café en is het carnaval! Met een brandewijntje met suiker in de hand deinen en zingen we mee op carnavalsmuziek
Datum: zaterdag 30 januari en zaterdag 6 februari 2010. Aanvang: 14.11 uur, midden op de Parade. Duur: c.a. 2 uur
Inclusief: toegang Oeteldonks Gemintemuzejum, brandewijn met suiker, een 'neutje' tussendoor en een uniek Oeteldonks aandenken
Prijs: € 11,11 p.p. Inschrijven: bij de VVV-winkel op de Markt 77 in Oeteldonk ( Den Bosch )
per e-mail info@regio-vvv.nl
telefonisch (0900) 11 22 33 4 ( € 0,50 per/min)
De VVV winkel vraagt u vooraf te betalen in verband met het inschatten van het aantal deelnemers. Meer informatie vindt op www.vvvdenbosch.nl/Dagje-uit

”Wie Wat Waar”We hebben weer een oude foto uit een ver verleden waar we wat meer over zouden willen weten. Het is een foto van de familie van Wagenberg uit Vlijmen. Wie weet van welk jaartal (periode) deze foto is en zijn de personen die er op staan bekend bij U? Bij welke gelegenheid werd deze foto genomen? U kunt de foto bekijken door hier te klikken. Als U iets weet laat het ons dan even weten.

Contributie 2010Er is nog een aantal leden, dat de contributie voor 2010 nog niet betaald heeft. De penningmeester verzoekt dit z.s.m. af te werken.

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 of
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 FEBUARI a.s.


Terug naar het plekborden overzicht