Plekbord

jaargang 30, nummer 10, November 2009

   
     

Beste Lezers,LEDENWERVINGBeste leden,
In dit Plekbord wil ik weer uw aandacht vragen voor onze actie ”Ledenwerving”. Onze vereniging telt momenteel bijna 650 leden en graag zouden wij dit aantal zien stijgen. Als bestuur willen we graag meer leden, omdat we willen groeien vanuit onze doelstelling, die in de statuten als volgt is verwoord: ”Het bevorderen in brede kring van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen streek en volk met betrekking tot het heden, verleden en toekomst”.

Wat biedt onze vereniging?
Maandelijks het zestien pagina’s tellende tijdschrift ”Met Gansen Trou”.
Maandelijks het zes pagina’s tellende mededelingenblad ”Plekbord”.
Jaarlijks een dagexcursie en een middagexcursie.
Jaarlijks minimaal twee lezingen over heemkundige onderwerpen.
Jaarlijks minimaal twee tentoonstellingen in onze heemkamer in de toren van Abdij Mariënkroon.

Onze vereniging wordt steeds meer betrokken bij overleg met overheidsinstellingen over Monumenten, Industrieel Erfgoed, Archeologie en Natuur. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website: www.hkkonsenoort.nl

Door lid te worden van onze vereniging worden onze werkzaamheden ondersteund. Gaarne doe ik een beroep op al onze leden om mee te werken aan de ledenwerving. Een bloem of een cadeaubon is alle twee even kleurrijk, maar een cadeaubon blijft één jaar in bloei.
Daarom kunt U een cadeaubon met inschrijfformulier ophalen en afdrukken door op de link te klikken.

Wij wensen u allen heel fijne feestdagen in de laatste maanden van dit jaar.

Namens het bestuur, Adrie de Bonth, voorzitter

”Mien”, laat van je horen!Afgelopen zomer, in juni, ontvingen wij van Mien van Bladel uit Nieuwkuijk de volgende brief:
In het Plekbord van mei zag ik een oproep staan om eens iets te schrijven voor ons maandblad ”Met Gansen Trou”. In november is het 65 jaar geleden dat onze streek werd bevrijd van de Duitse bezetter. Ik was 13 jaar en beleefde de bevrijding van Nieuwkuijk mee. Een jaar later schreef ik veel van wat er in die dagen afspeelde op. Misschien aardig om over te nemen in ons heemkundeblad. Schrijffoutjes graag corrigeren.

Met vriendelijke groet, Mien van Bladel.

In een bijlage van zeventien met de hand geschreven bladzijden had Mien haar belevenissen en indrukken van destijds opgeschreven. Ik heb het overgetypt en daarna met Mien besproken. Na wat kleine aanpassingen en aanvullingen is het vervolgens afgedrukt in het oktobernummer van MGT. Nico de Bonth heeft foto’s geleverd.
Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat iedereen dit oktobernummer met veel belangstelling, en velen met meer dan dat, heeft gelezen.
Dit soort artikelen zijn voor onze lezers buitengewoon interessant. Daar zouden we er meer van moeten hebben; en dat kan!. Er zijn vast en zeker een flink aantal ”Mienen” onder ons. Mensen die hun verhaal hebben, kort of lang, maar daar om wat voor reden dan ook nooit ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Schroom U niet! Deel het met anderen. Schrijf het op en geef het ons.”Mien” laat van je horen! Een minder goede beheersing van de Nederlandse Taal is geen enkel beletsel. Dat maken wij in orde.

Namens de redactie van MGT, Thijs Stevens.

NCRV TV-programma "Natuur in de Stad"Op donderdagavond 17 december om 19.55 uur zendt de NCRV haar TV-programma Natuur in de Stad uit. Deze keer gaat het over de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Een aantal leden van onze Heemkundekring heeft aan de opnamen meegewerkt. Zij hebben de volgende onderwerpen behandeld: eendenkooien en de Bever, Beerse Overlaat en Beerse Maas, Moerputten en Moerputtenbrug, hoogwaterbeheersing vroeger en in de toekomst. Dijken en de doorbraak in de Heidijk van 1880, waardoor de Nieuwkuijkse wiel ontstond. Er werd beeldmateriaal geleverd en er werden opnamen gemaakt in onze Heemkamer op Abdij Mariënkroon.

Bert van Opzeeland

VerhuisberichtOp 1 januari 2009 was erevoorzitter Anton van der Lee 50 jaar lid van onze vereniging, een jubileum dat op gepaste wijze is gevierd met het bestuur. Het merkwaardige feit deed zich daarbij voor, dat hij al die jaren "ontheemd" is geweest. Toen hij zich aanmeldde was hij nog woonachtig in zijn geboortedorp Loon op Zand en pater Tarcisius van Schijndel ging daar dan ook onmiddellijk poolshoogte nemen om te achterhalen wat een Loon op Zander er toe bewoog om zich bij de kring aan te sluiten. Het was een kwestie van "roots": de vader van het nieuwe lid was in 1894 geboren op de Kuikse Hei (achter de huidige scheepsschroevenfabriek). In 1963 verhuisde de nieuwkomer in verband met zijn werk naar 's-Hertogenbosch.
Inmiddels heeft Anton eindelijk huisvesting gevonden binnen zijn eigen heemgebied, want sinds 23 november is hij woonachtig in een seniorenwoning aan de Koningin Emmastraat 7, 5151 VR Drunen, telefoon 0416532242, e-mailadres ongewijzigd antonvdlee@hetnet.nl

Wij wensen hem een "welkom thuis".

Concert in den herdOp zaterdag 28 november van 20 tot 22 ure, of in het nieuwjaar 2010 : 30 jan., 27 febr., 27 mrt., 24 apr., 29 mei en 26 juni Hunt U elke maand weer een concertje bijwonen van: Marie en Mariken van de Middelhaai.

Zij presenteren het programma “De levensloop van krib tot kaas”
Eigesgemaokte luisterliedjes in oud-Braobantse sfeer meej een lach en een traon (of twee), o.a. kiendje geboren, moedermijmering, doede gij mee, ’n lieke van liefde, ’t leven gao deur, eenzaom e.a.
Entree: € 6.- p. p. inclusief een bakske mee wè d’r bij.Op z’n hogst 20 personen, want meer stoelen paassen d’r in onzen herd nie in. Altijd veuraf reserveren op: 073 – 5118524, Nassaudwarsstraot 5 te Vlijmen, www.middelhaai.tk

Lezing ‘Leve de koning!’ op 26 novemberAbusievelijk hebben we U een verkeerde dag doorgegeven van de lezing ‘Leve de Koning!’. De juiste datum is donderdag 26 november om 19.30 uur in de abdij Mariënkroon
In het afgelopen voorjaar verscheen het boek ’Leve de koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland’, geschreven door ons lid Hans van den Eeden. De vorst bezocht op 23 en 24 april 1809 verschillende kernen van onze huidige Gemeente Heusden. Onze vereniging heeft Hans uitgenodigd om een lezing te houden op donderdag 26 november en hij zal dan vertellen hoe Lodewijk Napoleon met voortvarendheid de vele maatschappelijke problemen oppakte en de bevolking voor zich wist in te nemen.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

In BrabantOnze vereniging is, samen met ca. 260 andere heemkundekringen, aangesloten bij Stichting Brabants Heem. In het verleden werd door Brabants Heem in 61 jaargangen vier maal per jaar het tijdschrift Brabants Heem uitgegeven. Onlangs verscheen het laatste nummer.
Vanaf nu verschijnt zes maal per jaar een nieuw Brabants erfgoedtijdschrift, getiteld In Brabant. Dit nieuwe magazine is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Brabants Heem, de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Erfgoed Brabant.
Een abonnement kost € 24,- per jaar of €19,50 voor leden van een aangesloten heemkundekring. Presentexemplaren zijn beschikbaar bij de lezing ‘Leve de Koning’ op 26 november.

Ledenvergadering 2009De ledenvergadering 2009 wordt gehouden op dinsdag 9 februari. In het volgende Plekbord zal de agenda worden opgenomen, alsook informatie worden gegeven over het aansluitende programma.

Jaargangen MGT.1973-2001Gratis af te halen Met gansen Trou 1973-2001 losse boekjes.
Info Bart de Krieger, telefoonnummer 0416 372035.

Oprichting Foto-werkgroep OnsenoortIn vervolg op de oproep in een voorgaand Plekbord kunnen we u berichten van de oprichting van een werkgroep die het fotobestand van de heemkundekring gaat digitaliseren en op het web presenteren.
De leden Nico de Bont, Pieter van Eggelen, Wil Strik en namens het bestuur Bernadette van Gorp zullen deze werkgroep bemannen en hebben daartoe de eerste stappen gezet.
Als eerste prioriteit is gesteld het inventariseren/bijeen brengen van alle foto's van de heemkundekring om het scan-proces te kunnen opstarten. Eveneens is besloten om in navolging van vele heemkundekringen de foto's via de Film- en Fotobank van Noord-Brabant , onderdeel van de Brabantcollectie, op het wereldwijde web te presenteren. (Zie www.filmenfotobank-nb.nl )
Hebt u vragen, of wilt u anderszins uw steuntje bijdragen dan kunt u terecht bij onderstaande adressen:

Nico de Bont, Nieuwkuijksestraat 111, Nieuwkuijk. 06-53839101 nicodebont@home.nl
Wil Strik, Acaciastraat 29, Nieuwkuijk. 073-5112750 whfstrik@home.nl
Pieter van Eggelen, Pr. Bernhardlaan 1, Vlijmen. 073- 5114662 pietervaneggelen@kpnplanet.nl
Bernadette van Gorp, Pr. Bernhardlaan 4, Vlijmen.073-5134575 bvg.vdb@hetnet.nl

Jaar van de Tradities 2009In het Plekbord van december 2008 schreven wij over het Jaar van de Tradities en publiceerden wij de Top 10. Er is nu ook een Top 10 van Brabantse Tradities welke als volgt is:
1.Carnaval
2.Sinterklaas
3.Samen eten
4.Reuzen
5.Religie
6.Kerstmis
7.Driekoningenzingen
8.Dialect
9.Kermis
10.Bloemencorso Zundert

Jacobushof Zorgcentrum in DrunenBinnenkort zal aan de Burgemeester van der Heijdenstraat in Drunen het nieuwe complex in gebruik genomen worden. Woonveste, de eigenaresse van het complex, heeft via de media laten weten op zoek te zijn naar een nieuwe naam. Een nieuwe naam heeft voor- en tegenstanders. Wij willen U laten weten waar de naam Jacobushof vandaan komt:
Aanvankelijk werd de bejaardenzorg gedaan door de Broeders van Drunen in het oude- mannenhuis, gebouwd in 1894. Na het vertrek van de broeders in 1952 werd de zorg overgenomen door de Zusters van J.M.J. en het gebouw werd toen klooster genoemd.
Na het vertrek van de zusters in 1962 kwam de bejaardenzorg in handen van de Stichting Bejaardenzorg. De Stichting kreeg de gehele verantwoordelijkheid te dragen voor de bejaarden, met als bijzondere taak het bouwen van een nieuw bejaardenhuis, dat niet langer de naam van ‘klooster’ zou dragen, maar Jacobushof zou gaan heten, genoemd naar de stichter van het klooster, deken Jacobus van Rijckevorsel (geboren in 1819 in ’s-Bosch en pastoor in Drunen in de periode 1865-1888).

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 DECEMBER a.s.
Terug naar het plekborden overzicht