Plekbord

jaargang 30, nummer 8, September 2009

   
     

Beste Lezers,In dit nummer weer veel nieuws uit ons heem en ook van daar buiten. We hebben weer een leuke reactie gehad op “Wie Wat Waar”. Mooi dat U zo mee werkt. Verder komt er in oktober weer de ”Week van de Geschiedenis” aan, met verschillende activiteiten. Ook onze schrijvers uit ons heem publiceren weer een drietal boekwerkjes.
U kunt ook weer een exposities bezoeken, o.a. in de abdij Mariënkroon en het Noord-Brabants Museum, waar aquarellen te zien zijn van Marjolein Bastin. En natuurlijk hebben we ook nog een korte terugblik op de Open Monumentendag.

Veel leesplezier

IngezondenGeachte redactie van plekbord

Brandende vragen

Op het terrein van abdij Mariënkroon staat een gietijzeren boogbrug. De gietijzeren boogbrug is beschreven als rijksmonument (monumentennummer 525783). Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden van de gracht zijn in de buurt van deze gietijzeren boogbrug ornamenten van de brug gevonden die reden gaven om de poort en de brug nader te bekijken. De eerste foto, die de paters hebben, dateert van circa 1929. Zijn er nog ergens foto’s bekend van vóór deze tijd? In de tijd van Joseph de la Court? Heeft iemand nog foto’s met deze brug erop tijdens ijspret of met een bruidspaar erop?

Foto oude brug

Bij de zij-ingang van het terrein van Abdij Mariënkroon staat een smeedijzeren poort met het opschrift ”ONSENOORT”. Volgens zeggen stond deze poort, behorende bij kasteel Onsenoort, aan het begin van het landgoed bij de toegangsweg welke uitkwam op de doorgaande weg Vlijmen-Nieuwkuijk-Waalwijk (huidige rotonde bij het viaduct). Op geen van de foto’s uit de 19e en 20e eeuw zien we de smeedijzeren poort. Wel een poort met planken en een poort van houten paneeldeuren. Volgens overlevering moet de poort bij de toegang van het landgoed hebben gestaan tot de jaren ‘ 60, toen de nieuwe snelweg A59 gebouwd werd en de poort met portierswoning moest wijken voor de snelweg met viaduct. In dezelfde periode werd in het kader van de ruilverkaveling de wegenstructuur verder aangepast en kreeg de abdij een extra toegang aan de Tuinbouwweg. De poort zou in die tijd verplaatst zijn. Bij het verplaatsen van de poort naar de ingang bij de Tuinbouwweg heeft men het abdijterrein gelijktijdig toegankelijk willen maken voor bredere voortuigen. 
Geprobeerd is het spijlendraaihek te verbreden met extra hekdelen. Het toegevoegde deel van het draaihek is circa 60 cm breed en rijkelijk versierd met bloemmotieven. Aangezien de paters van de abdij goede contacten hadden met Max Lips (eigenaar van de Lipsfabrieken in Drunen) zijn de oude delen van de poort waarschijnlijk in de werkplaats van de Lipsfabrieken onder handen genomen. Naast het laswerk is de poort toen ook gestraald en geschilderd. Zijn er foto’s met de smeedijzeren poort zichtbaar op de oorspronkelijke plaats bij de portierswoning? Weet iemand iets meer over de aanpassingen van de poort en het verplaatsen in de jaren ’60?

Foto toegangspoort

Met vriendelijke groet,
Antoon van der Burgt

Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 5253 VP Nieuwkuijk, Tel.: 073-5113651 Fax: 073-5117627

Week van de GeschiedenisVan 17 tot en met 25 oktober wordt de Week van de Geschiedenis gehouden. Het Streekarchief in Heusden komt met een aantal activiteiten met als thema: ”Oorlog en Vrede”.

Zaterdag 17 oktober - Landelijke Archievendag.
Op Landelijke Archievendag vindt de première plaats van de op initiatief van het Streekarchief vervaardigde documentaire over de stadhuisramp die Heusden in 1944 trof. Het is dit jaar precies 65 jaar geleden dat deze ramp plaatsvond.
November 1944 - De bevrijding van Heusden was allesbehalve vreugdevol. In de nacht van 4 op 5 november 1944 dachten 170 mensen een veilige schuilplaats te hebben gevonden in het stadhuis. Niets was minder waar, want de toren van het stadhuis werd door de Duitse bezetters opgeblazen. Daarbij kwamen 69 kinderen en 65 volwassenen onder het puin om het leven. In de jaren vijftig verrees een nieuw stadhuis naast de plek waar zich het drama van 1944 voltrok. Uit piëteit voor de slachtoffers is de grond waarop het in 1944 verwoeste stadhuis stond, onbebouwd gebleven. De première van de documentaire is toegankelijk voor genodigden. Bij de overige vertoningen zijn alle belangstellenden van harte welkom. De precieze tijdstippen worden binnenkort bekendgemaakt.

Bibliotheken Heusden
In de Week van de Geschiedenis besteden de drie bibliotheken in de gemeente Heusden in samenwerking met het Streekarchief aandacht aan het thema ”Oorlog en Vrede””. Boeken en films uit de bibliotheekcollectie die met dit thema te maken hebben worden speciaal belicht.

Flickr.com
Zo’n honderdenvijftig foto's uit de collectie van het Streekarchief uit de jaren van de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden in de Week van de Geschiedenis op de fotocommunity Flickr geplaatst. Het doel is tweeledig: aandacht geven aan het thema van de Week van de Geschiedenis en het mogelijk genereren van extra informatie over de foto's. Zie www.flickr.com

Bezoek eens een museumDeze keer gaat onze bijdrage over de tentoonstelling van Marjolein Bastin, voor vele bekend door tekeningen in het weekblad Libelle. In het Noord-Brabants Museum wordt een tentoonstelling gehouden over haar werk. Deze expositie duurt van 19 september tot 3 januari 2010.

”DICHTBIJ DE NATUUR”Het Noord-Brabants Museum heeft een primeur. In een grote tentoonstelling worden voor het eerst de originele aquarellen van Marjolein Bastin getoond.

Schoonheid van de natuur
Marjolein Bastin wordt haar hele leven al gegrepen door de schoonheid van de natuur. En al bijna net zo lang weet ze deze schoonheid te vangen in kleurrijke aquarellen. Composities van bloemen, planten en kleine dieren: vogels, vlinders en insecten, samengebracht in een sfeer van intimiteit. Haar geheim? Diepgaande kennis van de natuur gecombineerd met grote passie en vakmanschap.

Ontroering
"Liefde is een belangrijke drijfveer om te tekenen. Liefde voor de wereld waarin ik mag zijn, voor de schoonheid van de natuur. Ik ben de doorgever" Marjolein Bastin wil de schoonheid van de natuur dicht bij de mensen brengen in de hoop dat het ze ontroert. En dat gebeurt. Van Amerika tot en met Japan zijn de mensen dol op haar tekeningen. De originele aquarellen zijn echter zelden te zien; die heeft de kunstenares nooit willen verkopen.

Originele aquarellen
Het Noord-Brabants Museum biedt de unieke gelegenheid om ruim 150 originele werken van Marjolein Bastin van dichtbij te bekijken. Daarbij wordt een film vertoond en zijn er diverse ”naturalia” te zien die de kunstenares verzamelt en gebruikt: vogelnestjes, schelpen, vlinders, etc. Het werk van Bastin past in een lange traditie. De tentoonstelling laat zien hoe ze is geïnspireerd door natuurtekenaars als Maria Sibylla Merian (17e eeuw), Dirk van Gelder en Jac. P. Thijsse (van de Verkade-albums).

Dodenherdenking EngelenOp 29 oktober a.s. is het 65 jaar geleden dat in de dorpen Engelen en Bokhoven een groot aantal dorpsgenoten omkwamen als gevolg van het oorlogsgeweld. Twee maanden daarvoor lieten twee Engelse bemanningsleden van een Halifax het leven bij een crashlanding in de Henriëttewaard nabij Engelen.
Wij willen de gevallenen met eerbied gedenken op donderdag 29 oktober 2009 en nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
In aansluiting op de herdenking van de bevrijding van de stad ’s-Hertogenbosch willen we ook stilstaan bij de bevrijding van onze dorpen waarbij een aantal oudstrijders uit Wales met historische voertuigen aanwezig zal zijn.

Programma

14.30 uur: Ontvangst met koffie.
15.00 uur: Herdenking in zalencentrum de Engelenburcht waar tijdens een drietal presentaties, afgewisseld met stemmige muziek, de gevallenen worden herdacht.
16.00 uur: Ontvangst van de bevrijders.
17.00 uur: Kranslegging bij het monument voor de gevallen dorpsgenoten aan de Achterstraat.
17.15 uur: Afsluiting met drankje.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Wel vragen wij u, met bijgaande antwoordkaart, zie pagina 8, aan ons te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met: Dhr. F.Lucas, tel: 073-631 2140 of Dhr. H.v.d.Ven, tel: 073-631 3257.
Comité Herdenking 29 oktober Engelen / Bokhoven: Dhr. F.Lucas, Dhr. K.v.d.Oord, Dhr. M. Berens, Mw. R. van Luijk, Dhr. H.vd.Ven.

Over boeken gesprokenDeze maand verschijnen er maar liefst drie boekwerkjes over onderwerpen in ons heem. Hieronder volgt een impressie.

”25 eeuwen in vogelvlucht”
25 eeuwen in vogelvlucht. Heerlijkheid Onsenoort, Abdij Mariënkroon, Mariapoli Mariënkroon (2009). Uitgave van Focolarebeweging Nederland. Antoon van der Burgt (samensteller)
Aanleiding tot het verschijnen van dit 60 pagina's tellende boekje is de behoefte om de rijkdom van Onsenoort/Mariënkroon voor een breed publiek toegankelijk te maken. Gelijktijdig wordt de geschreven geschiedenis uitgebreid met de nieuwe inzichten als gevolg van de resultaten van archeologisch onderzoek in 2006-2007 en de grachtvondsten van 2007-2009. Het boekje kan globaal in twee delen worden opgesplitst. De eerste helft behandelt op chronologische wijze het ontstaan van Mariënkroon. Aangezien de mogelijke bewoning in de ijzertijd en later de situering van kasteel Onsenoort een direct gevolg zijn van het Brabants landschap begint de auteur met het ontstaan van dit landschap. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat op de locatie van Mariënkroon al in de 5e eeuw voor Christus ijzertijdactiviteiten plaatsvonden. Van daaruit wordt op beknopte wijze stapsgewijs door 25 eeuwen geschiedenis gelopen om in het heden, met de komst van de Focolarebeweging, te eindigen. Hierbij wordt bewust voorbij gegaan aan de details. De geschiedenis heeft de auteur wel aanleiding gegeven om in het kort de ontstaansgeschiedenis van zowel de Cisterciënzers (vanaf 1904) als van de Focolarebeweging (vanaf 2002) te beschrijven. Voor lezers die ook interesse hebben in de details is achter in het boek een uitgebreide lijst met bronnen en geraadpleegde websites vermeld.
Het tweede deel van het boekje heeft een thematisch karakter. Hier wordt stil gestaan bij enkele markante gebeurtenissen, enkele beeldbepalende elementen en beelden op het terrein en andere details. Dit heeft met name betrekking op de 20e eeuw. Een eeuw die begonnen is met de komst van de paters Cisterciënzers en waarmee hun aanwezigheid, nu ruim 100 jaar, richting heeft gegeven aan de volgende eeuw. De uit de Cisterciënzergemeenschap ontstane vereniging ”Heemkundekring Onsenoort” is ook in deze eeuw niet meer uit de locale gemeenschap weg te denken en met de komst van de Focolarebeweging hebben de paters de religieuze en maatschappelijke functie van Mariënkroon veilig willen stellen. In dit deel van het boek besteedt de auteur ook aandacht aan de grachtvondsten uit 2006-2009. Blijft dat ook hier gekozen is om de details achterwege te laten. De samensteller sluit niet uit dat dit mogelijk in een afzonderlijke publicatie nog volgt.
Het boekje met veel zwart-wit en kleurenfoto’s is verkrijgbaar voor € 7,- bij Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk of via mail: info@marienkroon.nl

”Bokhoven op de Kaart”
”Een bezoek aan Bokhoven op Open Monumentendag of op welke dag ook is een aanrader voor degenen met belangstelling voor haar monumentale kerk, kasteelrestanten, huizen en hoeven. De vredige eenvoud van dit dorp aan de Maas geeft de rust waar menigeen naar op zoek is in het jachtige leven van alledag”, aldus besluit wethouder Bert Pauli zijn voorwoord in het nieuwste boek van Pith Schure, Bokhoven op de kaart. Bokhoven werd vanaf 1971 samen met Engelen onderdeel van de grote stad ’s-Hertogenbosch.
Het 136 pagina’s tellende boekje is een bundeling van herinneringen en anekdotes van 55 Bokhovenaren. Een van de aardigste is die van Anneke Branten-van de Broek, die in een van de oudst bestaande hoeven uit 1839 naast de kerk woont. Ze was zeven jaar lang werkzaam als dienstmeisje van de laatste burgemeester van Bokhoven, A.P.J.Willemse. Deze woonde midden op het huidige Driekoningenplein, maar de statige burgemeesterswoning is tijdens de bevrijding volledig verwoest. Anneke deed daar de was, waarvoor ze Maaswater gebruikte. De schone was werd te drogen gelegd op het Bleekveld. Op de kaft van het boekje prijkt toepasselijk het Minuutplan van het zelfstandige Bokhoven, waarop alle huizen en hoeven zijn ingetekend.
Noot
Het boek Bokhoven op de kaart is vanaf 12 september voor €14,50 bij de auteur te bestellen per email: lalicorne@lalicorne.nl of rechtstreeks aan huis, Driekoningenplein 6.

”De boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar geschiedenis”
Marja Kivits, ook wel bekend als Marie van de Middelhaai heeft een leuk boekwerkje geschreven over haar boerderij.
Het pand dat zij bewoond is vrijwel zeker een van de oudste monumentale panden (17e eeuw) van de gemeente Heusden. De boerderij dreigt ingebouwd te worden door nieuwbouwwoningen.
De Vliedberg is met de komst van het Zuiderpark al dicht in de buurt van de boerderij genaderd. En opnieuw zijn er plannen om vóór en achter haar boerderij woningen en appartementen te bouwen. Een eeuwenoud monumentale pand dreigt zo aardig in de verdrukking te komen.
In haar boekje maakt zij een wandeling rond en in haar boerderij en geeft ze de lezer een kijkje hoe het leven vroeger was. Ze verteld over de geschiedenis en archeologische vondsten komen ook aan bod.
Een heel fraai boekwerkje voor een vrouw die trots is op haar bezit en dit bezit wil blijven koesteren. Het boekje telt 74 bladzijde en zeer vele zwart-wit foto’s. Het is te koop voor € 6 euro. U kunt het bestellen bij Marja Kivits Naussaudwarsstraat 5, 5251KJ te Vlijmen, Tel. 073-5118524

De OmroeperPeter de Jongh is op zoek naar mensen die hem meer informatie kunnen geven over ”De Omroeper”. De Omroeper was het contactblad tussen de Vlijmense bevolking en de jongens die in Indonesië vochten. Heeft iemand alle blaadjes? Wanneer zijn ze uitgegeven? Wie zat in de redactie? Graag reacties aan Peter.
Email adres: p.de.jongh8@kpnplanet.nl telefoonnummer: 0416-374379

Duo Expositie Schilderijen en BeeldenStichting Honsoirde opent haar culturele seizoen 2009/2010 met een duo-tentoonstelling van schilderijen en beelden. Een ontmoeting van twee van origine Brabantse kunstenaars: Sylvia Thijssen (1962) uit Breda en de in 1954 in Vlijmen geboren Ans van de Wiel-Verdiesen, die na een aantal jaren cultuurvakken te hebben onderwezen aan college De Naulande, het huidige D’Oultremontcollege in Drunen, sinds 1993 woont en werkt in Maasluis.
Sylvia Thijssen is een veelzijdige kunstenares die naast schilderijen ook sculpturen en installaties vervaardigt. Haar werk is op vele plaatsen in Nederland en België geëxposeerd. Dit jaar nog op het Oerol-festival op Terschelling.
Op deze tentoonstelling gaat haar serie schilderijen ”Het Woud Wuift. Het Bos Lokt”, een dialoog aan met de beelden van Ans van de Wiel-Verdiesen. Na veel schilderijen en tekeningen, waarin de mens centraal staat, herontdekt zij in 2003 de boetseerwas. De wasmodellen worden in brons gegoten. Zo krijgen de geschilderde figuren een ruimtelijke variant. Na diverse exposities in Nederland zoekt zij nu graag haar roots weer op om hier haar werk te laten zien.
De tentoonstelling vindt plaats in de oude toren van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 in Nieuwkuijk van 26 september tot en met 18 oktober 2009. Geopend iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
Informatie: www.honsoirde.nl Telefonisch iedere dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur tel: 073-5115040.

WIE WAT WAARIn het plekbord van augustus j.l. stonden een aantal foto’s ingezonden door Jan van der Linden uit Drunen.
Waarschijnlijk zijn hierop reeds meerdere reacties ontvangen omdat vooral de ouderen in Drunen deze wel bekend zullen voorkomen.

Foto l is van een kiosk die heeft gestaan achter de grote patronaatzaal, die stond aan de Stationsstraat en later dienst deed als noodkerk. Dit gebouw stond recht tegenover de melkfabriek (nu DAB garage).

Foto 2 is van de gymzaal en de lokalen voor de sporters van S.H.J. en de Jonge Wacht. Dit gebouw stond aan de westkant van foto 1. De foto is genomen vanaf de zuidkant en de kinderen staan op de plaats waar toen een nieuw tennisveld werd aangelegd. De afrastering moest blijkbaar nog worden gemaakt. Dit tennisveld werd aangelegd in de tuin van Hannus Kachel die in een klein boerderijtje woonde aan de Schoolstraat. Hannus werd zo genoemd omdat hij in de winter in de lokalen van het kleine patronaat de kachels aanmaakte.
Op de plaats waar de gymzaal gebouwd is stond voor die tijd een grote houten schuur waarvan de helft dienst deed als sportzaal en in de andere helft stond een draaimolen voor de jeugd. Deze draaimolen werd met handkracht in beweging gebracht door een aantal grotere jongens. De slinger kon niet in z’n vrij gezet worden en bleef dus draaien als men hem losliet. Daar dikwijls met 3 of 4 jongens tegelijk gedraaid werd en de draaimolen dus een grote snelheid kreeg moest men tegelijk de slinger loslaten als men wilde stoppen met draaien. Een van hen riep dan LOS. Soms liep dit verkeerd af en kwam een van de jongens met de snel draaiende slinger in aanraking en brak zijn arm of been.

Foto 3: is van de grote zaal van de Meisjes Congregatie die stond aan de Schoolstraat ten zuiden van het kerkhof. Deze is gesloopt en er staan nu appartementgebouwen bestemd voor ouderen.

Foto 4: is waarschijnlijk gemaakt achter de hof van de broeders Hier lag vroeger het voetbalveld. Op de achtergrond zijn de huizen langs de Stationsstraat te zien.

Foto 5  en Foto  6: Deze zijn voor mij niet zo duidelijk. 5 zijn waarschijnlijk de gebouwen die destijds stonden bij het gebouw op foto 3 en is op de achtergrond het huisje van Hannus Kachel te zien en foto 6 is waarschijnlijk genomen in de zelfde omgeving of in de tuin van het zusterklooster. De kinderen zijn van een kleuterklas.

C. van Spijk uit Drunen

Kleurrijk HeusdenDoor Stichting Sphinx zullen onder dit motto op enkele zondagen activiteiten worden georganiseerd, waarbij culturele verenigingen uit Gemeente Heusden de mogelijkheid hebben zich aan de bewoners van de gemeente Heusden te presenteren. Onze vereniging zal hieraan ook deelnemen en wel op 11 oktober in De Korf te Vlijmen, op 18 oktober in De Stulp te Drunen en op 25 oktober in De Schakel te Oud-Heusden.

Cursus ArcheologieIn het Plekbord van juni is uitgebreid gepubliceerd over deze cursus. Er zijn nu voldoende opgaven om de cursus door te laten gaan. Op dit moment zijn er nog enkele inschrijvingen mogelijk bij het secretariaat.

Werkgroep Archeologie zoekt vrijwilligersNu de 600m3 slib uit de gracht gezeefd is, is onze werkgroep Archeologie nu druk bezig met het schoonmaken en inventariseren van de grachtvondsten. De vondsten zullen nu nog geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd moeten worden en voor de verwerking van de resultaten hebben we een specifiek computerprogramma. De werkgroep zoekt nu enkele vrijwilligers die met dit, voornamelijk administratief werk, willen helpen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Henk de Wit (0416-378375) of mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl.

Open MonumentendagDonderdag 3 september werd de aftrap gegeven voor de Open Monumentendag 2009.
De eerste spreker was Kees van den Oord die zijn boekje ”Heusden op de Kaart” presenteerde. In dit boekje, dat tevens het dubbelnummer 2009 is van de Heemkundekring Onsenoort, staan de Kaarten van Kuyper 1865-1870 van alle toenmalige gemeenten van de huidige gemeente Heusden. Ook is het boekwerkje verfraaid met een aantal aanzichtkaarten uit de kernen van Heusden.
Wedhouder Will Dijkstra mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Verder werd er een lezing gehouden door Hiddo van Engen en hij zette zo het vestingstadje op de middeleeuwse kaart. Hierna was het de beurt aan Marja Kivits, die een diapresentatie gaf over de situatie waarin haar monumentale boerderij bekneld komt te zitten tussen verschillende nieuwbouwprojecten. Ze bracht ook nog enkele liedjes ten gehore en presenteerde haar boekje ”De boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar geschiedenis” (zie ook blz. 5). Ook dit boekje mocht wedhouder Will Dijkstra in ontvangst nemen.Tot slot vond er ook nog een forumdiscussie plaats met als thema: ”Monumenten Lust of Last”?. Het was al met al een zeer boeiende avond.

Op zaterdag 12 september tijdens de Open Monumentendag waren er in de meeste kernen monumenten of horecagelegenheden geopend om te laten zien hoe de plaatsen in de laatste honderd jaar zijn veranderd. In totaal kwamen 180 bezoekers daarop af. Zo was er in Vlijmen de Boerderij in de Nassaudwarsstraat geopend, in Nieuwkuijk De Emmamolen, alwaar Nico de Bonth met oude ansichtkaarten present was. In de café-restaurant de Remise zat in Drunen Jan van der Linden met een prachtige serie ansichtkaarten van Drunen. In Elshout hield Toon Groot een druk bezochte dialezing over de veranderingen aldaar. En in Heusden gaf Hans van de Eeden een lezing over de reis van Lodewijk Napoleon door Brabant in 1809. In de boerderij te Heesbeen vertelde de familie Van Everdingen en in Giersbergen de familie Van Rooij. In Herpt zat Kees van den Oord op het terras van café De Ploeg uitleg te geven over kaarten. In Haarsteeg zaten André en Harry van de Heijden klaar met een dialezing over Haarsteeg. Alleen jammer was wel dat er bijna niemand kwam opdagen.
Nu moet wel gezegd worden dat dit weekend boordevol zat met andere activiteiten binnen de gemeente. Zo was er namelijk ook nog de 80 van de Langstraat, De kunstroute en de Voorste Venne pakte uit. Misschien wel alle maal een beetje te veel van het goede.
Mogelijk willen André en Harry hun diapresentatie nog eens aan de leden van de heemkundekring laten zien. Zodat ze nog een beetje eer van hun werk krijgen.

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 OCTOBER a.s.
Antwoordstrook herdenking 29 oktober Engelen

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Straat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zal wel/niet * aanwezig zijn met _ _ _ _ _ personen aanwezig bij de herdenking.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uw antwoord terugsturen voor 19 oktober 2009 naar:
H.v.d.Ven Engelerschans 44 5221 AS ’s-Hertogenbosch-Engelen
Of via email: havdven@hetnet.nl
Terug naar het plekborden overzicht