Plekbord

jaargang 30, nummer 7, Augustus 2009

   
     

Beste Lezers,De vakantieperiode loopt op een einde, het was in één woord een fantastische zomer. Onze heemkundekring neemt weer activiteiten ter hand, zoals de Open monumentendag op 12 september. Verder is september de maand van de Bokhovense bedevaart.
We hebben opnieuw reacties ontvangen van onze lezers. Deze keer in onze rubriek (Wie, Wat Waar) publiceren we een serie foto’s uit Drunen. Ook aandacht voor de Stichting Abdij Mariënkroon en Rabobank ’s-Bosch voor hun financiële ondersteuning. Kortom, we kunnen er weer tegen aan.

Veel Leesplezier

Ingezonden


 
Geachte redactie, geacht bestuur, beste Bert,
 
Met enige verbazing hebben wij het artikel in Met Gansen Trou, nummer 6 van dit jaar, van Bert Meijs over de burgerlijke stand van Vlijmen gelezen. Hierin refereert Meijs naar het aantal geboorten in het artikel van Bert de Vaan uit Met Gansen Trou van september 2007 en stelt dat er een verschil in aantal is. Als wij het eerste deel van het artikel lezen, geeft het de indruk dat onze aantallen niet juist zijn. Het is ieders recht om een artikel in twijfel te trekken of aan te vullen, mits dit natuurlijk onderbouwd is met feiten.
 
Daar wij in het artikel van Bert de Vaan gebruik hebben gemaakt van de gegevens uit de burgerlijke stand, en deze kunnen moeilijk op twee manieren geïnterpreteerd worden, zijn wij ervan overtuigd dat wij de juiste aantallen hebben gebruikt. Het is immers eenvoudig te controleren door het aantal akten van de geboorteregisters bij elkaar op te tellen. Dan komen wij op een getal van 9.804 geboorten. De akten zijn indertijd met de hand overgenomen en gecontroleerd aan de hand van het totaal aantal geboorten in het jaarregister.
Wij denken dat Meijs ook het aantal doodgeboren kinderen bij zijn aantallen heeft geteld, je komt dan in de buurt van een getal net boven de 10.000. Deze doodgeboren kinderen staan echter vermeld in de overlijdensakten en het artikel van De Vaan gaat duidelijk over de geboorteakten van Vlijmen.
Betreffende de discrepantie in het aantal familienamen kan het zijn dat Meijs gewettigde kinderen met hun 'nieuwe' familienaam heeft geteld. De Vaan heeft de in eerste instantie vermelde familienaam genomen.
 
Bij het maken van het artikel is De Vaan met alle nauwkeurigheid te werk gegaan en natuurlijk beseffen ook wij dat een foutje zo gemaakt is. Door het publiceren van het artikel van Meijs voelen wij ons flink te kijk gezet tegenover de lezers van uw maandblad. Dit vooral gezien het grote verschil wat Meijs naar voren brengt. Met enige toelichting zijnerzijds, was er eigenlijk niets aan de hand geweest. Wat de bedoelingen van Meijs met het publiceren van dit stukje zijn, is ons niet geheel duidelijk. Het was beter geweest als Meijs eerst contact met ons had gezocht en zijn verschillen aan ons voorgelegd zou hebben. We waren er dan zeker uitgekomen.
 
Laat eenieder plezier hebben in zijn hobby en ga elkaar niet via artikelen aanvallen voor wat betreft de juistheid van de gegevens. De bedoeling van dit schrijven is niet om een ellenlange discussie te gaan voeren over wie de juiste gegevens heeft. We willen u alleen melden dat wij zeer zorgvuldig en uiterst nauwkeurig te werk zijn gegaan en mogen van medegenealogen eigenlijk verwachten dat zij dit ook doen en gegevens van anderen met respect behandelen.
 
Het gaat er ons niet om wie zich genealoog of genealogen van De Langstraat mag/mogen noemen, maar wij stellen het zeer op prijs als u in uw Plekbord op wil nemen dat wij in ons artikel gebruik hebben gemaakt van de originele geboorteakten in het voormalige gemeentearchief van Vlijmen, en instaan voor de juistheid van het artikel uit 2007.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert de Vaan (Waalwijk)
Leo van Baardwijk (Drunen)

Brabantse AvondenHet komend seizoen staat er een aantal Brabantse avonden op het programma in zaal “D’n Bork” in Nieuwkuijk. Annie en Nico van de Heuvel hebben wederom een mooi programma in elkaar gezet, met gevoelige luisterliedjes, volksmuziek, genoeg humor en cabaret. U kunt eens een heerlijk avondje uit zijn.
Het programma ziet er volgt uit:
Zondag 8 november, met Trio Henk Habraken en “de Kachel Aon”
Zondag 10 januari, met “Die Twee” en “Kwartjesvolk”
Zondag 11 april, met “MarieChristien Verstraten” en “Striepke Veur”

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in zaal “Den Bork”. De kaarten kosten € 8,00 per stuk.
Voor alle drie de avonden is het vanaf zaterdag 26 september mogelijk kaarten te bestellen of af te halen.

Voor inlichtingen en kaartverkoop:
Nico en Anny van den Heuvel, Meidoornstraat 9, Nieuwkuijk. tel: 073-5115443

Detectorvondsten van Basisschool “Het Kompas”, NieuwkuijkNa het succesvolle bezoek van “Het Kompas” aan de Abdij Mariënkroon i.v.m. de grachtvondsten nam juffrouw Anouschka Brok contact op met Gerard Pelders over de vondsten, die zij en haar leerlingen van groep 8 recentelijk met haar metaaldetector hadden gedaan rondom de school. Ze wilden weten wat ze er zoal hadden aangetroffen.
Anton van der Lee nam de honneurs waar. Hij gaf op woensdag 8 juli gedurende drie kwartier uitleg over de vele voorwerpen die op een tafel lagen uitgestald. Hij was daarbij natuurlijk gekleed in het zwarte T-shirt met het embleem van onze kring. (Het bestuur heeft tien T-shirts en tien sweatshirts laten maken om te gebruiken bij gelegenheden, waar mensen namens de kring optreden, om daarmee de vereniging naar buiten meer te profileren).
De meest interessante vondst was een Zeeuwse duit uit 1758, gecorrodeerd, maar toch nog goed leesbaar: ZEE-LAN-DIA 1758, keerzijde een leeuw half boven de golven met de wapenspreuk “LUCTOR ET EMERGO”. Er waren ook een sterk vervuilde euro en een eurostuiver gevonden en die waren bijna net zo veel waard als de Zeeuwse duit in deze conditie. Voor de leerlingen en de juf was dat wel een beetje een tegenvaller.
Aanleiding tot nadere uitleg in heemkundig opzicht gaven de granaatscherven uit de Tweede Wereldoorlog en een totaal verwrongen zwaar scharnier van een schuurdeur, maar vooral ook de enigszins schopvormige spreidplaat, die vroeger aan de uitstroomopening van een houten gierkist zat. Ook het verschil tussen de oude gesmede spijkers, vierkant in doorsnee, en de moderne draadnagels was een dankbaar onderwerp. Sommige vondsten waren wel héél recent: een half zwenkwieltje van een winkelwagentje en een deel van een messing gazonsproeier. De meer dan een eeuw oude gesp van bretels was heemkundig gezien aantrekkelijker.
De toelichting werd met veel animo en interesse gevolgd. Anton, die gewend is klassen rond te leiden in het Oudheidkundig Museum “St. Michielsgestel”, was onder de indruk van de rustige, gedisciplineerde manier waarop de leerlingen het allemaal opnamen. Zo kan het dus ook…

Wie, Wat WaarOnderstaande foto’s hebben we ontvangen van Jan van der Linden uit Drunen. De foto’s zijn genomen ergens achter het Klooster in de Stationstraat. Op een van de foto’s staat het jaartal 1951.
Of ze ook werkelijk uit het zelfde jaartal komen is niet duidelijk.
Wie kan ons iets meer over deze foto’s vertellen, over bij voorbeeld de locatie en welke gelegenheid speelde zich af op het moment dat deze foto’s genomen zijn. Mochten er nog mensen herkenbaar zijn op deze plaatjes dan vernemen wij dat graag.

Zie foto 1: foto 2: foto 3: foto 4: foto 5: foto 6: (klik op de link van elke foto)

Excursies GrachtvondstenRegelmatig zijn er excursies op de Abdij Mariënkroon met het thema ‘Grachtvondsten’. Op 5 juli was er groep van de Protestantse Gemeente Engelen en op 12 juli was er buurtvereniging “Rooie Hoek” uit Elshout. Verenigingen, die in een excursie geïnteresseerd zijn, kunnen met het secretariaat contact opnemen. De excursies worden verzorgd door onze werkgroep Archeologie.

61 ste Brabants HeemdagenOp 6 en 7 augustus werden in Tilburg en Goirle de Brabantse Heemdagen gehouden met het motto ‘Tilburg ende Goirle laten ’t zien’. Onze leden Jan en Netty Maes uit Elshout werden er gedecoreerd, omdat zij voor de 10e maal deelnamen. Geïnteresseerden kunnen bij het secretariaat een kopie krijgen van ‘Terugblik Brabantse Heemdagen 2009’.

Kleurrijk HeusdenDoor Stichting Sphinx zullen onder dit motto op enkele zondagen activiteiten worden georganiseerd, waarbij culturele verenigingen uit Gemeente Heusden de mogelijkheid hebben zich aan de bewoners van Gemeente Heusden te presenteren. Onze vereniging zal hieraan ook deelnemen en wel op 11 oktober in De Korf te Vlijmen, op 18 oktober in De Stulp te Drunen en op 25 oktober in De
Schakel te Oud-Heusden. In het volgende Plekbord komt hierover meer informatie.

Middagexcursie 5 septemberDe middagexcursie naar Hardinxveld-Giessendam hebben we helaas moeten afzeggen vanwege te weinig deelnemers. Door de late verschijning van dit Plekbord, als gevolg van de presentatie van het Dubbelnummer op 3 september, konden we ook geen extra oproep meer plaatsen.

AED-DefibrillatorSinds enige maanden beschikken we op Abdij Mariënkroon over dit apparaat. Het apparaat is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Voorlopig is het opgehangen bij huisnummer 14 in de voormalige drukkerij. De kosten van het apparaat zijn gezamenlijk betaald door Stichting Mariapoli Mariënkroon, Stichting Honsoirde en onze vereniging. In het najaar zullen een aantal personen een cursus volgen, om te leren hoe met dit apparaat moet worden omgegaan.

Onderhoud Expositieruimte Abdij MariënkroonStichting Honsoirde en onze vereniging hebben een gedeelte van de Abdij in gebruik voor het houden van exposities en cursussen. De afgelopen maanden is in deze ruimte veel onderhoud gedaan; o.a. werden de muren geschilderd en is de trap in de toren van een nieuwe bekleding voorzien. Het onderhoud werd mogelijk gemaakt na een bijdrage van de Stichting Abdij Mariënkroon.

Bedevaart BokhovenDe voorbereidingen zijn in Bokhoven weer gestart voor de bedevaartmaand. In september trekken traditiegetrouw honderden pelgrims naar het wonderbeeld van St.Cornelius, die in de kapel de plaats inneemt van het Mariabeeld. Het maandthema is dit jaar Met de Tijd mee.
‘Pelgrims zien nieuwe wegen en maken openingen voor en naar elkaar. Het verleden is er om van te leren, ook van onze stommiteiten’, aldus pastoor Xavier van der Spank die sinds maart 1975 aan de parochie Antonius Abt verbonden is. Als het goed weer is, is er om 11.00 uur een openluchtmis in de tuin van de pastorie met iedere week een zangkoor uit de omgeving (Maren-Kessel, Wychen, Schijndel en Bokhoven). Er is ook iedere week om 9 uur een viering in het laatmiddeleeuwse kerkje. Voor het eerst houden gidsen van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch toezicht in de kerk en geven na de mis rondleidingen. Op zaterdagmiddag 12 september is er in het kader van Open Monumentendag een speciaal orgelconcert om 16.00 uur door Wim Franssen.

Cursus ArcheologieIn het vorige Plekbord is uitgebreid gepubliceerd over deze cursus. Er zijn nu voldoende opgaven om de cursus door te laten gaan. Op dit moment zijn er ook nog enkele inschrijvingen mogelijk bij het secretariaat.

St. Janshof te VlijmenVan dit centrum kreeg onze vereniging de vraag om een programma voor hun ouderen te verzorgen. Rini Wouters en Johan van den Ossenblok verzorgden een diapresentatie met foto’s van Vlijmen en Haarsteeg. Anton van de Lee ging een middag met de ouderen in gesprek over ‘Vlijmense Dialectwoorden’ en dat kwam goed uit, omdat Anton in het juninummer van Met Gansen Trou er groot aantal beschreven had.
Voor velen van de talrijk aanwezige senioren was dit een feest van herkenning en de inbreng vanuit de zaal, gestimuleerd door de inleider, maakte dat ook duidelijk. Na afloop kwamen nog verschillende toehoorders aandragen met spreuken en zegswijzen die een welkome aanvulling betekenden voor de niet onaanzienlijke verzameling waaruit de spreker kon putten.

Er Op UitWilt U eens ergens anders wandelen dan alleen in de Drunense Duinen, dan hebben we een mooi alternatief voor U.

Huis te Heide
Landgoed Huis ter Heide ligt tussen de dorpen De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg. Het is een aantrekkelijk natuurgebied met vennen, glooiende akkers, gevarieerde loof- en naaldbossen en een landhuis uit 1864. Stadsgeluiden en snelwegoverlast dringen zelden door in het bosgebied. Huis ter Heide is een paradijs voor rustzoekers. Bovendien wordt het natuurgebied steeds mooier: met ‘Plan Lobelia’ steekt Natuurmonumenten al jaren de handen uit de mouwen. Het belangrijkste streven: de ongerepte natte heide, die hier vóór 1940 lag, terugkrijgen.  U komt ook langs het Bodemven, het Leikeven en het Plakkeven.
In het gebied treft u Schotse Hooglanders aan.Deze grote grazers zorgen voor een betere bodemstructuur en variatie in de begroeiing. Op open plekken groeien kruiden en struiken.

Schotse Hooglanders
In de bossen laat Natuurmonumenten oude bomen staan en dode bomen mogen blijven liggen. Dat is niet voor niets. Dood hout trekt insecten aan, die weer een lekker hapje zijn voor allerlei vogels, zoals de grote bonte, de groene en de zwarte specht.
De boswachters vormen ééntonige bossen en landbouwgronden om tot een gevarieerder en natuurlijker landschap met heide en vennen. Tussen het gras en de bomen keren de heidestruiken terug, waar het landgoed bekend om was. Van de landbouwgrond rond het Leikeven is de bovenste voedselrijke laag afgegraven. Het ven is schoon- en slibvrij gemaakt. Door beide ingrepen is de waterkwaliteit sterk verbeterd. De waterlobelia, die hier ooit uitbundig bloeide, is weer teruggekeerd.
Er zijn verschillende routes te bewandelen. Van 4,7 km en 7 km.

Hoe komt u er?
U neemt vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Vanaf de N261 de borden naar De Moer volgen. Vlak voor de Moer ziet u rechts van de Middelstraat de parkeerplaats en een informatiebord.U kunt het beste starten vanaf café partycentrum Het Maoske in de Moer.

Meer informatie kunt u vinden op: www.natuurmonumenten.nl

Open MonumentendagMet als thema ‘Heusden op de Kaart’ vindt op zaterdagmiddag 12 september tussen 12 en 17 uur de manifestatie Open Monumentendag in de gemeente Heusden plaats. In vrijwel iedere dorpskern van de gemeente is dan een monument te bewonderen of is er iets te doen wat betrekking heeft op het thema. In het bezoekerscentrum kunt u een programmaoverzicht per locatie krijgen.
Voorafgaand aan Open Monumentendag wordt op donderdagavond 3 november in het voormalig Stadhuis een debat georganiseerd waarbij de vraag wordt opgeworpen: Monumenten; last of lust. Marja Kivits van de eeuwenoude boerderij aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen brengt onder de aandacht, hoe moeilijk het kan zijn om in deze tijd in een rijksmonument te wonen. Haar historische woonomgeving op de Middelheide van Vlijmen wordt bedreigd door oprukkende moderne woningbouw.Tevens wordt die avond het eerste exemplaar van het boekje Heusden op de Kaart door auteur Kees van den Oord aan wethouder Wil Dijkstra aangeboden.
Met het boekje Heusden op de Kaart van Kees van den Oord in de hand kan men op 12 september een leerzame tour maken door de diverse kernen van de gemeente Heusden. Het boekje bevat naast een kort historisch overzicht van het betreffende dorp een kaart, waarop de gemeentegrenzen van weleer zijn ingetekend.
Dit boekje is tevens het dubbelnummer van Met Gansen Trou. De brochure Heusden op de kaart is vanaf vrijdag 4 september gratis af te halen bij het Heusdens Buro voor Toerisme aan de Pelsestraat 17. Voor
meer informatie zie op www.rijkheusden.nl

Opstart FotoprojectGezien de gestaag groeiende hoeveelheid foto's in dit digitale tijdperk heeft het bestuur besloten om dit structureel te gaan aanpakken.
Allereerst willen we inventariseren wat de leden zoal aan foto's hebben, die vanuit heemkundig oogpunt van belang kunnen zijn. Samen met de foto's die al in het bezit zijn van de HKK. kunnen we dan komen tot een digitaliseringproject, waarna deze beschreven moeten worden. Het uiteindelijke doel is om ze allemaal op het wereldwijde web te krijgen, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.
Om dit alles van de grond te krijgen zijn we op zoek naar leden die dit project willen dragen. Gedacht wordt aan iemand die bereid is te scannen, iemand die mee kan/wil denken hoe dit op een goede toegankelijke manier op het web te krijgen, mensen die bereid zijn in de toekomst in hun directe omgeving die zaken te fotograferen, die bijzonder zijn of op de nominatie staan te worden gesloopt of veranderd, mensen die de foto's willen beschrijven etc. Daartoe doen we de volgende oproep!

We zijn op zoek naar:
Leden voor een foto-werkgroep (i.o.), die enigszins bekend zijn met het gebruik van de computer in deze.

Hebt u belangstelling voor de fotogroep neem dan contact op met Bernadette van Gorp, tel: 06-50230200 of mail: bvg.vdb@hetnet.nl

Subsidie Rabobank CoöperatiefondsHet bestuur van onze vereniging heeft het initiatief genomen om onze heemkamer opnieuw in te richten en door enkele bestuursleden wordt momenteel daarvoor een plan gemaakt. Van de Rabobank hebben we hiervoor een bijdrage van € 2.500 ontvangen.
Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken stort jaarlijks een deel van haar winst in het Coöperatiefonds. Vanuit dat fonds steunt zij activiteiten die gericht zijn op versterking van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in het werkgebied. Het initiatief van de Heemkundekring past binnen de doelstellingen van het fonds. Een afvaardiging van de leden van de Rabobank besloot daarom € 2.500 beschikbaar te stellen om dit initiatief te kunnen realiseren.

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 SEPTEMBER a.s.

Terug naar het plekborden overzicht