Plekbord

jaargang 30, nummer 6, Juni 2009

   
     

Beste Lezers



Dit is het laatste Plekbord voor de vakantie.
Dan hebben we even een maandje rust. Ook deze keer hebben we weer voldoende informatie over ons heem. De archeologische werkgroep heeft het maar wat druk met rondleidingen. Ook kunt U zich opgeven voor een cursus archeologie. De kastelendag werd druk bezocht; ook daarvan een verslag. Verder uiteraard een verslag van de excursie naar Luik en nog wat tips om er eens op uit te trekken.
De open Monumentendag op 12 september is weer in het vizier en daarbij staan diverse activiteiten op stapel.
Allemaal alvast een fijne vakantie toegewenst.

Veel leesplezier

Oud-Indiëgangers



Op 2 en 3 mei organiseerden we de tentoonstelling over Oud-Indiëgangers. We kregen o.a. nog de volgende reactie:
Met veel genoegen kijken wij terug op de expositie die Heemkundekring Onsenoort ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum organiseerde m.b.t. de Indiëgangers uit de gemeente Heusden.
Iedere Oud-Indiëganger ontving een persoonlijke uitnodiging om de tentoonstelling over de oud-strijders, die tussen 1945 en 1950 in Indië verbleven, te komen zien. Op zaterdag 2 mei, een prachtige zonnige dag, gingen wij op weg naar d’Oultremontcollege in Drunen.
We werden ontvangen met koffie en thee en de stemming was opperbest. Om 10.30 uur opende de heer De Wit de tentoonstelling die o.a. samengesteld was uit persoonlijk beeldmateriaal. Allemaal ter beschikking gesteld door militairen die indertijd uitgezonden waren naar Indië. De heer Stevens heeft het materiaal gedigitaliseerd en uitvergroot. Hij gaf een toelichting op de expositie. Wij vonden de expositie fantastisch.
Kolonel b.d. René Lach de Bčre van het 5e bataljon regiment stoottroepen, gaf een indrukwekkende toespraak over het verblijf van onze jongens in Indië.
Ondanks het feit dat de lokale overheid, die hiervoor was uitgenodigd, geen interesse toonde en schitterde door afwezigheid, mogen wij terugzien op een indrukwekkende en geslaagde dag.
Met dank aan de Heemkundekring Onsenoort.

Nick Boelen

Cultuurmarkt en Basisschool ’t Kompas te Nieuwkuijk



De gemeente Heusden houdt elk voorjaar een Cultuurmarkt, waarbij culturele verenigingen aan het basisonderwijs een programma kunnen aanbieden. Onze vereniging kreeg van ’t Kompas de opdracht om hun leerlingen wegwijs te maken in de historie van hun eigen dorp.
Het ging hierbij om de groepen 6, 7 en 8, in totaal 5 klassen met 120 leerlingen. Samen met de leerkrachten Paul van Hulten en Marijke Jimenez werd het programma opgesteld.
Allereerst verzorgden Antoon van den Burgt en John Schellekens in de schoolaula een lezing met diapresentatie over de geschiedenis van kasteel Onsenoort en Abdij Mariënkroon. Vervolgens kregen de leerlingen per klas van Anton en John een rondleiding over de abdij en werd de archeologische expositie ”Grachtvondsten” uitgebreid bewonderd. Er moet nu nog een diapresentatie gehouden worden met foto’s van ”Nieuwkuijk, vroeger en nu” De leerlingen hebben het programma als zeer boeiend en leerzaam ervaren. Onze vereniging wil meer scholen naar de abdij halen om bij de leerlingen interesse te kweken voor heemkunde.

Expositie



In het museum voor Religieuze Kunst in Uden loopt van 20 juni tot en met 13 september de expositie ”Vrouwen in habijt”. In 1961 fotografeerde Guus Bekooy het leven van de zusters clarissen te Megen. Bijna zeshonderd opnamen geven een uiterst zeldzaam beeld van het leven binnen een tot dan toe gesloten klooster. Voor meer informatie, zie: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Rondwandeling ”Poort van Heusden”



Zondag 5 juli geeft de gemeente Heusden de mogelijkheid voor een wandeling onder leiding van een gids in ”De Poort van Heusden”. De start is om 10.00 uur vanaf de Kasteellaan, Bosscheweg in Drunen. Kosten € 4,00 p.p., tijdsduur 1,5 uur.

Open middag van de Focolarebeweging



Uitnodiging:
Sinds 2002 is de Focolarebeweging gehuisvest op het terrein van Abdij Mariënkroon. De Focolarebeweging heeft als doel het streven naar eenheid: ”Moge allen één zijn”. Mariënkroon is al eeuwen lang een centrum van godsdienstig en cultureel leven. Met deze informatiemiddag willen wij u informeren over onze visie, achtergronden en plannen.
Iedereen is welkom op zaterdag 4 juli.

Adres:
Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk. Informatie tel: 06.13 62 00 80
www.focolare.nl www.marienkroon.nl

Programma
13.30 ontvangst met koffie en thee
13.45 welkom
14.00 video over de focolarebeweging
14.30 ervaringen over de spiritualiteit van de eenheid
15.00 pauze
15.30 rondleiding
16.00 ervaringen vanuit het werkveld
16.30 dialoog en vragen
17.00 afsluiting

CURSUS ARCHEOLOGIE



In het komende najaar zal door onze vereniging een cursus Archeologie gegeven worden. De cursusleider is Henk de Wit en de docent is Anton van der Lee. De cursus omvat vijf maandagavonden, waarop de hele prehistorie vanaf het ontstaan van de mensheid plus de Romeinse tijd aan de orde komen en is vrijwel uitsluitend gericht op Nederlandse vondsten met wat extra aandacht voor de provincie Noord-Brabant. Hierbij wordt ruim gebruik gemaakt van fraaie dia’s, die een beeld geven van het milieu, de flora en fauna en het dagelijks leven in de betreffende periode. Het geheel is samengavat in een syllabus van meer dan 20 pagina’s, zodat het niet nodig is om zelf aantekeningen te maken en daardoor een deel van het verhaal te missen.

De serie is als volgt opgebouwd:
5 oktober: Het paleolithicum (oude steentijd): de periode vanaf 2 miljoen jaar geleden tot 9.000 v. Chr.
19 oktober: Het mesolithicum (midden steentijd): van 9.000 tot 5.000 v. Chr.
2 november: Het neolithicum (nieuwe steentijd): van 5.400 tot 2.000 v. Chr.
16 november: De bronstijd en de ijzertijd: van 2.000 tot 50 v. Chr.
30 november: De Romeinse tijd: van 50 v. Chr. Tot 450 na Chr.

Op 14 december is er een evaluatieavond. Er is dan ruimte voor het stellen van vragen en er kan worden ingegaan op opgravingmethoden, dateringmethoden, wettelijke regelingen enz.. Ook kunnen vondsten van deelnemers besproken worden en/of kan er een presentatie worden verzorgd over de grachtvondsten van Abdij Mariënkroon.

Cursusplaats: De La Court-zaal van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk
Cursustijd: 19.30 – 22.00 uur. Er is een korte pauze voorzien.
Aantal cursisten: max. 30
Cursuskosten: € 30,- pp voor leden en € 40,- voor niet-leden, incl. syllabus en koffie/thee tijdens de pauze.
Opgave: vóór 1 augustus.

Opgave kan geschieden door het invullen en opsturen van onderstaand inschrijfformulier. Van de inschrijving krijgt u een bevestiging met de informatie over de wijze van betalen.

Inschrijfformulier Cursus Archeologie

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Postcode en woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefoon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GSM: _ _ _ _ _ _ _ _

Emailadres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lid van HKK Onsenoort: ja/neen

Dit formulier opsturen naar: Heemkundekring Onsenoort, Postbus 1, 5253ZG Nieuwkuijk

Verder informatie bij:
Henk de Wit: 0416-378375
Anton vd Lee: 073-6211199
Bart Beaard: 0416-320995

Excursie naar Luik



Zaterdagochtend 13 juni, al om half acht, vertrokken twee volle bussen naar het Belgische Luik. Prachtig weer was het die ochtend en ook de rest van de dag zou het zo blijven. Onderweg keken we bij Den Bosch en Eindhoven naar het indrukwekkende project van de veranderingen aan de autobaan A2.
In Luik aangekomen dronken we natuurlijk eerst koffie of thee, waarna we in vier groepen verdeeld werden om een rondwandeling met een gids door Luik te maken.
De meeste deelnemers waren natuurlijk enigszins gereserveerd over Luik: vuil door de kolen- en staalindustrie en bekend van de files met het vakantieverkeer naar het zuiden.
Maar we hebben de stad anders leren kennen. Een prachtig centrum, vele monumentale gebouwen, de prachtige kathedraal etc.. Luik en zijn omgeving hebben een groot aantal musea, waardoor een vervolgbezoek de moeite waard is. Na de rondleiding genoten we van het diner en vervolgens werd er
gewinkeld. Een aantal ging nog eens terug naar de kathedraal, enkelen bezochten het Curtius-museum, maar door het prachtige weer werd het toch meestal genieten op een van de vele terrassen. Op de terugweg hadden we nog een korte toespraak van de organisatoren. Volgend jaar willen Henk en Ans een keer op een doordeweekse dag het jaarlijkse uitstapje organiseren en misschien wel naar Den Haag. Niemand had hiertegen bezwaar. Dus Henk en Ans, bedankt voor deze prachtige dag en misschien wel volgend jaar naar Den Haag.

Wie, Wat, Waar



We ontvingen weer een foto waar we wat meer informatie over willen ontvangen. De foto ontvingen we van mevr. An Pullen-van Drunen. Bij haar rijke collectie kaarten en foto’s zit ook deze eerste foto (klik op de link), maar ze heeft geen idee waar deze genomen werd. Ze hoopt nu dat een van onze lezers haar verder kan helpen. Graag wil An weten waar dit huis staat of gestaan heeft. U kunt uw reacties kwijt bij de redactie van dit blad

Middagexcursie 2009



De kleine excursie gaat dit jaar op zaterdag 5 september naar Hardinxveld-Giessendam. We brengen daar een bezoek aan het museum ”De koperen knop”. Daar is een permanente tentoonstelling over de opgravingen tijdens de aanleg van de Betuwespoorlijn. Verder zijn er prachtige oude wandtegels te zien die in vroegere tijden werden gebruikt om het woongedeelte in een boerderij te verfraaien. Ook is er een hoepelmakerij, een dorpssmederij en een wagenschuur met oude wagens en karren. Gidsen zullen ons in de boerderij rondleiden.
We gaan zoals altijd bij de kleine excursies met eigen vervoer. We vertrekken om 13.00u vanaf Abdij Mariënkroon en proberen met zo weinig mogelijk auto’s te gaan. Deelnemers, die geen eigen vervoer hebben, kunnen wel met iemand mee rijden.
De kosten bedragen € 7 p.p. en dat is inclusief koffie en een lekkere ”koperen knop”.
Het museumadres is; Binnendans 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam

U kunt zich alvast opgeven door het strookje in te vullen:

================================================================

Inschrijven Middagexcursie 5 september:

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Plaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Neemt deel aan de middagexcursie op 5 september met _ _ _ personen.

Gaat met eigen vervoer: Ja/neen

Opsturen naar:
Ans Zeeuwen, Schutterstraat 21, 55241TS Rosmalen (0416-378375)
Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE Drunen (073-5211235

Open Monumentendag 2009



Heusden op de kaart is dit jaar het plaatselijk thema van Open Monumentendag. Kaarten is een breed thema. Daarbij kun je denken aan oude en nieuwe plattegronden, waterschapskaarten, ansichtkaarten of menukaarten. Op zaterdag 12 september wordt Heusden echt op de kaart gezet. In iedere woonkern is er rond een opengesteld monument wat te doen. Een spreker zal ter plekke aan de hand van oude ansichten en dorpskaarten de veranderingen in de loop der tijden toelichten. In bepaalde cafés of restaurants staat er ook iets bijzonders op de kaart.
Open Monumentendag heeft tot doel in Nederland een breed publiek kennis te laten maken met het gebouwd en beschermd historisch erfgoed. De landelijke organisatie, ondersteund door Rabo Vastgoedgroep, zorgt ervoor dat lokale en regionale partijen een platform krijgen voor promotie en ondersteuning van hun activiteiten op het gebied van Open Monumentendag. De projectorganisatie van Heusden bestaat sinds 2003 uit het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) in samenwerking met het Streekarchief Land van Heusden & Altena en de historicus Kees van den Oord. Ieder jaar wordt ernaar gestreefd om de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving bewust van en gevoelig te maken voor het plaatselijk rijke culturele erfgoed.

Brochure



In samenwerking met het heemkundeblad ”Met Gansen Trou” wordt een full colour brochure van circa 20 pagina’s gemaakt over nieuwe en oude (ansicht-)kaarten van de opengestelde monumenten in alle kernen van de gemeente Heusden. Dit is tevens het dubbelnummer van Met Gansen Trou. Midden in het boekje bevindt zich een overzichtskaart van de opengestelde monumenten per dorpskern van Heusden. De brochure Heusden op de kaart is gratis af te halen bij het Heusdens Buro voor Toerisme aan de Pelsestraat 17. Er zal vooraf ook een fotowedstrijd plaatsvinden. De drie winnende foto’s worden opgemaakt als ansichtkaart. Deze ansichtkaarten kunnen op zaterdag 12 september vanuit het Bezoekerscentrum gratis verstuurd worden. Het HBT verzorgt verder op die zaterdagmiddag tussen 12.00 uur en 15.00 uur ieder uur een gratis rondleiding binnen de vesting Heusden. Bijzondere monumenten zijn dan alleen die middag onder leiding van een gids toegankelijk.

Kees van den Oord

Lezing TNO-onderzoek Haarsteegse Wiel



Op maandag 19 mei organiseerde onze vereniging in de conferentieruimte van Stichting Mariapoli Mariënkroon een lezing over het paleo-ecologisch TNO-onderzoek van de Haarsteegse Wiel, waarmee de milieugeschiedenis van de wiel en zijn omgeving sinds 1740 gereconstrueerd is. De zaal was overvol met meer dan 125 aanwezigen. Het complete rapport van dit zeer interessante onderzoek kan men downloaden via internet. Informatie hierover bij het secretariaat.

Uittips



De vakantie staat voor de deur, mooi om er eens per fiets, auto of te voet op uit te trekken. Onze omgeving biedt heel wat moois op het gebied van natuur en cultuur. Hier volgen wat tips:

Dagje Oudenbosch
Oudenbosch in West Brabant biedt vele mogelijkheden voor een mooi dagje uit. Neem nou de replica van de St. Pieter Basiliek uit Rome, deze H.H. Agatha & Barbara kerk is een sieraad van het dorp. Daarnaast is er nog een botanische tuin, ”Arboretum” genaamd. Een prachtige tuin waar de ware liefhebber uren kan genieten. Ook het Nederlands Zouaven museum is in Oudenbosch gevestigd en biedt veel informatie over dit Pauselijke regiment in de 19e eeuw waar ook inwoners van ons heem actief aan hebben deelgenomen.
Tenslotte is er ook nog het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum. Dit museum bevat een uitgebreide collectie, met drie onderwerpen: Natuur en Milieu, Geologie en Volkenkunde. Inlichtingen VVV folder-sevicepost, St.Annaplein 1 Oudenbosch

Bloem & Tuin 2009
Ook dit jaar, van 24 juli t/m 2 augustus, is Landgoed Gulbergen bij Nuenen weer het decor van talloze prachtig aangelegde thematuinen, waar je ideeën kunt opdoen voor je eigen tuin. Naast alle tuinaccessoires is er tijdens deze editie van Bloem & Tuin ook aandacht voor de beroemdste oud-inwoner van Nuenen. In een speciale tent wordt het grote panoramadoek over het leven van Vincent van Gogh tentoongesteld.
Info www.bloem-en-tuin.nl

Woudrichem en omgeving
Een mooie rit op de fiets of per auto voor een bezoek aan deze vestingstad, waar de Maas en de Waal samenkomen. Ze hebben er het Visserij Museum. Via het voetveer kan men een wandeling maken naar slot Loevenstein en daar tevens in het museum de grachtvonsten bewonderen die daar boven water gekomen zijn. Ook een overtocht over de Waal naar de vestingstad Gorinchem is zeker aan te bevelen

Oproep



Hebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 AUGUSTUS a.s.

Terug naar het plekborden overzicht