Plekbord

jaargang 30, nummer 3, maart 2009

   
      30e jaargang, maart 2009


Beste LezersDe lente staat weer voor de deur; de eerste tekenen hiervan dienen zich aan. dus we kunnen er weer op uit.
Wat ons Plekbord betreft hebben we ook nu weer de nodige informatie over diversen uiteenlopende zaken. Op de foto’s van de vorige maand hebben we weer interessante informatie ontvangen.

Veel leesplezier.

Liliane Brekelmans, Bijzondere Brabantse VrouwIn een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Provinciale Vrouwenraad is het project: ”Bijzondere Brabantse Vrouwen” van start gegaan om toonaangevende, bijzondere vrouwen die in de loop der tijd in onze provincie actief zijn geweest, meer in de publiciteit te brengen.
Veel Brabantse vrouwen hebben door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in het maatschappelijke leven. Om te voorkomen dat de kennis over deze toonaangevende vrouwen en hun rol in het verleden verloren gaat, wil de Provinciale Vrouwenraad (PVR) informatie over deze vrouwen boven water halen en meer voor het voetlicht brengen.
Als startpunt van dit project is de PVR begonnen met het inventariseren van gegevens over deze vrouwen. Ook de heemkundekring heeft haar bijdrage geleverd en als Bijzondere Vrouw aangedragen de onlangs overleden Liliane Brekelmans.

Liliane Brekelmans is de oprichtster van het bekende Liliane Fonds. Zelf had zij in haar eerste kinderjaren polio, waardoor zij vanaf haar tweede jaar was aangewezen op hulpmiddelen.”In Nederland ben je dan beter af, dan elders" vond zij en daarom zette zij zich in voor poliopatiëntjes in de Derde Wereld. Liliane, Lieke of mama Lily, werd geboren in 1929 op Sumatra en overleed op 16 februari 2009 op bijna tachtigjarige leeftijd.

Samen met echtgenoot Ignaas begon zij in 1976 in Indonesië op het eiland Sumatra met hulpverlening. In 1980 richtten zij het Liliane Fonds op, dat hun huis in Vlijmen als basis had. Het Liliane Fonds is langzaam uitgegroeid tot een grote organisatie. Liliane was vanaf de oprichting tot 2000 actief. Haar eigen handicap was de grote beperkende factor, maar tevens haar drijfveer. Het voor haar bekende gevoel er niet bij te horen, buitenspel te staan, wilde zij andere kinderen besparen.
Met behulp van deze verzamelde beschrijvingen hopen het culturele programma van de Provincie ”Schatten van Brabant” en de Provinciale Vrouwenraad te komen tot creatieve en culturele uitingsvormen, zodat Bijzondere Brabantse Vrouwen die aandacht krijgen die ze verdienen.
Ter nagedachtenis aan Liliane Brekelmans, deze bijzondere Brabantse vrouw uit onze eigen gemeente, heeft de heemkundekring tevens het initiatief genomen om bij de gemeente het voorstel te doen een straat naar haar te vernoemen.

Liliane ( Lieke ) Brekelemans

Reacties op foto’s “Wie, wat, waar?”Een reactie van ons lid Harry van Iersel uit Udenhout op de foto van pagina 8.
 
Volgens Harry is dit de boerderij ”De Velde” uit Udenhout. Deze boerderij was in het bezit van een Belgische baron en op de boerderij woonde de familie van Kempen. De boerderij ligt aan de Groenstraat, dit is als je van 't Gommelen naar Udenhout rijdt, bij het begin van de bebouwde kom aan de rechterkant. In 1944 is de boerderij geheel afgebrand en later is de boerderij herbouwd door de familie Simons, die er nu nog woont. Volgens Harry is het een Oud-Saksische boerderij in L-vorm. Op de achtergrond van de foto zie je het bosgebied van de duinen.

Deze informatie werd bevestigd door mevr. F. van Kempen uit Giersbergen

Een reactie van onze leden Jo van de Wiel en Bart Beaard op de onderste foto van pagina 8.

De woning bij het kruisje is Grotestraat 62.
De woning is in 1648 gebouwd ”door de Burgerlijke Gemeente, op last der regering voor den protestanten leraar” Achtereenvolgens hebben hier negen predikanten van de Ned. Herv. Gemeente gewoond. De eerste was Isaac Moring (1648-1651), de laatste Nicolaas Santvoort (1765-1806). De protestantse leraar was gestorven en zijn plaats werd onder het Franse bewind van Koning Lodewijk niet aanstonds door een ander ingenomen; daarvan maakte pastoor Dommelaers in 1812 gebruik om, met medewerking van den Weled. Heer Steinbach, Maire (burgemeester) der gemeente en met toestemming van den Prefect van het Departement, de woning te betrekken, welke nog in goede staat was. In 1814 werd de woning definitief aan de pastoor toegewezen en de protestanten kregen fl. 3000,- om een pastorie voor de dominee te bouwen. Na pastoor F. Dommelaers heeft er ook nog deken-pastoor W. Coppens gewoond. In 1837 verhuisde deze naar ”Huize Middendorp” en werd de woning gekocht door de familie Frijlink uit Waalwijk. In 1869 werd het de burgemeesterswoning; Adrianus de Jong woonde er in de periode 1869-1886 en Gerardus Schreppers in de periode 1887-1893. Toen werd het een woonhuis voor mevr. Elisabeth van Daal, die er tot 1910 woonde. In de periode 1910-1951 was het de woning van huisarts Andries van Seters, waarna Max Lips de woning kocht. Na een grote verbouwing betrok de familie Lips de woning en dat bleef zo tot 1987. De woning werd toen gekocht door de familie Vermeeren, die er nu nog woont.
Het kleine huisje vóór de woning is het brandspuithuisje. Door Max Lips werd het huisje afgebroken en kwam er een grote garage.

Dagexcursie 2009De dagexcursie gaat dit jaar op zaterdag 13 juni naar het Belgische Luik. In het volgende Plekbord komt hierover meer informatie, alsook het inschrijfformulier.

Tentoonstelling Oud-IndiëgangersZoals vermeld in het vorige Plekbord zal op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei in de grote aula van het d’Oultremontcollege in Drunen, ingang Havostraat, een tentoonstelling plaatsvinden m.b.t. de Oud-Indiëgangers. De openingstijden zijn: 12.00 – 17.00 uur

De Nederlandse RestauratiebeursDeze tweejaarlijkse beurs wordt gehouden van 23 tot en met 25 april in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. De beurs is niet alleen voor professionals bedoeld, maar ook voor monumenteigenaren en liefhebbers. Voor meer informatie: www.restauratiebeurs.nl

Stichting Herdenking Brabants GesneuveldenTer gelegenheid van de 65e herdenkingsplechtigheid op 4 mei in Waalre van de Brabantse militaire gesneuvelden en Brabantse verzetsslachtoffers heeft de Stichting een herdenkingsuitgave ”Monument Brabants Gesneuvelden” uitgebracht. In deze uitgave van 50 pagina’s zijn alle namen van de slachtoffers vermeld en ze wordt franco toegezonden na overmaking van € 7,50 op Rabobank-rekening 15.57.21.763. Het oude Willibrorduskerkje te Waalre is het gedachtenismonument. Zie verder: www.brabantsgesneuvelden.nl.

Over boeken gesprokenOnlangs is en een thriller verschenen van bestsellerauteur Esther Verhoef, met als titel ”Alles te verliezen” Het verhaal speelt zich grotendeels af in onze omgeving. Het decor van het boek is ”het eiland Nederhemert-Zuid” en zijn omgeving. Ook het vestingstadje Heusden speelt een grote rol in deze zeer spannende thriller. Wie het boek leest en deze omgeving kent zal meegenomen worden in de spanning van dit verhaal. Zeker de moeite waard en te koop in de boekhandel.

Korte samenvatting:
Claires leven is geslaagd. Ze is een aantrekkelijke vrouw van in de dertig en woont op een van de meest idyllische plekjes van Nederland, in een prachtig gerenoveerde boerderij, samen met haar man, de gerespecteerde makerlaar Harald van Santfoort en hun twee dochtertjes, Charlotte van vijf en Fleur van zeven. Maar Claires leven is niet zo smetteloos als ze doet voorkomen. Niemand weet waar ze in het verleden haar geld mee verdiende en dat ze een relatie had met Marius, een beruchte crimineel. Zelfs haar eigen man is hiervan niet op de hoogte. En dat wil ze zo houden, kost wat kost. Na tien jaar cel is Marius weer op vrije voeten. Hij heeft Claire getraceerd en is niet van plan zijn oude vriendin zo maar op te geven. Of heeft hij andere motieven?

Titel: Alles te verliezen ; Auteur: Esther Verhoef
ISBN nr:. 9789041410573 ; Uitgeverij: Anthos/Amsterdam

Lezing Haarsteegse WielHeemkundekring Onsenoort organiseert op donderdag 18 mei om 19.30 uur een lezing over de Haarsteegse Wiel in Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk. De lezing wordt gegeven door Dr. F. Bunnik, Dr. H. Cremer en Dr. T. Donders van ”TNO Bouw en Ondergrond” en gaat over boringen in de sedimentlaag, die door TNO verricht werden in de Haarsteegse wiel en de uitkomsten daarvan. Aan de orde komt het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van wielen en van het onderzoek van sedimenten uit wielen. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de waterkwaliteit gedurende de laatste eeuwen, de grote veranderingen in het landgebruik van de omgeving (landbouw/veeteelt, bosbouw, (kunst)mest en de archiefwaarde van soortgelijke sedimenten voor historische lucht- en waterverontreinigingen (lood uit benzine, cadmium, zink, zwavel). Ook wordt ingegaan op bijzonderheden die de Haarsteegse Wiel heeft prijsgegeven, zoals asdeeltjes van een vulkaanuitbarsting in IJsland in 1783, radioactieve neerslag en de veranderingen van het dierlijk leven. Bij het onderzoek van TNO is de Heemkundekring nauw betrokken geweest. Zij leverde informatie aan over dijkdoorbraken, vervuiling, het gebruik van de Haarsteegse Wiel en hoe het landschap er vroeger uitzag. De toegang is gratis, maar de consumpties zijn voor eigen rekening.
Noot van de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van Opzeeland, 073-5113213. vanopzeeland@hotmail.com

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 APRIL a.s.

Terug naar het plekborden overzicht