Plekbord

jaargang 30, nummer 2, februari 2009

   
     

Beste LezersEr is in 2009 volop beweging in de Heemkundekring. Een heel erg gezellige vrijwilligersmiddag, waar Gerard Pelders in het zonnetje is gezet. Leuke reacties op ons vorige Plekbord, de jaarvergadering, enz enz.
Dus er valt weer heel wat te vertellen in dit Plekbord.
Een mooi verhaal over onze Wie, Wat, Waar, de foto van vorige maand. Een kort verslag van de jaarvergadering. Wat tips voor een uitje. Er is weer een lezing op komst, dus U kunt weer van alles beleven bij onze vereniging.
Ook hebben we weer twee nieuwe foto’s die om informatie vragen.

Veel leesplezier

IngezondenGeachte heer Wim Cop,

Met veel interesse las ik uw oproep in Plekbord nr. 11 van december jl. Ik ben zelf al vele jaren bezig met genealogisch onderzoek naar de naam "van Giersbergen" en heb intussen een behoorlijke stamboom opgezet. De oudste persoon is Wilhelmus van Gierbergen en is van voor 1685. Hij treedt o.a. in het huwelijk met Anna A. van der Hout en met Wilhelmina J. van der Dussen. Ik heb vrij veel namen van personen met de naam van Giersbergen van een oudere datum, maar heb nooit de familielink kunnen leggen.
Hebt u in uw onderzoeken nog informatie die mogelijk voor mij van belang kan zijn? In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet, Koos van Giersbergen, Boompjesven-81, 1963 SK Heemskerk
koos.van-giersbergen@corusgroup.com of Elly.koos@planet.nl

Reactie op Wie,Wat,Waar januariReactie op de groepsfoto in Plekbord van januari 2009.

Naar aanleiding van de vraag van de heer Jan van der Linden:

Deze foto is gemaakt van een groep werklieden die belast waren met de sloop van de door oorlogsgeweld verwoeste spoorbrug over de Baardwijkse Overlaat.
Deze brug werd door de Duitse bezetter enkele dagen voor de bevrijding van Drunen opgeblazen. Daar de Overlaat door de aanleg van het Drongelens kanaal zijn functie verloren had, is de brug nooit herbouwd. In plaats daarvan is een dijk aangelegd waarover nog enkele jaren treinverkeer voor passagiers is uitgeoefend. Daarna is de lijn nog tot 1972 voor goederenvervoer operationeel geweest.
Nu ligt er vanaf Drunen naar Waalwijk een fietsroute over. Over het kanaal is nog een stuk originele brug te vinden. Het herstel van de verbinding moet tussen 1945 en 1947 gedaan zijn.
Bij de bouw van de brug waren de pijlers afgedekt met hardsteen om slijtage door weersinvloeden te voorkomen. Deze hardsteen was waardevol voor hergebruik en is naar Moerdijk afgevoerd voor herstel van de Moerdijkbruggen.
Bij deze afvoer was betrokken de heer Cranenburgh, staande uiterst links op de foto.
Hij heeft via het Brabants Dagblad in mei 2000 nog getracht om de identiteit van de personen te achterhalen. Of dat resultaat heeft gehad weet ik niet, daar ik op mijn reactie niets meer vernomen heb.

Naast hem staat Giel van Mook uit Elshout, reeds lang overleden. Daarnaast staat de heer Jan van Vaalen spoorwegovergangwachter aan de overweg aan de Eindstraat in Drunen. Hij woonde in de wachtpost. Hij is 13 mei 1892 in Mierlo geboren en overleed te Helmond op 20 sept. 1967. Naast hem staat Jos van Noort (oom van schrijver dezes) geboren te Drunen 16 maart 1893 en overleden 17 september 1984 te Waalwijk. Naast hem staat ene mijnheer Houdijk. Deze familie is voor 1950 naar Den Bosch verhuisd.

Als laatste herken ik de man uiterst rechts met een boek in de hand. Het is de heer Lambooij. Hij was kantonnier bij Rijkswaterstaat en woonde in de Molensteeg helemaal achteraan boven op de dijk in het witte Waterstaatshuis. Hij heeft in 1968 zijn gouden bruiloft gevierd en is in 1969 of 1970 overleden. Hij moet dus ook vóór 1900 geboren zijn.

Hoewel ikzelf geboren en opgegroeid ben in de buurt waar het verhaal zich afspeelde ken ik geen andere personen. Misschien zijn er van de jongelui rechtsboven nog personen in leven.

Ik hoop Jan van der Linden wat verder geholpen te hebben.

Met vriendelijke groet, Ad van Noort.

LedenvergaderingOp dinsdag 10 februari is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarbij 65 leden aanwezig waren.

De belangrijkste punten uit de vergadering:
- De voorzitter opende de vergadering en memoreerde het overlijden in 2008 van tien leden en van pater Wilhelmus en vroeg daarvoor een moment stilte.
- Het bestuursvoorstel tot aanpassing van de statuten werd zonder tegenstemmen aangenomen.
- De notulen van de vorige ledenvergadering werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
- 2009 is het ”Jaar van de Tradities”.
- Financieel is het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 496, als gevolg van de vele activiteiten. De kascommissie verklaarde dat de administratie in orde was.
- De Begroting 2009 werd aangenomen.
- De bestuursleden Bert van Opzeeland, Henk de Wit en Peter de Jongh waren aftredend en herkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten waren, werden zij door acclamatie herkozen.
- Onze vereniging had per 1 januari 2009 629 leden t.o.v. 612 per 31 decenber2007. Er kwamen in 2008 43 nieuwe leden bij en er waren 25 opzeggingen.
- De contributie wordt met € 1 verhoogd en wordt dus per 1 januari 2010 € 21 voor incassoleden en € 23 voor acceptgiroleden.

Activiteiten 2009:
- Op 19 maart is er een lezing over ”De imkerij in de Langstraat”.
- Op 2 en 3 mei een tentoonstelling over Oud-Indiëgangers.
- Op maandag 18 mei een lezing over de ”Haarsteegse Wiel”.
- De grote excursie gaat dit jaar naar Luik en is op zaterdag 13 juni.
- In het najaar geeft Anton van der Lee een cursus over Archeologie.
- Door Kees Klijn uit Elshout werd aan de voorzitter het boek ”Nederland en de Broeders van Liefde” aangeboden.

- Aansluitend aan de vergadering werd de nieuwe, drie minuten durende promotiefilm van onze vereniging vertoond. De film is het werk van Pieter van Eggelen, Theo de Munnik, Anton van der Lee en Karin Schrijnemakers.
- Exemplaren van het Jaarverslag 2008 zijn verkrijgbaar bij het secretariaat
- Na de pauze werd door Han Verschure uit Waspik een leuke en interessante lezing gehouden over ”De Langstraat in de Franse Tijd”.

Brabantse HeemdagenDoor Brabants Heem worden dit jaar voor de 61e keer de Brabantse Heemdagen georganiseerd. Ze worden gehouden op donderdag 6 en vrijdag 7 augustus in Tilburg en Goirle. De dagen hebben het motto ”TILBURG ENDE GOIRLE LATEN ’T ZIEN”.
Inschrijven kan tot 31 mei en de kosten bedragen € 80,- per deelnemer.
Inschrijfformulieren en het programma zijn verkrijgbaar bij ons secretariaat.

Struinen in en rond de duinenAlex Bosmans uit Biezenmortel gaat in de zomerperiode vier maal een Duingids uitbrengen, die gratis verspreid wordt. Hierin komen de Loonse en Drunense Duinen aan bod en ook de acht omringende plaatsen. Alex zoekt iemand die tweemaandelijks een verhaaltje van ca. 400 woorden over Drunen kan schrijven.
Belangstellenden kunnen contact opnemen: 06-10953062 of alex@albos.nls

Woordenboek Brabantse DialectenHet Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst in ontvangst mogen nemen: het onderzoeksarchief van het Woordenboek Brabantse Dialecten. Dit is geschonken door de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het archief, dat in de Bossche locatie van het BHIC ligt en een omvang van 17 meter heeft, is geheel openbaar. De inventaris is via de website van het BHIC (www.bhic.nl/onderzoek) te raadplegen. Belangstellenden kunnen in de Bossche studiezaal ook alle delen van het woordenboek inzien.

Contributie 2009Er is nog een aantal leden dat de contributie voor 2009 nog niet betaald heeft. De penningmeester verzoekt dit z.s.m. af te werken.

Bezoek eens een museumIn onze rubriek ”Bezoek eens een museum”, schenken we deze keer aandacht aan een bijzondere tentoonstelling die in het Noord-Brabants Museum wordt gehouden. De expositie over vrouwelijke rolmodellen is opgebouwd rond de meest ”gewenste” vrouwelijke eigenschappen. Verschillen en overeenkomsten tussen het ideaalbeeld van vroeger en nu worden duidelijk doordat oude schilderijen, prenten en gedragsboeken tegenover hedendaagse videowerken, filmpjes, foto's en glossy's worden gezet.

De ideale vrouw zult u zeggen, bestaat ze dan? Ben ik er zelf een? Of hoe vind ik de mijne? Ga op zoek naar het antwoord in het Noord-Brabants Museum. Hier maakt u kennis met de ideale vrouw van vroeger en vandaag in een unieke mix van kunst en media. Ontdek aan welke uiteenlopende eisen de ideale vrouw moet voldoen; een expositie over vrouwelijke ideaalbeelden van toen en nu!

Wat is ideaal?
Bij ”ideaal” denken we al gauw aan schoonheid. Een mooi en sexy uiterlijk is echter een typisch 20e-eeuws ideaal! Lange tijd werd de vrouw geacht heel andere deugden te hebben. Naast schoonheid moest ze ook traditionele eigenschappen bezitten als echtelijke trouw, huiselijkheid en vroomheid. En ze moest een toegewijd moeder zijn, wijs en daadkrachtig.

Wie bepaalde het ideaal?
Tot aan de vrouwenemancipatie werd het beeld van de ideale vrouw bepaald door het wensenpakket van de man. In ”gedragsboeken” stonden voortreffelijke vrouwen uit de bijbel en de klassieke oudheid beschreven. Dit soort rolmodellen werd afgebeeld op prenten en schilderijen, maar ook op meubels of andere huisraad. Meisjes en vrouwen dienden zich hieraan te spiegelen.

Rolmodellen nu
Vandaag de dag is de vrouw in de positie om voor of tegen het ideaalbeeld te kiezen. Of toch niet? Welk beeld heeft u zelf eigenlijk van de hedendaagse ideale vrouw? We halen onze rolmodellen niet langer uit de bijbel of van prenten, maar uit tijdschriften, van TV en internet. Geïnspireerd door mode, film, muziek, sport, politiek en wetenschap. Vooral de vrouwentijdschriften hebben een onuitwisbare invloed op hun lezeressen en op de samenleving. Ze tonen ons een beeld van de moderne ideale vrouw: aantrekkelijk en zelfstandig, maar ook in het bezit van alle traditionele eigenschappen.

Zelf op zoek
Zowel de vrouwelijke als de mannelijke bezoeker kan actief deelnemen in de expositie door middel van interactieve media. Zo laten ze vrouwen uitvinden op welke ideale vrouw ze het meest lijken en waar ze hun evenbeeld kunnen vinden op de tentoonstelling. Maar degene die liever de vraag stelt: "waar in de tentoonstelling vind ik míjn ideale vrouw?" kan terecht op het dadingstation.

Tentoonstelling Oud-IndiëgangersZoals eerder in dit plekbord gemeld, is de Heemkundekring ”Onsenoort” bezig een dubbelnummer samen te stellen dat in zijn geheel gewijd zal zijn aan ”onze jongens en mannen” uit de gemeente Heusden en de kernen Engelen en Bokhoven, die in Indië onder de wapenen zijn geweest tijdens de politionele acties.
Wij vroegen mensen en hun familieleden om contact met ons op te nemen. Hieraan is door velen gehoor gegeven. Mocht U deze oproepen gemist hebben, dan graag alsnog even de telefoon nemen of een mailtje sturen.
Verder kunnen wij U melden dat er in samenwerking met de heer Jan Leijtens uit Waalwijk een tentoonstelling m.b.t. de Oud-Indiëgangers zal worden georganiseerd.
Deze tentoonstelling zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei in de grote aula van het d’Oultremontcollege in Drunen, ingang Havostraat.
Nadere mededelingen, zoals o.a. de openingstijden, worden gedaan in het volgende plekbord, in de dag- en weekbladen en op de HTR.

U kunt desgewenst contact opnemen met:
Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE Drunen, Telefoon 0416378375 E-mail dewit.h@planet.nl
Thijs Stevens, Van Goghstraat 68, 5151SR Drunen, Telefoon 0416373138 E-mail ansenthijs@hetnet.nl
Peter de Jongh, Telefoon 0416374379 E-mail p.de.jongh8@kpnplanet.nl

Lezing over imkerij in de LangstraatHeemkundekring Onsenoort organiseert op donderdag 19 maart om 19.30 uur een lezing over de imkerij in de Langstraat op Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. De lezing wordt gegeven door Fons Mandigers en Arnold Pelders, beide bestuursleden van Bijenhoudervereniging ”de Langstraat”.

De imker aan het werk

De lezing gaat over de honingbij en de imkerij. Op duidelijke wijze, ondersteunt met fraaie beelden wordt uiteengezet wat een bijenvolk is, hoe het functioneert, en wat de rol van de imker is. Er wordt ingegaan op de rol van de honingbij in het landschap en de betekenis daarvan in het heden. Ook de historie van de imkerij in relatie tot het vroegere landschap in de Langstraat komt uitgebreid aan bod. Er zal worden ingegaan op welke wijze en schaal de imkerij in het verleden werd bedreven, de betekenis van de imkerij en hoe zij georganiseerd was.
De toegang voor de lezing is gratis, maar de consumpties zijn voor eigen rekening.

Noot van de redactie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van Opzeeland, vanopzeeland@hotmail.com, 073-5113213, bestuurslid Heemkundekring Onsenoort

VrijwilligersmiddagOp zaterdag 31 januari j.l. wisten vele Vrijwilligers van onze Heemkundekring de weg weer te vinden naar Mariënkroon. Daar begon deze middag weer traditiegetrouw de bijeenkomst van de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Onze voorzitter memoreerde dat de vereniging niets is zonder haar vrijwilligers, of het nu de schrijvers zijn van “Met Gansen Trou” en ”Het Plekbord” of de vele mensen die de diversen commissies bevolken en natuurlijk ook de leden die elke maand weer ons blad bezorgen bij meer dan 600 leden. HKK.Onsenoort telt maarliefst 66 vrijwilligers en zonder deze mensen was de Heemkundekring helemaal niets. En daarom kregen de leden een lekker stukje gebak bij de koffie en was er natuurlijk ook nog een wijntje, een biertje of een frisdrank. Ook nootjes, kaas en worst ontbraken niet deze middag.
De middag stond ook in het teken van de archeologische werkgroep, die de laatste periode heel veel werk verricht heeft met het uitbaggeren van de gracht op het terrein van Abdij Mariënkroon en zoekt naar archeologische belangrijke vondsten.
Grote voortrekker in dit geheel is Gerard Pelders. Die is daarom door het bestuur dan ook voorgedragen voor een erepenning van het Brabants Heem.
Gerard werd totaal verrast door Dhr. Harrie Boot, secretaris van het Brabants Heem, die met mooie woorden de activiteiten van Gerard nog maar eens aanhaalde. Daarna werd hem het kleinood opgespeld en ontving hij een oorkonde.
Er waren natuurlijk ook lovende woorden van de kant van onze voorzitter en uiteraard was er voor zijn vrouw natuurlijk ook nog een bloemetje.
Ook namens de Archeologische werkgroep werd een woordje gedaan. John Schellekens prees Gerard voor zijn niet aflatende inzet.
Namens heel de groep kreeg Gerard nog een fraaie foto aangeboden.
Overrompeld als hij was moest hij ook nog even een lezing houden over de activiteiten van de werkgroep; dat ging hem goed af. Hij bracht een mooi verhaal aangevuld met foto’s.
Hierna konden de vrijwilligers nog gezellig een uurtje bijkletsen, waarbij de inwendige mens niet werd vergeten.

Bedankje van Gerard PeldersHallo archeologische werkgroep en alle andere lezers.
 
Je zou het maar meemaken dat je zo in de belangstelling komt te staan. En het mooie was dat ik er geen erg in had wat me op de vrijwilligersmiddag is overkomen.
En jullie wisten het al maanden.
Als ik ooit een geheim heb durf ik dat gerust tegen jullie te vertellen, want jullie kunnen een geheim goed bewaren. En dan die mooie woorden van de voorzitter van de heemkundekring, van Brabants Heem, en van John Schellekens.
Ik vind dat deze woorden voor onze hele archeologische werkgroep gelden.
Want alleen kun je niet veel, zo heeft iedereen in onze groep iets waar hij goed in is.

Zonder John Schellekens geen veiligheidsman voor de duikers, geen zever van de modder, geen koffie, geen plan van aanpak en geen rondleiding.
Zonder Tonnie Schel geen duiker die zo diep in de modder ging, geen licht in de kelder, geen steigerbouwer
Zonder Anton v d Burgt geen kelderruimtes, geen water voor de koffie, geen gastvrijheid, geen presentatie op de vrijwilligersmiddag en nog veel meer.
Zonder Angelo Andrean geen deskundige hulp voor het plakken en lijmen van de scherven
Zonder Wim v Sambeek geen plakband, geen hele potten, geen zever van de modder, geen uitleg aan groepen.
Zonder Lars v Sambeek geen hele kruiken, geen toekomstige archeoloog, geen rieker, geen uitleg aan groepen.
Zonder Theo Elshout geen zever van de modder, geen bakjes voor scherven, geen worstenbroodjes.
Zonder Cornee v Delft geen duiker, geen vondst van de dag, geen zever van de modder
Zonder Ria Rops geen geplakte potten, geen gewassen scherven; wel een voornaam die ik weleens vergeet.
Zonder Gerard Spronk geen gewassen scherven en flessen.
Zonder Johan v Delft geen monteur voor de pompen, geen ijzer dat er nu zo mooi uitziet, geen ondersteuning voor de duikers.
Zonder Sjannie Dorff geen geplakte scherven, geen aardewerk dat al gerestaureerd is, geen gewassen scherven.
Zonder Frans Dorff geen humor in de groep, geen duiker, geen hand- en spandiensten.
Zonder Wim Hartman geen aardewerk dat weer heel wordt, geen zever van de modder.
Zonder A Moonen geen plakken van scherven, geen zever van de modder.
Zonder Kees Bakx geen geplakte scherven, geen zever van modder.
Zonder Henk de Wit geen bonnetjes die we aan hem kwijt kunnen, geen vragen die we kwijt moeten en die hij voor ons oplost.
Zonder het bestuur geen ondersteuning van onze werkgroep en minder belangstelling.
Zonder de Abdij geen prachtige locatie en geen toestemming.
Zonder Focolare geen gastvrijheid en ondersteuning, geen opslagruimte.

Hopelijk ben ik niemand vergeten!
Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van zo`n gezellige groep.
Het is voor mij dan ook een hele eer om bij de dragers van het Zilveren Draaginsigne van de Stichting Brabants Heem te mogen horen.
Maar het speldje is voor ons allemaal!!
Het schilderij dat ik van de groep heb gekregen hangt in de kamer.
Ik heb daarvoor wel een Rembrandt op zolder moeten zetten maar dat is het waard.
Al bij al een middag om nooit te vergeten en dank aan allen.

Groeten van de drager van het Zilveren Draaginsigne. Gerard Pelders

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Reactie op vondst in HerptIn het vorige plekbord meldden we U een vondst in een tuin in Herpt, een bijzonder voorwerp.
Onze archeologische deskundige Gerard Pelders ging er direct op af en deed een eerste indruk op. Het was een deel van kastbeslag en komt uit de periode 1740-1770; een mooie vondst dus. Gerard wil zijn verhaal over zijn bevindingen graag vertellen in ”Met Gansen Trou”. Dat wachten we dus verder maar rustig af.
Hebt U ook ooit iets merkwaardigs gevonden en weet U de oorsprong niet, schroom dan niet om de archeologische werkgroep eens te benaderen. Wie weet kunnen we binnenkort nog meer meldingen maken van vondsten uit ons verleden.

Wie ,Wat ,WaarOver de foto van de vorige Wie, Wat, Waar, hebben we een heel leuke en leerzame reactie gehad ( zie hiervoor blz. 1 van dit nummer ) Op zulke reacties zitten we eigenlijk te wachten, want we kunnen en moeten onze kennis van ons heem zo veel mogelijk met elkaar delen. We gaan binnenkort ook proberen de foto’s te plaatsen op de website van de Heemkundekring. We hebben hierover met onze webmaster: Huub van Helvoort gesproken. Op onze website kunt u natuurlijk voor veel meer informatie terecht, dus neem er maar eens een kijkje. Op ons forum kun je ook vragen stellen en discussies aangaan over allerlei zaken die ons boeien.

We ontvingen twee foto’s van de Dhr. P. Hoeven uit Drunen:
De eerste foto (klik op de link) betreft een opname van een oude boerderij die zou hebben gestaan in de nabijheid van de Drunense Duinen. De foto is destijds uitgegeven door vakantiecentrum “De Klinkaert” en is gemaakt in 1957. De tekst op de foto luidt: ”Oude boerderij (L) en Drunense Duinen (R)”
De tweede foto (klik op de link) is al een heel oude, niet geheel onbekend, maar het is moeilijk te plaatsen waar de foto nou precies gemaakt is.
Op deze foto staat rechtsboven Dorpsstraat-Drunen. (we denken hierbij aan de huidige Grotestraat). De foto is verstuurd in 1916 vanuit Drunen naar Capelle.
Zijn er onder U die Dhr Hoeven verder kunnen helpen met bv. de plaats waar deze boerderij zou hebben gestaan of waar de foto in Drunen is genomen? Hij zou U hiervoor zeer erkentelijk zijn. Dhr. Hoeven is een verzamelaar van oude foto’s van Drunen en andere plaatsen van de gemeente Heusden en wil graag zoveel mogelijk gegevens vergaren.

Hebt U het antwoord op een van bovengenoemde vragen, stuur dan even een berichtje naar de redactie van dit blad.

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 MAART a.s.

Terug naar het plekborden overzicht