Plekbord

jaargang 30, nummer 1, januari 2009

   
     

Beste LezersLaten we beginnen met U allemaal heel veel gezondheid en voorspoed te wensen voor het jaar 2009.
Het jaar begon met een echte winter, waarbij ook de Elfstedenkoorts weer eens om de hoek kwam kijken. Het was weer eens ouderwets winter. Er is volop geschaatst in onze regio. Met prachtig ijs op de grachten rondom Heusden. Wat ook weer schitterende plaatjes opleverde. Ondertussen is de dooi weer ingetreden en is er dus zeker tijd voor andere dingen.
Het Plekbord heeft een iets andere opmaak gekregen, maar staat uiteraard weer vol met informatie en leuke tips uit ons heem.

Wij wensen U veel leesplezier.

IngezondenBeste redactie,
Met meer dan gewone belangstelling heb ik in MGT het "vervolgverhaal" gelezen in jaargang '74 en '75 over het geslacht Verhoeven. In de hoop daar een aansluiting te vinden met een van mijn voorouders:
Joes (Johannes) Verhoeven, zoon van Willem Verhoeven en Joanna Smits, geboren te Drunen 23 april 1764 en overleden aldaar 3 november 1809. Hij trouwt te Drunen 24 november 1793 met Waltrudis (Wouterina) van de Linden, geboren te Drunen 10 november 1768, dochter van Joannes van de Linden en Maria Pullens. Hij woonde in de Regtestraat, 6 kinderen zijn me bekend.
Is er iemand binnen de kring die mij hierover iets wijzer kan maken?
Pieter Verbunt

Beste redactie,
Wij hebben in onze tuin, aan de Achterweg in Herpt, onlangs een voorwerp gevonden. Kunt u hier misschien iets over vertellen?
Het is 7 bij 4 centimeter groot, is van metaal en heeft een gelige glans.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Jörg Harting, Achterweg 12, Herpt. (tel. 0416-666290).

Reactie
Van Mart van Bladel uit Haarsteeg hebben we een reactie gekregen op het ingezonden stuk van Wim Cop in het decembernummer van het Plekbord.
Hij zegt dat veel van de gevraagde informatie in het volgende boek staat: 1996 - Streekarchief van het kwartier van Oisterwijk. Inventarissen van de archieven van de heerlijkheid, het dorpsbestuur en de Schepenbank en het gemeentebestuur van Drunen. 1369-1939.
Het boek is in te zien in het Streekarchief te Heusden.

Noot van de redactie
Op de website van de Heemkundekring is een link naar oude kadastertekeningen uit 1832. Hier staan nauwkeurig de straten en huizen van Drunen opgetekend; ook kan men op deze site de eigenaars van de percelen terugvinden. Misschien is daar ook nog wat terug te vinden.

HeemkundeOvergenomen uit het blad Houdoe, dat tweewekelijks verschijnt in de oude gemeente Heusden en wordt uitgegeven door de Stichting Sphinx.
Ooit gehoord van de Knippenbergprijs? Nee? Geen reden om U te schamen. Mogelijk wel een reden om onderstaand artikeltje te lezen.
De Knippenbergprijs is een samenwerking tussen het Brabants Heem, de Universiteit van Tilburg, de Historische vereniging Brabant en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.
De prijs is vernoemd naar Willy Knippenberg, omdat deze veel betekend heeft voor de ontwikkeling van de Brabantse Heemkunde.
Wat is Heemkunde? Het woord is afgeleid van het Duitse woord ”Heimatkunde”. Eigenlijk een vertaling die menigeen niet alleen een nare smaak in de mond bezorgt (een erfenis uit de bezettingsjaren 1940-1945), maar feitelijk ook onjuist is. ”Kunde” suggereert een wetenschap, zoals aardrijkskunde of natuurkunde. Heemkunde is geen wetenschap maar een verzameling van alle kennis die we kunnen achterhalen van ons ”heem” en dat is onze streek of stad.
Vroeger wisten de bewoners van het platteland veel van hun streek of dorp door overlevering. Het gezin zat, vooral in de winter, bij elkaar bij de warme gloed van de kachel en werden er heel wat verhalen en herinneringen doorverteld aan de kinderen.
In onze tijd zijn de gezinnen kleiner geworden, de kinderen dikwijls uitgezwermd naar andere delen van het land en halen hun kennis van Internet uit alle streken van de wereld. Daarmee heeft de moderne mens minder weet van zijn heem. Misschien is het daardoor te verklaren dat de belangstelling voor de heemkunde stijgende is, in het bijzonder in Brabant. Het aantal leden van heemkundeverenigingen (heemkundekringen) is in onze provincie thans 30.000 en daarmee de grootste vrijwilligersorganisatie in Brabant!
En nu de Knippenbergprijs. Deze cultuurhistorische prijs is onlangs uitgereikt aan de Heemkundekring Hooge Mierde. De leden van die kring –allemaal vrijwilligers dus- hadden een project uitgewerkt over de geschiedenis van de schuurkerk in hun dorp. Tevens werd een boek uitgegeven en had men er een schoolproject aan verbonden. En dat is natuurlijk een heel mooi middel om ook de jeugd in aanraking te brengen met de plaatselijke geschiedenis. Zoals men dat ook gedaan heeft in Baarle-Nassau, in Lieshout/Mariahout en in Berghem. Die voorbeelden laten zien dat heemkunde kansen biedt aan het basisonderwijs. Wie pakt die uitdaging in ons heem op? Heemkundekring Onsenoort?
In het Land van Heusden en Altena, ”Over de brug” dus, bestaat een stichting die een reeks van boekjes over de historie van de streek uitgeeft. Het jongste boekje uit de reeks heeft als deel 17 het licht gezien en is een soort ”fortenbundel”. Er staan twee artikelen in over forten in het land van Heusden en Altena.
Het is dus begrijpelijk dat het eerste exemplaar van deze fortenbundel door de voorzitter van de stichting werd aangeboden aan Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, eigenaar van de forten!
Zulke instellingen zou je familie van de heemkundeverenigingen kunnen noemen.
Henk Dame
Het boek: deel 17 van de historische Reeks Land van Heusden en Altena kost € 19,50.
Het Adres van de Stichting Historische Reeks Land van H & A is: Nieuwkuijksestraat 8, 5253 AH Nieuwkuijk ( tel: 073-51117192 )
Het adres van de heemkundekring Onsenoort is: Postbus 1, 5253 ZG Nieuwkuijk
Brabants Landschap: postbus 80, 5075 ZH Haren ( tel: 0411-622775 ) e-mail: info@brabantslandschap.nl

Ook kunt U Uw reactie kwijt aan de redactie van dit blad.

Speciale reünie Dr. Mollercollege WaalwijkWe kregen een voorzoek van Dhr Adrie Verboord uit Nieuwkuijk voor een aankondiging van een speciale reünie van het Dr Mollercollege in Waalwijk. Het speciale zit in de doelgroep, die bepaald wordt door de invoering van de Mammoetwet in 1968. Alle oud-leerlingen die middelbaar onderwijs ”oude stijl” (HBS, MMS,Gymnasium) hebben gevolgd aan het Dr. Mollercollege behoren tot de doelgroep.
Op 9 september 2009 vindt deze speciale reünie plaats in het gebouw van het Dr. Mollercollege in Waalwijk. Oud-leerlingen, die voor de invoering van de Mammoetwet in 1968 op het Dr. Mollercollege hebben gezeten, worden van harte voor deze reünie uitgenodigd.
Voor alle details kun je terecht op www.MoMare.nl. of je neemt contact op met Adrie Verboord, Nieuwkuijksestraat 92, 5253 AJ Nieuwkuijk. (tel. 06-51223609).

Foto’s Abdij MariënkroonOnze vereniging is op zoek naar foto’s van Abdij Mariënkroon.
In het verleden zijn er door mensen uit de omgeving waarschijnlijk vele foto’s genomen van de Abdij, waarvan een gedeelte bekend is en in ons bezit.
Ook zullen er in het verleden familiefoto’s genomen zijn, o.a. van het schaatsen op de gracht, van het zwembad, het voetbalveld etc.. Om deze foto’s voor het nageslacht te bewaren zouden wij graag deze foto’s willen bekijken en ook willen kopiëren of scannen. Mocht u in het bezit zijn van dergelijke foto’s dan kunt u hiervoor contact opnemen met Henk de Wit. (tel. 0416-378375) of mailen naar
dewit.h@planet.nl

LedenvergaderingDe ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 februari in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk. De vergadering begint om 19.00 uur.
De agenda van de vergadering staat vermeld in het Plekbord van december.
Aanvullende informatie is beloofd over agendapunt 10: Aanpassing Statuten”. Zie hiervoor de uitgebreide bijlage in dit Plekbord.
Na afloop van de vergadering zal door Han Verschure, voorzitter van Heemkundekring ”Op ’t Goede Spoor” uit Waspik, een lezing gehouden worden met als onderwerp; ”De Langstraat in de Franse Tijd 1795-1813”.
Han houdt zich al meer dan vijfentwintig jaar bezig met de regionale geschiedschrijving en schreef verschillende boeken, waaronder ”Een dorp in de greep van de vrijheid. Waspik in de Franse Tijd 1795-1813” en ”Overleven buiten de Hollandse tuin tijdens de Tachtigjarige Oorlog”.

TentoonstellingMonumentale keramiek van Kathinka Roovers en Plastische schilderijen van Isabel Lentjes in duo expositie in Abdij Mariënkroon.
De in 1946 in ’s-Hertogenbosch geboren Kathinka Roovers was als kind al dagelijks te vinden in het atelier van haar vader, de bekende Limburgse beeldhouwer Peter Roovers. Haar inspiratie is het leven in al zijn vormen, maar ook de menselijke fantasie speelt een niet te onderschatten rol. Momenteel werkt zij aan een liggend figuur, meer dan levensgroot, voor de tombe van Otto II van Gelre, die bij het ”Kloster Graefenthal” nabij Goch begraven ligt. Zij heeft een indrukwekkend aantal exposities in binnen- en buitenland op haar naam staan.

Plastische schilderijen Isabel Lentjes werd in 1976 geboren in Santiago de Chile en is opgegroeid in een kunstzinnige omgeving. Zij heeft van jongs af getekend, geschilderd en gedichten geschreven. Zij is ontdekkingreiziger in materiaal, vorm en kleur. Haar inspiraties lopen van het rode Afrikaanse zand, het witte strand van Bali, via de strakke architectuur van Rotterdam naar het robuuste natuurlandschap van De Biesbosch. Haar doeken worden steeds groter en de intensiteit van haar werk sterker. Veel van haar doeken zou je plastisch of monumentaal kunnen noemen. In de periode van zaterdag 24 januari tot en met zondag 22 februari 2009 is de tentoonstelling geopend, iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Nadere informatie: www.honsoirde.nl en telefonisch iedere dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur, (tel. 073-5115040).

Gezocht: Lieve VrouwenappelIk ben benaderd door een collega (Bas van Andel) met de vraag of ik de Lieve Vrouwenappel ken uit Drunen en omgeving.
Dit is een appelboom, die in trosjes vrucht draagt en dus dunning behoeft. Anders groeiden de vruchten elkaar van de boom.
Hij is volgens de Tweede Beschrijvende Rassenlijst voor Fruit (uit 1934) rond 1900 ontwikkeld door M. de Kruijf uit Drunen (Elshout).
Het ras is (als appelboom in struikvorm) geschikt voor de zandgronden. De boerderij van Marius de Kruijf stond in Elshout, op de plek waar in de jaren 70 de nieuwe veiling verrees. (aan de d’Oultremontweg)
De vrucht is middelgroot, plat, groengeel met fraaie rode strepen, met vast lichtzuur vruchtvlees. Het was een goede tafelappel voor de maand september.
Ik hoop dat iemand nog zo'n boom op het erf heeft dan wel weet waar deze nog te vinden is.
Eventuele reacties aan: Ton Brok, Stichting Heemtuin de Meulenwerf, tbrok@orange.nl / pomobas@wxs.nl

Noot van de redactie
Van Piet de Kruijf (kleinzoon van Marius de Kruijf) kregen we de volgende informatie:
Er heeft een boom gestaan bij zijn ouderlijk huis bij de oude veiling. (tussen de veilingstraat en Scheidingstraat). Ook hebben er 6-8 bomen gestaan bij Driek de Kruijf,
(zoon van Marius) die destijds woonde in De Bossen. De bomen zijn gerooid met de aanleg van de A59.

Postzegels Abdij MariënkroonTNT-Post heeft de mogelijkheid om postzegels te laten drukken met een eigen afbeelding. Zo zijn er zogenaamde kerstzegels gedrukt met een foto van de abdij ‘in volle rijp’ in december 2007.
Ook zijn er drie postzegels met verschillende foto’s van de abdij. De postzegels hebben een frankeerwaarde van € 0,44 en zijn uitgegeven in velletjes met 10 zegels. Een velletje kost € 7,50 en is verkrijgbaar bij ons secretariaat en bij de Stichting Mariapoli Mariënkroon (tel. 073-5113651).

Archeologische vondsten in de slotgrachtVlak voor de kerstdagen is begonnen met het uitbaggeren van de Slotgracht bij de toren van de abdij Mariënkroon, een flink karwei dat met grof geschut werd aangepakt.
Een flinke kraan van de BAM heeft de hele gracht uitgebaggerd en het slib naast de gracht in enkele gegraven putten opgeslagen. Ze hadden ook al een paar containers gevuld met die prut. Later zou dit goedje met water gespoeld en gezeefd worden, een ijskoud karwei. Maar de eerste resultaten hebben ze al bereikt, er zijn al weer mooie dingen te voorschijn gekomen. Jammer was het wel voor de jongens dat rond de kerstdagen de winter zich echt aandiende, zodat het zeven even stil kwam te liggen. Er was voor de kerstdagen ook al best veel belangstelling voor dit project, dat best uniek kan worden genoemd, en dit zeker dank zij een aantal fanatieke vrijwilligers. U zult de komende tijd nog veel van deze jongens horen. Nu alvast een foto.

DNA Project Hertogdom BrabantVelen vroegen zich ooit af, waar komen wij vandaan ? en gingen ijverig op zoek naar hun voorouders. Daarbij stuiten genealogen op talrijke problemen en uiteindelijk lopen ze vast door het ontbreken van verdere gegevens.Nu komt de wetenschap ons te hulp door de koppeling van genetica (erfelijkheidstudie) en genealogie. Dit is een zeer recente wetenschappelijke ontwikkeling die pas de laatste twee decennia op kruissnelheid kwam.
Op initiatief van VVF Provinciale afdeling Antwerpen diende de genealogische koepel Familiekunde Vlaanderen, voorheen SVVF, bij de Vlaamse overheid een DNA-project in, dat het hele grondgebied van het oude hertogdom Brabant omvat(inclusief Waals-Brabant en het Nederlandse Noord-Brabant).
WAAROVER GAAT HET PRECIES?
Waar het niet om gaat is DNA-onderzoek voor medische doeleinden. Dit onderzoek richt zich immers uitsluitend op het Y-geslachtschromosoom van de man. Dat heeft niets te maken met uw fysieke en psychische eigenschappen, maar is de archiefdrager van uw voorouderlijn. Het ambitieuze project wil een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de studie van de menselijke migraties op wereldvlak en de geleidelijke bevolking van onze streken. Het wil de invloeden bestuderen die de oude historische entiteiten in de Lage Landen deden ontstaan.
Door vergelijking met gekend oud DNA uit archeologische resten kan men zelfs de eventuele verwantschap bepalen met hedendaagse families. Bovendien draagt het onderzoek bij tot het identificeren van de families die afstammen van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen die zich in Europa en eventueel ook in onze streken kwamen vestigen. Dit kan er toe leiden dat men bepaalde delen van onze historische kennis moet herschrijven.
Genealogen kunnen vermoede of onbekende onderlinge verwantschappen ontdekken, evenals het voortkomen van de huidige familienaam uit andere oudere namen.
Voor meer informatie over het onderzoek, de voorwaarden en de kosten zie www.brabant-dna.org

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Wilt U reageren op een oproep/artikel in het Plekbord.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 JANUARI a.s.

Over boeken gesprokenVan Klepperman tot gevelkijker.
Er is al veel over verteld maar het blijft een fraai boekwerkje. Het is geschreven en samengesteld door Inger Marlies Leeuwenburg en fotograaf Dick Sars, beiden werkzaam voor het huis aan huisblad ”De Heusdense Courant” Het boekje behandelt de restauratie van de vesting Heusden, die nu ruim veertig jaar geleden van start ging. Er worden diverse panden behandeld, de geschiedenis wordt verteld en bewoners die hun vesting koesteren vertellen over de verbouwingen van hun fraaie monumentale panden in Heusden. De auteur kreeg de medewerking van Tom van Aalst en Hiddo van Engen van het streekarchief van het Land van Heusden en Altena. Ook restaurateur Rene van Boxtel droeg zijn steentje bij. Het boekje is nog te koop in het Heusdens Bureau voor Toerisme en bij boekhandel Sikkers in Drunen voor een bedrag van tien euro.

Wie , Wat, WaarEen foto is ingezonden door Jan van der Linden uit Drunen, Hij zou graag iets meer willen weten over deze groepsfoto, bv. bij welke gelegenheid deze foto is genomen, en welke personen er op staan. Ook een jaartal zou natuurlijk welkom zijn. Stuur uw reacties naar de redactie van dit blad. Zie adres hierboven.


LEDENVERGADERING 10 februari 2009=============== statutenwijziging ===============

Agendapunt 10: Voorstel tot Statutenwijziging

Voorstel tot wijziging van de statuten, waarbij de volgende artikelen gewijzigd worden:
Artikel 1: i.v.m. ”nieuwe” gemeente Heusden;
Artikel 2: i.v.m. toevoeging ”monumenten” als aandachtsveld en i.v.m. mogelijkheid tot beïnvloeden beleid middels adviseren en bezwaarprocedures;
Artikel 4: i.v.m. het schrappen van ”de abonnees” en het opnemen van ”beschermheren en beschermvrouwen” en ”erevoorzitters”
Artikel 15: hierin krijgt elk bestuurslid de bevoegdheid om een door de algemene vergadering genomen besluit tot statutenwijziging in een notariële akte te laten vastleggen.

Voorstel tot wijziging:

Artikel 1:
_1_ De vereniging draagt de naam : Heemkundekring ”Onsenoort”.
_2_ Zij is gevestigd in de gemeente Heusden.
_3_ Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Heusden, evenals de voormalige gemeente Engelen/Bokhoven.

Artikel 2:
_1_ De vereniging heeft ten doel:
__a. Het in brede kring bevorderen van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen streek en volk met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst.
__b.Het bevorderen van het behoud van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroegere tijden, van monumenten en van voor de toekomst mogelijk belangrijke zaken uit het heden, alles in de ruimste zin van het woord.
_2_ Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
__a. Het opsporen, onderzoeken, bestuderen en veilig stellen van heemkundig belangrijke zaken, zowel roerende als onroerende, van het werkgebied en zijn omgeving, in de ruimste zin van het woord.
__b. Het collectioneren en conserveren van heemkundig belangrijke zaken.
__c. Het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en andere activiteiten, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, groeperingen of instanties, die met het vorenstaande doel verband houden of daarvoor van belang kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord
__d. Het uitgeven van het tijdschrift ”Met Gansen Trou” en andere publicaties, die met het doel verband houden.
__e. Het beïnvloeden van overheidsbeleid door het gevraagd en ongevraagd adviseren, evenals door het maken van bezwaar tegen overheidsvoornemens en/of overheidsbesluiten, zulks in de ruimste zin van het woord.
__f. Alle overige wettige middelen, die voor het doel van belang kunnen zijn.

Artikel 4:
_1_ De vereniging kent:
__a. ereleden, waaronder erevoorzitters;
__b. gewone leden;
__c. donateurs of begunstigers;
__d. beschermheren en beschermvrouwen.
Waar hierna het woord ”leden” wordt gebruikt, worden daaronder verstaan zowel de ereleden als de gewone leden.
_2_ Ereleden zijn die leden die, wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de heemkunde in het algemeen, daartoe zijn benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Een oud-voorzitter van de vereniging kan door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd tot erelid met de titel erevoorzitter.
_3_ Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten in overeenstemming met het in artikel 5 bepaalde.
_4_ Leden ontvangen het tijdschrift van de vereniging. Zij hebben vrije toegang tot lezingen en tentoonstellingen en zij kunnen deelnemen aan elke activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd. Uitsluitend aan leden komt het stemrecht toe.
_5_ Donateurs of begunstigers zijn diegenen die de vereniging periodiek of ad hoc financieel of materieel steunen.
_6_ Beschermheren en beschermvrouwen zijn personen met belangstelling voor de vereniging die zorgen voor een positieve uitstraling van de vereniging. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
_7_ Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle ereleden, gewone leden, beschermheren/beschermvrouwen en donateurs/begunstigers zijn opgenomen

Artikel 15, lid 4:
_4_ De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk bestuurslid is bevoegd om de statutenwijziging in een notariële akte te doen vastleggen.

Uitvoering van de statutenwijziging:
Zoals in artikel 15 staat vermeld, moet het voorstel tot bovenbedoelde statutenwijziging: worden genomen door de algemene vergadering (gebeurt op ledenvergadering van 10.2.2009) die wordt opgeroepen met de mededeling dat er een voorstel tot statutenwijziging op de agenda staat (is gebeurd in Plekbord van december 2008) de termijn voor het oproepen van deze vergadering moet tenminste veertien dagen zijn het bestuur moet tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering tot na afloop van de vergadering het wijzigingsvoorstel op een daartoe geschikte plaats ter inzage van de leden leggen en dat vermelden bij het oproepen. (In het Plekbord van januari wordt de statutenwijziging als bijlage toegevoegd) tevens: in de agenda het bestuursvoorstel opnemen voor de benoeming van pater Hopstaken tot beschermheer het besluit moet worden genomen met tenminste 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen en: daarbij moet tevens worden besloten dat elk van de bestuursleden wordt gemachtigd om de statutenwijziging in een notariële akte vast te leggen daarvan notulen opmaken na het passeren van de notariële akte is de statutenwijziging definitief.

=================== einde statutenwijziging ==============
Terug naar het plekborden overzicht