Plekbord

jaargang 29, nummer 10, November 2008

   
     

LedenwervingBeste leden,

In dit Plekbord wil ik weer uw aandacht vragen voor onze actie ”Ledenwerving”. Onze vereniging telt momenteel bijna 650 leden en graag zouden wij dit aantal zien stijgen. Als bestuur willen we graag meer leden, omdat we willen groeien vanuit onze doelstelling, die in de statuten als volgt is verwoord: ”Het bevorderen in brede kring van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen streek en volk met betrekking tot het heden, het verleden en de toekomst”.

Wat biedt onze vereniging?
- Maandelijks het zestien pagina’s tellende tijdschrift “Met Gansen Trou”.
- Maandelijks het vier of zes pagina’s tellende mededelingenblad “Plekbord”.
- Jaarlijks een dagexcursie en een middagexcursie.
- Jaarlijks minimaal twee lezingen over heemkundige onderwerpen.
- Jaarlijks minimaal twee tentoonstellingen in onze heemkamer in de toren van Abdij Mariënkroon.

Onze vereniging wordt ook steeds meer betrokken bij overleg met overheidsinstellingen over Monumenten, Archeologie en Natuur. Voor meer informatie: zie onze website: www.hkkonsenoort.nl.

Door lid te worden van onze vereniging worden onze werkzaamheden ondersteund.
Gaarne doe ik een beroep op al onze leden om mee te werken aan de ledenwerving.
Wellicht door een abonnement cadeau te geven en daarom maak ik het U wat gemakkelijker door het inschrijfformulier en cadeaubon in dit Plekbord bij te voegen.

Namens het bestuur

Adrie de Bonth, voorzitter

Brabantse HeemdagenDe Brabantse Heemdagen van 2009 vinden plaats in Goirle en Tilburg op donderdag 6 en vrijdag 7 augustus 2009. Als het programma bekend is en de inschrijfformulieren ontvangen zijn, komt hierover een mededeling in het Plekbord.

”Met Gansen Trou” op DVDVorig jaar zijn alle uitgaven van ”Met Gansen Trou” uit de periode 1951-2006 (11.000 pagina’s!) op DVD gezet. Bij het secretariaat zijn nog DVD’s verkrijgbaar. Deze kosten afgehaald € 15,- per stuk en opgestuurd € 17,50.

Ledenvergadering 2008De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 februari. In het volgende Plekbord zal de agenda worden opgenomen. Na afloop van de vergadering is er een interessante lezing. Meer hierover eveneens in het volgende Plekbord.

KersttentoonstellingSamen met de Stichting Honsoirde, die een tentoonstelling van kerstgroepen en kerststallen houdt, zullen wij ook weer onze jaarlijkse Kersttentoonstelling organiseren.

De opzet zal dit jaar wat anders zijn, omdat onze heemkamer momenteel ingericht is met de expositie over archeologische vondsten uit de abdijgracht. Voor deze expositie is erg veel belangstelling en daarom blijft de heemkamer voorlopig hiermee ingericht en is deze tijdens de openingstijden van de Kersttentoonstelling voor iedereen toegankelijk.

In de La Courtzaal, op de begane grond van de toren, hebben wij de volgende activiteiten en tentoonstellingen:
- De tentoonstelling van de eigengemaakte kerstkaarten.
- Zr. Mariet van Thiel tekent en schildert kerst- en wenskaarten.
- Mevr. T. Smits demonstreert kalligrafie.
- Mevr. T. van de Tillaart demonstreert kantklossen.
- Jan van der Linden exposeert zijn verzameling ínhoudsmaten.
De tentoonstellingen zijn geopend vanaf zaterdag 20 december t/m zondag 4 januari (m.u.v. 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) van13.00 tot 17.00 uur.

De kerststallententoonstelling van Honsoirde is dit jaar ingericht door mevr. Timothy Bottema en de heer en mevrouw Smulders.

Gemeentelijk Monumenten- en ArcheologiebeleidIn vervolg op het Inspectierapport, uit juni 2007, van de Erfgoedinspectie, wordt momenteel door de gemeente Heusden een Monumentenbeleid opgesteld. Enkele bestuursleden van onze vereniging zijn hierbij nauw betrokken.
Wat Archeologie betreft heeft de gemeente Heusden een overeenkomst met gemeente ’s-Hertogenbosch voor ondersteunende werkzaamheden door de stadsarcheoloog.
Verdere informatie hierover kunt u bij het secretariaat verkrijgen.

Omdat heemkundekringen steeds meer te maken gaan krijgen met gemeenten over monumenten en archeologie worden door de Stichting Brabants Heem cursussen gegeven. Begin van dit jaar hebben Henk de Wit en Bart Beaard de cursus ”Archeologie en Gemeentebeleid” gevolgd. Begin 2009 zullen Anton van Spijk en Bernadette van Gorp de cursus ”Monumenten en Gemeentebeleid” gaan volgen.

Grachtvondsten Abdij MariënkroonAl enkele jaren is de archeologische werkgroep bezig met opgravingen in de abdijgracht. De resultaten zijn verbluffend en op de zogenaamde schervenavonden worden nu de vondsten schoongemaakt, samengesteld en geïnventariseerd.
De werkzaamheden in de gracht liggen al een tijdje stil, omdat het opgraven met mankracht en met duikers niet meer lukt.
De werkgroep wil echter met het graven verder gaan, waarvoor zij bij het bestuur een ”Plan van aanpak” hebben ingediend. De werkgroep wil in de gracht een dam aanleggen en dan met een graafmachine 400-600 m3 modder uit de gracht graven. Later wordt deze modder dan gezeefd en hopelijk worden dan vele vondsten gedaan.
Aan dit plan zijn grote kosten verbonden, die geheel door het bedrijfsleven gesponsord worden. Het bestuur heeft aan de werkgroep toestemming gegeven om met het project verder te gaan.
Meer informatie hierover bij Henk de Wit (voorzitter van de werkgroep) 0416-378375.

De Bietels op z’n BrabantsOp deze CD staan zeventien in het Brabants vertaalde liedjes van The Beatles. De uitgave is een initiatief van de Stichting Tilburgse Taol, Stichting Brabantse Avonden Berlicum en Erfgoed Brabant. Exclusief verzending kost de CD € 15,- en is te bestellen bij Erfgoed Brabant: 073-6156262 of info@erfgoedbrabant.nl

Kunstwerk NieuwkuijkOp maandag 3 november was het dan zover dat het kunstwerk ”Er is geen tijd” bij de nieuwe rotonde in Nieuwkuijk heronthuld werd door burgemeester H. Willems van onze gemeente.

Maar eerst terug naar de 1e onthulling.
Op zondag 23 mei 2004 is op de hoek van de Onsenoortsestraat-Jonkheer de la Courtstraat het kunstwerk onthuld, ontworpen door Adrie Verhoeven. Het kunstwerk is door de gemeente Heusden aangeboden aan de Nieuwkuijkse bevolking en de paters van de Abdij Mariënkroon ter herinnering aan de 100-jarige aanwezigheid van de paters Cisterciënzers in de periode 1904-2004. Voor de plek is gekozen omdat deze als verbindingsplaats gezien werd tussen de Nieuwkuijkse bevolking en de paters van de abdij. Tevens werd het kunstwerk aangeboden als afscheid van de paters van de abdij en de Nieuwkuijkse bevolking.

Na de aanleg van de nieuwe rotonde moest het kunstwerk herplaatst worden. Onze vereniging heeft hierin een belangrijke rol gespeeld en uiteindelijk, na overleg met de gemeentelijke kunstadviescommissie, is gekozen voor een plaats op het grasveldje bij de Jonkheer de la Courtstraat.

Burgemeester Willems en Abt Hopstaken onthullen het kunstwerk aan de Jonkheer de la Courtstraat in Nieuwkuijk

Gebruik ForumGraag willen wij u nog een keer attent maken op ons eigen Forum op onze website http://www.hkkonsenoort.nl/ bij de tab "Forum".
In tegenstelling tot het eerdere Forum is het veel eenvoudiger om u aan te melden en kunt u gemakkelijker aan de slag.
Tot nu toe wordt er weinig gebruik van gemaakt terwijl het specifiek voor en door onze leden gebruikt kan worden. Ook kunt u uw mening cq al uw vragen kwijt.
Schroom niet en plaats uw vragen op genealogisch of historisch gebied op ons Forum, zodat het een snel medium kan zijn om met elkaar binnen de heemkundekring te communiceren.

IngezondenBeste mensen,

Zou iemand mij willen / kunnen helpen met het uitzoeken hoe oud mijn boerderij ( Nassaudwarsstraat 5, Vlijmen ) precies is en wie er zo al in gewoond hebben? Ik ben gevorderd tot ong. 1820
Reacties aan: marjakivits@kpnplanet.nl of tel. 073 - 5118524.

Over boeken gesprokenOp vrijdag 12 december vindt in het streekarchief te Heusden, de presentatie plaats van de bundel:

“Monastiek observantisme en moderne devotie in de noordelijke Nederlanden”

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan E.Th.F.M.Cortvriendt o.praem., abt van de Norbertijnenabdij van Berne te Heeswijk-Dinther.

Aan het eind van de middeleeuwen telde Nederland zo’n zevenhonderd kloosters. Het merendeel daarvan werd gesticht in de vijftiende eeuw, onder invloed van de religieuze hervormingsbeweging die bekend staat als Moderne Devotie. Het overweldigende succes van deze beweging liet ook bestaande kloosters niet onberoerd, zo blijkt uit een recent onderzoek dat is samengebracht in een prachtige bundel. Drie bij deze publicatie betrokken auteurs vertellen hoe enkele Heusdense kloosters van zogeheten ”oude orden” reageerden op het elan van de Moderne Devotie en hoe ook in deze kloosters hervormingen werden nagestreefd.

Redactie: dr. Hildo van Engen en dr. Gerrit Verhoeven
Uitgeverij Verloren, Hilversum 2008, ISBN 978-90-8704-006-2

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Wilt U reageren op een oproep/artikel in het ìPlekbordî
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 DECEMBER a.s.
Terug naar het plekborden overzicht