Plekbord

jaargang 29, nummer 2, februari 2008

   
     

Beste lezersVoor U ligt het februarinummer van het plekbord. Er gebeurt van alles op het gebied van heemkunde. Diverse commissies zijn volop in beweging, er komen weer boeken uit over onze streek en U kunt zich reeds opgeven voor de Brabantse heemdagen, een lezing of een bijeenkomst over genealogie. Al met al genoeg te beleven zouden we zeggen.

Veel Leesplezier


IngezondenVorig jaar is een poortzuil gevonden op het terrein van Mariënkroon – Onsenoort.
De poortzuil, welke nu bij de ingang richting de parkeerplaats staat, heeft het jaartal 1608. Exact 400 jaar. Niet dat we dit jubileum moeten vieren want we weten hier nog te weinig van af. Is het een idee te vragen via plekbord wie iets meer weet over de afbeeldingen die op de poortzuil staan?
In het wapen zien we volgens mij drie aanziende ossenkoppen. En het scheepje? Rond de periode 1608 was de familie Malsen eigenaar van het terrein (zie De heren van Onsenoort, MGT jrg 1964 pagina 82-87). Een en ander komt niet overeen of ……. Uit de bouwkundige analyse uit het tijdschrift van de KNOB van 2005 nr. 4 gaat men er van uit dat het herenhuis Onsenoort gebouwd is in de eerste helft van de 16e eeuw terwijl de neerhuizen of bouwhuizen uit eind 17e eeuw zouden dateren. Is de poort in 1608 geplaatst. Of heeft deze ergens anders gestaan? Wie gaat hiermee wandelen?
Met vriendelijke groet,

Antoon van der Burgt

Stichting Mariapoli Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk
tel. 073-5113651 Fax: 073-5117627 Mobiel: 06-12205200

Reactie van Anton van der Lee

Kort nadat de zuil was gevonden - ik denk een jaar geleden - heb ik me op verzoek van Gerard Pelders verdiept in het familiewapen dat op de steen is afgebeeld.
Daarbij bleek, dat de drie ossenkoppen voorkomen in het wapen van het plaatsje Malsen, terwijl in 1608 Onsenoort in het bezit was van de familie Van Malsen. Volgens mij ligt hier een duidelijk verband. Wanneer de verbouwingen aan het kasteel en de bouw van de poort hebben plaats gehad heb ik niet verder nagetrokken.

Anton van der Lee

Als er meer mensen zijn die over het bovengenoemde iets afweten, dan vernemen we graag uw reacties.

Over boeken gesprokenOp 29 februari zal het boek”De Moerputten” van fotograaf Aad Treytel en auteur Kees van den Oord worden gepresenteerd. Tevens zal er een foto-expositie over De Moerputten in het Koetshuis van het Noord-Brabants Museum worden geopend.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan loco-burgemeester Mevr. J. Eugster van ’s-Hertogenbosch en de opening van de foto-expositie zal geschieden door burgemeester drs. H. Willems van Heusden.

De Moerputtenspoorbrug uit 1885 is een redelijk onbekend cultuurhistorisch monument, dat zomaar in een natuurgebied ligt. Historie en natuur worden daar op een unieke manier met elkaar verbonden. Auteurs Kees van den Oord en Bert van Opzeeland besteden in het eerste deel veel aandacht aan de geschiedenis van deze spoorbrug en aan de enorme natuurwaarde van de Moerputten. Fotograaf Aad Treijtel laat in het tweede deel prachtfoto’s zien van de brug in verval en de rijke natuur in en rond deze brug. Het door Bart Smit vormgegeven boek is een initiatief van de Stichting Cultuurfonds ’s-Hertogenbosch.
De 600 meter lange spoorbrug op het Halve Zolenlijntje ’s-Hertogenbosch-Lage Zwaluwe is sinds 1972 in verval geraakt.
Tussen 2002 en 2006 heeft de brug een grootscheepse restauratie ondergaan en leeft nu verder als een wandelbrug over een grote waterplas. Aad Treijtel heeft de brug en zijn omgeving in diverse seizoenen gefotografeerd. Het verval, de roest en de afbladderende verf van de brug inspireerde Treijtel. Hij heeft de spoorbrug in alle seizoenen en bij elk weertype vastgelegd. Hij heeft het natuurgebied rondom de brug intensief gefotografeerd. Boek en expositie tonen mooie opnamen van de woeste wildernis, de overgebleven legakkers van de ontvening en de rijke flora en fauna.
Het boek is vanaf 1 maart verkrijgbaar en kost € 22,95. Foto’s van Aad Treijtel worden vanaf 1 maart tot en met 27 april in het Koetshuis van het Noord-Brabants Museum tentoongesteld.

Lezing over natuurgebieden in ons heemDoor Fons Mandigers, beheerder van Natuurmonumenten Noordoost-Brabant en Mook, wordt een lezing verzorgd over de natuurgebieden in ons heem. Fons vertelt over de historie, de huidige karakteristiek, de belangrijkste natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen van het Vlijmensch Ven (Natura 2000 gebied), de Baardwijkse Overlaat, de Elshoutse Zeedijk en de Hooibroeken en neemt ons mee naar de Rijskampen, het gebied juist ten zuiden van de Moerputten en naar de Gansooiense Uiterwaard, langs de Maas bij Waalwijk. De lezing wordt gehouden op donderdag 10 april om 19.30 uur in Abdij Mariënkroon. S.v.p. aanmelden bij Bert van Opzeeland, 073-5113213, vanopzeeland@hotmail.com.

Brabantse Heemdagen”`t skönste van Laarbeek”

Onder auspiciën van het Brabants Heem worden onder dit thema voor de 60e keer de jaarlijkse Brabantse Heemdagen georganiseerd op donderdag 7 en vrijdag 8 augustus. De deelnemers zijn dan te gast bij de drie Laarbeekse Heemkundekringen te weten: Barthold van Heessel uit Aarle-Rixtel, De lange Vonder uit Beek en Donk en ’t Hof van Liessent uit Lieshout en Mariahout.
De deelnamekosten zijn € 80,- per deelnemer. Inschrijven vóór 31 mei. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij ons secretariaat.

Overleg Gemeente HeusdenOp 8 april a.s. is het bestuur van onze vereniging door Burgemeester en Wethouders van Gemeente Heusden uitgenodigd voor een algemeen overleg. Op de agenda staan o.a. de volgende punten: Archeologie, Monumentenzorg, Project ”Indiëgangers 2009”, Naamstelling Geerpark enz...

Genealogie: Instructieavond AldfaerIn vervolg op de gebleken grote belangstelling voor stamboomonderzoek heeft Bert van den Brandt zich bereid verklaard een avond instructie te geven cq. vragen te beantwoorden over het gebruik van het genealogisch, publieksvriendelijk en gratis te downloaden, computerprogramma Aldfaer.

Bert is, via de bèta testgroep, betrokken bij de ontwikkeling van nieuwere Aldfaer versies, Aldfaer rapporten, etc. en heeft daardoor inzicht in de diverse mogelijkheden van dat programma.
Binnenkort, de verwachting is vóór 1-april as, dat versie 4.0 het levenslicht zal aanschouwen. In deze nieuwe versie is veel vernieuwd en zullen ook nieuwe functies beschikbaar komen zoals:
== Uitgebreidere grafische weergave;
== Privacy Filter;
== Invoegtoepassingen;
== Het werken met selecties;
== Verwantschapscontrole tussen twee personen;
== Controle op nieuwe Aldfaer-versies & invoegtoepassingen;
Om een en ander overzichtelijk te houden zijn functies aangepast; gesplitst, verplaatst en daar waar nodig gebruiksvriendelijker gemaakt.

Als er behoefte bestaat wil Bert dit periodiek herhalen, waarbij dan het doel zal zijn om vragen te beantwoorden en hulp te bieden waar dat nodig is.
Een bijkomend aspect kan ook zijn om vanuit onze vereniging een verzoek tot implementatie/aanpassing te doen van functies die nu nog niet aanwezig zijn of die voor verbetering in aanmerking komen.

De eerste avond is gepland op: dinsdag 1 april (en dit is geen grap) in de toren.
Deze kan uiteraard alleen doorgang vinden indien er voldoende belangstelling voor bestaat.
Wilt u zich in verband met de te regelen ruimte vóór 15 maart aanmelden bij:
Bernadette van Gorp, Pr. Bernhardlaan 4 te Vlijmen, tel: 073-5134575 of via bvg.vdb@hetnet.nl

Hebt u nog andere suggesties of andere punten ter bespreking voor deze of gene genealogische avond, laat mij dat dan ook weten.

TentoonstellingMijn stamboom in Drunen

”Het was zo moeilijk in een vreemd land te leven, niet te begrijpen wat er gezegd word”. Deze zinnen staan op de kaft van het boek ”Mijn stamboom in Drunen”. De titel van het boek slaat ook op de gelijknamige expositie, samengesteld door stichting Destek, over de eerste generatie Turkse gastarbeiders.
Vierenveertig jaar geleden kwamen in Drunen de eerste allochtonen uit Turkije. Om te werken en later weer terug te gaan. Dat was de bedoeling. Ze bleven langer en zorgden zo voor een tweede, derde en vierde generatie. Zij plukten de vruchten van het harde werken van de eerste generatie. Reden voor stichting Destek (Turks voor steunpilaar) om ze te eren en anderen het bewustzijn te geven wat zij hebben gedaan voor de maatschappij.
In De Voorste Venne opende de stichting op zondag 10 februari de fototentoonstelling ”Mijn stamboom in Drunen”, waarvan ook een boek is uitgekomen.
De fototentoonstelling vindt plaats in het centrum voor de kunsten ”De Aleph” van 11 februari tot en met 27 maart. Daar zal ook het boek in te zien zijn en, zo mogelijk de documentaire. De Aleph is geopend van maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 en 21.00 uur.

VrijwilligersmiddagOp zaterdag 26 januari kwamen de vrijwilligers van de heemkundekring bijeen op Mariënkroon Onsenoort. Zij waren door het bestuur van onze heemkundekring uitgenodigd en werden ontvangen met koffie en een lekker stukje gebak. Onze voorzitter Adrie de Bonth heette ieder van harte welkom en memoreerde dat een vereniging als de Heemkundekring Onsenoort niet zonder zijn vrijwilligers kan, denk daarbij aan de schrijvers van MGT, aan de ploeg die de heemkamer schoonhoudt en inricht, de mensen die tentoonstellingen en excursies organiseren, en sinds ruim een jaar de leden die het boekje MGT en Plekbord bij de leden thuis bezorgen in vrijwel heel ons heemgebied. Hierbij is op z’n minst een bedankje op z’n plaats aldus Adrie de Bonth. Daarna werd het glas geheven op de veringing en kregen we nog een optreden van Marie van de Middelhaai en haar dochter. Zij zongen samen met gitaarbegeleiding mooie luisterliedjes en in de zaal werd goed mee gezongen. Natuurlijk werd er ook wat bijgepraat over allerlei zaken die ons boeien.
We kunnen terugzien op een geslaagde vrijwilligersmiddag.

Algemene LedenvergaderingOp 19 februari is onze jaarlijks Algemene Ledenvergadering gehouden. Het was een drukbezochte en goed lopende vergadering.
De belangrijkste punten uit de vergadering:
- De voorzitter memoreerde het overlijden van enkele leden en vroeg daarvoor een moment stilte.
- Dit jaar is het ”Jaar van het religieus Erfgoed”.
- De voorzitter bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging. Ook gaf hij een overzicht van de activiteiten in 2008
- De contributie blijft ongewijzigd. € 20,- voor incassoleden en € 22,- voor acceptgiroleden
- Anton van Spijk uit Heusden zal in het bestuur de plaats van Ton van Oijen gaan innemen.
- Het komende jaar zullen de statuten geactualiseerd worden.
- Financieel is het jaar afgesloten met een batig saldo van € 924. De kascommissie verklaarde dat de administratie in orde was.
- De grote excursie gaat naar Antwerpen op zaterdag 14 juni a.s.
- Exemplaren van het Jaarverslag 2007 zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Henk de Wit op HTROp zaterdag 19 januari was Henk de Wit op onze lokale Tv-zender te zien in het kader van het project Indiëgangers. Hij werd bijgestaan door Toon Brok, die een aantal jaren in Oost-Indië gediend heeft. Onze bestuursleden Henk de Wit en Thijs Stevens zoeken nog naarstig naar alle informatie over deze groep. De opzet is om in 2009 o.a. een boekwerkje uit te geven en een tentoonstelling te organiseren.

Kwaliteitsproblemen Met Gansen TrouOver het januarinummer van Met Gansen Trou zijn van enkele leden klachten gekomen, o.a. het ontbreken van de bladzijden 3, 4,13 en 14. Wilt u uw boekje nakijken? Nieuwe boekjes zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Cursus ”Archeologie en Overheid”Door Brabants Heem wordt in deze winterperiode een cursus over dit onderwerp gegeven. Momenteel verandert er veel in de wetgeving hierover en hierdoor krijgen de gemeenten en de heemkundekringen steeds belangrijkere taken. O.a. bij archeologische vooronderzoeken van bestemmingsplannen wordt onze vereniging steeds meer betrokken. Aan de cursus wordt deelgenomen door onze bestuursleden Henk de Wit en Bart Beaard.

Contributie 2008Er zijn nog een aantal leden dat de contributie voor 2008 nog niet betaald heeft. De penningmeester verzoekt dit z.s.m. af te werken.

Abt Hopstaken, beschermheer van onze vereniging.Een glunderende Abt Hopstaken samen met onze voorzitter Adrie de Bonth
Op de ledenvergadering van 19 februari is Abt Hopstaken benoemd tot beschermheer van onze vereniging. Voorzitter Adrie de Bonth overhandigde een prachtige oorkonde. De tekst op de oorkonde luidt:

Heemkundekring “Onsenoort”
opgericht in het jaar 1947
door toedoen van de Abdij Mariënkroon
te Nieuwkuijk,dankt Hoogwaardig
Heer Gerardus Hopstaken
abt van deze abdij
voor de onontbeerlijke steun die zowel
van hem persoonlijk, als van de
communiteit gedurende vele jaren
mocht worden ondervonden.
Mede hierdoor was de kring in
staat zijn doelstellingen binnen het
dekenaat Heusden op voortreffelijke
wijze gestalte te geven.
Bij dezen wordt hij door de
ledenvergadering benoemd tot
beschermheer van de
heemkundekring ”Onsenoort”.


De abt bedankte vervolgens onze vereniging en speciaal onze voorzitter persoonlijk, voor de wijze waarop wij het werk van de abt en zijn overleden medebroeders steeds weer weten te waarderen.
In overleg met de Abt zal het komende jaar verder inhoud aan dit beschermheerschap gegeven worden.

Concert in de Herd[ei]

Binnenkort worden er weer twee concerten geven in de boerderij aan de Nassaudwarsstraat 5 te Vlijmen. En wel op:

zaterdag 8 maart a.s. om 20 uur en zaterdag 5 april a.s. om 20 uur.

We brengen voor u mooie luisterliedjes uit onze streek. De entreeprijs is € 5,- p.p. inclusief een "bakske thee of koffie meej iets d'r bij". Vooraf wel even reserveren in verband met beperkte plaatsen: 073-5118524.
Groetjes Marie van de Middelhaai alias Marja Kivits.

[k]OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Wilt U reageren op een oproep/artikel in het “Plekbord”
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 MAART a.s.

Wie, Wat, WaarWe ontvingen een foto van Mari van Kessel uit Drunen. De foto is gemaakt op het station Drunen/Heusden, dat gelegen was tussen Elshout en Drunen. Mari zou graag willen weten wie er op de foto staan en voor welke gelegenheid. De oorsprong van de foto zal vermoedelijk in de jaren `30 van de vorige eeuw zijn. Uw reacties kunt u sturen naar de redactie van het ”Plekbord” ( zie adres boven )
Terug naar het plekborden overzicht