Plekbord

jaargang 28, nummer 5, Mei 2007

   
      28e jaargang, mei 2007

Beste lezers,

Alweer nummer 5 dit jaar van het “Plekbord”. We hebben weer wat nieuws en informatie voor jullie. Opnieuw weer vragen en opmerkingen van onze leden en lezers, dat doet ons deugd. Het jaar van de molen krijgt de komende tijd veel aandacht in onze regio. Verder zochten we op Internet en kwamen ook daar wat nieuwtjes tegen.

Veel Leesplezier

De redactie.

Ingezonden (1)In de nalatenschap van mijn oom trof ik bijgaande folder aan waaruit blijkt dat “Koren als aren van Goud” inderdaad is geschreven door H Beex. Zijn broer Gerrit (archeoloog, zoals u waarschijnlijk wel bekend is) heeft kennelijk het feest in Hoogeloon geregeld. Een ander familielid had daar een winkel. Mogelijk vandaar het Middenstandsfeest. Ik zend u dit zomaar ter kennisname.

Met vriendelijke groet,

Henk Castelijns
Marollenoord 10, 4553 CP Philippine, 0115-720293

Ingezonden (2)Beste mensen,

Als lid van uw vereniging en geïnteresseerde in de Langstraatspoorlijn ben ik o.a. op zoek naar foto's, verhalen, beschrijvingen e.d. van de "beruchte Vlijmensche overweg". Toen de rondweg Den Bosch-Vlijmen werd aangelegd betekende dat in oktober 1934 het einde van bovengenoemde overweg.
Den Bosch werd twee viaducten rijker en men kreeg er de Vlijmenscheweg en de Oude Vlijmenscheweg bij.
Wie helpt mij verder?

Met vriendelijke groet,

Jan van Velthoven, email: j.s.m.van.velthoven@planet.nl
www.velthovendenberg.nl

Ingezonden (3)Mevr. A. Pullen uit Drunen is op zoek naar een foto van Luc Alosery uit Vlijmen. Luc was in het jaar 1962 of 1963 jeugdprins van Knotwilgendam (Vlijmen) . De ”grote” prins uit die tijd was prins Huipino (Nico de Vaan). De prinsenwagen was toen een bierton getrokken door “Het Hert”-brouwerij te Vlijmen. Volgens Luc zijn er in die tijd wel foto’s gemaakt maar zelf heeft hij er geen. Wie zou Luc aan een foto van hem als jeugdprins kunnen helpen.
U kunt contact opnemen met de redactie van dit blad of met mevr. Pullen-van Drunen, Burgemeester vd Heijdenstraat 85, 5151HL Drunen. Tel: 3756

De HeemtuinDe extreme weersomstandigheden van het voorjaar zijn van grote invloed geweest op heemtuin “De Meulenwerf” in Heusden. Kampten we in het vroege voorjaar nog met wateroverlast, in april/mei hadden we te lijden van de droogte, omdat er in zes weken geen druppel regen was gevallen. Het zaad van de ingezaaide vakken ontkiemde daarom niet, tot genoegen van de duiven die ermee vandoor gingen. Intussen zijn maatregelen getroffen om overal te kunnen sproeien. Wonderlijk genoeg wist het onkruid zich bij de weerbarstige omstandigheden redelijk te handhaven. Er moest dus nogal geschoffeld worden, wat bij de spijkerharde bodem geen sinecure was. Bovendien zat er overal nog puin in de grond en dat bemoeilijkte het werk nog eens extra. Ook hier geldt de uitspraak van Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat te veel moet worden gedaan door te weinigen en het bestuur doet daarom een dringende oproep voor helpers.

Tijdens het werk zocht de 12-jarige Frank Brok uit Drunen toch ook nog fanatiek naar archeologica in de tuin. Wellicht is hij de jongste amateur-archeoloog van onze streek. Een van zijn aardigste vondsten was een pijpenkop met daarop een kroontje en een aantal letters. Anton van der Lee vond voor hem uit, dat de pijp tussen 1774 en 1792 is gemaakt in Schoonhoven door pijpenmaker Hendrik van den Oever. Het is de bedoeling dat t.z.t. een representatief overzicht van de vondsten in een vitrine wordt ondergebracht.

CultuurmarktOp 25 april heeft de heemkundekring zich voor de eerste keer gepresenteerd op de cultuurmarkt in de Voorste Venne te Drunen. Op deze markt kunnen de diverse instellingen, verenigingen en professionals op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed zich presenteren aan het onderwijs. Landelijk gezien is er steeds meer een trend om de cultuureducatie voor de jeugd op een hoger plan te brengen.

Deze middag was er een rijke schakering aan cultuuraanbieders en was er van de kant van directeuren en coördinatoren cultuureducatie van het basisonderwijs ruime belangstelling. Dr. Kees van den Oord onderstreepte in zijn openingswoord het belang van (lokaal) erfgoed voor de jeugd. Vervolgens heeft wethouder Mart van de Poel de website www.gajeweg.nl van start laten gaan, een digitale versie van de cultuurmarkt. Iedere instelling of vereniging die iets op educatief gebied te bieden heeft of zoekt kan daarop terecht.
Alle basisscholen binnen onze gemeente hebben deze middag dankbaar gebruikt om zich te laten voorlichten, wat er zoal aan kunst, cultuur en erfgoed geboden kan worden en de toekomst zal uitwijzen of zij gebruik willen maken van de heemkundige kennis in onze kring.

Gouden priesterfeest van abt HopstakenOp 6 april was het 50 jaar geleden dat abt Gerardus Hopstaken zijn priesterwijding ontving. Deze bijzondere gebeurtenis is op zijn verjaardag, zondag 22 april, gevierd met een eucharistieviering in de kapel van Abdij Mariënkroon. Na de viering werd hij gehuldigd
Door schutsverenigingen werd een demonstratie verzorgd en de harmonie van Nieuwkuijk bracht een serenade. Aansluitend was er een receptie in het gastenverblijf en kon de abt persoonlijk gefeliciteerd worden. Enkele bestuursleden hebben dit ook namens onze vereniging gedaan.

”Met Ganse Trou” op DVDIn het aprilnummer stond het artikel ‘Alle jaargangen van Met Gansen Trou op DVD’. Hierop zijn een aantal inschrijvingen gekomen maar nog niet voldoende om het project door te kunnen laten gaan. Hiervoor moeten er ca. 200 inschrijvingen zijn. U kunt zich nog opgeven middels het sturen van een e-mail naar
bestuur@hkkonsenoort.nl
of via in het insturen of inleveren van de strook uit het aprilnummer.

Excursie naar HaarlemOp zaterdag 9 juni gaan we met 2 volle bussen naar Haarlem. We moeten nog vermelden dat de vertrektijd van de bussen bij de ingang van de abdij precies 8.30 uur is. Naar verwachting zullen we om ca. 18.30 uur weer terug zijn.

Gedenksteen kerk in HaarsteegEind oktober 1944 zijn honderden bewoners van het gebied rond het Emmaplein in Den Bosch voor het oorlogsgeweld door de polder, die toen blank stond, gevlucht naar Haarsteeg. De groep is destijds door de Haarsteegse bevolking opgevangen. Als dank is toen een gedenksteen geplaatst bij de ingang van de kerk.
Wij zijn op zoek naar informatie over deze gebeurtenis én over de plaatsing en/of onthulling van deze gedenksteen. Informatie svp opsturen naar de redactie.

Pinkstertentoonstelling in Abdij Mariënkroon.Stichting Honsoirde besluit haar culturele seizoen 2006/2007 in het weekend van Pinksteren (26, 27 en 28 mei) met een tentoonstelling van beelden en schilderijen.
Een drietal regionale kunstenaars maakte een selectie uit hun werk voor deze expositie.
Doré van Halder uit Vlijmen toont onder het motto ”Art: original and individual enjoyment“, keramiek, schilderijen en tekeningen.
Maria Rikkerink-Hemmelder uit Vlijmen maakt een keuze uit haar schilderijen, keramiek in raku en beelden in brons en speksteen.
Helmuth Böhm uit Drunen exposeert steendrukken in zijn eigen duidelijk herkenbare stijl, met thema’s als navigatie, bloemen en pluimvee.
De tentoonstelling is op genoemde dagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Kastelendag in teken van molensOp tweede Pinksterdag (28 mei) zullen Kees Fitters, Nico de Bonth en Peter de Jong van Heemkundekring “Onsenoort”, in het kader van de Brabantse Kastelendag, in de Heemkamer boven in de toren van de Abdij, een tentoonstelling inrichten over “Molens in de Langstraat”. Openingstijd van 13.00 tot 17.00 uur.

EnquêteWij doen een oproep aan alle leden om deel te nemen aan de bij dit meinummer van ”Met Gansen Trou” gevoegde enquête.
Sinds geruime tijd beraadt het bestuur van onze vereniging zich op het in de toekomst te voeren beleid en wil graag weten hoe de leden deze toekomst zien, wat er onder hen leeft, welke wensen er zijn en of leden mogelijk bruikbare ideeën hebben .
Het bestuur wil een eigentijds en toekomstgericht beleid voeren om de vereniging voor alle leden zo interessant mogelijk te houden. Vandaar deze ledenraadpleging.
Betrokkenheid van de leden is voor onze vereniging erg belangrijk en middels deze enquête wil het bestuur deze waar mogelijk vergroten. Anderzijds is het actief deelnemen van leden in allerlei werkgroepen nodig en gewenst. Ook eventuele interesse daarvoor wil het bestuur peilen. Wij vragen u, gezien het grote belang voor onze vereniging, deze enquête met de nodige aandacht volledig te willen invullen.

U kunt de enquete ook on-line invullen in de sectie "Algemeen".

Bij voorbaat dank.

De enquêtecommissie:
Bernadette van Gorp
Ton van Oijen

Heusden in BeeldEr is weer een website bij voor onze heemkundigen en andere liefhebbers van wat het heden en verleden in de gemeente Heusden te bieden heeft. Op de website www.heusdeninbeeld.nl www.heusdeninbeeld.nl ,die gemaakt is door Dhr. Dick Buskermolen uit Drunen, is nu een grote verzameling te zien van oude en nieuwe foto’s van de diversen kernen. Ook heeft hij afbeeldingen van oude films op de website gezet zoals die van Drunen uit 1967 en Elshout uit 1968. Hierdoor wordt een duidelijk beeld geschapen over deze twee kernen in die tijd. Hebt U oude foto’s die u ook de moeite waard vindt om een plaatsje te krijgen op deze site, neem dan gerust contact op met Dick Buskermolen, Groenewoud nummer 7 te Drunen.

Maria Bedevaart te ElshoutMaria, de moeder van Jezus, staat in de maand mei in de bijzondere belangstelling bij de gelovigen in Elshout
Op vrijdag 31 mei is er om 19,15 een openluchtmis in het park van de Kapel aan de kapelstraat.
Hieraan voorafgaand is er een sacramentprocessie van de kerk naar de kapel. De processie zal worden opgeluisterd door de fanfare EMM, de O.L.V Schuts en de diverse kerkkoren. Na de H. Mis gaat de processie weer terug naar de kerk.
Tevens verschijnt voor de tweedemaal een speciaal Mariagedachten-boekje Dit boekje bevat een mooie selectie foto’s van de Meimaandbedevaart. De foto’s zijn gemaakt door een fotocursusgroep van de Aleph uit Drunen en Elshout.

De Molen van DrunenEen reactie op de molen die stond afgebeeld in “Met Gansen Trou” van april j.l. Mevr. Van Herpt uit Drunen weet daar het volgende aan toe te voegen:
Blz. 64: foto bergmolen ”Hertogin Johanna van Brabant”. Deze molen werd gebouwd door Jan Manders, geboren in 1780 te Mierlo en molenaar in Hilvarenbeek. Zoon van Jan Manders is Petrus, geboren in1809.Petrus kreeg in 1852 vergunning om een molen te bouwen aan de Papensteeg (Stationsstraat) te Drunen; zie blz.40 boekje van J. Rosendaal.
Zoon van Petrus is o.a. Lucius (Lucas), geboren in 1841, zuster van Johanna Manders (geboren in 1846 en getrouwd met molenaar)
David van der Westen in 1875; zie familie van der Westen bij “Wie wat Waar”). Deze Lucas nam in 1873 de molen aan de stationsstraat over. (zie boek J.Rosendaal: blz. 39.40 en 41)
In 1911 verliet hij de molen; deze werd tot 1917 verpacht en afgebroken in 1917. De molensteen is bewaard gebleven
Op de plaats van de molen is een schoenfabriekje gebouwd, dit fabriekje werd gedreven door 4 schoenfabriekanten uit Drunen .
1 Sjef van Delft, vader van Nellie van Herpt van Delft.
2 Carel Vesters.
3 Harrie van Hulten.
4 Harrie Spee.
De naam van de fabriek was “de Vierbond“. Opgeheven in 1930, en voortgezet door de gebroeders “De Munnik”.

Mevr. Nellie van Herpt, Drunen

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Wilt U reageren op een oproep/artikel in het “Plekbord”
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 JUNI a.s.

Wie, Wat, Waar?Op de foto in het aprilnummer van het plekbord kregen we de volgende reactie van mevr. Nellie van Herpt-van Delft. Zij herkende een aantal personen op deze foto. Haar schoonmoeder Catharina van der Westen (zie foto: bovenste rij. 1ste rechts) was gehuwd met Laurentius van Herpt. (bakker en kruidenier ) Verder herkende ze Frans van der Westen (2de rij, 5 de van links), Doruske Elshout (bovenste rij 2de van links), Dien v.d.Westen (2de rij, 3de van rechts). Doruske en Dien hadden een slagerij/café aan de Grotestraat in Drunen.

Nieuwe fotoBovenstaande foto is in gestuurd door Chiel Mommersteeg uit Nieuwkuijk. Het gaat volgens hem over een retraitegezelschap uit Drunen. Chiel wil graag weten of er personen op deze foto bekend zijn bij onze leden. Ook het jaartal zou welkom zijn. Stuur uw bevindingen naar de redactie van dit blad (zie elders op deze pagina).

Terug naar het plekborden overzicht