Plekbord

jaargang 28, nummer 4, April 2007

   
      28e jaargang, april 2007

Beste Lezers.
We zijn alweer aan het eind van de maand april, met opnieuw een record in de geschiedenis van het weer. Nog nooit was het zo warm in april met nu al drie dagen waarbij het kwik hoger kwam dan 25 graden. Natuurlijk hebben we ook nieuws uit ons heem over diverse activiteiten en voor elk wat wils.
Ook hebben we reacties gekregen op het vorige nummer van ons Plekbord en dat is voor de makers altijd leuk

Veel leesplezier

Ingezonden"Oproep aan van Halders en overige geïnteresseerden"
Sinds een aantal jaren ben ik bezig de stamboom van mijn moeder, Willy van Halder te reconstrueren. In het laatste nummer van MGT trof ik een artikel aan over Thijs van Halder, wederom een teken dat de naam van Halder nauw verbonden is met de regio. Samen met een grote groep heb ik een grote hoeveelheid gegevens verzameld. Het lijkt mij goed de resultaten in MGT te publiceren. Daarvoor wil ik echter met een aantal andere geïnteresseerden bekijken of de stamboom compleet en publicatie waardig is.
Wie gaat mij daarbij helpen? Maarten van Schijndel, Papenvoort 113, 5663AE Geldrop 040-2854833, E-mail: m.vanschijndel5@chello.nl"

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Maarten van Schijndel, Geldrop

"Bidprentje"
Voor Dhr. Buijs uit Nieuw-Wolda hebben we een bidprentje kunnen vinden van zijn oom en oud burgemeester van Herpt,.Isaac Buijs. We ontvingen het van Nico de Bont uit Nieuwkuijk. We zullen dit zo snel mogelijk opsturen naar Dhr. Buijs

Wie kan een film van onze vereniging maken?Het gebeurt vrij regelmatig dat één van de bestuursleden een presentatie moet houden over onze vereniging. Het zou zeer welkom zijn wanneer wij zouden beschikken over een promotiefilm op DVD.
Onze vereniging zoekt een vrijwilliger(ster) die zo’n film zou kunnen en willen maken. De bedoeling is dan om gedurende de periode van een jaar korte opnames te maken van de verenigingsactiviteiten en dan op DVD een korte film samen te stellen. Het zou ook kunnen dat meerdere leden opnames maken en ze later de DVD samenstellen.
Wie zouden dat willen doen?
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Bart Beaard, secretaris (0416-320995)

Lezing ‘Molens in de Langstraat’In het vorige Plekbord heeft een mededeling gestaan over de lezing van Kees Fitters over ‘Molens in de Langstraat. Deze lezing wordt gehouden op 23 mei in de Emmamolen van Nieuwkuijk. Aanvangstijd 19.30 uur. Helaas is de ruimte niet zo groot en er kunnen maximaal 40 personen komen. Wij zijn hierdoor gedwongen om u te vragen zich vooraf aan te melden.
Dit kan tot 1 mei: Per e-mail: bestuur@hkkonsenoort.nl Telefonisch: Bart Beaard (0416-320995)

Expositie ‘Molens in de Langstraat’Op 2e Pinksterdag , 28 mei is het traditioneel Kastelendag en onze vereniging heeft dan in de heemkamer van de Toren bij Abdij Mariënkroon een expositie over ‘Molens in de Langstraat’. De benodigde foto’s, boeken, tekeningen etc. worden verzorgd door Kees Fitters, Nico de Bonth en Peter de Jongh.

Stichting Honsoirde heeft in de Abdij tijdens het Pinksterweekend (zaterdag, zondag en maandag) een expositie van 3 plaatselijke kunstenaars:
- Helmut Böhm uit Drunen met steendrukken
- Doré van Halder uit Haarsteeg met schilderijen
- Marai Rikkerink-Hemmelder uit Vlijmen met schilderijen/beelden

De tentoonstellingen zijn open van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

Monumenten in Gemeente HeusdenOnlangs heeft de Sector Monumenten van de Erfgoedinspectie in de Gemeente Heusden een inspectiebezoek gehouden. Deze Sector houdt toezicht op de naleving van de Monumentenwet van 1988 op het terrein van de gebouwde monumentenzorg. Ook ziet de Sector toe op de instandhouding van de rijksmonumenten in de gehele gemeente. Onze vereniging was bij de inspectie ook betrokken. Meer informatie over Erfgoedinspectie is te vinden op: www.erfgoedinspectie.nl
De complete lijst van gemeentelijke en rijksmonumenten van Gemeente Heusden kunt U binnenkort vinden op onze website: www.hkkonsenoort.nl

BestuurssamenstellingIn de laatste ledenvergadering zijn er enkele veranderingen in het bestuur gekomen. De bestuurstaken zijn nu als volgt verdeeld:
Adrie de Bonth: Voorzitter/ PR
Kees van den Oord: Vice-Voorzitter/ PR, Redactie Met Gansen Trou, Redactie Plekbord
Bart Beaard: Secretaris-Penningmeester/ Secretariaat, Financiële en Ledenadministratie
Bernadette van Gorp: Bestuurslid/ Intermediair Streekarchief, Verenigingsarchief, Enquete
Peter de Jongh: Bestuurslid/ Redactie Met Gansen Trou, Activiteitencommissie
Ton van Oijen: Bestuurslid/ Enquete
Bert van Opzeeland: Bestuurslid/ Natuur en Landschap, Heemtuin
Thijs Stevens: Bestuurslid/ Redactie Met Gansen Trou, Notulist
Henk de Wit: Bestuurslid/ Activiteitencommissi


Alle jaargangen van “Met Gansen Trou” op DVDDit jaar is het 60 jaar geleden dat onze vereniging werd heropgericht, nadat de activiteiten in en na de oorlogsjaren enige tijd stilgelegen hebben. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bestuur besloten, zij het onder enkele voorwaarden, om alle jaargangen van Met Gansen Trou op DVD te laten zetten. In vaktermen heet dat digitaliseren. Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering is hierom wederom door verschillende leden gevraagd en het bestuur heeft toen toegezegd met een voorstel te komen.

Het digitaliseren houdt in dat alle pagina’s (dat zijn er ca. 11.000) worden gescand. Daarna worden deze scans weer ingelezen met een zogenaamde OCR-tekstherkenner, waardoor ook de tekst gedigitaliseerd wordt en met een zoekprogramma in de totale tekst gezocht kan worden. Een tekstgedeelte kan dan worden omgezet in Word en in Uw computer worden opgeslagen of worden uitgeprint. De DVD wordt ook voorzien van een installatieprogramma, om hem op Uw computer te installeren.
De DVD gaat € 15,- kosten (excl. de eventuele verzendkosten) en het project kan alleen doorgang vinden als er minimaal 200 stuks verkocht zijn. Bij dit aantal en deze prijs is de helft van de kosten gedekt. De andere helft zal door de vereniging betaald worden uit het Reservefonds.

U kunt de DVD’s bestellen middels e-mail of door het invullen van onderstaande strook.

Bestellen per e-mail: bestuur@hkkonsenoort.nl

Onderstaande strook opsturen naar: Heemkundekring Onsenoort, Postbus 1, 5253ZG Nieuwkuijk
Of inleveren bij:
Bart Beaard, Grotestraat 103 te Drunen
Bernadette van Gorp, Prins Bernhardlaan 4 te Vlijmen
Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15 te Bokhoven
Toon Groot, Heusdenseweg 1 te Elshout


"---------------------------------------------------------------------------"

Naam: __________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

Postcode: _______ Woonplaats: ___________________________________

Bestelt ……………….DVD’s voor € 15,- per stuk excl. verzendkosten

"---------------------------------------------------------------------------"

Veur de leste keer dì sezoen!Marie en Mariken van de Middelhaai presenteren veur de leste keer ditte sezoen, saomen meej Robke van Baokel en oons taante An:

Hil ’t Jaor

eigesgemaokte luisterliedjes in oud-Braobantse sfeer over de fisten deur ’t jaor hinnen

Zaoterdag 26 maai 2007 om 20 ure, Nassaudwarsstraot 5 te Vlijmen, (Bij veul belangstelling ok op Pinksterzondag 27 maai)

Entree: € 5.- p.p. inclusief een bakske mee wè d’r bij op z’n hogst 20 personen, want meer stoelen hebben we nie binnen.

Veuraf reserveren op nummer 073-5118524

Senioren vergrijzen nietOp 23 mei zal onze vereniging meedoen met een bijeenkomst, die georganiseerd wordt door SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden). Het thema van deze dag is: ‘Weer sportief tempo maken en afzien’. De plaats is: Hunenhof, Afrikalaan 104 te Drunen. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Verdere informatie: Mevr. Tilly Wetzer-Ponjé (073-5113104

Bezoek eens een MuseumDeze keer gaat onze bijdrage over het “Nationaal Museum KampVught”
Nu we op 4 en 5 mei weer de slachtoffers en de bevrijding herdenken van de Tweede Wereldoorlog is dit een mooie gelegenheid om dit museum eens te bezoeken. Het museum geeft een duidelijk beeld van wat er zich aan het eind van de oorlog allemaal afspeelde in dit gevangenenkamp.

We geven U hier onder in hoofdlijnen aan wat er in dit museum allemaal te zien is.

Barak
De nagebouwde barak laat zien hoe de gevangenen werden gehuisvest. De reconstructie is slechts de helft van de oorspronkelijke grootte.
De gevangenenbarakken bestonden uit twee gespiegelde gedeeltes, die ieder een slaapzaal, verblijfsruimte, washok en wc-ruimte bevatten. In totaal werden er minimaal 480 gevangenen in ondergebracht.
Op de plek waar de barak is herbouwd heeft in de tijd van kamp Vught geen barak gestaan. Die stonden op de plek waar nu het Molukse woonoord Lunetten en de gevangenis Nieuw Vosseveld staan. De laatste authentieke barakken zijn eind jaren negentig afgebroken, behalve een deel van een barak op het Molukse woonoord. Tijdens de oorlog waren daar de postkamer en de kampwinkel gevestigd

Wachttorens
Om het kamp heen liep een door de gevangenen gegraven gracht. Aan beide kanten stond prikkeldraad. Delen van de omheining hebben onder stroom gestaan.
Om de honderd meter stond er een wachttoren. Er stonden bewakers op met mitrailleurs en schijnwerpers. De bewakers waren bijna allemaal Nederlanders, die de kant van de nazi's hadden gekozen. Drie wachttorens zijn herbouwd. Een deel van de omheining en de gracht is weer in de oude staat teruggebracht.

Fusilladeplaats
De fusilladeplaats is de schietbaan van het kamp. Ze ligt op ongeveer 15 minuten lopen van het kamp. Op de fusilladeplaats staat een gedenkteken met de namen van de 329 mannen die hier zijn doodgeschoten.
Vanuit verschillende gevangenissen werden verzetsmensen naar Vught gebracht, waar ze vermoord werden. De daders waren Nederlandse SS-ers, die normaal gesproken de wachttorens bewaakten. Op 20 december 1947 werd op de fusilladeplaats een gedenkteken met namen onthuld door prinses Juliana. Het houten kruis dat achter het gedenkteken staat, is er al eerder neergezet door mensen die in de buurt wonen. In 1995 en 1997 werd het gedenkteken beklad. De daders werden niet gevonden. De bekladde panelen hebben nu een vaste plek gekregen in Nationaal Monument kamp Vught.Een onbekende maakte een gedicht vast aan het hek bij de fusilladeplaats. Dat gedicht is later in brons gegoten en hangt er nog steeds.

Maquette
Op de natuurstenen maquette kunt u zien hoe groot het kamp is geweest en hoeveel gebouwen er stonden. Het kamp was een kilometer lang en ongeveer 400 meter breed.

Toegang en Tijden
Nationaal Monument Kamp Vught is gratis toegankelijk. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld voor de instandhouding van het herinneringscentrum.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur Zaterdag, zondag en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur
Bezoekadres: Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught

Tentoonstelling “Kop of Munt”20 april t/m 29 juli 2007 tentoonstelling in Bezoekerscentrum, Heusden-vesting.

In samenwerking met het Spaanse Museo de las Ferias in Medina del Campo wordt een zestig-tal munten uit de 16e en 17e eeuw geëxposeerd. De munten uit de tijd van de Spaanse Nederlanden zijn nu Spaans kunstbezit.
In 2001 werden 67 zilveren betaalmunten gevonden in een kruik op de binnenplaats van restaurant de Pannekoekenbakker aan de Vismarkt in Heusden-vesting. Deze munten stammen uit de periode 1538 – 1579 en zijn geslagen voor onder meer de gewesten Brabant, Holland en Vlaanderen en steden zoals Thorn, Luik en Keulen. De collectie wordt nu voor het eerst getoond.

De tentoonstelling is geopend van 20 april -29 juli 2007
Bezoekadres: Bezoekerscentrum, Pelsestraat 17 Heusden.

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Wie ,Wat, WaarDe foto van vorige maand, die werd ingestuurd door Dhr. Jan van der Linden uit Drunen is volgens Nico de Bonth uit Nieuwkuijk gemaakt in Baardwijk en zou een voorstelling zijn van een kindsheidoptocht.
De foto zou volgens Nico, die zelf ook in het bezit is van de serie foto’s gemaakt zijn door fotograaf Leo Sikkers uit Drunen ( de vader van onze Leo Sikkers ) vermoedelijk begin jaren 20 van de vorige eeuw.

Nieuwe foto.De onderstaande foto is in gestuurd door Dhr. Harrie van Delft uit Drunen. Deze foto is gemaakt bij de bruiloft van Frans van de Westen en Anna Hombergen (2) in 1910. De man naast Anna Hombergen zal dan Frans.v.d. Westen zijn (grootvader van Kees van Tuijl, die nu in de molen zit, partycentrum). 1 is Arnold Hombergen (vader van 2, 3 en 4) 3 is Frans Hombergen (mijn grootvader, hij was schilder, Grotestraat waar nu Decokay zit). 4 is Mari Hombergen, woonde kort in Drunen en is later naar Vught verhuisd. Graag wil Harrie meer weten over de personen die verder nog op deze foto staan U kunt uw reacties kwijt bij de redactie van dit blad.

Excursie


U kunt zich nog steeds opgeven voor de excursie naar Haarlem op 9 juni aanstaande


INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 MEI a.s.
Terug naar het plekborden overzicht