Plekbord

jaargang 28, nummer 2, februari 2007

   
      28e jaargang, februari 2007

Beste lezers,Een flinke storm (18 januari) en een flink pak sneeuw (9 februari) vielen ons ten deel in het begin van het jaar 2007. De jaarlijkse ledenvergadering werd onlangs weer goed bezocht en verliep voorspoedig. Een tweetal leden zijn deze avond in de bloemetjes gezet en we kregen een mooie uiteenzetting over de plannen rondom de abdij Mariënkroon van twee leden van de stichting “Mariapoli Mariënkroon”. Dit plekbord staat vol van wetenswaardigheden en tips om eens wat meer kennis te nemen van ons heem.

Veel leesplezier, de redactie

IngezondenBoeken gezocht
Wie kan missen het boek van Leo Sikkers: “De’s waor ook” ( € 12,95 ) en het boek “kroniek van een halve eeuw” ( € 14,95 )? Graag een berichtje aan Leo Sikkers, Plein 20 A Vlijmen. Tel: 073-5119372

Molen
Daar ik ben geboren en opgegroeid op de Molenhoek te Vlijmen, zou ik graag een foto willen hebben van de molen die daar tot in de jaren `50 van de vorige eeuw heeft gestaan. Zelf heb ik de molen niet gekend, ik ben in 1953 geboren. Wie kan mij helpen aan een foto van de molen en evt. van de Molenhoek?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Mvr. Toos Nieuwkoop, Mortelweg 3, 5251 CZ Vlijmen tel: 073-5113965

Karel de Grote en Haarsteeg
Bert van de Brandt wiens voorouders uit Haarsteeg komen wees ons op de volgende website. Volgens hem zouden vele Haarstegenaren afstammelingen kunnen zijn van Karel de Grote. Dit staat beschreven op de http://www.kareldegrote.nl/Reeks196_Couwenberg.html reeks:196 gen.nr:32.
De afkomst is via Aechte Jans van Gemert.
Enige tijd geleden is er een publicatie geweest met de titel "Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote?". Doordat deze link ook naar Haarsteeg leidt zou je die vraag ook voor Haarsteeg en omgeving kunnen stellen.
Een kind van het in de link genoemde gezin Rogge/Wolfs was namelijk gehuwd met Bartholomeus van Heesbeen . Via deze link komt heel Haarsteeg in aanmerking voor selectie.

Attentie: Al in de middeleeuwen waren er heel wat mensen die aan hun afstamming meer gewicht wilden toekennen door hele stambomen te fantaseren, die uiteindelijk bij Karel de Grote terecht kwamen. Dat was een modeverschijnsel en het verhoogde nu eenmaal hun aanzien; dat dachten ze althans.
Een aantal van die volkomen gefingeerde stambomen is bewaard gebleven en zelfs nu nog zijn er mensen die menen dat ze ermee kunnen pronken.Brabants Heem onderscheiding voor Leo Sikkers


Zeer verrast was Leo Sikkers tijdens de Algemene Ledenvergadering toen Jan Franken, bestuurslid van de Stichting Brabants Heem, de onderscheiding ‘Zilveren Draaginsigne’ en de bijbehorende oorkonde aan hem kwam uitreiken.
Enige tijd geleden was door onze vereniging deze onderscheiding aangevraagd om hem te waarderen als schrijver van 17 boeken over
heemkundige onderwerpen uit onze streek. Het sterke punt van de 83-jarige Leo is het bezoeken van vele streekgenoten geweest. Hij verzamelde uit de gesprekken veel verhalen en wist ook foto’s te verzamelen voor zijn boeken. Door hem is heel veel heemkundige informatie voor ons nageslacht vastgelegd in leesbare boeken met veel illustraties.
Ook was Leo van 1994 tot 2004 bestuurslid van onze vereniging; een bestuurslid met vele ideeën en activiteiten. Voor Met Gansen Trou schreef hij verschillende artikelen en ook blies hij het Plekbord nieuw leven in, waardoor we nu een prachtig maandelijks mededelingblad hebben. De laatste jaren geeft Leo ook regelmatig lezingen.

Bezoek eens een museumMolens van Rembrandt tot Mondriaan
De verenging De Hollandsche Molen heeft 2007 uitgeroepen tot het Jaar van de Molens 2007. Het is dan 600 jaar geleden dat, in 1407, in Nederland de eerste poldermolen werd gebouwd. Het Jaar van de Molens 2007 wordt d.m.v. diverse landelijke en regionale activiteiten ingericht. Een van deze landelijke activiteiten is een grote tentoonstelling over molens in de Nederlandse kunst. Ook worden modellen en objecten uit de geschiedenis van de molen gepresenteerd. De leerzame expositie toont de molen in al haar kunstzinnige gedaantes.
De tentoonstelling is in 2007 te bekijken op afwisselend drie musea door Nederland te weten in het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch, Museum Bredius in Den Haag en het Drents Museum in Assen.
Naast het verhaal van de molen in de kunst zal in de tentoonstelling ruim aandacht zijn voor de (cultuur)historische aspecten. Er worden schaalmodellen van molens getoond en de werking en techniek van molens wordt toegelicht. Ook kennen we tal van voorbeelden van de uitbeelding van molens op voorwerpen, zoals tegeltjes en koektrommels. De molen is nu eenmaal een typisch Nederlands fenomeen, en hij staat zo ook in het buitenland bekend. Daarnaast kijken we vooruit. In ‘Nederland-Molenland’ wordt ingegaan op de toekomst van de windmolens en – turbines voor de winning van energie. De tentoonstelling duurt tot en met 28 mei en is geopend op dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen 12.00 tot 17.00 uur.
Zie ook: www.noordbrabantsmuseum.nl

Lezing
Ook zullen wij als vereniging aan dit onderwerp aandacht besteden. Kees Fitters uit Nieuwkuijk zal een lezing houden over zijn hobby: ‘Molens in de Gemeente Heusden’. In het volgende Plekbord zal hierover meer informatie staan.

Van Gogh
Bent U toch in het Noordbrabantsmuseum, dan moet U zeker ook de Van Gogh-collectie gaan bekijken.
Vanaf 25 november is de Van Gogh-presentatie in het Noordbrabants Museum geheel vernieuwd. De nieuwe opstelling hangt samen met de bijzonder gelukkige omstandigheid dat het Noordbrabants Museum de komende jaren acht Van Goghs kan laten zien.
De provincie Noord-Brabant beijvert zich om een ruimere plaats in te ruimen voor wat misschien wel de belangrijkste en zeker de meest bekende Brabantse kunstenaar is: Vincent van Gogh.
Niet alleen heeft de in Zundert geboren domineeszoon in deze provincie zijn wortels, maar ook heeft hij hier een groot aantal schilderijen en tekeningen gemaakt. Daarin waren het landschap, de armoedige boerderijen en de boerenmensen uit de late 19de eeuw zijn inspiratie. Zijn betrokkenheid bij het leven op het platteland was meer dan alleen geografisch bepaald. Van Gogh voelde zich emotioneel betrokken bij de mensen die hier met hard werken slechts een armoedig bestaan wisten op te bouwen. In zijn werk en in zijn brieven doet hij daarvan verslag. Hoewel hij later, na zijn vertrek naar Frankrijk, in artistiek opzicht zou veranderen, is die grote rol die hij aan het gevoel gaf altijd gebleven. Vanuit die optiek is de Brabantse periode dan ook meer dan alleen een vroege fase in de ontwikkeling van deze kunstenaar.
Adres: Verwersstraat 41, 5211 HT 's-Hertogenbosch, Telefoon: 073 - 6877 877

Bidprentjesverzameling


Ons lid Jan de Haan uit Drunen verzamelt al ruim 15 jaar bidprentjes, trouw- en rouwkaarten en devotieprentjes vooral uit onze omgeving. Inmiddels heeft hij een collectie van ruim 100.000 exemplaren!
De bedoeling van zijn verzameling is een zo compleet mogelijke collectie op te bouwen ten dienste van stamboom- en geschiedkundig onderzoek. Voor de uitbreiding van zijn verzameling is hij afhankelijk van schenkingen. Mocht U exemplaren over hebben, dan maakt U Jan daar erg blij mee.
U kunt bij hem ook terecht om zijn collectie te zien of te raadplegen o.a. voor stamboomonderzoek.
(Adres: Schubertstraat 24 te Drunen. Telefoon 0416-375073)

Digitale schatkamer voor oude Brabantse films en foto’s


Op 15 december is de Film- en Fotobank Noord Brabant van start gegaan en bevat nu bijna 100.000 foto’s en 100 films over de Brabantse geschiedenis. In de toekomst zullen deze aantallen aanzienlijk toenemen. De film- en fotobank is te bekijken op: www.filmenfotobank-nb.nl

TV & CO


Op de stormachtige middag van 18 januari maakte een cameraploeg van de Westbrabantse televisiezender TV & Co in Vlijmen opnamen voor hun programma "Onze Streek Muzikaal". Het ging daarbij in dit geval om muziek van de carnavalsvereniging "Knotwilgendam" en zoals daarbij gebruikelijk werd het programma een aantal malen onderbroken met historische feiten uit de plaatselijke geschiedenis. De opnamen daarvoor werden gemaakt in onze heemkamer, met Anton van der Lee als woordvoerder. Helaas, juist op die middag werd de voedingskabel van de elektrische stroomvoorziening vernieuwd en dus was de heemkamer onverlicht. De opnameploeg wist zich te behelpen met de lamp die op de camera zat, maar daarbij waren alleen de interviewer en Anton te zien; niet onze ruimte. Er werd o.a. gesproken over de geschiedenis van de toren, de watersnoodramp van 1880 en over de bijna honderd jaar oude steur, die in 1884 werd gevangen in de Haarsteegse Wiel.

BedankjesBestuur van de Heemkundekring Onsenoort, voor wat u bewerkstelligde om mij te verrassen met de onderscheiding van het Brabants Heem.
Getroffen en verblijd ben ik hier mee.
Leo Sikkers

Met veel plezier kijk ik terug op de jaarvergadering van 6 februari j.l., die ik met interesse gevolgd heb. We hebben het ook als zeer prettig ervaren dat we iets hebben kunnen uitleggen van wat onze plannen zijn hier op het terrein en wat de achterliggende gedachte daarvan is. Gezien de reacties die we achteraf kregen, denken we dat iedereen daar heel blij mee was.Hartelijke groet,
Agnes van Zeeland. Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk, Tel. 073- 5113651

Jan Verboord 60 jaar lid!


Op de Algemene Ledenvergadering zouden we Jan Verboord willen feliciteren met zijn 60-jarig lidmaatschap. Bijna alle ledenvergaderingen heeft Jan bijgewoond, maar door een onvoorziene gebeurtenis moest hij nu verstek laten gaan. Dus is onze voorzitter daags erna Jan persoonlijk gaan feliciteren.
Onze vereniging is in 1943, tijdens de oorlog, officieel opgericht. Na de oorlog zwakten de activiteiten af omdat de oprichters allemaal elders gingen wonen. In 1947 zijn de activiteiten van de heemkundekring door een groepje opnieuw gestart en Jan was daarbij nauw betrokken. In 1951 werd gestart met het tijdschrift Met Gansen Trou en Pater Pascalis Vermeer was hoofdredacteur. Ook hierbij was Jan nauw betrokken en heeft in de beginjaren verschillende artikelen over het begrip ‘heemkunde’ geschreven.
Ook bij de verenigingsactiviteiten was Jan altijd nauw betrokken. Bij de Heemdagen van Brabants Heem was hij een trouwe deelnemer. Vrijwel alle ledenvergaderingen heeft hij bijgewoond en was er steeds nadrukkelijk aanwezig.
Voor vele leden is hij geen onbekende. Als Jan begint te praten houdt hij niet snel op en weet over vele onderwerpen, soms filosofisch, mee te praten. De ontwikkeling van onze streek heeft hij vanaf zijn jeugdjaren bewust meegemaakt en weet er inhoudelijk veel over te vertellen.
Nogmaals Jan: Proficiat!

De Ledenvergadering


De belangrijkste punten van de Algemene Ledenvergadering op 6 februari

-- Met 63 aanwezige leden was de opkomst goed.
-- De voorzitter memoreerde enkele gebeurtenissen in 2006
... o Brabants Heem onderscheiding voor Christ Thijssen
... o Overlijden van Pater George van de Velden
... o Overlijden van enkele leden
-- Dit jaar is het “Jaar van de Molens’. Kees Fitters zal hierover een lezing geven.
-- De voorzitter bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging. In 2006 is gestart met het bezorgen van Met Gansen Trou door vrijwilligers in de Gemeente Heusden. Het Plekbord verschijnt voortaan maandelijks.
-- De uitgave van het dubbelnummer over de ‘Elshoutse Zeedijk’ was een succes.
-- In 2007 zal een enquête onder de leden worden gehouden
-- Het financiële resultaat was goed. Een positief resultaat van € 622,40 en € 1250 naar ‘reserveringen’. De contributie zal daardoor ongewijzigd blijven. De penningmeester verzocht eenieder wederom de contributie te betalen middels ‘automatische incasso’.
-- De kascommissie verklaarde, dat de administratie in orde was.
-- De bestuursleden Bernadette van Gorp, Kees van den Oord en Adrie de Bonth waren aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, waardoor zij in het bestuur konden blijven. Ans Zeeuwen van Heist trad tussentijds af i.v.m. drukke werkzaamheden. Bert van Opzeeland zal haar plaats innemen.
-- Jan Verboord is dit jaar 60 jaar lid van onze vereniging. (Zie elders op deze pagina)
-- Leo Sikkers kreeg een onderscheiding van Brabants Heem. (Zie elders in dit blad)
-- Van de rondvraag werd uitgebreid gebruik gemaakt.

Na de ledenvergadering werd door leden van de Stichting Mariapoli Mariënkroon een interessante presentatie gegeven over hun werkzaamheden en hun plannen met de abdij.
Na afloop was er onder het genot van een drankje nog een kort samenzijn.

Contributie 2007


De penningmeester laat weten dat tot zijn spijt nog niet iedereen de contributie heeft betaald. Degenen, die zich aangesproken voelen worden verzocht dit alsnog te doen.

Het jaarverslag


Op de ledenvergadering van 6 februari is het Jaarverslag 2006 gepresenteerd. Hiervan zijn nog enkele kopieën beschikbaar.
Info: Bart Beaard tel. 0416-320995

Heemtuin "De Meulenwerf"


Heemtuin "De Meulenwerf" in Heusden had in de afgelopen twee maanden een paar maal te kampen met wateroverlast. De brandweer van de gemeente sprong tweemaal bij om het euvel te verhelpen, maar momenteel wordt gezocht naar een structurele oplossing. Ook wordt nog gewerkt aan een eigen onderkomen, tevens ten behoeve van de vrijwilligers en voor het opbergen van gereedschap. De vrijwilligers kwamen tweemaal bijeen; er is nog steeds behoefte aan meer vrijwilligers.
In het voorjaar wordt het inzaaien en opplanten voortgezet. Het (opzettelijk) drassig gedeelte zal door ons nieuwe bestuurslid Bert van Opzeeland worden voorzien van de juiste natuurlijke beplanting. Bert neemt bovendien namens de heemkundekring zitting in het bestuur van de heemtuin.
Omroep Brabant besteedde op 1 februari aandacht aan de heemtuin in een live interview ter plaatse tussen Frans van Hoof en Anton van der Lee.
Uit de jaarcijfers van penningmeester Hans van Eeuwijk blijkt dat de stichting financieel gezond is. De officiële opening is gepland in de eerste helft van dit jaar. We houden u op de hoogte

Brabantse Heemdagen


De Brabantse Heemdagen worden dit jaar gehouden op donderdag 9 en vrijdag 10 augustus in Baarle-Nassau/Hertog en Oud-Turmhout. Het thema is ‘Over de grenzen heen’ en de dagen worden georganiseerd door de heemkundekringen Corsendonca uit Oud-Turnhout en Amalia van Solms uit Baarle-Nassau/Hertog. De deelnamekosten zijn €80,- per deelnemer. Inschrijfformulieren en programma’s zijn verkrijgbaar bij Bart Beaard (0416-320995) en moeten worden ingestuurd vóór 1 mei a.s.

Boekbinders gezocht


Al meer dan 50 jaar verschijnt er maandelijks een nummer van het Blad “Met Gansen Trou” van de Heemkunde kring Onsenoort. Velen van u bewaren deze boekje zorgvuldig. Soms in een kast of ergens in een la, maar velen laten hun boekje inbinden om zo voor later een mooi boekje te hebben als naslagwerk.
Regelmatig reikt ons de vraag of we adressen weten van mensen die de afleveringen van MGT kunnen inbinden. Misschien hebben we die ook wel binnen onze vereniging.
Wat we nu van u willen weten is, of er adressen bij u bekent zijn van boekbinders en of u deze dan zou willen doorgeven aan de redactie van “Het Plekbord” zodat we deze in het volgende nummer kunnen publiceren.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
De redactie

Oude foto’s van Vlijmen


Wilt u nog eens leuke oude foto’s van Vlijmen zien dan moet u beslist een kijken op:
http://members.home.nl/alosery/

Kijk ook eens bij de rubriek “Wie is wie” misschien herkennen jullie nog mensen op deze foto’s. De site is gemaakt door Luc Alosery en bevat veel mooi materiaal van Vlijmen

Wie ,Wat, Waar


Deze keer geen foto vanwege ruimtegebrek. De vorige foto van de kleuterschool in Vlijmen van 1957 heeft enkele reacties opgeleverd daarover zullen wij jullie in het volgende plekbord meer informeren

Oproep


Heeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 10 MAART
Terug naar het plekborden overzicht