Plekbord

jaargang 28, nummer 1, januari 2007

   
      28e jaargang, januari 2007

Beste lezers,

Op de eerste plaats willen wij jullie allemaal de beste wensen en veel gezondheid toe wensen voor het jaar 2007.
Het afgelopen jaar verscheen het Plekbord 2-maandelijks en had meestal 6 pagina's. In de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat het Plekbord voortaan elke maand verschijnt met 2, 4 of 6 pagina's, afhankelijk van de hoeveelheid kopie. Het bestuur hoopt hiermede onze leden nog beter te kunnen informeren.

Veel leesplezier. de redactie

Ingezonden“Delftsblauw bord”
Als oud-inwoners van de gemeente Drunen interesseert Uw heden en verleden ons nog steeds. Onze moeder/schoonmoeder Bets Vulto komt uit het hotel Vulto te Culemborg, dat in 1982 is afgebroken. Bij haar overlijden kwamen wij in het bezit van een mooi delftsblauw bord. Het bord heeft iets te maken met Vlijmen en Culemborg. Wij willen graag de rede tot het maken van het bord weten. Misschien kunt U ons vooruit helpen. Hierbij de gegevens en bijzonderheden van het bord.

Diameter: 28,5 cm. Model: etensbord.
Voorstelling: Een stoomboot varend in een kanaal met een vlag en stoompijp, die voorzien zijn van de afkorting "HJ". Op de achtergrond een loskade met een pakhuis waarop "Janssen Boten" staat. Rechts op de afbeelding wordt het kanaal gekruist door een spoorbrug op stenen pijlers waarover een stoomlocomotief rijdt. Onder de stoomboot is in een banier de tekst "Je maintiendrai" aangebracht.
Op de bovenrand staat "Als dank voor de hulp in de moeilijke oorlogsjaren" met daaronder "Fam. P.J.Janssen Phillippi"
Op de onderrand staat "10 Mei 1940 ---- 5 Mei 1945"
Op de linkerrand staat een wapenveld met een vrouwfiguur, daaronder "Vlijmen"
Op de rechterrand staat een wapenveld met met 3 maal een "X", daaronder Culemborg.
Helemaal op de onderrand komen nog 2 wapens voor, geflankeerd door hollandse leeuwen en een koningskroon.

Wij hopen iets van U te vernemen.

Volkert Hof, Dolly van Doorn
Heunpark 4424 5261 WE Vught
tel 073 – 6576866

Over het boek “De grijze….”Regelmatig zijn er nu stukjes in Plekbord geschreven over het boek “De grijze en….” Nu nog een reactie van de Heer Vermeer uit Waalwijk. Hij zegt dat het boek “De grijze en zijn zoon” heet en dat het is geschreven door de onderwijzer Cornelis Veltman (1859-1936) in de periode dat hij in Schagen woonde. Het boek is uitgegeven onder pseudoniem C. van Schagen door Bekker in Amsterdam.
Vele vragen zouden opgelost zijn, wanneer we het boek gevonden zouden hebben.

De redactie

“Op het Goede Spoor”De Waspikse Heemkundekring "Op 't Goede Spoor" heeft per 1 november een eigen website.
Ze zijn daarbij geholpen door onze eigen webmaster van de HKK Onsenoort, Huub van Helvoort Neemt u maar eens een kijkje, echt de moeite waard.

Het adres is www.goedespoorwaspik.nl

Algemene LedenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 februari 2007 om 19.00 uur in het gastenverblijf van de Stichting Mariapoli Mariënkroon.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 7 februari 2006
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Financieel verslag 2006
5. Begroting 2007
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Adrie de Bonth, Bernadette van Gorp en Kees van den Oord.
Tussentijds zal Ans Zeeuwen-van Heist aftreden i.v.m. haar drukke werkzaamheden. Ans blijft wel haar werkzaamheden met de excursies doen. Het bestuur stelt voor om Bert van Opzeeland in haar plaats te benoemen. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden voorgedragen vóór 15 januari 2007 bij de secretaris.

9. Activiteiten 2007
10. Rondvraag en sluiting van de vergadering

Aansluitend zal door Antoon van der Burgt en Agnes van Zeeland van de Stichting Mariapoli Marienkroon een korte presentatie gegeven worden over hun werkzaamheden op en hun plannen met de Abdij Mariënkroon. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aansluitend is er nog een kort en gezellig samenzijn.

De secretaris, Bart Beaard

Schilderen en verkopen voor een goed doelTijdens onze 14-daagse Kersttentoonstelling in de Abdij Mariënkroon heeft zuster Mariet van Thiel elke dag kerst- en wenskaarten geschilderd en verkocht. De totale opbrengsten hiervan schenkt zij aan haar Indonesische medezusters in Irian Jaja (ons vroegere Nieuw-Guinea). Met trots vertelt ze dat er van de opbrengsten ‘niets aan de kerfstok blijft hangen’ en dat haar medezusters op dit moment het geld gebruiken voor de aanleg van een elektriciteitsvoorziening van een meisjesinternaat.
Wilt U een goed doel steunen? Het gironummer is: 3015023 t.n.v. Soc. van J.M.J.

De redactie

Excursies 2007Voor het komend jaar staan er weer een tweetal excursies op het programma.
Henk de Wit en Ans Zeeuwen zullen zich weer inzetten om voor U een paar leuke uitstapjes te bezorgen. Noteer de volgende data maar vast in uw agenda

De grote excursie die we dit jaar naar Haarlem zullen gaan maken is gepland voor zaterdag 9 juni.

De middag excursie is gepland voor zaterdag 29 september.daarvoor hebben we het mooie stadje Grave uitgekozen.

Een en ander natuurlijk onder voorbehoud!

Heemdagen 2007De Heemdagen zullen dit jaar op 9 en 10 augustus in Baarle-Nassau/Hertog en Oud Turnhout gehouden worden. In het volgende Plekbord zullen we meer over het programma kunnen schrijven en zullen we ook over de inschrijfformulieren beschikken

Stichting Mariapoli MariënkroonHet afgelopen jaar is er heel wat gebeurd op de abdij Mariënkroon. Het poortgebouw en de voormalige drukkerij zijn compleet verbouwd. Verder zijn er kilometers rioleringbuizen, leidingen en kabels in de grond verdwenen en zijn wegen vernieuwd. Ook is het bos aangepakt en is ca. 3 ha nieuw loofbos geplant. Hiermee is een eerste stap gezet naar het verder ontwikkelen van het terrein van de abdij tot een belangrijk centrum voor de Focolare-beweging. Binnenkort zal ook haar ontmoetingscentrum in Baak bij Zutphen naar Nieuwkuijk worden overgeplaatst. Ook zullen zij binnenkort beginnen met de verbouwing van het hoofdgebouw. In de toekomst moeten de gebouwen ruimte bieden aan ca. 80 slaapplaatsen voor jong en oud, een ontmoetingszaal, een grote eetzaal en een keuken. Op het voormalige voetbalterrein komen o.a. wooneenheden voor gezinnen, religieuzen en jongeren. De kapel zal zijn functie voor erediensten blijven behouden en onze Heemkundekring en Stichting Honsoirde blijven hun activiteiten voortzetten in de toren.
Het bestuur van onze Heemkundekring heeft regelmatig overleg met de bewoners Antoon van der Burgt en Agnes van Zeeland. Tijdens dat overleg is regelmatig gesproken over de onbekendheid bij onze leden over de Focolarebeweging en daarom heeft het bestuur de beweging uitgenodigd voor het houden van een korte presentatie over hun doelstellingen. Deze presentatie is zal gehouden worden na onze ledenvergadering op 6 februari. Aansluitend is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wie, Wat, Waar?Op de volgende bladzijde staat een foto die dateert uit het voorjaar van 1957 en is genomen naast de katholieke kerk in Vlijmen, achter het klooster in de kloostertuin. Op deze plaats staat nu het gemeentehuis van de gemeente Heusden in de Julianastraat. Het is een foto van de kleuterschool en de meeste kinderen die erop staan zijn geboren in het jaar 1951.
Ik probeer de gegevens van de kinderen te achterhalen en ben daarmee een eind gevorderd, maar een aantal hiervan is tot nu toe voor mij onbekend.
Wie kan mij aan de ontbrekende namen helpen en weet de huidige adresgegevens?
· Bovenste rij, jongen, 3e van links
· Bovenste rij, jongen, 6e van rechts
· Bovenste rij, meisje, 2e van rechts
· Middelste rij, jongen, 1e van links
· Middelste rij, meisje, 2e van rechts en
· Onderste rij, meisje, 2e van rechts

Ook de achternaam van zuster Mathilde is mij niet bekend. Hoe heet zij?

Van de volgende kinderen zijn de namen wel bekend, maar niet de huidige adresgegevens. De gegevens die bij het kind staan dateren uit 1957. Wie kan mij aan de huidige adresgegevens helpen?:
1-Anto(o)n van Vugt: Voordijk 1
2-Peter? Jan? Musch: Pastoor van Akenstraat
3-Tilly van Veggel: De Akker
4-Veronique Huijbregts: Meliestraat 19
5-Rietje (Ria) Biezemans: Heidijk op de hoek met de Rupweg
6-Rietje Oremans: De Akker 86
7-Pietje de Haas: De Akker 78, 80 of 82?
8-Petra van Zon (Son): n.b.
9-Bertie Meesters: Grote Kerk 26
10-Adrie van Vugt: n.b.
11-Jo van Zon: De Akker en
12-Peter de Laat: Plein

Zijn er lezers die meer informatie voor mij hebben? Ik hou me aanbevolen.

Alvast bedankt, met vriendelijke groet,

Bert van Opzeeland
Hopbel 10
5251 CS Vlijmen
073-5113213
vanopzeeland@hotmail.com

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.

Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Sluitingstijd in leveren kopij volgende Plekbord 15 februari 200

Terug naar het plekborden overzicht