Plekbord

jaargang 27, nummer 5, September 2006

   
      27e jaargang, september 2006

Beste lezers

We hebben weer veel nieuws uit ons heem en de vereniging, ook zijn er weer brieven binnen gekomen waar we graag een antwoord op willen hebben, zodat we deze mensen weer verder kunnen helpen. In november zijn er twee lezingen. Verder krijgt u informatie over het nieuwste boek van Leo Sikkers. We plaatsen weer twee foto’s waar we wat meer over willen weten.

Veel leesplezier

DE REDACTIE

Ingezonden-----
Ik ben op zoek naar een foto van een huis dat zo ongeveer 75 jaar geleden gestaan heeft tegenover de vervallen boerderij van Nico Buijs aan de Hoefstraat in Herpt.. Er staat nog wel een gebouwtje, het zogenaamde “Stroopfabriekje” maar daarvoor stond nog een huis. In dat huis ben ik geboren. Het zou geweldig zijn als er nog ergens een foto van is. Ik ben namelijk bezig met een boek over de geschiedenis van ons bedrijf en zou daarom graag een foto van mijn geboortehuis bij hebben. In afwachting en vriendelijke groet.
Ad de Hart, Achterweg 24, 5256 NL Herpt tel: 0416-661548

-----
Tijdens de presentatie van het boekje “De Elshoutse Zeedijk” kwamen we in gesprek met . Henk Kivits uit Elshout. Hij wist te vertellen dat er ruim 50 jaar geleden een grote betonnen paal met tekst stond nabij de Snoekenwiel op de kruising Kapelstraat/Zeedijk.
Midden jaren 60 van de vorige eeuw is deze paal door vandalen vernield en door midden gebroken. Volgens Kivits is toen het bovenste stuk van de paal die toen ongeveer zo’n 40 meter uit de kruising van de Kapelstraat/Zeedijk, richting Drunen stond, in de Snoekenwiel gegooid. Hij zou daar nog steeds liggen. Vermoedelijk een zgn. grenspaal ( de grens van de toenmalige gemeente Oudheusden en Elshout liep ongeveer hier ). Onze vraag is: Zijn er nog foto’s van deze grenspaal die een lengte had van 1,70 meter? Wie weet er nog iets van de afbeelding en/of tekst die er op stond? Als u iets hier over te melden heeft, stuur dit dan naar de redactie van “Het Plekbord” (Zie elders in dit blad)
De redactie

-----
Naar aanleiding van de oproep in “Het Plekbord” meld ik dat ik een foto heb van 22-9-1948
Van een bijeenkomst van denk ik alle betrokkenen bij de brandassurantie van de NCB (nu Interpolis) in heel Nederland vanwege het 50-jarig bestaan. De foto is van mijn opa Theodorus Mostermans geweest die er waarschijnlijk ook op staat. Het is een foto van ongeveer 20 bij 90 cm waarop schat ik 400 mensen vrij duidelijk staan afgebeeld. Ik vraag me af of deze foto nog interessant is. Wilt u deze foto eens zien, dan kunt u contact opnemen met:
Wijnand van Delft Achterstraat 92, Vlijmen w.delft@home.nl

-----
Een andere reactie kwam er op een eerdere oproep in het plekbord van juni van Henken uit Breda, over het spoorwachtershuis in Nieuwkuijk. Een foto van het spoorwachtershuisje is te vinden op de website van het BHIC. (www.bhic.nl) onder foto's, Nieuwkuijk intikken, is foto 14. De website met de foto's is voor iedereen interessant. De foto's zijn per plaats op zoeken.
Ook kan ik nog een andere website aanbevelen. Dat is de site Bossche Encyclopedie op de site van www.kringvriendenvanshertogenbosch.nl (bevat veel gegevens over panden en straten van den Bosch)
M.v.g. Bert Meijs

-----
Hallo, Is er misschien iemand die een nummer van met Gansen Trou met "genealogie de Gouw" uit 1965 blz 15, dubbel, of gewoon op zolder heeft liggen. Zou ik deze misschien over kunnen nemen? U zou er mij een heel plezier mee doen.
Groetjes van Annelies Fitters de Gouw fitters-degouw@home.nl

-----
We kregen van Jo van de Wiel uit Drunen een krantenbericht binnen over de openluchtspelen in Drunen. Het betreft het openlucht spel “Licht van het Land” over het leven van St. Lambertus en zijn dood. Mogelijk zullen we het een keer publiceren in M.G.T. en Dhr.. N. Glas uit Eindhoven die eerder om informatie vroeg zal een exemplaar worden toegezonden.

Tentoonstelling: “Praal & Devotie”Op 29 juni 2006 werd in Breda een expositie geopend over de geschiedenis van de kerk, met de titel Praal en Devotie, zingen en bidden in schoonheid. Deze expositie vertelt het verhaal over de periode 1410 tot en met 1566, de periode waarin het katholicisme van de late middeleeuwen bepalend was. De periode wordt afgesloten door het jaartal 1566, het jaar van de Beeldenstorm, waarmee de overgang naar het protestantisme wordt gemarkeerd. In de expositie wordt verteld hoe in die tijd een katholieke mis
werd gezongen door kanunniken en choralen, wat ze deden, wat voor mensen ze waren, wat ze droegen..
De expositie belicht de bijzondere schilderingen die in die periode in de kerk zijn aangebracht en die uniek zijn voor Nederland: de Annunciatieschildering, schildering Het Goede en Kwade Gebed, de in 2005 herontdekte pilaarschildering van de Helige Lucia en de 8 meter hoge muurschildering van de Helige Christoforus, Stuk voor stuk prachtige pareltjes in een kerk met een wit interieur.Omdat ze eeuwen onder de witkalk verborgen zijn geweest zijn ze van een hoge kwaliteit.
Naast deze interieuronderdelen zijn er heel veel unieke objecten te zien. Zoals een 16e-eeuws paneel uit Luik, middeleeuwse panelen uit kasteel Heeswijk, kerkzilver uit diverse Brabantse en Belgische kerken, unieke koorboeken en middeleeuwse manuscripten uit Amsterdam, Leiden en Den Haag, een schilderij van de heilige Christoffel (toegeschreven aan Jan Wellens de Cock) en een tresoor (een 16e-eeuwse kast waarvan er maar één exemplaar in Nederland bekend is) uit particuliere verzamelingen.
In de expositie wordt bijzondere aandacht besteed aan het wonder van het Sacrament van Niervaart. Tot 1566 was Breda een bedevaartplaats, waarbij pelgrims de Grote Kerk bezochten om de bloedende hostie van Niervaart te aanbidden. De hostie verdween op miraculeuze wijze uit de kerk en is nooit meer teruggevonden. Ook alle uitingen van de Heilige Hostie werden uit de Protestantse Grote Kerk verwijderd. Als extra bijzonderheid zal de expositie vanaf half september worden verrijkt met het 16e-eeuwse paneelschilderij Sacrament van Niervaart. Bijna vier en een halve eeuw na de Beeldenstorm keert dit schilderij weer in de kerk. Het is het belangrijkste museumstuk van de kerkschat. de permanente expositie die Breda’s Museum in de Grote Kerk gaat openen.
In de voorgaande expositie is een bijzondere manier van exposeren geïntroduceerd: in zgn. mediaplayers, computergestuurde beeldschermen met een touchscreen (aanraken van het beeldscherm) ziet u niet alleen de bijzondere objecten in de kerk, maar kunt u deze objecten ook aan de bovenzijde, onderzijde en achterzijde zien, of inzoomen op details. Zo is de gehele voorgaande expositie “Pronk en Praal, De Nassaus in de Grote Kerk in Breda” nog steeds te zien, en kunt u op delen van de nieuwe expositie extra informatie over de bijzondere objecten oproepen.
Uiteraard kunt u ook door middel van een gids door de expositie worden geleid en is de expositie niet alleen geschikt voor volwassenen, maar ook voor kinderen vanaf 10 jaar. Door de moderne manier van presenteren is er ook voor jongeren veel te beleven.
De expositie is vanaf 30 juni te zien en kan worden bezichtigd tot 30 juni 2007. Daarna is zowel deel 1 als deel 2 van de expositie (gecomprimeerd) in de mediaplayers te zien.
Voor meer informatie of beeldmateriaal: secretariaat Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda telefoon 076 – 5 21 82 67 of e-mail info@grotekerkbreda.nl

Vrijwilligers gezochtHet uitreiken van een bidprentje tijdens of na afloop van een uitvaart is een Rooms-Katholieke traditie. Het bidprentje heeft tot doel de herinnering aan de overledene levend te houden en roept op tot het bidden voor zijn of haar ziel. Op de voorzijde van het bidprentje is vaak een religieuze voorstelling of een portret van de overledene afgebeeld. Op de achterzijde staat een korte biografie van de overledene of een gebed gedrukt.
Het Streekarchief heeft een grote collectie bidprentjes uit de regio. Deze prentjes zijn vooral voor mensen die familieonderzoek doen een belangrijke historische bron. De bidprentjes geven namelijk informatie over de geboorteplaats en geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum van de overledene en vermelden soms ook de naam van de echtgenoot of echtgenote.
De afgelopen jaren is een deel van de bidprentjes door mevr. W. van Haren-van Bladel ingevoerd in een database. Binnenkort wordt dit bestand via deze website digitaal aangeboden. Er is echter nog een flink aantal bidprentjes dat nog niet is ingevoerd. Voor dit project zoekt het Streekarchief twee enthousiaste vrijwilligers met enige computerervaring. Het werk kan in overleg eventueel ook thuis worden uitgevoerd. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Vincent Robijn, hoofd externe dienstverlening, via 0416 - 661901 of vrobijn@salha.nl

Over Boeken GesprokenMedio oktober verschijnt alweer het 15e boek van Leo Sikkers. Dit boek kreeg als titel mee “Zal ik eens iets vertellen….” De thans 83 jarige schrijver vertelt in dit boek over zijn eigen levenservaringen. Hij vertelt uitgebreid over zijn leven in de Oostelijke Langstraat. Meer dan op de persoon zelf legt hij de nadruk op wat zich in al die jaren zoal voordeed.
Het boek is rijkelijk geïllustreerd met heel veel foto’s die mede het beeld bepalen van spannende, moeilijke en mooie periodes.
Het 120 pagina’s tellende boek is te bestellen of verkrijgbaar bij: Boekhandel Sikkers in Drunen, De Veerpoort in Heusden, Foto Bas Luijben in Vlijmen en De Cadeauwereld op de Vliedberg.

Het Meertens InstituutDepot van Nederlandse Lokaal- en Regionaal Historische en Heemkundige Tijdschriften
Sinds de start in 1993 neemt onze vereniging deel aan bovengenoemd Depot, dat verzorgd wordt door het Meertens Instituut in Amsterdam. De opzet van het Depot was dat verenigingen in ruil voor een abonnement op de uitgave van Alledaagse Dingen (heet nu Volkscultuur Magazine) van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur hun periodiek beschikbaar stelden. Momenteel omvat het Depot ruim 400 periodieken. Het Meertens Instituut is ontstaan in 1930 en is in 1952 een onderdeel geworden van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Het is een onderzoeksinstituut dat zich bezig houdt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Verschijnselen uit het alledaagse leven in de Nederlandse samenleving staan centraal.
De onderzoekers houden zich bezig met de geografische veranderingen van onze taal (variatielinguïstiek) en onze volkscultuur (etnologie). Onderzoekers uit verschillende disciplines zijn er werkzaam: taalwetenschappers, naamkundigen, antropologen, historici, sociologen en muziekwetenschappers. De documentatie- en archiefbestanden zijn van essentieel belang. Men heeft een bibliotheek van ruim vijftigduizend boeken en ruim duizend tijdschriften, een omvangrijk knipselarchief en grote verzamelingen van onder meer volksverhalen, liedjes en liedbladen.
De collecties zijn ontsloten door middel van documentatiesystemen die variëren van kaartenbakken tot elektronische databanken. Een aantal databanken is online (www.meertens.knaw.nl) toegankelijk, het betreft databanken op het gebied van
bedevaarten, boedels, dialecten, familienamen, feesten, liederen volksverhalen en voornamen.

Week van de Geschiedenis in het Land van Heusden en AltenaTijdens de landelijke Week van de Geschiedenis (13 t/m 22 oktober) organiseren het Streekarchief Land van Heusden en Altena, de Bibliotheken in het Land van Altena, het Biesboschmuseum, de Historische Reeks Land van Heusden en Altena en de Historische Vereniging Werkendam en De Werken gezamenlijk enkele historische activiteiten rondom het thema ‘geloof en bijgeloof’.
De aftrap van de Week van de Geschiedenis wordt gegeven op vrijdag 13 oktober met de opening van de tentoonstelling Geloof en Bijgeloof in de bibliotheek te Werkendam. Op de tentoonstelling, die gedurende de hele Week van de Geschiedenis in de bibliotheek te zien is, zijn onder meer foto’s en enkele oude documenten te bezichtigen over een vrouw uit Werkendam die in de negentiende eeuw van hekserij werd beschuldigd.
Op zaterdag 14 oktober is het Streekarchief Land van Heusden en Altena in Heusden vesting de hele dag geopend in het kader van de Landelijke Archievendag. In het archief is een tentoonstelling van religieus archiefmateriaal, worden rondleidingen gegeven en films over religieus leven in vroeger tijden getoond. Om 16.00 uur geeft dr. Thiemo Wind een lezing (afgewisseld met muziek) over de internationaal beroemde zeventiende-eeuwse componist Jacob van Eyck, die opgroeide in Heusden en verantwoordelijk was voor het onderhoud van het stadscarillon.
Verder organiseert het Streekarchief tijdens de Week van de Geschiedenis in samenwerking met weekblad De Scherper een historische quiz. De winnaar mag zich Heustoricus van het Jaar noemen en zal in het Streekarchief worden gehuldigd.
De Week van de Geschiedenis wordt op donderdag 19 oktober afgesloten in de bibliotheek van Aalburg met een religieuze ontmoeting tussen vertegenwoordigers van drie kerken: de rooms-katholieke abt van Mariënkroon te Nieuwkuijk Gerardus Hopstaken, de hervormde predikant van Aalburg ds. B.C. Haverkamp en de gereformeerde predikant van Giessen-Rijswijk ds. Evelien Kwaak-Kloet. Dr. Cees de Gast uit Meeuwen zal met hen van gedachten wisselen over het thema ‘geloven vroeger en nu’. Abt en predikanten zullen vertellen hoe zij in hun jeugd kerk en geloof hebben ervaren, wat hun persoonlijke ontwikkelingsgang is geweest en hoe zij aankijken tegen de huidige kerkelijke ontwikkelingen. Kaarten voor deze religieuze ontmoeting kunnen worden gekocht bij de bibliotheken van Altena. Voor meer informatie via 0416 - 661901 of vrobijn@salha.nl
De religieuze ontmoeting begint om 20.00 uur.

LezingenArchivaris dr.Hans van de Mortel (1955) promoveerde in november 2005 op het boek Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden 1615-1714. Van de Mortel, tot enkele jaren geleden adjunct-streekarchivaris van het Land van Heusden en Altena en nu stadsarchivaris van Roermond, onderzocht bijna 1100 geregistreerde strafrechtelijke casussen in het drostambt Heusden. De zeventiende-eeuwse strafrechtspleging in een Hollands plattelandsdistrict met stedelijke hoofdplaats heeft tot nu toe onder historici en rechtshistorici weinig aandacht gekregen De lezing is op woensdagavond 8 november om 20.00 uur in de Open Hof, Breestraat 10 in Heusden. De entree voor leden is gratis, voor niet leden € 2,50
Op donderdagavond 2 november is om 20.00 uur in De Engelenburcht Heuvel 18, Engelen 073-6311905.een interessant debat over het verleden, het heden en de toekomst van het Engelermeer. Bioloog Rob de Vrind houdt een presentatie over de geschiedenis en de natuur van het Engelermeer. Zijn kleurrijk boek Zeldzaam groen ’s-Hertogenbosch uit 2002 is die avond te koop voor 5,00 euro. Voor meer info: Kees van den Oord.

DassenwandelingOp 5 november wordt door Bert van Opzeeland, lid van onze vereniging een dassenwandeling gehouden in het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Bert is lid van de dassenwerkgroep Brabant en publiceert regelmatig over de das o.a. in Met Gansen Trou. In 1999 werd de das geherintroduceerd in het gebied nadat deze er was uitgestorven. Inmiddels heeft het dier zich er weer definitief gevestigd. Bert gaat in op de historie van de das, zijn burcht en levenswijze, de sporen in het landschap van dassen en andere dieren en neemt ons mee naar een dassenburcht. De wandeling duurt ongeveer 2 ½ uur en gaat voor een stukje door mul zand. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf café de Rustende Jager, Oude Bosschebaan 11 in Biezenmortel. U kunt u telefonisch bij Bert opgeven: 073-5113213. Omdat een dassenburcht wordt bezocht kunnen maximaal 25 personen deelnemen.Als er meer dan 25 personen zich aanmelden dan zullen we op 12 november een tweede wandeling organiseren.

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Wie, wat, waarBijgaand 2 oude foto's uit mijn verzameling die ik niet kan plaatsen. Willen jullie deze in het plekbord plaatsen? De groepsfoto nr. 1 komt naar mijn weten uit het Café van Gezusters Elshout te Drunen. Maar waar is deze genomen en wie staan er op? Het lijkt op een feestelijke "geestelijke" gebeurtenis. Foto 2 komt uit de familie Kivits - Van de Wiel. Zijn er mensen die deze personen herkennen, (de vrouw Javaans uiterlijk?) of de datum van het uniform kunnen traceren. Alle info is welkom en duidelijkere scans zijn bij mij op te vragen. U kunt U reactie ook kwijt bij de redactie van “Het Plekbord”
Groeten Eef van der Lee em.lee@home.nl
Terug naar het plekborden overzicht