Plekbord

jaargang 27, nummer 3, Juni 2006

   
      27e jaargang, juni 2006

Beste Lezers,

Dit is alweer het juninummer van het Plekbord. We hebben een aantal activiteiten achter de rug zoals de excursies naar de Biesbosch en Brugge en de kastelendag. We hebben uiteraard ook nog meer informatie over ons Heem en Heemkunde in het algemeen. Nu de zomer in aantocht is hebben we voor de fietsliefhebber nog wat tips.

Veel leesplezier

DE REDACTIE


IngezondenFamiliewapen fam. Van Iersel
Er zou in Onsenoort of bij Nieuwkuijk een klooster zijn met daarin een familiewapen van een zekere familie Van Iersel.
Is dit klooster bij u bekend, zo ja heeft u een adres en weet u van dit wapen? Graag uw informatie. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Martien van Iersel, Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel tel. 0418-513648


Spoorwachtershuisje te Nieuwkuijk


Sinds enige tijd houd ik me bezig met de geschiedenis van de voormalige spoorlijn Lage Zwaluwe - `s-Hertogenbosch. Het is de bedoeling om tot een inventarisatie te komen van hetgeen nog over is en dit in een artikel samen te vatten. Behalve gespaard gebleven bruggen bestaan er nog elf wachterswoningen, waarvan een klein deel vrij authentiek oogt. Over een van deze woningen wil ik u wat vragen. Een paar jaargeleden kon ik langs de A59 nog de wachterswoning 34 “Nieuwkuijk”zien liggen, maar toen ik vorig jaar dezelfde plek passeerde, stond er niets meer. Kan iemand mij soms vertellen wanneer deze woning gesloopt werd en of er nog foto’s van bestaan van de afbraak? Het is jammer dat delen van ons cultureel erfgoed zomaar verdwijnen. Een ander voorbeeld daarbij is de brugwachterswoning 14 nabij Geertruidenberg. De brug zelf is ( nog ) ongemoeid gelaten. Hopelijk kunt u mij iets verder helpen. Voor uw reactie zeg ik u in ieder geval veel dank .

Paul Henken Breda tel: 076-5149861


Openluchtspelen in Drunen


Regelmatig krijgt de redactie vragen over ‘openluchtspelen’ die begin jaren ’50 in Drunen gehouden werden achter de noodkerk in de Stationsstraat en in de tuin van de heer Lips, Grotestraat 62. Inmiddels kennen we enkele namen: ‘Licht van het Land’, ‘De heilige Landebert’ en ‘Koren met aren van goud’. Voorzover ons bekend, zijn de stukken allemaal geschreven door rector H. Beex. Ook het eerder vermelde openluchtspel H. Lambertus in het Plekbord zou van zijn hand zijn. Wij zouden graag een complete inventarisatie maken van deze openluchtspelen en zoeken daarom naar informatie hierover. Wie kan ons helpen?
Stuur uw reactie naar de redactie van ‘Plekbord’.

Bron: Drunen en Elshout toen en Nu, A.J van de Wiel


Bezorging van “Met Gansen Trou”Op de onlangs gehouden ledenvergadering zijn er enkele leden geweest, die als vrijwilliger elke maand ons verenigingblad ‘Met Gansen Trou‘ zouden willen bezorgen. In de laatste bestuursvergadering is dit voorstel besproken en het bestuur wil dit graag overnemen, mits we dit goed georganiseerd kunnen krijgen in de gehele Gemeente Heusden én in Engelen en Bokhoven. Voor de vereniging zou dit jaarlijks een enorme kostenbesparing zijn. Wanneer we uitgaan van 30-40 boekjes per vrijwilliger(ster) zou het om een groep van 14-16 personen gaan:
Drunen: 4-5, Elshout: 1, Engelen en Bokhoven: 1, Haarsteeg: 1, Heusden: 2, Nieuwkuijk: 1, Vlijmen: 4-5

Heeft u belangstelling, vul dan de volgende strook in:

=====================================================================================

Bezorging “Met Gansen Trou”Naam: ...................................

Adres: ..................................

Woonplaats: .............................

Telefoon: ............................... .

wil graag als vrijwilliger(ster) maandelijks het blad ‘Met Gansen Trou’ bezorgen in:

0 Drunen
0 Elshout
0 Engelen en Bokhoven
0 Haarsteeg
0 Heusden
0 Nieuwkuijk
0 Vlijmen

=====================================================================================

en stuur die op naar:

Heemkundekring ‘Onsenoort’
Postbus 1
5253 ZG Nieuwkuijk


óf afgeven bij:
B. Beaard, Grotestraat 103, Drunen
B. van Gorp, Prins Bernhardlaan 4, Vlijmen
K. van den Oord, Gravin Helenastraat 15, Bokhoven

óf per e-mail naar: bestuur@hkkonsenoort.nl

Stichting Brabants HeemOnze vereniging is lid van de Stichting Brabants Heem, opgericht in 1947. Thans, in 2006, is de stichting uitgegroeid tot een koepelorganisatie waarbij 115 Brabantse heemkundekringen zijn aangesloten, die gezamenlijk 27.000 leden hebben.

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:
* Uitgave van het tijdschrift ‘Brabants Heem’, voor Archeologie, Geschiedenis en Volkskunde. Voor leden van heemkundekringen aangesloten bij de stichting kost dit € 16,50 per jaar.
* Uitgave van het ‘Historisch Nieuwsblad’, waarin opgenomen ‘De Koerier van Brabants Heem’, het contact- en mededelingenblad van de stichting
* Het houden van de vergadering van de Raad van Aangeslotenen, waar steeds een of twee bestuursleden van onze vereniging naar toe gaan.
* Het houden van de vergadering van de regio’s. Wij zijn ingedeeld bij de regio ‘Midden’ samen met 12 andere verenigingen uit onze omgeving. Naar de vergadering gaan steeds een of twee van onze bestuursleden
* Voorts is er de bijzondere leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg, die door de stichting is geïnitieerd en waarmee nauwe betrekkingen worden onderhouden.

Onze vereniging heeft van de koepelorganisatie ondersteuning op allerlei gebied, middels boekenlijsten, sprekerslijsten, lezingenoverzichten, overzichten van studie- en/of contactdagen etc. Adviezen worden gegeven op heemkundig, bestuurlijk en juridisch gebied.

Ter ondersteuning heeft men ook enkele commissies: de boerderijcommissie, commissie voor wapen- en vlaggenkunde, commissie voor volkskunde, archiefcommissie en een activiteitencommissie. Onder deze commissie heeft men de werkgroepen: Archeologie, Genealogie, PR en Buitenlandse Betrekkingen. Jaarlijks organiseert weer een andere commissie de Brabantse Heemdagen, die dit jaar op 10 en 11 augustus in de Gemeente Waalwijk zijn. De laatste commissie is de Onderscheidingscommissie. Een vereniging kan een aanvrage indienen voor een onderscheiding, waarna de commissie bepaalt of dit de ‘Bronzen Legpenning’, de ‘Brabants Heem-medaille’ of de ‘Zilveren Draaginsigne’ wordt. Onze oud-voorzitter Anton van de Lee heeft in 1999 de ‘Bronzen Legpenning’ ontvangen en ons lid, en schrijver van vele artikelen in MGT, Christ Thijssen ontving onlangs de ‘Brabants Heem-medaille’.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: http://www.brabantsheem.nl


Excursie naar in De BiesboschZaterdagmiddag 13 mei zijn we met een groep van 50 leden naar Nationaal Park De Biesbosch geweest. Na ontvangst en een inleiding (de gidsen vertelden over het ontstaan en de invloed van de Deltawerken) in het bezoekerscentrum door de gidsen Kees en Henk zijn we naar aanlegsteiger gelopen, waar de rondvaartboot “Zuidwaard” op ons lag te wachten. Na het instappen, voeren we de haven uit en kwamen we op de Amer, die we met het prachtige weer overstaken om vervolgens af te meren bij de eendenkooi. De groep werd gesplitst en we maakten eerst een wandeling om de enige nog echte eendenkooi in de Biesbosch te bezoeken. De gidsen vertelden, dat er in het verleden er honderden waren en dat er in één seizoen in één kooi wel 4500 eenden gevangen werden. Nu begrijpen we ook waar het gezegde ‘de pijp uitgaan’ vandaan komt.
Vervolgens maakten we een wandeling door een griendbos en konden we genieten van de prachtige natuur. We kwamen bij het brugje St. Jan en daar lag de rondvaartboot te wachten om vervolgens een vaartocht door de kronkelige kreken en geulen van het 7100 hectare groot natuurgebied te maken. Verschillende malen zagen we beverburchten, maar door de dichte begroeiing geen bevers.Op de terugweg staken we opnieuw de Amer over en kwamen we weer bij de aanlegsteiger. De gidsen en de kapitein werden bedankt voor hun goede zorgen, waarna eenieder weer richting huis kon gaan.


BestuurssamenstellingNa enkele bestuursvergaderingen is de volgende samenstelling gekozen voor de komende periode.

Adrie de Bonth -- Voorzitter, PR
Kees van den Oord -- Vice-voorzitter, PR, Redactie Met Gansen Trou en Plekbord
Bart Beaard -- Secretaris, penningmeester, financiële- en ledenadministratie
Bernadette van Gorp -- Bestuurslid, Intermediair Streekachief, Verenigingsarchief
Peter de Jongh -- Bestuurslid, Redactie Met Gansen Trou, Activiteitencommissie
Henk de Wit -- Bestuurslid, PR, Activiteitencommissie
Ans Zeeuwen -- Bestuurslid, Activiteitencommissie
Ton van Oijen -- Bestuurslid, Lezingen
Thijs Stevens -- Bestuurslid, Redactie Met Gansen Trou, Lidmaatschappen en Periodieken

Onze vereniging heeft verschillende lidmaatschappen van verenigingen en periodieken waarvoor jaarlijks een behoorlijk bedrag wordt uitgegeven. De vraag blijft steeds of we bepaalde lidmaatschappen moeten continueren omdat geen of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.Aan onze leden willen we daarom vragen of er belangstelling is voor de volgende informatie:

Gens Nostra -- Maandblad van de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging). Deze vereniging bestaat nu 60 jaar en heeft inmiddels 31000 pagina’s gepubliceerd. Dit staat op een DVD, die ook in het bezit is van onze vereniging.
Gepermeteerd -- 3-maandelijks afdelingsblad van de NGV-Afdeling ’s-Hertogenbosch en Tilburg
Genealogisch Tijdschrift GTMWB -- 3-Maandelijkse uitgave van de vereniging ‘Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard.
Westerheem -- 2-Maandelijkse uitgave van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Heemschut -- 2-Maandelijkse uitgave van Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland.
Monumentennieuws -- Maandelijkse uitgave van NCM (Stichting Nationaal Contact Monumenten)

Voor geïnteresseerde leden hebben wij ook de ruilabonnementen van alle heemkundekringen, die aansluiten op ons heemkundegebied.
Stuur uw informatie en/of vragen naar:
B. Beaard, Grotestraat 103, 5151JD Drunen (0416-320995)
Of per e-mail naar: bestuur@hkkonsenoort.nl


Reisje naar BruggeZaterdagmorgen 10 juni j.l. was het in alle vroegte al druk op de Abdij Mariënkroon. Leden van de heemkundekring kwamen hier tesamen voor het vertrek van een dagexcursie naar Brugge. Het beloofde een fantastische mooie dag te worden met temperaturen van ruim boven de 25 graden. Klokslag 8 uur vertrokken 2 bussen met 92 personen en kon de aanvang van de reis beginnen. De reis verliep prima.
De verkeersproblemen rond Antwerpen blijken te zijn opgelost zodat we om 10.20 uur Brugge binnen reden. Na deze rit was er natuurlijk alle reden voor een kop koffie met een overheerlijke wafel. Rond 11.30 uur moesten we ons verzamelen en werden we in 4 groepen verdeeld en begon de rondleiding door het oude centrum van Brugge dat zijn oorsprong al kent vanaf de 9e eeuw. Door boeiende vertellingen van de gidsen werden we wegwijs gemaakt in de rijke geschiedenis die Brugge kent .We kwamen langs vele eeuwen oude gebouwen zoals het Begijnhof “Ten Wijngaerde”, en het minnewaterpark, de Onze Lieve Vrouwekerk met de toren van 122
meter hoog en de praalgraven van Karel de Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië. Ook was hier een beeld van Michelangelo te bewonderen, Maria met kind , een van de zeer weinige beelden buiten Italië van deze beroemde kunstenaar uit 16e eeuw, het Oud St.Janshospitaal, het hof van Gruuthuse, de schilderachtige Rozenhoedkaai, de Burcht met stadhuis en het grondplan van de St. Donatiuskerk alwaar Karel de Goede werd vermoord. De Markt was zeer fraai met zijn vele neogotische gebouwen en het Belfort met zijn fraaie toren. Ook de vele reien ( grachten ) met zijn 10 tallen bruggen was het aanzien meer dan waard. Na een stadswandeling van ruim 2 uur was het tijd voor de lunch
Deze kregen we geserveerd in Restaurant “De vier Winden” , en we mogen wel zeggen de organisatie had ook deze keer weer een goede keuze gemaakt. Het eten was prima en ook de bediening was zeer vlot te noemen. Na de lunch kreeg iedereen gelegenheid om er zelf op uit te trekken. Velen zochten verkoeling op een terras want de temperatuur was aan de hoge kant. Ook werd er nog wat gewinkeld, gebouwen bekeken en een terrasje gepikt. Brugge is bekend om zijn kantklossen. In de 17e eeuw ontwikkelde in Brugge de kantindustrie. Vele vrouwen maar ook mannen vonden hierin werk. In het oude centrum waren tientallen souvenirwinkeltjes met dit verfijnde handwerk. Rond 17.30 uur verzamelde men zich bij het Begijnhof en werd er nog gauw even een ijsje genuttigd. Nog een korte wandeling naar de bus en de terugreis kon weer beginnen, maar niet voordat iedereen in de bus zat. Dat was toch nog eventjes wachten. We misten nog een persoon, jawel onze voorzitter, maar met de moderne technieken van
tegenwoordig ( mobieltje ) werd hij toch nog tijdig opgespoord. Ook de terugreis verliep voorspoedig. De voorzitter Adrie de Bonth bedankte iedereen maar vooral toch ook de chauffeurs van de bussen en natuurlijk ook Ans Zeeuwen en Henk de Wit die van deze reis weer iets moois hadden gemaakt en waar we allemaal met grote tevredenheid op terug kijken. Henk en Ans nogmaals bedankt.


Excursie in het najaarNatuurwandeling op zoek naar de das in de Drunense duinen

Op 5 november wordt door Bert van Opzeeland, lid van onze vereniging een dassenwandeling gehouden in het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Bert is lid van de dassenwerkgroep Brabant en publiceert regelmatig over de das o.a. in Met Gansen Trou. In 1999 werd de das geherintroduceerd in het gebied nadat deze er was uitgestorven. Inmiddels heeft het dier zich er weer definitief gevestigd. Bert gaat in op de historie van de das, zijn burcht en levenswijze, de sporen in het landschap van dassen en andere dieren en neemt ons mee naar een dassenburcht. De wandeling duurt ongeveer 2 ½ uur en gaat voor een stukje door mul zand. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf café de Rustende Jager, Oude Bosschebaan 11 in Biezenmortel. U kunt u telefonisch bij Bert opgeven: 073-5113213. Omdat een dassenburcht wordt bezocht kunnen maximaal 25 personen deelnemen.Als er meer dan 25 personen zich aanmelden dan zullen we op 12 november een tweede wandeling organiseren.


Fietsen in en om de vestingstad 's-HertogenboschDe historische vestingstad Den Bosch en de prachtig omliggende regio bieden mogelijkheden te over om prachtige fietstochten te maken. Hieronder een paar fietsroutes die zeker de moeite waard zijn :

- Fietstocht binnenstad
- Fietstocht Hertogboeren
- Fietstocht Stadsroute
- Vestingroute
- Dommeldalroute
- routes met museumbezoek

meer informatie bij Regio VVV Meierij & Noordoost- Brabant Tel: 073 – 6149986
en site http://www.vestingfietsen.nl


Bezoek eens een museumEen mooie fietstocht is die naar het vestingplaatsje Woudrichem vanuit ons heem ongeveer 25 km. Daar vindt u het Visserijmuseum en kunt u nog een uitstapje maken naar Gorinchem of kasteel Loevestein. Het Visserij- en cultureel-historisch Museum is voortgekomen uit het initiatief van een groep enthousiaste inwoners van Woudrichem. Zij waren het die begonnen met het inzamelen van historisch materiaal over de riviervisserij. In enkele jaren was zoveel materiaal bijeengebracht dat besloten werd museum in te richten.
De verzameling geeft een vrijwel volledig overzicht van de Nederlandse riviervisserij.
Woudrichem was één der belangrijkste vissersplaatsen, vooral wat betreft de zalmvisserij. In afzonderlijke afdelingen worden de diverse technieken getoond aan de hand van modellen en foto's. Er zijn originele visserscheepjes opgesteld en tal van gebruiksvoorwerpen. Het museum is gevestigd op de bovenverdieping van het Arsenaal. Een arsenaal is een gebouw waar in vroegere tijden wapens werden opgeslagen, b.v. kanonnen.Aan de constructie van het gebouw is dan ook duidelijk te zien dat het om zware materiaal ging dat hier opgeslagen werd. De smederij die in het museum staat opgesteld, dateert uit 1920. Alle machines worden door middel van assen, wielen en banden door èèn elektromotor aangedreven.Ook zijn er vele handgereedschappen te zien.Vissen en het maken van de netten hiervoor, begint bij de touwslager.In de touwslagerij werden z.g. garens tot touwen en lijnen geslagen, waarmee de netten werden gemaakt. De touwslager werkte echter niet alleen voor de visserij. Zijn producten werden gebruikt voor tal van andere doeleinden.
Verder is in dit Museum nog een Taanhuis te zien, hier werden de netten geprepareerd voor een lagere levensduur en ook kunt u nog een fraaie zalmschouw bewonderen, een vissersbootje waar men vroeger de rivieren op ging voor het vangen van zalm De entree bedraagt voor volwassenen € 1,25 en voor Kinderen € 0,50
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.30 - 12 .00 en 13.30 - 16.30 uur zaterdag 13.30 - 16.30 uur, zondag 13.30 - 16.30 uur
De openingstijden gelden van 1 mei t/m 30 september.
U vind het Visserijmuseum in de Kerkstraat 41, 4285 BA Woudrichem.


OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.

Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.

Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Sluitingstijd inleveren kopij volgende Plekbord 15 augustus 2006.
Terug naar het plekborden overzicht