Plekbord

jaargang 27, nummer 2, April 2006

   
      27e jaargang, april 2006

Beste lezers

Aan de lange winter lijkt nu eindelijk een einde te komen, het voorjaar zit nu echt in de lucht. In dit nummer van het plekbord vindt u weer volop informatie over ons heem en onze vereniging. Ook hebben we reacties gehad over berichten in eerdere nummers en dat vinden we fijn. We hebben zo via deze weg ook weer een aantal mensen kunnen helpen naar hetgeen waar ze naar op zoek waren.

Veel leesplezier

De redactie

Op de ingezonden brieven van Plekbord van februari j.l. kregen we de volgende reacties:Mevr. Jansen konden we blij maken met het verhaal van het verzonken Kasteel aan de Priemsteeg.
Ze kreeg maar liefst 3 exemplaren Het stond in een eerder nummer van “Gansen Trou” Wie het ook nog eens wil lezen, het staat in jaargang 1990, blz. 178-182: "Hoe het kasteel van Onsenoort in de Kerstnacht verzonk".
Ook het verhaal “De mijn is dicht, een vraag blijft open" (M.G.T. 1970 blz. 2-4) is een aanvulling op het eerste verhaal.
Mevr. Janssen was er zeer blij mee.

Dhr. Glas uit Eindhoven vroeg om gegevens over een historisch toneelspel uit Drunen. Per abuis stond er de naam St. Hubertus, maar dit moest St. Lambertus zijn. Als het goed is, heeft dhr. Glas enige informatie gekregen over een krantenartikel. Maar mocht u alsnog iets willen weten over dit toneelstuk dan vernemen we dat graag van u.

De vraag van mevr Van Gorp v.d. Ven uit Goirle kreeg wel de meeste respons. Zo kregen we van Mari van Kessel en Bert Meis een stamboom van de familie van de Ven. Verder kregen we van Nico de Bont een aantal bidprentjes waar we haar ook blij mee konden maken. Helaas hebben we geen reactie gehad op de foto, maar u kunt altijd nog reageren.

IngezondenBetreft: “De Grijze en zijn zonen”

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de vraag van Bart Beaard in het plekbord van november 2005 het volgende: Enkele jaren geleden informeerde ik per brief bij de redactie van “Met Gansen Trou” of iemand mij meer kon vertellen over het boek “De Grijze en zijn zonen” dat ik in mijn jeugd heb gelezen. Mijn moeder wist – naar ik meen – over welke personen het verhaal ging. Zij zal dat hebben meegekregen van haar vader J. de Munnik die geboren en getogen was in Drunen. Ik schreef toen dat als naam van de schrijver mij Veltman in gedachten kwam. Ik dacht daarbij aan een onderwijzer, maar het kan best de Drunense gemeentesecretaris zijn geweest. Het verhaal ging volgens mij over nachtelijke stroperijen, het bestrijden daarvan – opsporen en besluipen – en een dodelijk schot. Ik denk het boekje zo’n zestig jaar geleden te hebben gelezen. Mogelijk biedt de naam Veltman een aanknopingspunt; het verhaal speelde naar mijn gevoel tussen ca. 1915 en 1930. Ik zou het nog wel eens willen lezen en er wat meer over willen weten. Dus reageren is welkom.

Met vriendelijke groet
Kerkstraat 28, 5141 EC Waalwijk.
tel. 0416-335035

Noot van de redactie: Dhr Veltman was inderdaad gemeentesecretaris in Drunen

Betreft: Familiewapen

Van de heer Ad van Liempt ontvingen wij de volgende e-mail:
In MGT jaargang 24 van 1974 beschrijft Chr. A.J. van Herpt de genealogie van de familie Verhoeven. Op pagina 97 begint de artikelenreeks met een afbeelding van het familiewapen. Ik ben geïnteresseerd in de achtergrond daarvan, omdat een fraai getekend en ingekleurd exemplaar bij diverse van mijn familieleden bewaard is als zijnde ‘het familiewapen van de Van Liempten’. Mijn vader vermoedde dat het een Verhoeven wapen betrof, omdat mijn familie in het verleden met de Verhoevens geparenteerd is. Chr. Van Herpt leeft niet meer, zijn dochter weet van niets en beweert dat er bij haar geen oorspronkelijk materiaal van haar vader bekend is. Mijn vraag is; is het bij u wellicht bekend waar Van Herpt de informatie over het wapen vandaan heeft, of is er iemand ander in uw kring die hier iets meer van weet ?
Uw reacties graag naar de redactie of naar Ad van Liempt


Jaarlijkse KastelendagOp 2e Pinksterdag 5 juni aanstaande wordt de jaarlijkse kastelendag gehouden in de toren van de abdij Mariënkroon. Het thema dit jaar is Feesten, in het kader van Open Monumentendag. We zoeken daarom foto’s e.d. van feesten. Brabanders staan bekend als feestvierders. Dit mag een foto zijn van een jubileum, een priesterfeest, carnaval of kermis. Het mogen foto’s zijn uit het grijze verleden maar ook foto’s uit de jaren 1950 – 1990 zijn welkom. Je kunt de foto’s afgeven bij onze secretaris Bart Beaard, Grotestraat 103 in Drunen (0416-320995).


Een leuk dag je uitWilt U eens een gezellig dagje uit, dan is het Brabantse dialectenfestival misschien iets voor U.
Het Dialectenfestival speelt zich af in de kern van Lieshout in de gemeente Laarbeek en wordt gehouden op zondag 11 juni a.s. In dit gebied zijn ongeveer 15 podia te vinden waar Brabantse artiesten met hun zang, cabaret, verhalen of muziek het publiek vermaken. Per podium zijn 3 artiesten gepland – zij treden volgens schema op.

De officiële opening is om 12.00 uur op de kiosk op de Heuvel in het centrum van het dorp.dit zal geschieden door W.C. Luijendijk, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Er wordt door de gezamenlijke koren van Laarbeek het lied “Afscheid” gezongen dat speciaal gecomponeerd is voor dit festival. Ook de harmonie St. Cecilia zal van zich laten horen. Door de organisatie is een programmaboekje gemaakt. Daarin staan precies de plaatsen, tijden en de artiesten die optreden. Dit programmaboekje is te verkrijgen voor € 2,-- bij de infostand bij de Kiosk. Ook lopen er mensen rond die deze programmaboekjes verkopen.


Naar verwachting zullen meer dan 40 artiesten / groepen voor U optreden, en zullen cabaret en zang ten gehore brengen. Een groot aantal bekende namen zal het festival opluisteren o.a. Cor Swanenberg, Anenelieke Merx, Brabants cabaret, `t Kumt Vaneigens, Lia de Haas, De Heezer Comedie, `t Reusels Muziekske, Marie-Cristien Verstraten en DèVèltOp die onlangs
in Nieuwkuijk een spetterend programma verzorgde. Ook onze regio is present met Legs Boelen uit Nieuwkuijk.
De organisatie streeft er naar om de optredens rond 18.00 uur te laten eindigen. Daarna is het de bedoeling dat er in het centrum nog gezellig wordt nagekaart met muziek en zang. Ook probeert de organisatie nog een barbecue te organiseren, waaraan eenieder, uiteraard tegen betaling mee kan doen.

De toegang is voor iedereen gratis.

In de straten rond het parcours is genoeg ruimte en kan men gratis parkeren. Tijdens het festival is het verboden met auto’s of motoren over het parcours te rijden. Voor meer informatie kunt U ook terecht op www.brabantsdialectenfestival.nl
of tel. 073 5032392 ( J.van Schalen )


Klim eens in de penDe redactie van “Met Gansen Trou” kan weer verhalen gebruiken. De voorraad artikelen is nog redelijk maar eenzijdig wat plaats betreft. We zijn op zoek naar verhalen over Vlijmen, Hedikhuizen, Herpt, Doeveren, Heusden, Heesbeen, Engelen en Bokhoven. Het spreekt voor zich dat de redactie bereid is minder geroutineerde schrijvers te helpen bij de vormgeving. In de voorraadmap zit momenteel een viertal artikelen over Elshout, een tiental over Drunen en acht algemene artikelen. Verder hebben we wat kleine artikelen over diverse plaatsen in ons heem. Kortom laat u niet afschrikken en klim in de pen.

Koningskroning, Tentoonstelling en Burgerkoning schietenTraditiegetrouw word op de 1e zondag in de meimaand de nieuwe koning van de Onze Lieve Vrouwe Schuts van Elshout gekroond tijdens de H. Mis van 9.30 uur. `s Middags wordt er een overzichtstentoonstelling gehouden in café “In den Gekroonden
Hoed”
.
Op deze tentoonstelling zijn een 50 tal foto’s en videobeelden te bezichtigen van de activiteiten van dit fraaie Brabantse Gilde. Ook is er het koningszilver, de koningskroon en de zilveren hoofdmanketen met de vele mooi bewerkte schakels te bewonderen, ook attributen als het hoofdvaandel, koperen trommen en het harnas van de Standaardrijder krijgen een plaatsje. De tentoonstelling is te zien van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ook is er gelegenheid om deel te nemen aan een schietwedstrijd op het schietterrein dat gelegen is aan de Heusdenseweg (achter nr. 6). U kunt een poging wagen om burgerkoning te worden van Elshout. Op deze manier wil de O.L.V. Schuts van Elshout wat meer bekendheid geven aan de activiteiten van het Gilde.


Stamboom onderzoekVelen van onze lezers doen aan stamboomonderzoek of hebben inmiddels veel onderzoek verricht naar hun stamboom.
Misschien is dit een leuke tip voor U. Er komen weer twee tamboomdagen aan:
- Op zaterdag 13 mei in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw) georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging. Entree is 9 euro inclusief een CD-rom met 1000 kwartierstaten.
- De tweede Stamboomdag is in Etten-Leur. En wel op zaterdag 7 oktober in het Neerlandsch Koffijhuis, Markt 23 te Etten-Leur. Dus noteer deze data alvast in uw agenda of computer.


Bezoek eens een MuseumIn deze rubriek schenken we aandacht aan een museum bij ons in de buurt. Deze keer gaat onze bijdrage over het Oudheidkundig Museum in Sint-Michielsgestel. Dit is een museum speciaal voor liefhebbers van archeologie, maar ook voor een ieder ander zeker een bezoekje waard.
In de Romeinse tijd was het stroomgebied van de Dommel een aantrekkelijk woongebied. Door een aantal belangrijke archeologische ontdekkingen tussen 1950 en 1990 is dat heel duidelijk geworden: zeven rijke graven in Esch, een muntschat onder Vught, een villa in Hoogeloon, een tempelcomplex bij Empel. Stuk voor stuk vindplaatsen die niet meer zijn weg te denken op de kaart van de Nederlandse archeologie.
Midden in het stroomgebied van de Dommel ligt Halder. In deze schilderachtige buurtschap van Sint-Michielsgestel heeft in de Romeinse tijd een nederzetting gelegen van meer dan gewone betekenis. Er werd aardewerk gefabriceerd en ijzer gewonnen uit het plaatselijke moeraserts. Halder kan met recht het oudst bekende industrieterrein van Brabant worden genoemd. In de nederzetting zijn ook veel voorwerpen gevonden die van elders waren ingevoerd: glaswerk, sieraden, munten, metalen huisraad, mantelspelden.

Collectie
Al deze vondsten zijn bijeengebracht in het Oudheidkundig Museum. Bij elkaar leveren ze een boeiend beeld van het leven van
alledag in het Brabant van toen. Bij de inrichting van dit nieuwe museum in 1993 is de pottenbakkerij in Halder als uitgangspunt genomen. Ook is er een selectie tentoongesteld van het aardewerk dat in Halder is geproduceerd. Maar er zijn ook munten, sieraden, glaswerk, waterputten en een brandgraf te zien alles afkomstig uit Halder. Er zijn zelfs enige mooie stukken uit de graven van Esch te bewonderen.
Bovendien is getracht de vondsten van Halder in een breder kader te plaatsen. Daartoe krijgt de bezoeker allereerst een klankbeeld te zien over het leven van de Brabanders van toen meer dan tweeduizend jaar geleden. Verder kan hij op verschillende verlichte panelen een indruk krijgen van de andere belangrijke vondsten uit de Romeinse tijd in het stroomgebied van de Dommel. Wie dus iets meer te weten wil komen over de rijke graven van Esch, de muntschat van Vught, de villa van Hoogeloon, de tempel van Empel, de geloftesteen uit Ruimel, maar vooral over de vondsten van Halder, moet beslist eens op bezoek komen in het Oudheidkundig Museum!

Website
Op deze site vindt u meer over het museum en uitvoerige archeologische informatie. http://www.kunstbus.nl/adres/oudheidkundig+museum.html

Oudheidskundig Museum Sint-Michielsgestel
Theerestraat 42
Sint-Michielsgestel
Telefoon: 073-5517908

Openingstijden
dinsdag : 10 - 16 uur elke eerste zondag van de maand : 13 - 16 uur.
Groepen ook op andere tijden In juli en augustus uitsluitend bezoek op afspraak

Middagexcursie naar de BiesboschOp zaterdag 13 mei staat een excursie naar de Biesbosch op het programma. Er kunnen helaas geen nieuwe aanmeldingen meer
gedaan worden. De bedoeling is dat we gezamenlijk om precies 12.30u vanaf Abdij Mariënkroon vertrekken. Wij vragen u om met zo weinig mogelijk auto’s te vertrekken en te proberen met deze of gene mee te rijden. Probeer dit vooraf of eventueel vlak voor vertrek bij Mariënkroon te regelen.
De vertrektijd van de boot is om 13.30u. Als het weer het toelaat, zal de schipper ergens aanleggen waarna een gids met het gezelschap een stuk te voet door de Biesbosch zal wandelen., neem dus in ieder geval goeie schoenen mee!! De tocht duurt ongeveer 3 uur.
Aan boord kan men frisdrank en bier kopen à 1 euro per stuk. De kosten voor de excursie bedragen 8 euro. en kunnen ter plaatse bij Ans Zeeuwen worden voldaan.

De tocht begint vanaf het bezoekerscentrum, Biesboschweg 4 in Drimmelen. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Henk de Wit 0416 378375 of met Ans Zeeuwen 073 5211235 of 0626146758


Vrouw aan de bronEr is een oude ansichtkaart die omstreek 1925 is gemaakt nabij de Mariakapel in Elshout. Het gaat om een vrouw aan een sloot. Het gaat hier om de Scheiloop of Omloop. de scheiding tussen de Naulanden en de Gaersweide. Zou deze sloot ook dezelfde zijn geweest alwaar een schone jonge vrouw aan het eind van de 13e eeuw water schepte voor een dorstige boer uit Drunen en die daarna toen het vlas gerijpt was een genade kapel liet bouwen ter ere van Maria? Deze legende houdt ons al heel lang bezig en er is al veel over geschreven. Thans heeft een werkgroep van de parochie Elshout de laatste hand gelegd aan het opknappen van het Mariapark, Een aantal bomen is flink gesnoeid en er ligt nu een fraai klinkerpad naar de kapel. Een stukje verder van de bomen af zodat de wortels ook weer niet snel schade zouden aanbrengen aan het straatwerk. Er wordt nieuw gras in gezaaid. Rondom de bomen werden ringen, zogenaamde boomspiegels aangebracht, deze moeten bescherming geven aan de bomen en hun wortels. Rondom de bomen binnen deze ringen worden ruim 600 winterharde geraniums geplant die de komende zomer het park een kleurrijk geheel moeten gaan geven. Drie nieuw lantaarns eschonken door de gemeente maken het geheel compleet.

De Bron
Het is natuurlijk moeilijk vast te stellen dat de sloot op de oude ansichtkaart ook daadwerkelijk de bron is waar de vrouw in de 13e eeuw haar kraakheldere water putte. Deze sloot is in de vorige eeuw grotendeels verdwenen door bebouwing en de in eind jaren `60 ingezette ruilverkaveling. Het laatste stukje sloot dat in een bocht achter de kapel loopt dreigde ook verloren te gaan. Maar ook hier heeft de commissie aandacht aan geschonken. De sloot is opnieuw schoongemaakt en wat verbreed. Zodat er een stukje van de legende van de Wonderbare Moeder van Elshout bewaard wordt. Er is gezorgd voor toevoer van water zodat de bron niet droog valt.. De werkgroep heeft de afgelopen tijd veel werk verzet. En er zal de komende weken nog meer moeten gebeuren. Want op de laatste dag in mei, op “Onze Dag” wil men de bezoekers laten zien dat Maria hier op haar plaats is . De wonderbare Moeder van Elshout, “Vrouw aan de Bron”.
Natuurlijk bent hierbij u van harte welkom, even als bij de vele H. Missen die ter ere van Maria in de meimaand worden opgedragen en waar vele koren uit de regio hun medewerking zullen verlenen. Hieronder volgen de tijden Van de H. Missen.
Op zaterdag om 19.00 uur
Op zondag om 8.00 uur, 9.40 uur en 11,30 uur
Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag is er een H. Mis om 9.00 uur
Op 31 mei is er een processie vanuit de kerk naar de Mariakapel met aansluitend een H. Mis al daar aanvang 19.00 uur


Excursie naar Brugge.Op zaterdag 10 juni organiseren wij onze jaarlijkse excursie. Dit jaar zullen wij een bezoek brengen aan de stad Brugge ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. De oudste tastbare bron dateert uit de 9e eeuw. In de Gallische tijd was West Vlaanderen een Moerassig en onherbergzaam landschap. Toen de zee zich terug trok werd de kustvlakte bewoonbaar en rond 854 werd onder Boudewijn 1 een versterkte burcht gebouwd. In 1128 werden nieuwe grachten en omwallingen gebouwd om aanvallen van vijanden en plunderaars af te slaan.

In de 13e eeuw werd Brugge een belangrijk handelscentrum. Naast de lakenhandel ontwikkelden zich ook andere ambachten en kwamen er handelaren uit Zuid-Europa om zich in Brugge te vestigen. In de 17e eeuw ontwikkelde in Brugge de kant industrie dat tot op de dag van vandaag nog beoefend wordt.
Maar Brugge is natuurlijk vooral bekend om zijn historische gebouwen. Nergens ter wereld staan zoveel schitterende panden als in deze stad. Onder impuls van stadsarchitect Louis de la Cencerie zijn talrijke gebouwen in neogotische stijl gerestaureerd. Duizenden toeristen uit alle delen van de wereld brengen jaarlijks een bezoek aan deze prachtige stad. Heemkundekring Onsenoort is er trots op om met u deze excursie te kunnen maken.
Het maximale aantal deelnemers aan deze excursie bedraagt 140 personen. De kosten voor deze zeer aantrekkelijke reis bedragen € 40.00 per persoon
De excursie is inclusief een 3 gangen lunch +1 consumptie in restaurant DE VIER WINDEN dat midden in het centrum van Brugge gevestigd is .Om organisatorische redenen vragen wij u bij de inschrijving te vermelden, waar u voor kiest:

Vlaams stoofvlees met frieten of voor tagliatelle met zalm. Vergeet a.u.b. niet dit te vermelden
We vertrekken zoals gewoonlijk om precies 8 uur vanaf abdij Mariënkroon.

U kunt zich opgeven door de bon volledig ingevuld op te sturen naar Ans Zeeuwen. Schutterstraat 21 5241 TS in Rosmalen of telefonisch 073 5211235 of 0626146758

================================================================================

Naam .................................

Adres .................................

Neemt deel aan de excursie naar Brugge op 10 juni met ............ personen
De keuze voor de lunch is ........ stoofvlees en/of ........ zalm
Het bedrag ....... x € 40.00 zal overgemaakt worden op bank nr. 13.65.04.418 of op gironr. 15.74.394 tnv. Heemkundekring Onsenoort.

Handtekening:

================================================================================

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.

Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.

Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.

Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

Sluitingstijd in leveren kopij
volgende Plekbord 15 juni 2006
Terug naar het plekborden overzicht