Plekbord

jaargang 26, nummer 5, November 2005

   
      Beste Lezers

Dit is alweer het laatste plekbord van 2005, met dit keer weer volop informatie van ons heem, en daar buiten. Zo proberen we u op de hoogte te houden van wat er zo al speelt op heemkunde gebied. De computer is een belangrijk hulpmiddel geworden alwaar u veel informatie op kunt vinden. Ook ons nieuwe streekarchief is zeker een bezoekje waard.
Wij wensen u veel leesplezier en voor het jaar 2006 alvast veel gezondheid toe

De redactie

IngezondenVan de dhr Bart Beaard uit Drunen ontvingen we de volgende vragen en/of opmerkingen:
Wie heeft of kent het boek 'De Grijze en zijn zonen'? Na gehoord te hebben, zou dit een streekroman uit onze buurt zijn. In het verleden heeft in Drunen Jos van Spijk met zijn paard de begrafeniskoets gereden. Ik ben op zoek naar een foto hiervan. Wie kan me helpen?

Huub van Helvoort uit Almere vraagt het volgende:
Ik ben op zoek naar foto's van het huis/boerderij waar mijn grootvader is geboren en waar mijn voorouders hebben gewoond. Het was gelegen aan de Wolput op de plek waar nu de brandweerkazerne staat. Mogelijke buren waren de families Kuijs en Van Halder”.
Wie informatie heeft over bovengenoemde, kan zich wenden tot het Plekbord.

Langstraatspoorlijn
Sinds 2004 ben ik lid van de heemkundekring "Onsenoort". Ik ben lid geworden, omdat ik van 1953-1956 in de Wolfshoek in Drunen heel goede jaren heb doorgebracht. Ik heb nog steeds heel veel connecties in dit gedeelte van de Langstraat. Momenteel ben ik bezig met het bouwen van een website over de Langstraatspoorlijn: www.velthovendenberg.nl
Op deze website wordt o.a. een fototekstboek gepubliceerd. In dit boek worden foto's en verhalen enz. over de Langstraatspoorlijn opgenomen. Wie heeft voor mij foto's en/of verhalen over de lijn zodat het boek gestalte kan krijgen? Foto's worden door mij gescand en het origineel krijgt u van mij zo spoedig mogelijk terug. Verder wil ik u vragen of het boek(je) van Piet Papenburg (zaliger) over de tramlijn Den Bosch-Drunen-Waalwijk-Heusden nog te leveren is?

Met vriendelijke groet,
J.S.M. van Velthoven, van Bergenstraat 13, 4931 Za Geertruidenberg
j.s.m.van.velthoven@planet.nl of velthovendenberg@planet.nl

Vereniging “Eigenaren van monumenten”Op een bijeenkomst van de Heemkundekring begin dit jaar kreeg ik de gelegenheid om aan te kondigen dat ik van plan ben om in de gemeente Heusden een vereniging op te richten van eigenaren van monumenten. De bedoeling van zo’n vereniging of stichting is dat de eigenaren van een monument onderling contacten kunnen krijgen. In verschillende plaatsen (o.a. Waalwijk) bestaat zo’n vereniging en dat werkt tot grote tevredenheid.
Men organiseert lezingen over monumenten soms zelfs een bezoek aan een monument met informatie van de bewoners enz. enz. Het is natuurlijk net hoe je dat invult. Maar het is voor mij zeker dat het verrijkend moet kunnen werken om lid te zijn van zo’n vereniging. Dàt moet ook het doel zijn. Ook in de contacten met de gemeente kan zo’n organisatie bevorderen dat het monumentenbeleid een betere basis krijgt en daardoor beter kan functioneren. De gemeente Heusden bezit gelukkig veel monumenten en het monumentenbeleid is zelfs ondergebracht bij een wethouder. Het is vreemd dat de doelgroep, de eigenaren van monumenten, als gesprekspartner niet georganiseerd is. Naar mijn mening is het zowel voor de gemeente als voor de eigenaren van monumenten van belang dat er zo’n vereniging of stichting gevormd gaat worden.
Heeft u als eigenaar van een Rijks-of gemeentemonument interesse,
wilt u zich dan opgeven bij: C.Janson, Vismarkt 16, 5256 BC Heusden: tel. 0416-661294

Middagexcursie naar de Biesbosch.De voorgenomen excursie die dit najaar naar de Biesbosch gepland was is verschoven naar het voorjaar 2006. Omdat de Biesbosch in het voorjaar meer te bieden heeft, volgens de natuurgidsen van dit nationaal park, hebben wij besloten om op zaterdag 13 mei een vaartocht door dit prachtige natuurgebied te maken. Afhankelijk van het aantal deelnemers aan deze tocht zal een, of meerdere gidsen, ons alles vertellen over de geschiedenis van deze unieke delta. De mogelijkheid bestaat ook dat we een gedeelte te voet afleggen en dat de boot ons op een andere plaats weer opwacht.
Omdat op een boot maar een bepaald aantal mensen meekunnen zal het aantal deelnemers beperkt moeten blijven. Er is een overdekte boot waar max. 50 personen op kunnen en een open boot voor 28 personen. Wat de kosten per deelnemer zijn, weten we nog niet precies maar we schatten dat dit ongeveer € 7,- p.p. zal zijn, pas in het vroege voorjaar weten we dit precies.
Natuurlijk kunt u zich nu al opgeven maar in een plekbord dat begin volgend jaar verschijnt zullen wij u hierover verder informeren en kunt u zich alsnog opgeven voor deze excursie.

U kunt zich nu ook al opgeven bij:
Ans Zeeuwen Schutterstraat 21, 5241 TS Rosmalen tel: 073 5211235 of
Henk de Wit Grotestraat 18, 5151 JE Drunen tel: 0416 378375

Het Streekarchief “Land van Heusden en Altena”Op 15 oktober j.l. was de officiële opening van het bezoekerscentrum in het voormalige Stadhuis van Heusden. Naast het Bureau van Toerisme en het Gemeentelijke Servicepunt is hier ook het nieuwe archief van Heusden en Altena ondergebracht. Het is een zeer fraaie locatie geworden met een mooie ruim opgezette studiezaal. Deze is voorzien van allerlei technische mogelijkheden om het u naar de zin te maken. De huiskamerachtige en gezellige sfeer van voorheen willen ze uiteraard handhaven, met dien verstande dat er méér dan voorheen gelet zal worden op een stille studiezaal. Toch is er wel wat veranderd, de bibliotheek is sterk verminderd, en dat is toch wel jammer, maar de boeken zijn er wel en kunt u ze altijd opvragen. Ook kunt u gebruik maken van de pantry op de bovenste verdieping, deze is met de lift te bereiken. Daar kunt u koffie of thee gebruiken of uw meegebrachte boterham nuttigen of een praatje aanknopen en eventuele gegevens uitwisselen. Er wordt getracht ook hier een gezellige leeshoek te creëren, waar voor U
relevante tijdschriften kunnen worden ingezien. De medewerkers staan klaar om u te bedienen en uitvoering te geven aan het begrip wettelijke openbaarheid. De archieven worden in rap tempo toegankelijk of zelfs nader toegankelijk.
U bent van harte welkom in het archief van maandag tot donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00 uur worden geen stukken gehaald. Ook kunt u voor informatieterecht op: www.salha.nl

Thuis in BrabantEr is weer een nieuwe website alwaar u een bron van informatie kunt vinden over ons Heem en geheel Brabant, de site kunt u vinden op: www.thuisinbrabant.nl
U vindt er verhalen over de geschiedenis van Noord-Brabant en u kunt er, met één zoekvraag, de bestanden van archieven, bibliotheken en musea in Noord-Brabant gelijktijdig doorzoeken. Er zijn meer dan tweehonderdduizend objecten te vinden, zoals schilderijen, foto’s, films, archiefstukken, boeken en artikelen; teveel om op te noemen. En dat is nog maar het begin! De website zal de komende tijd steeds verder uitgroeien tot een onmisbare bron van informatie, waar iedereen thuis kan raken in het erfgoed van Noord-Brabant.
De website thuisinbrabant.nl is een samenwerkingsverband van:
- Brabants Historisch Informatiecentrum
- Brabantse Museumstichting
- Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
- Erfgoedhuis Noord-Brabant
- Kring van Archivarissen in Noord-Brabant
- Noordbrabants Museum
- Provincie Noord-Brabant
- Textielmuseum Tilburg
- Universiteit van Tilburg met onder meer de Brabantcollectie

Over boeken gesproken“Om Handen”

Afgelopen maand verscheen alweer het veertiende boek van Leo Sikkers, dat de titel mee kreeg van “Om Handen”. Het boek beschrijft onze hobbyisten uit de gemeente Heusden.
Op enkele uitzonderingen na behoren deze hobbyisten niet meer tot de jongsten. Veelal betreft het mensen die, gezien hun leeftijd, weliswaar onbewust, de geschiedenis van het tegenwoordige Heusden mede vorm hebben gegeven En nu, in rustigere tijden toekwamen aan een mooi tijdverdrijf.
Meer dan honderd hobbyisten komen in het boek aan het woord. Het varieert van klokkenmakers tot kruidenkwekers en van valkenier tot molenbouwer. Vaak zijn het ook mensen met een leuke of unieke verzameling die de revue passeren. Vele mensen heeft hij ook weer benaderd voor een interview: zo’n 130. Ook komt Leo zelf aan het woord. Zo vertelt hij over zijn hobby’s: paarden, antiek restaureren, viool bouwen en natuurlijk boeken schrijven. Leo heeft ook getracht waar mogelijk een stukje historie aan een betreffend onderwerp toe te voegen, dit plaatst zijn verhalen in een groter verband. Het boek is voorzien van meer dan 300 foto’s die vaak door de hobbyisten zijn aangedragen en telt 104 bladzijden.
Het Boek ‘Om Handen”is verkrijgbaar bij Boekhandels Sikkers in Drunen en De Veerpoort in Heusden, Bij Foto Luijben en de Cadeauwereld in Vlijmen

Bezoek eens een museumMuseum Jan Heestershuis te Schijndel is een van de partners waar op vrijdag 3 juni 2005 officieel de tentoonstelling “Aan Tafel” in het kader van het “Suikerbonen en beschuit met muisjes”-project geopend is. Deze tentoonstelling is het resultaat van een smakelijk project over eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Op basis van talrijke interviews met inwoners van de Meierij, Vlaams-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg zijn de veranderingen in eetgewoonten tussen 1920 en 2000 in èèn gezamenlijk boekje gebundeld. Iedere bezoeker krijgt dit boekje gratis bij een bezoek aan deze tentoonstelling.
In museum Jan Heestershuis is dit smakelijk project vertaald naar het leven van Jan Heesters en zijn echtgenote Maria.
Zijn objecten, persoonlijke documenten, tekeningen en schilderijen sluiten aan op het thema. Foto’s en dagboekfragmenten van hun huwelijksdiner, trouw- en rouwkaarten van de familie, feestgidsen en communieprentjes. Ook zijn er nostalgische keukenobjecten uit een particuliere bruikleencollectie te zien.
Deze cultuurhistorische expositie is aangevuld met toepasselijke bruiklenen van Brabantse schilderijen uit museum “Kempenland” te Eindhoven. Tekstpanelen van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur uit Utrecht geven de nodige achtergrond informatie.
Rondom hetzelfde thema zal beeldhouwster en keramiste Elly Dunnewold uit Geertruidenberg met een geheel nieuwe collectie in de 1750 m2 grote museumtuin exposeren.

Beide tentoonstellingen zullen te zien zijn tot en met april 2006. Door de komende uitbreidings- en verbouwingsplannen van het museum kunnen er vanaf eind van dit jaar wijzigingen in de opstelling optreden.

Museum Jan Heestershuis
Pompstraat 17, 5481BL Schijndel, tel: 073-5492276 www.schijndel.nl
Volwassenen € 2.-, kinderen en jeugd t/m 18 jaar en Vrienden gratis, MuseumKaart geldig, 65+, NS-, Rabopashouders 50% korting.

Stilte voor de StormHet was stil voor aanvang van de lezing die
georganiseerd was door de Heemkundekring, Stichting de Heemtuin de Meulenwerf en Natuur en Milieuvereniging gem. Heusden. Wat konden we verwachten voor de lezing over de Elshoutse Zeedijk? Zou het druk worden? De organisatie hoopte op zo’n 50 bezoekers. Het liep echter
storm op de donderdagavond 13 oktober. De zaal “De Schuur” achter café “In den Gekroonden Hoed” bleek al snel te klein te zijn. Maar het spreekwoord “Er gaan vele makke schapen in één hok” klopte deze avond volledig. Extra stoelen werden aangesleept en het lukte toch om bijna honderd mensen een plaatsje te geven. De avond werd geopend door Kees van den Oord en Anton van de Lee deed het woord namens de Stichting de Heemtuin, en vertelde over de vorderingen en probeerde nog wat mensen warm te krijgen voor vrijwilligerswerk in de nieuw aan te leggen heemtuin in Heusden Het zicht was niet overal optimaal maar de mooie lezing van Margreeth Bruinesteijn en de daarbij behorende dia’s wisten de aanwezigen allemaal te boeien. Margreeth, van huis uit kunsthistorica, werkt voor het adviesbureau Res Nova, waarvan zij een van de partners is. Ze verrichtte samen met Annemie Dormans cultuurhistorisch onderzoek naar de Zeedijk in opdracht van het Bossche stedenbouwkundig bureau Cuijpers. In de pauze werd iedereen nog even voorzien van een drankje, en kon het tweede gedeelte aanvangen. Er waren vele mooie dia’s te zien en vooral de oude kaarten met waarop overal wel de Zeedijk op zien was werden gewaardeerd. De slotconclusie van het verhaal van Margreeth was wel “Handen af van onze mooie Zeedijk” en daar konden de aanwezigen zich allemaal wel in vinden.

In de prijzenOp vrijdag 11 november j.l. ontving Toon Groot in café-restaurant “De Heuvel” in Vught tijdens de jaarvergadering van de Kring Maasland, van de Noord Brabantse Schutters Gilden de Jan-Mesprijs 2004. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste inzending voor het blad “De Gildetrom”. Zijn verhaal “Een fraai geschenk van een bijzondere Hoofdman”, dat al eerder verscheen in het heemkundeblad “Met Gansen Trou” (jaargang 2004 januari bladzijde 8) en door de archivaris Jan Geelen van de O.L.V. Schuts van Elshout” ingezonden naar de Gildetrom, kreeg van de jury, waaronder een journalist van het Eindhovens Dagblad unaniem de voorkeur. Het artikel werd geïllustreerd door fraaie foto’s van de zilveren hoofdmansketen van de O.L.V. Schuts. Deze werden gemaakt door onze huisfotograaf Rini Wouters.De prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag van 50 euro.

JaarvergaderingNoteer vast in uw agenda of schrijf het op de kalender. De jaarvergadering van de Heemkundekring Onsenoort zal gehouden worden op dinsdag 7 februari om 19.00 uur in de Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. We nodigen U hierbij allen uit.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 1 februari 2005
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Financieel verslag
5. Begroting voor 2006
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie 2006
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is: Cees van Oijen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen voor 15 januari 2006 bij de secretaris
9. Activiteiten 2006
10. Rondvraag en sluiting van de vergadering

Het is zo langzamerhand een traditie dat na de jaarvergadering door een bekende of minder bekende Brabander een voordracht wordt gehouden. Dit jaar zijn we erin geslaagd om weer een bekende Brabander voor een optreden vast te leggen. De bekende schrijver en verteller Cees Slegers uit Helvoirt zal een voordracht houden met als titel ”Het heem als middelpunt van de wereld”. Cees zal op zijn eigen wijze in zijn toespraak het ontstaan van het heem op luchtige wijze aan ons vertellen. Het bestuur nodigt u daarom van harte uit deze ludieke lezing bij te wonen en is er van overtuigd dat u daar geen spijt van zult hebben.

Namens het bestuur
De secretaris, C. van Oijen

Contributie 2006Aanvankelijk zag het er naar uit dat de contributie verhoogd zou moeten worden in verband met het te verwachten resultaat 2005, maar het bestuur heeft desondanks besloten de contributie voor 2006 te handhaven op € 20,00 voor incassoleden en € 22,00 voor acceptgiroleden. De inning van de contributie is gelijk aan het voorgaande jaar t.w. de incassoleden ontvangen eind november/begin december een acceptgirokaart met het dringende verzoek de contributie voor eind januari 2006 te betalen. Bij de incassoleden wordt de contributie automatisch van uw bankrekening afgeschreven rond 15 januari 2006. De penningmeester doet nogmaals een verzoek aan alle acceptgirokaartleden om ook gebruik te maken van de automatische incasso. Het scheelt voor u werk en daarnaast een besparing van € 2,00 en voor de vereniging bespaart het een flink bedrag aan portokosten en voor de penningmeester heel veel werk. Mag hij op u rekenen? Zo ja, mail (cvanoijen@tiscali.nl of bel hem (073-5113893) om dit te regelen. Namens hem bij voorbaat dank.

KersttentoonstellingHet begint al traditie te worden : de jaarlijkse kerststallententoonstelling in de abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. De organisatie is in handen van de stichting Honsoirde. Er worden kerststallen getoond die verzameld zijn vanuit de hele wereld. De samenstelling wordt verzorgd door broeder Frans Wils uit Den Haag en Pater Laurentius van de Abdij Mariënkroon. Er zal een grote variëteit aan kerststallen te bewonderen zijn van groot tot zeer klein..Ook de heemkundekring zal enkele dagen present zijn in de toren met een tentoonstelling over kerstkaarten. Ook hier is een grote variatie te vinden. In de catacomben van de toren kunt U genieten van een kopje koffie of gluhwein, voor de kinderen is er chocolademelk.
De tentoonstelling start op zaterdag 17 december en duurt tot vrijdag 6 januari, met uitzondering van 1e kerstdag. De openingstijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling van de kerstkaarten zal minder geopend zijn maar hierover kunt u alles lezen in de plaatselijk weekbladen.

Hoe Wat WaarMevrouw Nell van Bladel uit Herpt richtte een verzoek aan ons om een foto te plaatsen. Ze zou graag willen weten wie de personen zijn die staan op deze foto (zie papieren Plekbord). Het zou gaan over mensen uit Herpt, maar ze heeft verder geen enkel aanknopingspunt. Kunt U mevrouw van Bladel helpen richt u dan tot de redactie van het Plekbord. Zie adres hieronder.


Heeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.

Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.

Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.

Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl
Terug naar het plekborden overzicht