Plekbord

jaargang 26, nummer 2, April 2005

   
      Voor U ligt alweer een nieuw plekbord. We hebben vele leuke reacties ontvangen zowel per brief, telefoon als per e-mail. Ook deze keer nemen we een aantal inzendingen mee in ons informatieblad van de heemkundekring. Er worden opnieuw boeken besproken, is er weer interessante informatie over websites en we hebben nog veel meer. Helaas moeten we door gebrek aan ruimte enkele verzoeken en inzendingen verplaatsen naar een volgend “Plekbord”. Hopend hebt U hiervoor begrip.

Veel leesplezier

IngezondenVan Anton van der Lee ontvingen we een berichtje dat hij bereid is om Dhr Buijs uit Nieuwwolda te ontmoeten Anton wil graag zijn medewerking verlenen bij het herkennen en dateren van voorwerpen die dhr Buijs in zijn bezit heeft.

Mevr. Van der Loo uit Helvoirt is op zoek naar bidprentjes van de fam.Leijden- Spierings die in Cromvoirt woonde. De familie Spierings zou afkomstig zijn uit Drunen. Wie zou haar aan enkele kopieën kunnen helpen van bovengenoemde familie?. De foto die ze ingezonden had waar ze graag wat meer over wilde weten komt in het volgende “Pekbord aan de orde.

Op de foto die mevr. Pullen-van Drunen had ingestuurd is helaas geen reactie gekomen maar we blijven verder zoeken en u kunt nog altijd reageren.

Van mevrouw Marian De Jongh-Vugts uit Raamsdonkveer ontvingen we een vraag over de Meliestraat te Vlijmen. Marian is in het bezit van een foto met twee fietsende dames in de Meliestraat. De mevrouw rechts op de foto zou de moeder zijn van mvr. De Jongh. Beter bekent als Door van den Berk, getrouwd met Jan Vugts, kolenboer uit de Haarsteegse Hoeven. Hij was weer een zoon van Antoon Vugts uit café “Het Kanon” aan de Mommersteeg in Haarsteeg. De dame links zou in de Meliestraat wonen. Haar naam is niet bekend. Wel dat ze enig kind was.

voor de foto van de fietsende dames zie het Plekbord bij het MGT nummer van april 2005

Weet U wie de linkse dame is, dan kunt U reageren ( Zie adressen elders in dit blad)

Over boeken gesprokenDe Nacht Wacht
Een paar maanden geleden is het boek "De Nacht Wacht" verschenen. Het werd samengesteld door Frans Lucas uit Engelen. Het is het resultaat van een jarenlange speurtocht naar de ware toedracht van een viermotorige Engelse Halifax die bij Engelen in de nacht van 28 augustus 1944 een noodlanding maakte bij Engelen. Aan boord waren drie Nederlandse geheim agenten die het verzet moesten gaan ondersteunen. Het boek bestaat uit twee delen: Het eerste gedeelte is geschreven door Graham Dugdale, de radio-operator van de Halifax. Hij beschrijft zijn hele diensttijd, het neerschieten bij Engelen, zijn krijgsgevangenschap en zijn thuiskomst in Engeland. Het tweede gedeelte is een korte samenvatting van al hetgeen war Frans Lucas heeft gevonden aan gegevens en mensen die rechtstreeks betrokken waren bij dit vliegtuig.
Op 31 oktober afgelopen jaar hebben we een indrukwekkende herdenking georganiseerd voor de slachtoffers in Engelen van de oorlog, waarbij ook de twee Engelsen van de Halifax die op ons kerkhof zijn begraven, in stijl zijn herdacht. hiervan is een professionele dvd gemaakt.
Voor meer informatie en bestellingen kunt U terecht bij: Frans Lucas tel: 073-6312140 of flucas@home.nl

Ebony Eyes
Een verhaal over een onmogelijke liefde

Het is een roman, met aspecten van een liefdesroman, een religieuze roman en een streekroman. Ook geschiedkundige, culturele en streekgebonden elementen zijn er in verwerkt.
Thema
De strijd, die een Getuige van Jehovah ondervindt wanneer men deze groepering wil verlaten.
Tijd en streek
Het verhaal speelt in de beginjaren 1960 met als achtergrond Den Bosch, Vught en (vooral) Bokhoven.
Korte inhoud
Don en Cisca zijn collega's op een drukkerij. Hun eerste contact leidt tot liefde op het eerste gezicht, waar ze het allebei moeilijk mee hebben. Getuigen van Jehovah onderhouden immers geen relaties met niet-Getuigen. Het komt tóch tot een relatie, maar die komt meteen onder grote druk te staan. Diverse malen komt het tot een breuk. Het boek schetst de ontwikkeling van die relatie met zijn 'ups en downs'. Het geeft ook een ontwikkeling aan, die zich in Cisca voltrekt. Het eerst zo volgzame meisje dat trouw haar geloofsverplichtingen nakomt, verandert in een zelfstandige, jonge vrouw, die zich niet meer laat voorschrijven wat ze moet geloven. Door zich, met de hulp van Don, te ontwikkelen door middel van zelfstudie, ontworstelt ze zich aan de invloed en denkpatronen van de Getuigen. Ze wordt een sterke persoonlijkheid met een eigen wil. Dat gaat niet zonder strijd. Ze komt in botsing met haar vader, waarbij haar moeder de kant van haar dochter kiest. Ze komt uiteraard in botsing met de leiding van de geloofsgemeenschap van de Getuigen van Jehovah. Bovenal komt ze in botsing met zichzelf. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen haar geloof als Getuige van Jehovah en haar liefde voor Don. Eén van haar mannelijke geloofsgenoten is smoorverliefd op Cisca.

Tekening van Bokhoven

Als Don een keer met haar mee gaat naar een bijeenkomst van haar geloofsgemeenschap, valt voor de verliefde geloofsgenoot een droom in scherven. Op dat punt komt het verhaal in een stroomversnelling, die ingeleid wordt door een drama. Hij stalkt haar (ook al werd dat toen zo niet genoemd). Op een zaterdagochtend ziet hij haar met Don in het dorp Bokhoven waar Don woont. De conclusie ligt voor de hand: ze heeft de nacht bij Don doorgebracht. Ze is dat weekend naar Don gegaan, terwijl haar ouders naar familie in Groningen waren.
Haar geloofsgenoot probeert Cisca daarmee te chanteren. Het komt tot een kort gevecht met Don, waarbij Cisca en haar geloofsgenoot in het ziekenhuis belanden. Deze wordt beschuldigd van doodslag en pleegt zelfmoord in het politiebureau. Door de ontwikkelingen, die daarop volgen, neemt Cisca steeds meer afstand van haar geloofsgenoten. De vrienden van Don worden ook haar vrienden. Ze gaat zich meer richten op de wereld van Don en komt steeds vaker in Bokhoven. Ze is niet alleen verliefd op Don, maar ook op zijn huisje en het lieflijke dorpje. Aan hun huwelijk wordt een feestelijk tintje gegeven door de pastoor van het dorp, die in het kleine kerkje, waarbij zo ongeveer het hele dorp aanwezig is, een huwelijkslezing voor hen uitspreekt, waarna het huwelijksfeest kan beginnen. Ze breekt met haar geloofsgemeenschap en wordt bovendien uitgesloten. De reden voor de uitsluiting is een compleet onverwachte en onaangename verrassing voor haar én haar ouders, maar kan de vreugde die haar de verworven geestelijke vrijheid haar schenkt in het geheel niet temperen.

Omvang boek
Formaat A5 (14,5 x 21 cm en 3 cm dik); 550 pagina's.
Kosten
Het boek kost 20 euro + 3 euro verzendkosten = 23 euro.
Bestellen
U kunt het boek bestellen via e-mail jcwest@wanadoo.nl of telefonisch 079-3511322.

Heemkunde en InternetStamboom.nl nu ook op Thematis Erfgoed Portaal

De genealogische website Stamboom.nl, een database met genealogische informatie van particulieren die via de afdeling Computergenealogie van Nederlandse Genealogische Vereniging beschikbaar wordt gesteld en een schat aan genealogische informatie biedt is nu ook doorzoekbaar via het Thematis Erfgoed Portaal. Het Thematis Erfgoed Portaal geeft toegang tot miljoenen objecten uitbeelddatabanken, bibliotheken, kranten en tijdschriften, archieven, akten en registers, genealogische databases, musea en catalogi van Nederlandse
erfgoedinstellingen. Het Thematis platform, dat de motor van het Erfgoed Portaal vormt, zorgt ervoor dat via het zoekmodel de aangesloten en geselecteerde databases integraal en gelijktijdig worden doorzocht. Uniek aan deze methode is dat de informatie uit de verschillende databases niet eerst centraal samengebracht en geïndexeerd hoeft te worden. Dit betreffen Atlantis databases, Thematis informatieschillen en landelijke informatieschillen (bv. TOP van Diva). Op Organisatie kunnen dan hun eigen Thematis platform operationaliseren met eigen databases, zoekmodel en vormgeving. De selectie van de gewenste soorten van informatie, regio's en aanbieders bepaalt welke databases worden doorzocht. Via vrije zoektermen, personen, onderwerpen, plaatsen en/of perioden wordt bepaald welke informatie uit de databases wordt geselecteerd. Zoekvragen worden rechtstreeks uitgevoerd op de databases van de in Thematis participerende instellingen. De informatie is daarom altijd up-to-date. Op het Thematis Erfgoed Portaal dat eind vorig jaar met ca. 50 aangesloten databases van ca. 15 instellingen van start ging, worden wekelijks nieuwe databases aangesloten. Dit portaal is de grootste verzameling, waaraan een aantal instellingen meewerkt, zoals het Apeldoorns Archief CODA, Brabant Historisch, Barneveld, Den Bosch, Ede, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag; Historisch Centrum Leeuwarden, Historisch Centrum Overijssel, Nieuw Land Erfgoedcentrum, Regionaal Historische Centra van Bergen op Zoom en Eindhoven, SAB Deventer, TOP-Diva, Tresoar (Fries archief), het Zeeuws Archief en ook de afdeling Computergenealogie van de NGV.Volgens Ton te Meij, voorzitter van de afdeling Computergenealogie van de NGV ligt het voor de hand dat binnen de afdeling zal worden bekeken of ook andere websites van de afdeling voor deelname aan Thematis Erfgoed Portaal in aanmerking komen. "Daarbij valt te denken aan onze hoofdsite waar ook eigen websites van leden en geïnteresseerden zijn ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de site van ons genealogisch computerprogramma GensDataPro, met welk programma ook websites kunnen worden gebouwd. Gebruikers van dit programma wordt gevraagd hun site ook hier aan te melden zodat ervaringen met andere gebruikers kunnen worden gedeeld. Op dit moment zijn we bezig om een aparte site te bouwen waar diverse bronnen zijn ondergebracht. Waar het ons om gaat is de vindbaarheid van de NGV te vergroten. Samenwerking met ontwikkelaars van Thematis is een van de manieren om dat te bereiken", aldus te Meij.
De afdeling Computergenealogie van de NGV wil de individuele genealoog ten middel van de mogelijkheden, die de automatisering biedt. De afdeling geeft het tijdschrift, 'GensData', uit met onderwerpen die verband houden met de automatisering op het gebied van de genealogie. Daarnaast ontwikkelt zij programmatuur, bevordert het de geautomatiseerde ontsluiting van genealogische bronnen en biedt of verwijst naar geautomatiseerde genealogische bestanden. Daarnaast geeft de afdeling voorlichting en cursussen over het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het onderzoek naar en het vastleggen van genealogische gegevens. Regelmatig worden afdelingsbijeenkomsten en landelijke genealogische computerdagen georganiseerd. Tenslotte biedt de afdeling ondersteuning aan de Nederlandse Genealogische Vereniging op het gebied van de automatisering en stelt voor de andere afdelingen serverruimte beschikbaar.
computergenealogie.ngv.nl
www.gensdatapro.nl
www.ngv.nl
www.thematis.nl

Geheugen van Nederland

Op de volgende website www.geheugenvannederland.nl
kunt U informatie in winnen van ons heemgebied.Ga naar de link “Zoeken” en als je bij “waar” bv. Vlijmen invult, krijgt u een aantal foto’s en documenten over Vlijmen te zien waaronder een interessante brief van de Vlijmense burgemeester uit 1941. Ook van andere dorpen uit ons heemgebied zijn leuke plaatjes te zien. Ook kunt u op deze site terecht voor teksten van oude liedjes en smartlappen

TentoonstellingBrabants Tuig
Vanaf 10 mei is in het Nederlands Leder en Schoenen Museum te Waalwijk de expositie Brabants Tuig te bezichtigen. Een unieke tentoonstelling over de ontwikkeling van het Brabantse (paarden)tuig. Dit is de eerste keer dat het Brabantse tuig zo in de schijnwerpers staat. De expositie brengt u naar het nabije Oosten van 6000 jaar geleden, toen de eerste paardentuigen werden ontwikkeld. U ziet welke rol het Brabantse tuig en dieren zoals paard, rund en hond hadden in onze vroegere samenleving. De tentoonstelling laat ook zien dat de zadelmakers, de vervaardigers van al deze tuigen, een artistieke inslag hadden, hetgeen vooral tot uiting kwam in de versieringen die zij op het tuig aanbrachten. Dit alles in samenspel met belangrijke gebeurtenissen uit het dagelijks leven, zoals verhuizen, trouwen of sterven. Op de woensdagen 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus en 28 september 2005 organiseert het museum om 14.00 uur een speciale rondleiding door deze tijdelijke expositie voor € 2,50 per persoon. Heeft u interesse in deze rondleiding, stuur dan uiterlijk 1 week van tevoren een e-mail naar info@schoenenmuseum.nl o.v.v. rondleiding Brabants Tuig. De tentoonstelling duurt tot 2 oktober.

Hulp gezochtVoetbalclub RKDVC bestaat dit jaar 60 jaar. Er zijn natuurlijk en aantal activiteiten gepland. Waaronder het bedenken van een naam voor het sportpark. De naam zou in verband moeten worden gebracht met de historie van het gebied alwaar het sportpark gelegen is. (Tussen de Heidijk en Hoge Schijf achter Drunen ) Heeft u suggesties en wilt u die uitwisselen dan kunt u deze opsturen naar de redactie van dit blad (zie elders ).
Zie voor meer informatie ook www.rkdvc.nl

Excursie naar GentOp zaterdag 11 juni organiseren wij onze jaarlijkse excursie. Dit jaar gaat onze reis naar Gent. De plaats waar de Leie en de Schelde samen stromen en waar reeds in de prehistorie mensen samen trokken en archeologen sporen van menselijke aanwezigheid hebben aangetroffen vanaf de steentijd en het ijzertijdperk.
Vele beroemde en schitterende gebouwen zijn in de loop der eeuwen door koningen en graven in de stad Gent gebouwd. Ook is het de geboortestad van Karel de Vijfde.
Onder leiding van een aantal stadsgidsen zullen we een rondleiding maken langs een groot aantal van deze historische gebouwen en we zullen daarbij ook een bezoek brengen aan de
St. Baafskathedraal. In deze kathedraal is het wereldberoemde veelluik, de aanbidding van het Lam Gods, te bewonderen uit 1432 geschilderd door de gebroeders Van Eyck. We besluiten deze excursie met een rondvaart, en zien de monumenten vanaf het water. Dit zal een onvergetelijke indruk van deze stad bij u achterlaten.

een fraai plaatje van Gent

Na de rondleiding is er een lunch in het schitterende restaurant, de Graaf van Egmond, aan het water. Voor de lunch hebt u de keuze uit zalm met friet en salade of Gentse stoofpot met friet en salade incl een consumptie. De kosten voor deze excursie bedragen slechts € 32.50 per persoon.
Om organisatorische redenen vragen wij u bij de inschrijving op te geven of u kiest voor zalm of de Gentse stoofpot. Vergeet dit niet te vermelden a.u.b. We vertrekken zoals gewoonlijk vanaf Abdij Mariënkroon om precies 8 uur. Zorg dus dat u op tijd aanwezig bent.

Aanmelden excursie naar Gent

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje volledig ingevuld op te sturen naar:
Ans Zeeuwen. Schutterstraat 21. 5241 TS Rosmalen. Tel. 073- 5211235

--8<-----------------------------------------------------------------------------8<--

Naam............................adres...................................................te.............................................neemt deel aan de excursie naar Gent op zat. 11 juni a.s. met......personen.

De keuze voor de lunch is ......x zalm en/of .......x Gentse stoofpot.

Ik zal het bedrag ....x 32.50 euro overmaken op banknr. 13.65.04.418 of op gironr.15.74.394 t.n.v.Heemkundekring Onsenoort Nieuwkuijk

Handtekening.

.................................

--8<-----------------------------------------------------------------------------8<--

KastelendagTijdens het Pinksterweekend besteden we op de Brabantse Kastelendag in onze toren uitgebreid aandacht aan religieus erfgoed en devotionalia. We hebben in onze ruimte een kleine foto-expositie ingericht over de kerken in ons heemgebied. Stichting Honsoirde heeft een expositie gewijd aan schilderijen van Suzan Paulissen en Paula de Rooij-Bergmans en aan sculpturen van Frits van den Bosch. Beide exposities zijn open op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei tussen 14.00 en 17.00 uur en op maandag 16 mei tussen 12.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis

De kasteeltoren bij de abdij Mariënkroon

Bedevaart en openluchtmisDe meimaand komt er weer aan en traditiegetrouw is dat de maand van Maria. In plaatsen als Kevelaer en Den Bosch komen vele pelgrims samen om Maria te vereren. Zo is dat ook het geval in Elshout. Hier wordt al ruim zeven eeuwen de Wonderbare Moeder van Elshout vereerd.
Elke weekeinde zullen er vier vieringen worden gehouden. Een op zaterdag (19.00 u ) en drie op zondag ( 08.00 u, 9.30 u. en 11,30 u ), Nagenoeg elke viering wordt opgeluisterd door een koor en ook enkele gilden uit de omtrek zijn present. ) Doordeweeks zijn er H. Missen op dinsdag, donderdag en vrijdag telkens om 19.00 uur. Nagenoeg elke viering wordt opgeluisterd door een koor en hoogtepunt dit jaar zal de openluchtmis worden die bij genadekapel zal worden opgedragen. Deze zal worden gehouden op dinsdag 31 mei “Onzen Dag”.

Mariakapel aan de Kapelstraat in Elshout

Het ligt in de bedoeling dat de pelgrims eerst naar de kerk komen en daarna in processie naar de Mariakapel gaan, aldaar zal er bij goede weersomstandigheden een openluchtmis worden opgedragen. Hierbij wordt de medewerking van fanfare E.M.M, de OLV.Schuts en de Elshoutse koren verleend. Ook de pastoors uit ons heemgebied zullen aanwezig zijn.
De organisatie stelt het zeer op prijs als de bedevaartgangers eerst naar de kerk komen, zodat zo gezorgd kan worden voor een goed verloop van het geheel. Na de openlucht mis gaat de processie weer terug naar de kerk alwaar de stoet wordt ontbonden.

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Diepenbrocklaan 6, 5251 HD Vlijmen, tel 073-5130407.

Ook kunt U uw boodschap kwijt via e-mail: plekbord@hkkonsenoort.nl

Terug naar het plekborden overzicht