Plekbord

jaargang 26, nummer 1, januari 2005

   
     
Blij verrast was ik toen ik het Plekbord van november onder ogen kreeg. Na dit jarenlang zelf geschreven te hebben moet ik constateren dat de nieuwe vorm, in twee kolommen, frisse teksten en goede indeling, verademend werkt. Het doet mij goed dit te kunnen vaststellen. Toon Groot en eindredacteur Kees van den Oord komt mijnerzijds dan ook een compliment toe.

Leo Sikkers

IngezondenBij de oproep van ons vorige Plekbord van november hebben we een aantal reacties ontvangen, waarvan hieronder een opsomming.

Gezocht oude foto’s Meliestraat Vlijmen

Dhr. H.J. Zondag is op zoek naar oude foto’s van zijn huis Meliestraat nr. 34, voorheen cafe “Den Vloei” en van oude foto’s van de Meliestaat in het algemeen. Ook had hij de vraag of het boek “D’n Boer Op”,dat in 2003 verscheen nog verkrijgbaar was. Heeft u foto’s van het pand en de straat, of heeft u het boek “D’n Boer Op” dat u kwijt wil, geef dit dan even door aan de redactie van het Plekbord

Mvr. An Pullen-van Drunen stuurde een aantal foto’s in waarover zij wat meer over wil weten. De foto’s zijn vermoedelijk van amateurfotograaf Crist van der Aa uit Elshout. Gemaakt tussen 1920 en 1930. We zullen proberen of we personen op de foto nog kunnen achterhalen. Een foto plaatsen we hier alvast. Herkent u de kinderen die op deze foto staan, dan kunt u zich wenden tot de redactie.

foto kinderen

Ook hebben we lezers in het hoge noorden De heer J. Buijs uit het Groningse Nieuwwolda wilde weten hoe oud de landkaartjes zijn bij de artikels van de 38 abten van de abdij van Berne in nr 1 en nr. 3 van jaargang 2004. Ook heeft hij enkele antieke religieuze voorwerpen zoals kerkboeken en een catechismus uit 1821. Verder bezit hij een aantal oude gereedschappen. Over bovenstaande wil hij graag wat meer weten. Misschien kunnen we nog eens een bijeenkomst organiseren, waar we wat meer op deze voorwerpen in kunnen gaan. Wie kan op het bovengenoemde informatie verstrekken of wil reageren, kan zich wenden tot de redactie van “Het Plekbord”

Over boeken gesproken“Wees niet bang”

Onlang verscheen het levensverhaal in boekvorm van Mgr. Tiny Muskens, bisschop van Breda. Hij werd geboren in 1935 in het katholieke boerendorp Elshout. Zijn leven is een verhaal van een tijdperk vol veranderingen, waar Muskens steeds bij wilde zijn. Als brave kapelaan las hij – met rode oortjes – Jan Wolkers en Gerard Reve, om de cultuur van de jaren zestig beter te begrijpen. Als pas gewijd priester reisde hij naar Rome om stiekem een zitting van het Tweede Concilie mee te maken, maar werd door de bewaking uit de St. Pieter gezet. Hij zag de armen van Calcutta, het lijk van Mao en het huisje van Gauguin op Polynesië.

Tiny Muskens op jeugdige leeftijd

Eind jaren zestig werd de Brabantse boerenzoon verliefd op Indonesië, waar hij acht jaar woonde en werkte. Daarna verbleef hij zestien jaar in Rome, het centrum van de katholieke wereldkerk. En in al die tijd zwierf hij door Azië, Afrika en Amerika om de wereld en de kerk te leren kennen. In 1994 kwam hij terug op Brabantse bodem, als bisschop van Breda. Daar schrikte hij het destijds zelfgenoegzame Nederland op door op onorthodoxe wijze aandacht te vragen voor armen, zieken en daklozen in ons land. In deze biografie vertelt Muskens over zijn tomeloze nieuwsgierigheid, zijn reisdrift en zijn liefde voor de kerk. Hij denkt na over de multiculturele samenleving én de kerk, en geeft een ontwerp van een programma voor het Derde Vaticaans Concilie.
Onder het motto van de bijbelse aanmoediging “Wees niet bang” vertelt Tiny Muskens met kennis van zaken met een diep geloof dat steeds in beweging is en met een stortvloed aan soms schelmachtige details.
Het boek dat is bewerkt door Arjan Broers is de koop of te bestellen in de boekhandel onder nr. ISBN 90-5625-179-1

“100 jaar Bergsche Maas”
De scheiding van Maas en Waal

Het is precies een eeuw geleden dat een gigantisch waterstaatkundig werk, de scheiding van Maas en Waal, is afgesloten met de opening van de Bergsche Maas op 18 augustus 1904 door koningin Wilhelmina. Met de totstandkoming van deze ambitieuze klus zijn Maas en Waal beteugeld en komt er voorlopig een eind aan de wateroverlast in grote delen van de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Over het hoe en waarom gaat dit boek. Een uniek document, waarin een eeuw Bergsche Maas wordt vastgelegd. Prachtig geïllustreerd niet alleen met foto’s uit een tijd die al lang niet meer de onze is en over het algemeen niet eerder zijn gepubliceerd, maar ook met foto’s van vandaag, waarvoor de bekende fotografen Frans Jansen en Martin Kers tekenen. Tom van der Aalst, streekarchivaris van het Land van Heusden en Altena, en Piet de Jongh, docent, staan borg voor de inhoud van de tekst. Het verhaal wordt verteld van een gegraven rivier en de unieke bouw van een brug over land. Het verhaal van mensen die van elkaar gescheiden worden door deze nieuwe rivier en het herstel van de gemeenschap ervan. Een waterbouwkundig project dat kan worden vergeleken met de Deltawerken van nu. Niet alleen de laatste honderd jaar worden beschreven, ook de eeuwenlange strijd tegen een element dat zowel een vriend als een vijand is. Het is ook een knipoog naar de toekomst, want de dreiging van het water blijft voortdurend aanwezig, zoals in 1995 is gebleken. Ruimte voor de rivier is de nieuwe benadering van de waterproblematiek in een tijd van veranderingen in het klimaat en de daardoor veroorzaakte hoge waterstanden.

Een Foto uit het boek 100 jaar Bergsche Maas

Veel aandacht is er ook voor de unieke natuur en het behoud ervan.
Ondanks een eeuw kunstmatige scheiding weten de mensen in de Langstraat en het Land van Heusden en Altena zich nog altijd verbonden met elkaar. De brug bij Heusden vormt de vaste oeververbinding vanaf 1904, later gevolgd door een brug bij Keizersveer. Veren onderhouden de gemeenschap tussen Dussen en Capelle, Drongelen en Waalwijk en Herpt met Berne.
De uitgave van dit boek is een initiatief van de Lionsclub Land van Heusden en Altena. De opbrengst zal worden aangewend voor het slaan van waterputten in het Afrikaanse Ghana. Het directe contact dat één van onze leden er heeft vormt een garantie voor een rechtstreeks zorgvuldig aanwenden van de gelden.
De kosten van dit lijvig werk met vele honderden tekeningen en kleurenfoto’s bedraagt € 39,50 en is te bestellen bij Hans van Eeuwijk tel. 0416-665275 of Arie den Dekker 0416 691580

Tentoonstellingen“De Sirene”

In het Gouverneurshuis in Heusden is nog tot begin mei de tentoonstelling te zien over “De Sirene”, een illegale krant die werd gemaakt in Heusden door de familie Veltman en werd vooral gedistribueerd in Oss en omgeving. Naast deze krant is er ook veel aandacht voor allerlei verordeningen van de Duitsers. Er zijn ook foto’s van de verwoestingen van het stadhuis en tevens een vitrine over het stadhuis en de ramp in 1944.Een historie die belangstelling verdient. Het Gouverneurshuis waar tevens ook de normale collectie is te bezichtigen is geopend in de weekenden van 14.00 uur tot 17.00 uur

Expositie Kruisweg Pierre Servat

In de abdij Mariënkroon Nieuwkuijk, geopend rond de kerkdiensten in de kapel en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, Deze expositie duurt nog tot 13 april.


Bezoek eens een museumIn het Noordbrabants museum in Den Bosch is naast de vaste collectie zoals schilderijen van Jeroen Bosch, Vincent van Gogh en Pieter Breugel momenteel ook een tentoonstelling te zien over de jaren `50. een tentoonstelling die zeker een bezoek waard is net als de overige collectie’s in dit museum alwaar je zeker een aantal uurtjes kunt door brengen.


Knus Nederland in de jaren’50


9 februari t/m 22 mei 2005

De jaren vijftig van de twintigste eeuw waren de afgelopen decennia weinig populair. Deze periode werd gezien als een saaie tijd van hard werken en weinig veranderingen. Met een verzuilde samenleving, waarin het gezag van de overheid en het eigen kerkgenootschap nog onaantastbaar was. Een tijd van burgerlijkheid en een benepen moraal. Maar de jaren vijftig lijken anno 2004 toe aan herwaardering.De jaren vijftig kregen de laatste decennia ten onrechte het stempel ‘saai’ opgedrukt. Dat heeft in belangrijke mate te maken met de twee woelige tijdvakken waartussen de jaren vijftig liggen ingeklemd. De periode van de Tweede Wereldoorlog heeft in Nederland voortdurend in de belangstelling gestaan. Dat geldt evenzeer voor de woelige jaren zestig, de tijd van studentenprotest en grote maatschappelijke veranderingen. Beide periodes zijn dan ook veelvuldig onderwerp geweest van exposities en publicaties. Toch is het zinnig om ook stil te staan bij de betekenis van de jaren vijftig: jaren waarin voortvarend werd gewerkt aan de welvaartstaat en waarin ook techniek op grote schaal haar intrede deed in de Nederlandse huishoudens. Voor de een is het een tijd van kneuterigheid, waarin burgerlijkheid troef was. Anderen herinneren zich deze jaren als een ‘knusse’ tijd waarin de wereld nog overzichtelijk was en denken er met weemoed aan terug.
De tentoonstelling in het Noordbrabants Museum geeft een beeld van de ingrijpende ontwikkelingen die de Nederlandse samenleving in deze jaren doormaakte. Aan de hand van tientallen fragmenten uit bioscoopjournaals, radio- en televisieprogramma’s, met foto’s en kunstwerken en met behulp van honderden zeldzame en alledaagse historische voorwerpen wordt getoond hoe het leven van individuele Nederlanders – in het gezin, op school of op het werk – definitief veranderde.

Het Noordbrabants Museum kunt U vinden aan de Verwerstraat 41 in `s-Hertogenbosch
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10 tot 17 uur
zaterdag t/m zondag 12 tot 17 uur


Noteer alvast in uw agendaDe heemkundekring houdt het komende jaar weer een aantal excursies de data hiervan zijn al bekend

Zaterdag 11 juni: Dagtocht naar Gent, België

Zaterdag 8 Oktober: Excursie Biesbosch-museum.

Meer informatie volgt!

Studiebijeenkomst op zaterdag 19 maart 2005, in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.

Het is een studiebijeenkomst over het onlangs verschenen boek Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden. De titel van deze bijeenkomst is "Waarom het hier Noord-Brabant heet.........". Het programma vangt aan om 9.30 uur en om 12,30 is er een informele afsluiting. Men moet zich vooraf op geven. Dit kan via fax. mail of telefonisch.
Telefoon 073-6156262
fax: 073-6126263
Email info@erfgoedbrabant.nl


De Brabantse Heemdagen 2005.

Deze worden gehouden op donderdag en vrijdag ( 4 en 5 augustus) te Bergen op Zoom. De deelnamekosten bedragen € 85,00 per persoon. Het motto is: "Stad en streek op de Brabantse Wal". Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 juni. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de Heemkunde kring C. van Oyen

De KersttentoonstellingAl vele jaren is er rond de kerstdagen en Nieuwjaar de jaarlijks terugkerende kerststallen-tentoonstelling georganiseerd door de Stichting Honsoirde. Deze wordt gehouden in de abdij Mariënkroon. Ook het afgelopen jaar was er weer een fraaie collectie bijeengebracht door de werkgroep. Vele kerststallen en groepen vanuit de gehele wereld waren te bewonderen. Tevens was er boven in de toren van onze heemkundekring nog een tentoonstelling te bewonderen van kerstkaarten en aanverwante artikelen. De belangstelling voor deze expositie blijft goed te noemen. Ook deze keer wisten zeker zo’n duizend bezoekers de weg weer te vinden naar Mariënkroon. Toch voor vele ouderen is de klim in de toren een hindernis aan het worden, maar hier worden al plannen gemaakt om dit voor de toekomst te voorkomen.

Genealogisch Onderzoek in de LangstraatWilt u meer weten over uw voorouders en u bent in het bezit van een computer dan kunt u nu ook terecht op www.Heusdenonline.nl. Als u op deze site bent klik dan op links op de button recreatie & toerisme
Dan komt u op de site voor genealogisch onderzoek in de Langstraat.
Deze site is samengesteld door LHP de Vaan uit Waalwijk en LAG van Baardwijk uit Drunen en bevat gegevens van de burgerlijke stand van een aantal plaatsen uit de Oostelijke Langstraat. Beide samenstellers zijn vanaf 1985 bezig met een onderzoek naar de personen in het gebied tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch. Op de beginpagina kunt u kiezen voor een dorp. U komt dan op een pagina waar u weer kunt kiezen voor geboorten, huwelijken en overlijden.

Ook kunt u op deze pagina kunt ook terecht voor oude aanzichtkaarten en foto’s , Heusden z,n straten en historie, en Heusden van oorsprong tot heden.

Deze site is zekerde moeite waard om eens te bezoeken zeker voor de liefhebbers van genealogie.

De JaarvergaderingOp dinsdag 1 februari j.l. werd er in de refter van abdij Mariënenkroon de jaarvergadering gehouden van onze Heemkundekring. Deze vergadering werd goed bezocht, de zaal was zeer goed gevuld. De vergadering werd door de voorzitter Adri de Bonth geopend en hij heette ieder van harte welkom. De jaarvergadering verliep anders dan normaal, dit kwam door de aanwezigheid van Cor Swanenberg, dialect-schrijver en liedjeszanger. Hij verzorgde tussen de bedrijven door een zeer aangenaam optreden .
De vergadering verliep vlot, dit kwam vooral door het goed voorbereidend werk van de bestuursleden. Het jaarverslag en financiële verslag werden goedgekeurd door de aanwezige leden. Dhr. H.C.J. Hazebroek deed namens de kascommissie verslag en bedankte onze penningmeester voor de voortreffelijke wijze waarop hij zijn administratieve taak heeft uitgevoerd. Tevens werd er een korte uiteenzetting gedaan over de begroting van 2005.

Bestuurswijziging

Cees van Oijen was aftredend en herkiesbaar maar gaf wel te kennen dat dit wel het laatste jaar was dat hij de taken van penningmeester en secretaris wilde vervullen. Bestuurslid Leo Sikkers is onlangs afgetreden als lid van het bestuur. Bart Beaard uit Drunen heeft te kennen geven dat hij wel zitting wil nemen in het bestuur, dit werd met applaus begroet.
Verder kwam nog aan de orde de activiteiten van het komende jaar ( zie elders in dit blad) en het subsidiebeleid van onze gemeente. De jaarlijkse subsidie die we jaarlijks van de gemeente ontvingen is drastisch verlaagd. (was in 2004 nog € 2074,00 wordt in 2006 € 1000,00). De plannen van het bestuur zijn nu indien een gemeentelijke instantie de hulp inroept, hiervoor een vergoeding wordt gevraagd. Het bestuur probeert voor zijn plannen projectsubsidie binnen te halen.Verder heeft de vergadering er mee ingestemd dat met ingang van 2006 het lidmaatschap met € 2,- te verhogen, indien de projectsubsidies uitblijven.
Verder verliep de vergadering vrij vlot en kon de voorzitter terugzien op een zeer goed 2004.
Voor diegenen die niet op de vergadering aanwezig waren en die toch nog graag een jaarverslag willen ontvangen kunnen zich wenden tot de secretaris van de Heemkunde kring C. van Oyen.

Brabants dialect.Zoals eerder verteld was er op deze avond een optreden van Cor Swanenberg en Henk Verhagen. Twee keer een half uur en een toegift van twintig minuten brachten deze twee zangers een leuk en amusant programma over het Brabants dialect. Cor vertelde leuke verhalen en anekdotes over het Brabant van vroeger en zong liedjes van o.a. Ad de Laat. Hij werd hierbij begeleid door Henk Verhagen op accordeon. Al snel kregen deze twee heren de zaal mee en werd er volop met de liedjes mee gezongen. Een zeer geslaagd idee om zo een jaarvergadering op te luisteren, dit is zeker voor herhaling vatbaar. Na afloop kon er nog gezellig worden geborreld.

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen.
Het volgend Plekbord verschijnt eind april

Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Diepenbrocklaan 6, 5251 HD Vlijmen, tel 073-5130407
- of per email: plekbord@hkkonsenoort.nl
Terug naar het plekborden overzicht