Plekbord

jaargang 25, nummer 2, maart 2004

   
     

DE JAARVERGADERING


In een uitermate prettige sfeer verliep op 10 februari jl. de Algemene Ledenvergadering. Aanwezig waren ca. 60 leden die met aandacht het welkomstwoord van onze voorzitter aanhoorden en alle verslagen over het afgelopen jaar met tevredenheid in zich opnamen. Op- of aanmerkingen werden nauwelijks gehoord; de kascommissie was tevreden en voor het komend jaar meldden zich hiervoor de heren Stevens en Hazebroek.

De conference van Harrie Hens viel in goede aarde, zo zelfs, dat hier en daar het idee geopperd werd om hem meer in te schakelen.
De aftredende en herkiesbare bestuursleden werd bij acclamatie de hun vertrouwde zetel weer ter beschikking gesteld.

ONZE ACTIVITEITEN VOOR 2004De dagexcursie
Van belang vinden we u nu reeds in kennis te stellen van de dagexcursie van dit jaar. Dit vanwege de jaarlijks toegenomen belangstelling hiervoor.

Op zaterdag 5 juni gaan we naar Brussel. De hoofdstad van België met het grote aantal historische plaatsen en gebouwen. Denken we hierbij alleen al aan de schitterende markt.

Brussel is ook de Europese hoofdstad waardoor het temeer interessant is deze stad van nabij te leren kennen.

Omdat Brussel een groot aantal regeringsgebouwen bezit en deze ook door ons bekeken willen worden, heeft de reiscommissie gekozen voor een toertocht met onze bus door de stad. Een stadsgids die in de bus zal plaatsnemen zal ons langs de meest belangrijke plaatsen van deze unieke stad loodsen. De rondrit duurt 2 uren. Daarna is er een stadswandeling door het centrum, eveneens onder leiding van een stadsgids.

Na deze wandeling van een uur gaan we gezamenlijk lunchen in het bekende restaurant Chez Leon, midden in het centrum.
De kosten voor deze excursie bedragen € 30,00 per persoon

Net als andere jaren zullen we met maximaal 2 bussen, dus ongeveer 100 personen, deze excursie maken. Het is dus zaak er snel bij te zijn.

U kunt zich opgeven bij Ans Zeeuwen, Schuttersstraat 21, 5241 TS Rosmalen, tel. 073-5211235.

De vooraf te betalen kosten kunt u overmaken aan onze secretaris/penningmeester. Op rekening 13.65.04.418 of Postbank 15.74.394.

In het Plekbord van mei komen wij nog terug op deze dagtocht.


De middagexcursie
Vooruitlopend op het programma kunnen wij u nu al meedelen dat deze middagexcursie zal plaats hebben op zaterdag 25 september a.s. en gaat naar het Biesbosch-museum in Werkendam.
We zullen daar op eigen gelegenheid heen gaan
Meer bijzonderheden volgen. Maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

Vanzelfsprekend zijn er, net als andere jaren, ook voor dit jaar nog andere activiteiten te verwachten.
Over o.a. de Kastelendag, de fietstocht, een eventuele avondexcursie, de tentoonstelling rond kerst en nieuwjaar, u wordt tijdig ingelicht.

Wij zijn naarstig op zoek naar iets nieuws, een andere activiteit.

ONZE ‘WIE-WAT-WAAR-FOTO’


De foto met een aantal bruidjes t.g.v. een buurtfeest op Hulten in het Plekbord van januari leverde de volgende namen op: v.l.n.r. Ria de Wijs, Marie Molenaar, Ida van Son, Arie Nelis,
Marie Vrijhoeven, Berta Jehoel, Rie van Gorkum, Corrie Knippels, Toos van Nistelrooij,
Jo van Gorkum, An Knippels, Stien van Drunen.
Rinus de Wit uit Drunen meldde het ons. Bedankt daarvoor.

De foto hiernaast is afkomstig uit Vlijmen.
Het bovenlicht boven de deur vermeld:
A.J. Janssens CAFE Vergunning
“De Gouden Appel”

De foto dateert uit de mobilisatietijd 1914-1918.

Waar was het café en wie was de eigenaar?

Kent iemand een of meer van de personen?

Oplossing, liefst schriftelijk, aan
Leo Sikkers, Plein 20A, 5251 AT Vlijmen

PROGRAMMA HONSOIRDE


Voor de komende periode meldt deze Stichting de volgende activiteiten:
13 maart t/m 4 april Expositie van schilderijen van Gerdie Korthout
Iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang
Donderdag 22 april Lezing over bloemen in de kunst (in relatie tot de mens) 19.30 uur. Entree € 5,00 p.p.

BIJZONDER BOKHOVEN


Iets ten noordwesten van ’s Hertogenbosch ligt aan de Maas het fraaie oude dorpje Bokhoven.
Al is het maar zeven straten groot en heeft het maar ongeveer een driehonderdtal inwoners, het dorp kent een interessante en roemrijke historie. Het behoort tot ons heemgebied.
Bokhoven was een Luikse enclave, een zelfstandig ministaatje tussen Brabant, Gelre en Holland.
De hertog van Brabant en later de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden hadden er macht noch gezag. In Bokhoven maakten de heer/graaf en de pastoor de dienst uit.
Sinds 1369 was Bokhoven een eigen parochie die tot op de dag van vandaag wordt bediend vanuit de Norbertijner Abdij van Berne.
Het voormalige ding- of regthuys herinnert nog aan de eigen rechtspraak van het dorp, terwijl de resten van muren en de slotgracht het verleden oproepen van het kasteel van de heer van Bokhoven. Na in 1922 te zijn samengevoegd met de gemeente Engelen, maakt Bokhoven nu onderdeel uit van de gemeente ’s Hertogenbosch.
De bijzondere geschiedenis van dit dorp wordt nu voor het eerst compleet vastgelegd in een rijk geïllustreerd en zeer leesbaar boek dat in juni 2004 verschijnt: Bijzonder Bokhoven.
Het wordt geschreven door Hans van den Eeden, Bertie Geerts, ir Rob Gruben, Anton van der Lee, dr. Kees van den Oord en Bert van Opzeeland. De beeldredactie is in handen van drs. Jac. Biemans en de eindredactie wordt gedaan door dr. Louis van de Meerendonk O. Praem., dr. Kees van den Oord en Xavier van der Sprank O. Praem.
U ziet dat de Heemkundekring Onsenoort ruim vertegenwoordigd is.
Het boek wordt uitgegeven door het parochiebestuur van Bokhoven. Het is een kleurrijk fotoboek waarin historie, flora en fauna, archeologie, waterstaat, economie, kasteelheren, pastoors en inwoners van Bokhoven aan bod komen. Het wordt een fraai uitgevoerd boek van ca. 120 pagina’s op 135 grams luxe papier. Het is ruim geïllustreerd en bevat diverse unieke en niet eerder gepubliceerde foto’s, waarvan een deel in full color en speciaal voor dit boek vervaardigd.
Het boek wordt genaaid gebrocheerd uitgegeven en gedrukt door drukkerij Berne b.v. te Heeswijk. Alle leden van Heemkundekring Onsenoort kunnen vóór 1 juni inschrijven tegen de speciale prijs van € 22,50. U kunt het ook via de website www.parochiebokhoven.nl bestellen.
Na verschijnen op omstreeks 18 juni kost het boek € 27,50.
Lees hierover meer in bijgesloten folder

100 JAAR BERGSCHE MAAS


Heemkundekring Onsenoort is in de persoon van Kees van den Oord vertegenwoordigd in de Heusdense werkgroep. In deze groep zitten Bureau Benedenrivieren (BER), Het Gouverneurshuis, Y2k, Streekarchief Heusden en Altena en het Heusdens Bureau voor Toerisme. U kunt heel wat activiteiten in en rond Heusden verwachten.
Op 14 mei wordt in het Gouverneurshuis een speciale expositie over 100 jaar Bergsche Maas geopend. Deze expositie loopt tot in september.
Overwogen wordt om een bijzondere aflevering van Met Ganse Trou uit 1964, die gewijd is aan 60 jaar Bergsche Maas, opnieuw te drukken. Er wordt aan deze bijzondere editie een aantal nieuwe pagina’s en foto’s toegevoegd.
Op 12 juni vindt verder ’s avonds een havenconcert plaats, dat verzorgd zal worden door harmonie St. Cecilia uit Haarsteeg. Het concert staat in het teken van het eeuwfeest.
Op 18 augustus is het honderd jaar geleden dat de Bergsche Maas officieel door koningin Wilhelmina werd geopend.
De Heusdense organisatie Y2k maakt hier met o.a. oude schepen een historisch avondspektakel van.
In september zijn er twee lezingen gepland. De ene zal op donderdag 9 september verzorgd worden door Han Verschure, voorzitter van de heemkundekring van Waspik. Hij zal ingaan op militaire en waterstaatkundige zaken in ons heemgebied tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De andere lezing, op 16 september, zal handelen over 100 jaar Bergsche Maas.

OPEN MONUMENTENDAG


De heemkundekring is sinds enkele jaren ook actief betrokken bij de organisatie van de Open Monumentendag op zaterdag 11 september a.s.
We werken samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden, het Heusdens Bureau voor Toerisme en de gemeente Heusden.
Gezamenlijk maken we fietstochten en educatief materiaal.
Het thema van Open Monumentendag staat in 2004 in het teken van militaire verdedigingswerken.
Tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis van ’s Hertogenbosch werden onlangs de plannen en mogelijkheden bekend gemaakt.
Op donderdag 9 september geeft Pieter van Vollenhoven het startsein in Alkmaar. De voormalige burgemeester van Alkmaar, meester Adriaen Anthoniszn (1541-1620), was vroeger de superintendent der fortificatiën van Holland en Utrecht. Onder diens toezicht werden heel wat Nederlandse steden, waaronder Heusden, versterkt en militair uitgebouwd. Deze landmeter was een man van de praktijk. In de vesting Heusden was de hand van Adriaen Anthonisz zichtbaar in de bastions, wallen van aarde (zonder muren), grachten, buiten- en voorwerken (ravelijnen).
Heusden besteedt uiteraard aandacht aan het thema militaire verdedigingswerken. Er komen fietstochten en uitgebreide stadswandelingen. We combineren het thema met de herdenking van het graven en het openen van de Bergsche Maas.
In het volgend Plekbord leest u hierover meer.

Terug naar het plekborden overzicht