Plekbord

jaargang 23, nummer 4, Augustus 2002

   
      FELLENOORD 4 EN 'HET JAAR VAN DE BOERDERIJ'

Woensdag 28 augustus 2002 was voor Heemkundekring Onsenoort een bijzondere bijeenkomst in de 'goei kamer' van de historische boerderij Fellenoord 4. In Drunen werd het eerste exemplaar van het boekje 'Verhalen over Fellenoord 4' door Jan Poort aan Jacques Klijs, wethouder van monumentenzorg van Heusden, aangeboden.

Deze boerderij is dit jaar 350 jaar oud. In een bewaard gebleven archiefstuk uit 27 mei 1682 werd melding gemaakt van en gerefereerd aan een verponding (een soort belasting) van 20 febr. 1682, die gold voor boerderij De Fellenoord. Dit betekent dat de boerderij in de Loonse en Drunense Duinen niet alleen al in 1652 bestond, maar vermoedelijk nog ouder moet zijn.

Met deze presentatie werd in Heusden het startsein gegeven van Het Jaar van de Boerderij. In de uitgestrekte gemeente Heusden staan gelukkig nog vele tientallen boerderijen. Ze zijn deze zomer allemaal gefotografeerd. Het is echter zaak zuinig te zijn op ons erfgoed.
De Heemkundekring heeft in ieder geval een aantal activiteiten gepland om Het Jaar van de Boerderij op te luisteren. Lezingen, wandelingen, fietstochten en publicatie van boeken staan komende maanden op stapel.

Ter inleiding hield eindredacteur dr. Kees van den Oord een warm pleidooi om van dit jaar een keerpunt te maken in Monumentenzorg. Jan Poort vroeg namens Vrienden van de Fellenoord onder meer om extra financiŽle steun voor de jarige boerderij.
Alle leden van de Heemkundekring zullen het boekje van Jan Poort met de gebruikelijke oranje kaft als dubbelnummer ontvangen.
Met een andere kaft is het ook los verkrijgbaar voor E 2.50 bij: C. van Oijen, secretaris Heemkundekring, telefoon 073-5113893.

DE AUTOVRIJE ZONDAG

Zoals gemeld in het Plekbord van mei jl. zal onze jaarlijkse FIETSTOCHT dit jaar plaatsvinden op 22 september 2002, de autovrije zondag. We organiseren dit samen met de Natuur- en Milieuvereniging Vlijmen-Drunen-Heusden.
Deze landelijke tocht, ca. 35 km. lang, zal als thema 'Dijkentocht' meekrijgen en binnen de grenzen van ons heem liggen. DEELNAME IS GRATIS.

Bij de start, vanaf 12.30 uur bij de Abdij MariŽnkroon, ontvangt elke deelnemer van voorzitter Adrie de Bonth een boekje met routebeschrijving.
Inschrijven vůůr 10 september d.m.v. strookje elders in dit blad. Belangstellenden die graag van tevoren de route willen bestuderen, kunnen het boekje al eerder tijdens de Open Monumentendag op de Fellenoord krijgen.

MONUMENTENDAG

Heemkundekring Onsenoort doet dit jaar mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag op zaterdag 14 september a.s.
In samenwerking met Vrienden van de Fellenoord presenteert zich het bestuur voor het eerst in de stal van de 350-jarige boerderij, en wel tussen 10.30 en 16.30 uur.
Men kan zien waarmee de kring zich bezighoudt, in heden en verleden. Men kan met de bestuursleden een praatje maken.
Bezoekers wordt gratis een oud exemplaar van het heemkundeblad Met Gansen Trou aangeboden. Het is mogelijk om die dag exemplaren met elkaar te ruilen. Tegen een kleine vergoeding kan men bij het bestuur een bestelling doen van oude jaargangen, voorzover beschikbaar.
De boerderij Fellenoord is met al haar oude instrumenten en gereedschappen te bezichtigen.
Belangstellenden en leden worden uitdrukkelijk verzocht om per fiets te komen. De boerderij staat aan de noordzijde van de duinen en bevindt zich op de grens van Heusden en Waalwijk.
U kunt het beste via de Torenstraat in Drunen rijden. Na de brug over het kanaal kunnen automobilisten direct rechtsaf een zandpad inrijden. Na 800 meter linksaf en na 1 kilometer staat u op Fellenoord. Fietsers gaan na de brug rechtdoor en op het kruispunt rechtsaf richting Fellenoord

100 JAAR 'HET BREUGELHUIS' IN ELSHOUT

Op vrijdag 28 juni jl. werd een tuinfeest georganiseerd waarbij vele gasten aanwezig waren. Aanleiding was het eeuwfeest van de woning, die honderd jaar geleden gezet was door 'opa' Jan de Bonth, oprichter van bouwbedrijf De Bonth-van Hulten.
De Heemkundekring was vertegenwoordigd door Francien van Rooij, Peter de Jongh en 'kleinzoon' Adrie de Bonth.
Namens de Heemkundekring willen wij Kees en Charlotte van Breugel hartelijk bedanken en het echtpaar nog veel woongenot toewensen in dit historisch huis.


HEEMTUIN HEUSDEN

Kees van den Oord, vice-voorzitter van de heemkundekring, is op 25 juni jl. namens deze kring toegetreden tot de Stichting Heemtuin De Meulenwerf in de vesting Heusden.
Bestuursvoorzitter is Jeanne Pullens uit Heusden en secretaris-penningmeester is Karen Mulder uit Vlijmen. Verder zitten in het bestuur namens Natuur- en Milieuvereniging Ton Brok uit Drunen en Hans Meulenbelt uit Hedikhuizen.

Het bestuur is driftig bezig met een definitief ontwerp en inrichting van de tuin. Met de gemeente Heusden is er onlangs een positief gesprek geweest over de voortgang van het unieke project.

De nieuwe tuin, dicht bij de Stadshaven en de Molen, zal passen in een onvergetelijke wandel- en fietsroute door de groene gemeente Heusden.We houden u op de hoogte.

INUNDATIESLUIZEN

Midden in de maand juli vond op de dijk tussen de Haarsteegse wiel en Hedikhuizen een bijzondere steenlegging plaats.

Wethouders Klijs en Van den Hoven werkten samen om een zware sluitsteen neer te laten en te metselen onderaan bij een 19e-eeuwse inundatiesluis.

Het was de start van de restauratie die eind december gereed is. Vooral het waterschap speelt hierin een belangrijke rol.

De sluis lijkt, wanneer je over de dijk fietst, niet groot, maar onderaan zie je dat er een immens bouwwerk te bewonderen is van meer dan een miljoen stenen. De sluis was ooit een belangrijk onderdeel van de militaire verdediging van Nederland tegen de agressieve Fransen en Belgen.
Na de Eerste en vooral Tweede Wereldoorlog bleek deze verdediging tegen de moderne vijand overbodig en achterhaald.
De meesten weten dat zich achter deze sluis nog een fortificatiefort bevindt van Hedikhuizen. Het is zeer uniek dat zowel de sluis als het fort bewaard zijn gebleven.

De gemeente Heusden verdient een heemkundige pluim, want na deze sluis wil het gemeentebestuur de sluizen aan de kant van Elshout en Doeveren ook restaureren. Zo wordt het buitengebied van Groot Heusden geleidelijk een uniek historisch geheel. En nu nog de centra van Vlijmen en Drunen....

BOEK OVER HEUSDEN

Alle leden vinden in het Plekbord een folder over het zeer mooie historisch boekwerk 'Tussen twee Werelden' dat handelt over het 19e- en 20e-eeuwse Heusden. Men moet snel reageren, want tot 1 september bestaat de mogelijkheid om het boek van 448 pagina's te bestellen voor de prijs van E 32.00. U hoeft alleen maar de bijgaande bestelbon in te vullen en deze af te geven bij het Streekarchief, Demer 30 A in Heusden. Na verschijning op zaterdag 21 september a.s. is het
E 8,00 duurder. Een niet gering voordeeltje in deze dure (t)eurotijden.
Het boek kan op 21 september na 15.00 uur bij N.H. Kerk in Heusden worden afgehaald en betaald. Of later bij het Streekarchief.

HONSOIRDE

Het programma van Honsoirde voor oktober vermeldt:

Zondag 6 oktober, 12.00 uur: Muziekuitvoering. Ellen Versney, harp en Antonio Cabada, fluit.
Entree E 8.00 p.p.

5 Oktober t/m 27 oktober: Expositie schilderijen Chrisje v.d. Heyden-Ronde
Iedere zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Entree gratis.

O P R O E P

An Pullen uit Drunen verzocht ons het volgende op te nemen in het Plekbord:
Een jaar geleden heb ik vijf mappen (ringbanden) met liedjes uitgeleend, maar ik weet niet mee aan wie.
1 Map met liedjes over Nieuwkuijk, 1 met liedjes van de groep ' 't Kumt Vaneiges' uit Berlicum en drie mappen met allerlei liedjes.
Ik zou ze heel graag terug hebben. Wie helpt mij?
An Pullen- van Drunen, Tel. 0416-375621

STAMBOOM BEAARD/T

Mijn vraag hierbij gaat om Mattheus Hoeuff (1647-1720). die van 1690 tot 1720 eigenaar van het kasteel en de toren van Onsenoort was. Hij had zodoende de titel van Heer van Onsenoort en Nieuwkuijk, maar door vererving was hij ook Heer van Ooijen. In MGT 1964, pag. 88 e.v. staat hierover het nodige beschreven.
Hij is in de oude kerk van Nieuwkuijk begraven in het familiegraf. Heeft iemand over dit graf nog informatie of wellicht een tekening?

Met de stamboom van Beaard/t ben ik de laatste maanden een stuk verder gekomen, maar informatie blijft welkom.

Nu heb ik nog de vraag: Janus Beaart (1867-1948) was voor de 1e maal getrouwd met Adriana van de Wiel (1867-1916). Janus trouwde voor de 2e maal in 1927 met Huberta van de Wiel (geb. 11.02.1874). Van deze Huberta kan ik de overlijdensdatum en -plaats niet vinden.
Ik weet dat ze voor de 1e maal getrouwd was met Van Bokhoven, uit dit huwelijk 2 zonen had en in Haarsteeg de bijnaam Huibke Deinen had.

Bart Beaard, tel 0416-320995, e-mail: bart.beaard@wanadoo.nl
Terug naar het plekborden overzicht