Plekbord

jaargang 23, nummer 1, januari 2002

   
      HET OUDE JAAR VERWISSELD VOOR EEN NIEUW

Nauwelijks hebben we de overgang van de ene eeuw naar de nieuwe achter de rug of het jaar 2002 heeft zich al aangekondigd. Reden om terug te zien maar vooral om vooruit te kijken.

Was 2001 voor de Heemkundekring een "vruchtbaar" jaar met veel activiteiten, niewe leden en nauwere samenwerking met Honsoirde, voor 2002 staan weer andere, nieuwe plannen te verwezenlijken.

Een wereldwijde vrede, een beetje geluk en vooral gezondheid wenst het bestuur ieder toe die, op welke wijze dan ook, betrokken is bij onze vereniging. Alle vrijwilligers (sters) hartelijk dank voor hun inzet.


DE JAARVERGADERING

Op maandag 25 februari zal om 19.00 uur de jaarvergadering plaatsvinden in Abdij Marienkroon te Nieuwkuijk, direkt links om de hoek in het oude schooltje. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Aftredende en herkiesbare leden zijn:
Jan Beekmans, Francien van Rooij en Ans Zeeuwen.
Volgens artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tot 5 dagen voor de vergadering kandidaten bij de secretaris naar voren worden gebracht d.m.v. van een lijst van 10 handtekeningen van leden, vergezeld van de bereidverklaring van de kandidaat.
Desgewenst ligt de ledenlijst ter inzage.


HET REPERTORIUM

Onder uw speciale aandacht brengen wij het REPERTORIUM, dat voor alle leden, die dit nog niet in hun bezit hebben, alsnog gratis beschikbaar is.

Gebleken is dat sommigen moeite hebben met het begrip Repertorium.
Het is niets meer of minder dan een handige gids als u een artikel over een of ander onderwerp wilt opzoeken in Met Gansen Trou van de voorbije vijftig jaren.

Per rubriek en auteur gerangschikt vindt u het hiermee in een handomdraai terug.

Tijdens de jaarvergadering kunt u hierover alsnog GRATIS beschikken.


VERSLAG WANDELTOCHT OP NEDERHEMERT

De natuurwandeling had dit jaar plaats op 11 november 2001.
Ongeveer 30 personen - wie niet meeging heeft wat gemist - verzamelden zich bij de speeltuin op Nederhemert waar onder deskundige leiding van Bert van Opzeeland en Peter van de Velden de natuur in al haat facetten werd belicht.
Interessant en zelfs voor de kinderen die erbij waren, zeer leerzaam.
Bij De Ploeg in Herpt genoot het gezelschap van de gratis koffie men met een "tot volgend jaar" ging ieder zijns weegs.

VERSLAG LEZING BAS AARTS OVER KASTELEN

Een bijzonder interessante lezing met diavertoning over de ontwikkeling van de kastelen en de Heusdense kastelen in het bijzonder werd gehouden op 21 november jl. door Bas Aarts.
Het was zeer de moeite waard.

CONTRIBUTIE 2002

De incassering van de contributie 2002 geschiedt voor de leden, die een machtiging tot automatische afschrijving hebben verstrekt, medio februari.

DE KERSTKAARTENTENTOONSTELLING

Ook dit jaar was de belangstelling groot en mochten we in totaal ruim 800 belangstellenden begroeten.
De aandacht. gewijd aan Driekoningen en de samenwerking met de tentoongestelde kerststallen van Honsoirde, zullen hieraan niet vreemd zijn.

*** Leden, gooi uw kerstkaarten niet weg; wij weten er altijd een goede bestemming voor te verzinnen.
Stuur ze op, geef ze af, of laat ons weten waar we ze kunnen ophalen
.

OPROEP AAN DE LEDEN

Voor ons maandblad Met Gansen Trou zouden wij graag in aanraking komen met leden die een of meer artikelen kunnen en willen schrijven die betrekking hebben op heemkunde.
Valt het schrijven u zwaar, tip ons over ervaringen, belevenissen uit het verleden en wij maken er een verhaal van.
U hoeft hierbij niet speciaal te denken aan het grijze verleden; wat vijftig jaar geleden traditie was, is ook heemkunde. Het gaat vooral om zaken die in de lop der jaren totaal veranderd of verdwenen zijn.
Daarbij denken we dan bijvoorbeeld aan vervoer, door machines vervangen handwerk, amusement, de kerk, kleding, feesten enz.

Wij zullen het zeer op prijs stellen als u daarover uw gedachten wilt laten gaan en ons ervan in kennis wilt stellen.
Ja, ook u, die dit leest, kunt ons hiermee van dienst zijn.


Terug naar het plekborden overzicht