Plekbord

jaargang 22, nummer 4, Juli 2001

   
     

Medeling van belang!!!Het REPERTORIUM OP VIJFTIG JAAR 'MET GANSEN TROU' is klaar. Bertie Geerts uit Drunen stelde het samen, Lionsclub Waalwijk droeg een steentje bij en de redactie realiseerde het in samenwerking met leden die hun kostbare ansichtkaarten en foto's beschikbaar stelden. Het repertorium, zo'n 116 pagina's dik, is hiermee immers verfraaid. Weinig heemkundekringen kunnen zo'n mooi verzorgd en uitvoerig boekwerk laten zien en aan leden vrijwel om niet ter beschikking stellen. Voor niet-leden bedraagt het overzicht fl25,00 per exemplaar.

Burgemeester Willems van Heusden en abt Hopstaken van abdij MariŽnkroon krijgen als eersten op woensdag 29 augustus het repertorium aangeboden.

We laten deze presentatie samenvallen met de laatste gelegenheid om de zomertentoonstelling van de Haarsteegse glazenier/kunstenaar Rien van der Pol te bekijken. Rien was intensief als illustrator bij de eerste jaargangen van 'Met Gansen Trou' betrokken.
De eerder als activiteit vastgestelde datum van 29 augustus gebruiken wij om alle leden in de gelegenheid te stellen het boekwerk tussen 19.30 en 21.00 uur gratis af te halen op de abdij. Niemand krijgt het per post toegestuurd, iedereen moet het komen afhalen. Verzending van het dikke boek is te kostbaar en zou niet minder dan tien gulden bedragen. Deze extra-kosten willen we op deze ouderwetse manier besparen!

Het boekwerk blijft tot de jaarvergadering van 2002 voor alle leden beschikbaar.

Wilt u het strookje voor het afhalen op 29 augustus dat u hiertoe in het papieren Plekbord aantreft even invullen en toesturen aan de secretaris (of stuur een email aan secretaris@hkkonsenoort.nl)? Bent u deze avond niet in de gelegenheid, dan kan het boek tijdens een der komende activiteiten van dit jaar alsnog in uw bezit komen. Wij hopen evenwel dat op 29 augustus vrijwel iedereen zal komen.

Het lidmaatschap en de euro.De heemkundekring wordt m.i.v. 1 januari 2002 geconfronteerd met de invoering van de Euro. Na zorgvuldige overwegingen hebben we het lidmaatschap vastgesteld op 18,00 Euro.

Voorts brengen wij u ter kennis het voornemen om, met ingang van het nieuwe jaar, het innen van de contributie per automatische afschrijving te doen plaatsvinden. Voor u een kleine vereenvoudiging, maar voor onze administratie een heel erg grote opluchting. In de komende maanden ontvangt u hiervoor een machtigingskaart.

De trip naar LierMet twee bussen, samen 92 personen, vertrokken we precies op tijd. Verdeeld in drie groepen werden we toevertrouwd aan drie gidsen, die ons het bijzonder mooie stadje in al zijn glorie toonden. De lunch werd tijdens een aangenaam verpozen genuttigd, waarna de drie gidsen klaar stonden om onze kennismaking met Lier te vervolgen. We zagen de basiliek in al haar pracht, het schitterende stadhuis, het zeldzaam mooie begijnhof en wat het stadje verder aan bijzonders te bieden heeft.

Omstreeks vier uur konden we ons neervlijen op een van de vele terrasjes teneinde te genieten van wat onze zuiderburen aan delicaats te bieden hebben. Rond de klok van zeven belandden we bij MariŽnkroon, waar bleek, dat elke deelnemer aan deze mooie dag met de beste herinneringen huiswaarts toog.

De jaarlijkse fietstochtVoor dit jaar kozen wij voor een dijkentocht naar het land van Heusden en Altena met als hoofdschotel een bezoek aan de nieuw aan te leggen brug en deze zomer gereedgekomen waterkering bij de oude Maas aan de weg HeusdenAmmerzoden. Een gedetailleerd verslag van de werkzaamheden wordt gegeven door ter plaatse deskundige.

HET WORDT ONZE 20ste FIETSTOCHT

Zaterdag 15 september vertrekken we om 12.30 uur bij de Abdij.

Gaat u mee? Stuur dan een email naar secretaris@hkkonsenoort.nl
IJs en weder dienende belooft dit een mooie middag te worden.

Middagexcursie op zaterdag 6 oktoberGepland hebben we een excursie naar de kleine St. Pieter in Oudenbosch. Een repliek van de Sint Pieter in Rome. Deelname is gratis. Deelnemers gaan per eigen gelegenheid naar Oudenbosch waar ons het verhaal van de kerk wacht.
We vertrekken om 13.30 uur bij de Abdij en worden om 14.30 uur verwacht in Oudenbosch, waar de ronleiding ca. 1 uur in beslag neemt.

Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar secretaris@hkkonsenoort.nl

Wat voorbij is...Het 50-jarig priesterfeest van Pater Laurentius in het weekend van 14 en 15 juli mag als zeer geslaagd worden beschouwd. De H. Mis met een volle kapel, het samenzijn daarna, alsmede de drukbezochte receptie zullen hem lang heugen. Jammer dat het weer op zaterdag niet echt meewerkte om volop van de kuipplantententoonstelling te kunnen genieten.

De Kastelendag.Elk jaar weer een belevenis. Nu bezochten neer dan 700 personen de fototentoonstelling van Harmonie De Eendragt uit Nieuwkuijk en Harmonie Drunen in onze toren.

De leden Nico de Bont en Peter de Jongh worden nogmaals hartelijk bedankt voor deze druk bezochte expositie. We willen van een foto-expositie van actieve verenigingen uit ons heem een jaarlijkse traditie maken.

Van onderdrukking tot reddingVoor het boek over de Tweede Wereldoorlog door Leo Sikkers, blijkt nu reeds zeer veel belangstelling te bestaan. Reden waarom reserveren aan te bevelen is.

Bij boekhandel Sikkers in Vlijmen & Drunen en bij De Veerpoort in Heusden kunt u hiervoor terecht.

* deel 1 verschijnt 15 oktober 2001;
* deel 2 in het begin april 2002.

De prijs bedraagt fl27,50 per deel.
Terug naar het plekborden overzicht