Collectie Familiewapens

Iedereen die dat wilde kon in het verleden een familiewapen aannemen zonder dat hij dit vast hoefde te laten leggen in een of ander register. Wel zijn er allerhande boeken en voorwerpen bewaard gebleven waarin of waarop familiewapens voorkomen. Het feit dat er op Uw naam een wapen voorkomt hoeft nog niet te betekenen dat dit Uw familiewapen is. Het kan van een andere, gelijknamige, familie zijn. Het wapen van een andere familie gebruiken wordt usurpatie, genoemd (pronken met andermans veren). Het is wel Uw wapen als het door een van Uw voorouders of een van diens verwanten in mannelijke lijn is gevoerd. Om dat te kunnen vaststellen is een gecombineerd genealogisch en heraldisch onderzoek nodig.
(Bron: Centraal Bureau Genealogie CBG)
Een foto van een wapen dat hieronder vermeld wordt is te bestellen á € 5,00 per stuk.

Dit bedrag dient over gemaakt te worden op het volgende nummer: RaBoBank 136504418 t.n.v. Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk
onder vermelding van: familiewapen "familienaam".

Een digitale versie is - voor leden - gratis te verkrijgen door een email te sturen:
(kliok op het adres) Klik hier om een email te sturen

Disclaimer: aan de familiewapens en de verbinding met een familienaam kunnen geen rechten worden ontleend.

Beschrijvingen Familiewapens

 

Familienaam Wapenbeschrijving Helmteken Wapen
Baardwijk, van --- ---
Berckel, van Drie vijfpuntige sterren van goud, geplaatst 2 en 1 op een veld van azuur (azuur = blauw) Een wijde vlucht met vijfpuntige ster van goud
Berg, van den Van zilver beladen met een klimmende leeuw van keel Een klimmende leeuw van keel. (keel = rood)
Beurden, van Gedeeld;
Links: schuingebalkt in sabel. (sabel = zwart)
Rechts: beladen met drie klaverblaadjes in natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1
Een vlucht.
Beijnen, van Drie klaverblaadjes van natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1 op een veld van goud. Een wijde vlucht
Bijnen, van Drie klaverblaadjes van natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1 op een veld van goud. Een wijde vlucht
Bijnen

Bron: Jacq. Bijnen

In blauw een gouden slechtvalk, staande op een gouden rots; het schild omboord van goud. Dekkleden: goud en blauw. Een opvliegende gebelde valk met de kop naar links gewend; alles van goud.
Biesemans In het midden een horizontale brede band van zwart met daarboven twee busseltjes riet en een daaronder op een veld van zilver Boven in het wapen een busseltje riet
Boersma Gedeeld;
1. in goud, een zwarte halve adelaar komende uit de deellijn
2. doorsneden;
  a. in blauw een goud verkort breedarmig kruis.
  b. in zilver, drie groene klavers, geplaatst 2 en 1
Drie struisveren, een blauwe, tussen twee gouden.
Helmkleed en wrong, blauw, gevoerd met geel.
Boll Gevierendeeld;
1 en 4 honingraad van goud op een blauw veld
2 en 3 groene takjes op een veld van zilver
Een wijde vlucht.
Bolsius Een schild van sinopel (sinopel = groen), waarop drie pijlen van zilver Een antieke vlucht
Bont, de Twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken (het bekende arkewapen), van rood met in het midden op de bovenste balk een vogeltje van zwart.
�t Geheel op een veld van zilver.
---
Brands Doorsneden;
Boven: twee molenijzers van rood op een veld van zilver
Onder: een dubbele adelaar op een veld van rood
Een antieke vlucht
Brock --- ---
Brouwer, de Drie eendjes van natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1 op een veld van goud Een wijde vlucht
Burmanje --- ---
Buijs Gedeeld;
Links: Zes tollen, geplaatst 3 � 2 � 1, op een veld van zilver, waartussen als scheiding een zwarte band
Rechts: Steekwapen van goud op een veld van zilver
Een wijde vlucht
Maria Tomese Buijs, 1864 --- ---
Caem, van Gedeeld;
Boven: Drie franse lelies, geplaatst 2 en 1
Onder: Drie ramskoppen, geplaatst 2 en 1
Op een veld van zilver
Boven in het schild een franse lelie
Coolen Een dorre boom op een grasveld, waartegen ter linkerzijde een ladder is geplaatst, waarlangs een vos opklimt ---
Crom, de Gedeeld;
Links: twee zwarte dwarsbalkjes in een veld van goud
Rechts: twee kroontjes van op zilver, daaronder beurtelings gekanteelde dwarsbalkjes in een veld van goud
Een kroon van goud met bovenin een kruisje
Degen Gevierendeeld;
1 en 4 in blauw, twee zilveren bloempjes van linksonder naar rechtsboven
2 en 3 in goud een rode leeuw.

Middenin op een doek een gouden dolk, van linksboven naar rechtsonder

Een wijde vlucht
Doelen, van der In een veld van goud een keper met drie ringen van zwart, boven twee, beneden een Een antieke zilveren vlucht
Dongen, van Van keel, waarin een gekanteelde balk met drie molenijzers van zilver, geplaatst 2 en 1 (keel = rood)

---

Drunen, van --- ---
Esch, van In een veld van zilver, gescheiden in twee helften door een blauwe band in het midden, waarin geplaatst drie vogels 2 en 1 Bovenin een vogel
Geelen Een goud St. Andreaskruis op een rood veld, met daarin vier ronde ringen van goud Bovenin een eg
Gielisse In een veld van goud, waarop een St. Andreaskruis van rood, met in het midden daarboven een tulp uitstekend. Een tulp van rood uit het schild
Gouw, de --- ---
Grevenbroek, van In een veld van zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken; een van goud en zwart geblokte schilzoom Bovenin een vossenkop
Halder, van In een veld van zilver boven drie gekroonde rode leeuwenkoppen, op zilver onder drie zwarte dwarsbalken Een wijde vlucht
Hart, de Een veld van rood met daarop drie harten van goud Een weide vlucht
Heijst, van --- ---
Helvoort, van In blauw gevierendeeld; vergezeld in de vier kwartieren een leeuw in goud Een leeuw
Hoorn Een veld van zilver, waarop een zwarte hoorn met een gouden koord. Dezelfde afbeelding als wapen
Hopstaken Een veld van zilver, met in het midden een hopstengel met blaadjes. Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde geflankeerd met een hopmand van natuurlijke kleur. Een antieke vlucht
Hornman Gevierendeeld;
1 en 4 van goud beladen met een groene tak
2 en 3 gedwarsbalkt afwisselend azuur en zilver (azuur = blauw)
Een hoorn met koord
Huiberts Vijf zilveren vissen, geplaatst 3 en 2, op een vald van blauw Een wijde vlucht
Iersel, van Drie zwarte molenijzers, geplaatst 2 en 1, in een veld van zilver Een wijde vlucht, met daarin een molenijzer
Ingen, van Van keel, drie palen van vair, zilver en azuur, met eengouden schildhoofd, beladen met een barensteel van azuur. Een barensteel van azuur, tussen een zilveren vlucht
Klerks Een rode leeuw in een veld van zilver Een antieke vlucht
Klijn --- ---
Lee, van der Op een rood veld een schuine balk beladen met zeven sterren en vergezeld links van een zilveren leeuw, die met drie poten op de balk rust Een wijde vlucht
Loon, van Een klimmende leeuw van azuur in een veld van zilver Een klimmende leeuw van azuur
Luijben Een rood ankerkruis in een veld van goud Bovenin een klein rood kruis
Maas Op een veld van rood in het midden een ster van goud met daarboven twee herthorens van goud en één onder Boven een ster van goud
Meerendonk, van den In een veld van blauw, in het midden een klein zilveren schildje, beladen met een meerblad van natuurlijke kleur, met een zilveren barensteel van vijf hangers, die over het schildje hangen. ---
Merkx --- ---
Mommersteeg In een veld van blauw, een huis van natuurlijke kleur met boven het huis een ster van goud. V��r het huis geplaveide stenen en bosjes van natuurlijke kleur Een gouden ster
Plas, van der Een schild van azuur, met in het hart een gaande leeuw van goud, omgeven door negen schijven van goud. ---
Pullen --- ---
Rijckevorsel, van Drie gouden kikkers op een groen veld.

De wapenspreuk: Deugd bergt schatten

Een gesloten vizier
Rooij, van In de rechterbovenhoek een leeuw van rood op een veld van zilver. Rechtsboven en in het midden onder een Andreaskruis van goud op een rood veld. Een Andreaskruis van goud in het schild
Ruremond, van Schild van goud met in het midden een molenijzer van rood.Boven in het schild een ster van zwart. Een traliehelm
Schijndel, van Gevierendeeld;
1 en 4 drie windhondenkoppen van sabel in een veld van zilver
2 en 3 drie verticale balken van keel (keel = rood; sabel = zwart)
Een antieke zilveren vlucht
Schreuders --- ---
Smits Drie maliën van keel, geplaatst 2 en 1 in een veld van zilver.

Een zwarte vogel in het schildhart

---
Son, van Een lelie van goud op een schild van azuur (azuur = blauw) Een vlucht
Speijk, van Twee beurtelings gekanteelde balken van zilver op een zwart veld Een wijde vlucht
Steen, van der Drie klaverblaadjes van goed, geplaatst 2 en 1, op een rood veld Een antieke vlucht
Straaten Zwart schild, waarop drie molenijzers van goud, geplaatst 2 en 1, met in het midden een klaverblad van goud ---
Suijskens Gevierendeeld;
1 en 4 veld van sinopel (sinopel = groen), waarin drie klimmende leeuwen van goud, geplaatst 2 en 1;
2 en 3 veld van zilver, met faas (faas = dwarsbalk) van azuur (azuur = blauw), waarin drie vijfpuntige sterren van goud.
Een antieke vlucht
Tetrode Drie meerbladen van zilver, geplaatst 2 en 1, in een veld van sabel (sable = zwart) Een antieke vlucht van sabel en zilver
Toonen Vijf zilveren sterren in kruisvorm in een veld van azuur Bovenin een zilveren ster
Veluw, van Een veld van zilver, waarop aan de onderzijde een groene heuvel, staande daarop drie berkenboompjes Berkenboompje
Ven, van de Een gouden grasgrond, waarop drie gouden plantjes, in een blauw veld Een wijde vlucht
Verhoeven Gevierendeeld;
1 en 4 van zilver, een korenaar van sinopel (sinopel = groen), geplaatst in de richting van een linker schuinbalk, het steeltje omlaag.
2 en 3 van azuur (azuur = blauw), vier molenijzers, waarover een gouden schildhartje, beladen met een roosje van keel (keel = rood)
Een antieke vlucht
Vermeer Gevierendeeld;
1. links boven een pentagram in een veld van zilver
2. links onder een wiel van zilver in een blauw veld
3. rechtsboven een halve zwarte arend
4. rechtsonder een klaverblad van sinopel (sinopel = groen).

3 en 4 in een veld van goud

In het schildhart een witte zwaan in een zwart veld

Bovenin een pentagram
Vermeulen --- ---
Vlek Van goud, schildhoofd van zilver. Schild beladen met een molenijzer van sabel (sabel = zwart). Schildhoofd beladen met twee klaverbladen in natuurlijke kleur Een molenijzer van sabel
Vugts Twee zwarte palen in een veld van zilver Een antieke vlucht