REPERTORIUM

R-MGT

Met Gansen Trou
1951-2021


Gebaseerd op de repertoria van C. Hornman (1951-1981) en B. Geerts (1951-2000).
Aangevuld door Bert Meijs en Nico Dircksens.

R-MGT

Aangepast voor de website door Huub van Helvoort
versie: 04-05-2022


INHOUD:

Archeologie Gedichten, Liederen, Versjes Krantenberichten Sociaal-Economische Aangelegenheden
Archief Genealogie, Familiegeschiedenis, Heraldiek Kunst en Cultuur Taal en Dialect
Belastingen, Cijnsen, Tienden e.d. Gilden Munten, Maten, Gewichten Toponiemen, Namen van Huizen, Straten, Waterlopen, Plaatsen
Beroepen en Bedrijven Heemkunde Natuur Verenigingen
Folklore, Volksverhalen, Oude Gebruiken Heiligenverering, Bedevaart Onderwijs Verkeer en Vervoer
Foto van de Maand In Memoriam, Markante Personen Rampen, Ongelukken, Oorlog, Branden e.d Waterstaat en Waterschappen
Gebouwen, Vestingwerken e.d. Kerk en Religie Rechtszaken, Processen Verbaal e.d Weer

Plaatsnamen (alfabetisch)

Auteursregister (alfabetisch)


A R C H E O L O G I E

ALGEMEEN

Engelen, A. Van

Bodemonderzoek. 1951 pag. 11.
Opgravingen. 1951 pag. 75.

Lee, Anton van der

Twee glazen ringen uit de late ijzertijd. 2002 pag. 10.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 33. 2011 pag. 33. 2012 pag. 17, 49 en 65.
De teleurstellende opgravingen op de Vismarkt in Heusden. 2012 pag. 2.
Betrokkenheid bij het proces Tjerk Vermaning. 2018 pag. 274.
Betrokkenheid bij proces Tjerk Vermaning 2. 2019 pag. 2.
Betrokkenheid bij proces Tjerk Vermaning 3. 2019 pag. 17.
Prehistorische kunst uit Drunen. 2019 pag.71.
Pijpenkopjes uit de gracht van kasteel Onsenoort. 2020 pag. 6.
Vloertegeltjes uit de abdij van Berne in Nederhemert. 2020 pag. 36.>b>

Lee, Anton van der en Pelders, Gerard

Pijpenkoppen, de verschoppelingen van de archeologie. 1988 pag. 111.
Een merkwaardig schopje. 2001 pag. 126.

Loon, Marius van

Het gebied van de kring Onsenoort in de Romeinse tijd. 1975 pag. 25, 52, 70 en 81. 1976 pag. 33 en 133. 1977 pag. 54. 1980 pag. 29.

Oord, Kees van den

Het einde van een unieke archeologische heemrubriek! 2012 pag. 89.

Pelders, Gerard

Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Koperen pasmunten in Nederland tussen 1500 en 1800. 1990 pag. 135, 153 en 161. 1991 pag. 12 en 19.
Archeologische vondst uit ons heem. 2002 pag. 49, 129. 2003 pag. 1, 17, 129, 161. 2004 pag. 1. 2012 pag. 1 en 88.
Trekpot. 2015 pag. 57.

Pelders, Gerard en Lee, Anton van der

Archeologische vondst uit ons heem. 2012 pag. 33.

Tijbosch, C.

Duiken voor de geschiedenis. 1973 pag. 113.

Wiegmans, pater Eligius

Over pijpenkoppen en zeeschelpen. 1952 pag. 122.

Voogd, H.

Het oude Maasje en de Romeinse Maas. 1954 pag. 53 en 106.
De betekenis van bodemkartering voor onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied. 1976 pag. 107.

BAARDWIJK

Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 141.

BERNE

Lee, Anton van der

Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 1, 129.

Pelders, Gerard

Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140.
Archeologische vondst uit ons heem. 2006 pag. 1, 17, 49. 2007 pag. 157. 2008 pag. 17, 81.

BOKHOVEN

Lee, Anton van der

Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 66 en 146.
Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 65.

Pelders, Gerard

Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 1990 pag. 2.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 1. 2005 pag. 161. 2007 pag. 33. 2008 pag. 189.
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 2013 pag. 192.

Velden, G.M. van der

Een Franse munt uit de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 144.

CROMVOIRT

Lee, Anton van der

Een bronzen speerpunt uit Cromvoirt. 1982 pag. 89.

DRUNEN

Lee, Anton van der

Over munten en bijgeloof. 1972 pag. 26.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 66 en 146.
Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 1, 125, 157.

Lee, Anton van der en Pelders, Gerard

Pijpenkoppen, de verschoppelingen van de archeologie. 1988 pag. 111.

Pelders, Gerard

Bedevaartsouvenirs, gevonden in onze streek. 1989 pag. 145.
Een middeleeuwse kinderrammelaar uit Drunen. 1989 pag. 171.
Zo maar een Drunense hond. 1990 pag. 76.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Twee kanonskogels uit Drunen. 1997 pag. 11.
Archeologische vondst uit ons heem. 2002 pag. 17 en 33. 2003 pag. 33. 2004 pag. 77. 2006 pag. 6-65, 129 en 145. 2007 pag. 1. 2008 pag. 1, 33, 49, 65 en 157. 2009 pag. 17 en 49. 2010 pag. 49.

DRUNENSE DUINEN

Berg, M. ter

Vondstmeldingen uit een mand. 1972 pag. 83.
Een jong paleolithisch werktuig uit de Loonse Duinen. 1974 pag. 60.

Bezooyen, A. van en Lee, Anton van der

De pioniers van het prehistorie-onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 1967 pag. 8, 24, 39, 55, 69, 165, 181 en 193. 1968 pag. 18, 33, 49, 65, 88, 129, 150, 162 en 177.

Heyden, René van der

Reconstructie van een jong paleolitische steker uit de Drunense Duinen. 1977 pag. 100.
Nogmaals: 'Een vondstgroep uit het jong paleolithicum'. 1989 pag. 178.
Twee sites, waaronder een 'stekerwerkplaats' in de Drunense Duinen. 1990 pag. 187.

Lee, Anton van der

De Loonse en Drunense Duinen in de steentijd. 1964 pag. 232.
Over munten en bijgeloof. 1972 pag. 26.
De pioniers van het prehistorie-onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. (aanvulling) 1972 pag. 66.
Een versnipperde stenen bijl uit de Drunense duinen. 1976 pag. 29.
Een stenen legpuzzel uit de Drunense Duinen. 1976 pag. 77.
Archiefgegevens over het ontstaan van de Loonse en Drunense Duinen. 1976 pag. 206.
Twee jong paleolithische vuursteen concentraties in de Drunense Duinen. 1977 pag. 122.
Loden kogels en geweervuurstenen uit de Drunense Duinen. 1982 pag. 25.
Een schrabber met paardekop-gravure uit de Drunense Duinen. 1983 pag. 177.
Een neolithische bijl uit Drunen. 1984 pag. 215.
Het archeologisch onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 1987 pag. 35, 50 en 100.
Een lousberg bijl van de honderd bunders te Drunen. 1992 pag. 165.
Een raadselachtig stenen werktuig uit Drunen. 1994 pag. 33.
Recent geveilde vondst van Jan Ossenwaarde, 2018 pag. 43.
Prehistorische kunst uit Drunen. 2019 pag. 71.

Somers, Frans

Een neolithische pijlpunt uit de Drunense Duinen. 1980 pag. 17.
Vondsten van Jan Ossewaarde, schenking aan het rijksmuseum van oudheden. 1980 pag. 104, 122 en 129.
Een vuurstenen pijlpunt uit de Drunense Duinen uit de vroege Bronstijd. 1981 pag. 94.
Een tjongerconcentratie in de Drunense Duinen. 1985 pag. 166.
Een vondstgroep uit het Jong-Paleolithicum. 1988 pag. 180.
Archeologische vondsten van de Drunense Duinen. 1989 pag. 132.
Archeologica uit de collectie van Bertus van Gestel. 1993 pag. 150.

Vaan, Bert de

Nationaal park “De Loonse en Drunense duinen”. 2021 pag. 88.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De Drunense Duinen, eens de enig bewoonde plek in Midden-Brabant. 1957 pag. 33. Correctie. 1957 pag. 60.

Vlugt, J.M. van de

Rondom het schilderij 'het vrouwke van Wezel'. 1968 pag. 2.

ELSHOUT

Dijkstra, W.

Duikactiviteiten in de Koppelwiel. 1979 pag. 20.

Lee, Anton van der

Een stenen bijl uit Elshout. 1983 pag. 82.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 146.
Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 33. 2011 pag. 65.

Pelders, Gerard en Lee, Anton van der

Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 49.

Pelders, Gerard

Bedevaartsouvenirs, gevonden in onze streek. 1989 pag. 145.
Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 1990 pag. 2.
Een merkwaardige aardewerkscherf uit Elshout. 1990 pag. 22.
Een bronzen mondharpje uit Elshout. 1991 pag. 42.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Helm bleek oude kookpot. 1996 pag. 177.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 17, 33 en 113. 2002 pag. 145. 2003 pag. 65. 2004 pag. 145. 2005 pag. 17 en 145. 2006 pag. 161. 2011 pag. 145.

ENGELEN

Lee, Anton van der

Fundamenten van voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 164.

Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2004 pag. 93.

HAARSTEEG

Breugelmans, pastoor

Museum Heemkundekring Onsenoort. 1951 pag. 35.

Engelen, A. van

Uithof in de Hoeven te Haarsteeg van het Cisterciënserklooster Mariëndonk te Elshout in de vijftiende eeuw. 1972 pag. 172.

Graaff, A.L. de

Voorlopig verslag van het archeologisch onderwater-onderzoek van de 'Komwiel' te Haarsteeg. 1978 pag. 69.

Knippenberg, Drs. W.T.H.

Bodemvondsten uit Haarsteeg. 1978 pag. 75.

Lee, Anton van der

Een oude apothekersfles uit Haarsteeg. 1992 pag. 61.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 66.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 161.

Pelders, Gerard

Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2005 pag. 177.
Een 18de eeuwse kachelpan gevonden in Haarsteeg. 2013 pag. 91.

Zon, A. van

Onderzoek in de nieuwe of Binnenwiel van Haarsteeg. 1973 pag. 110.

HEDIKHUIZEN

Lee, Anton van der

Het slijpen van zeis en zicht. 1980 pag. 39.

HEESBEEN

Lee, Anton van der

Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 146.

Pelders, Gerard

Een paar oude munten uit Heesbeen. 1990 pag. 84.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 65. 2002 pag. 65. 2003 pag. 81. 2004 pag. 17. 2005 pag. 65. 2006 pag. 33, 5-49. 2007 pag. 141, 173.

Somers, Frans

Archeologica uit de collectie van Bertus van Gestel. 1993 pag. 150.

Voogd, H.

Het vraagstuk van de Romeinse wegen in het rivierengebied. 1968 pag. 156.
Belangrijke vondsten (Romeinse) aan het Oude Maasje te Heesbeen 157.

HERPT

Halbertsma, Drs. H.

Oudheidkundig bodemonderzoek te Herpt. 1952 pag. 163. 1999 pag. 146.

Lee, Anton van der

Een gepolijste stenen bijl uit Herpt. 1972 pag. 62.
Een bronzen speerpunt uit 's-Hertogenbosch, gevonden te Herpt. 1979 pag. 168.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 1.

Pelders, Gerard

Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2002 pag. 1. 2004 pag. 33. 2010 pag. 17. 2011 pag. 17.

Voogd, H.

De geheimen van de Herptse kerkheuvel. 1968 pag. 97.

HEUSDEN

Lee, Anton van der

Merkwaardige vondst in heemtuin 'de Meulenwerf'. 2010 pag. 186.
Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 161.
Een gebroken beeld van Philomena uit Heusden. 2013 pag. 87.
Klopsteen. 2013 pag. 163.
De merkwaardige vondst in heemtuin 'De Meulenwerf' ontmaskerd. 2013 pag. 194.
Manchetpijp. 2014 pag. 44.
De ‘merkwaardige vondst in heemtuin de Meulenwerf’ ontmaskerd. 2021 pag. 207.

Pelders, Gerard

Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 1990 pag. 2.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
De Romeinen leefden in ons heem. 1994 pag. 17.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 49 en 129. 2002 pag. 161. 2003 pag. 145. 2007 pag. 49. 2008 pag. 173. 2010 pag. 81.
Vier rekenpenningen uit Heusden. 2014 pag. 9.
R-MGT

LAND VAN HEUSDEN en ALTENA

Dijkstra, W.

Romeinen, de stand van het archeologisch onderzoek in het Bovenland van Heusden. 1989 pag. 27 en 45.

Lee, Anton van der

Een mand vol praehistorie. 1972 pag. 81.
Archeologische onderzoekingen in het Bovenland van Heusden en de Oostelijke Langstraat. 1973 pag. 87.

Voogd, H.

Romeinse woongronden in het Land van Heusden en Altena. 1965 pag. 17.

LANGSTRAAT

Lee, Anton van der

Een mand vol praehistorie. 1972 pag. 81.
Archeologische onderzoekingen in het Bovenland van Heusden en de Oostelijke Langstraat. 1973 pag. 87.

NIEUWKUIJK

Lee, Anton van der

Stenen wiggen uit Nieuwkuijk en Vlijmen. 1980 pag. 18.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 50.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 65, 129.
Was de gedempte Mijn bij Mariënkroon een Pingoruïne? 2021 pag. 193.

Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2005 pag. 81. 2007 pag. 17, 81. 2011 pag. 81.

ONSENOORT

Hartman, Wim en Opzeeland, Bert van

Dassenschedel uit de slotgracht van kasteel Onsenoort; een bijzondere vondst. 2014 pag. 194.

OUDHEUSDEN

Archeologische werkgroep

Veldwerk in Oudheusden met verrassende vondsten. 2013 pag. 198.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Archeologische opgraving van het kasteel Nijenrode te Oudheusden. 1972 pag. 168.

VLIJMEN

Genabeek, Ronald van, Opzeeland, Bert van

Blues in de Marshes, sluisje in het Vlijmens Ven. 2017 pag. 99.

Hartjes, Ad Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Lee, Anton van der

Prehistorische vondsten uit Vlijmen. 1969 pag. 214.
Een mand vol praehistorie. 1972 pag. 81.
Een bewoning uit de late IJzertijd en Romeinse tijd in de Biessertpolder bij Vlijmen. 1979 pag. 7 en 22.
Stenen wiggen uit Nieuwkuijk en Vlijmen. 1980 pag. 18.
Een vernielde ijzertijdnederzetting aan de Priem-steeg in Vlijmen. 1995 pag. 29.
Enkele munten uit Vlijmen. 2000 pag. 171.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 50.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 65.
Een opzienbarende Romeinse grafinventaris van de Wolput in Vlijmen. 2015 pag. 161.
Een klopsteen/slijpsteen van de Moerputten. 2017 pag. 197.

Opzeeland, Bert van

14e-eeuwse Hongerenburcht gevonden. 2008 pag. 94.

Pelders, Gerard

Een bouwoffer of een geheim voorraadje jenever. 1999 pag. 107.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 81. 2002 pag. 81. 2003 pag. 49. 2005 pag. 1. 2010 pag. 145.

Somers, Frans

Een gepolijste bijl uit Vlijmen. 1980 pag. 74.
Een neolithische pijlpunt uit Vlijmen. 1981 pag. 65.
Oudpaleolithische vondsten bij het afwateringskanaal ten zuiden van Vlijmen. 1984 pag. 56.
Een Romeinse bronzen lunula uit Vlijmen. 1989 pag. 53.
Een neolithische bijl uit de Vendreef. 1990 pag. 48.

Wiegmans, pater Eligius

Een praehistorische vondst. 1951 pag. 128.
R-MGT

A R C H I E F

Aalst, Th. van der

De archiefwet: verleden, heden en toekomst. 1979 pag. 152.

Blom, Trees

Archiefstukken uit onze streek in het Rijksarchief te Maastricht. 1990 pag. 26.

Essink, H.B.M.

Een ongelukkig debuut. 1959 pag. 128.
De Bossche stadsarchivaris Doctor Pirenne. 1959 pag. 176.
Bokhoven, den Elshout, Hedikhuizen en Vlijmen, Limburgers tegen wil en dank. 1959 pag. 185.

Graaff, A.L. de

De willekeuren van Vlijmen. 1972 pag. 163. 1973 pag. 50. 1974 pag. 62, 111, 131 en 190.
De schepenbank van Vlijmen. 1973 pag. 122.
Een mini Onze Vader. 1978 pag. 22.
De archivaris en zijn werk. 1979 pag. 157.

Griendt, J.G.G.P. van de

Archiefstukken uit onze streek in het Rijksarchief te Maastricht. 1992 pag. 30.

Hart, Caroline de

Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. 2012 pag. 150.

Hoekx, Mr. J.A.M.

Het parochie-archief van Bokhoven. 1969 pag. 104.

Hornman, C.

De cursus oud-schrift. 1979 pag. 172.

Hupkens, Ed.

Onbekend, toch bemind. 2010 pag. 77.

Kort, J.C.

Leenhoven en lokaal onderzoek in de Bovendorpen van het Land van Heusden. 1988 pag. 3.

Laurijssens, K.G.

Het familiearchief d'Oultremont. 1978 pag. 143.
Hoofdlijnen van de geschiedenis van de archiefvorming en organisatie. 1979 pag. 146.

Lee, Anton van der

Inventaris van de archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort, 1585-1935. 1985 pag. 175.

Meijs, Bert

Een 'moord' verhaal en een bidprentje gevraagd. 2014 pag. 59.

Oord, Kees van den

Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. Inleiding. 2012 pag. 145.

Redactie

Protocol Heusden (Notarissen). 1964 pag. 213.
Streekarchivariaat. 1971 pag. 122.
Inventaris van het archief Heemkundekring Onsenoort. 2001 pag. 29, 41.

Schijndel, B.W. van

Brabantse families en hun weerslag in de buitenlandse archieven. 1985 pag. 41.

Thijssen, Chr.

Vondstmeldingen (archivalia). 1990 pag. 173.

Velden, G.M. van der

Een voor ons heem uiterst belangrijke publicatie. 1973 pag. 137.
Een opmeeting van de landerijen van Bokhoven in 1752. 1974 pag. 137.

Verboord, Adrie

Schoenen in de Langstraat. 2019 pag. 124.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Enkele boeken afkomstig uit de kloosters: Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden. 1954 pag. 140 en 149.

Vlemminx, Paul

Lied der ware archief-speurders. 1958 pag. 10.
R-MGT

B E L A S T I N G E N / C IJ N S E N / T I E N D E N e.d.

Honcoop, A.J.J.

Andries Honcoop (1832-1907) en de tiendkwestie in Vlijmen. 1988 pag. 153.

Honcoop, J.

Een betalingsopdracht uit Vlijmen in 1738. 1993 pag. 47.
Het incasseren van dorps- en dijklastente Vlijmen in 1737. 1996 pag. 46.

Hoppenbrouwers, P.

De sociale structuur in de dorpen van het Land van Heusden rond 1375. 1984 pag. 36.

Frenken, A. pr.

Een cijnslijst van de pastorie van Baardwijk. 1960 pag. 24, 42, 92 en 110.

Meijs, Bert

Staat van de 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in Nieuwkuijk, Hedikhuizen en Vlijmen. 1999 pag. 194.
24 hoogst aangeslagenen van Heusden. 2000 pag. 44.
Staat van 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in de gemeenten Herpt, Bokhoven en Engelen. 2000 pag. 162.

N.N.

Quohier of gaderboeck, Onsenoort. 1983 pag. 158.
Quohier of gaderboeck, Engelen. 1984 pag. 47.
Verpondingskohier Hedikhuizen, 1733. 1984 pag. 222.
Verpondingscohier Heesbeen, 1733. 1986 pag. 112.

Oostrum, J. van

Uithangborden en tiendrecht. 1966 pag. 157.

Spijk, C.H. van

Cijns en tienden. 1998 pag. 143.

Velden, G.M. van der

Een staat van de landerijen, tienden en cijnzen van de abdij van Berne uit circa 1580. 1987 pag. 65.
R-MGT

B E R O E P E N en B E D R IJ V E N

A L G E M E E N

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Oude beroepen. 2005 pag. 146.

B A A K S T E R / V R O E D V R O U W

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Volksgeneeskunde en hygiëne uit de oude tijd. 1958 pag. 27 en 47.

B A K K E R

Dungen, C.J.M. van den

Mijn bakkerstijd. 1991 pag. 45.

Groot, Toon

De bakkerij en kruidenierswinkel van Bertus en Jaan Verhoeven. 2013 pag. 25.

Lee, Anton van der

Brood bakken in het bakhuis. 1990 pag. 156.

Mommersteeg, Kees

Den boer es bakker. 1995 pag. 111.

B A R B I E R / K A P P E R

Baardwijk, C. van

Bij Jantje Singelins de barbier, scheren op den duim of op den bolker. 1956 pag. 70. 1999 pag. 150.

Bladel, Mien van

Tinus Elshout, barbier en kapper in Nieuwkuijk. 2009 pag. 186.

Buitenhuis, H.

Memoires van een Vlijmense politiefunctionaris: Een fietsenmaker, die ook kapper was. 1991 pag. 25.

B E T O N W A R E N

Dungen, C.J.M. van den

Het betonwarenbedrijf van Frans van Bokhoven te Vlijmen. 1992 pag. 67.

B O E R E N B O N D

Spijk, C.H. van

100 jaar Boerenbond Drunen-Elshout. 1998 pag. 23 en 38.
De maalderij van de Boerenbond Drunen-Elshout. 1999 pag. 99.
De gascel van de Boerenbond Drunen-Elshout. 1999 pag. 175.
De aardappelstomer in Drunen-Elshout, 1939-1955. 2000 pag. 27.
De glazen pootaardappelbewaarplaats in Drunen. 2000 pag. 76.
Het begin van alle welvaart is... 2000 pag. 136.
De graansilo's van de boerenbond. 2001 pag. 24.
De diepvrieskluizen in Drunen/Elshout. 2001 pag. 45.
De werktuigen coöperatie in Drunen/Elshout. 2001 pag. 61.
De boerenbond Drunen/Elshout tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. 2001 pag. 88.
Het leveren van Regeringsgraan in de oorlog. 2002 pag. 8.
De luchtgekoelde poterbewaarplaats van de Boerenbond Drunen-Elshout. 2002 pag. 24.
Boerenbond Drunen-Elshout van pakhuis naar winkel. 2012 pag. 81.
De C.H.V.; Symbool van vertrouwen? 2014 pag. 94.
Het pakhuis van de Boerenbond in Drunen. 2014 pag. 166.

Wagenberg, M.A. van

75 jaar R.K. Boerenbond te Vlijmen. 1980 pag. 21 en 42.

B R A N D W E E R

Mommersteeg, Giel

Reglement op de brandwering binnen Hedikhuizen. 1993 pag. 41.

Weijenberg, Hans van den

Vier generaties brandweerlieden in Vlijmen, 150 jaar brandweer. 2016 pag. 227.

B R O U W E R

Bokhoven, A.J.L. van

Herbergen in de 16e en 17e eeuw te Heusden. 1953 pag. 68.

Brandt, L.L. van den

Een dochterbedrijf voor brouwerijbenodigdheden. 1992 pag. 163.

Rob

Van wat uit Heusden verdween. 1953 pag. 181.

Spijk, C.H. van

De oorspronkelijke betekenis van 'herberg' en 'bokbier'. 1998 pag. 159.

Verboord, Jan

Van Postal naar de computer; brouwerij Het Hert van Corman. 2006 pag. 173.

C A F É / H E R B E R G

Bokhoven, A.J.L. van

Herbergen in de 16e en 17e eeuw te Heusden. 1953 pag. 68.

Bosch, Marinus van den

De herberg. 1982 pag. 87.

Lee, Anton van der

Het voormalig café van Jan van Dal in Hedikhuizen. 1998 pag. 186. Errata. 1999 pag. 48.

Meijs, pater Gummarus

Merkwaardige verhuispartijen. 1953 pag. 103. 1999 pag. 154.

Sikkers, Leo

Horeca, een groot woord voor de gemeente Vlijmen. 2002 pag. 31.

Spanjers, A.A.

Café 'De leeuw en dijk' te Vlijmen. 1952 pag. 27.

Spijk, C.H. van

De oorspronkelijke betekenis van 'herberg' en 'bokbier'. 1998 pag. 159.

D A E L M A N S

Daelmans, André en Meijs, Bert

Daelmans Banket uit Vlijmen. 2011 pag. 66.

D E L F T, van

Beaard, Bart

Fa. J.M. van Delft en Zn. 2007 pag. 199. Aanvulling 2008 pag. 14.

D I E N S T B O D E

Meijs, Bert

De dienstbode. 2016 pag. 94.

D O K T E R / C H I R U R G IJ N

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Volksgeneeskunde en hygiëne uit de oude tijd. 1958 pag. 27 en 47.

Maas - van der Schans, Dinie

Geneeskunde in vroeger dagen. 2004 pag. 198.

Meijs, Bert

Teeravond St. Anna Gilde. 2008 pag. 185.

N.N.

Artsen van Drunen van 1860 tot 1944. 1958 pag. 115.

Papaver, Dr. A.

Maurice Flacard, geneesheer te Vlijmen van 1796 - 1843. 1956 pag. 13.

F I E T S E N M AK K E R

Meijs, Bert

Een Belgische smid in Nieuwkuijk, 2018 pag. 26.

G L A Z E N I E R / G L A S M A K E R

Beaard, Bart

Rien van der Pol ook een bekend glazenier. 2007 pag. 65.
Historie glazenierskunst. 2007 pag. 76.

Maas, Dinie en Eli

Anton van Hest, de vergeten glazenier uit Vlijmen, 2018 pag. 114.

Meijs, Bert

Glashelder. 2007 pag. 78.

H E R P T, van

Groot, Toon

Van Herpt al 60 jaar in Drunens centrum. 2008 pag. 206.

H O P T E L E R - H A N D E L A A R

Baardwijk, C. van

Iets over gebruiken bij de hopoogst. 1959 pag. 129.

Bosch, Marinus van den

Hop. 1964 pag. 65.

Dungen, C.J.M. van den

Een soort hopeest (De eigenaar van dit schuurtje noemde het 'De Boet'). 1992 pag. 82.

Engelen, A. van

De oude Vlijmense hopteelt. 1951 pag. 21, 58 en 74.

Lee, Anton van der

De ondergang van de hopteelt in De Langstraat. 1995 pag. 165.

Meijs, Bert

De hopteelt. 2010 pag. 141.

Meijs, Bert en Weijenberg, Piet van de

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.
De Vlijmense proef om opnieuw hop te gaan telen. 2015 pag. 210.

N.N.

Hop - Vlijmen. 1951 pag. 96.

Redactie

Foto van de Maand- de Hoeven, Hopeest. 2003 pag. 80.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Hopteelt in de gemeente Heusden. 1879-1918. 1988 pag. 103.

Smulders, F.W.

Vlijmense hophandel. 1959 pag. 22.

Velden, G.M. van der

Inkomsten van de drost-kastelein van Heusden sinds 1556. 1992 pag. 189.

Zon, A. van

Herinneringen aan de oude hopteelt. 1953 pag. 142.
De Vlijmense hopteelt door de eeuwen heen. 1978 pag. 161 en 177.

I M K E R

Jongh, P.C. de

Enige aanvullingen op de bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 92.

Kessel, pater Raymundus van

Uit de ervaringen van een imker. 1960 pag. 124.

Lee, Anton van der en Schijndel, pater Tarcisius van

Pater Tarcisius van Schijndel over bijen. 2003 pag. 74.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De Bieboer. 2003 pag. 75.

Spijk, C.H. van

De bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 19.

K L A P W A K E R

Bijnen, J. van

Reglement en benoeming van Vlijmense klapwakers in 1780. 1998 pag. 111.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

De molestatie van een Vlijmense klapwaker in 1784. 1998 pag. 178.

HBT

Een klepperman. 2019 pag. 95.

Mommersteeg, Giel

Rechterlijk archief Vlijmen, nr. 30, reglement voor de klapperluijden binnen Vlijmen gearresteerd 15 november 1780. 1992 pag. 183.

Rob

Van lantaarn-opstekers, de nachtwacht en de klepperman uit het vroegere Heusden. 1953 pag. 62.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Reglement voor den clapwaker off nagtwaker binnen deeze Heerlijkheid 'Nieuwcuyk'. 1958 pag. 45.

K L E E R M A K E R

Casteleijns, Thomas

Iets uit het verleden van de kleermakerij. 1952 pag. 70.

Dungen, C.J.M. van den

Kleermakers. 1988 pag. 15.

K L O K K E N G I E T E R

Engelen, Dom Adr. van

De meesters Jan en Willem Hoerken, klokkengieters. 1955 pag. 28.

K L O M P E N M A K E R

Coppens, C.

De klompenmakerij. 1951 pag. 94.
Het edele ambacht van klompenmaker. 1951 pag. 98.

Dungen, C.J.M. van den

De klompenmakerij van Driekske van de Pol. 1990 pag. 94.

Lee, Anton van der

De klompenmakerij in de oostelijke Langstraat. 1970 pag. 63, 5-69 en 81.

Meijs, Bert

Klompen in Nieuwkuijk. 2019 pag. 81.

K O L E N B O E R

Breugelmans, pastoor

Vlijmen - Piet van Ooijen zijn geheugenboek. 1956 pag. 88.

K O O I K E R

Bosch, Marinus van den

Kooiker, een moeilijk ambacht. 1966 pag. 52.

Helvoort, J. van

Het eendenkooibedrijf van vroeger tot heden. 1951 pag. 121 en 135.

Helvoort, Bart van

Het eind van de pijp (Het eendenkooibedrijf in de oostelijke Langstraat). 1998 pag. 1, 17, 33, 49, 65, 81 en 97. Errata 1998 pag. 44.

Mommersteeg, Hans

Publicatie reglement weegens de voogel-kooijen in de Meijerije van 's Hertogenbosch anno 1767. 2012 pag. 50.
R-MGT

K R U I D E N I E R

Groot, Toon

De bakkerij en kruidenierswinkel van Bertus en Jaan Verhoeven. 2013 pag. 25.

L A N D B O U W en V E E T E E L T

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.
Bio industrie op de noordrand van de Brabantse zandgronden: al in de 19e eeuw?! 2010 pag. 131.

Bosch, Marinus van den

Dorsen. 1979 pag. 174.

Brand, Piet van den

Veranderingen op onze boerenbedrijven. 1955 pag. 36 en 49.

Crijns, Ir. A.H.

Het streekverbeteringsplan 'De oostelijke Langstraat'. 1959 pag. 3.

Dungen, C.J.M. van den

De boerderij van de kinderen Van Falier, Wolput 29 rond 1920. 1986 pag. 39.
Uithallen van koeien te Vlijmen. 1988 pag. 150.
Koeien hoeden ('koei huujen'). 1989 pag. 57.

Engelen, A. van

Tot waar zijn wij gekomen? 1987 pag. 107.

Essink, H.B.M.

Vuurkruid, wrangwortel en Helleborus Viridis. 1956 pag. 168.

Groot, Toon

Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961-2011. 2011 pag. 97.

Hoefnagel, Mr. J.H.W.A.

Ruilverkaveling en gemeente. 1959 pag. 10.

Hulten, Sjef van

Boterke tot op den bojem, revue juni 1955. 2015 pag. 65.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

De boerenkar, zijn bouw en het gebruik ervan in onze streek. 1956 pag. 19.
Het koeien-hallen in Haarsteeg. 1958 pag. 130.

Kamp, A.

De oostelijke Langstraat. 1959 pag. 14.

Kasteel, J.

Iets over 'schutten' van vee, uit een akte van 1452. 1965 pag. 31.
Vrijwillige ruilverkaveling in Giersbergen. 1963 pag. 116.

Ketelaars, Ir. E.H.

De pluimveehouderij in de oostelijke Langstraat. 1962 pag. 2.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Laurijssens, K.G.

De ontwikkeling van de landbouw in onze streken vanaf de Romeinse tijd. 1982 pag. 91, 105, 155 en 169.

Lee, Anton van der

Stookhout en geriefhout rond de boerderij. 1974 pag. 108.
Het slijpen van zeis en zicht. 1980 pag. 39.
Het reglement van de onderlinge mestkalverenverzekering St. Cunera te Haarsteeg. 1986 pag. 134.
Agrarische rhapsodie. 1987 pag. 21.
Brood bakken in het bakhuis. 1990 pag. 156.
De terugkeer van cichorei. 1994 pag. 111.
De onderlinge varkensverzekering 'St. Antonius' te Nieuwkuijk. 1998 pag. 122.
Een bijzondere Nieuwkuijkse stier uit de oorlogsjaren. 2006 pag. 28.
Agrarische Varia. 2006 pag. 52, 6-66.
De coöperatieve veeverzekering St. Cunera in Vlijmen. 2008 pag. 34.
De onderlinge veeverzekering St. Bernardus te Vlijmen. 2009 pag. 22.
De zandboeren van de Oostelijke Langstraat in de Twintigste eeuw. 2012 pag. 131.
Veevoer op het gemengd zandbedrijf. 2015 pag. 220.
Versierde boter, ofwel; "het oog moet ook wat hebben". 2016 pag. 23.

Lobach, Ir. L.A.L.H.

De ruilverkaveling Heusden, Vlijmen en de Grontmij. 1961 pag. 9 en 37.

Luc

Ontwikkelingen aan de rand (imposante bijdrage vanuit de agrarische visie). 1961 pag. 15 en 41.

Mommersteeg, Giel

Emancipatie niets nieuws. 1990 pag. 62.

Mommersteeg, Kees

Van hakhout en boerengerief naar erwten- en bonenteelt. 1993 pag. 66.
Den boer es bakker. 1995 pag. 111.

Mostermans, J.

De jonge boeren van weleer. 1988 pag. 118 en 182.

N.C.B. Drunen-Elshout

Wat samenwerking vermag. 1968 pag. 94.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Poort, Jan

De Fellenoord van A tot Z. 2002 pag. 97.

Redactie

Foto van de maand. 2003 pag. 48. Karschop

Rooijackers, L.

Beroepsplicht. 1959 pag. 2.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De landbouw te Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1966 pag. 58.
De landbouw te Vlijmen in de 18e en 19e eeuw. 1969 pag. 22.

Spijk, C.H. van

Cijns en tienden. 1998 pag. 143.
De N.C.B. en jonkheer Jos de la Court. 1995 pag. 149.
Twee eierbonden in Drunen. 1999 pag. 66.
De landbouwcrisiswet van 1933. 1999 pag. 186.
Fok- en controlevereniging 'De Vooruitgang' te Elshout. 2000 pag. 11.
De crisis in de landbouw van 1929 tot 1939 en de gevolgen ervan door de boeren en tuinders van Drunen en Elshout. 2000 pag. 60.
De komst van de snijmais. 2000 pag. 166.
Het overschot aan jonge boeren in Brabant en hun emigratie na de Tweede Wereldoorlog. 2010 pag. 152.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.
Het overschot aan jonge boeren in Brabant en hun emigratie na de Tweede Wereldoorlog. 2010 pag. 152.
Waar blijft de tijd. 2015 pag. 49.

Stef

Karnen, een dagelijks terugkerend karwei. 1956 pag. 155. 1999 pag. 135.
Aanvulling hierop Essink, H.B.M. Vuurkruid, wrangwortel en Helleborus Viridis. 1956 pag. 168.

Scholts

Hedikhuizen in ruilverkaveling, Heusden-Vlijmen. 1962 pag. 37.

Timmermans, Drs. V.

De landbouwkundige toestand van de bedrijven in de 'oostelijke Langstraat' met name in het zandgebied. 1963 pag. 2 en 21.

Veltman, A.A.M.

De hennepteelt in Drunen en Elshout. 1952 pag. 6 en 18. 1999 pag. 152.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.

Zon, A. van

Twee tuinbouw-pioniers uit Vlijmens glorietijd. 1953 pag. 24 en 34.

Zon, Marijke van

Vlijmens top-hit anno 1928. 1969 pag. 50.

L E E R L O O I E R

Kasteel, J.

Schors, run en leer. 1964 pag. 53.

Lee, Anton van der

De leerlooierij in vroeger tijden. 1977 pag. 50, 68 en 86. 1978 pag. 85 en 106.

Wolthuis, Drs. E.

Waarom zijn de leerlooierijen, die tot ca. 1860 nog overal in Nederland voorkwamen, in 1906 vrijwel alleen nog te vinden zijn in De Langstraat? 1986 pag. 145.

L I P S

Redactie

Lipsbode - Januari 1959. 1959 pag. 32.

Spijk, C.H. van

Het bedrijf Max Lips in Drunen. 2006 pag. 181.

L IJ K B E Z O R G E R

Mommersteeg, Giel

Instructie voor de gequalificeerden lijkbezorger en doodgraver, gearresteerd in de vergadering van schout en gerechten op den 17de januari 1806 te Hedikhuizen. 1993 pag. 54.

L O O D G I E T E R / K O P E R S L A G E R

Koperslagersgilde

De Pijper en zijn Fluitenbos. 2020 pag. 93.

Meijs, Bert en Schoonen, Wim

Het oude ambacht van koperslager blijft behouden. 2014 pag. 189.

Meijs Bert

Koper- en blikslager uit Nieuwkuijk. 2019 pag. 129.

M A N D E N M A K E R

Beaard, Bart

Noodwoningen in een mandenmakersdorp. 2019 pag. 44.

Brandt, Bertus van den

Hoe mandenmakers uit de gemeente Vlijmen in de Tweede Wereldoorlog aardappel- en bietenrooiers werden. 2009 pag. 71.

Bijnen, J. van

Het maken van mattenkloppers. 1992 pag. 27.

Dungen, C.J.M. van den

Kevers in het teenhout. 1992 pag. 106.

Halder, Dorine van

Het mandenbedrijf. 1973 pag. 3.

Halder, J. van

De mandenmakerij. 1952 pag. 118.

Janssens-van Zon, M.

Manden en hun makers. 1976 pag. 202.

Kessel, pater Raymundus van

Manden en mandenmakers. 1961 pag. 34 en 65.

Kasteel, J.

Noodwoningen in de gemeente. 1968 pag. 74.

Lee, Anton van der

Grepen uit de geschiedenis van de mandenmakerij in de gemeente Vlijmen. 1991 pag. 77, 132, 138, 169 en 189. 1992 pag. 22, 37, 57 en 69. Correctie en aanvulling. 1991 pag. 163. 1992 pag. 41. Aanvulling. 1992 pag. 102.

Loon, Leo van

De mandenmakers en de bijbel. 1998 pag. 42.

N.N.

Een voorspelling over de Vlijmense mandenindustrie. 1987 pag. 158.

Redactie

De mattenklopper. 1992 pag. 26.

Verboord, H.

De mandenexportovereenkomst 1934-1940, nut en nonsens. 1984 pag. 209.
Nooit gedacht. Oorzaak, aanleiding en uitvoering van noodwoningbouw in 1945 in Vlijmen. 1985 pag. 149.
De Langstraatse mandenindustrie in historisch perspectief. 1986 pag. 50.
Van band tot mand... van kuil tot ketel. 1987 pag. 7.
Terug van een dwaalweg. 1987 pag. 33.
Opgravingen in granatenland. 1994 pag. 145.

M E L K F A B R I E K

Brandt, L.L. van den

Oprichting van een Haarsteegse roomboterfabriek in 1896. 1992 pag. 161.
Verlenging van de statuten van zuivelfabriek 'Natura' in 1901. 1992 pag. 164.

Bijnen, J. van

Oprichtingsacte van de melkfabriek te Haarsteeg, 6 maart 1896. 1992 pag. 103.

Hulten, Sjef van

Van boerenknecht tot directeur. 2012 pag. 24.
Frans Spierings en de boterfabriek in Drunen. 2012 pag. 75.
Boter maken in Elshout. 2013 pag. 64.
Van boerenkomaf, Sjef van Kessel. 2013 pag. 189.
De memoires van Sjef van Kessel. 2017 pag. 208.

Spijk, C.H. van

De op- en neergang van de zuivelfabriek te Drunen. 2004 pag. 194.

Vermeulen, pater Arnoldus

Bij het gouden jubileum van de coöperatieve eerste Langstraatse stoomzuivelfabriek te Drunen. 1955 pag. 100.
Bij het Gouden Feest de Cooperatieve zuivelfabriek St. Isidorius te Herpt. 1958 pag. 104.

M E L K R I J D E N

Hulten, Sjef van

Roomrijden voor de Drunense melkfabriek, 2018 pag. 34.

M O L E N A A R

Bak, P. Albericus

De Drunense molen. 1954 pag. 171.

Brandt, L.L. van den

Verregaande samenwerking tussen Langstraatse molenaars in 1837. 1996 pag. 12.

Essink, H.B.M.

De oudste Drunense molenaars; de straat 'de scheet' in Drunen. 1955 pag. 111.

Fitters, Kees

De molen van Elshout. 1983 pag. 7.

Hornman, C.

De oude molen van Baardwijk. 1982 pag. 45.

Jongh, P.C. de

Enige aanvullingen betreffende de korenmolen in de Stationstraat te Drunen. 1995 pag. 44.

Loon, Marius van

De Heusdense molen 'Nooit gedacht'. 1976 pag. 19.
Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1977 pag. 6. 1981 pag. 53, 73, 81, 102 en 115.
De stellingmolen 'Emma' te Nieuwkuijk. 1977 pag. 45.

Spijk, C.H. van

De Papensteeg te Drunen. 1994 pag. 66.

Swane, J.A.W.

Mulders in Brabant. 1965 pag. 205.

Vaan, Bert de

De molenaar en zijn molen. 2019 pag. 40.

Zeeuwen, W.J.

Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.

M U T S E N M A A K S T E R / M U T S E N W A S S T E R

Meijs, Bert

Goed gemutst. 2002 pag. 169.

O L I E M O L E N A A R

Meijs, Bert

Betwisten van een vordering in 1773. 2000 pag. 57.

P O L I T I E A G E N T

Buitenhuis, H.

Memoires van een Vlijmense politiefunctionaris: Een fietsenmaker, die ook kapper was. 1991 pag. 25.
Abraham. 1991 pag. 40.
Nachtsurveillance op de fiets. 1991 pag. 57.
Dubbel pech. 1991 pag. 67.
Pannekoeken. 1991 pag. 123.
Hermann Jablonski. 1991 pag. 150.
Vogelwet. 1991 pag. 164.
Op vrijersvoeten. 1991 pag. 179.

P O S T B O D E / P O S T K A N T O O R

Beaard, Bart

Het postkantoor van Heusden. 2014 pag. 65.
De postgeschiedenis van Haarsteeg. 2014 pag. 173.
De postgeschiedenis van Elshout. 2015 pag. 17.
De postgeschiedenis van Vlijmen. 2015 pag. 105.
De postgeschiedenis van Nieuwkuijk. 2017 pag. 177.

Baardwijk, C. van

'tante Pos' in 1900. 1956 pag. 22.

Jongh, P.C. de

Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 2006 pag. 6-73.

Lee, Anton van der

Een hulp-brievenbesteller in Hedikhuizen anno 1900. 1975 pag. 49.

Meijs, Bert

Drunen, eens een belangrijke schakel in het Postvervoer. 2009 pag. 174.

R I E T D E K K E R

Dungen, C.J.M. van den

De rietdekker, anno 1920. 1986 pag. 113.

Ruyter, Th. de

Het vak van de riet- en strodekker. 1951 pag. 92. 1952 pag. 28.

S C H I L D E R

Sikkers, Leo

Nijverheid in vroeger dagen. 2001 pag. 124.
Nijverheid in vroeger tijd. 2021 pag. 170.

Spijk, C.H. van

Kleur bekennen. 2012 pag. 129.

S C H I P P E R / V E E R M A N

Breugelmans, pastoor

Engelen-Den Bosch. 1954 pag. 164.

Engelen, A. van

Heusdense haven. 1956 pag. 82.
Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 161. 1986 pag. 78.
Uit Haarsteeg's verleden. 1964 pag. 3.
Het sas te Hedikhuizen. 1965 pag. 36.

Hornman, C.

Een pontveer in De Langstraat. 1978 pag. 111.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

De schipper van Helvoirt op Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1959 pag. 28.

Meijs, Bert

Schipper mag ik overvaren. 2007 pag. 27.
Het veer van Vlijmen. 2019 pag. 49.

N.N.

Reglement voor het veer Vlijmen-Den Bosch uit 1734. 1995 pag. 72.

Poort, W.A.

Van het Vlijmense veer en de Vlijmense vissers. 1952 pag. 133.

Sinninghe, Jacques R.W.

Reglement wegens de vragtloonen voor den marktschipper, vaarende van 's-Gravenhage op de stad Heusden. 1953 pag. 106.

S C H O E N M A K E R / S C H O E N F A B R I E K

Hart, J. de

De schoenmakerij rond 1900. 1952 pag. 86.

Hensen, H.M.

Schoenmaker blijf bij je leest. 1980 pag. 33.

Lee, Anton van der

Een hulp-brievenbesteller in Hedikhuizen anno 1900. 1975 pag. 49.

N.N.

Drunen, bakermat van de betere schoenmakerij. 1992 pag. 62.

Sikkers, Leo

Nijverheid in vroeger dagen. 2001 pag. 124.
Nijverheid in vroeger tijd. 2021 pag. 170.

Spijk, C.H. van

De schoenindustrie in Drunen. 2006 pag. 5.

Verboord, Adrie

Schoenen in de Langstraat. 2019 pag. 124.

S C H O U T

Blom, Trees

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden; een correctie. 1989 pag. 183.

Griendt, J.G.G.P. van de

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden. 1989 pag. 85. 1990 pag. 139.

S L A G E R

Dungen, C.J.M. van den

Uithallen van koeien te Vlijmen. 1988 pag. 150.
Huisslachting. 1989 pag. 4.

Mommersteeg, Kees

Over slachten en uithallen. 1993 pag. 38.

Redactie

Twee eeuwen ambachtelijke slagerij C. Janson. 2010 pag. 170

S M I D

Lee, Anton van der

Dorus Boelen, dorpssmid van de Haarsteeg. 1984 pag. 7 en 24.

Meijs, Bert

Een Belgische smid in Nieuwkuijk, 2018 pag. 26.

Weijenberg, Piet van de

Smederij van de Weijenberg. 2013 pag. 2.
Drie generaties smeden. 2013 pag. 157.
image008

S T R O O P F A B R I E K

Boxtel, René van

Koffiestroop uit Heusden. 2016 pag. 45 en 83.

Rooij - Mommersteeg, Francien van en Sikkers, Leo

Stroopfabrieken in Herpt. 2002 pag. 6.

T A B A K S T E E L T / S I G A R E N F A B R I E K

Jongh, P.C. de

De teelt van amateurtabak in Elshout in periode 1940-1950. 2016 pag. 90.

T I M M E R M A N

Beaard, Bart

Doodskisten in onze omgeving in de naoorlogse jaren. 2013 pag. 19.

Lee, Anton van der

Het vervaardigen van gebinten voor boerderijen. 2003 pag. 184.

Mommersteeg, Giel

Een timmermansrekening uit 1850. 1997 pag. 80.

Sikkers, Leo

Nijverheid in vroeger dagen. 2001 pag. 124.
Nijverheid in vroeger tijd. 2021 pag. 170.

T O G E R

Kempenaars, F.

De 'Togers' van Engelen. 1953 pag. 52.

Geerts, Bertie

Toogongeluk. 2005 pag. 191.

T O U W S L A G E R

Dungen, C.J.M. van den

Van Buul's touwslagerijen. 1987 pag. 55.

V E E A R T S e.d.

Lee, Anton van der

Jos Geelen, veeverloskundige. 1980 pag. 84. Erratum. 1980 pag. 112.

Loo, Joost van der

Naspeuringen betreffende de Helvoirtse-Vlijmense familie van Wagenberg. 2011 pag. 130.

V E L D W A C H T E R

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Willem Struyk, veldwachter van Hedikhuizen. 1954 pag. 31.

Mommersteeg, Giel

Een (rare) schutter te Haarsteeg / Hedikhuizen. 1992 pag. 34.

V I S S E R

Dungen, C.J.M, van den

Kiske den Diepen en Drika Aarts. 1986 pag. 111.

Helvoort, J. van

De visserij in Vlijmen. 1959 pag. 110.

Poort, W.A.

Van het Vlijmense veer en de Vlijmense vissers. 1952 pag. 133.

V L E E S K E U R M E E S T E R

Lee, Anton van der

Wederwaardigheden van een keurmeester volgens de vleeskeuringwet. 2009 pag. 34.

W A G E N M A K E R

Dungen, C.J.M. van den

De wagenmakerij van Gert van Stokkum te Vlijmen. 1987 pag. 188.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

De boerenkar, zijn bouw en het gebruik ervan in onze streek. 1956 pag. 19.

W I N K E L I E R

Meijs, Bert

Winkel van Sinkel. 2012 pag. 141.

F O L K L O R E / V O L K S V E R H A L E N / O U D E G E B R U I K E N

Baardwijk, C. van

't Ermenconcert. 1952 pag. 98.
Bij onze grootouders aan tafel. 1953 pag. 58.
Zó was 't vroeger. 1954 pag. 16, 32 en 46.
De kleding onzer grootouders. 1954 pag. 61.
De woning onzer voorouders. 1954 pag. 122.
Zondag- en kermisviering onzer grootouders. 1954 pag. 151.
Gebruiken bij geboorten en overlijden. 1954 pag. 186. 1999 pag. 144.
'tante Pos' in 1900. 1956 pag. 22.
Bij Jantje Singelins de barbier, scheren op den duim of op den bolker. 1956 pag. 70. 1999 pag. 150.
Herinnering aan kermisvolk en kooplui. 1958 pag. 119.
Van bedelaars en marskramers. 1958 pag. 148.
Iets over gebruiken bij de hopoogst. 1959 pag. 129.
Het geestelijke kaartspel (oud lied). 1999 pag. 204.

Beaard, Bart

Verhalen uit Engelen. 2014 pag. 26.

Bokhoven, A.J.L. van

Gebruikelijke munten in de 18e eeuw en begrafenisgebruiken in die eeuw. 1953 pag. 36.
Een vervloeking over Herpt. 1954 pag. 137.

Bosch, Marinus van den

Spotnamen. 1966 pag. 151.
Onze spelen. 1970 pag. 36.
Middelen tegen tandpijn. 1978 pag. 101.
Raadgevingen en volksverhalen. 1978 pag. 119.
De ouderwetse dorpskermis. 1980 pag. 31.
De koekoek in het volksgeloof. 1981 pag. 76.
De herberg. 1982 pag. 87.

Buren-van den Dungen, A.M. van

Driekoningen. 1995 pag. 183.

Delft, A.J.A.C. van

De boerencarré. 1966 pag. 17.
Nog springlevende folklore. 1968 pag. 54.

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Dircksens, Nico en Kivits, Marja

Rommelerei, 2018 pag. 23.

Dungen, C.J.M. van den

Traktement of zondagscent. 1985 pag. 17.
Kiske den Diepen en Drika Aarts. 1986 pag. 111.
De jaarwisseling. 1987 pag. 2.
Toveren, anno 1920. 1988 pag. 11.
Beukennootjes rapen en tiend betalen. 1988 pag. 168.
R-MGT
Carnaval Elshout
Wat mijn moeder vertelde. 1990 pag. 151.
Bij het overlijden, anno 1920. 1991 pag. 181.
Rond de geboorte, anno 1920. 1991 pag. 194.

Dijkstra, W.

Carnaval in Heusden. 1983 pag. 24.

Engelen, A. van

Resten van folklore. 1954 pag. 109, 125, 138 en 147.
Verdwenen kinderspelen. 1957 pag. 169. 1958 pag. 22, 43 en 75.
De trouwring. 1963 pag. 54.
Memoires van een oud-inwoner van Haarsteeg. 1964 pag. 219.
Komieken van het oude Haarsteeg. 1987 pag. 166. 1988 pag. 169.

Engelen, L. van

Over dorpsfiguren gesproken. 2004 pag. 42. Rectificatie. 2004 pag. 107.

Essink, H.B.M.

Het 'baasmaken' van de langstlevende inDrunen en Nieuwkuijk en het Bosscherecht van vruchtgebruik. 1956 pag. 97.
Voor- en roepnamen. 1956 pag. 158 en 165.

Folter, M. de

Van kerstboom tot Driekoningen. 2005 pag. 203.
Een eierleggende paashaas. 2007 pag. 62.
Een eierleggende Paashaas? 2020 pag. 45.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

'Als ge in de spiegel kijkt...staat de duivel achter je'. 1974 pag. 49.

Groot, Toon

'Het vijfde rad' van groep-lopen tot reisgezelschap. 2006 pag. 18.
60 Jaar carnaval in Elshout, 2018 pag. 260.

Heijden, H. van der

Jeugdherinneringen uit de vorige eeuw. 1985 pag. 26.

Heijden, Ton van der

De gruwelijke moordenaar van Heusden. 2004 pag. 25.

Hornman, C.

Nogmaals kaarsje springen. 1996 pag. 1.

Iersel, Trees van

Kant en klederdracht. 1988 pag. 35.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Folklore. 1951 pag. 9 en 16.
Folklore, overlijden, uitvaart en begrafenis. 1951 pag. 126. 1952 pag. 166.
Folklore rond het huwelijk. 1952 pag. 29 en 45.
Een merkwaardig oud boerengebruik. 1954 pag. 21.
Spreekwoorden en gezegden in ons heem. 1954 pag. 28, 37, 56,104 en 120.
Heksen, spoken, bijgeloof en bijgelovige praktijken in ons heem. 1954 pag. 183 en 198. 1955 pag. 8. 1999 pag. 138.
Onze volksgebruiken in de Goede Week en op Pasen. 1955 pag. 56.
'Geef mij 'n nieuwe hoed'. 1956 pag. 9.
Oude en nieuwe gebruiken bij kalenderfeesten. 1957 pag. 20 en 176.
Volksgeneeskunde en hygiëne uit de oude tijd. 1958 pag. 27 en 47.
Hoe het kasteel van Onsenoort in de kerstnacht verzonk. 1990 pag. 178.

Janssens-van Zon, M.

Zalig nieuwjaar. 1974 pag. 186.
Uitvaart. 1975 pag. 194.

Jongh, P.C. de

Verbod op volksgebruiken te Heusden in 1701. 1996 pag. 165.

Kasteel, J.

De boerenmuts. 1963 pag. 69.

Katja

Den Brats. 1953 pag. 27.

Lee, A.E. van de

Herinneringen uit mijn jeugd. 1989 pag. 129.

Lee, Anton van der

Grootvader. 1970 pag. 100. Aanvulling. 1970 pag. 143.
Van kattekwaad tot erger. 1974 pag. 8.
'Den vuilen Unentse prop'. 1980 pag. 218.
Herinneringen van een 104-jarige. 1981 pag. 97.
Overal mesthoopjes. 1982 pag. 50.
De meimaand in de folklore. 1982 pag. 85.
Over miezemuizen, koekoeken, beesten en liegen. 1983 pag. 82.
Agrarische rhapsodie. 1987 pag. 21.
Kaarsje springen. 1994 pag. 1.
Het speelgoed uit mijn kinderjaren. 1997 pag. 41.
In kannen en kruiken, bouwoffers en heksenbestrijding. 2006 pag. 146 en 162.

Meijs, Bert

Het loopt op rolletjes. 2018 pag. 33.
Een stenen huis. 2018 pag. 281.
De sigaar zijn. 2019 pag. 31.
Het loodje leggen. 2019 pag. 113.
Vlaggen. 2020 pag. 94.
Duistere zaken. 2020 pag. 194.

Mostermans, J.

Nostalgie? 1988 pag. 13.
Kèkte mee efkus om? 1989 pag. 62.
Kèkte nog efkes mee? 1990 pag. 15.

N.N.

Tafelen. 1958 pag. 65.
De burcht Nyenrode. 1966 pag. 75.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.

Oosterhout, Piet van

Spookgeschiedenis met een staartje in Vlijmen. 2014 pag. 213.

Oostrum, J. van

Een volksverhaal over de plaatsnaam 'Baardwijk'. 1965 pag. 23.
Spotnamen. 1966 pag. 27.
De wapensmid van Baardwijk. 1967 pag. 189. 1968 pag. 134.
De drie peperkoeken. 1969 pag. 17.
Tempora, o mores. 1971 pag. 146.
De rommelpot. 1974 pag. 17.
Driekoningen en koppermaandag. 1976 pag. 13.
Spoken. 1976 pag. 54.
R-MGT
Rommelpot

Peters, H.G.M.

Erpellast. 1952 pag. 32 en 64.
Hoe het Elshoutse klooster in de kerstnacht verzonk. 1952 pag. 178.

Pol, A. van der

Mijn moeder vertelde. 2005 pag. 89.

Pol, G.A. van der

Uithangborden. 1965 pag. 207.

Redactie

Het boekske van menaoriske. 1951 pag. 71.
Prutske leeft het vertrek der paasklokken mee. 1977 pag. 49.
Evolutie van de pastoorsmeid in vroeger tijden. 1999 pag. 169.
Tradities rond kerst en oud en nieuw. 2006 pag. 178.

Rob

Verdwenen gebruiken in Heusden. 1953 pag. 18.

Rooij, L.J.F. de

Carnaval in 'Terpersdurp'. 1983 pag. 22.

Schneider, Corneel

Ons Toontje, het hovenierke. 1968 pag. 141.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Sint Maarten, 11 november. 1964 pag. 235.

Sinninghe, Jacques R.W.

Het manneke mee de bult. 1951 pag. 102.
Uitreksels uit het sagenboek Engelen, Hedikhuizen en Heusden. 1960 pag. 41 en 95.

Smulders-Schellekens, Riet

Rituelen rondom dood en begraven. 2009 pag. 56.

Spijk, C.H. van

Over rijst en kaf strooien bij een huwelijk. 1998 pag. 94.
Mollenvangers van de vaste wal. 1998 pag. 175.

Stef

Kinderspelen. 1953 pag. 44 en 77. 1999 pag. 157.
Uit de oude doos. 1954 pag. 42.

Toorians, J. Fzn.

Uithangborden. 1970 pag. 87.

Vermeulen, pater Arnoldus

Bezweringen en overlezingen. 1958 pag. 178.

Vaan, Bart de

Kis, de leugenaor. 2016 pag. 29.

Vaan, N. de

Knotwilgendam sinds 1862 1983 pag. 26.
De schutspatroon van Knotwilgendam. 1984 pag. 17.

Vaessen, N.J.

Het goudschip uit Indië. 1954 pag. 21 en 39.

Velden, G.M. van der

Waar gebeurd te Bokhoven. 1974 pag. 61.

Water, J. van de

Raadgevingen en voorschriften. 1959 pag. 156, 170 en 183. 1961 pag. 89, 105, 125, 132, 153 en 178. 1962 pag. 8, 68 en 94. 1963 pag. 23. 1980 pag. 25,71 en 132. 1981 pag. 62, 91 en 174. 1982 pag. 36, 54, 102 en 119. 1983 pag. 44. Rectificatie. 1983 pag. 46 en 77.

Wiel, Rini van de

Helden. 2019 pag. 77.
Lego. 2019 pag. 94.

Wouters, Rini en Ossenblok, Johan van de

Nogmaals Piet van Oijen. 1986 pag. 97.

Zon, A. van

Oude weervoorspellingen. 1953 pag. 149 en 176.
Vastelaoved in aauw Vlijmen. 1967 pag. 5 en 17.
Kermes in aauw Vlijmen. 1968 pag. 44.
Jonas van de Haorsteeg. 1968 pag. 121.
Allerziele. 1968 pag. 154.
Zand erover. 1968 pag. 168.
In donkere nachten. 1971 pag. 205.
Brand in de kerstnacht. 1973 pag. 198.

Zon, Marijke van

Zo druk, als de pan op vastenavond. 1970 pag. 5.
Rode wijn en brandewijn. 1971 pag. 124.
Vlijmen uit de 'doekjes'. 1972 pag. 152.
Bruiloft in Vlijmen. 1973 pag. 156.
R-MGT
Piet van Oijen

F O T O van de M A A N D

Diversen

2003 pag. 48  Karschop
2003 pag. 64  Onbekende plaats
2004 pag. 192 Nederhemert, veer
2006 pag. 176 Aannemer de Bonth
2008 pag. 16  Sigarettendoosje 1926
2008 pag. 32  Hulpgat Elshoutse zeedijk
2008 pag. 80  Barometer
2018 pag. 32  Sluis Bosschesloot

Bokhoven

2000 pag. 144 Processie St. Cornelius
2003 pag. 144 Maasdijk
2008 pag. 48  Lepeltje
2009 pag. 80  Kaart Kuyper 1865
2010 pag. 144 Fanfarekorps Sint Cornelius
2013 pag. 96  Raadhuis

Doeveren

2002 pag. 48  Dorpsstraat
2005 pag. 16  NH Kerk
2013 pag. 180 Hervormde kerk
2016 pag. 16  Dubbele Sluis
2018 pag. 224 Hulpgat paal

Drunen

2000 pag. 80  Werklieden
2001 pag. 64  Festiviteiten geb. Juliana
2001 pag. 128 Drumband
2002 pag. 64  Luchtfoto 1944
2002 pag. 96  Tram
2002 pag. 144 Fellenoord
2004 pag. 108 Fam. v. Vugt tijdens WO-1
2005 pag. 176 RK Kerk
2006 pag. 6-80 Bijenvereniging 12,5 jr.jubileum
2007 pag. 64  Molen Hertogin Johanna van Brabant
2007 pag. 188 Molen Papensteeg
2009 pag. 48  Kaart Kuyper 1865
2010 pag. 64  Harmonie De Volharding
2011 pag. 48  Kasteel d'Oultremont
2011 pag. 80  Molen Hertogin Johanna van Brabant
2011 pag. 144 Melkfabriek
2011 pag. 176 Bakkerij Willemse
2012 pag. 16  Duinen
2012 pag. 64  Zandafgraving
2012 pag. 112 Kasteel
2012 pag. 128 Heidijk/Zeeg
2012 pag. 144 Giersbergen
2014 pag. 64  Kamperen Drunense Duinen
2014 pag. 204 Intocht St. Nicolaas
2016 pag. 100 Lips Drunen
2017 pag. 212 Protestantse kerk
2018 pag. 252 Gemaal Loonse Vaart

Elshout

2000 pag. 48  OLV Schuts
2001 pag. 16  Bakker Tausch
2002 pag. 64  Luchtfoto 1944
2002 pag. 80  Kapelletje
2002 pag. 160 Fam. Pulles-Vermeer
2002 pag. 176 Gemeentehuis
2003 pag. 96  Kerkstraat
2005 pag. 192 RK Kerk
2007 pag. 48  Molen Wolfshoek
2008 pag. 172 Wonderbeeld Maria
2010 pag. 80  Fanfare Eendracht Maakt Macht
2011 pag. 64  Klooster Mariastichting
2012 pag. 80  Zeedijk
2012 pag. 96  Huis ter Kwak
2013 pag. 80  Raadhuis
2014 pag. 16  Herberg
2016 pag. 84  Processie voor de Wonderbare Moeder

Engelen

2003 pag. 160 Diezekant
2009 pag. 140 Kaart Kuyper 1865
2010 pag. 160 Muziekver. Tot Onderling Genoegen
2017 pag. 48  Oude Lambertuskerk
2018 pag. 48  Sluis Engelen

Haarsteeg

2000 pag. 2  Reinier Paping en Wim v.Heist
2000 pag. 96  Jongerenkoor
2001 pag. 32  Raad van Elf
2001 pag. 96  Glaskunst Rien v.d. Pol
2003 pag. 80  De Hoeven, Hopeest
2005 pag. 80  RK Lambertuskerk
2007 pag. 96  Poldermolen Vergereind
2010 pag. 32  Harmonie St. Cecilia
2013 pag. 196 Raadhuis
2014 pag. 80  Groep Haarsteegse dames op reis
2018 pag. 96  Koningsvliet
R-MGT
Hopeest

Hedikhuizen

2001 pag. 48  Jachtgezelschap
2004 pag. 16  Fort Bernse Hoeve
2004 pag. 176 Heleind aanleg Bergse Maas
2005 pag. 48  RK Kerk
2009 pag. 64  Kaart Kuyper 1865
2011 pag. 32  NH Kerk
2017 pag. 16  Protestantse kerk
2018 pag. 16  Sassluis

Heesbeen

2009 pag. 32  Kaart Kuyper 1865
2017 pag. 72  Hervormde kerk

Herpt

2000 pag. 190 Harmonie
2003 pag. 16  Hoofdstraat
2003 pag. 190 Bernse Hoef
2004 pag. 48  Soldaten WO-1/melkfabriek
2005 pag. 32  RK Kerk
2006 pag. 5-64 Harmonie de Eendracht
2008 pag. 188 Bernse Veer
2010 pag. 96  Fanfarekorps
2011 pag. 16  Melkfabriek
2012 pag. 48  Oude Maasje
2013 pag. 32  Raadhuis
2016 pag. 192 Bernse Veer
2018 pag. 112 Oude Maasje
2018 pag. 268 Gemaal Herpt

Heusden

2000 pag. 32  Scheepswerf, inzegening dr. Mgr. Bekkers
2002 pag. 16  Wilhelminapein
2004 pag. 32  Kasteel
2004 pag. 92  Mijnenveger H.M. Leersum
2004 pag. 160 Aanleg Kade
2005 pag. 64  Catharijnekerk
2006 pag. 144 Opening Stadhuis
2007 pag. 172 Stellingmolen
2008 pag. 64  Etiket Heusdensche Conservenfabriek
2009 pag. 16  Kaart v. Jacob van Deventer
2009 pag. 172 Luchtfoto Heusden
2013 pag. 16  Marechausseekazerne
2013 pag. 48  Raadhuis
2017 pag. 32  Catharinakerk
2017 pag. 112 Catharinakerk

Nieuwkuijk

2000 pag. 128 Hondenkar met Dikmans
2000 pag. 176 Postduivenvereniging
2001 pag. 144 Geslaagden landbouwschool in 1960
2001 pag. 158 Het Hoog
2003 pag. 176 Fam. Fitters
2005 pag. 96  RK Kerk
2006 pag. 16  Carnavalsgroep Het Overschotje
2006 pag. 64  Voetbalkampioenselftal 1951
2006 pag. 160 Optocht
2007 pag. 32  Emmamolen
2007 pag. 156 Standerdmolen Onsenoort
2008 pag. 204 Grenspaal
2009 pag. 156 RK Kerk in 1944
2010 pag. 16  Harmonie de Eendracht
2010 pag. 176 Harmonie de Eendracht
2012 pag. 32  Zwembad
2014 pag. 32  Op bedevaart naar Lourdes
2016 pag. 32  Carnavalsgroep

Vlijmen

2000 pag. 64  Kerkkoor in 1950
2000 pag. 160 Barbaraschuts
2001 pag. 80  Vlijmense Boys
2002 pag. 32  Gemeente raad
2003 pag. 32  Plein, fam v. Engelen v.d. Wiel
2005 pag. 160 NH Kerk
2006 pag. 32  Goudenbruiloft fam. v.d. Wiel-v.d. Leur
2006 pag. 48  10 jr. jub. Ver. Van Commissionairs
2007 pag. 16  Molen de Akker
2008 pag. 96  Koekfabriek v.d. Ven
2009 pag. 96  Kaart Kuyper 1865
2010 pag. 48  Harmonie Concordia
2011 pag. 96  ABN-AMRO bank
2011 pag. 160 Hotel `t Zwarte Schaap
2013 pag. 164 Woonhuis Van Wagenberg Wolput
2014 pag. 48  Rijwielhandel De Vaan, met groep Sparta bromfietsers
2014 pag. 96  Strand Scheveningen, Bertha Prinsen de Vaan, Antje van Falier en Daantje Hendriks
2014 pag. 172 Moerputtenbrug
2014 pag. 188 Aanleg A59 de Maasroute
2016 pag. 48  Vlijmense Boys
2016 pag. 208 RK Kerk

Waalwijk

2017 pag. 228 Gemaal Gansoijen
R-MGT

G E B O U W E N / V E S T I N G W E R K E N e.d.

ALGEMEEN

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Noodwoningen in een mandenmakersdorp. 2019 pag. 44.
Het kleinste huisje van Elshout. 2019 pag. 150.

Buytene, Ir. Arie J. van

Iets over monumentenzorg in Nederland. 1990 pag. 81.

Dircksens, Nico

Een pand met een bijzondere geschiedenis. 2019 pag. 57.

Engelen, A. van

Tot waar zijn wij gekomen? 1987 pag. 107.

Meijden, Cees van der

Het oude monumentale kerkhofje van Oud Heusden. 2012 pag. 18.

Redactie

Heusden, het verdedigen waard. 2010 pag. 66.

ABDIJ

Kessel, pater Raymundus van

Bezoek aan het 'oude huis' te Berne. 1959 pag. 41 en 88.

Redactie

Maquette van de abdij van Berne. 1992 pag. 46.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Berne, (bij drie platen). 1957 pag. 15.

Witjens - Ten Sijthof, N.

Over 'Het oude huis te Berne' bij Nederhemert. 1984 pag. 132.

BEGRAAFPLAATSEN

Beaart Bart

De uitvaart en begrafenis van Tinus Verboord op 10 juni 1942. 2021 pag. 33.
Het verhaal achter een grafmonument in Hedikhuizen. 2021 pag. 101.

Dircksens, Nico

Joodse begraafplaats in Heesbeen, 2018 pag. 93.

BOERDERIJEN

Beaard, Bart en Hartjes, Ad

Van Herpt te Herpt. 2016 pag. 209.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Henken, Paul

De spoorbrug in de Baardwijkse Overlaat. 2020 pag. 237.

Dircksens, Nico

De laatste hoeve (requiem voor een monument) 2014 pag. 201.

Drijvers, P.

Boerderij Fellenoord te Drunen. 1968 pag. 4.

Dungen, C.J.M. van den

De boerderij van de kinderen Van Falier, Wolput 29 rond 1920. 1986 pag. 39.

Groot, Toon

Elshout aan een ramp ontsnapt. 2013 pag. 42.

Lee, Anton van der

Boerderij 'De Fellenoord', een tussenbalans na 25 jaar. 1993 pag. 59.
Het vervaardigen van gebinten voor boerderijen. 2003 pag. 184.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Wederopbouwtegels. 2003 pag. 30.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 1, 18, 37, 54, 113, 129, 156, 169 en 178. 1986 pag. 2, 58, 90, 115 en 212. 1987 pag. 58 en 191. 1988 pag. 192. 1990 pag. 43.
Maquette van een Langstraatse boerderij. 1987 pag. 47.
Oude boerderijen in ons heem, schuren op Giersbergen. 1992 pag. 48.

Poort, Jan

De Fellenoord van A tot Z. 2002 pag. 97.

Verboord, H.

Van 1746: boerderij in de brand tot 1997: boerderij in de branding. 1998 pag. 55.
Nogmaals 'Achterstraat 66, Vlijmen, 1748'. 1998 pag. 70.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.

Vlugt, J.M. van de

Rondom het schilderij 'het vrouwke van Wezel'. 1968 pag. 2.

BRUGGEN

Burgt, Antoon van der

De gietijzeren boogbrug op Mariënkroon. 2010 pag. 73.

Kasteel, J.

De nieuwe brug bij Heusden. 1964 pag. 247.

CAFE / HOTEL

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Jongste, Koos de

'In den gekroonden hoed', geschiedenis van een Elshouts café. 2000 pag. 154.

Meijs, pater Gummarus

Merkwaardige verhuispartijen. 1953 pag. 103. 1999 pag. 154.

Rob

Wat in Heusden aan café's verdween. 1953 pag. 13.

Spanjers, A.A.

Café 'De leeuw en dijk' te Vlijmen. 1952 pag. 27.

GEVELSTENEN

Redactie

Oude gevelsteen. 1966 pag. 128.

HOPEEST

Dungen, C.J.M. van den

Een soort hopeest (De eigenaar van dit schuurtje noemde het 'De Boet'.) 1992 pag. 82.

Mommersteeg, Giel

Reparatie van een Vlijmens huis met hopeest in 1760. 1994 pag. 62.

Redactie

Foto van de Maand- de Hoeven, Hopeest. 2003 pag. 80.
R-MGT
Hubertuskapel Drunen

KAPEL

Aalst, Tom van der

De Sint Clarastok in Drunen. 2012 pag. 98.

N.N.

De Klarastok van Drunen. 1957 pag. 90.

Peters, Herman

De ramen van de St. Hubertuskapel te Drunen. 2011 pag. 87.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De St-Clarastok te Drunen. 1954 pag. 132. Aanvulling. 1957 pag. 90.

KASTELEN

Aarts, Bas

Speurtocht in Oudheusden. 2017 pag. 2.

Aarts, Bas, Gruben, Rob, Pelders, Gerard, Schellekens, John en Schel, Tonnie

Zoektocht naar het kasteel van Hedikhuizen. 2017 pag. 113.

Bokhoven, A.J.L. van

De priester Jan van Esch sterft op de voorpoort van het kasteel te Bokhoven. 1957 pag. 87.
Rondleiding door het kasteel van de toenmalige baronie van Bokhoven in het jaar 1624. 1958 pag. 151.
Uit de historie van Heusden en Vlijmen. 1964 pag. 201.
De Hongerenburcht (Hommelenburcht) te Vlijmen. 1965 pag. 33.
Het Bokhovense kasteel in het jaar 1672 verwoest. 1974 pag. 145.

Bosch, Marinus van den

Het slot te Heesbeen. 1969 pag. 20.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Engelen, A. van

Nogmaals de Hongerenburg te Vlijmen. 1965 pag. 125.
Kanttekeningen omtrent het Drunens kasteel. 1988 pag. 33.

Graaff, A.L. de

Het kasteel van Hedikhuizen. 1978 pag. 65.
De inboedel van het kasteel Onsenoort in 1672. 1979 pag. 80.

Helvoort, Ed van

Bewoners van de Hongerenburcht te Vlijmen. 1965 pag. 13.

Lee, Anton van der

De toren van Onsenoort. 1993 pag. 170.
Nogmaals 'Het kasteel in de Mortel'. 2000 pag. 140.

Loon, Marius van

Valkenvoort als Heerlijkheid. 1972 pag. 98.
Het duistere Valkenvoort. 2005 pag. 91.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1986 pag. 212.

Meijs, Bert

De bouwgeschiedenis van kasteel Onsenoort. 2017 pag. 213.
Baron van Wijdenbruck: Waar rook is, is daar altijd ook vuur? 2017 pag. 239.

N.N.

De burcht Nyenrode. 1966 pag. 75.
Heusdense oudheden. 1966 pag. 166.

Oosterhout, Piet van

In het land der verdwenen kastelen, 2018 pag. 97.

Oostrum, J. van

Duisternis rond 'Valkenvoort'. 1970 pag. 130.

Opzeeland, Bert van

14e-eeuwse Hongerenburcht gevonden. 2008 pag. 94.

Peer, P. van

De ontploffing van de kruittoren van het kasteel te Heusden op 24 juli 1680. 2000 pag. 120.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Onsenoort. 1954 pag. 65. 2004 pag. 50.
De hongerenburcht te Vlijmen. 1963 pag. 108.
Archeologische opgraving van het kasteel Nijenrode te Oudheusden. 1972 pag. 166.
Het Slot te Heesbeen. 1972 pag. 173.
Het kasteel van Gansoyen. 1976 pag. 86.

Smulders, F.W.

Streekgeschiedenis: Steeneborch, het huis van Druenen. 1952 pag. 160.

Spanjers, A.A.

De hongerenburcht te Vlijmen. 1951 pag. 125.

Thijssen, Chr.

Mist in de polder. 1995 pag. 11, 17 en 71.

Velden, G.M. van der

Nieuwe gegevens over het voormalig kasteel van Bokhoven. 1988 pag. 29.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Achttiende-eeuwse gegevens over Gansoyen. 1959 pag. 114.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Het kasteel van Heusden (bij vier gravures). 1957 pag. 29.

Voogd, H.

Gansoijen, het dorp in de Bergsche Maas. 1968 pag. 159.

Wijs, P.L.A.M. de

De Hongerenborg. 1993 pag. 162. 1996 pag. 60.

KERKEN / KERKHOVEN

Baaijens, H.

De nieuwe R.K. kerk voor de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1962 pag. 39.

Beaard, Bart

De Lambertuskerk te Engelen. 2016 pag. 161.

Beekmans, Jan

Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste 100 jaar. 2012 pag. 28 en 41.

Belonje, Mr. J.

Baron van Freisheim en zijn monument te Heusden. 1981 pag. 169.

Bosch, Marinus van den

Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 27.

Breugelmans, pastoor

Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Het R.K.-kerkgebouw te Vlijmen. 1951 pag. 65, 78 en 86.
Grafzerken te Engelen. 1952 pag. 16.
De RK kerk te Hedikhuizen. 1952 pag. 16.
Over het kerkhof te Bokhoven. 1954 pag. 169.
Over het kerkhof te Bokhoven. 1954 pag. 169.
Over de grafkelder der familie Verheyen. 1954 pag. 193. 1955 pag. 2 en 17.

Brandt, L.L. van den

De laatste kerkenbouwer? 1994 pag. 60.
Verkoop bouwrestanten van de Haarsteegse kerk, 1873. 1996 pag. 191.

Buys, J.A.

De Herptse kerk. 1974 pag. 176.
De oude toren te Herpt. 1985 pag. 9.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Everdingen, C.H. van

De Ned. Hervormde kerk te Heesbeen. 1962 pag. 156.

Helvoort, Ed van

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 43.

Heijden, Peter-Jan van der

De voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 161.

Hornman, C.

De kerkgebouwen in Baardwijk in de loop der eeuwen. 1972 pag. 113.
Nederlands Hervormde Kerk in Waalwijk. 1975 pag. 210.
De oudste kerk van Baardwijk. 1975 pag. 198. 1976 pag. 44.
De oude toren van Baardwijk. 1976 pag. 130.
Een onbekende afbeelding van de grote kerk van Baardwijk. 1979 pag. 38.

Janssen, Toine

De R.K. begraafplaats in Vlijmen. 2013 pag. 206.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.

Klerks, Frank

Het Bollenveldje te Doeveren. 2016 pag. 85.
Bijzondere grafmonumenten: ruimen of bewaren? . 2017 pag. 17.

Lee, Anton van der

Fundamenten van voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 164.

Lith, Chr.

De toren van Hedikhuizen. 1952 pag. 91. 1999 pag. 148.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Begraafplaatsen en grafstenen in de regio. 2002 pag. 83, 153. 2003 pag. 162.

Mens, H.L. en Pruin, H.G.

De restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen. 1982 pag. 144.

Meijden, Cees van der

Het oude monumentale kerkhofje van Oud Heusden. 2012 pag. 18.

N.N.

Uit een oud jaarboek. 1951 pag. 131.
Kerkehuis voor den Pastoor te Onzenoord. 1951 pag. 132.
Kerkgebouw en inventaris van de Sint Jan Evangelist parochie te Elshout. 1986 pag. 67.

Oostrum, J. van

De legende van bouwmeester. 1971 pag. 34.
Waarheid en verdichtsel rond oude kerken in Baardwijk en Waalwijk. 1975 pag. 20.

Poort, W.A.

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 58.
Het levensverhaal van een Brabantse dorpskerk te Vlijmen. 1953 pag. 140.

Redactie

Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt. 1953 pag. 123.
Boorstaat der R.K. Kerk te Nieuwkuijk. 1955 pag. 128.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De kerk van Nieuwkuijk. 1953 pag. 155.

Serrarens, pastoor

De vier kerken van Haarsteeg. 1951 pag. 52.

Spijk, C.H. van

De oude kerk van Drunen in woelige tijden. 2013 pag. 33.
Een nieuwe kerk in Drunen van 1872 tot 1944. 2013 pag. 82.

Stoepker, H.

De kerk van Engelen in een wat breder perspectief. 1987 pag. 129.

Valk, H.W.

Moderne kerkbouw. 1965 pag. 2.

Verlaat, A.

De St. Lambertuskerk te Engelen 50 jaar geleden ingewijd. 1983 pag. 137.
Het kerkgebouw te Engelen na 1587. 1987 pag. 138.
Bouwmaterialen, gebruikt bij de kerk te Engelen. 1987 pag. 140.

Velden, G.M. van der

Het praalgraf van de grafelijke familie Van Ymmerselle de Montmorency. 1969 pag. 76 en 125.
Bezienswaardigheden in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 98.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De kerken van Drunen en Nieuwkuijk. 1953 pag. 137.
De St-Clarastok te Drunen. 1954 pag. 132. Aanvulling. 1957 pag. 90.
Hedikhuizen (bij een drietal plaatjes). 1957 pag. 78.
Kerk van Drunen van de jaren 1450-1874 (bij twee plaatjes). 1957 pag. 95.

Versantvoort, J.

R.K. kerk te Bokhoven. 1956 pag. 125, 129 en 151.

Voogd, H.

De wordingsgeschiedenis van de kerken in Noord-Brabant. 1965 pag. 49. 1966 pag. 33.

Weijters, C.J.

Brabantse kerkschuren en kerkhuizen. 1969 pag. 39, 54, 67 en 123.

Wouden, C. van der

Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 209.

MOLENS

Bak, P. Albericus

De Drunense molen. 1954 pag. 171.

Beaard, Bart

De Drunense korenmolen 'Hertogin Johanna van Brabant' tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 146.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Fitters, Kees

De molen van Elshout. 1983 pag. 7.

Hornman, C.

De oude molen van Baardwijk. 1982 pag. 45.

Jongh, P.C. de

Enige aanvullingen betreffende de korenmolen in de Stationstraat te Drunen. 1995 pag. 44.

Lee, Anton van der

Een 'hinderwet'-kwestie te Heusden in 1852. 1989 pag. 142.

Lee, Eef van der

De molen van Haarsteeg in beeld. 2006 pag. 46.

Loon, Marius van

De Heusdense molen 'Nooit gedacht'. 1976 pag. 19.
Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1977 pag. 6. 1981 pag. 53, 73, 81, 102 en 115.
De stellingmolen 'Emma' te Nieuwkuijk. 1977 pag. 45.

Meijs, Bert

De hertogin van Brabant. 2015 pag. 189.

Spijk, C.H. van

De Papensteeg te Drunen. 1994 pag. 66.

PAKHUIS

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.
R-MGT
Fort Hedikhuizen

POMP

Mierlo, H. van

De dorpspomp te Drunen. 1952 pag. 53.

RAADHUIS

Aalst, Th. van der

De historie van de Drunense Raadhuizen. 1978 pag. 50.

Beaard, Bart

Het gemeentehuis van Drunen, een bewogen geschiedenis. 2013 pag. 49.

Dungen, C.J.M. van den

Het gemeentehuis van Vlijmen, anno 1920. 1986 pag. 81.

Dijkstra, W.

De stadhuizen van Heusden. 1999 pag. 101.

Graaff, A.L. de

Het raadhuis van Vlijmen 100 jaar (1871-1971). 1971 pag. 202.
Het raadhuis van Nieuwkuijk. 1988 pag. 57.

Greunsven, J.G.C.

Voorwoord (Gemeentehuizen). 1988 pag. 49.

Hansen, W.A.J.

Het nieuwe raadhuis te Heusden. 1956 pag. 50.

Jongh, P.C. de

Het gemeentehuis van Elshout, Oudheusden en Hulten. 2013 pag. 17.

Lee, Anton van der

Aanbesteding van een nieuwe raadkamer in Vlijmen, anno 1715. 1996 pag. 166.

Lith, Chr.

Monumenten in Heusden. 1952 pag. 20, 34 en 51.

Meesters, J.F.

De raadhuizen van Vlijmen. 1988 pag. 62.
Voorgeschiedenis van het nieuwe gemeente huis. 1988 pag. 69.

Mommersteeg, Giel

Het raadhuis van Haarsteeg (Hedikhuizen). 1988 pag. 50. Rectificatie. 1988 pag. 186.

N.N.

Heusdense oudheden. 1966 pag. 166.

Redaktie

Het nieuwe gemeentehuis. 1988 pag. 71.
Kunstwerken in bij het gemeentehuis. 1988 pag. 83.
Spreuken in het nieuwe gemeentehuis. 1988 pag. 85.

SCHOOL

Jongh, P.C. de

De openbare lagere school te Heesbeen. 2011 pag. 74.

SLUIS

Belonje, Mr. J.

Sluis en Fort bij Doeveren. 1986 pag. 140.

Engelen, A. van

Het sas te Hedikhuizen. 1965 pag. 36.

Genabeek, Ronald van, Opzeeland, Bert van

Blues in de Marshes, sluisje in het Vlijmens Ven. 2017 pag. 99.

Hartjes, Ad

Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Heimeriks - van Dinther, A.

Oud nieuws: De opening van de inundatiesluis bij fort Crèvecoeur, 1861. 1991 pag. 183.

Meijden, Cees van der

De Elshoutse zeedijk, stilte na de storm. 2014 pag. 49.

STADHUIS

N.N.

Heusdense oudheden. 1966 pag. 166.

VERDEDIGINGSWERKEN

Belonje, Mr. J.

Het voormalige 'werk achter den hoogen maasdijk' onder Hedikhuizen. 1971 pag. 6.
Sluis en Fort bij Doeveren. 1986 pag. 140.

Bosch, Marinus van den

Mariënkroon te Heusden. 1962 pag. 114.
Historische vestingwerken van Heusden. 1966 pag. 182.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dijkstra, W.

De stadspoorten van Heusden. 1979 pag. 33.
Ontwikkeling van de vesting Heusden. 1992 pag. 1.

Lith, Chr.

Monumenten in Heusden. 1952 pag. 20, 34 en 51.

Meesters, J.F.

Waterwerken uit 1425 in verval. 1983 pag. 84.
Fort Crevecoeur. 1987 pag. 114.

Meijs, Bert

De kanonnen van de vesting Heusden. 2013 pag. 66.

Oostrum, J. van

Vestingwerken uit vroeger tijden. 1974 pag. 151.

Verlaat, A.

De schans van Engelen. 1982 pag. 57.

VESTINGWERKEN

Scholten, G.M.

Historie met Toekomst. 1973 pag. 34.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Achttiende-eeuwse gegevens over Gansoyen. 1959 pag. 114.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Heusden bij enkele plaatjes. 1958 pag. 140.

VISBANK

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Lith, Chr.

Merkwaardige gebouwen te Heusden. 1954 pag. 154, 165 en 182. 1955 pag. 30.

WATERPUT

Lee, Anton van der

De put als watervoorziening in de oostelijke Langstraat. 1970 pag. 137.

WATERTOREN

Jongh, P.C. de

De watertoren van Nieuwkuijk. 2011 pag. 12.

WONINGEN

Allard, H.J.M.Ph.

Opening van het Gouverneurshuis te Heusden. 1982 pag. 180.

Beaard, Bart

Sluiswachterwoningen in Engelen. 2016 pag. 173.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dircksens, Nico

Meliestraat 19, een bijzonder pand in Vlijmen. 2013 pag. 181.

Dijkstra, W.

Verk(r)eerd. 1988 pag. 191.

Grüben, R.J.W.M.

De bouwgeschiedenis van Wittebroodstraat 7 te Heusden. 1990 pag. 118.

Jongh, P.C. de

Het Breugelhuis te Elshout. 2002 pag. 180.

Kasteel, J.

Noodwoningen in de gemeente. 1968 pag. 74.

Lith, Chr.

Monumenten in Heusden. 1952 pag. 20, 34 en 51.
Merkwaardige gebouwen te Heusden. 1954 pag. 154, 165 en 182. 1955 pag. 30.

Meesters, J.F.

De 'rooi huuskes' in Vlijmen. 1990 pag. 110.

Mommersteeg, Giel

Reparatie van een Vlijmens huis met hopeest in 1760. 1994 pag. 62.

Poort, W.A.

Vlijmens 'huis der zuchten' vertelt zijn levensverhaal. 1952 pag. 102.

Roos, W.H. de

Een Heusdense curiositeit. 1988 pag. 159.

Verboord, H.

Nooit gedacht. Oorzaak, aanleiding en uitvoering van noodwoningbouw in 1945 in Vlijmen. 1985 pag. 149.
Het pand hoek Wolput/Zichtstraat te Vlijmen. 1995 pag. 126.

Wiegmans, pater Leonardus

De gevelstenen te Heusden. 1952 pag. 110.
R-MGT

G E D I C H T E N / L I E D E R E N en V E R S J E S

Baardwijk, C. van

Het geestelijke kaartspel (oud lied). 1999 pag. 204.

Beekmans, Jan

Heusden: klein, dapper en beroemd? 1999 pag. 23.

Bladel, M. van

Koninginnefeest te Nieuwkuijk 1898. 1988 pag. 146.

Boelen, C.

Antifoon voor Mariënkroon. 1993 pag. 169.
Kuijkse meule (lied/gedicht). 1993 pag. 183.
M'n boerderijke op den dijk (gedicht). 1993 pag. 183.
Ons duinlandschap (gedicht). 1994 pag. 129.

Bonth, Nico de

Een merwaardig gedichtje uit Vlijmen 1718. 2021 pag. 94.

Bosch, Marinus van den

Uit den goeden ouden tijd. 1965 pag. 25.

Buijs, Martien

Gedicht ’t Moske. 2019 pag. 110.

Delft, A.J.A.C. van

Kinderzang en rijm. 1966 pag. 74.

Delft, W.J. van

Mijn droom. 2011 pag. 9.
Drunen. 2011 pag. 142.

Dungen, C.J.M. van den

Bakker 'de sik' op den Akker. 1986 pag. 65.
Zingen op de feestdagen. 1991 pag. 17.
Des levens loop. 1992 pag. 47.

Droste, Coenraet

De ramp van Heusden. 1954 pag. 5.

Eilardus, P. O.F.M. Cap.

Mariënkroon. 1954 pag. 96.
Onsenoort. 1993 pag. 171.

Engelen, A. van

Het kinderrijm. 1965 pag. 181.
Zonnekus. 1989 pag. 54.
Herfst of levensavond. 1989 pag. 170.

Frijns, Donatus Pater

De jager van Welterzande. 1996 pag. 133.

Geerts, Joni

Kerstgedachten. 2003 pag. 177. 2004 pag. 193. 2005 pag. 193. 2006 pag. 177. 2007 pag. 189.

Graaff, A.L. de

Een 18e-eeuwse vermaning. 1985 pag. 128.

Handgraaf, Jan

Een mandenmakerslied. 2002 pag. 171.

Hannes

Het kasteel in de mortel (gedicht). 1998 pag. 7.

Helvoort, Ed van

Een gedicht van Jacob Cats. 1966 pag. 164.

Hoppenbrouwers, Frans

De eik (gedicht). 1995 pag. 79.
Abdij (gedicht). 1996 pag. 149.

Hornman, C.

Afscheidslied. 1979 pag. 185.

Iperen, G. van

Opgedragen aan de stad Heusden. 1981 pag. 56.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Gedicht. 1951 pag. 34.
De ballade van Kees de neus. 1953 pag. 11. 1989 pag. 131.
De zoete Moeder. 1953 pag. 65.
Ballade van Piet de Stoel. 1954 pag. 59.
Op weg. 1955 pag. 193.
'Geef mij 'n nieuwe hoed'. 1956 pag. 9.
Oude en nieuwe gebruiken bij kalenderfeesten. 1957 pag. 20

Jongh, P.C. de

Dorp zonder kapper (gedicht). 1997 pag. 77.
Sorry (gedicht). 1997 pag. 78.

Junck, Henrica

Hier leeft men zonder zorgen (gedicht). 1986 pag. 219.

Kivits, Marja

Woning, oh woning. 2003 pag. 189.

Knippels, Kees

Voor de Zoete Moeder van Den Bosch. 2003 pag. 159.
Geuren en geluiden uit vroeger tijd. 2003 pag. 183.

Koks, J.H.

De dijk (gedicht). 1951 pag. 114.

Laat, Ad

de Boodschap. 2014 pag. 205.

Lee, Anton van der

Columbus. 1981 pag. 64.
Merkwaardige asperges. 1986 pag. 114. Rectificatie. 1986 pag. 133.
Kinderversje. 1995 pag. 48.
Nog een lied voor burgemeester Heereveld van Hedikhuizen. 2003 pag. 28.
Dichter und bauer, een gedicht uit Doeveren, Over de jaren 1880-1881. 2005 pag. 50.
Onze lieve vrouw van Brabant. 2008 pag. 79.

Loon, Leo van

Bespiegeling rond een (Brabants) Volkslied. 2010 pag. 3.

Mommersteeg, Giel

Gedicht. 2006 pag. 6-79.

Meijs, Bert

Wij willen Nieuwkuijk houen.. 2012 pag. 29.

Meijs, pater Gummarus

De politikus van 't Lompend. 1962 pag. 178.

Mostermans, J.

Nostalgie? 1988 pag. 13.
Vruuger (gedicht). 1990 pag. 63.

N.N.

Kindergebeden bij het slapen gaan. 1953 pag. 79.
Mariënkroon. 1954 pag. 96.
De Geburen. 1954 pag. 196.
Gehoord in Nieuwkuijk. 1955 pag. 11.
Vastenavond. 1955 pag. 25.
De Herders. 1959 pag. 177.
Haarsteeg's volkslied. 1963 pag. 28.
De legende van den Elshout. 1966 pag. 68.
De lantaarnopstekers der stad Heusden in 1841. 1970 pag. 4-72.
Vergeten Nieuwkuijk. 1970 pag. 177.
St. Joris schutslied. 1972 pag. 60.
Oktober rozenkransmaand. 1972 pag. 145.
Vigilie van Kerstmis. 1972 pag. 177.
Pasen. 1973 pag. 49.
Oktober. 1973 pag. 153.
Kerstmis. 1973 pag. 197.
Nieuwjaar. 1974 pag. 1.
Liefde-Vreugde-Goedheid. 1974 pag. 185.
Paaszang. 1975 pag. 33.
Mei. 1975 pag. 65.
Op het kerkhof. 1975 pag. 193.
Advent. 1975 pag. 209.
Paasmorgen. 1976 pag. 49.
Van oud en nieuw. 1976 pag. 215.
Heil u Koninginne. 1977 pag. 65.
Maria Lichtmis. 1978 pag. 17.
Paaslied. 1978 pag. 33.
Herfst. 1978 pag. 129.
Nieuwjaar. 1979 pag. 1.
Gedachten op mijn kamer. 1979 pag. 32.
Pasen. 1979 pag. 49.
Club van mensen die moe geboren zijn. 1979 pag. 161.
Van oud en nieuw. 1979 pag. 177.
Bij het begin van de 30ste jaargang. 1980 pag. 1.
Vlas. 1981 pag. 80.
Lente. 1982 pag. 56.
Kerstmis. 1982 pag. 177.
Meimaand – Mariamaand. 1983 pag. 65.
Hulde aan de heemkundekring. 1983 pag. 92.
Allerzielenmaand. 1983 pag. 157.
Oudejaars-avond. 1983 pag. 181.
Kinderliedjes. 1984 pag. 64.
Jaaroverzicht. 1985 pag. 177.
Nachtwachtlied rond de kerstmis. 1986 pag. 221.
Kerstlied. 1987 pag. 181.
Kerstmis. 1988 pag. 185.
Kerstdag. 1989 pag. 177. Brabancia. 1991 pag. 16.
Kerstgedachte. 1991 pag. 185.
Nieuwjaar. 1993 pag. 1.
Kerstmis. 1993 pag. 185.
Scherpen van zeis en zicht. 1994 pag. 180.
Advent. 1996 pag. 181.
Quam Dulcis est Amor (kerstlied). 1997 pag. 377.
De rommelpot (gedicht). 1998 pag. 29.
Voor 1999. 1999 pag. 1.
Heemloos (gedicht). 1999 pag. 161.
Kerstmis. 1999 pag. 193.
Kerstbeelden. 2000 pag. 177.

Noyons, A.J.W.

Drunens Volkslied. 1967 pag. 98.

Ooijen, Piet van

De gaande en komende man. 1987 pag. 19.

Peters, H.G.M.

Aftelrijmpjes. 1952 pag. 11.
Bal- en springliedjes. 1952 pag. 72, 83 en 107.

Plas, M. van der

Kerstwens. 1995 pag. 177.

Poll, H.

IJsbaan. 1963 pag. 5.

Poll, Harry

Ons oude Heusden. 1954 pag. 107.
Wintergast. 1995 pag. 16.

Redactie

Gebed. 1951 pag. 37.
Exsultet. 1952 pag. 49.
Het lied van de Brabantse eer. 1952 pag. 65.
Herders hij is geboren. 1953 pag. 177.
Een wedstrijd op de schaats. 1953 pag. 182.
Gebed van een wagenbestuurder. 1955 pag. 33.
Gebed van den boer. 1961 pag. 81.
Ons Heer in het vrije land van Bokhoven. 1962 pag. 17.
Lof van Brabant. 1962 pag. 97.
Haarsteegs Volkslied. 1963 pag. 28.
Standaard-lied. 1963 pag. 49.
Dank-gedicht. 1963 pag. 49.
Boekbespreking. 1963 pag. 112.
Nachtwachtlied. 1966 pag. 3.
Naar Rome. 1967 pag. 81.
Lente. 1969 pag. 33.
Pelgrimslied. 1969 pag. 65.
Allerzielenmaand. 1969 pag. 225.
Oudjaar. 1969 pag. 241.
Zomer. 1970 pag. 5-65.
Pasen. 1970 pag. 33.
Rozenkransfeest. 1970 pag. 129.
Een hekeldicht van Paul Vlemminx (F.W. Smulders). 1982 pag. 153.
Tot besluit van de jaargang. 1998 pag. 177.
Een notenhouten Corneliusbeeld? 1999 pag. 49.
Heemloos (gedicht). 1999 pag. 161.
Nachtwakerliedjes. 2000 pag. 49.
In het veerhuis van Heusden (gedicht). 2000 pag. 65.
Van het jaar (gedicht). 2000 pag. 129.
Twee fluisteraars (gedicht). 2000 pag. 145.
Gedicht. 2001 pag. 145.
Rommel potten revue. 2002 pag. 30.
Kerstwens. 2002 pag. 177.
Tradities rond kerst en oud en nieuw. 2006 pag. 178.
Gebed van Maria's biddend kinderleger. 2007 pag. 153.
Kerstavond. 2013 pag. 197.

Romijn - van der Lee, Esther

Het kerstkind: voor jou. 2008 pag. 205.
Gebed van Maria. 2010 pag. 177.
Fiat Lux, er moet licht zijn. 2011 pag. 177.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Weerspreuken of boerenregels. 1987 pag. 6, 27, 46, 49, 97, 113 en 155.

Sikkers, Leo

Aftel- en spelletjesrijmen. 2002 pag. 58.
Raadselgedichtjes. 2003 pag. 89.
Allerlei rijmen. 2004 pag. 104.
Kerstmis. 2015 pag. 209.

Smit, Gabriël

Eeuwig verschiet. 2009 pag. 173.

Spijk, C.H. van

Haarsteegs Volkslied. 2014 pag. 187.
Haarsteegs Volkslied. 2015 pag. 219.

Stef

De mulder 'Het licht van Haarsteeg'. 1956 pag. 43.
De 'wegkrabbers' van Haarsteeg. 1956 pag. 68.

Sterren, Rien van der

Omkèke. 1986 pag. 38.

Verboord, Adrie

Gedicht Stolpersteinen. 2019 pag. 47.

Verboord, Harrie

Ode aan de Mandenmaker. 2007 pag. 26.

Verhoeven, J.

Inhuldiging van een nieuwe burgemeester in Haarsteeg. 1997 pag. 368.

Vlemminx, Paul

Lied der ware archief-speurders. 1958 pag. 10.

Zon - van Bladel, M.

De beste wensen. 1976 pag. 1.
Pier de mandenmaker. 1976 pag. 129.
Al is een rijmpje nog zo klein
Het kan ook een gedichtje zijn
Bevat soms ook nog een refrein
Dan kan het ook een liedje zijn
 
image019

G E N E A L O G I E / F A M I L I E G E S C H I E D E N I S / H E R A L D I E K

Waarschuwing
In Met Gansen Trou zijn veel artikelen te vinden met genealogische gegevens.
Met name t.a.v. B. W. van Schijndel adviseren wij om vóór het gebruik van deze gegevens de betrouwbaarheid van de schrijver in deze te onderzoeken.

Diversen

Aalst, Th. van der

Oude oorkonden uit het archief van de tafel van de Heilige Geest te Drunen. 1977 pag. 83 en 116. 1978 pag. 81, 102, 113, 172 en 188. 1979 pag. 14.

Aalst, G.M. van en Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785. 1988 pag. 20.
De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688. 1990 pag. 95.

Blom, Trees

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden; een correctie. 1989 pag. 183.

Bokhoven, A.J.L. van

Herbergen in de 16e en 17e eeuw te Heusden. 1953 pag. 68.
Sprokkelingen uit Heusden's verleden. 1965 pag. 32.

Breugelmans, pastoor

Bokhoven. 1952 pag. 142.
De Heren van Bokhoven. 1953 pag. 152 en 172.
Bokhoven, Zij die verdronken sinds 1711 - 1953. 1954 pag. 117.
Figuur van den Camp, genaemt het Eijge. 1958 pag. 181.

Dungen, C.J.M. van den

Zouaven uit Vlijmen en omstreken. 1990 pag. 129.

Essink, H.B.M.

Imigratie van Drunense smeden naar Den Bosch in de 16e eeuw. 1955 pag. 177.
Voor- en roepnamen. 1956 pag. 158 en 165.

Everdingen, Kees van

De bruiloft van mijn zus Lied. 2019 pag. 51.

Frenken, A. pr.

Een cijnslijst van de pastorie van Baardwijk. 1960 pag. 24, 42, 92 en 110.

Griendt, J.G.G.P. van de

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden. 1989 pag. 85. 1990 pag. 139.

Gonzaque, zuster Aloyse de

Zusters van J.M.J. uit Vlijmen afkomstig. 1981 pag. 150.

Hens, H.

Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Honcoop, A.J.J.

Wie woonden er in Vlijmen in 1753. 1994 pag. 52 en 76.
Wie woonden er in Nieuwkuijk en Onsenoort in 1753. 1994 pag. 106.
Wie woonden er in Haarsteeg in 1753. 1994 pag. 108.
Ingelanden van Vlijmen in 1753, elders woonachtig. 1994 pag. 130.

Iersel, Harrie van

Huis en bewoners bij het monument vlakbij Bosch en Duin te Udenhout. 2010 pag. 173.

Kasteel, J.

Bidprentjes. 1964 pag. 225.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Lee, Anton van der

18e-eeuwse huwelijksaankondigingen van militairen in Vlijmen. 2008 pag. 90, 158, 174.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Genealogie oftewel stamboomonderzoek. 2002 pag. 74.
Begraafplaatsen en grafstenen in de regio. 2002 pag. 83, 153. 2003 pag. 162.

Meijden, Cees van der

De Pestert. 2003 pag. 97.

Meijs, Bert

Bidprentje einde of begin. 2003 pag. 24.
Naamgeving en ontstaan van bijnamen. 2004 pag. 43.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
Burgerlijke stand van Vlijmen en Vlijmense familienamen. 2009 pag. 94.
Wie zijn de echte Kuijkse? 2010 pag. 31.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Familienamen en 200 jaar burgerlijke stand. 2011 pag. 39.
1 januari 2011 Burgerlijke stand 200 jaar. 2011 pag. 171.
Doop van een vondeling. 2011 pag. 185.
Bidprentjes, bron van informatie. 2015 pag. 1.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 40, 41, 104 en 105. 1979 pag. 56 en 57.

Redactie

Een heraldieke puzzel. 1969 pag. 231.
Lezing Genealogie. 1978 pag. 39.

Schijndel, B.W. van

Genealogische gegevens in een verkoopakte. 1954 pag. 103.
Notabelen uit Onsenoort. 1964 pag. 124.
Aantekeningen in verband met een Heusdense akte van 1435. 1967 pag. 37.
Poorters van Mechelen in de zeventiende eeuw. 1971 pag. 111.
Genealogische aantekeningen uit Hedikhuizen. 1988 pag. 151.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Wapens van het geslacht, de Heerlijkheid en de gemeente 'Nieuwkuijk'. 1955 pag. 34.
Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 1436-1852. 1987 pag. 28.
Genealogische sprokkelingen uit Hedikhuizen. 1994 pag. 42.

Spijk, C.H. van

The Ter-Hune family in New Jersey. 2004 pag. 167.
Over verwantschap bij een huwelijk. 2004 pag. 188.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De stamvader. 2009 pag. 60.

Thijssen, Chr.

De Heren van Heusden. 1988 pag. 137.
De Heren van Altena en hun relaties met Heusden. 1988 pag. 160.
Nogmaals de Heren van Heusden. 2000 pag. 4, 18, 33, 50 en 66. Errata. 2000 pag. 70.

Vaessen, N.J.

Het goudschip uit Indië. 1954 pag. 21 en 39.

Velden, G.M. van der

Albert Joseph Victor Maximilien de Dongelberghe. 1968 pag. 189.
Betrekkingen tussen Bokhoven en Nederhemert. 1977 pag. 178.
De laatste graven en gravinnen van Bokhoven. 1973 pag. 59.
Universiteitsstudenten uit ons heem tussen 1550 en 1750. 1980 pag. 10.
Pachtcelen betreffende landerijen van de abdij van Berne in de bannen van Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.

Waart, Dennis Maurice de

De elite van Drunen aan de hand van een lijst van geërfden uit het jaar 1652. 1997 pag. 378.

Zon, A. van

Huwelijksaankondigingen in de gemeente Vlijmen. 1972 pag. 180.

Familiewapens
Op onze website (www.hkkonsenoort.nl) vind u onder "Collecties" meer informatie over en beschrijvingen van familiewapens uit ons Heem.

Aa, van der

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Amelroy, van

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 104.

Schijndel, B.W. van

De Vlijmense-Nieuwkuijkse Van Amelroy's en hun recht op de stichtingen van Hester van Grinsven. 1958 pag. 62 en 72. 1961 pag. 43.

Altena, van

Gouw, Arn. De

Het oudste wapen van Drunen. 1957 pag. 149.

Baardwijk, van

Baardwijk, L.A.G. van

Kwartierstaat L. van Baardwijk - G. Kusters. 1987 pag. 156.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

N.N.

Kwartierstaat De Gouw - Van Baardwijk. 1977 pag. 56.

Beekmans

N.N.

Kwartierstaat Zeeuwen - Beekmans. 1976 pag. 222.

Kilsdonk, Marinus

Het geslacht Beekmans. 1999 pag. 189.

Leyten, C.J.M.

Aanvullingen op kwartierstaat Beekmans. 2003 pag. 56.

Beelaerts

Schijndel, B.W. van

Bij het overlijden van een afstammeling van een voornaam Heusdens geslacht. 1957 pag. 41,61 en 76.

Besouwen, van

Jongh, P.C. de

Waltherus Hubertus van Besouwen (1857-1926). 1995 pag. 188.

Beurden, van

Redactie

Familie-overlevering: Van Beurden. 1951 pag. 5.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogie Van Beurden. 1967 pag. 27.

Swane, J.A.W.

Willem van Beurden, de laatste deken van het kapittel van Boxtel? 1962 pag. 86.
R-MGT

Biesemans

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 40.

Schijndel, B.W. van

Aantekeningen betreffende de familie Biesemans te Nieuwkuijk. 1957 pag. 83.

Boem

Schijndel, B.W. van

Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.

Bokhoven, van

Bokhoven, A.J.L. van

Enkele bezitters van de Camp, genaamd 'het Eygen' te Bokhoven. 1959 pag. 47 en 59.
Het huis 'de Kroon' meer dan 100 jaar in het bezit van dezelfde familie. 1972 pag. 140.

Dungen, C.J.M. van den

Het betonwarenbedrijf van Frans van Bokhoven te Vlijmen. 1992 pag. 67.

Schijndel, B.W. van

Van Bokhoven, genealogische aantekeningen. 1978 pag. 110.
Genealogie Van Bokhoven. 1983 pag. 87.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 1436-1852. 1987 pag. 28.

Boll

Lee, Anton van der

Herinneringen van een 104-jarige. 1981 pag. 97.

Bont (Bonth), de

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van `t Hoog. 2004 pag. 110.

N.N.

Kwartierstaat De Bont - Geelen. 1978 pag. 8.

Schijndel, B.W. van

Familiewapen De Bont. 1978 pag. 7.

Brandt (Brand), van den

Baardwijk, L.A.G. van

Het gezin van Herman van den Brand. 1990 pag. 26.

Brandt, L.L. van den

Het testament van een 15-jarige. 1995 pag. 144.

Helvoort, Bart van

Herman van den Brand uit Nieuwkuijk soldaat van Napoleon. 1989 pag. 184.

Breugel, van

Jongh, P.C. de

Het Breugelhuis te Elshout. 2002 pag. 180.

Broek, van den

Bont, Nico de

Libertus van den Broek. 2000 pag. 15.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

Van ruilen komt huilen. 1997 pag. 28.

Buerden, van

Schijndel, B.W. van

Aantekeningen betreffende Deken van Buerden. 1955 pag. 150.

Buul, van

Dungen, C.J.M. van den

Van Buul's touwslagerijen. 1987 pag. 55.

Buijs

Bokhoven, A.J.L. van

De katholieke familie Buijs te Heusden, en later te Herpt en Oudheusden, enz. 1967 pag. 171 en 200. 1968 pag. 24, 38, 57, 78 en 87.

N.N.

Kwartierstaat Pater G. Buijs. 1972 pag. 72.

Bijnen (Beijnen), van

N.N.

Kwartierstaat Van Bijnen - De Vaan. 1976 pag. 56.
Kwartierstaat Van Bijnen - Mommersteeg. 1980 pag. 216.

Jongh, P.C. de

Uit het memorieboek van Nicolaas van Beijnen. 2000 pag. 105.

Bye, de

Schijndel, B.W. van

Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.

Croll

Schijndel, B.W. van

Genealogie Croll. 1978 pag. 158.
Enige aantekeningen betreffende Van Schijndel, Kiviets, Van Hedikhuyzen, Croll en Loeff. 1984 pag. 61.

Court, de la

Kessel, pater Raymundus van

Herinneringen rond en aan de jonkheren De la Court 1959 pag. 131, 154 en 170.

Meijs, Bert

Een bijzonder aangifte van overlijden. 2010 pag. 85.
Kasteel Onsenoort en zijn laatste adellijke Bewoners, 2018 pag. 81.

Swane, J.A.W.

Het jachtrecht der Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1962 pag. 68, 94, 106 en 150.

Schijndel, B.W. van

De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Onsenoort. 1954 pag. 65. 2004 pag. 50.

Couwenbergh/ Cauwenbergh

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 115.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 105.

Schijndel, B.W. van

De Onsenoortse molenaarsfamilie Cauwenbergh. 1954 pag. 189 en 202. 1955 pag. 12.

Cuijck, van

Schijndel, B.W. van

Tak van Cuijck in verband met Nieuwkuijk. 1951, ongenummerd.
Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.
De familie Van Cuijck. 1988 pag. 95.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 1436-1852. 1987 pag. 28.

Daelmans

Daelmans, André en Meijs, Bert

Daelmans Banket uit Vlijmen. 2011 pag. 66.

Dal, van

Spijk, C.H. van

Van boeren komaf. 2007 pag. 158.

Delft, van

Jongh, P.C. de

Meester Cornelis (Kees) van Delft. 1995 pag. 113.

Dommelen, van

Meijs, Bert

Hakken met grote gevolgen. 1997 pag. 22.

Drooght

Vaessen, N.J

Over de familie's Moescop, Drooght en Roestenburgh. 1955 pag. 46, 61, 110 en 117.

Dijck, van

Dijck, L.G. van

Van Dijck, fragment genealogie te Waalwijk. 1965 pag. 211.

Dusomos

Lee, Anton van der

Een Vlijmens familiedrama uit 1937. 2012 pag. 66.

Duytz

Schijndel, B.W. van

Het wapen Duytz. 1969 pag. 123.

Eekels

Sikkers, Leo

250 jaar café De Harmonie in Haarsteeg. 2005 pag. 76.

Engelen, van

Engelen, A. van

Het geslacht 'Van Engelen'. 1957 pag. 122.

Esch, van

Schijndel, B.W. van

Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.

Esch, Chantal van

Het leven van Gert van Esch, 1896-1924: een tijdsbeeld. 1994 pag. 23, 38, 49 en 73.

Festen

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

De onderwijzersfamilie Festen uit Haarsteeg. 1996 pag. 2.

Fitters

Baardwijk, L.A.G. van

De genealogie Fitters. 1989 pag. 71,102 en 125.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Geelen

N.N.

Kwartierstaat De Bont - Geelen. 1978 pag. 8.

Ghert, van

Meijs, Bert

Van Ghert, onderwijzer te Nieuwkuijk. 1999 pag. 35.

Giessen, van

Vaessen, N.J.

Van Giessen. 1954 pag. 129, 155 en 161.
R-MGT

Gouw. de

Gouw, C. de

Genealogie De Gouw. 1965 pag. 15.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

N.N.

Kwartierstaat De Gouw - Van Baardwijk. 1977 pag. 56.
Familiewapens. 1979 pag. 57.

Grevenbroeck (Grevenbroek), van

Bokhoven, A. van

Wapen van Grevenbroek. 1954 pag. 160.

Breugelmans, pastoor

De Heren van Bokhoven. 1953 pag. 152 en 172.

Buys, J.A.

Pater Jozef van Grevenbroek, abt van de abdij 'Our Lady of Springbank'. 1972,pag. 17 en 55.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 40.

Schijndel, B.W. van

Het geslacht Van Grevenbroeck. 1959 pag. 17, 37, 62, 83, 123, 141, 159 en 186. 1960 pag. 26.
Het wapen van abt Jozef van Grevenbroek, O. Cist. 1972 pag. 58.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 1436-1852. 1987 pag. 28.

Toorians, J. Fzn.

Robbrecht van Grevenbrouck. 1963 pag. 87.

Velden, G.M. van der

Een voor Bokhoven merkwaardig grafmonument te Nijvel. 1979 pag. 166.
Huwelijksvoorwaarden van de echtverbintenis tussen Floris van Grevenbroeck en Cornelia van Harff in 1551. 1988 pag. 46.

Griendt, van de

Griendt, J.G.G.P. van de

Ja, familieleden zullen vijanden worden. 1990 pag. 173.

Grinsven, van

Schijndel, B.W.van

De Vlijmense-Nieuwkuijkse Van Amelroy's en hun recht op de stichtingen van Hester van Grinsven. 1958 pag. 62 en 72. 1961 pag. 43.
Kwartierstaat van Hester van Grinsven. 1958 pag. 6-73.

Haestrecht, van

Beers, P. Adr. van

De Heren van Drunen uit het geslacht Haestrecht. 1952 pag. 126, 152 en 169. 1953 pag. 20, 59, 95, 135 en 159. 1954 pag. 97.

Halder (-en), van

Meijs, Bert

Een familiedrama. 2002 pag. 156.

Spijk, C.H. van

Van boeren komaf. 2007 pag. 43.

Half Wassenaer

Belonje, Mr. J.

Herinneringen aan de Half Wassenaers van Huis Onsenoort. 1968 pag. 69.

Meijs, Bert

Een bijzonder aangifte van overlijden. 2010 pag. 85.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.
Kasteel Onsenoort en zijn laatste adellijke Bewoners, 2018 pag. 81.

Mommersteeg, Giel

De heren van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2006 pag. 143.

Schijndel, B.W. van

De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Onsenoort. 1954 pag. 65. 2004 pag. 50.

Swane, J.A.W.

Het jachtrecht der Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1962 pag. 68, 94, 106 en 150.

Ham, van

N.N.

Familiewapens. 1979 pag. 56.

Hanegraaf, van

Handgraaf, J.P.N.

Van Hanegraaf naar Handgraaf, de geschiedenis van een naam. 1999 pag. 97.

Hedikhuijzen, van

Schijndel, B.W. van

Genealogie Van Hedickhuijzen. 1981 pag. 141.
Enige aantekeningen betreffende Van Schijndel, Kiviets, Van Hedikhuyzen, Croll en Loeff. 1984 pag. 61.

Heesbeen, van

Lee, Anton van der

Grootvader. 1970 pag. 100. Aanvulling. 1970 pag. 143.

Helvoort, van

N.N.

Kwartierstaat Van Helvoort - Van Helvoort. 1979 pag. 120.

Helvoort, Ed van

Enkele gegevens over het geslacht Van Helvoort. 1961 pag. 105.

Helvoort, Huub van

Een familie Van Helvoort in Vlijmen. 1999 pag. 70.

Herpt, van

Beaard, Bart en Hartjes, Ad

Van Herpt te Herpt. 2016 pag. 209.

N.N.

Kwartierstaat Van Herpt - Veroude. 1973,pag. 56.

Heuvel, van den

Meijs, Bert

De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 40.

Schijndel, B.W. van

Het geslacht Van den Heuvel te Nieuwkuijk en zijn oorsprong. 1955 pag. 140 en 153.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Nieuwkuijk (Van de Heuvel, Van Meerwijck en Van Schijndel). 1993 pag. 165.

Heijst, van

Essink, H.B.M.

Een proeve tot een kwartierstaat van J.A.J. van Heijst, burgemeester van Baardwijk. 1965 pag. 45.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 41.

Hoeufft

Belonje, Mr. J.

Het testament van een vrijheer op Onsenoort, 1731. 1978 pag. 97.

Swane, J.A.W.

Het jachtrecht der Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1962 pag. 68, 94, 106 en 150.

Schijndel, B.W. Van

De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.

Hilst, van

Schijndel, B.W. van

Genealogie Van Hilst. 1979 pag. 143.

Honcoop

Honcoop, J.

Beëdiging van een Vlijmense burgemeester in 1726. 1985 pag. 144.
De doopmuts van de familie Honcoop. 1993 pag. 81.

Honcoop, A.J.J.

Andries Honcoop (1832-1907) en de tiendkwestie in Vlijmen. 1988 pag. 153.
Een nieuwjaarswens voor Johanna Clasina Honcoop, 1855. 1994 pag. 3.

Hooff, van

N.N.

Kwartierstaat Kuypers - Van Hooff. 1974 pag. 56.

Hoorn, van

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Felix van Hoorn. 1955 pag. 179.

Houët

Bont, Nico de

Houët, tailleurs en muzikanten. 2000 pag. 108.
De muzikale familie Houët. Harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 117.

Hulten, van

Jongh, P.C. de

Burgemeester Van Hulten. 1995 pag. 100.

Spijk, C.H. van

Van boeren komaf. 2007 pag. 7.

Hune, ter

Spijk, C.H. van

The Ter-Hune family in New Jersey. 2004 pag. 167.

Iersel, van

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogie Van Iersel. 1969 pag. 217.

Immerseel, van

Velden, G.M. van der

Het testament uit 1621 van Engelbert I van Immerseel, baron van Bokhoven. 1978 pag. 147.
Een voor Bokhoven merkwaardig grafmonument te Nijvel. 1979 pag. 166.
Een geldlening tegen interest door Thomas Ignatius van Immerseel, graaf van Bokhoven. 1994 pag. 15.

Ingen, van

Schijndel, B.W. van

Aantekeningen over de familie Van Ingen in de oostelijke Langstraat. 1982 pag. 37.

Jongh, de

Belonje, Mr. J.

Het monumentje voor een vrouwe van Herpt en Bern. 1978 pag. 88.

Mommersteeg, Giel

Huize Haarsteeg. 2008 pag. 97.

Kamp

Spijk, C.H. van

Van boeren komaf. 2007 pag. 181.

Kempen, van

Meijden, Cees van der

De Pestert. 2003 pag. 97.

Kessel, van

Spijk, C.H. van

Van boeren komaf. 2007 pag. 82.

Kievits - Kiviets

Schijndel, B.W. van

Een Vlijmense familie. 1953 pag. 3 en 32.
Genealogie der Kievitsen van den Hil. 1956 pag. 8, 27, 33, 72, 89, 103 en 113.
Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie. 1962 pag. 165. 1963 pag. 9, 17 en 40.
Enige aantekeningen betreffende Van Schijndel, Kiviets, Van Hedikhuyzen, Croll en Loeff. 1984 pag. 61.

Swane, J.A.W.

De Vlijmense familie Kievits. 1962 pag. 12, 21, 60 en 66.
Plebaan Jan Cievits. 1962 pag. 101.

Kilsdonk

Kilsdonk, Marinus

Kwartierstaat Antonie Kilsdonk. 2000 pag. 81, 97 en 130. 2002 pag. 50 en 66.

Kipping

Graaff, A.L.

Een inwoner van Nieuwkuijk te Geel verpleegd. 1977 pag. 81.

Schijndel, B.W. van

Genealogie Kipping in de oostelijke Langstraat. 1984 pag. 15.

Kivits

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 102.

Klerks

Jongste, Koos de

'In den gekroonden hoed', geschiedenis van een Elshouts café. 2000 pag. 154.

Klijn

Jongh, Peter de

De dood van Cornelis Klijn en dochter Marietje, 2018 pag. 30.

Kolster, van

Vaan, Bert de

Een vondeling te Elshout. 2008 pag. 165.

Krol  (zie Croll)

Kuijpers

N.N.

Kwartierstaat Thomas de Wilt en Egidia Alegonda Kuijpers. 1972 pag. 168.
Kwartierstaat Kuypers - Van Hooff. 1974 pag. 56.

Kuijs - Kuis

Jongh, P.C. de

De twee eerste generaties Kuijs. 1995 pag. 142.
Jacobus en Thomas Kuijs, alias de Keizer. 1999 pag. 62.

Laat, de

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

Van ruilen komt huilen. 1997 pag. 28.

Dungen, C.J.M. van den

Zouaven uit Vlijmen en omstreken. 1990 pag. 129.

Lee, van der

Lee, Anton van der

Kwartierstaat Antonius Norbertus van der Lee. 1991 pag. 8.

Lee, Eef van der

Zes generaties Van der Lee, alias 'de Stoker'. 1998 pag. 171. Errata. 2000 pag. 191.

Leeden, van der

Velden, G.M. van der

Stamboom van de familie Van der Leeden, vanaf haar komst in Bokhoven. 1966 pag. 192.

Leemans

Hornman, C.

De familie Leemans te Baardwijk omstreeks 1800. 1979 pag. 50.

Leijden, van

Meijden, Cees van der

De Pestert. 2003 pag. 97.

Linden, van der

N.N.

Kwartierstaat Van der Linden - Luyben. 1978 pag. 168.

Liempt, van

Liempt, A.J. van

Het 'familiewapen van Liempt'. 2008 pag. 66en Rectificatie. 2008 pag. 187.

Loeff

Essink, H.B.M.

Een stamreeks Loeff en de verwantschap tussen minister Jan Loeff, Sjef Loeff en Maria van Heijst. 1971 pag. 38.
Werden Antony Loeff en zijn nazaten door Keizer Karel V in de adelstand verheven? 1971 pag. 128.

Schijndel, B.W. van

Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.
Genealogie Loeft. 1983 pag. 62.
Enige aantekeningen betreffende Van Schijndel, Kiviets, Van Hedikhuyzen, Croll en Loeff. 1984 pag. 61.

Luijben

N.N.

Kwartierstaat Van der Linden - Luyben. 1978 pag. 168.
Genealogie Luijben/Luyben (van de leestafel). 1985 pag. 48.

Vaessen, N.J.

Het goudschip uit Indië. 1954 pag. 21 en 39.

Malingre

Essink, H.B.M.

De Malingrez kwartieren van de Graafse wijnkoper Rudolf Walter. 1966 pag. 66.

Malsen, van

Essink, H.B.M.

Onsenoort. 1971 pag. 108.

Helvoort, Ed van

Bewoners van de Hongerenburcht te Vlijmen. 1965 pag. 13.

Meijs, Bert

Kasteel Onsenoort en zijn laatste adellijke Bewoners, 2018 pag. 81.

Schijndel, B.W. van

De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.

Meerendonck, van de

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 104.

Meerwijck (Meerwijk), Van

Jongh, P.C. de

Memoires van een Nieuwkuijker. 1999 pag. 36.

Schijndel, B.W. van

Brief van een Nieuwkuijkse ingezetene in een protocol van 'n Antwerpse notaris.(1737). 1955 pag. 189.
Aantekeningen betreffende de familie Van Meerwijck. 1961 pag. 135 en 146.
Genealogie Van Meerwijk. 1979 pag. 31.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Nieuwkuijk (Van de Heuvel, Van Meerwijck en Van Schijndel). 1993 pag. 165.

Velden, G.M. van der

Bijdragen voor een genealogie van de families Van Meerwijk en Van Spijk. 1973 pag. 31.

Meijs

Meijs, Bert

Betwisten van een vordering in 1773. 2000 pag. 57.
De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.

Mil, van

Velden, G.M. van der

Genealogie van de familie Van Mil te Bokhoven. 1968 pag. 123.

Mimpen

Meijs, Bert

De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.

Moescop

Vaessen, N.J

Over de familie's Moescop, Drooght en Roestenburgh. 1955 pag. 46, 61, 110 en 117.

Mostermans

Mostermans, J.

Theodorus Mostermans. 1991 pag. 196.
Tien generaties Moster(t)mans(s). 1994 pag. 132.
Kwartierstaat Johannes Petrus Mostermans. 1994 pag. 134.

Mommersteeg

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

N.N.

Kwartierstaat Van Bijnen - Mommersteeg. 1980 pag. 216.
Kwartierstaat Mommersteeg. 1980 pag. 72.

Muskens

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Pater Albertus van Drunen. O.F.M. Cap. † 29 juni 1900. 1953 pag. 167. 1954 pag. 30, 52, 101, 113, 145 en 180. 1955 pag. 42.

Schijndel, B.W. van

Enige aantekeningen betreffende de familie Muskens uit Elshout-Drunen. 1953 pag. 187.
Genealogische gegevens in een verkoopakte. 1954 pag. 103.

Nassau, van

Loon, Marius van

Maria en Adriana van Nassau. 1985 pag. 27.

Poort, W.A.

Een Nassau werd begraven in Heusden. 1953 pag. 50. Aanvulling. 1953 pag. 80.

Nieuwkuijk, van

N.N.

Familiewapens. 1979 pag. 56.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Wapens van het geslacht, De Heerlijkheid en de gemeente 'Nieuwkuijk'. 1955 pag. 34.

Noort, van

Meijden, Cees van der

De Pestert. 2003 pag. 97.

Oem van Arkel

Breugelmans, pastoor

De Heren van Bokhoven. 1953 pag. 152 en 172.

Velden, G.M. van der

Een voor Bokhoven interessant testament van 1449. 1977 pag. 62 en 66.
De Heren van Bokhoven uit het geslacht Oem van Arkel. 1986 pag. 33.
Een voor ons heem interessante tekst. 1979 pag. 12.

Oerlemans

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Ophorst

Sinninghe, Jacques R.W.

Een Brabantse schoolmeesterkwartierstaat. 1956 pag. 79.
Op zoek naar de schoolmeester van Nieuwkuijk. 1956 pag. 177.

Opzeeland, van

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 104.

Schijndel, B.W. van

Genealogie der familie Van Opzeeland. 1958 pag. 11, 17 en 33.

Oijen, van

Meijs, pater Gummarus

De politikus van 't Lompend. 1962 pag. 178.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Oijen, V.J.N, van

Kwartierstaat van Adrianus Hubertus van Oijen. 1988 pag. 176.

Sikkers, Leo

250 jaar café De Harmonie in Haarsteeg. 2005 pag. 76.

Vaan, N. de

De schutspatroon van Knotwilgendam. 1984 pag. 17.

Pannekoek

Honcoop, J.

De familie Pannekoek en het repareren van Vlijmense huizen in de 18e eeuw. 1994 pag. 28.

Sanders, Piet

De familie Pannekoek. 1994 pag. 143.
R-MGT

Pullen

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 105.

Pulles

Meijs, Bert

Vlijmen of Vlimmen over een omstreden Vlijmenaar. 2012 pag. 106.

Roestenburgh

Vaessen, N.J.

Over de familie's Moescop, Drooght en Roestenburgh. 1955 pag. 46, 61, 110 en 117.

Roos

Swane, J.A.W.

Mulders in Brabant. 1965 pag. 205.

Rijken

Swane, J.A.W.

De ordenstichter Theodorus Jacobus Rijken, zijn ascendenten te Dussen. 1963 pag. 105.

Salm

Meijs, Bert

Stokoud. 2012 pag. 74.

Scheij

Dungen, C.J.M. van den

Uithallen van koeien te Vlijmen. 1988 pag. 150.

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 41.

Schilders

Schijndel, B.W. van

Aantekeningen betreffende de familie Schilders uit De Langstraat. 1954 pag. 12.
R-MGT

Schijndel, van

Berg, A. ter

Kwartierstaat Bernard van Schijndel. 1981 pag. 8.

N.N.

Genealogie van Schijndel. 1968, ongenummerd.
Familiewapens. 1978 pag. 41.

Schijndel, B.W. van

Genealogie Van Schijndel. 1969 pag. 7, 27, 43, 58, 71, 113, 133, 201, 218, 239 en 250. 1970 pag. 11, 26, 47, 68, 77, 92, 106, 113 en 144.
Enige aantekeningen betreffende Van Schijndel, Kiviets, Van Hedikhuyzen, Croll en Loeff. 1984 pag. 61.
De Langstraatse Van Schijndel's. 1983 pag. 9.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Nieuwkuijk (Van de Heuvel, Van Meerwijck en Van Schijndel). 1993 pag. 165.

Schilders

Bokhoven, A.J.L. van

De Hongerenburcht (Hommelenburcht) te Vlijmen. 1965 pag. 33.

Helvoort, Ed van

Bewoners van de Hongerenburcht te Vlijmen. 1965 pag. 13.

N.N.

Familiewapens. 1979 pag. 56.

Sluijs(Sluse),van der

N.N.

Een heus Heusdens echtpaar te Heusden. 1989 pag. 117.

Sinninghe, Jacques R.W.

Ridder Arnoud van der Sluse. 1958 pag. 110.

Smits

Smits, C.

Smits te Baardwijk en Drunen. 1968 pag. 17.

Somers

Honcoop, A.C.L.E.M.

Fragment-genealogie Somers, Hedikhuizen. 1995 pag. 45.

Son, van

Meijden, Cees van der

De Pestert. 2003 pag. 97.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Spierin(g) van Well

Redactie

Eerherstel aan de Heusdense drossaard Van Wel. 1963 pag. 45.

Ruyter, Th. de

Het geslacht Spierin(g) van Well. 1988 pag. 38.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Enige aantekeningen over het geslacht Spiering te Heusden. 1962 pag. 50. 1963 pag. 64.

Spijk, van

Jongh, P.C. de

Memoires van een Nieuwkuijker. 1999 pag. 36.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Velden, G.M. van der

Toediening van het Vormsel in vroeger dagen. 1972 pag. 162.
Bijdragen voor een genealogie van de families Van Meerwijk en Van Spijk. 1973 pag. 31.

Steghen, van der

Schijndel, B.W. van

De voorouders van pater Benedictus van Drunen (1664-1721). 1953 pag. 166.

Stooters van Enckevoort

Velden, G.M. van der

De Bokhovense tak van de familie Stooters van Enckevoort. 1970 pag. 117.

Stupers

Meijs, Bert

Van Peperstraat naar Badweg. 2012 pag. 90.

Swaans

Papaver, Dr. A.

Geestelijken uit het geslacht Swaans. 1956 pag. 36.

Thulden, van

Schijndel, B.W. van

Dirk van Thulden, pastoor van Waalwijk (1448) en zijn familie. 1969 pag. 121.

Vaan, de

N.N.

Kwartierstaat Van Bijnen - De Vaan. 1976 pag. 56.

Veen, van

N.N.

Familiewapens. 1979 pag. 57.

Schijndel, B.W. van

Het geslacht Van Veen. 1965 pag. 145 en 157.

Veggel, van

Meijs, Bert

Schipper mag ik overvaren. 2007 pag. 27.

Velde, van den

Schijndel, B.W. van

Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.

Verheyen

Breugelmans, pastoor

Over de grafkelder der familie Verheyen. 1954 pag. 193. 1955 pag. 2 en 17.
Rentmeester Verheyen te Bokhoven. 1955 pag. 145.
De familie Verheyen. 1958 pag. 6-72.
R-MGT

Verhoeven

Herpt, Christ. A.J. van

De familie Verhoeven. 1974 pag. 97, 134, 144, 148 en 193. 1975 pag. 3, 17, 41, 60, 77 en 93.

N.N.

Familiewapens. 1979 pag. 57.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 1436-1852. 1987 pag. 28.

Veroude

N.N.

Kwartierstaat Van Herpt - Veroude. 1973 pag. 56.

Vugt, van

Meijs, Bert en Vugt, George van

Het raadsel van de twee bruiden. 2001 pag. 14.
Het raadsel van de twee bruiden (2). 2011 pag. 159.

Water (Waater), van de

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Het boekske van Jan van de Water. 1951 pag. 142.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.

Wagenberg, van

Loo, Joost van der

Naspeuringen betreffende de Helvoirtse-Vlijmense familie van Wagenberg. 2011 pag. 130.

Wetering, van de

Spijk, C.H. van

De bewoners van het gehucht De Fellenoord. 2008 pag. 39.

Wezel, van

Spijk, C.H. van

De bewoners van het gehucht De Fellenoord. 2008 pag. 39.

Vlugt, J.M. van de

Rondom het schilderij 'het vrouwke van Wezel'. 1968 pag. 2.

Wiel, van de

N.N.

Familiewapens. 1978 pag. 105.

Spijk, C.H. van

Peerke de Mandenmaker. 2002 pag. 46.

Iersel, Harrie van

Huis en bewoners bij het monument vlakbij Bosch en Duin te Udenhout. 2010 pag. 173.

Wilt, de

N.N.

Kwartierstaat Thomas de Wilt en Egidia Alegonda Kuijpers. 1972 pag. 168.

Wit, de

Meijs, Bert

De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.

Wit, J.H. de O.F.M. Cap.

Beelden uit mijn kinderjaren. 1997 pag. 59.
Herinneringen van een 85-jarige. 1997 pag. 66.

Wijck, van

Essink, H.B.M.

Enige bijzonderheden betreffende het goed Ten Hautert onder Vlijmen. 1968 pag. 140.

Meijs, Bert

Kasteel Onsenoort en zijn laatste adellijke Bewoners, 2018 pag. 81.

Schijndel, B.W. van

Tak Van Wijck van Honsoirde. 1951. Ongenummerd.
Aantekeningen betreffende een paar heren en vrouwen van Onsenoort. 1952 pag. 63.
Het geslacht Van Wijck uit 'de klei'. 1964 pag. 49, 66 en 114.
De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.

Wijk, Ir. Machien van

Het geslacht Van Wijck uit Kleidorp. 1972 pag. 157.

Wijs, de

Heijden, L. v.d.

Een stel Vlijmense messetrekkers... (verslag van de rechtszaak, veroordeling en bestraffing van de gebroeders De Wijs uit Vlijmen, anno 1721). 1993 pag. 19.

Lee, Anton van der

Lijkkisten aan de galg. 1993 pag. 63. (zie L. v.d. Heijden)
Rond de terechtstelling van de gebroeders De Wijs in 1721. 1997 pag. 369. (zie L. v.d. Heijden)

Wijs, P.L.A.M. de

De Hongerenborg. 1993 pag. 162. 1996 pag. 60.

Zeeuwen

N.N.

Kwartierstaat Zeeuwen - Beekmans. 1976 pag. 222.

Wapens van Gemeenten en Waterschappen

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Gouw, Arn. de

Het oudste wapen van Drunen. 1957 pag. 149.

Graaff, A.L. de

Het gemeentewapen van Vlijmen. 1979 pag. 97.

Kasteel, J.

Het gemeentewapen van Heusden en zijn legende. 1970 pag. 39.

Kempenaars, F.

Het gemeentewapen van Engelen. 1953 pag. 17.

N.N.

Het wapen van het Waterschap De Maas- en Diezepolders. 1977 pag. 129.

Noppen, Frans van

Het wapen van Herpt. 2017 pag. 89.

Redactie

Het gemeentewapen van Nieuwkuijk. 1951 pag. 95.
Gemeentewapen Vlijmen. 1977 pag. 33.

Schijndel, B.W. van

Het wapen der gemeente Hedikhuizen. 1952 pag. 180.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Wapens van het geslacht, De Heerlijkheid en de gemeente 'Nieuwkuijk'. 1955 pag. 34.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.

Schweitzer, L.M.N.

Het gemeentewapen van Vlijmen. 1967 pag. 2.
R-MGT

G I L D E N

Aalst, Tom van der en Dijkstra, Wil

'Voor God, Koningin en Vaderland'. 1995 pag. 49.
Het St. Blasiusgilde van Heusden. 1995 pag. 50.
Het Catharinagilde te Herpt. 1995 pag. 53.
Het St. Jorisgilde van Heusden. 1995 pag. 57.
Het gilde Sint-Joris te Heesbeen. 1995 pag. 63.

Beekmans, Jan

Uit het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena van 18 april 1930. 2013 pag. 15.

Bokhoven, A.J.L. van

Het Herptse schuttersgilde. 1976 pag. 94.

Bosch, Marinus van den

Proclamatie van de Leidse studenten te Heusden op 9 november 1905. 1968,pag. 53.

Delft, A.J.A.C. van

Nog springlevende folklore. 1968 pag. 54.

Dungen, C.J.M. van den

De jaarlijkse feestdag van de St. Catharina-schuts te Vlijmen anno 1920. 1987 pag. 171.

Essink, H.B.M.

Heeft er in de middeleeuwen al een Ambrosiusgilde bestaan? 1964 pag. 220.

Goossens, J.P.H.

Het voormalig schuttersgilde van St. Anna te Nieuwkuijk. 1951 pag. 6.

Groot, Toon

De Koningsschalen van de Vlijmense Gilden. 2003 pag. 59.
Een fraai geschenk van een bijzondere hoofdman. 2004 pag. 8.
Ridder te paard. 2004 pag. 155.
Schietterrein in de 'Rooie hoek' verleden tijd. 2011 pag. 2.

Herpt, Christ. A.J. van

Het schuttersgilde 'St-Catharina' te Herpt. 1966 pag. 180.

Jong, A. de

Het koningszilver. 1985 pag. 124.

Jongh, Peter de

Handboogschutterij Burgerlust van Oudheusden. 2020 pag. 213.

Kasteel, J.

Het schuttersgilde 'St-Catharina' te Herpt. 1966 pag. 181.

Klijn, E.M.Ch.F.

Een keten van het schuttersgilde van Sint-Barbara te Drunen. 1966 pag. 144 en 160.

Knippenberg, Drs. W.T.H.

Schilden van het St. Jorisgilde te Heusden. 1980 pag. 46, 61, 76, 94, 108, 124 en 140.
Geschiedenis van het St. Jorisgilde te Heusden. 1981 pag. 5, 17 en 33.

Lee, Anton van der

Een oud reglement van de St. Catharinaschuts uit Vlijmen. 1982 pag. 187.
De gildendag te Vlijmen op 2 juni 1996. 1996 pag. 65.
Het schuttersgilde St. Ambrosius van Haarsteeg. 1996 pag. 66.
De St. Barbaraschuts van Vlijmen. 1996 pag. 68.
De St. Catharinaschuts te Vlijmen. 1996 pag. 71.
Het St. Jorisgilde van Nieuwkuijk. 1996 pag. 76.
Het Onze Lieve Vrouwegilde van Vlijmen. 1996 pag. 80.
Het voormalige Sint Jorisgilde van Drunen. 2014 pag. 1, 17 en 33.
Het voormalig Sint Jorisgilde van Drunen. 2021 pag. 55.

Lee, Anton van der en Meijs, Bert

Het raadselachtige gilde; 'De Ware Vriendschap van Nieuwkuijk en Onsenoort onder de bescherming van St. Martinus'. 2014 pag. 81.

Lith, Chr.

De oude schutters van Heusden. 1952 pag. 136.

Meijs, Bert

Droevig einde schuttersdag in Nieuwkuijk, 1782. 1997 pag. 387.

N.N.

St. Joris schutslied. 1972 pag. 60.

Peters, Herman

De ramen van de St. Hubertuskapel te Drunen. 2011 pag. 87.

Poll, Harry

Laatste en luisterrijke schittering van het St. Jorisgilde te Heusden. 1968 pag. 145.
R-MGT
St. Jorisgilde

Redactie

Standaard-lied. 1963 pag. 49.
Dank-gedicht. 1963 pag. 49.

Schijndel, B.W. van

De wrok van drossaard Johan Lodewijk Winkel tegen de gilden in het algemeen en tegen het St. Annagilde in het bijzonder. 1970 pag. 5-66.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Onsenoort en het St. Jorisgilde. 1951 pag. 41.
Schuttersgilden te Vlijmen. 1961 pag. 89 en 125.
Hieronder volgen de nog aanwezige schilden van de St. Jorisgilde. 1963 pag. 23 en 45.
Hieronder volgen de nog aanwezige schilden van het St. Catharinagilde te Herpt. 1964 pag. 210.
Reglement van de St. Barbaraschuts te Vlijmen. 1966 pag. 42.
St. Martinusgilde te Nieuwkuijk. 1968 pag. 187.
St. Catharinagilde te Herpt. 1976 pag. 72.
Onze Lieve Vrouwegilde te Vlijmen. 1979 pag. 138.

Stef

Het H. Hubertusgilde te Drunen. 1956 pag. 179. 1957 pag. 8.
Het H. Hubertusgilde en het St. Jorisgilde te Drunen. 1957 pag. 51.
Het Mussengilde in Elshout. 1957 pag. 181.

Swane, J.A.W.

Reglement van het St. Annagilde te Nieuwkuijk. 1962 pag. 26.
Reglement van het St. Jorisgilde te Nieuwkuijk. 1962 pag. 98. 1963 pag. 52.

Toorians, J. Fzn.

Uit de geschiedenis van het gilde St. Crispijn te Waalwijk. 1966 pag. 65.

Veltman, A.A.M.

Lieve Vrouwe Schuts te Elshout. 1968 pag. 101. 1985 pag. 119.

Verboord, H.

Duivelse en hemelse geheimen in driehoeksverhoudingen. 1997 pag. 345.

Voogd, H.

Een mooi schild van het voormalige Sint- Jorisgilde te Heusden. 1966 pag. 167.

Wiel, A.J. van de

St. Hubertusgilde te Drunen. 1967 pag. 30 en 49.

Wilt, G.P.A. de

St. Catharinagilde te Herpt. 1952 pag. 114.
R-MGT
Barbara Schuts

H E E M K U N D E

Berg, M. ter

Heemkundekring “De Erstelinghe”. 1972 pag. 135.

Brand, Piet van den

Hoe zijn we gevaren? 1986 pag. 209.

Breugelmans, pastoor

De heemkundetentoonstelling. 1951 pag. 109.

Buys, J.A.

Vijf heemkundige tentoonstellingen. 1973 pag. 101.

Delft, Burg. A. van

Aan de lezers. 1953 pag. 1.

Een abonnee

Enkele kanttekeningen bij het laatste nummer van de 25e jaargang. 1975 pag. 221.

Gouw, C. de

Dertig jaar heemkundekring Onsenoort. 1973 pag. 84.

Hartman, Piet

Bijzonder beesten Arnoud van Drunen. 2019 pag. 7.

Hout, J. van

Bij het Tweede Lustrum. 1953 pag. 82.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Wegwijzer in de Heemkunde. 1951 pag. 97.
Beschouwing bij 't koperen feest van de heemkundekring 'Onsenoort'. 1955 pag. 202.

Kasteel, J.

De Heemkunde-tentoonstelling te Heusden. 1964 pag. 193.
Heemkundetentoonstelling te Drunen. 1965 pag. 133.
Negentiende heemkundige werkkamp te Drunen. 1967 pag. 145.

Lee, Anton van der

De plaats van het agrarisch element in de Heemkunde. 1971 pag. 102.
Heeft anno 1973 heemkunde nog zin? 1973 pag. 115.
Een korf heemkunde. 1975 pag. 50.
Veertig jaar geleden: gesprek met Cor de Gouw, een van de oprichters van de heemkundekring. 1983 pag. 173.
Het gouden jubileum van de heemkundekring 'Onsenoort'. 1997 pag. 361.
Heemkunde in telegramstijl. 1997 pag. 32, 48, 64 en 371. 1998 pag. 32, 80, 96 en 176. 1999 pag. 80 en 125. 2000 pag. 31 en 63.
10.000 pagina's 'Met Gansen Trou'. 1999 pag. 129.
Gesprek met twee oprichters van de Heemkundekring. 2005 pag. 82.
Een stukje uitheemse heemkunde. 2007 pag. 2 en 18. Rectificatie. 2007 pag. 23.
Wat is Heemkunde. 2017 pag. 80.
Neil Diamond en het verlies van zijn heem. 2019 pag. 97.
Een ansichtkaart van kasteel Onsenoort verstuurd door Abt Maréchal in 1904. 2020 pag. 21.

Leijten, K.

Wat is heemkunde? 1981 pag. 1.

N.N.

De Balans. 1951 pag. 118.
De Vijzel. 1951 pag. 118.

Noyons, A.J.W.

Wens van Thomasvaer en Pieternel. 1967 pag. 151.

P.D.

1943-1993, hulde aan de heemkundekring. 1993 pag. 176.

Papenburg, Piet

Wie kan ons helpen? 1989 pag. 160.

Redactie

Ten geleide/Voorwoord. 1951 pag. 1. 1955 pag. 65. 1956 pag. 1. 1957 pag. 1, 121. 1958 pag. 1. 1959 pag. 1. 1960 pag. 1, 49. 1961 pag. 1, 161 en 177. 1963 pag. 1 en 161. 1964 pag. 1. 19, 81 en 129. 1965 pag. 1, 65, 118 en 196. 1966 pag. 1. 1967 pag. 1 en 97. 1968 pag. 1 en 161. 1969 pag. 7. 1970 pag. en 97. 1971 pag. 1. 1973 pag. 1, 33, 81 en 169. 1974 pag. 65. 1975 pag. 1 en 97. 1984 (bevrijdingsnummer) pag. 153.
Verklaring van de omslag. 1951 pag. 24.
Wegwijzer in de Heemkunde. 1951 pag. 131. 1952 pag. 97.
Met Gansen Trou. 1952 pag. 17.
De heemkunde-tentoonstelling te Heusden. 1952 pag. 113.
't Plekbord. 1953 pag. 15, 46, 93 en 127.
Heemkolder. 1953 pag. 16, 28.
Oorkonde i.v.m. 10 jarig bestaan. 1953 pag. 128.
Gebed van een kletskous. 1953 pag. 161.
Ken uw Heem. 1956 pag. 81.
Boekbespreking/Van de leestafel. 1961 pag. 19. 1963 pag. 35, 79 en 143. 1964 pag. 15, 64, 128, 208, 224 en 240. 1965 pag. 14, 130 en 164. 1966 pag. 15, 48, 152 en 184. 1967 pag. 14, 48, 80, 95 en 192. 1968 pag. 48, 80 en 127. 1969 pag. 14, 79 en 223. 1970 pag. 31, 143 en 176. 1971 pag. 48, 109 en 144. 1972 pag. 144. 1973 pag. 64 en 135. 1974 pag. 16, 32 en 112. 1976 pag. 64, 96, 144 en 228. 1977 pag. 190. 1978 pag. 176 en 190. 1979 pag. 48. 1980, 215. 1981 pag. 48. 1983 pag. 53. 1984 pag. 223. 1986 pag. 80 en 222. 1989 pag. 16, 64, 80 en 176. 1990 pag. 63 en 176. 1992 pag. 111. 1993 pag. 63 en 96. 1994 pag. 144. 1995 pag. 128. 1996 pag. 32.
Repertorium. 1963. pag. 162.
Ten geleide. 1971 pag. 1. 1972 pag. 33.
Ons vaandel. 1973 pag. 106.
Reorganisatie van onze kring. 1974 pag. 129.
Goedkeuring statuten. 1976 pag. 17.
Excursie naar Essen. 1977 pag. 94.
Aan onze abonnees. 1978 pag. 1.
Kort verslag van de algemene ledenvergadering. 1978 pag. 38.
Kort verslag excursie St. Jan te ’s Hertogenbosch. 1978 pag. 136.
Kort verslag van de algemene ledenvergadering. 1979 pag. 47.
Met Gansen Trou. 1980 pag. 2.
Het ISSN-nummer van “Met Gansen Trou”. 1980 pag. 113.
Will Dijkstra, schipper naast Trudy. 1980 pag. 115.
Inhoudsopgave Met Ganse Trou, periode 1951-1980. 1981 pag. 12-1 t/m 12-34 en errata.
Carnaval en heemkunde. 1983 pag. 17.
Heemkundige activiteiten. 1983 pag. 7-94.
Armoede is geen schande (maar wel lastig). 1988 pag. 1.
Bij het begin van de veertigste jaargang. 1990 pag. 1.
Met Ganse Trou in een nieuw jasje. 1993 pag. 13.
Wie kent dit voorwerp? 1993 pag. 141 en 188.
Het gouden jubileum van de Heemkundekring 'Onsenoort'. 1997 pag. 65.
Een gouden klank. 2000 pag. 1.
Voorwoord. 2016 pag. 1.
Voorwoord van de redactie. 2017 pag. 1.
Voorwoord, 2018 pag. 1.

Rooij, W. van

Tien Heemkampen. 1967 pag. 142.
Negentiende heemkundige werkkamp te Drunen, dagverslagen. 1967 pag. 147.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Twee werkkampen bij de Heemkundekring „Onsenoort. 1973 pag. 97.
Hoe onderzoekt men de geschiedenis van een dorp. 1977 pag. 1.
Heemkunde tentoonstelling 1978 pag. 93.

Schweitzer, L.M.N.

De betekenis van de Heemkundekring 'Onsenoort'. 1973 pag. 82.

Snels, A.D.C.

Bij het Tweede Lustrum. 1953 pag. 82.

Somers, Frans en Dijkstra Will

Totaalmanifestatie te Heusden. 1978 pag. 170.

Somers, Frans en Bont, Nico de

Totaalmanifestatie te Heusden. 1981 pag. 95.

Velden, G.M. van der

Van de leestafel. 1971 pag. 110.
Recensie: Mensen uit mijn stadje. 1984 pag. 6.

Verboord, Jan H.

Alle begin is moeilijk. 1951 pag. 3.
Op den driesprong. 1951 pag. 14 en 27.
Terug van weg geweest. 1991 pag. 137.
Hoe mooi was mijn land. 1992 pag. 96 en 148. 1993 pag. 140.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Gemeenschapsgedachten. 1951 pag. 13.
De patroon van de heemkundigen. 1951 pag. 25.
Wegwijzer in de heemkunde. 1951 pag. 61.
Nabeschouwing. 1951 pag. 133.
Ten geleide. 1952 pag. 1 pag. 33. 1955 pag. 1. 1956 pag. 49.

Vermeulen, pater Arnoldus

Verslag van het heemkundig werkkamp te Drunen. 1957 pag. 128.

Voogd, H.

Enige grepen uit de geschiedenis van het platteland. 1964 pag. 241.

Werkgroep boerderijen

Wie weet wat dit is? 1990 pag. 32. 1991 pag. 136.

Zon, A. van

Een nieuw element in de heemkundekring Onsenoort. 1970 pag. 161.
R-MGT

H E I L I G E N V E R E R I N G en B E D E V A A RT

Beaard, Bart en Haan, Jan de

Bedevaart Drunen - Ulicoten. 2015 pag. 33.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Bosch, Marinus van den

St. Hubertusverering in dekenaat Heusden. 1969 pag. 226.
Verering van de Heilige Cunera, patrones tegen keel- en veeziekten, te Hedikhuizen. 1970 pag. 98.
Blasiusverering. 1971 pag. 29.
Verering van de Heilige Donatus (patroon tegen onweer) te Haarsteeg en Vlijmen. 1972 pag. 96.
De religieuze volksprent. 1977 pag. 38.

Breugelmans, pastoor

De bedevaart naar Bokhoven. 1951 pag. 105.
Onze Lieve Vrouw van Aalburg te Heusden en van de garswei te Elshout. 1952 pag. 66.

Dungen, C.J.M. van den

Op bedevaart naar Bokhoven, anno 1920. 1987 pag. 162.
Bedevaart naar Elshout anno 1920. 1990 pag. 78.
Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. 1991 pag. 66.

Dekker, Frans den

Terugblik van een koorzanger uit Engelen. 1985 pag. 31.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Sint Ontcommer vereerd te Baardwijk en 's-Hertogenbosch. 1966 pag. 169.

Hamoen, Ds. G.

Nogmaals de relikwieën van de martelaren van Gorcum. 1983 pag. 164.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

De Mariaverering in onze streek. 1951 pag. 55.

Kasteel, J.

Het ontstaan van de Caeciliafeesten. 1970 pag. 174.

Lee, Anton van der

Hakendover, legende of werkelijkheid? 1983 pag. 33 en 54.
Nogmaals de bedevaart naar Hakendover. 1983 pag. 85.

N.N.

St Blasius (3 februari). 1955 pag. 23.
De legende van den Elshout. 1966 pag. 68.

Pelders, Gerard

Bedevaartsouvenirs, gevonden in onze streek. 1989 pag. 145.

Redactie

Op weg. 1953 pag. 33.
Brabant … Marialand. 1953 pag. 156.
Elshout - Kevelaer. 1954 pag. 15.
Kerststal. 1978 pag. 185.

Schijndel, B.W. van

Een kleine historie van de Elshoutse meibedevaart. 1954 pag. 63.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Sint Maarten, 11 november. 1964 pag. 235.

Stef

St. Bernardusverering in onze streek. 1953 pag. 113 en 174.

Thijssen, Chr.

Mariaverering in Elshout en de waard Donk. 2006 pag. 60.
De wonderbare moeder van Elshout. 2015 pag. 102.

Velden, G.M. van der

De H. Cornelius van Bokhoven. 1980 pag. 100, 116 en 136.
In Berlicum terecht gekomen Heusdense relikwieën. 1994 pag. 46.

Verhaak, Ph. J.M.

O.L.V. broederschap der processie Heusden-Kevelaer. 1984 pag. 65.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De meimaand voor Maria. 1951 pag. 50.
Onze kerkpatronen. 1954 pag. 1.
De St-Clarastok te Drunen. 1954 pag. 132. Aanvulling. 1957 pag. 90.

Vorser

Heiligen en vee in het kerkje Sint Antonius Abt in Bokhoven. 2007 pag. 87 en 161. 2008 pag. 25. Rectificatie. 2007 pag. 152.
Italianen en het kerkje in Bokhoven. 2008 pag. 163.
Christelijke iconografie en iconologie in ons heem. 2008 pag. 182.
R-MGT
H. Cornelius

I N  M E M O R I A M / M A R K A N T E  P E R S O N E N

IN MEMORIAM

Beaard, Bart

Antoni Zielonko, één van de Polen van Driel. 2014 pag. 197.

Bonth, Nico de

Meester Prinsen uit Haarsteeg als importeur van geiten uit Zwitserland in 1893. 2020 pag. 3.

Dal, Bart van

In memoriam, Jan van Geunsven. 2003 pag. 139.

Hartman, Piet

Nico Buijs 31 jan. 1924 - 21 nov. 2012. 2013 pag. 38.

Hulten, Sjef van

Van boerenkomaf, Sjef van Kessel. 2013 pag. 189.

Lee, Anton van der

In memoriam Pieter Boll. 1982 pag. 175.
Herinneringen aan pater Tarcisius van Schijndel. 1992 pag. 129.
In memoriam Nol de Gouw. 1995 pag. 129.
In memoriam Jan Meesters. 1996 pag. 85.
In memoriam Jo van Bijnen. 2003 pag. 94.
In memoriam Louis Wetzer. 2003 pag. 142.
In memoriam Nol van Baardwijk. 2007 pag. 198.

Heemkundekring Onsenoort en Stichting Honsoirde

In memoriam pater Laurentius Vermeer. 2006 pag. 14.

Oord, Kees van den

Laudatio voor een stille, trouwe medewerker. 2001 pag. 120.
In memoriam. 2005 pag. 89.
In memoriam G.M. van der Velden. 2007 pag. 14.
In memoriam Harrie (H.G.M.) Peters. 2007 pag. 91.
In memoriam Leo Sikkers. 2007 pag. 154.
In memoriam Jan Verboord. 2007 pag. 202.
In memoriam Ton Verlaat. 2010 pag. 132.
Chris Lith, inspirator restauratie vesting Heusden. 2014 pag. 184.
In memoriam Henk de Wit. 2015 pag. 172.

Redactie

Engelen (in memoriam Van Rooijen). 1952 pag. 77.
In memoriam Johannes Wilhelmus de Gouw. 1953 pag. 144.
In memoriam Gijsbertus Gerardus Klijn. 1954 pag. 112.
In memoriam Gijsberdinus de Wilt. 1956 pag. 80.
burgemeester J.J.W. van Hout. 1957 pag. 174.
In memoriam Johannes Bernardus Albertus Gregoor. 1959 pag. 27.
In memoriam Mr. J.H.W.A. Hoefnagel, burgemeester van Vlijmen. 1962 pag. 1.
In memoriam Pastoor H.G. Becx. 1962 pag. 145.
In memoriam J.W. Peters. 1963 pag. 135.
In memoriam H. Voogd. 1964 pag. 251.
In memoriam Pieter Hieronymus Breugelmans. 1965 pag. 142.
Mari van Drunen. 1967 pag. 11.
In memoriam A.H.M. van den Meerendonk. 1969 pag. 14.
Willem Johannes Cornelis Bink. 1972 pag. 1.
In memoriam Maurice van de Water en Jan van Wezel. 1973 pag. 121.
In memoriam Bernardus Willem van Schijndel. 1976 pag. 16.
In memoriam A. Kamp. 1976 pag. 201.
Ter nagedachtenis Dom Joannes. 1976 pag. 216.
In memoriam Johannes Cornelis van Oostrum. 1978 pag. 109.
In memoriam pater Wenceslaus van Doorn. 1983 pag. 49.
In memoriam A. van Bezooyen. 1983 pag. 81.
Cornelis Hornman. 1985 pag. 186.
Cor J.M. van den Dungen. 1986 pag. 49.
In memoriam A. van Engelen. 1989 pag. 81.
In memoriam Dr. Pascalis Vermeer. 1991 pag. 49.
R-MGT
In memoriam Ton Feijen en André van Zon. 1991 pag. 121.
In memoriam pater Gelasius Buijs. 1992 pag. 21.
Cor de Gouw. 1993 pag. 137.
In memoriam Marinus Kilsdonk. 2003 pag. 156.
In memoriam. 2013 pag. 209.

Somers, Frans

In memoriam Bertus van Gestel, amateur-archeoloog. 1993 pag. 2.

Verboord, Adrie

In memoriam Leo Hopstaken. 2015 pag. 174.
In memoriam Jo van de Wiel. 2016 pag. 14.
In memoriam Abt Gerardus Hopstaken. 2016 pag. 30.
In Memoriam Rini Wouters, 2018 pag. 103.
In Memoriam Peter de Jongh, 2018 pag. 209.
In Memoriam Tom van der Aalst. 2019 pag. 91.
In Memoriam Adrie de Bonth. 2021 pag. 208.

MARKANTE PERSONEN

Beaard, Bart

Johannes Franciscus Jansen, burgemeester van Drunen (1860-1869) burgemeester van Tilburg (1869 1901). 2012 pag. 34.
Kapucijner broeder Wenceslaus van Heusden. 2019 pag. 115.

Bladel, Mien van

Herinneringen aan pastoor Becx van Nieuwkuijk, 2018 pag 6, 17.

Bosch, Marinus van den

Burgemeesters van Vlijmen. 1952 pag. 4.

Buys, J.A.

Pater Jozef van Grevenbroek, abt van de abdij 'Our Lady of Springbank'. 1972,pag. 17 en 55.

Dungen, C.J.M. van den

Jaonuske van Vught. 1988 pag. 134.

Ganck, P. Roger de

Jan Troch, monnik der Duinen 1551-1612, prior over de verenigde kloosters Mariënkroon en Mariëndonk van 1600-1612. 1962 pag. 128, 158, 173 en 187. 1963 pag. 30, 36, 60, 83, 125, 140 en 156. 1964 pag. 10.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

P. Jacobus van St. Truiden O.F.M. Cap. Deken van Heusden. 1953 pag. 145.
Pater Benedictus van Drunen † 23 januari 1721. 1953 pag. 150.
Pater Albertus van Drunen. O.F.M. Cap. † 29 juni 1900. 1953 pag. 167. 1954 pag. 30, 52, 101, 113, 145 en 180. 1955 pag. 42.
Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Felix van Hoorn. 1955 pag. 179.
Nieuwkuijkse Capucijnen: broeder Ladislaus van Bladel. 1957 pag. 7.
Broeder Linus Wilgers uit Nieuwkuijk O.F.M. Cap. †1905. 1956 pag. 39.
Broeder Isidorus Smulders. 1958 pag. 6-65.

Hornman, C.

Petrus Johannes van den Broek. 1961 pag. 68.

Jongh, P.C. de

Burgemeester Van Hulten. 1995 pag. 100.
Meester Cornelis (Kees) van Delft. 1995 pag. 113.
Waltherus Hubertus van Besouwen (1857-1926). 1995 pag. 188.
Een joviale burgemeester. 1999 pag. 192.

Lee, Anton van der

Bij het gouden jubileum van Dr. Pascalis Vermeer. 1984 pag. 137.
Pater Herman Jozef van Hulten, kapucijn en Drunense missionaris. 1985 pag. 134. 1986 pag. 8.
Het Pieter van Beerspad in Loon op Zand. 1993 pag. 138.
Een overjarige 'wordt vervolgd' voor pastoor Breugelmans. 2002 pag. 173.
Een Drunense topatleet uit de jaren vijftig. 2004 pag. 85.
Gesprek met twee oprichters van de Heemkundekring. 2005 pag. 82.
Kees de Neus. 2012 pag. 44. Rectificatie. 2012 pag. 123.

Leeuw, Jan de

Pastoor Franciscus H.A.M. Mommers, pastoor te Heusden. 1984 pag. 218.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Theodorus Jacobus Rijken. 1959 pag. 178.

Meijs, Bert

Vlijmen of Vlimmen over een omstreden Vlijmenaar. 2012 pag. 106.
De onderwijzersfamilie Festen te Haarsteeg. 2015 pag. 181.

Meijs, pater Gummarus

Pastoor Becx, zaliger. 1962 pag. 146.

Oord, Kees van den

Burgemeester Willems van Heusden, afscheid van een minnaar van de historie. 2011 pag. 187.
Tiny was een heel ijverige en leergierige leerling. 2012 pag. 78.

Poort, W.A.

Grenswachter Ludovicus. 1958 pag. 74.

Redactie

Pater Alphons Lieven. 1952 pag. 50.
Bij 'n priesterjubile. 1956 pag. 96.
Bij een kloosterjubilee. 1956 pag. 141.
Bij een gouden jubile (A. v.d. Meerendonk). 1961 pag. 45.
Bij een jubileum, (Abt Van Engelen). 1963 pag. 129.
Bij het 25-jarig priesterfeest van Mgr. L. v. Kessel. 1964 pag. 5.
Bij een priester-jubileum ( Pascalis Vermeer). 1964 pag. 113.
Een koperen ambtsjubileum (Burg. Teyssen). 1964 pag. 209.
Bij een priesterjubileum ( Pater G. Buijs). 1972 pag. 70.
Bij een jubilé (G. v.d. Velden). 1972 pag. 143.
Pastoor G. v.d. Velden te Bokhoven met emeritaat. 1975 pag. 30.
Benoemd tot Huisprelaat van Z.H. Paus J. Verhoeven. 1977 pag. 10.
Gouden kloosterjubileum van pater Tarcisius van Schijndel. 1981 pag. 161.
Bij een 25-jarig jubileum van A.N. van der Lee. 1991 pag. 1.
Brabants heem medaille voor Christ Thijssen. 2006 pag. 152.

Schijndel, B.W. van

Drs. Gerard van Imbeeck. 1970 pag. 23.
Pater Tarcisius van Schijndel onderscheiden. 1976 pag. 65.
Pater Tarcisius van Schijndel 40 jaar priester. 1976 pag. 97.

Spijk, C.H. van

Peerke de Mandenmaker. 2002 pag. 46.

Tillo, Br. C.F.X.

Theodorus Jacobus Rijken, stichter van de broeders Xaverianen. 1960 pag. 129, 156 en 185. 1961 pag. 29. Rectificatie. 1961 pag. 45.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

In memoriam Petrus Adrianus van Beers. 1959 pag. 182.
Bij het afscheid van de heer A. van den Meerendonk. 1968 pag. 37.
R-MGT

K E R K en  R E L I G I E

KATHOLICISME

Kloostergemeenschappen

Beaard, Bart

Arme Clarissen in Elshout van 1990 tot 1993. 2012 pag. 100.
Kapucijner broeder Wenceslaus van Heusden. 2019 pag. 115.

Belonje, Mr. J.

Het St. Catharinaklooster te Heusden. 1986 pag. 88 en 221.

Bokhoven, A.J.L. van

Een vervloeking over Herpt. 1954 pag. 137.
Waar zijn de tufstenen gebleven van de voormalige Abdij van Berne? 1957 pag. 68.
De priester Jan van Esch sterft op de voorpoort van het kasteel te Bokhoven. 1957 pag. 87.
Dwaalt de historie ten aanzien van de Genderse pastoor Frans van Andel? 1960 pag. 180.
Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Mariëndonck buiten Heusden. 1963 pag. 90.
Abdij van Berne, moeilijkheden tijdens de afbraak van deszelfs restanten. 1973,pag. 65.

Boeren, Dr. P.C.

Schetsen uit het leven in de Heusdense Cisterciënzerkloosters. 1962 pag. 126, 138 en 161.

Bosch, Marinus van den

Kloosters in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 175.
Mariënkroon te Heusden. 1962 pag. 114.
Mariëndonk te Elshout. 1962 pag. 121. 1972 pag. 146.
Mariënkroon te Heusden. 1971 pag. 170.

Buys, J.A.

De broeders van Elshout. 1970 pag. 17.

Breugelmans, pastoor

Een voetreis in 1736, schetsen over Abdij van Berne, Gansenoyen, Onsenoort en Herpt. 1958 pag. 57 en 67.

Candido, frater

Kroniek van het fraterhuis te Vlijmen. 1955 pag. 187 en 199.

Chronist

De broeders van Drunen. 1952 pag. 111.

Clasina, Zr.

De zusters van Liefde te Heusden 1857-1955. 1955 pag. 180 en 194.

Devadder, J.

De kloosterstichter uit Elshout, bij de honderdste verjaardag van het overlijden van T.J. Rijken (1797-1871). 1971 pag. 185.

Ganck, P. Roger de

Jan Troch, monnik der Duinen 1551-1612, prior over de verenigde kloosters Mariënkroon en Mariëndonk van 1600-1612. 1962 pag. 128, 158, 173 en 187. 1963 pag. 30, 36, 60, 83, 125, 140 en 156. 1964 pag. 10.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Thomas a Kempis. 1972 pag. 20.

Hart, Caroline de

Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. 2012 pag. 150.

Heijman, Dr. H.Th.

De keuze van Otto van Boetzelaer tot Abt-Coadjutor van Berne. 1956 pag. 83 en 108.
Een abt van Berne in het hof van Holland. 1960 pag. 91.
De abdij van Berne en het land van Heusden. 1963 pag. 76.

Hoevenaars, W. o. Praem.

Berna ut Lucerna. 1959 pag. 49, 65, 97, 134, 145 en 161. 1960 pag. 17, 33, 81, 97 en 164.

Hopstaken, Gerardus, abt s.o. Cist.

Van besloten gemeenschap tot open huis. 1979 pag. 90.
Voorwoord 100 jaar Cisterciënzers op Onsenoort. 2004 pag. 49.

Hornman, C.

Een vergeten figuur: het priorke. 1979 pag. 76.
Het begin van Mariënkroon. 1979 pag. 65.

Janssen, pater Radboud s.o. Cist.

Mariënkroon in oorlogsdagen. 1984 pag. 194.

Kasteel, J.

De zusters vanaf 1920 in Elshout. 1970 pag. 122.

Kessel, pater Raymundus van

Bezoek aan het 'oude huis' te Berne. 1959 pag. 41 en 88.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Theodorus Jacobus Rijken. 1959 pag. 178.

Loon, Marius van

Heusdense nonnen in het Waalwijkse klooster Nazareth. 1995 pag. 33.
Tempeliers in Heesbeen en Heusden. 2008 pag. 82.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

De komst der paters en het oordeel van de mensen. 1954 pag. 81. 2004 pag. 63.

Lee, Anton van der

De zusters van J.M.J. te Vlijmen. 1981 pag. 145.

Maas, frater Thomas

De laatste tien jaar van Mariënkroon. 1964 pag. 107.

Marcus, pater Andreas

Pater Joannes Smeijers, religieus van Sinte Bernaerts, later prior te Mariënkroon (1542-1580). 1959 pag. 76 en 92.

Meijs, Bert

Kroniek van het Gertrudisgesticht te Nieuwkuijk, 60 jaar geschiedenis van het klooster (1907-1967). 2020 pag. 125, 177, 197, 221, 251.

Oord, Kees van den

Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. Inleiding. 2012 pag. 145.

Peer, P. van

Lotgevallen van heer Fulco. 2003 pag. 157.

Redaktie

De abdij Berne en Met Gansen Trou 1984 pag. 109.

Schreuder, F.

De zusters gaan Drunen verlaten. 1962 pag. 71.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Oversten van het voormalig klooster 'Mariënkroon' te Heusden. 1957 pag. 138.
De prioren van Mariëndonck. 1962 pag. 126.
De invloed en het werk van de abdij St. Truiden in het Land van Heusden. 1974 pag. 23.
Hoe Onsenoort Mariënkroon werd. 1974 pag. 66.
De laatste zuster van het St. Catharinaklooster te Heusden. 1988 pag. 117.
De broeders Xaverianen te Elshout. 1990 pag. 25.

Sinninghe, Jacques R.W.

Een abt van Berne in het hof van Holland. 1960 pag. 46.

Smulders, R.W.

Giersbergen, een uithof van het Cisterciënserinnenklooster Ter Kameren. 1955 pag. 24, 44 en 149.
Verkoping van goederen van de abdij Ter Kameren in 1614. 1962 pag. 138.

Stef

Bij 't gouden feest van de zusters van Nieuwkuijk, 28 mei 1907-28 mei 1957. 1957 pag. 58 en 70.

Thijssen, Chr.

Witheren in Wijk. 1992 pag. 171.
Monnik in den Elshout. Het Cisterciënzerklooster Mariëndonk. 1996 pag. 172 en 184. 1997 pag. 1, 17 en 33.
Mariaverering in Elshout en de waard Donk. 2006 pag. 60.

Tillo, Br. C.F.X.

Theodorus Jacobus Rijken, stichter van de broeders Xaverianen. 1960 pag. 129, 156 en 185. 1961 pag. 29. Rectificatie. 1961 pag. 45.

Trommelen, J.

De afkomst van Arnold van Vessem, abt van Berne. 1994 pag. 188.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Het nonnenklooster 'Nieuw Mariendaal' te Heesbeen bij Heusden. 1953 pag. 116.
De Cisterciënsers 50 jaar in Nederland. 1954 pag. 70. 2004 pag. 54.
Enkele boeken afkomstig uit de kloosters: Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden. 1954 pag. 140 en 149.
Berne (bij drie platen). 1957 pag. 15.
Het ontstaan van de abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. 1979 pag. 66.
Het leven op Mariënkroon in de eerste vijftig jaar. 1979 pag. 69.
Bij het 850-jarig bestaan van de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. 1984 pag. 111.

Vermeulen, pater Arnoldus

50 jaar St-Gertrudisgesticht. 1958 pag. 49.

Velden, G.M. van der

Een leenverheffing uit het jaar 1541. 1980 pag. 210.
Middeleeuwse kloosters en kapittels in het Land van Heusden en Altena. Bij het 850-jarig bestaan van de abdij van Berne. 1984 pag. 125.
Hendrik I, hertog van Brabant, en zijn betrekkingen met de abdij van Berne vóór en na het jaar 1200. 1985 pag. 33.
De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.
Babyloniënbroek en de abdij van Berne. 1986 pag. 24.
Het testament van een brouwer van de abdij van Berne uit het begin van de zestiende eeuw. 1987 pag. 15.
Een staat van de landerijen, tienden en cijnzen van de abdij van Berne uit circa 1580. 1987 pag. 65.
Prelaat Dirk Spierinck van Well, abt van de abdij van Berne van 1552 tot 1584, en zijn familie. 1988 pag. 6.
Pachtcelen betreffende landerijen van de abdij van Berne in de bannen van Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.
Toenemende ontbossing rond het oude Berne onder abt Jan Moors. 1988 pag. 187.
Norbert van Gennep in de brieven van Bernard van Clairvaux. 1990 pag. 116.
De abdij van Berne onder keizerlijke bescherming vanaf 17 juli 1235. 1990 pag. 141.
Berne en Bedburg. 1990 pag. 183.
Het abbatiaat van Koenraad van Malsen van de abdij van Berne van 1528 tot 1549. 1991 pag. 82.
De begrafenis van Walterus Meynarts, priester van de abdij van Berne, in de kerk van Bokhoven op 27 november 1692. 1993 pag. 17.
Jan Vercuylen, abt van de Abdij van Berne van 1608 tot 1621. 1993 pag. 97.
Het korte abbatiaat van Arnold van Vessem, abt van Berne, 1607-1608. 1994 pag. 113.
Een pachtceel van 1543 betreffende land van de abdij van Berne in Rijswijk. 1994 pag. 189.
Het terugwinnen van land door de abdij van Berne en het bouwen van een uithof op het herwonnen land in de jaren 1450-1456 in Babiloniënbroek. 1995 pag. 94.
Lootcedulle van de wetering in Genderen. 1996 pag. 33.
De stadshoven en refugehuizen van de abdij van Berne. 1996 pag. 87.
Een opgedoken oorkonde betreffende Altforst en de abdij van Berne. 1997 pag. 39.
De gebouwen van de abdij van Berne op de plaats van stichting. 1997 pag. 49.
De 38 abten, die op de plaats van stichting van de abdij van Berne te Bern hebben geresideerd. 2004 pag. 2, 18, 34, 78, 94, 146 en 162.

Parochies

Baaijens, H.

De nieuwe R.K. kerk voor de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1962 pag. 39.

Bladel, M. van

Kapelaan Panken van Nieuwkuijk. 1988 pag. 96.

Boelen, F.L.

Geschiedenis van parochie en kerk in Elshout. 1953 pag. 168 en 183. 1954 pag. 9.
De pastoors van Elshout. 1958 pag. 38.

Boeren, Dr. P.C.

De katholieken van Hedikhuizen pogen de Hervormde kerk te naasten. 1962 pag. 41.
De zogenaamde aanslag op Heusden in 1623. 1962 pag. 45.
Drunen, kerken en bediening. 1962 pag. 92.
Drunen, een conflict tussen pastoor en de gemeente van Drunen in het jaar 1929. 1962 pag. 150.
De katholieken van Heusden tijdens de retorsie. 1962 pag. 170.
Waarom de pastoors van Oudheusden in Elshout gingen wonen. 1963 pag. 42.
Kapelaan Walther Colen te Drunen. 1963 pag. 50.
Een conflict tussen de drossaard en de kapelaan van het kasteel. 1963 pag. 56.
Eerherstel aan Heusden's katholieken van 1577. 1963 pag. 58.
De kapelaans van het kasteel van Drunen. 1964 pag. 210.

Bokhoven, A.J.L. van

De priester Jan van Esch sterft op de voorpoort van het kasteel te Bokhoven. 1957 pag. 87.
Dwaalt de historie ten aanzien van de Genderse pastoor Frans van Andel? 1960 pag. 180.
De lotgevallen van de Oudheusdense parochiekerk. 1974 pag. 58.

Bosch, Marinus van den

Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekenaat Heusden. 1973 pag. 78.
Kapelaans van Nieuwkuijk. 1976 pag. 195.

Breugelmans, pastoor

Het R.K.-kerkgebouw te Vlijmen. 1951 pag. 65, 78 en 86.
Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Priestergraven in Bokhoven. 1954 pag. 45.
Uit het memorieboek van 1785. 1955 pag. 135.
De kosters van Bokhoven. 1957 pag. 36.
Ouds uit Bokhoven, hoog bezoek. 1958 pag. 6.

Buys, J.A.

Uit Drunens parochie-geschiedenis na 1819. 1969 pag. 172.

Camps, Dr. H.P.H.

De stichtingsoorkonden van kapel en kerk van Bokhoven. 1969 pag. 95.

Cools, Pater Norbertus

Bij het vertrek van pastoor Becx te Nieuwkuijk. 1961 pag. 27.

Dekker, Frans den

Terugblik van een koorzanger uit Engelen. 1985 pag. 31.

Dingemans, G.L.M.

Een merkwaardige schenking aan de kerk van Onsenoort in 1687. 1997 pag. 14.

Essink, H.B.M.

Enige gegevens over het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Drunen en de kosterij aldaar. 1955 pag. 119.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Joannes Geboorte te Nieuwkuijk. 1976 pag. 166.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1978 pag. 156.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie Heusden. 1981 pag. 49.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie Vlijmen. 1982 pag. 136.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Lambertus te Drunen. 1983 pag. 1.

Goossens, Th. past. em.

De bijkerk van Drunen te Nieuwkuijk. 1952 pag. 37.
Drunen, onze parochie en onze parochiekerk. 1964 pag. 216.
Drunen, onze pastoors. 1964 pag. 237.

Griendt, J.G.G.P. van de

Uit de parochiegeschiedenis van Oudheusden. Een missiepost van de Jezuïten, 1658-1164. 1985 pag. 93.
Over priesters, pastoors, kanunniken en kloosterlingen in het oude Land van Heusden. 1990 pag. 165. 1991 pag. 173. 1992 pag. 42, 53, 74 en 98.
Ja, familieleden zullen vijanden worden. 1990 pag. 173.

Frenken, A. pr.

De kosteraanstellingen te Baardwijk. 1961 pag. 68.

Hamoen, Ds. G.

De Heer van Baardwijk en Wijk. 1972 pag. 150.
Een grafkelder voor pastoors in de hervormde kerk van Heusden. 1973 pag. 7.

Helvoort, Ed van

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 43.

Heimeriks - van Dinther, A.

Uit het memorieboek van pastoor Serrarens te Engelen, 1940. 1986 pag. 72.
De St. Lambertuskerk te Engelen in juli 1587 verwoest. 1987 pag. 129.

Heijden, Peter-Jan van der

Een minnelijke schikking in Engelen tussen de katholieken en hervormde inwoners in het jaar 1798. 1973 pag. 52.
De voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 161.

Heijman, Dr. H.Th.

Daniël van Gendt. 1953 pag. 178.

Helvoort, Ed van

Enige schenkingen aan de kerk en de Tafel der armen te Vlijmen. 1953 pag. 97.
Uit Vlijmen's verleden. 1963 pag. 122.

Hens, H.

Grafsteen te Herpt. 1953 pag. 142.

Herpt, Christ. A.J. van

Pastoor Roothans te Herpt. 1974 pag. 180.
Vijftig jaar bestaan van de R.K. kerk te Herpt (1924-1974). 1974 pag. 161.
Kerkmeesters, priesters en religieuzen uit Herpt. 1974 pag. 181.

Hoekx, Mr. J.A.M.

Het parochie-archief van Bokhoven. 1969 pag. 104.

Honcoop, J.

Touwtrekkerij rond de benoeming van kerk- en armmeesters in Vlijmen (1730-1736). 1986 pag. 122.

Hornman, C.

Geschiedenis van de parochie Baardwijk. 1972 pag. 34.
De kerkgebouwen in Baardwijk in de loop der eeuwen. 1972 pag. 113.
De oudste kerk van Baardwijk. 1975 pag. 198. 1976 pag. 44.
De oude toren van Baardwijk. 1976 pag. 130.
De brand van de kerk te Nieuwkuijk in 1944. 1976 pag. 197.
Een onbekende afbeelding van de grote kerk van Baardwijk. 1979 pag. 38.
Joannes Martinus Alphonsus Smolders, pastoor te Nieuwkuijk. 1979 pag. 184.
De eigendom van kerktorens rond 1800. 1981 pag. 136.
De oude kerk van Baardwijk (1836-1896). 1985 pag. 142.
Een sociale aktie van de Baardwijkse parochiegeestelijken in 1899. 1991 pag. 59.

Jongh, P.C. de

De Sint-Jozefparochie in Drunen. 2012 pag. 97.
De St. Jozefparochie 1964-1990. 2017 pag. 236.

Janssen, Toine

Kerkelijke verwikkelingen in Vlijmen gedurende de Bataafse tijd. 2001 pag. 2, 18, 34.

Kamp, J.

Vliedberg-parochie. 1961 pag. 168.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.
Kerkelijke geschiedenis van Engelen. 1966 pag. 40 en 49.
Uit de kerkelijke geschiedenis van Drunen. 1967 pag. 102.
Uit de kerkelijke geschiedenis van Heusden. 1968 pag. 170.

Koyen, Dr. M.H.

De parochie Drunen, historische sprokkelingen. 1969 pag. 137.

Hurk, Drs. Alph. W. van den

Uit het 'dagboek' van een dorpspastoor Paulus van den Dael, (1623-1636). 1971 pag. 153.
Vlijmen in de schuurkerkentijd onder zijn pastoors Siardus Joris (1678-1692) en Martinus Veirdonck (1693-1712). 1982 pag. 121.

Lee, Anton van der

Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1977 pag. 34 en 97. 1978 pag. 116. 1979 pag. 43, 58 en 124. 1980 pag. 6.
Pastoor Van Aken, van 1926-1938 pastoor te Vlijmen. 1982 pag. 146.
Losse aantekeningen over de kerk van Vlijmen vanaf 1551. 1995 pag. 153.
De moeizame vervanging van twee geroofde kerkklokken uit Vlijmen. 2003 pag. 146.
Een Vlijmense soap rond een klok en een torenuurwerk, 1869-1872. 2009 pag. 2.

Leeuw, Jan de

Pastoor Franciscus H.A.M. Mommers, pastoor te Heusden. 1984 pag. 218.

Loon, Marius van

'Waalwijke dijk'. 1976 pag. 104.

Meijs, pater Gummarus

Pastoor Becx, zaliger. 1962 pag. 146.

Midden, L. van

Vijf jaar Oecumene in de oostelijke Langstraat en het Land van Heusden en Altena. 1968 pag. 181.

Moons, Th.

Notities uit het memoriale. 1982 pag. 148.
Onze vrijwilligers (restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen). 1982 pag. 150.

Mortel, Drs. J.P.M, van den

Dékatholisering van stad en land van Heusden gedurende de 17e eeuw. 1998 pag. 148.

Mostermans, J.

De misdienaar van vroeger. 1987 pag. 98 en 168.
De vrolijke torenbouwers, Nieuwkuijk. 1992 pag. 85.

N.N.

Kerkelijke geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 98.
Kerkelijke geschiedenis van Herpt. 1966 pag. 107.
Kerkelijke geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 116.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
De kerkpatronen. 1985 pag. 100.
Parochiezegels. 1985 pag. 102.
Kerkgebouw en inventaris van de Sint Jan Evangelist parochie te Elshout. 1986 pag. 67.

Nagtzaam, Piet

Terugblik bij 40-jarig bestaan kerk Vliedberg, 2018 pag. 257.

Oostrum, J. van

Kerkelijke geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 196.
Urbanus Voet, pastoor van Waalwijk van 1763-1785. 1973 pag. 150.

Ooijen. Piet van

De gaande en komende man. 1987 pag. 19.

Papaver, Dr. A.

De kapel van Onsenoort en de restitutie van de kerk van Nieuwkuijk. 1954 pag. 17.

Peijnenburg, Dr. J.W.M.

Van schuurkerk tot Vaticanum II, enige gegevens uit drie eeuwen parochiegeschiedenis. 1976 pag. 157.
De door de Norbertijnen bediende parochies rondom en binnen de stad 's-Hertogenbosch. 1984 pag. 116.

Poort, W.A.

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 58.

Schuurmans, pater Jacobus

Nieuwkuijk 1960 - 1975. 1976 pag. 178.

Stoepker, H.

De kerk van Engelen in een wat breder perspectief. 1987 pag. 129.

Serrarens, pastoor

De vier kerken van Haarsteeg. 1951 pag. 52.
De vernieuwde kerk van Haarsteeg. 1958 pag. 125.
Een en ander over Haarsteeg. 1962 pag. 110.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De pastoors van Nieuwkuijk. 1951 pag. 62.
De pastoors van Haarsteeg. 1951 pag. 113.
Een eeuwfeest te Nieuwkuijk. 1952 pag. 44.
Parochiegeschiedenis uit Herpt. 1952 pag. 76.
Kerkelijke indeling van het dekenaat Heusden. 1953 pag. 75.
De kerk van Nieuwkuijk. 1953 pag. 155.
Pastoors te Engelen. 1955 pag. 26.
De kapel van Nieuwkuijk (bijkerk van Drunen). 1957 pag. 17.
Pastoors van Vlijmen. 1957 pag. 93 en 142.
Kapelaans te Vlijmen. 1957 pag. 143.
Kapelaans te Haarsteeg. 1959 pag. 103.
Pastoors te Hedikhuizen. 1962 pag. 41 en 50.
De pastoors van Drunen. 1964 pag. 61 en 70.
Kapelaans te Drunen. 1964 pag. 119.
De kerstening van Noord-Brabant en het ontstaan van het parochiewezen. 1973 pag. 154.
De voormalige kerk van Nieuwkuijk. 1974 pag. 36.
Rondom het gouden jubileum van Herpt's R.K. kerk. 1974 pag. 165.
De kerkelijke geschiedenis van Doeveren. 1975 pag. 63.
Priesters uit Nieuwkuijk. 1976 pag. 186.
Religieuzen uit Nieuwkuijk. 1976 pag. 188.
Priesters en religieuzen uit Elshout. 1980 pag. 57.
Twee diamanten koorzangers te Nieuwkuijk. 1985 pag. 184.

Smulders, R.W.

Twee klokken voor de Heusdense kerk. 1954 pag. 204.

Stef

De geschiedenis der parochie Herpt. 1955 pag. 52, 113, 132, 147 en 182. 1956 pag. 11, 21, 62 en 115.

Thijssen, Chr.

De verhouding tussen katholieken en protestanten in Baardwijk tijdens de 19e eeuw. 1985 pag. 187.
Aantekeningen van de pastoor Van den Elshout over de jaren 1805-1821. 1995 pag. 157, 161 en 178.
Historie en legende van de kapellen in Elshout. 1996 pag. 62, 99, 120, 135 en 150.

Velden, G.M. van der

Berichtgeving tussen deken en pastoors in het begin van de vorige eeuw. 1965 pag. 54.
Uit de geschiedenis van het kerkorgel van Bokhoven. 1966 pag. 15.
Het kerkdorp Bokhoven en zijn parochiekerk. 1967 pag. 122.
De gotische kelk van Bokhoven. 1968 pag. 93.
Een Franse munt uit de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 144.
De grafzerk van Jan van Doerne en Walburg Surmont in de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 165.
Het zilveren reliekkruis van de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 2.
De zilveren scepter in de hand van het Mariabeeld in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 26.
Het zeshonderdjarig bestaan van de parochie van Bokhoven. 1969 pag. 34.
Adrianus Goossens, kanunnik van de kathedraal van Den Bosch. 1969 pag. 63.
Het verblijf van een aartsbisschop van Lyon in Bokhoven. 1970 pag. 24.
Toediening van het Vormsel in vroeger dagen. 1972 pag. 162.
Het kapittel van de kerk van Heusden. 1973 pag. 147.
Het kerkelijk leven te Bokhoven van eind 1944 tot september 1950. 1973 pag. 159.
Het nieuwe begin van de parochie van Hedikhuizen in 1846. 1974 pag. 11.
De broederschap van de Heilige Rozenkrans te Bokhoven. 1974 pag. 198.
Inkomsten en uitgaven van de kosterij in Bokhoven van 1587 tot 1592. 1975 pag. 66.
De oudste kerkrekening van Bokhoven. 1976 pag. 60 en 74.
Johannes de Beijer, pastoor van Bokhoven van ca. 1392 tot 1417. 1977 pag. 126.
De benoeming van Wichman van Harderwijk tot pastoor van Bokhoven. 1978 pag. 90.
De kerk van Bokhoven, begraafplaats van vele Bernenses. 1978 pag. 186.
Pastoor Joannes Moors en proost Henricus van Grinsven. 1979 pag. 113.
Folcoldus van Riel, norbertijn onder prelaat Jan Moors. 1981 pag. 15, 27 en 43.
De pastoors van Hedikhuizen tot 1692. 1984 pag. 49.
De parochies Engelen en Vlijmen en haar onderlinge verhouding in de loop der eeuwen. 1985 pag. 89.
De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.
Babyloniënbroek en de abdij van Berne. 1986 pag. 24.
Een dominicaan tot deservitor of bedienaar van de parochie Engelen benoemd. 1987 pag. 178.
De parochie van Engelen onder pastoor Joseph Cocx. 1988 pag. 105.
Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.
Piet Breugelmans, de onverschrokken parochieherder van Bokhoven. 1990 pag. 27.
Het herstel van Engelen als parochie in 1797. 1996 pag. 140.
Inventarissen van aan de kerk van Hedikhuizen toebehorende goederen over de jaren 1855-1891. 1997 pag. 354.

Verlaat, A.

De St. Lambertuskerk te Engelen 50 jaar geleden ingewijd. 1983 pag. 137.
Een acte uit 1797 betreffende de parochie Engelen. 1985 pag. 110.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Onze kerkpatronen. 1954 pag. 1.
De kapel van Onsenoort en de restitutie van de kerk van Nieuwkuijk. 1976 pag. 192.
Het herstel van Engelen als parochie in 1797. 1996 pag. 140.

Vermeulen, pater Arnoldus

Een gelukkig initiatief (inrichting van de St-Lambertus kerk te Drunen). 1958 pag. 104.
De relikwieën van de Gorkumsche martelaren. 1958 pag. 136 en 167.

Werner, F.

Drunen tussen 1960 en 1970. 1969 pag. 188.

Weyn Banningh, F.J.H.

Namen van kerkmeesters (kapelmeesters) van de kerk (kapel) aan de Haarsteeg te Hedikhuizen van 1644 - 1823. 1979 pag. 136.

Weijters, C.J.

Rond de laatste Tongerloërs in Drunen. 1967 pag. 158.
Brabantse kerkschuren en kerkhuizen. 1969 pag. 39, 54, 67 en 123.
De restitutie van de parochiale kerk van Drunen. 1969 pag. 159.

Priesters/kloosterlingen

Bavel, H. van

Nieuwe gegevens over de Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus. 1973 pag. 19.

Beaard, Bart

Kapucijner broeder Wenceslaus van Heusden. 2019 pag. 115.

Buys, J.A.

Pater Jozef van Grevenbroek, abt van de abdij 'Our Lady of Springbank'. 1972 pag. 17 en 55.

Cools, Pater Norbertus

Twee Concilievaders uit de gemeente Vlijmen. 1963 pag. 33.

Devadder, J.

De gebroeders De Vries uit Waalwijk. 1982 pag. 73.

Engelen, A. van

Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Godefridus van Hoorn. 1955 pag. 15.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

P. Jacobus van St. Truiden O.F.M. Cap. Deken van Heusden. 1953 pag. 145.
Pater Benedictus van Drunen † 23 januari 1721. 1953 pag. 150.
Pater Albertus van Drunen. O.F.M. Cap. † 29 juni 1900. 1953 pag. 167. 1954 pag. 30, 52, 101, 113, 145 en 180. 1955 pag. 42.
Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Felix van Hoorn. 1955 pag. 179.
Nieuwkuijkse Capucijnen: broeder Ladislaus van Bladel. 1957 pag. 7.
Broeder Linus Wilgers uit Nieuwkuijk O.F.M. Cap. †1905. 1956 pag. 39.
Broeder Isidorus Smulders. 1958 pag. 6-65.
Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.
De Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus, Cisterciënser van Mariëndonk te Elshout. 1971 pag. 211.

Gonzaque, zuster Aloyse de

Zusters van J.M.J. uit Vlijmen afkomstig. 1981 pag. 150.

Griendt, J.G.G.P. van de

Over priesters, pastoors, kanunniken en kloosterlingen in het oude Land van Heusden. 1990 pag. 165. 1991 pag. 173. 1992 pag. 42, 53, 74 en 98.

Herpt, Christ. A.J. van

Kerkmeesters, priesters en religieuzen uit Herpt. 1974 pag. 181.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 49, 68, 81 en 97.
Baardwijkse capucijnen. 1981 pag. 70.

Huijzer, J.C.B.

Priesters in het dekenaat Heusden. 1956 pag. 167.

Kolen, Michael en Beaard, B.

In dat wat is het goede zichtbaar maken. 2020 pag. 17.

Lee, Anton van der

Pater Herman Jozef van Hulten, kapucijn en Drunense missionaris. 1985 pag. 134. 1986 pag. 8.
Bij de wijding van Dom Gerardus Hopstaken, abt van Mariënkroon. 1991 pag. 153.

Oord, Kees van den

Tiny was een heel ijverige en leergierige leerling. 2012 pag. 78.

Papaver, Dr. A.

Geestelijken uit het geslacht Swaans. 1956 pag. 36.

Redaktie

De Dekens van het dekenaat Heusden. 1953 pag. 138.

Rooijackers, L.

Ten geleide. 1955 pag. 161.

Schijndel, B.W. van

Jan Keldermans, pastoor van Waalwijk, 1516. 1969 pag. 35.
Dirk van Thulden, pastoor van Waalwijk (1448) en zijn familie. 1969 pag. 121.
Mr. Adriaen Stalpaerts, pastoor van Waalwijk (1599-1609). 1970 pag. 34.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

W.J.A. M Timmermans, pastoor te Herpt. 1974 pag. 173.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De priesters van het dekenaat Heusden. 1955 pag. 162 en 205. 1956 pag. 12
De priesters van Vlijmen (enkele aanvullingen). 1955 pag. 205.

Velden, G.M. van der

Adrianus Goossens, kanunnik van de kathedraal van Den Bosch. 1969 pag. 63.
Norbert van Gennep in de brieven van Bernard van Clairvaux. 1990 pag. 116.

Zouaven

Dungen, C.J.M. van den

Zouaven uit Vlijmen en omstreken. 1990 pag. 129.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 5 en 23.

PROTESTANTISME

Branten, Th.

Scholte, de leider van de afscheiding in het Land van Heusden. 1965 pag. 118, 143, 153, 171, 192 en 197. 1966 pag. 5, 19, 36, 54, 70, 85, 139, 153, 173 en 193. 1967 pag. 12, 19, 45, 50, 75, 161, 177 en 193.

Dijkstra, W.

Gisbertus Voetius Heusdanum, 1589-1676. 1989 pag. 33.

Griendt, J.G.G.P. van de

Ja, familieleden zullen vijanden worden. 1990 pag. 173.

Hamoen, Ds. G.

De eerste predikant van Baardwijk. 1972 pag. 79.
De classicale indeling van de Hervormde gemeente in het Land van Heusden. 1980 pag. 3.
Het begin van de reformatie in Engelen. 1987 pag. 134.
Arnoldus van Laeckervelt, de eerste en laatste predikant van Oudheusden (1671-1676). 1989 pag. 1.

Heijden, Peter-Jan van der

Een minnelijke schikking in Engelen tussen de katholieken en hervormde inwoners in het jaar 1798. 1973 pag. 52.
De voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 161.

Heijman, Dr. H.Th.

Daniël van Gendt. 1953 pag. 178.

Hornman, C.

Nederlands Hervormde Kerk in Waalwijk. 1975 pag. 210.
De familie Leemans te Baardwijk omstreeks 1800. 1979 pag. 50.
Ds. Abraham Leemans, predikant te Engelen en Baardwijk. 1979 pag. 104.

Janssen, Toine

Kerkelijke verwikkelingen in Vlijmen gedurende de Bataafse tijd. 2001 pag. 2, 18, 34.

Kasteel, J.

De Nederlandse Hervormde kerk te Vlijmen. 1967 pag. 139.

Loon, Marius van

Nederlandse Hervormde kerk te Waalwijk. 1975 pag. 210.
'Waalwijke dijk'. 1976 pag. 104.

Mortel, Drs. J.P.M. van den

Dékatholisering van stad en land van Heusden gedurende de 17e eeuw. 1998 pag. 148.

N.N.

Enkele punten uit de geschiedenis van de protestantse gemeente van Vlijmen. 1973 pag. 170.
Enkele bezienswaardigheden zoals wij die heden nog terugvinden in Protestantse kerk in Vlijmen. 1973 pag. 177.
De periode van dominee J. Chr. Fritzsche te Vlijmen. 1973 pag. 183. Aanvulling. 1973 pag. 204.
Tien jaar oecumenisch werk in de Oostelijke Langstraat. 1973 pag. 196.

Midden, L. van

Vijf jaar Oecumene in de oostelijke Langstraat en het Land van Heusden en Altena. 1968 pag. 181.

Oostrum, J. van

Samuel de Prince, tweede predikant van Baardwijk. 1973 pag. 8.

Poort, W.A.

Verklonken klokkenklanken. 1952 pag. 81.
Vlijmens 'huis der zuchten' vertelt zijn levensverhaal. 1952 pag. 102.
De herders der Hervormde gemeente te Vlijmen. 1952 pag. 153.
Het levensverhaal van een Brabantse dorpskerk te Vlijmen. 1953 pag. 140.
Grenswachter Ludovicus. 1958 pag. 74.
Jeugdherinneringen van een 350-jarige; Herv. gemeente Vlijmen. 1960 pag. 149.
Vlijmen, in het Brabantse land, was Voetius eerste gemeente. 1964 pag. 244.

Snaterse, M.

De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de franse bezetting. 1981 pag. 11, 22, 40, 58 en 66.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens het Koninkrijk Holland. 1981 pag. 85 en 105.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de regering van Koning Willem I. 1981 pag. 132. 1982 pag. 30.

Thijssen, Chr.

De verhouding tussen katholieken en protestanten in Baardwijk tijdens de 19e eeuw. 1985 pag. 187.

Verboord, Adrie

Kerkelijke ontwikkelingen in Drunen in de Franse tijd. 2021 pag. 233.
R-MGT
Praalgraf Engelbert van Immerseel en Hélène de Montmorency

K R A N T E N B E R I C H T E N

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29 en 175. 2006 pag. 11, 43, 5-60.
Berichten uit de Noordbrabander (Brabants Dagblad 2008 pag. 187.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Jongh, P.C. de

Drunen in oude krantenberichten. 1996 pag. 132 en 194. 1997 pag. 389. 1998 pag. 16, 30 en 63. 2003 pag. 14. 2004 pag. 29, 45 en 185. 2005 pag. 46. 2008 pag. 171. 2010 pag. 15. 2011 pag. 174.
Elshout in oude krantenberichten. 2000 pag. 88, 142 en 169. 2001 pag. 11. 2003 pag. 44, 63, 71, 158 en 175. 2002 pag. 140 en 158. 2004 pag. 175. 2005 pag. 63 en 79. 2006 pag. 175. 2007 pag. 40 en 154. 2008 pag. 46.
Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 77, 91 en 141. 2002 pag. 15.
De milde wijsheid van Heusden, 2018 pag. 269.
Een steekpartij in Elshout. 2019 pag. 104.

Heimeriks - van Dinther, A.

Oud nieuws: krantenberichten uit de vorige eeuw. 1990 pag. 128, 144, 160 en 175. 1991 pag. 48 en 64.
Oud nieuws: De opening van de inundatiesluis bij fort Crèvecoeur, 1861. 1991 pag. 183.

Lieshout, W. van

Een misplaatste grap te Drunen in 1832. 1991 pag. 47.

Meijs, Bert

Uit de oude doos. 2010 pag. 172.
Berichten uit oude kranten. 2009 pag. 79. 2010 pag. 79. 2011 pag. 28 en 92. 2012 pag. 30, 47, 63 en 85. 2013 pag. 45 en 94. 2014 pag. 15 en 62. 2016 pag. 82 en 207. 2017 pag. 14, 84 en 227.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.
R-MGT
R-MGT

Mommersteeg, Giel

Oud nieuws: oude krantenberichten uit onze streek. 1992 pag. 68, 84, 107, 176 en 191. 1993 pag. 167. 1996 pag. 148.
Branden in Nieuwkuijk. 2007 pag. 12.
Overlijdensberichten in Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbosche courant. 2009 pag. 170.
Uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant van 12 juni 1879. 2010 pag. 68.
De Noord Brabander. 2017 pag. 30.

N.N.

Kroniek uit 1866 (korte berichten uit de streek). 1966 pag. 96.

Oosterhout, Piet van

Heibel op de Kuijkse heide. 2010 pag. 11.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Drunen in oude krantenberichten, 1870-1923. 1988 pag. 145.
Oud nieuws uit Drunen. 1993 pag. 87.

Spijk, Yoïn van

Brieven uit de Haai, 2018 pag. 253.

Vera, Hein

Hedikhuizen in de Utrechtsche Courant, 1794-1799. 1982 pag. 190.
R-MGT

K U N S T / C U L T U U R

Aalst, Th. van der

Oude hensbekers van het Waterschap van de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 1.

Beaard, Bart

Schepping in beelden. 2019 pag. 136.

Belonje, Mr. J.

Baron van Freisheim en zijn monument te Heusden. 1981 pag. 169.

Bavel, H. van

Studies over ridder Arnold van der Sluis van het huis van Heusden. 1969 pag. 37. (zie ook H.B.M. Essink)

Beaard, Bart

Rien van der Pol ook een bekend glazenier. 2007 pag. 65.

Beekmans, Jan

Heusden: klein, dapper en beroemd? 1999 pag. 23.

Breugelmans, pastoor

Praalgraf Van Immerseel-Montmorency te Bokhoven. 1952 pag. 7, 23, 39, 55 en 74.

Engelen, J.L.M. van

Ruim een kwart eeuw Dwergonië. 1983 pag. 18.

Essink, H.B.M.

Jan van Cuijk niet betrokken bij de moord op Floris V. 1969 pag. 79. (zie ook H. van Bavel)

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Waarom werd Jheronimus van Aken, alias Bosch, 'Hieronymus' genoemd? 1967 pag. 156.
Bossche beeldhouwers, waaronder de grootste Hendrik van der Geld uit Elshout. 1970 pag. 165.
De doornenkroning en bespotting van Christus. 1971 pag. 19.
De kruisdraging van Christus te Oosterhout. 1971 pag. 106.
Jeroen Bosch, de 'onbekende'. 1971 pag. 174.
Een drieluik van Jeroen Bosch. 1975 pag. 88.
Kunstschatten in de oude St. Jan in Den Bosch. 1975 pag. 200.
Kroniekschrijvers van Den Bosch. 1978 pag. 34.

Grunsven, Ton van

Mediteren in hout. 1984 pag. 141.

Hart - Timmermans, Jo de

Het gastmaal der kinderen. 2012 pag. 104.

Hulten, Sjef van

Boterke tot op den bojem, revue juni 1955. 2015 pag. 65.

Jongh, P.C. de

Openluchtspel de zeven rozen. 2013 pag. 1.
Meisjeskoor Romantica. 2013 pag. 195.
Harmonie Concordia van Vlijmen. 2016 pag. 2 en 69.
50 Jaar blaasmuziek in Heusden. 2017 pag. 198.
Utile Dulci. 2017 pag. 223.

Lee, Anton van der

Jacob van Eyck een blinde beiaardier, klokkenexpert en componist uit Heusden 1589/90-1657. 2007 pag. 174.
Verdwenen symbolistische kunst uit de kantine van Lips NV in Drunen. 2010 pag. 133.

Leeuwen, A.J.C. van

Hendrik van der Geld, een kerkelijke kunstwerkplaats in 's-Hertogenbosch. 1990 pag. 66.

Loon, Leo van

De mandenmakers en de bijbel. 1998 pag. 42.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 2, 39, 66 en 178.

Maas, Dinie en Eli

Anton van Hest, de vergeten glazenier uit Vlijmen, 2018 pag. 114.

Meijden, Cees van der

Het eieren rapend boerinnike van Giersbergen. 1996 pag. 192.

Meijs, Bert

M.J. Nefkens, kunstschilder uit Hedikhuizen. 2017 pag. 22.

Noppen, Frans van

Uitgelicht. 2019 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96 112, 128, 144, 167.
Uitgelicht. 2020 pag. 20, 44, 60, 76, 96, 124, 176, 196, 216, 236, 260.

Oostrum, J. van

Een opvatting omtrent Jan VII, heer van Heusden. 1966 pag. 81. (zie Essink H.B.M.)

Pelders, Gerard

Een houten offerblok uit Drunen. 2012 pag. 139.

Peters, Herman

De ramen van de St. Hubertuskapel te Drunen. 2011 pag. 87.

Poort, W.A.

Het geheim van een oud schoolmeestershuis. 2007 pag. 66.

Redactie

Foto van de maand - Glaskunst Rien v.d. Pol. 2001 pag. 96.

Sikkers, Leo

Herinneringen aan Rien van der Pol. 2007 pag. 75.

Velden, G.M. van der

De gotische kelk van Bokhoven. 1968 pag. 93.
De grafzerk van Jan van Doerne en Walburg Surmont in de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 165.
Het zilveren reliekkruis van de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 2.
De zilveren scepter in de hand van het Mariabeeld in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 26.
Het praalgraf van de grafelijke familie Van Ymmerselle de Montmorency. 1969 pag. 76 en 125.
Bezienswaardigheden in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 98.
Bossche beeldhouwers. Aanvulling. 1971 pag. 3.

Vermeulen, pater Arnoldus

Iets over toneel in Nieuwkuijk. 1958 pag. 77.
Bij het werk van Walter Breedveld. 1959 pag. 28.

Vorser

Christelijke iconografie en iconologie in ons heem. 2008 pag. 182.
R-MGT

M U N T E N / M A T E N / G E W I C H T E N

Beers, P. Adr. van

Loon op Zand, munteenheden in en rond Venloon. 1959 pag. 81.
R-MGT
Romeinse munt

Bokhoven, A.J.L. van

Gebruikelijke munten in de 18e eeuw en begrafenisgebruiken in die eeuw. 1953 pag. 36.

Engelen, A. van

Iets over de benoemingen van maat, gewicht, enz... 1978 pag. 48 en 84.

Honcoop, J.

Over het gebruik van inhoudsmaten in Vlijmen in 1772. 1994 pag. 178.

Lee, Anton van der

Over munten en bijgeloof. 1972 pag. 26.
Geld in het spraakgebruik. 2001 pag. 82.

Pelders, Gerard

Koperen pasmunten in Nederland tussen 1500 en 1800. 1990 pag. 135, 153 en 161. 1991 pag. 12 en 19.
Vier rekenpenningen uit Heusden. 2014 pag. 9.
R-MGT
Bascule

Spijk, C.H. van

De geldcirculatie en de geldzuivering tijdens en na de oorlog 1940-1945. 2010 pag. 69.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Optellen met boerenkrijt. 1952 pag. 31.

N A T U U R

Beurden, T. van

De ooievaar. 1951 pag. 82.

Bosch, Marinus van den

De koekoek in het volksgeloof. 1981 pag. 76.

Broekhoven, A.W.J. van

Duinvormen in de Loonse en Drunense Duinen. 1985 pag. 161.
Flora en fauna van de Loonse en Drunense Duinen. 1986 pag. 44.

Bruns, Jos en Mulder, Eric

Zoetwaterkwallen in de Haarsteegse Wiel. 1998 pag. 74.

Bruijnesteijn - Bangert, Margreeth e.a.

Elshoutse Zeedijk, historie en natuur. 2006 pag. 97.

Buys, pater Gelasius s.o. Cist.

Waarom elzenhout langs de akkers? 1951 pag. 139.

Dungen, C.J.M. van den

Vogeltjesplaag. 1986 pag. 1.
Kevers in het teenhout. 1992 pag. 106.

Engelen, A. van

Een en ander over de konijnsberg en de Drunense Duinen. 1986 pag. 100.
Vogels van ons heem. 1987 pag. 182. 1988 pag. 152 en 186.
Het Engelermeer, zijn ontstaan en doelstelling voor de toekomst. 1988 pag. 17.
Een en ander over onze onvolprezen nieuwe Wiel te Haarsteeg. 1982 pag. 12-183. 1986 pag. 17.

Essink, H.B.M.

Vuurkruid, wrangwortel en Helleborus Viridis. 1956 pag. 168.

Gelder, H.C.A. van

Een noodkreet voor het behoud van de Loonse en Drunense Duinen. 1983 pag. 39.

Groot, Toon en Herpt, M.L. van

Wandelen door de oude gemeente OudHeusden en Elshout. 2006 pag. 5-50.

Hartjes, Ad

Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Hornman, C.

Wolven in Giersbergen en omgeving in de 18e eeuw. 1979 pag. 17.
Het Vlijmense Ven. 1984 pag. 33.

Jongh, P.C. de

Wolven bij de Fellenoord in 1748. 1993 pag. 189.

Lee, Anton van der

Bliksembuizen uit de Drunense Duinen. 1981 pag. 113.
Over het ontstaan van de Loonse en Drunense Duinen. 1986 pag. 102.

Loon, Leo van

Dreiging van de coloradokever in de vorige eeuw. 1997 pag. 57.
R-MGT
Haarsteegse Wiel

Mandigers, Fons

Herstel van de waterhuishouding in de natte natuurparel Hooibroeken, Elshoutse zeedijk en landgoed Pax. 2011 pag. 178.

Meijden, Cees van der

De Pestert. 2003 pag. 97.
Heusden, de groene buffer tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. 2005 pag. 97.
De Gorse weide. 2010 pag. 82.
Het oude monumentale kerkhofje van Oud Heusden. 2012 pag. 18.
Op de grote stille stuifduinheide. 2017 pag. 9.

Meijs, Jan

Een vergeten bewoner van het Vlijmens Ven. 2016 pag. 233.

N.N.

Seizoenenoverzicht. 1985 pag. 184 en 185.

Natuurvrienden-club

Kieviten. 1951 pag. 70.

Noest, J.

De ooievaars in De Langstraat. 1960 pag. 107 en 145.
Commentaar op de publicatie: “De Loonse en Drunense Duinen”. 1965 pag. 149.

Oostrum, Drs. F. van

De Loonse en Drunense Duinen. 1964 pag. 131.

Opzeeland, Bert van

De das (meles-meles), Loonse en Drunense Duinen en omgeving. 1995 pag. 76.
Vlinders in de omgeving van Vlijmen. 1998 pag. 90.
Historie flora en fauna van de Haverkampen te Vlijmen. 1999 pag. 12.
Natuurgebieden rondje Heusden. 1999 pag. 82.
Het Engelermeer, historie en avifauna. 2001 pag. 114, 130.
De das in de Loonse en Drunense duinen. 2002 pag. 130, 146, 162.
De das omstreeks 1270. 2006 pag. 10.
Boringen in de Haarsteegse Wiel (paleolimnologisch onderzoek). 2007 pag. 185.
25-jaar dassenwerk: Loonse en Drunense duinen. 2019 pag. 33.
R-MGT
Kuijkse Wiel
Natura 2000. 2008 pag. 59.
10 jaar dassen in de Drunense en Loonse duinen. 2009 pag. 158.

Peer, P. van

Natuurbad 'De pleune Wiel'. 2000 pag. 167.

Redactie

Roofbouw. 2000 pag. 161.

Simon, Patrick

Elshoutse wielen rond een slapende Zeedijk. 1996 pag. 24.

Smits, L.

Zoeken van miereneieren in de duinen. 2002 pag. 79.

Spijk, C.H. van

De vorm van het landoppervlak in de gemeente Drunen. 2011 pag. 183.

Teunissen, A.P.J.A.

Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen. 1987 pag. 3 en 149. 1992 pag. 125.
Nieuwe en interessante kevers van de Haarsteegse Wiel, de Sompen en de Zooislagen. 1992 pag. 151. 1994 pag. 68.

Teunissen, A.P.J.A. en Berger, C.J.M.

Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen. 1990 pag. 170.

Vaan, Bert de

Nationaal park “De Loonse en Drunense duinen”. 2021 pag. 88.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De Drunense Duinen, eens de enig bewoonde plek in Midden-Brabant. 1957 pag. 33.

Verschuren, G.

De randwallen van de Loonse en Drunense Duinen. 1991 pag. 186.

Vogelaar, H.

Onze gevederde zangers. 1972 pag. 186.
Onze gevederde vrienden. 1981 pag. 96.

Vrind, R.A.M, de

De Moerputten. 1994 pag. 81.

Wartena, J.G.R.

De vegetatie van de Loonse en Drunense Duinen. 1968 pag. 108.

Wiegmans, pater Eligius

De dierenwereld in onze Wielen. 1951 pag. 116 en 129. 1952 pag. 78, 85 en 100.
De weeraal. 1953 pag. 70.
Langs de slootkant. 1953 pag. 109.
Wat er gebeurt als de bladeren vallen. 1953 pag. 157.
Oorlogsruigte. 1954 pag. 177.
Natuurschoon in de gemeente Vlijmen. 1955 pag. 136.

Wiel, Martijn van de

Een bijzondere gast. 2014 pag. 78.

Wilgers, A.

De rode bosmier. 1951 pag. 103.

Zeeuwen, W.J.

Ecologisch overzicht. 1977 pag. 75.
Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.

Zon, A. van

De vegetatie in onze streek in 1848. 1979 pag. 62.
R-MGT
Drongelens kanaal

O N D E R W IJ S

Baardwijk, C. van

Van kakschool tot kleuterschool. 1957 pag. 49.

Beaard, Bart

De Vlijmense Tour de France. 2007 pag. 92.

Benedictine, Zr.

Terugblik naar 13 jaar werken A.M.D.G. te Vlijmen (1959-1972). 1981 pag. 151.

Bokhoven, A.J.L. van

'Conditien voor den rector ofte schoelmeester tot Heusden'. 1957 pag. 179.

Brandt, L.L. van den

Overdracht van de Haarsteegse Capelle-goederen in 1885. 1996 pag. 113.

Breugelmans, pastoor

Het pensionaat te Engelen. 1952 pag. 185. 1953 pag. 7 en 22. 1954 pag. 33 en 49.

Bruurmijn, A.

Opening van de nieuwe Theodorus J. Rijkenschool te Elshout. 1972 pag. 130.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

De onderwijzersfamilie Festen uit Haarsteeg. 1996 pag. 2.

Candido, frater

Kroniek van het fraterhuis te Vlijmen. 1955 pag. 187 en 199.

Drunen, B. en W. van

Onderwijsnota 1966 - Drunen. 1967 pag. 185. 195. 1968 pag. 30.

Dungen, C.J.M. van den

De schoolcommissie, 6e klas, 1925 te Vlijmen. 1988 pag. 94.

Engelen Jan van

Ik prebeerde aaltij haontje de vurste te zen. Wies de Wit uit Drunen verhaalt over zijn lagere schooltijd. 1999 pag. 123.

Everdingen, G.F.N. van

Een examen te Heusden in 1829. 1987 pag. 17.

Heeswijk, Gerrit van

Een blik in het leven van Jan van Heeswijk, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Baardwijk van 1842-1860. 1986 pag. 9.

Hens, H.

Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Huyberts, Jac.

Zo maar een praatje met de directeur A. Kamp van de agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 87.
R-MGT

Jongh, P.C. de

Meester Cornelis (Kees) van Delft. 1995 pag. 113.
De openbare lagere school te Heesbeen. 2011 pag. 74.

Lee, Anton van der

Het zilveren jubileum van de lagere agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 51.
Het onderwijsprogramma van de lagere agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 71.
Bij het 25-jarig jubileum van directeur A. Kamp van de agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 79.
De leerlooierij in vroeger tijden. 1977 pag. 50, 68 en 86. 1978 pag. 85 en 106.
De katholiciteit van een lagere school te Vlijmen, anno 1959-1960. 1981 pag. 157.
Het schooltje van de Wolfshoek in Drunen. 1988 pag. 197.
Vlijmense schoolperikelen rond 1870. 2007 pag. 166.

Lee, Anton van der en Moonen, Br. Lambertus

Prominente mensen uit Hedikhuizen; De familie Boelaars. 2016 pag. 101 en 223.

Loon, Leo van

Heffing van schoolgeld te Drunen in 1900. 1998 pag. 28.

Merkx, Jan

Scholen in Drunen vanaf 1600. 2003 pag. 18, 34, 50.

Meijs, pater Gummarus

De scholen in Haarsteeg. 1953 pag. 131.

Meijs, Bert

Van Ghert, onderwijzer te Nieuwkuijk. 1999 pag. 35.
Jan Ente, een omstreden schoolmeester te Nieuwkuijk. 2000 pag. 9.
Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.
De onderwijzersfamilie Festen te Haarsteeg. 2015 pag. 181.
R-MGT
Lagere school Nieuwkuijk 1914

Mostermans, J.

Kèkte mee efkus om? 1989 pag. 62.

N.N.

Protestants onderwijs in Vlijmen. 1973 pag. 193.
Drunen, bakermat van de betere schoenmakerij. 1992 pag. 62.

Peters, H.G.M.

Herinneringen aan mijn schooltijd in Nieuwkuijk. 1989 pag. 12, 17 en 42.

Poort, W.A.

Het geheim van een oud schoolmeestershuis. 2007 pag. 66.

Schalken, C.J.

Van Capelle tot Lambertusschool, over de Haarsteegse scholen 1572-1992. 1995 pag. 5, 21, 41, 68, 91 en 120.
De openbare lagere school in het zuidelijke deel van Haarsteeg in gemeente Vlijmen van 1878-1909. 1995 pag. 130 en 145.
De meisjesschool in wijk E nr. 42 te Haarsteeg-Vlijmen. 1995 pag. 173.
De kleuterschool te Haarsteng. 1995 pag. 186.

Schweitzer, L.M.N.

Het zilveren jubileum van de land- en tuinbouwschool te Nieuwkuijk. 1971 pag. 49.

Sinninghe, Jacques R.W.

Een Brabantse schoolmeesterkwartierstaat. 1956 pag. 79.
Op zoek naar de schoolmeester van Nieuwkuijk. 1956 pag. 177.

Somers, Frans

De ervaringen van een lekenonderwijzeres. 1981 pag. 155.

Spijk, C.H. van

Het verdwijnen van de landbouwschool in Nieuwkuijk. 2009 pag. 135.
Waar blijft de tijd. 2015 pag. 49.

Stef

Een belangrijk figuur in Nieuwkuijk, Henricus Leonardus Maria Driessen. 1955 pag. 14, 31, 39, 53 en 97.

Velden, G.M. van der

Peter de Meulemeester, koster-schoolmeester te Bokhoven, 1696-1703. 1970 pag. 60.
Een Franse school te Bokhoven. 1971 pag. 138.
De benoeming van een nieuwe kosterschoolmeester te Bokhoven in 1611. 1976 pag. 10.
Nadere gegevens over de Franse school in Bokhoven. 1976 pag. 102.
Universiteitsstudenten uit ons heem tussen 1550 en 1750. 1980 pag. 10.

Verboord, Adrie

De gelukzalige Herman Jozef. 2019 pag. 61.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De Hanze te Drunen. 1954 pag. 166 en 205.

Vermeulen, pater Arnoldus

50 jaar St-Gertrudisgesticht. 1958 pag. 49.

Wiel, A.J. van de

Verordening op de openbare lagere school in de gemeente Drunen. 1980 pag. 65.
Instructie voor het onderwijzend personeel in de openbare lagere school der gemeente Drunen. 1980 pag. 91.
R-MGT

R A M P E N / O N G E V A L L E N / O O R L O G / B R A N D E N / W A T E R S N O O D

BRANDEN

Bokhoven, A.J.L. van

De grote stadsbrand te Heusden van 1572. 1974 pag. 18.

Geerts, Bertie

Hulpverlening. 2000 pag. 90.

Helvoort, Ed van

De grote brand van Vlijmen in 1746. 1952 pag. 159.

Hornman, C.

De brand van de kerk te Nieuwkuijk in 1944. 1976 pag. 197.

Jongh, P.C. de

De grote brand van 1746 te Vlijmen. 2001 pag. 121.
Brand in Hedikhuizen. 2005 pag. 28.
Branden te Heesbeen. 2013 pag. 65.

Mommersteeg, Giel

Autobus in brand langs de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. 2000 pag. 56.
Branden in Nieuwkuijk. 2007 pag. 12.

Mostermans, J.

Sacramentsdag 9 juni 1939. 1989 pag. 82.

Oosterhout, Piet van

Branden te Engelen. 2016 pag. 99.

Peer, P. van

De grote brand te Nieuwkuijk van 1914. 2006 pag. 62.

Pinxteren, Ad van

Watersnood Nieuwkuijk 1880 een ramp met vele gezichten. 2021 pag. 130.

Spijk, C. H. van

Een grote brand bij de Broeders in Drunen, 2018 pag. 250.

Verboord, H.

Van 1746: boerderij in de brand tot 1997: boerderij in de branding. 1998 pag. 55.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Maatregelen ter voorkoming van brand in Nieuwkuijk en Onsenoort vóór honderd jaar. 1956 pag. 175.
De brandweer in Nieuwkuijk vóór honderd jaar. 1956 pag. 188.

Zeeuwen, W.J.

De grote brand in Baardwijk op 13 en 14 april 1758. 1978 pag. 122.

ONGEVALLEN

Brandt, A. van den

Dodelijk ongeval te Haarsteeg in 1901. 1990 pag. 126 en 164.

Breugelmans, pastoor

Rouw-tafereel, scheepsramp Bokhoven. 1953 pag. 99, 118 en 129.
R-MGT
Brand 1914 Nieuwkuijk
De Dieze bij Engelen. 1954 pag. 20.
Bokhoven, Zij die verdronken sinds 1711 - 1953. 1954 pag. 117.

Geerts, Bertie

Procesverbaal: De ramp met de marktschuit van Bokhoven op 17 november 1837. 1998 pag. 14.
Door het ijs gevallen. 1999 pag. 2, 17 en 33.
Toogongeluk. 2005 pag. 191.
Verdronken kind. 2004 pag. 105.
Ongeluk met een veerpont. 2003 pag. 46.
Averij. 2003 pag. 174.

Jongh, P.C. de

Een ongeluk in Elshout. 1990 pag. 145.

Lee, Anton van der

Een Vlijmens familiedrama uit 1937. 2012 pag. 66.

Lucas, Frans

'...Het was een reusachtige vuurbal...'. 2005 pag. 66.

Meijs, Bert

Een hopoogst met noodlottige gevolgen. 1997 pag. 47.
Familiedrama. 1997 pag. 58.
Droevig einde schuttersdag in Nieuwkuijk, 1782. 1997 pag. 387.
Klap van de molen. 2007 pag. 187.

Mommersteeg, Giel

Ongelukken op 't Hoog. 2005 pag. 42.

Swane, J.A.W.

Een ongeval te Engelen. 1962 pag. 7.

OORLOG

Beaard, Bart

De tragedie van de familie van Broekhoven-Löb. 2009 pag. 126.
De Drunense korenmolen 'Hertogin Johanna van Brabant' tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 146.
Henk Romeijn verzetsheld uit Drunen 1921-1944. 2016 pag. 49.
Gerardus Cornelis Akkermans, huisarts te Drunen. 2017 pag. 49.
Marien de Wit, oorlogsslachtoffer uit Drunen, 2018 pag. 49.
Joods echtpaar in Heusden verraden/opgepakt. 2019 pag. 84.

Beekmans, Jan

Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste 100 jaar. 2012 pag. 28 en 41.

Bladel, Mien van

De laatste oorlogsdagen, de bevrijding van Nieuwkuijk en de dagen daarna. 2009 pag. 142.
Terugblik op de oorlog en de bevrijding. 2010 pag. 52.

Bladel, Sander van

Spanjestrijder Lambert Beekmans. 2019 pag. 11.

Brandt, Bertus van den

Hoe mandenmakers uit de gemeente Vlijmen in de Tweede Wereldoorlog aardappel- en bietenrooiers werden. 2009 pag. 71.

Dircksens, Nico

Oorlogsjaren / oorlogsverhalen / Piet Elshout. 2019 pag. 121.

Dungen, C.J.M. van den

De gouden bruiloft van Hadje Dekkers op de Wolput. 1986 pag. 66.

Durant, Frank

De Engelsche ziekte rond de bevrijding. 2019 pag. 132.

Elshout, P.J.

Bevrijdingsgeschiedenis Drunen en Elshout. 1955 pag. 67.
Bevrijding van Drunen en Elshout in 1944. 1984 pag. 155.

Engelen, Henk van

De bevrijding van Haarsteeg. 1994 pag. 184.
Haarsteegse herinneringen aan de luchtoorlog. 1995 pag. 37.

Essink, H.B.M.

Een korte schets van de toestand van het dorp Drunen in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog. 1957 pag. 63.

Goossens, Th. past. em.

Uit het dagboek van pastoor Beerenbroek, van de historie in en omtrent Drunen in de jaren 1793-1796. 1965 pag. 63, 128 en 161. 1966 pag. 11, 29, 45 en 61.

Heimeriks - van Dinther, A.

Uit het memorieboek van pastoor Serrarens te Engelen. 1940. 1986 pag. 72.

Helvoort, Bart van

Brabanders marcheren onder Napoleon. 2020 pag. 43.

Herpt, Adrianus (Jos) van

Belevenissen uit de oorlog door een inwoner van Elshout weergegeven. 2015 pag. 169.

Hornman, C.

Gesprek met Hans Bolscher over de laatste oorlogsdagen in Baardwijk. 1984 pag. 204.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Mariënkroon in oorlogsdagen. 1984 pag. 194.

Jongh, P.C. de

Het verhaal van gevangene 2305, Jan van Bokhoven en 2372, Leonardus (Nort) van Engelen. 2015 pag. 11.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Lee, Anton van der

Engelen en Philips van Hohenloh. 1979 pag. 129.
De oorlog in de herinneringen van Piet van Oijen. 1994 pag. 158.
Haarsteegse militairen in Nederlands-Indië (1947-1950). 1985 pag. 58.
Piet van Oijen en de bevrijding van Vlijmen. 1994 pag. 174.
Heusden is nog altijd niet bevrijd... 1995 pag. 65.
Het bevrijdingsdagboek van An Verdiesen. 2015 pag. 177, 193.
Door de hond of door de kat gebeten, 2018 pag. 100.
R-MGT
Bevrijding Nieuwkuijk 1944
Financiële gevolgen van het rampjaar 1672 voor Vlijmen. 1998 pag. 153.
Een bijzondere Nieuwkuijkse stier uit de oorlogsjaren. 2006 pag. 28.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bevrijding van Engelen en Bokhoven in 1944. 1984 pag. 166.
Bevrijding van Heusden, Herpt en Hedikhuizen in 1944. 1984 pag. 174.

Loon, Marius van

Waalwijk tijdens de 80-jarige oorlog. 1973 pag. 163.

Luijben, Raas

Bewerkte aantekeningen van pastoor Gründemann tijdens de tweede wereldoorlog. 2021 pag. 210.

Meijden, C. van der

Oorlogsverhalen. 2019 pag. 142.

Meijs, Bert

Vordering van fietsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2015 pag. 28.
Verraden aan de Duitse bezetter? 2016 pag. 25 en 83.
De remplaçant. 2019 pag. 145 – 149.
Onder curatele. 2019 pag. 166.
Div. voorvallen en gebeurtenissen tijdens de 2e WO. 2020 pag. 48, 61.

Mommersteeg, Hans

Oorlogsdagboek van de zusters JMJ te Vlijmen. 2020 pag. 12.

Murray, Mr. W.G.D.

Engelen in de jaren 1672/1673. 1953 pag. 162.

N.C.B. Drunen-Elshout

Wat samenwerking vermag. 1968 pag. 94.

N.N.

Stalen zenuwen. 1992 pag. 178.

Oosterveld, M.

De slag om de schans bij Engelen en de verwoesting van de kerk in juli 1587. 1987 pag. 146.
Over het leven van burgers en soldaten in 1587. 1987 pag. 147.

Oord, Kees van den

75 jaar bevrijding Heusden. 2019 Thema-nummer.

Peer, P. van

Het beleg van Heusden in 1672. 1999 pag. 10.

Poort, W.A.

Een Nassau werd begraven in Heusden. 1953 pag. 50. Aanvulling. 1953 pag. 80.

Pulles, H.H.

NSP-propaganda in WWOII. 2019 pag. 92.

Redactie

Het bezoek van Mussert aan Heusden. 2015 pag. 175.

Sikkers, Leo

Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. 2002 pag. 82.

Spijk, C.H. van

Herinneringen aan de oorlog 1940-1945. 1994 pag. 161.
De intocht van de Duitsers op 10 mei 1940. 1999 pag. 93.
De boerenbond Drunen/Elshout tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. 2001 pag. 88.
Het leveren van Regeringsgraan in de oorlog. 2002 pag. 8.
Een wonder of een mirakel. 2002 pag. 178.
De HARK (Hulp Actie Rode Kruis). 2009 pag. 181.
Herinneringen van Leonard Pijnenborg aan Drunen. 2010 pag. 162, 178.
De geldcirculatie en de geldzuivering tijdens en na de oorlog 1940-1945. 2010 pag. 69.
De vergoeding van oorlogsgeweldschade. 2010 pag. 92.
Zwarte handel in de oorlogsjaren. 2011 pag. 46.
Paardenvordering in de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 62.

Stef

De Hoevenramp. 1952 pag. 89.
Bevrijdingsgeschiedenis Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1955 pag. 76.
Bevrijdingsgeschiedenis Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1955 pag. 89.

Stevens, M.

Intens leed in het vestingstadje Heusden pag. 124.

Thijssen, Chr.

Dijken van mensen in oorlogstijd, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 33.

Vaan, Bert de

De bevrijding van Drunen, Nieuwkuijk, Elshout, Herpt, Heusden-vesting, Haarsteeg en Vlijmen op 4 en 5 nov. 1944. 2020 pag. 67.

Velden, G.M. van der

Bokhoven en de inname van het fort Crevecoeur op 27 september 1794. 1971 pag. 112.

Verboord, Adrie

Het verhaal van Len van Roon. 2020 pag. 77, 97.

Verboord, H.

Opgravingen in granatenland. 1994 pag. 145.
Oktober/november 1944. 1995 pag. 25.
Duivelse en hemelse geheimen in driehoeksverhoudingen. 1997 pag. 345.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Bevrijdingsgeschiedenis Engelen en Bokhoven. 1955 pag. 84.
Bevrijding van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in 1944. 1984 pag. 184.

Voogd, H.

Gedenkpenning van het ontzet van Heusden op 21 september 1797. 1970 pag. 159.

Weijenberg, Piet van de

Vlijmen en de vliegende bom. 2015 pag. 89.

Weijenberg, Piet van de en Meijs, Bert

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.

Wiegmans, pater Eligius. s.o. Cist.

Oorlogsruigte. 1954 pag. 177.

Willemse, gezusters

De oorlogsdagen in Bokhoven van 21 oktober tot 12 november 1944. 1994 pag. 156.

Wit, Henk de

Joodse onderduikers in de Badhuisstraat in Drunen. 2013 pag. 165.

Wolfs, Rien

Neergestorte vliegtuigen in Drunen 1940-1945. 2020 pag. 72.

RAMPEN

Beaard, Bart

De scheepsramp van Engelen. 2019 pag. 23.

Bosch, Marinus van den

De hete en droge zomers van 677 tot 1788. 1979 pag. 10.

Geerts, Bertie

De novemberstorm van 1836. 2000 pag. 123.

Lee, Anton van der

De extreme (late) winter van 1845. 2007 pag. 34.

Meijs, Bert

Onsenoort in de moeilijke jaren rond 1740. 1997 pag. 356.

Mommersteeg, Giel

Zware hagelbui te Haarsteeg en Nieuwkuijk in 1920. 1991 pag. 64.

Peer, P. van

De ontploffing van de kruittoren van het kasteel te Heusden op 24 juli 1680. 2000 pag. 120.

Pinxteren, Ad van

Watersnood Nieuwkuijk 1880 een ramp met vele gezichten 2021 pag.130.

Sinninghe, Jacques R.W.

De ramp van Heusden (24 juli 1680). 1954 pag. 5.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Archiefsprokkels betreffende Heusden en omstreken (beschrijving van een natuurramp in de zomer van 1750). 1960 pag. 184.

WATERSNOOD

Altenburg, Hessel en Meijs. Bert

Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2011 pag. 186.
Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2013 pag. 81.

Bosch, Marinus van den

Water en ijsvloed te Heusden in 1861. 1976 pag. 2.

Breugelmans, pastoor

Over Nieuwkuijk in 1880. 1951 pag. 28 en 44.

Eekels, Adriaan

De watersnood te Haarsteeg in 1799. 1951 pag. 89.

Engelen, A. van

De dijkdoorbraak te Nieuwkuijk in 1880. 1958 pag. 122, 133, 170 en 173. 1959 pag. 24, 56, 71, 85 en 118. 1960 pag. 21, 38, 87,141 en 161. 1961 pag. 17, 97 en 129.

Hartjes, Ad

Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Herk, Ph. T. van

Waterrampen uit een familieregister. 1972 pag. 77.

Hornman, C.

Aantekeningen in verband met de watersnood in 1880. 1971 pag. 140.
Een notitie uit het gemeentearchief van Baardwijk. 1976 pag. 8.
De sociale aspecten van de watersnood in 1880 te Nieuwkuijk/Vlijmen. 1980 pag. 164.
Een verslag van een ooggetuige van de watersnoodramp van Nieuwkuijk/Vlijmen in 1880. 1980 pag. 175.
De plaats van de watersnoodramp in 1880: het heike. 1980 pag. 202.

Jansen, F.

Bij een foto van de watersnoodramp van Nieuwkuijk in 1880. 1996 pag. 162.

Johanson, J.C.P.

Dijkdoorbraak van de Heidijk te Nieuwkuijk op 30 december 1880. 1982 pag. 95.

Jongh, P.C. de

Memoires van een Nieuwkuijker. 1999 pag. 36.

Lee, Anton van der

Enkele volksoverleveringen betreffende de watersnood van Nieuwkuijk. 1980 pag. 199.
Evacuatie van Haarsteegse overstromingsslachtoffers in 1881. 1998 pag. 136.

Meijs, Bert

Watersnood 1880. 1997 pag. 366.
Verslag van de werkzaamheden der Marechaussee tijdens de watersnood van 1880. 1998 pag. 101.
Aanleg van een nooddam rond de Nieuwkuijkse kerk, 1881. 1998 pag. 157.
Verslag van het onderzoek naar de dijkdoorbraak in de Heidijk van 29 op 30 december 1880. 2000 pag. 178.
Verslag van de dijkstoel zelf. 2000 pag. 185.
De watersnood van 1799 te Haarsteeg. 2017 pag. 39 en 73.

Peer, P. van

De watersnoodramp van 1799 te Haarsteeg 1999 pag. 81.
Een vergeten dijkdoorbraak. 2002 pag. 184.

Provinciaal archief

Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk. 1980 pag. 204.

Redactie

Ter herinnering aan de watersnood van 1880. 1970 pag. 177.
Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk. 1970 pag. 180.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Watersnood 1926. 1986 pag. 64.

Thijssen, Chr.

Watersnood, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 69.

Vera, Hein

Hedikhuizen in de Utrechtsche Courant, 1794-1799. 1982 pag. 190.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Overstromingen in de 17e en 18e eeuw, enkele persberichten. 1961 pag. 20.

Wiegmans, pater Eligius

De Wiel van Haarsteeg. 1956 pag. 122, 137, 145 en 168.
Het ontstaan van de nieuwe Wiel van Vlijmen. Verslag van de overstroming in 1799. 1954 pag. 156, 172 en 191. 1955 pag. 123.

Zeeuwen, W.J.

De Baardwijkse toren en kerk na de St. Elisabeths-vloed, 1421-1424. 1976 pag. 142.
De overstromingsramp van Nieuwkuijk en Vlijmen in de nacht van 29 op 30 december 1880. 1980 pag. 146.
Watersnood Nieuwkuijk 1880: discussies rond de schuldvraag. 1980 pag. 178.
R-MGT

R E C H T S Z A K E N / P R O C E S S E N - V E R B A A L  e.d.

Belonje, Mr. J.

Een rente van 1386 op het Land van Heusden. 1979 pag. 122.

Bokhoven, A.J.L. van

Een gijzeldrama in 1581. 1976 pag. 200.

Bijnen, J. van

Een steekpartij op Onsenoort in 1749. 1997 pag. 26.
Het zoveelste conflict met Helvoirt over de gemeint, 1802. 1997 pag. 46.
Een herbergruzie op Onsenoort in 1751. 1997 pag. 78.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

Adriaan van Wijck, alias 'de smid', de schrik van Vlijmen. 1996 pag. 108 en 129.
De moord op de mulder, een Vlijmens drama zonder kop of staart, anno 1690. 1996 pag. 142 en 182.
Van ruilen komt huilen. 1997 pag. 28.
De molestatie van een Vlijmense klapwaker in 1784. 1998 pag. 178.

Cieraad, Alexandra

Sodomie in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 2021 pag. 226.

Dijck, L.G. van

Een moordzaak te Waalwijk, 1469-1473. 1971 pag. 30.

Dijkstra, W.

Een onthoofding in Heusden in het jaar 1567. 1979 pag. 134.

Geerts, Bertie

Een veldwachter te Engelen. 1992 pag. 118.
Poging tot inbraak. 1998 pag. 142.
Er staat een paard in de gang. 2000 pag. 17.
Behekst of besekst. 2001 pag. 95.
Onruststoker. 2002 pag. 61.
Stoelendans. 2002 pag. 143.
Mishandeling. 2003 pag. 143.
Verdronken kind. 2004 pag. 105.
Deserteur. 2004 pag. 191.
Waar zijn mijn schoenen. 2006 pag. 31.

Graaff, A.L. de

Johan Hendrik Peter, alias den sokkensnijder, oude-kleerkoper en hospes in 'Den Engel'. 1973 pag. 67.
Methode van Banck spannen tot Nieuwcuyk. 1975 pag. 206.

Heuvel, A. van den

De doodslag op Willem Oerlemans te Nieuwkuijk. 1958 pag. 78, 102 en 117.
R-MGT

Heijden, L. v.d.

Een stel Vlijmense messetrekkers... (verslag van de rechtszaak, veroordeling en bestraffing van de gebroeders De Wijs uit Vlijmen, anno 1721). 1993 pag. 19.

Honcoop, J.

Beëdiging van een Vlijmense burgemeester in 1726. 1985 pag. 144.
Een scheldpartij te Vlijmen in 1754. 1986 pag. 14 en 55.
Een omstreden chirurgijnbenoeming te Vlijmen in 1730 en 1734. 1986 pag. 86.
Eed van de Vlijmense schaarmeesters in 1727. 1986 pag. 110.
Eed van de Vlijmense burgemeesters in 1734. 1993 pag. 58.
Een gerechtelijke gijzeling te Heusden, 1728. 1994 pag. 140.
Vlijmense schepenen als deurwaarder. 1997 pag. 15.

Hornman, C.

Een doodernstige, vermakelijke geschiedenis. 1979 pag. 55.

Jongh, P.C. de

Een 'pijnlijke' inbraak. 1995 pag. 137.
Een handgemeen tussen Jan Muskens, schepen, en Jan van Bergheik, schoolmeester, beiden te Elshout. 1996 pag. 116.
Diefstal en inbraken in de vorige eeuw. 1998 pag. 88.
Een ontuchtzaak in Nieuwkuijk, een eeuw geleden. 1998 pag. 128.
Heibel in het regthuis. 1998 pag. 160.
Diefstal van een bank. 1998 pag. 190.
Verbannen en het aan de kaak stellen. 2000 pag. 138.
Reactie op de dood van een Jood. 2001 Pag. 23.
Proces-verbaal in Vlijmen, 1827-1870. 2001 pag. 58.
Uit het oud archief van Drunen. 2002 pag. 42 en 71.
Proces verbaal in Vlijmen. 2005 pag. 162.
Proces verbaal in Vlijmen uit het nieuw archief van Vlijmen. 2006 pag. 2, 5-57.
De veldwachter van Vlijmen schrijft. 2008 pag. 201. 2009 pag. 61, 137, 183.
Processen verbaal van de burgemeester van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren. 2009 pag. 171.
Processen verbaal opgemaakt door de burgemeester van Bokhoven. 2010 pag. 189.
Processen verbaal opgemaakt door de burgemeester van Engelen. 2011 pag. 82.
Een steekpartij in Elshout. 2014 pag. 165.
De veldwachter van Vlijmen schrijft, 2018 pag. 46.

Kasteel, J.

Iets over 'schutten' van vee, uit een akte van 1452. 1965 pag. 31.

Kilsdonk, Marinus

Conflicten tussen Helvoirt en Vlijmen over de gemeint. 1998 pag. 13.

Lee, Anton van der

Een schikking betreffende de Vlijmense gemeint in 1556. 1993 pag. 14.
Lijkkisten aan de galg. 1993 pag. 63. (zie L. v.d. Heijden)
Een conflict over ganzen vangen in het Vlijmens Ven, 1639. 1993 pag. 75.
Rond de terechtstelling van de gebroeders De Wijs in 1721. 1997 pag. 369. (zie L. v.d. Heijden)
Betrokkenheid bij het proces Tjerk Vermaning, 2018 pag. 274.
Betrokkenheid bij proces Tjerk Vermaning 2. 2019 pag. 2.
Betrokkenheid bij proces Tjerk Vermaning 3. 2019 pag. 17.

Meijs, Bert

Hakken met grote gevolgen. 1997 pag. 22.
Een hopoogst met noodlottige gevolgen. 1997 pag. 47.
Familiedrama. 1997 pag. 58.
Droevig einde schuttersdag in Nieuwkuijk, 1782. 1997 pag. 387.
Betaalde liefde in Vlijmen in 1787. 1998 pag. 29.
Grensproblemen tussen Nieuwkuijk en Drunen, 1723. 1998 pag. 78.
Een steekpartij met dodelijke afloop. 1999 pag. 22.
Diefstal van bonen. 1999 pag. 65.
Jan Ente, een omstreden schoolmeester te Nieuwkuijk. 2000 pag. 9.
Diefstal van een paard. 2000 pag. 26.
Betwisten van een vordering in 1773. 2000 pag. 57.
Een merkwaardige dood te Nieuwkuijk. 2000 pag. 79.
De dood van een jood. 2000 pag. 125.
Een familiedrama. 2002 pag. 156.
De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.
Een stal als graf. 2005 pag. 189.
De lotgevallen van Lodewijk Winckel, drossaard te Nieuwkuijk. 2006 pag. 24.
Drossaard Winckel op jacht. 2006 pag. 5-50.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Glashelder. 2007 pag. 78.
Bijgenaamd 'De Kiep'. 2007 pag. 90.
Een wolf. 2008 pag. 47.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2008 pag. 62.
Teeravond St. Anna Gilde. 2008 pag. 185.
Klap van de molen. 2007 pag. 187.
Spoorzoeken in de sneeuw. 2009 pag. 14.
Cornelis Slegers, de balthover van de Kuijkse Heide. 2009 pag. 66.
Het is niet alles goud wat er blinkt. 2010 pag. 157.
Een verdachte chirurgijn. 2011 pag. 78.
Baron van Wijdenbruck: Waar rook is, is daar altijd ook vuur? 2017 pag. 239.
De regenjas, 2018 pag. 222.
Die verrekte honden, 2018 pag. 223.

Mommersteeg, Giel

Strafzitting van het kantongerecht te Heusden van vrijdag 16 mei 1930. 1990 pag. 59.
Een (rare) schutter te Haarsteeg / Hedikhuizen. 1992 pag. 34.
De chirurgijn, eind 1700 te Vlijmen. 1995 pag. 28.
Je kwam zo goedkoop een dorp niet binnen. 1995 pag. 81.
Eed van de schepenen te Vlijmen, 01-09-1678. 1996 pag. 194.

Mommersteeg, G. en Iersel - Ruyters, T. van

Kledingdiefstal te Nieuwkuijk in 1777. 1990 pag. 33.

Oosterhout, Piet van

Een wolf in het Herptseveld. 2011 pag. 61.
Rattenplaag. 2011 pag. 143.
Uit het oud rechterlijk archief van Vlijmen. 2013 pag. 92.
Veroordelingen involge jachtwet, drankwet, vuurwapenwet en van diverse aard. 2014 pag. 13.
Uit het oud rechterlijk archief van Oudheusden , Elshout en Hulten. 2014 pag. 46.

Peer, P. van

De brave Hendrik van Onsenoort. 1999 pag. 46.
Uit het register van publicatie en processen verbaal van Oud-Heusden en Elshout, 1845-1892. 2001 pag. 27, 74.
De meubelmaker uit Herpt. 2001 pag. 63.
Uit het oud rechterlijk archief van Drunen. 2009 pag. 30.
Uit het oud rechterlijk archief van de gemeente Oudheusden, Elshout en Hulten. 2010 pag. 159.
Register van publicaties en processen verbaal van de gemeente Oud-Heusden en Elshout. 2012 pag. 22.

Redaktie

Een Vlijmens proces-verbaal van 1914. 1998 pag. 126.

Sinninghe, Jacques R.W.

Een heksenvervolging in Vlijmen. 1952 pag. 61.
Een verkoping te Vlijmen in 1720. 1952 pag. 120.

Smulders, F.W.

Giersbergen, verhuring van Giersbergen. 1955 pag. 59.
Giersbergen, de verkoping in 1614. 1955 pag. 125 en 129.
Giersbergen, een verdeling in 1621. 1955 pag. 190.
Giersbergen, een deling van een hoeve in 1674. 1955 pag. 197.
Geschiedkundige bronnen, Bokhoven en Engelen. 1955 pag. 204.
Giersbergen, enige verkopingen. 1956 pag. 2 en 17.
Giersbergen, een deling in 1743. 1956 pag. 77.
Giersbergen. 1956 pag. 111. 1960 pag. 128. 1961 pag. 64 en 128.
Een zoenakte van 1430. 1959 pag. 23.
Geschiedkundige bronnen. 1961 pag. 16 en 189.

Velden, G.M. van der

Een Bokhovense verkoopakte van 1545. 1975 pag. 34.
Een geval van sectie te Bokhoven in 1768. 1976 pag. 199.
Resolutie tegen bedelaars, lediggangers en vagebonden te Bokhoven. 1977 pag. 96.

Wilt, G.P.A. de

Accoord tussen die van Herpt van eenre en die van Nieuwkuijk en Onsenoort tot de andere zijde. 1953 pag. 188.

Wuisman, P.J.M.

Jacht op een gestolen paard uit Drunen in 1882. 1978 pag. 11.
R-MGT

S O C I A A L - E C O N O M I S C H E   A A N G E L E G E N H E D EN

Aarts, Bas

Heusden en de Internationale politiek. 2002 pag. 138.

Alosery, Luc

Het leven in een dorp. 2010 pag. 62.
De ronde van de pruik. 2011 pag. 10.
W.C. Hazelaar en de Sjang. 2011 pag. 59.
Vakantie. 2015 pag. 100.

Asseldonk, Martien van

De vermeende banden van Nieuwkuijk met Luik. 2002 pag. 93.

Baardwijk, C. van

De woning onzer voorouders. 1954 pag. 122.

Bakel, F. van

De maatschappelijke taak van de K.A.B. 1963 pag. 72.

Beaard, Bart

Doodskisten in onze omgeving in de naoorlogse jaren. 2013 pag. 19.
Drunen, De Hanze (1907-1916) en de gemeentelijke Vakschool voor schoenmakers (1934 – 1963). 2020 pag. 143.

Beekmans, Jan

Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste honderd jaar. 2008 pag. 181 en 191. 2009 pag. 19, 55 en 82. 2010 pag. 12 en 50.
De eerste persauto in Heusden. 2010 pag. 29.

Bokhoven, A.J.L. van

Heusden, geschiedkundige varia. 1957 pag. 88.
Overheidsmaatregelen ter bevordering van het inenten tegen pokken. 1956 pag. 142.

Bosch, Marinus van den

Uit de Vlijmense gemeenteraad van 1867. 1967 pag. 64.
Onsenoort. Resolutieboek. 1968 pag. 137.
De reisroute van het Koninklijk paar bij haar bezoek aan de oostelijke Langstraat en Heusden in 1904. 1968 pag. 174.
Geschiedenis van de grenswijzigingsplannen en de verwezelijking. 1970 pag. 89.
Nieuwkuijk en Onsenoort vóór zestig jaar geleden. 1971 pag. 149.
Bokhoven, zestig jaar geleden. 1972 pag. 50.
Een overzicht van Heusden rond het jaar 1910. 1972 pag. 99.
Enkele aspecten uit de staatkundige geschiedenis van de gemeente Hedikhuizen rond het jaar 1875. 1974 pag. 188.
Een overzicht van Engelen in het jaar 1910. 1975 pag. 31.
Een overzicht van Herpt en Berne in het jaar 1910. 1975 pag. 44.
R-MGT
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Hedikhuizen. 1980 pag. 221.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.

Bosch, M.E. van den

De verloren ringen. 2010 pag. 2.

Breugelmans, pastoor

Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.
Vlijmen - Piet van Ooijen zijn geheugenboek. 1956 pag. 88.
Een voetreis rond en in Bokhoven (1883). 1958 pag. 6-67.

Bijnen, J. van

Tussengevoegde notities uit het kasboek van P. Eekels; "Extreme weersomstandigheden". 1996 pag. 180.

C.L.

Een wandeling door Hedikhuizen. 2016 pag. 188.

Dagboekenier

Een middag in het oude Heusden. 2015 pag. 59.

Dungen, C.J.M. van den

Jan van der Vlist, dansleraar anno 1920. 1989 pag. 70.
De konijnenberg (konijnsberg) anno 1920. 1984 pag. 214. 1990 pag. 41.
De portierswoning van Onsenoort. 1991 pag. 149.
De zondagsviering in Vlijmen anno 1920. 1992 pag. 36.
Mijn kinderjaren in Vlijmen, 1915-1930. 1996 pag. 56. 1997 pag. 10.

Dekker, Nico

Het Kadaster. 2003 pag. 130.

Edelgarda, zuster

Wijkzuster in Drunen en Elshout. 1997 pag. 31.

Engelen, A. van

't Oonweer. 1984 pag. 43.

Engelen Jan van

Ik prebeerde aaltij haontje de vurste te zen. Wies de Wit uit Drunen verhaalt over zijn lagere schooltijd. 1999 pag. 123.

Esch, Chantal van

Het leven van Gert van Esch, 1896-1924: een tijdsbeeld. 1994 pag. 23, 38, 49 en 73.

G.A.B.

Pendeldienst in de oostelijke Langstraat. 1961 pag. 114.

Geerts, Bertie

Mijmeren over vroeger. 2002 pag. 27.

Goedhart, Piet

Dit is in Vlymen. 2004 pag. 171.

Graaff, A.L. de

Plan der vreugde bedrijven op den 19 mei 1798 te Nieuwkuijk. 1972 pag. 71.
De kledij van een willekeurig manspersoon uit 1702. 1978 pag. 171.

Griendt, J. van de

De bevolkingscijfers van de stad Heusden. 1960 pag. 113 en 135.

Heersche, Ad

Behoud van cultureel Frans erfgoed. 2009 pag. 50.

Helvoort, Bart van

Nieuwkuijk in 1810 roomser dan de pastoor. 2016 pag. 10.

Heuvel, A. van den

Vergunning om een huis te bouwen omstreeks 1700. 1959 pag. 75.

Heyden, W.P. van der

Een nieuwe woonwijk tussen Vlijmen en Nieuwkuijk. 1961 pag. 163.

Hoefnagel, Mr. J.H.W.A.

De Vliedberg. 1961 pag. 166.

Hoppenbrouwers, P.

De sociale structuur in de dorpen van het Land van Heusden rond 1375. 1984 pag. 36.

Hornman, C.

De sociale aspecten van de watersnood in 1880 te Nieuwkuijk/Vlijmen. 1980 pag. 164.
Het tehuis voor oude mannen te Baardwijk. 1981 pag. 164.

Hout, Dr. F.A. van de

Het gewestelijk arbeidsbureau in het algemeen en in het bijzonder in onze eigen omgeving. 1961 pag. 55, 75, 93 en 101.

Hulten, Sjef van

Het Wit-Gele Kruis in Drunen, gezondheid en hygiëne in de 19e eeuw. 2016 pag. 33.

Hurk, Drs. Alph. W. van den

Uit het 'dagboek' van een dorpspastoor Paulus van den Dael, (1623-1636). 1971 pag. 153.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Het boekske van Jan van de Water. 1951 pag. 142.

Jongh, P.C. de

De electriciteitsvoorziening in Drunen tot en met 1935. 1999 pag. 110.
Uit het memorieboek van Nicolaas van Beijnen. 2000 pag. 105.
Horeca-reglement uit 1887. 2001 pag. 47.
Drunense thuisfrontflitsen. 2003 pag. 90.
De Camping de Klinkaert te Drunen 1939-1970. 2004 pag. 99.
Heusden ademt historie. 2016 pag. 193.

Kamp, A.

De oostelijke Langstraat. 1959 pag. 14.

Kessel, pater Raymundus van

Met stropers op pad. 1961 pag. 153 en 178.

Knippels, Kees

Geuren en geluiden uit vroeger tijd. 2003 pag. 183.

Kuis, Frans

Mijn diensttijd in Suriname. 2010 pag. 44.

Lee, Anton van der

De stroomvoorziening van Haarsteeg in vroeger tijden. 1975 pag. 11.
Nieuwkuijkse adverteerders van 50 jaar geleden. 1985 pag. 145.
Vlijmen onderscheiden met de Europese vlag. 1986 pag. 129.
Een ongeletterde burgemeester. 1993 pag. 198.
Een stukje uitheemse heemkunde. 2007 pag. 2 en 18. Rectificatie. 2007 pag. 23.
De eerste (Turkse) gastarbeiders in Drunen. 2008 pag. 50.
Het Vlijmens ziekenhuis voor besmettelijk zieken uit 1885. 2012 pag. 57.
Wat aten onze prehistorische voorouders? 2016 pag. 98.
Kleren maken de man, zelfs in de prehistorie. 2017 pag. 229.

Lobach, Ir. L.A.L.H.

De ruilverkaveling Heusden, Vlijmen en de Grontmij. 1961 pag. 9 en 37.

Loon, Leo van

Reglement voor het burgerlijk armbestuur te Drunen, 1913. 1997 pag. 374.
De algemene politie-verordening Nieuwkuijk-Onsenoort, 1866. 1998 pag. 9.
Heffing van schoolgeld te Drunen in 1900. 1998 pag. 28.
Corperatie 'De Ingelandengoederen'. 2004 pag. 178.

Luc

Ontwikkelingen aan de rand (imposante bijdrage vanuit de agrarische visie). 1961 pag. 15 en 41.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Nostalgie. 2005 pag. 10.

Meijden, Cees van der

Heusden, de groene buffer tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. 2005 pag. 97.

Meijs, Bert

Hand- of huismerken uit onze omgeving. 2002 pag. 95.
Gedwongen winkelnering. 2002 pag. 136.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
Drunen, eens een belangrijke schakel in het Postvervoer. 2009 pag. 174.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Winkel van Sinkel. 2012 pag. 141.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
De hondenkar. 2013 pag. 149.
Familieberichten in kranten. 2014 pag. 39.
Een bom duiten. 2015 pag. 43.
De woningnood in de jaren 60 van de vorige eeuw in de gemeente Vlijmen. 2016 pag. 177.

Mommersteeg, Giel

Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.
Huize Haarsteeg. 2008 pag. 97.

N.C.B. Drunen-Elshout

Wat samenwerking vermag. 1968 pag. 94.

N.N.

Verloren romantiek. 1953 pag. 38.
Van stoomtram tot autobus. 1953 pag. 87.

Oostrum, J. van

Anekdote uit Waalwijk. 1964 pag. 214.

Opzeeland, J. van

Ontwikkeling van een agrarische samenleving mede onder invloed van de industrie. 1961 pag. 107, 118, 138, 157 en 184.

Opzeeland, Bert van en Oord, Kees van den

Heusden groeit, tien gezichten van de nieuwe gemeente. 2007 pag. 97.
Den Grooten naeckten hoeck. 2008 pag. 10.

Peer, P. van

Verordening op kinderarbeid in 1882. 2001 pag. 13.
Het dansen in café's. 2002 pag. 13.
Bataafse perikelen. 2004 pag. 190.

Pelders, Gerard

Vier rekenpenningen uit Heusden. 2014 pag. 9.

Peters, H.G.M.

Herinnering aan de Nieuwkuijkse kermis van 50 jaar geleden. 1981 pag. 60.

Peters, P.F.J.

De ontwikkeling van de gemeente Vlijmen sinds 1930. 1962 pag. 31, 53, 77 en 82.
Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Poort, Jan

De Fellenoord van A tot Z. 2002 pag. 97.

Provinciaal Planologische Dienst

Enige structuurgegevens uit de wijk Vliedberg-west. 1961 pag. 172.

Pullen, An

Herinneringen aan mijn vader. 2010 pag. 94.

Rooij - Mommersteeg, Francien van

Kamperen in en rondom Giersbergen. 2002 pag. 182.

Rijke, A.

De scheepsbel van Hr. Ms. Drunen. 1956. 2004 pag. 205.

Schmiehusen, P.

Herinneringen aan Heusden. 1952 pag. 171.

Scholten, G.M.

Heusden, in verleden, heden en toekomst. 1967 pag. 127.

Schweitzer, L.M.N.

Vlijmen in het jaar 1967. 1967 pag. 136.

Sikkers, Leo

Op d'n Ekker in Vlijmen. 2002 pag. 41.
Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. 2002 pag. 82.
250 jaar café De Harmonie in Haarsteeg. 2005 pag. 76.
Van griffel tot computer. 2006 pag. 189.
U wist wellicht niet. 2007 pag. 47.
Een Amsterdamse reis. 2007 pag. 61.
Kat en hond. 2007 pag. 164.
Van herres noar guns. 2008 pag. 15, 31.
Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 94, 170, 179, 203.

Smits, Drs. W.G.A.

Kamer van Koophandel en fabrieken voor noordelijk Noord-Brabant. 1963 pag. 97 en 118. 1964 pag. 7.

Scholts

Hedikhuizen in ruilverkaveling, Heusden-Vlijmen. 1962 pag. 37.

Spanjers, A.A.

Café 'De leeuw en dijk' te Vlijmen. 1952 pag. 27.

Spijk, C.H. van

De strijd om het heerlijke jachtrecht in Drunen en Elshout. 1995 pag. 170.
Cijns en tienden. 1998 pag. 143.
De landbouwcrisiswet van 1933. 1999 pag. 186.
De crisis in de landbouw van 1929 tot 1939 en de gevolgen ervan door de boeren en tuinders van Drunen en Elshout. 2000 pag. 60.
Woontoestanden in onze omgeving tot ongeveer 1970. 2003 pag. 167.
De vrijwillige landstorm. 2005 pag. 59.
Stem nummer 11 van lijst 1. 2006 pag. 50.
De Geitenbuurt in Drunen. 2006 pag. 170.
Van boeren komaf. 2007 pag. 7, 43, 82, 158, 181.
De bewoners van het gehucht De Fellenoord. 2008 pag. 39.
De historische ontwikkeling van de gemeente Drunen. 2008 pag. 192.
Door het ijs gezakt. 2009 pag. 20.
De Nationale reserve. 2009 pag. 166.
Het geld en de goederencirculatie in de Eerste Wereldoorlog. 2013 pag. 74.
Paardenaankoop in 1838 en paardenvordering in 1914. 2014 pag. 29.
Wist U dat? 2014 pag. 216.

Spijk, Kees van

Wichelroedelopen in deze streek. 2008 pag. 27.

Stef

De mulder 'het licht van Haarsteeg'. 1956 pag. 43.

Stieger, Mr. H.J.M.

Ontwikkeling van Drunen. 1967 pag. 100.

Thijssen, Chr.

Hoog bezoek in Heusden. 2003 pag. 82.
Het land van Heusden als grensgebied. 2005 pag. 2, 18.
De Wijkse poort en waard donk. 2005 pag. 34.

Vaan, L.H.P. de

Burgerlijke stand Vlijmen geboorte 1811-1912. 2007 pag. 142.

Velden, G.M. van der

'Het goeden koop der tijden'. 1972 pag. 87.

Verboord, Adrie

Schoenen in de Langstraat. 2019 pag. 124.

Verboord, Jan

Een stukje oude Wolput. 2008 pag. 42.
Voorjaar-1945. 2008 pag. 87.
Van potstal naar de computer. 2009 pag. 78.

Verbunt, Nico

Dierbare herinneringen aan mijn opa en oma. 2015 pag. 47.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Een bijdrage tot de economische geschiedenis van het Land van Heusden en de oostelijke Langstraat - omstreeks 1800. 1960 pag. 2.

Verlaat, A.

De electrificatie van Engelen. 1995 pag. 82.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De hanze te Drunen. 1954 pag. 166 en 205.
Enkele politieverordeningen van de gemeente Vlijmen in het jaar 1825. 1955 pag. 134.

Vermey, D.

Enige projecten van de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen in de oostelijke Langstraat. 1959 pag. 8.

Wilt, G.P.A. de

Een nieuw dorpsplein. 1952 pag. 172.
De Vliedberg. 1952 pag. 181.

Wit, J.H. de O.F.M. Cap.

Beelden uit mijn kinderjaren. 1997 pag. 59.
Herinneringen van een 85-jarige. 1997 pag. 66.

Wolthuis, Drs. E.

Waarom zijn de leerlooierijen, die tot ca. 1860 nog overal in Nederland voorkwamen, in 1906 vrijwel alleen nog te vinden zijn in de Langstraat? 1986 pag. 145.

Zon, A. van

Zand erover. 1968 pag. 168.
Koninklijk bezoek aan Vlijmen en Nieuwkuijk in 1904. 1974 pag. 113.
Tegen vuur en vlam, ontwikkeling van het brandweerwezen in Vlijmen. 1975 pag. 91. 1976 pag. 3, 26, 37, 50, 68, 81, 100, 136, 211 en 219. 1977 pag. 13, 24, 40, 58, 71, 89, 109, 118 en 186. 1978 pag. 2, 18 en 42.
De Vlijmense gemeentebegroting 170 jaar geleden. 1980 pag. 13.
Plan van belasting en begrooting der behoeftens voor de gemeente Vlijmen in 1809. 1980 pag. 14.
R-MGT
Opening raadhuis Heusden

T A A L  en  D I A L E C T

Brunklaus, J.W.H.M.

De geschiedenis van Heusden in de Nederlandse taal. 1971 pag. 28.

Engelen, A. van

Over dialect gesproken. 1951 pag. 38.
Een praatje over onze spreektaal. 1963 pag. 81, 101, 113 en 149. 1966 pag. 148. 1972 pag. 136.
Ken uw dialect. 1972 pag. 137, 155. 1973 pag. 140. 1976 pag. 14. 1983 pag. 159 en 182.
Dialect. 1976 pag. 58 en 95.

Geerts, Bertie

Wijsheden, opgetekend door veldwachter Geerts uit Engelen. 1992 pag. 160.

Hornman, C.

Bijnamen in Baardwijk. 1980 pag. 212.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Een typische vraagtoon in Elshout. 1954 pag. 4.
Helnamen in Vlijmen en Giersbergen. 1954 pag. 44.
Waarom iemand in Drunen woont en niet in Haarsteeg. 1954 pag. 100.

Lee, A.E. van de

Dialect en gemakzucht. 1990 pag. 58.
Haarsteeg een dialectisch buitenbeentje? 1990 pag. 138.
Bijnamen en scheldnamen in Haarsteeg en Vlijmen. 1992 pag. 106.

Lee, Anton van der

Boerentaal en boerenwijsheden. 1978 pag. 137. 1979 pag. 2 en 178. 1981 pag. 37 en 138. 1985 pag. 46.
Verbasterd kerklatijn. 1982 pag. 70.
De invloed van het Frans op onze streektaal. 1983 pag. 185. 1994 pag. 31.
Weerspreuk. 1985 pag. 30.
Merkwaardige asperges. 1986 pag. 114. Rectificatie. 1986 pag. 133.
Het gebruik van verkleinvormen bij voornamen. 1992 pag. 83.
Enkele oude uitdrukkingen met hun achtergronden. 1995 pag. 107.
Een haffel dialectwoorden. 1996 pag. 125, 145, 163 en 169. 1997 pag. 358.
Geld in het spraakgebruik. 2001 pag. 82.
Enkele Vlijmense dialectwoorden. 2009 pag. 84.
Normen en waarden in het (vroegere) Langstraatse taalgebruik. 2011 pag. 18.

Oostrum, J. van

Uitstervend dialect. 1977 pag. 15.
Spotnamen. 1966 pag. 27 en 151.

Pullen, An

Bijnamen uit het verleden. 2007 pag. 24.

Sikkers, Leo

Oude gezegdes uit de streek. 2002 pag. 185.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Weerspreuken of boerenregels. 1987 pag. 6, 27, 46, 49, 97, 113 en 155.
Spreekwoorden en gezegden over vogels in en om de boerderij. 1987 pag. 152.

Spijk, C.H. van

De oorspronkelijke betekenis van 'herberg' en 'bokbier'. 1998 pag. 159.

Swinkels, R.

Spreuken en zegswijzen. 1979 pag. 175. 1980 pag. 214.

Troostwijk, A.

Dialectonderzoek in Drunen. 1973 pag. 126.

Velden, Hans van der

Schipperstaal. 2004 pag. 15.

Vogelaar, H.

Onze gevederde zangers. 1972 pag. 186.
Onze gevederde vrienden. 1981 pag. 96.

Zon, A. van

Oude weervoorspellingen. 1953 pag. 149 en 176.

zon - van Bladel, M.

1975, het jaar van de vrouw. 1975 pag. 217.
R-MGT

T I J D R E K E N K U N D E

Bavel, H. van

Het jaargetijdenboek van Bokhoven. 1969 pag. 106.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.

Bosch, Marinus van den

De tijd in de folklore. 1971 pag. 5, 18, 33, 105, 121, 137, 169 en 201. 1972 pag. 49, 65, 129 en 161.
De weekdagen. 1974 pag. 26.
Dag en nacht. 1975 pag. 214.
Zon en maan in betrekking tot hun tijd. 1982 pag. 34.

Essink, H.B.M.

Een laat-middeleeuwse Heiligenkalender van de parochie van Sint Clemens te Baardwijk. 1957 pag. 153.

Frenken, A. pr.

Nog een oude kalender der St-Clemenskerk te Baardwijk. 1961 pag. 2 en 46.

Hurk, Drs. Alph. W. van den

Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.

N.N.

Januari. 1971 pag. 5.
Februari. 1971 pag. 18.
Maart. 1971 pag. 33.
April. 1972 pag. 49.
Mei. 1972 pag. 65.
Juni. 1971 pag. 105.
Juli. 1971 pag. 121.
Augustus. 1971 pag. 137.
September. 1972 pag. 129.
Oktober. 1971 pag. 169.
November. 1972 pag. 161.
December. 1971 pag. 201.

Vercammen, Louis

De tijd verstrijkt. 2007 pag. 190. 2008 pag. 2, 18.

T O P O N I E M E N /
N A M E N van H U I Z E N / S T R A T E N / W A T E R L O P E N / P L A A T S E N

Berkel, Drs. G.J.W. van

Is Angrisa de oudste vermelding van Engelen? 1989 pag. 58.

Bladel, Wim van

Waarom de Achterstraat vroeger Achterompad genoemd werd. 2008 pag. 88.

Bokhoven, A.J.L. van

Enkele Bokhovense huizen in de 17e en 18e eeuw. 1958 pag. 52.

Bosch, Marinus van den

Wegenlegger van 1885. 1968 pag. 126.
Uit de schepenprotokollen van Heusden. 1973 pag. 133, 166 en 206.

Boxtel, René van

Namen van huizen in Heusden. 1999 pag. 170 en 198.

Braams, Ir. B.W.

Opmerkingen over Hulten en Brake. 1995 pag. 80.

Breugelmans, pastoor

Huizen in Bokhoven 1832. 1958 pag. 54.
Perceelsnamen te Engelen. 1959 pag. 104.
Perceelsnamen te Bokhoven. 1962 pag. 18.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Essink, H.B.M.

Enige bijzonderheden betreffende de Drunense schepenakten, alsmede een opgave van enkele Drunense toponiemen. 1955 pag. 151.
Een opgave van enkele toponiemen uit het Land van Heusden. 1956 pag. 169.

Helvoort, Ed van

Verklaring van de namen Ekelaar, Borre en Priemsteeg. 1963 pag. 153.
Korte aantekeningen over Vlijmen. 1969 pag. 69.

Herpt, Christ. A.J. van

Perceelsnamen in de voormalige gemeente Herpt en Berne c.a. 1976 pag. 21.

Herpt, M. van

Veldnamen te Elshout. 1962 pag. 7. 1963 pag. 66.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Helnamen in Vlijmen en Giersbergen. 1954 pag. 44.
R-MGT

Kasteel, J.

Nogmaals de Lunt. 1965 pag. 190.

Loon, Marius van

Wat is de ethymologische betekenis van Heusden. 1978 pag. 24.

N.N.

Giersbergen. 1952 pag. 90.

Oostrum, J. van

Nog eens de Lunt. 1966 pag. 197.
Van Heusden tot Hesdin. 1975 pag. 205.

Redaktie

De 'Melie' te Vlijmen. 1953 pag. 126.
De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Veldnamen in de Oostelijke Langstraat. 1960 pag. 48.
Historische beschrijving van de gronden van het waterschap Herpt-Berne-Herptsche veld. 1978 pag. 175.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen. 1951 pag. 7.
Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Akkernamen te Giersbergen. 1952 pag. 139 en 155.
Straatnamen in Groot-Vlijmen. 1953 pag. 29, 47, 63 en 90.
Veldnamen in Drunen. 1956 pag. 45 en 75.
Nieuwe straatnamen op de Vliedberg. 1968 pag. 180.
Engelen. 1956 pag. 87. 1972 pag. 12.
Veldnamen in Elshout. 1956 pag. 120.
Perceelsnamen te Hedikhuizen. 1957 pag. 38.
Perceelsnamen te Vlijmen. 1957 pag. 53.
Veldnamen in Nieuwkuijk. 1958 pag. 97.
Straatnamen te Heusden. 1958 pag. 113 en 129.
Straatnamen in de gemeente Drunen. 1958 pag. 145.
Perceelsnamen te Engelen. 1959 pag. 106.
Van Kerksteeg tot Kerkstraat te Nieuwkuijk. 1959 pag. 154.
R-MGT
Straatnamen op de Vliedberg. 1961 pag. 171.
Veldnamen te Herpt. 1962 pag. 170.
Straatnamen in de gemeente Heusden. 1963 pag. 136.
Perceelsnamen te Bokhoven. 1971 pag. 134.

Smulders, F.W.

Toponiemen uit het dorp en de polder van Engelen. 1956 pag. 186.
De voornse steeg te Engelen. 1957 pag. 67.

Spee, Jan

Nogmaals: Het watertje 'De Dwerg' bij Drunen. 1993 pag. 164.

Spijk, C.H. van

Dwarrige dwergen in Dwergonië. 2000 pag. 93.

Thiadens, Drs. H.J.M.

De oude waternaam Bern. 1981 pag. 35.
Enige toponiemen die wijzen op het verdwenen veendek. 1988 pag. 89.
Deuteren en het veen. 1989 pag. 55.
Vlijmen, de Bossche sloot en het veendek. 1989 pag. 78.
Het turfhoofd Vollenshoofd of Tilburger en de vele stegen in de Hamsche polder of Moerputten. 1990 pag. 131.
De Mommersteeg tussen Vlijmen en Haarsteeg. 1991 pag. 31.
De oude Bossche Baan tussen Guldenberg en het Hengstven. 1991 pag. 61.
De oude Bossche Baan aan de zuidrand van de Drunense Duinen. 1991 pag. 75.
Vlijmens Ven. 1991 pag. 192.
Het watertje 'De Dwerg' tussen Voorste Venne en Drunen. 1992 pag. 29.

Thijssen, Chr.

Mist in de polder. 1995 pag. 11, 17 en 71.
Hoe oud is Haarsteeg? 2001 pag. 154.

Toorians, J. Fzn.

De lunt. 1965 pag. 184.

Toorians, Lauran

De dwerg in Drunen, een dwarse waterloop. 2016 pag. 17.

Velden, G.M. van der

Een opmeeting van de landerijen van Bokhoven in 1752. 1974 pag. 137.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Enkele oude Vlijmense 'steeg'- en 'huizen' namen. 1957 pag. 65.

Voogd, H.

Hemelrijk. 1953 pag. 66.

Zeeuwen, W.J.

Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
De Priemsteeg en het verdwenen veendek. 1988 pag. 184.

Zon, A. van

De Vliedberg in den Banne van Vlijmen. 1966 pag. 8.
R-MGT

V E R E N I G I N G E N

Bogaers, A.

Kuykse Kwasten: kindercarnavalsvereniging van Nieuwkuijk. 1983 pag. 25.

Bonth, Hein de

Herinneringen van een klarinettist. Harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 109.

Bont, Nico de

De eerste jaren van het Oranje-comité Nieuwkuijk 1935-1939. 2002 pag. 2, 18, 34.

Brand, L.L. van den

Handboogschutterij 'La Renaissance' te Herpt. 1996 pag. 179.

Delft - de Gouw, Mien van

Terugblik op de RK Boerinnenbond Drunen - Elshout. 2010 pag. 34.

Emans, Peter

Voorwoord bij het 175-jarig bestaan van harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 97.

Engelen, A. van

Handboogschutterij 'Claudius Civilis' te Haarsteeg. 1985 pag. 11.

Groot, Toon

'Het vijfde rad' van groep-lopen tot reisgezelschap. 2006 pag. 18.
Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961-2011. 2011 pag. 97.
ESC de voorloper van SC Elshout. 2021 pag. 178.

Jongh, P.C. de

Harmonie 'De Eendracht' te Drunen, 1843-1902. 1991 pag. 197.
Het 50-jarig bestaan van harmonie 'De Eendracht' in 1893. 1992 pag. 73.
Harmonie 'De Volharding' uit Drunen van 1902-1945. 1992 pag. 158.
Harmonie 'De Volharding' van 1945-1960. 1992 pag. 187.
De liederentafel 'Euterpe' uit Drunen van 1899-1906. 1994 pag. 64.
R.K. gemengd koor 'Zang en Vriendschap' Drunen. 1997 pag. 351.
Enige aanvullingen op de bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 92.
Het 125-jarig bestaan van handboogvereniging Constantia uit Drunen. 2001 pag. 97.
Jeugdharmonie Drunen 1961-2001. 2002 pag. 62.
Handboogvereniging Ons Genoegen te Herpt. 2006 pag. 130.
R-MGT
Voetbalclub Herpt
Woningbouwvereniging Drunens Welzijn 1918-1938. 2006 pag. 154.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
85 jaar handboogvereniging De Wet's Zonen. 2010 pag. 18.
Harmonie De Eendracht van Herpt en Bern 1845-1970. 2010 pag. 146.
130 jaar Handboogvereniging Victoria. 2012 pag. 113.
Harmonie Concordia van Vlijmen. 2016 pag. 2 en 69.
Voetbalclub Olympia Vlijmen 1932 – 1940, 2018 pag. 107.

Lee, Anton van der

Harmonie 'De Eendragt van Nieuwkuijk en Onsenoort' 150 jaar. 1985 pag. 65.
Nieuwkuijkse adverteerders van 50 jaar geleden. 1985 pag. 145.
Het reglement van de onderlinge mestkalverenverzekering St. Cunera te Haarsteeg. 1986 pag. 134.
De Drunense gymnastiekvereniging S.H.J. 1992 pag. 113.
De onderlinge varkensverzekering 'St. Antonius' te Nieuwkuijk. 1998 pag. 122.
De R.K. rijvereniging St. Joannes te Nieuwkuijk. 1998 pag. 161.
Commerciële dichtkunst uit Haarsteeg. 1999 pag. 57.
50 jaar katholiek vrouwengilde Drunen-Elshout. 2006 pag. 34.
De coöperatieve veeverzekering St. Cunera in Vlijmen. 2008 pag. 34.
De onderlinge veeverzekering St. Bernardus te Vlijmen. 2009 pag. 22.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Harmonie "De Eendracht" van Onsenoort en Nieuwkuijk. 1954 pag. 115 en 133.

Loon, Leo van

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging van de H. Elisabeth te Drunen, 1907. 1997 pag. 73.
R-MGT
Harmonie Concordia Vlijmen

Meesters, J.F.

Iets over het verenigingsleven te Nieuwkuijk. 1983 pag. 85.

Meijs, Bert

Losse fragmenten uit de historie van 175 jaar harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 124.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
De Vlijmense boksclub Sport Staalt Spieren. 2014 pag. 157.

Mommersteeg, Giel

Harmonie 'De Eendracht' van Onsenoort en Nieuwkuijk beoordeeld in de vorige eeuw. 1994 pag. 109.
Harmonie 'Concordia' van Vlijmen beoordeeld in de vorige eeuw. 1994 pag. 142.
Gerespecteerde verenigingen. 2006 pag. 185.

Mostermans, J.

De jonge wacht (1939-1941). 1991 pag. 62.

N.N.

Het 50-jarig bestaan van de harmonie 'De Eendragt' van Nieuwkuijk en Onsenoort, 1885. 1991 pag. 167.

Oord, Kees van den

Historie van de 175-jarige harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 101.

Peer, P. van

Natuurbad 'De pleune Wiel'. 2000 pag. 167.
Wetenswaardigheden over sociëteit Tot Ieders Genoegen te Heusden. 2008 pag. 44.
Handboogschutterij Oefening en Uitspanning te Heusden 1851-1889. 2008 pag. 216.

Peters, H.G.M.

Bij het zevende lustrum van de toneelvereniging 'Utile Dulci'. 1956 pag. 173.

Redaktie

De vlag van v.v. Olympia te Vlijmen. 1997 pag. 388. 1998 pag. 22.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Harmonie St-Caecilia te Haarsteeg. 1951 pag. 76.
Bij het 75-jarig bestaan van de harmonie 'Beatrix' te Drunen. 1957 pag. 81.

Sikkers, Leo

Een kegelclub in Haarsteeg. 2004 pag. 27, 40 en 83. Rectificatie. 2004 pag. 107.

Spijk, C.H. van

De bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 19.
Twee eierbonden in Drunen. 1999 pag. 66.
Fok- en controlevereniging 'De Vooruitgang' te Elshout. 2000 pag. 11.
Oprichting van de boerinnenbond in Drunen/Elshout. 2001 pag. 9.
De toneelclub van de jonge boeren en boerinnen. 2009 pag. 73.
Sportactiviteiten van de jonge boeren en boerinnen. 2009 pag. 91.
Rijvereniging Drunen-Elshout: 'De Echo'. 2012 pag. 38.

Stef

Harmonie 'De eendracht' van Onsenoort en Nieuwkuijk. 1954 pag. 133.

Vaan, N. de

Knotwilgendam sinds 1862 1983 pag. 26.
De schutspatroon van Knotwilgendam. 1984 pag. 17.

Verboord, Adrie

Het voetbalveld van RKVV Nieuwkuijk, 2018 pag. 212.

Verboord, H.

Voetbalhistorie van Olympia-Vlijmen 1932-1940 in cultuurhistorisch perspectief. 1996 pag. 17.
R-MGT
Ponyclub de Favorietjes

V E R K E E R en V E R V O E R

Baardwijk, C. van

Zó was 't vroeger. 1954 pag. 16, 32 en 46.

Bosch, Marinus van den

Voorwaarden der verpachtingen van de tollen op de grintweg over de hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden vanaf de stad Heusden tot aan de limieten van Oud-Altena, 1852. 1983 pag. 71.
Ons wegennet in de vorige eeuw. 1986 pag. 83.

Breugelmans, pastoor

Een voetreis in 1736, schetsen over Abdij van Berne, Gansenoyen, Onsenoort en Herpt. 1958 pag. 57 en 67.

Brunklaus, J.W.H.M.

Reizen van en naar Heusden in 1886. 2015 pag. 184.

Bijnen, J. van

Vervoerskosten van fourage en brandstof in 1813. 1997 pag. 8.

Dungen, C.J.M. van den

Goederenvervoer anno 1920. 1989 pag. 180.

Dijck, L.G. van

Tolpriveleges voor Wijk in het Land van Heusden. 1967 pag. 37.

Engelen, A. van

Had Vlijmen vroeger een haven? 1955 pag. 5 en 21.
Heusdense haven. 1956 pag. 82.
Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 161. 1986 pag. 78.
Uit Haarsteeg's verleden. 1964 pag. 3.
Het sas te Hedikhuizen. 1965 pag. 36.
Richtpaden te Haarsteeg. 1972 pag. 172.

Helvoort, Ed van

Had Vlijmen vroeger een haven? 1954 pag. 197.

Goossens, J.P.H.

De haven van Haarsteeg. 1962 pag. 106.

Hornman, C.

Een pontveer in De Langstraat. 1978 pag. 111.

Iersel, Frans van

De historie van de Provinciale weg van Udenhout naar Drunen. 2011 pag. 34.

Lee, Anton van der

De turfvaart van Venloon naar Den Bosch. 1989 pag. 65, 107 en 113.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

De schipper van Helvoirt op Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1959 pag. 28.

Maas - van der Schans, Dinie

Vervoer in de Langstraat vroeger. 2004 pag. 101.

Papenburg, Piet

Reactie op Vervoer in de Langstraat. 2004 pag. 159.
R-MGT

Meijs, Bert

Schipper mag ik overvaren. 2007 pag. 27.
Drunen, eens een belangrijke schakel in het Postvervoer. 2009 pag. 174.
De hondenkar. 2013 pag. 149.
Het veer van Vlijmen. 2019 pag. 49.

Mommersteeg, Giel

Autobus in brand langs de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. 2000 pag. 56.

Mommersteeg, G. en Meesters, J.F.

'Den nieuwen dam' te Haarsteeg: een steenweg uit 1789. 1989 pag. 156 en 172.

N.N.

Verloren romantiek. 1953 pag. 38.
Van stoomtram tot autobus. 1953 pag. 87.
De weg 's Bosch - Heusden (1843). 1959 pag. 122.
Vergadering der gemeenteraad der gemeente Engelen op woensdag 8 april 1829. 1983 pag. 64.
Reglement voor het veer Vlijmen-Den Bosch uit 1734. 1995 pag. 72.
MGT 1953 (bewerkt) Verloren romantiek. 2019 pag. 65.

Papenburg, Piet

Trein in De Langstraat. 1997 pag. 81-240. Errata. 1997 pag. 390.
Tram in De Langstraat. 1997 pag. 241-342. Errata. 1997 pag. 391.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De verkeerswegen in onze streek. 1956 pag. 93, 171 en 182. 1957 pag. 5. 1996 pag. 94. Erratum. 1996 pag. 148.

Sikkers, Leo

Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 94, 170, 179.
Over richtpaoikes gesproken. 2009 pag. 15.

Sinninghe, Jacques R.W.

Reglement wegens de vragtloonen voor den marktschipper, vaarende van 's-Gravenhage op de stad Heusden. 1953 pag. 106.

Smulders, F.W.

Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Steensel, A. van

Het verkeer 50 jaar geleden. 1952 pag. 148.

Stef

De 'wegkrabbers' van Haarsteeg. 1956 pag. 68.

Teyssen, J.L.P.M.

De havenplannen der gemeente Waalwijk. 1963 pag. 6 en 26.

Thiadens, Drs. H.J.M.

De oude Bossche baan tussen Guldenberg en het Hengstven. 1991 pag. 61.
De oude Bossche baan aan de zuidrand van de Drunense Duinen. 1991 pag. 75.

Treffers, E.W.

Openbaar vervoer in De Langstraat rond 1930. 1990 pag. 60.

Vermey, D.

Enige projecten van de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen in de oostelijke Langstraat. 1959 pag. 8.

Voogd, H.

Romeinse wegen en woongronden in het Land van Heusden. 1971 pag. 141.
Romeinse weg door Bovenland van Heusden. 1971 pag. 181.
Een korte schets over het Boven- en Benedenland van Heusden. 1987 pag. 153.
R-MGT
R-MGT

W A T E R S T A A T  en  W A T E R S C H A P P E N

Aalst, Th. van der

Oude hensbekers van het Waterschap van de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 1.

Belonje, Mr. J.

Banpalen op den maasdijk. 1961 pag. 132.

Bruijnesteijn - Bangert, Margreeth e.a.

Elshoutse Zeedijk, historie en natuur. 2006 pag. 97.

Breugelmans, pastoor

Over de waterstand te Bokhoven en omliggende plaatsen. 1957 pag. 73, 91 en 147.

Caminada, Drs. I.W.L.A.

Het Waterschap 'De Algemene Omkading'. 1977 pag. 48.

Dijkstra, W.

Het ontstaan van de Wiel te Heusden. 1977 pag. 113.

Engelen, A. Van

De Overlaten in ons gewest. 1956 pag. 99.
De Vlijmense en Baardwijkse Overlaten. 1956 pag. 117 en 134.
Nogmaals 'Het gemeintje' verdwenen moeras. 1972 pag. 76.
Een en ander over onze onvolprezen nieuwe Wiel te Haarsteeg. 1982 pag. 12-183. 1986 pag. 17.

Essink, H.B.M.

Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van Engelen. 1959 pag. 43.
Enige gegevens over het Waterschap 'De Bossche Sloot'. 1959 pag. 139.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. pag 228.

Goossens, J.P.H.

De haven van Haarsteeg. 1962 pag. 106.

Graaff, A.L. de

Banpaal of grenspaal anno 1785 te Vlijmen. 1974 pag. 100.
De Baardwijkse Overlaat. 1977 pag. 11.

Grüben, R.J.W.M.

Over de loop van de Maas tussen Hedikhuizen en Bokhoven. 1988 pag. 128.

Hamoen, Ds. G.

Nogmaals: Het ontstaan van het Wiel te Heusden. 1978 pag. 10.

Hartjes, Ad

Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Heimeriks - van Dinther, A.

Oud nieuws: De opening van de inundatiesluis bij fort Crèvecoeur, 1861. 1991 pag. 183.
R-MGT
Grenspaal Heidijk Nieuwkuijk

Herk, Ph. T. van

Waterrampen uit een familieregister. 1972 pag. 77.

Herpt, Christ. A.J. van

Aan de redactie van Met Gansen Trou. 1956 pag. 150.
Uit eigen ervaring. 1959 pag. 33.

Honcoop, A.J.J.

Keuren van den Hoogen Maasdijk van de Stad en Landen van Heusden voor en over den jaaren 1774. 1992 pag. 89.

Hornman, C.

Het Vlijmense Ven. 1984 pag. 33.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Verordening op de bewaking van de dijk te Nieuwkuijk. 1958 pag. 2.

Kasteel, J.

Geschiedenis van de Maas en de nieuwe Maasmond. 1964 pag. 19.
Nogmaals de Lunt. 1965 pag. 190.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bescherming van de Haarsteegse dijk. 1959 pag. 47.

Meesters, J.F.

Waterwerken uit 1425 in verval. 1983 pag. 84.
Fort Crevecoeur. 1987 pag. 114.

Meijden, Cees van der

Graag eerherstel voor het Oude Maasje oftewel het Moaske. 2013 pag. 12.
De Zandleij. 2013 pag. 77.

N.N.

Binnenpolder van Hedikhuizen. 1956 pag. 110.
Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 112.
Het wapen van het Waterschap De Maas- en Diezepolders. 1977 pag. 129.
Het Waterschap van privaatrechterlijke vereniging tot overheidslichaam. 1977 pag. 132.
Voormalige Waterschapsindeling in de oostelijke Langstraat. 1977 pag. 135.
Ontwikkeling van de waterstaatkundige situatie in het gebied van De Maas en Diezepolders. 1977 pag. 146.
De inrichting van het Waterschap De Maas- en Diezepolders. 1977 pag. 156.
Keuren van den binnenpolder van Herpt en Bern voor den jare 18.... 1977 pag. 159.
Keur- of politieverordening van het Waterschap Binnenpolder van Engelen, 1865. 1982 pag. 64.

Opzeeland, Bert van

Scheiding van Maas en Waal. 2004 pag. 149.
De secundaire waterlinie bij Hedikhuizen ter verdediging van Heusden. 2004 pag. 169.

Redaktie

Bestek vernieuwing van de Heidijk. 1970 pag. 188.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De rivier de Maas. 1952 pag. 93. Rectificatie. 1952 pag. 109.
Engelen. 1956 pag. 87. 1972 pag. 12.
De bedijking van de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden in de vorige eeuw. 1978 pag. 120.
Watersnood 1926. 1986 pag. 64.

Thiadens, Drs. H.J.M.

De oude waternaam Bern. 1981 pag. 35.
R-MGT

Thijssen, Chr.

De eerste dijken rond Heusden, strijd tegen het water in de middeleeuwen. 1989 pag. 148.
De loop van de Maas en het ontstaan van (stad) Heusden. 1989 pag. 161.
Het Land van Heusden en het ontstaan van de Grote Waard. 1990 pag. 6, 17 en 35.
'Dijkagies' rond Heusden na 1421, strijd tegen het water. 1990 pag. 49.
De dijkring gesloten, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 2.
Keuren en andere dijktaal, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 26.
Dijken van mensen in oorlogstijd, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 33.
Kribbig over kribben, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 52.
Watersnood, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 69.
Rivieren temmen, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 125.
Dijken schouwen, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 141.
Regenten en 'onvermogende menschen', strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 158.
Mist in de polder. 1995 pag. 11, 17 en 71.
De Baardwijkse Overlaat. 1996 pag. 154.

Toorians, J. Fzn.

De lunt. 1965 pag. 184.

Toorians, Lauran

De dwerg in Drunen, een dwarse waterloop. 2016 pag. 17.

Velden, G.M. van der

Een teruggevonden handschrift van Jacob van Oudenhoven betreffende de loop van de oude Maas. 1982 pag. 158.
Aandacht voor de Hoge Maasdijk aan het eind van de zestiende eeuw. 1992 pag. 65.
Een ordonnantie betreffende het schouwen van de oude Maas uit de eerste helft van de zestiende eeuw. 1992 pag. 76.
Inkomsten van de drost-kastelein van Heusden sinds 1556. 1992 pag. 189.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Overstromingen in de 17e en 18e eeuw, enkele persberichten. 1961 pag. 20.

Voogd, H.

Het oude Maasje en de Romeinse Maas. 1954 pag. 53 en 106.
Hoe oud is de grens om Berne? 1964 pag. 79.
De Maasstroom. 1971 pag. 44.
Een 16e eeuws onderzoek naar de oude Maas-stroom. 1974 pag. 19.
De betekenis van bodemkartering voor onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied. 1976 pag. 107.
De bewoningsgeschiedenis in het rivierkleigebied van onze streek. 1977 pag. 26.
Een bijdrage over de ligging van Heusden in verband met het rivierenstelsel. 1987 pag. 30.
De waterstaatkundige toestand van het Land van Heusden en Altena en het scheepvaartverkeer. 1987 pag. 174.

Wammes, G.G.

Waterkering en verantwoordelijkheid. 1980 pag. 170.

Wiegmans, pater Eligius

Het ontstaan van de nieuwe Wiel van Vlijmen. Verslag van de overstroming in 1799. 1954 pag. 156, 172 en 191. 1955 pag. 123.
De Wiel van Haarsteeg. 1956 pag. 122, 137, 145 en 168.

Willems, W.

Hoog water in Bokhoven. 1956 pag. 106.

Zeeuwen, W.J.

Het oer-stroomgebied van de Maas. 1974 pag. 2.
Het stroomgebied der grote rivieren in het bijzonder de Maas. 1974 pag. 33, 45, 101, 138, 157 en 195. 1975 pag. 6 en 37.
Historisch overzicht van het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen. 1977 pag. 17.
Hoe zag het landschap eruit voor de aanleg van de Baardwijkse Overlaat in 1766. 1977 pag. 103. 1978 pag. 13 en 28.
Het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen. 1978 pag. 130. 1979 pag. 27 en 186.
Beschrijving van de kaart van de Baardwijkse Overlaat van voor 1766 van voor de aanleg. 1981 pag. 79.
Beschrijving van de twee kaarten van het stelsel der Overlaten. 1981 pag. 90.
Het Waterschap Heemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden, verenigd met de Oudheusdense, Doeverense en Drongelense Zeedijk, 1612-1911. 1982 pag. 51.

Zon, A. van

De mijn is dicht, een vraag blijft open. 1970 pag. 2.
R-MGT

W E E R

Bosch, Marinus van den

Weerspreuken of boerenregels. 1965 pag. 12, 22, 44, 57, 125, 145, 160, 180, 195 en 210. 1966 pag. 73 en 84.
Het dier bij de weersvoorspellingen. 1976 pag. 213 en 227. 1977 pag. 16 en 85.

Bosch, Marinus van den

De hete en droge zomers van 677 tot 1788. 1979 pag. 10.

P L A A T S N A M E N (alfabetisch)

Baardwijk Doeveren Engelen Heesbeen Langstraat Oudheusden
Berne Drongelen Giersbergen Herpt Loon op Zand Vlijmen
Besoyen Drunen Haarsteeg Heusden Nieuwkuijk en Onsenoort
Bokhoven Elshout Hedikhuizen Land van Heusden en Altena Waalwijk
 

R-MGT

R_MGT

Engelen, A. van

De Vlijmense en Baardwijkse Overlaten. 1956 pag. 117 en 134.

Essink, H.B.M.

Een laat-middeleeuwse heiligenkalender van de parochie van Sint Clemens te Baardwijk. 1957 pag. 153.
Enkele grepen uit de geschiedenis van Baardwijk. 1963 pag. 145.
Heeft er in de middeleeuwen al een Ambrosiusgilde bestaan? 1964 pag. 220.

Frenken, A. pr.

Een cijnslijst van de pastorie van Baardwijk. 1960 pag. 24, 42, 92 en 110.
Nog een oude kalender der St-Clemenskerk te Baardwijk. 1961 pag. 2 en 46.
De kosteraanstellingen te Baardwijk. 1961 pag. 68.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Sint Ontcommer vereerd te Baardwijk en 's-Hertogenbosch. 1966 pag. 169.
Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.

Hamoen, Ds. G.

De eerste predikant van Baardwijk. 1972 pag. 79.
De Heer van Baardwijk en Wijk. 1972 pag. 150.

Heeswijk, Gerrit van

Een blik in het leven van Jan van Heeswijk, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Baardwijk van 1842-1860. 1986 pag. 9.

Hornman, C.

Geschiedenis van de parochie Baardwijk. 1972 pag. 34.
De kerkgebouwen in Baardwijk in de loop der eeuwen. 1972 pag. 113.
De oudste kerk van Baardwijk. 1975 pag. 198. 1976 pag. 44.
Een notitie uit het gemeentearchief van Baardwijk. 1976 pag. 8.
De oude toren van Baardwijk. 1976 pag. 130.
Een onbekende afbeelding van de grote kerk van Baardwijk. 1979 pag. 38.
De familie Leemans te Baardwijk omstreeks 1800. 1979 pag. 50.
Een doodernstige, vermakelijke geschiedenis. 1979 pag. 55.
Ds. Abraham Leemans, predikant te Engelen en Baardwijk. 1979 pag. 104.
De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 49.
Bijnamen in Baardwijk. 1980 pag. 212.
Baardwijkse capucijnen. 1981 pag. 70.
De eigendom van kerktorens rond 1800. 1981 pag. 136.
Het tehuis voor oude mannen te Baardwijk. 1981 pag. 164.
De oude molen van Baardwijk. 1982 pag. 45.
Leenhoven. 1983 pag. 7-81.
De heren van Baardwijk. 1983 pag. 167.
Gesprek met Hans Bolscher over de laatste oorlogsdagen in Baardwijk. 1984 pag. 204.
De oude kerk van Baardwijk (1836-1896). 1985 pag. 142.
Een sociale aktie van de Baardwijkse parochiegeestelijken in 1899. 1991 pag. 59.

Kasteel, J.

Nogmaals de Lunt. 1965 pag. 190.
Baardwijk. 1972 pag. 2.

Lee, Anton van der

In kannen en kruiken, bouwoffers en heksenbestrijding. 2006 pag. 146 en 162.

Loon, Marius van

Valkenvoort als Heerlijkheid. 1972 pag. 98.
Een mysterieuze bewoning vóór 1766 tussen Baardwijk en Drunen. 2000 pag. 71.

N.N.

Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.

Oostrum, J. van

Een volksverhaal over de plaatsnaam 'Baardwijk'. 1965 pag. 23.
Uithangborden en tiendrecht. 1966 pag. 157.
Nog eens de Lunt. 1966 pag. 197.
De wapensmid van Baardwijk. 1967 pag. 189. 1968 pag. 134.
Duisternis rond 'Valkenvoort'. 1970 pag. 130.
De legende van bouwmeester. 1971 pag. 34.
Tempora, o mores. 1971 pag. 146.
Oud zeer. 1972 pag. 14.
Samuel de Prince, tweede predikant van Baardwijk. 1973 pag. 8.
Waarheid en verdichtsel rond oude kerken in Baardwijk en Waalwijk. 1975 pag. 20.

Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 141.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.

Thijssen, Chr.

De verhouding tussen katholieken en protestanten in Baardwijk tijdens de 19e eeuw. 1985 pag. 187.
Een oude tol in Baardwijk?, de bewoning van het Land van Heusden omstreeks het jaar 1000. 1989 pag. 7.
Mist in de polder. 1995 pag. 11, 17 en 71.
Geboren in Baardwijk. 1995 pag. 133.
Baardwijk vroeger. 1996 pag. 36.
De Baardwijkse Overlaat. 1996 pag. 154.

Toorians, J. Fzn.

De lunt. 1965 pag. 184.

Velden, G.M. van der

Een teruggevonden handschrift van Jacob van Oudenhoven betreffende de loop van de oude Maas. 1982 pag. 158.

Zeeuwen, W.J.

De Baardwijkse toren en kerk na de St.Elisabethsvloed, 1421-1424. 1976 pag. 142.
Hoe zag het landschap eruit voor de aanleg van de Baardwijkse Overlaat in 1766. 1977 pag. 103. 1978 pag. 13 en 28.
De grote brand in Baardwijk op 13 en 14 april 1758. 1978 pag. 122.
Beschrijving van de kaart van de Baardwijkse Overlaat van voor 1766 van voor de aanleg. 1981 pag. 79.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

Beaard, Bart

Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Bokhoven, A.J.L. van

Waar zijn de tufstenen gebleven van de voormalige Abdij van Berne? 1957 pag. 68.
Abdij van Berne, moeilijkheden tijdens de afbraak van deszelfs restanten. 1973 pag. 65.

Heijman, Dr. H.Th.

De keuze van Otto van Boetzelaer tot Abt-Coadjutor van Berne. 1956 pag. 83 en 108.
Een abt van Berne in het hof van Holland. 1960 pag. 91.
De abdij van Berne en het Land van Heusden. 1963 pag. 76.

Hoevenaars, W. o. Praem.

Berna ut Lucerna. 1959 pag. 49, 65, 97, 134, 145 en 161. 1960 pag. 17, 33, 81, 97 en 164.

Kessel, pater Raymundus van

Bezoek aan het 'oude huis' te Berne. 1959 pag. 41 en 88.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Oosterhout, Piet van

In het land der verdwenen kastelen, 2018 pag. 97.

Redactie

De abdij van Berne en Met Gansen Trou. 1984 pag. 109.
Maquette van de abdij van Berne. 1992 pag. 46.

Sinninghe, Jacques R.W.

Ridder Arnoud van der Sluse. 1958 pag. 110.
Een abt van Berne in het hof van Holland. 1960 pag. 46.

Thiadens, Drs. H.J.M.

De oude waternaam Bern. 1981 pag. 35.

Trommelen, J.

De afkomst van Arnold van Vessem, abt van Berne. 1994 pag. 188.

Velden, G.M. van der

Folcoldus van Riel, norbertijn onder prelaat Jan Moors. 1981 pag. 15, 27 en 43.
Hendrik I, hertog van Brabant, en zijn betrekkingen met de abdij van Berne vóór en na het jaar 1200. 1985 pag. 33.
Het testament van een brouwer van de abdij van Berne uit het begin van de zestiende eeuw. 1987 pag. 15.
Een staat van de landerijen, tienden en cijnzen van de abdij van Berne uit circa 1580. 1987 pag. 65.
Prelaat Dirk Spierinck van Well, abt van de abdij van Berne van 1552 tot 1584, en zijn familie. 1988 pag. 6.
Toenemende ontbossing rond het oude Berne onder abt Jan Moors. 1988 pag. 187.
De abdij van Berne onder keizerlijke bescherming vanaf 17 juli 1235. 1990 pag. 141.
Berne en Bedburg. 1990 pag. 183.
Het abbatiaat van Koenraad van Malsen van de abdij van Berne van 1528 tot 1549. 1991 pag. 82.
Aandacht voor de Hoge Maasdijk aan het eind van de zestiende eeuw. 1992 pag. 65.
Een ordonnantie betreffende het schouwen van de oude Maas uit de eerste helft van de zestiende eeuw. 1992 pag. 76.
Jan Vercuylen, abt van de abdij van Berne van 1608 tot 1621. 1993 pag. 97.
Het korte abbatiaat van Arnold van Vessem, abt van Berne, 1607-1608. 1994 pag. 113.
Een pachtceel van 1543 betreffende land van de abdij van Berne in Rijswijk. 1994 pag. 189.
Het terugwinnen van land door de abdij van Berne en het bouwen van een uithof op het herwonnen land in de jaren 1450-1456 in Babiloniënbroek. 1995 pag. 94.
De stadshoven en refugehuizen van de abdij van Berne. 1996 pag. 87.
Een opgedoken oorkonde betreffende Altforst en de abdij van Berne. 1997 pag. 39.
De gebouwen van de abdij van Berne op de plaats van stichting. 1997 pag. 49.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Berne, (bij drie platen). 1957 pag. 15.
Bij het 850-jarig bestaan van de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. 1984 pag. 111.

Voogd, H.

Hoe oud is de grens om Berne? 1964 pag. 79.

Witjens - Ten Sijthof, N.

Over 'Het oude huis te Berne' bij Nederhemert. 1984 pag. 132.
 

R-MGT

R_MGT

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Couwenberg, G.F.

Besoyen. 1972 pag. 10.

Delft, A.J.A.C. van

Het dorp Besoyen. 1966 pag. 137.
Nog springlevende folklore. 1968 pag. 54.

Vries, drs. G.J. de

Het dorp Besoyen. 1966 pag. 178.
 

R-MGT

R_MGT

Bavel, H. van

Het jaargetijdenboek van Bokhoven. 1969 pag. 106.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Bokhoven, A.J.L. van

De priester Jan van Esch sterft op de voorpoort van het kasteel te Bokhoven. 1957 pag. 87.
Enkele Bokhovense huizen in de 17e en 18e eeuw. 1958 pag. 52.
Rondleiding door het kasteel van de toenmalige baronie van Bokhoven in het jaar 1624. 1958 pag. 151.
Enkele bezitters van de Camp, genaamd 'het Eygen' te Bokhoven. 1959 pag. 47 en 59.
Het Bokhovense kasteel in het jaar 1672 verwoest. 1974 pag. 145.

Bosch, Marinus van den

Bokhoven, zestig jaar geleden. 1972 pag. 50.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.

Breugelmans, pastoor

De bedevaart naar Bokhoven. 1951 pag. 105.
Praalgraf Van Immerseel-Montmorency te Bokhoven. 1952 pag. 7, 23, 39, 55 en 74.
Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Bokhoven. 1952 pag. 142.
Rouw-tafereel, scheepsramp Bokhoven. 1953 pag. 99, 118 en 129.
De Heren van Bokhoven. 1953 pag. 152 en 172.
Priestergraven in Bokhoven. 1954 pag. 45.
Bokhoven, Zij die verdronken sinds 1711 - 1953. 1954 pag. 117.
Over het kerkhof te Bokhoven. 1954 pag. 169.
Over de grafkelder der familie Verheyen. 1954 pag. 193. 1955 pag. 2 en 17.
Uit het memorieboek van 1785. 1955 pag. 135.
Rentmeester Verheyen te Bokhoven. 1955 pag. 145.
De kosters van Bokhoven. 1957 pag. 36.
Over de waterstand te Bokhoven en omliggende plaatsen. 1957 pag. 73, 91 en 147.
Ouds uit Bokhoven, hoog bezoek. 1958 pag. 6.
Een voetreis rond en in Bokhoven (1883). 1958 pag. 6-67.
De familie Verheyen. 1958 pag. 6-72.
Huizen in Bokhoven 1832. 1958 pag. 54.
Figuur van den Camp, genaemt het Eijge. 1958 pag. 181.
Perceelsnamen te Bokhoven. 1962 pag. 18.
De Heerlijkheid Bokhoven. 1963 pag. 91 en 109.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Camps, Dr. H.P.H.

De stichtingsoorkonden van kapel en kerk van Bokhoven. 1969 pag. 95.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Dungen, C.J.M. van den

Op bedevaart naar Bokhoven, anno 1920. 1987 pag. 162.

Geerts, Bertie

Procesverbaal: De ramp met de marktschuit van Bokhoven op 17 november 1837. 1998 pag. 14.
Behekst of besekst. 2001 pag. 95.

Grüben, R.J.W.M.

Over de loop van de Maas tussen Hedikhuizen en Bokhoven. 1988 pag. 128.

Hoekx, Mr. J.A.M.

Het parochie-archief van Bokhoven. 1969 pag. 104.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 49.

Hurk, Drs. Alph. W. van den

Bokhoven, vrijheid aan de Maas. 1969 pag. 81.
Uit het 'dagboek' van den dorpspastoor Paulus van den Dael, (1623-1636). 1971 pag. 153.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.

Jongh, P.C. de

Processen verbaal opgemaakt door de burgemeester van Bokhoven. 2010 pag. 189.

Kempenaars, F.

Engelen - Bokhoven. 1967 pag. 118.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, Anton van der

Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1980 pag. 6.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 66 en 146.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bevrijding van Engelen en Bokhoven in 1944. 1984 pag. 166.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 39 en 178.

Meijs, Bert

De commissaris vertelt over Bokhoven. 1999 pag. 4.
Staat van 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in de gemeenten Herpt, Bokhoven en Engelen. 2000 pag. 162.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
Krantenberichten. 2017 pag. 14.

N.N.

Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.

Oosterhout, Piet van

In het land der verdwenen kastelen, 2018 pag. 97.

Opzeeland, Bert van

Scheiding van Maas en Waal. 2004 pag. 149.

Pelders, Gerard

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 2013 pag. 192.

Redactie

Foto van de maand. 2013 pag. 96.

Schneider, Corneel

Ons Toontje, het hovenierke. 1968 pag. 141.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 23.
Perceelsnamen te Bokhoven. 1971 pag. 134.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.

Smulders, F.W.

Geschiedkundige bronnen. 1955 pag. 204.

Thijssen, Chr.

Vondstmeldingen (archivalia). 1990 pag. 173.

Velden, G.M. van der

Uit de geschiedenis van het kerkorgel van Bokhoven. 1966 pag. 15.
Het kerkdorp Bokhoven en zijn parochiekerk. 1967 pag. 122.
De gotische kelk van Bokhoven. 1968 pag. 93.
Een Franse munt uit de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 144.
De grafzerk van Jan van Doerne en Walburg Surmont in de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 165.
Albert Joseph Victor Maximilien de Dongelberghe. 1968 pag. 189.
Het zilveren reliekkruis van de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 2.
De zilveren scepter in de hand van het Mariabeeld in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 26.
Het zeshonderdjarig bestaan van de parochie van Bokhoven. 1969 pag. 34.
Adrianus Goossens, kanunnik van de kathedraal van Den Bosch. 1969 pag. 63.
Het praalgraf van de grafelijke familie Van Ymmerselle de Montmorency. 1969 pag. 76 en 125.
Bezienswaardigheden in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 98.
Het verblijf van een aartsbisschop van Lyon in Bokhoven. 1970 pag. 24.
Peter de Meulemeester, koster-schoolmeester te Bokhoven, 1696-1703. 1970 pag. 60.
Bokhoven en de inname van het fort Crevecoeur op 27 september 1794. 1971 pag. 112.
Een Franse school te Bokhoven. 1971 pag. 138.
'Het goeden koop der tijden'. 1972 pag. 87.
De laatste graven en gravinnen van Bokhoven. 1973 pag. 59.
Het kerkelijk leven te Bokhoven van eind 1944 tot september 1950. 1973 pag. 159.
Waar gebeurd te Bokhoven. 1974 pag. 61.
Een opmeeting van de landerijen van Bokhoven in 1752. 1974 pag. 137.
De broederschap van de Heilige Rozenkrans te Bokhoven. 1974 pag. 198.
Een Bokhovense verkoopakte van 1545. 1975 pag. 34.
Inkomsten en uitgaven van de kosterij in Bokhoven van 1587 tot 1592. 1975 pag. 66.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.
De benoeming van een nieuwe kosterschoolmeester te Bokhoven in 1611. 1976 pag. 10.
De oudste kerkrekening van Bokhoven. 1976 pag. 60 en 74.
Nadere gegevens over de Franse school in Bokhoven. 1976 pag. 102.
Een geval van sectie te Bokhoven in 1768. 1976 pag. 199.
Bestuurders en ambtenaren van Bokhoven in de 18e eeuw. 1976 pag. 221.
Een maatregel tegen zigeuners in Bokhoven uit het jaar 1714. 1977 pag. 44.
Een voor Bokhoven interessant testament van 1449. 1977 pag. 62 en 66.
Resolutie tegen bedelaars, lediggangers en vagebonden te Bokhoven. 1977 pag. 96.
Johannes de Beijer, pastoor van Bokhoven van ca. 1392 tot 1417. 1977 pag. 126.
Betrekkingen tussen Bokhoven en Nederhemert. 1977 pag. 178.
De benoeming van Wichman van Harderwijk tot pastoor van Bokhoven. 1978 pag. 90.
Het testament uit 1621 van Engelbert I van Immerseel, baron van Bokhoven. 1978 pag. 147.
De kerk van Bokhoven, begraafplaats van vele Bernenses. 1978 pag. 186.
Een voor ons heem interessante tekst. 1979 pag. 12.
Pastoor Joannes Moors en proost Henricus van Grinsven. 1979 pag. 113.
Een voor Bokhoven merkwaardig grafmonument te Nijvel. 1979 pag. 166.
Universiteitsstudenten uit ons heem tussen 1550 en 1750. 1980 pag. 10.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
De H. Cornelius van Bokhoven. 1980 pag. 136.
Een leenverheffing uit het jaar 1541. 1980 pag. 210.
De Heren van Bokhoven uit het geslacht Oem van Arkel. 1986 pag. 33.
Nieuwe gegevens over het voormalig kasteel van Bokhoven. 1988 pag. 29.
Huwelijksvoorwaarden van de echtverbintenis tussen Floris van Grevenbroeck en Cornelia van Harff in 1551. 1988 pag. 46.
Piet Breugelmans, de onverschrokken parochieherder van Bokhoven. 1990 pag. 27.
De begrafenis van Walterus Meynarts, priester van de abdij van Berne, in de kerk van Bokhoven op 27 november 1692. 1993 pag. 17.
Een geldlening tegen interest door Thomas-lgnatius van Immerseel, graaf van Bokhoven. 1994 pag. 15.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Bokhoven, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 50.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Bevrijdingsgeschiedenis Engelen en Bokhoven. 1955 pag. 84.

Vermeulen, pater Arnoldus

Engelen en Bokhoven. 1957 pag. 103.

Versantvoort, J.

R.K. kerk te Bokhoven. 1956 pag. 125, 129 en 151.

Vorser

Heiligen en vee in het kerkje Sint Antonius Abt in Bokhoven. 2007 pag. 87 en 161. 2008 pag. 25. Rectificatie. 2007 pag. 152.
Italianen en het kerkje in Bokhoven. 2008 pag. 163.

Willems, W.

Hoog water in Bokhoven. 1956 pag. 106.

Willemse, gezusters

De oorlogsdagen in Bokhoven van 21 oktober tot 12 november 1944. 1994 pag. 156.
 

R-MGT

Belonje, Mr. J.

Sluis en fort bij Doeveren. 1986 pag. 140.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Groot, Toon en Herpt, M.L. van

Wandelen door de oude gemeente Oudheusden en Elshout. 2006 pag. 5-50.

Klerks, Frank

Het Bollenveldje te Doeveren. 2016 pag. 85.

Lee, Anton van der

Herinneringen van een 104-jarige. 1981 pag. 97.
Dichter und bauer, een gedicht uit Doeveren, Over de jaren 1880-1881. 2005 pag. 50.

Loon, Marius van

Het duistere Valkenvoort. 2005 pag. 91.

Meijden, Cees van der

Graag eerherstel voor het Oude Maasje oftewel het Moaske. 2013 pag. 12.
De Elshoutse zeedijk, stilte na de storm. 2014 pag. 49.

N.N.

De burcht Nyenrode. 1966 pag. 75.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Peer, P. van

Een vergeten dijkdoorbraak. 2002 pag. 184.

Redactie

Foto van de maand. 2013 pag. 180.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De kerkelijke geschiedenis van Doeveren. 1975 pag. 63.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.

Zeeuwen, W.J.

Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

Jongh, P.C. de

Processen verbaal van de burgemeester van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren. 2009 pag. 171.

Meijs, Bert

Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.

Oord, Kees van den

Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.
 

R-MGT

R_MGT

Aalst, Th. van der

Oude oorkonden uit het archief van de tafel van de Heilige Geest te Drunen. 1977 pag. 83 en 116. 1978 pag. 81, 102, 113, 172 en 188. 1979 pag. 14.
De historie van de Drunense Raadhuizen. 1978 pag. 50.

Aalst, Tom van der

De Sint Clarastok in Drunen. 2012 pag. 98.

Bak, P. Albericus

De Drunense molen. 1954 pag. 171.

Beaard, Bart

Fa. J.M. van Delft en Zn. 2007 pag. 199. Aanvulling 2008 pag. 14.
De tragedie van de familie van Broekhoven-Löb. 2009 pag. 126.
De Drunense korenmolen 'Hertogin Johanna van Brabant' tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 146.
Johannes Franciscus Jansen, burgemeester van Drunen (1860-1869) burgemeester van Tilburg (1869 1901). 2012 pag. 34.
De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Het gemeentehuis van Drunen, een bewogen geschiedenis. 2013 pag. 49.
Antoni Zielonko, één van de Polen van Driel. 2014 pag. 197.
Henk Romeijn verzetsheld uit Drunen 1921-1944. 2016 pag. 49.
Gerardus Cornelis Akkermans, huisarts te Drunen. 2017 pag. 49.
Marien de Wit, oorlogsslachtoffer uit Drunen, 2018 pag. 49.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Beaard, Bart en Haan, Jan de

Bedevaart Drunen - Ulicoten. 2015 pag. 33.

Beers, P. Adr. van

De heren van Drunen uit het geslacht Haestrecht. 1952 pag. 126, 152 en 169. 1953 pag. 20, 59, 95, 135 en 159. 1954 pag. 97.

Berg, M. ter

Vondstmeldingen uit een mand. 1972 pag. 83.
Een jong paleolithisch werktuig uit de Loonse Duinen. 1974 pag. 60.

Bezooyen, A. van

De pioniers van het prehistorie-onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 1967 pag. 8, 24, 39, 55, 69, 165, 181 en 193. 1968 pag. 18, 33, 49, 65, 88, 129, 150, 162 en 177.

Bladel, Wim van

Waarom de Achterstraat vroeger Achterompad genoemd werd. 2008 pag. 88.

Boeren, Dr. P.C.

Drunen, kerken en bediening. 1962 pag. 92.
Drunen, een conflict tussen pastoor en de gemeente van Drunen in het jaar 1929. 1962 pag. 150.
Kapelaan Walther Colen te Drunen. 1963 pag. 50.
Een conflict tussen de drossaard en de kapelaan van het kasteel. 1963 pag. 56.
De kapelaans van het kasteel van Drunen. 1964 pag. 210.

Bosch, Marinus van den

Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 27.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.

Braams, Ir. B.W.

Opmerkingen over Hulten en Brake. 1995 pag. 80.

Brandt, L.L. van den

De laatste kerkenbouwer? 1994 pag. 60.

Breugelmans, pastoor

Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.

Buys, J.A.

Uit Drunens parochie-geschiedenis na 1819. 1969 pag. 172.

Bijnen, J. van

Het zoveelste conflict met Helvoirt over de gemeint, 1802. 1997 pag. 46.

Chronist

De broeders van Drunen. 1952 pag. 111.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Delft - de Gouw, Mien van

Terugblik op de RK Boerinnenbond Drunen - Elshout. 2010 pag. 34.

Delft, W.J. van

Drunen. 2011 pag. 142.

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Drunen, B. en W. van

Onderwijsnota 1966 - Drunen. 1967 pag. 185. 195. 1968 pag. 30.

Drijvers, P.

Boerderij Fellenoord te Drunen. 1968 pag. 4.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Edelgarda, zuster

Wijkzuster in Drunen en Elshout. 1997 pag. 31.

Elshout, P.J.

Bevrijdingsgeschiedenis Drunen en Elshout. 1955 pag. 67.
Bevrijding van Drunen en Elshout in 1944. 1984 pag. 155.

Engelen, A. van

Kanttekeningen omtrent het Drunens kasteel. 1988 pag. 33.

Engelen, Jan van

Ik prebeerde aaltij haontje de vurste te zen. Wies de Wit uit Drunen verhaalt over zijn lagere schooltijd. 1999 pag. 123.

Engelen, J.L.M. van

Ruim een kwart eeuw Dwergonië. 1983 pag. 18.

Essink, H.B.M.

De oudste Drunense molenaars; de straat 'de scheet' in Drunen. 1955 pag. 111.
Enige gegevens over het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Drunen en de kosterij aldaar. 1955 pag. 119.
Enige bijzonderheden betreffende de Drunense schepenakten, alsmede een opgave van enkele Drunense toponiemen. 1955 pag. 151.
Imigratie van Drunense smeden naar Den Bosch in de 16e eeuw. 1955 pag. 177.
Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Het 'baas maken' van de langstlevende in Drunen en Nieuwkuijk en het Bossche recht van vruchtgebruik. 1956 pag. 97.
Een korte schets van de toestand van het dorp Drunen in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog. 1957 pag. 63.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2017 pag 212.

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2006 pag. 11, 43, 5-60.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Pater Benedictus van Drunen † 23 januari 1721. 1953 pag. 150.
Pater Albertus van Drunen. O.F.M. Cap. † 29 juni 1900. 1953 pag. 167. 1954 pag. 30, 52, 101, 113, 145 en 180. 1955 pag. 42.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Lambertus te Drunen. 1983 pag. 1.

Goossens, Th. past. em.

De bijkerk van Drunen te Nieuwkuijk. 1952 pag. 37.
Drunen, onze parochie en onze parochiekerk. 1964 pag. 216.
Drunen, onze pastoors. 1964 pag. 237.
Uit het dagboek van pastoor Beerenbroek, van de historie in en omtrent Drunen in de jaren 1793-1796. 1965 pag. 63, 128 en 161. 1966 pag. 11, 29, 45 en 61.
Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.

Gouw, Arn. de

Het oudste wapen van Drunen. 1957 pag. 149.

Groot, Toon

Van Herpt al 60 jaar in Drunens centrum. 2008 pag. 206.
Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961-2011. 2011 pag. 97.

Hartjes, Ad

Foto van de maand, 2018 pag. 252.

Heuvel, Francien van den

Fellenoordtocht Drunen al meer dan 50 jaar een begrip. 2020 pag. 217.

Heyden, René van der

Reconstructie van een jong paleolitische steker uit de Drunense Duinen. 1977 pag. 100.
Nogmaals: 'Een vondstgroep uit het jong paleolithicum'. 1989 pag. 178.
Twee sites, waaronder een 'stekerwerkplaats' in de Drunense Duinen. 1990 pag. 187.

Hens, H.

Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Herpt, Adrianus (Jos) van

Belevenissen uit de oorlog door een inwoner van Elshout weergegeven. 2015 pag. 169.

Hoefnagel, Mr. J.H.W.A.

Ruilverkaveling en gemeente. 1959 pag. 10.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68.

Hulten, Sjef van

Van boerenknecht tot directeur. 2012 pag. 24.
Frans Spierings en de boterfabriek in Drunen. 2012 pag. 75.
Van boerenkomaf, Sjef van Kessel. 2013 pag. 189.
Boterke tot op den bojem, revue juni 1955. 2015 pag. 65.
Het Wit-Gele Kruis in Drunen, gezondheid en hygiëne in de 19e eeuw. 2016 pag. 33.
De memoires van Sjef van Kessel. 2017 pag. 208.
Roomrijden voor de Drunense melkfabriek, 2018 pag. 34.

Iersel, Frans van

De historie van de Provinciale weg van Udenhout naar Drunen. 2011 pag. 34.

Iersel, Harrie van

Huis en bewoners bij het monument vlakbij Bosch en Duin te Udenhout. 2010 pag. 173.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Waarom iemand in Drunen woont en niet in Haarsteeg. 1954 pag. 100.

Jongh, P.C. de

Harmonie 'De Eendracht' te Drunen, 1843-1902. 1991 pag. 197.
Het 50-jarig bestaan van harmonie 'De Eendracht' in 1893. 1992 pag. 73.
Harmonie 'De Volharding' uit Drunen van 1902-1945. 1992 pag. 158.
Harmonie 'De Volharding' van 1945-1960. 1992 pag. 187.
Wolven bij de Fellenoord in 1748. 1993 pag. 189.
De liederentafel 'Euterpe' uit Drunen van 1899-1906. 1994 pag. 64.
Enige aanvullingen betreffende de korenmolen in de Stationstraat te Drunen. 1995 pag. 44.
Burgemeester Van Hulten. 1995 pag. 100.
Meester Cornelis (Kees) van Delft. 1995 pag. 113.
Een 'pijnlijke' inbraak. 1995 pag. 137.
Drunen in oude krantenberichten. 1996 pag. 132 en 194. 1997 pag. 389. 1998 pag. 16, 30 en 63. 2003 pag. 14. 2004 pag. 29, 45 en 185. 2005 pag. 46. 2008 pag. 171. 2010 pag. 15. 2011 pag. 174.
R.K. gemengd koor 'Zang en Vriendschap' Drunen. 1997 pag. 351.
Diefstal en inbraken in de vorige eeuw. 1998 pag. 88.
Enige aanvullingen op de bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 92.
De electriciteitsvoorziening in Drunen tot en met 1935. 1999 pag. 110.
Een joviale burgemeester. 1999 pag. 192.
Het 125-jarig bestaan van handboogvereniging Constantia uit Drunen. 2001 pag. 97.
Uit het oud archief van Drunen. 2002 pag. 42 en 71.
Jeugdharmonie Drunen 1961-2001. 2002 pag. 62.
Drunense thuisfrontflitsen. 2003 pag. 90.
De Camping de Klinkaert te Drunen 1939-1970. 2004 pag. 99.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 2006 pag. 6-73.
Woningbouwvereniging Drunens Welzijn 1918-1938. 2006 pag. 154.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
85 jaar handboogvereniging De Wet's Zonen. 2010 pag. 18.
De Sint-Jozefparochie in Drunen. 2012 pag. 97.
Openluchtspel de zeven rozen. 2013 pag. 1.
Meisjeskoor Romantica. 2013 pag. 195.
De St. Jozefparochie 1964-1990. 2017 pag. 236.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.
Uit de kerkelijke geschiedenis van Drunen. 1967 pag. 102.

Kessel, pater Raymundus van

Met stropers op pad. 1961 pag. 153 en 178.

Kilsdonk, Marinus

Conflicten tussen Helvoirt en Vlijmen over de gemeint. 1998 pag. 13.

Klijn, E.M.Ch.F.

Een keten van het schuttersgilde van Sint-Barbara te Drunen. 1966 pag. 144 en 160.

Koyen, Dr. M.H.

De parochie Drunen, historische sprokkelingen. 1969 pag. 137.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Laurijssens, K.G.

Het familiearchief d'Oultremont. 1978 pag. 143.
Waalwijk en Drunen, 750 jaar Brabants. 1982 pag. 41.

Lee, Anton van der

De Loonse en Drunense Duinen in de steentijd. 1964 pag. 232.
Over munten en bijgeloof. 1972 pag. 26.
De pioniers van het prehistorie-onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. (aanvulling) 1972 pag. 66.
Een versnipperde stenen bijl uit de Drunense duinen. 1976 pag. 29.
Een stenen legpuzzel uit de Drunense Duinen. 1976 pag. 77. Archiefgegevens over het ontstaan van de Loonse en Drunense Duinen. 1976 pag. 206.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1977 pag. 97.
Twee jong paleolithische vuursteen concentraties in de Drunense Duinen. 1977 pag. 122.
Loden kogels en geweervuurstenen uit de Drunense Duinen. 1982 pag. 25.
Een schrabber met paardekop-gravure uit de Drunense Duinen. 1983 pag. 177.
Een neolithische bijl uit Drunen. 1984 pag. 215.
Pater Herman Jozef van Hulten, kapucijn en Drunense missionaris. 1985 pag. 134. 1986 pag. 8.
Agrarische rhapsodie. 1987 pag. 21.
Het archeologisch onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 1987 pag. 35, 50 en 100.
Het schooltje van de Wolfshoek in Drunen. 1988 pag. 197.
De Drunense gymnastiekvereniging S.H.J. 1992 pag. 113.
Een lousberg bijl van de honderd bunders te Drunen. 1992 pag. 165.
Een raadselachtig stenen werktuig uit Drunen. 1994 pag. 33.
Heemkunde in telegramstijl. 1999 pag. 80.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 66 en 146.
Een Drunense topatleet uit de jaren vijftig. 2004 pag. 85.
50 jaar katholiek vrouwengilde Drunen-Elshout. 2006 pag. 34.
De eerste (Turkse) gastarbeiders in Drunen. 2008 pag. 50.
Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 1, 125 en 157.
Wederwaardigheden van een keurmeester volgens de vleeskeuringwet. 2009 pag. 34.
Verdwenen symbolistische kunst uit de kantine van Lips NV in Drunen. 2010 pag. 133.
Het voormalige Sint Jorisgilde van Drunen. 2014 pag. 1, 17 en 33.
Het bevrijdingsdagboek van An Verdiesen. 2015 pag. 177, 193.
Recent geveilde vondst van Jan Ossenwaarde, 2018 pag. 43.

Lee, Anton van der en Pelders, Gerard

Pijpenkoppen, de verschoppelingen van de archeologie. 1988 pag. 111.

Lieshout, W. van

Een misplaatste grap te Drunen in 1832. 1991 pag. 47.

Loon, Leo van

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging van de H. Elisabeth te Drunen, 1907. 1997 pag. 73.
Reglement voor het burgerlijk armbestuur te Drunen, 1913. 1997 pag. 374.
Heffing van schoolgeld te Drunen in 1900. 1998 pag. 28.

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 53.
Een mysterieuze bewoning vóór 1766 tussen Baardwijk en Drunen. 2000 pag. 71.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 2, 39, 66 en 178.
Wederopbouwtegels. 2003 pag. 30.
Geneeskunde in vroeger dagen. 2004 pag. 198.
Nostalgie. 2005 pag. 10.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 129. 1986 pag. 115.

Merkx, Jan

Scholen in Drunen vanaf 1600. 2003 pag. 18, 34, 50.

Meijden, Cees van der

De Elshoutse zeedijk, stilte na de storm. 2014 pag. 49.
Op de grote stille stuifduinheide. 2017 pag. 9.

Meijs, Bert

Grensproblemen tussen Nieuwkuijk en Drunen, 1723. 1998 pag. 78.
De commissaris vertelt over Drunen. 1999 pag. 177.
Betwisten van een vordering in 1773. 2000 pag. 57.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2008 pag. 62.
Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.
Cornelis Slegers, de balthover van de Kuijkse Heide. 2009 pag. 66.
Diverse krantenberichten. 2009 pag. 79. 2010 pag. 79.
Drunen, eens een belangrijke schakel in het Postvervoer. 2009 pag. 174.
Uit de oude doos. 2010 pag. 172.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Doop van een vondeling. 2011 pag. 185.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 85.
Stokoud. 2012 pag. 74.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
Krantenberichten. 2014 pag. 15 en 62. 2016 pag. 82 en 207.
De hertogin van Brabant. 2015 pag. 189.
krantenberichten. 2017 pag. 14, 84 en 227.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.
Een inwoonster uit Drunen met bijzondere bezittingen. 2021 pag. 65.

Mierlo, H. van

De dorpspomp te Drunen. 1952 pag. 53.

N.N.

Verloren romantiek. 1953 pag. 38.
De Klarastok van Drunen. 1957 pag. 90.
Drunen omstreeks het jaar 1880. 1958 pag. 24.
Artsen van Drunen van 1860 tot 1944. 1958 pag. 115.
Uit de notariele acten van Notaris Glavimans sr. Te Oisterwijk 1722 – 1756. 1966 pag. 90.
Kroniek uit 1866 (korte berichten uit de streek). 1966 pag. 96.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Drunen, bakermat van de betere schoenmakerij. 1992 pag. 62.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Oosterhout, Piet van

Heibel op de Kuijkse heide. 2010 pag. 11.

Opzeeland, Bert van

Natura 2000. 2008 pag. 59.
De das in de Loonse en Drunense duinen. 2002 pag. 130, 146, 162.
10 jaar dassen in de Drunense en Loonse duinen. 2009 pag. 158.
25-jaar dassenwerk: Loonse en Drunense duinen. 2019 pag. 33.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Peer, P. van

Natuurbad 'De pleune wiel'. 2000 pag. 167.
Uit het oud rechterlijk archief van Drunen. 2009 pag. 30.

Pelders, Gerard

Bedevaartsouvenirs, gevonden in onze streek. 1989 pag. 145.
Een middeleeuwse kinderrammelaar uit Drunen. 1989 pag. 171.
Zo maar een Drunense hond. 1990 pag. 76.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Twee kanonskogels uit Drunen. 1997 pag. 11.
Archeologische vondst uit ons heem. 2002 pag. 17 en 33. 2003 pag. 33. 2004 pag. 77. 2006 pag. 6-65, 129 en 145. 2007 pag. 1. 2008 pag. 1, 33, 49, 65 en 157. 2009 pag. 17 en 49. 2010 pag. 49.
Een houten offerblok uit Drunen. 2012 pag. 139.
Trekpot. 2015 pag. 57.

Peters, Herman

De ramen van de St. Hubertuskapel te Drunen. 2011 pag. 87.

Peters, P.F.J.

Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Poort, Jan

De Fellenoord van A tot Z. 2002 pag. 97.

Pullen, An

Bijnamen uit het verleden. 2007 pag. 24.
Herinneringen aan mijn vader. 2010 pag. 94.

Redaktie

De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Lipsbode - Januari 1959. 1959 pag. 32.
Drunens Volkslied. 1967 pag. 98.
Rectificatie. 2008 pag. 14.
Rectificatie. 2013 pag. 194.
In memoriam. 2013 pag. 209.
Foto van de maand. 2014 pag. 64 en 204.
Foto van de maand. 2015 pag. 64.

Rooij - Mommersteeg, Francien van

Kamperen in en rondom Giersbergen. 2002 pag. 182.

Rijke, A.

De scheepsbel van Hr. Ms. Drunen. 1956. 2004 pag. 205.

Schreuder, F.

De zusters gaan Drunen verlaten. 1962 pag. 71.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 5.
Veldnamen in Drunen. 1956 pag. 45 en 75.
Bij het 75-jarig bestaan van de harmonie 'Beatrix' te Drunen. 1957 pag. 81.
Straatnamen in de gemeente Drunen. 1958 pag. 145.
De pastoors van Drunen. 1964 pag. 61 en 70.
Kapelaans te Drunen. 1964 pag. 119.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Drunen in oude krantenberichten, 1870-1923. 1988 pag. 145.
Oud nieuws uit Drunen. 1993 pag. 87.

Sikkers, Leo

Nijverheid in vroeger dagen. 2001 pag. 124.
Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. 2002 pag. 82.
U wist wellicht niet. 2007 pag. 47.
Een Amsterdamse reis. 2007 pag. 61.
Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 94, 170, 179.
Over richtpaoikes gesproken. 2009 pag. 15.

Smits, L.

Zoeken van miereneieren in de duinen. 2002 pag. 79.

Smulders, F.W.

Streekgeschiedenis: Steeneborch, het huis van Druenen. 1952 pag. 160.
Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Snaterse, M.

De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de franse bezetting. 1981 pag. 11, 22, 40, 58 en 66.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens het Koninkrijk Holland. 1981 pag. 85 en 105.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de regering van Koning Willem I. 1981 pag. 132. 1982 pag. 30.

Somers, Frans

Een neolithische pijlpunt uit de Drunense Duinen. 1980 pag. 17.
Vondsten van Jan Ossewaarde, schenking aan het rijksmuseum van oudheden. 1980 pag. 104, 122 en 129.
Een vuurstenen pijlpunt uit de Drunense Duinen uit de vroege Bronstijd. 1981 pag. 94.
Een tjongerconcentratie in de Drunense Duinen. 1985 pag. 166.
Een vondstgroep uit het Jong-Paleolithicum. 1988 pag. 180.
Archeologische vondsten van de Drunense Duinen. 1989 pag. 132.
Archeologica uit de collectie van Bertus van Gestel. 1993 pag. 150.

Spee, Jan

Nogmaals: het watertje 'De dwerg' bij Drunen. 1993 pag. 164.

Spijk, C.H. van

De Papensteeg te Drunen. 1994 pag. 66.
Hult en bult, enkele gegevens over het buurtschap Hulten, gemeente Drunen. 1994 pag. 136, 151 en 180. 1995 pag. 1.
Herinneringen aan de oorlog 1940-1945. 1994 pag. 161.
De strijd om het heerlijke jachtrecht in Drunen en Elshout. 1995 pag. 170.
100 jaar Boerenbond Drunen-Elshout. 1998 pag. 23 en 38.
De bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 19.
Twee eierbonden in Drunen. 1999 pag. 66.
De intocht van de Duitsers op 10 mei 1940. 1999 pag. 93.
De maalderij van de Boerenbond Drunen-Elshout. 1999 pag. 99.
De gascel van de Boerenbond Drunen-Elshout. 1999 pag. 175.
De aardappelstomer in Drunen-Elshout, 1939-1955. 2000 pag. 27.
Met 'De Vooruitgang' naar 'De toekomst'. 2000 pag. 41.
De crisis in de landbouw van 1929 tot 1939 en de gevolgen ervan door de boeren en tuinders van Drunen en Elshout. 2000 pag. 60.
De glazen pootaardappelbewaarplaats in Drunen. 2000 pag. 76.
Dwarrige dwergen in Dwergonië. 2000 pag. 93.
Het begin van alle welvaart is... 2000 pag. 136.
De graansilo's van de boerenbond. 2001 pag. 24.
De diepvrieskluizen in Drunen/Elshout. 2001 pag. 45.
De werktuigen coöperatie in Drunen/Elshout. 2001 pag. 61.
De boerenbond Drunen/Elshout tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. 2001 pag. 88.
De luchtgekoelde poterbewaarplaats van de Boerenbond Drunen-Elshout. 2002 pag. 24.
Peerke de Mandenmaker. 2002 pag. 46.
Een wonder of een mirakel. 2002 pag. 178.
The Ter-Hune family in New Jersey. 2004 pag. 167.
De op- en neergang van de zuivelfabriek te Drunen. 2004 pag. 194.
De vrijwillige landstorm. 2005 pag. 59.
De schoenindustrie in Drunen. 2006 pag. 5.
Stem nummer 11 van lijst 1. 2006 pag. 50.
De Geitenbuurt in Drunen. 2006 pag. 170.
Het bedrijf Max Lips in Drunen. 2006 pag. 181.
Van boeren komaf. 2007 pag. 7, 43, 82, 158, 181.
De bewoners van het gehucht De Fellenoord. 2008 pag. 39.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De historische ontwikkeling van de gemeente Drunen. 2008 pag. 192.
Door het ijs gezakt. 2009 pag. 20.
De toneelclub van de jonge boeren en boerinnen. 2009 pag. 73.
Het verdwijnen van de landbouwschool in Nieuwkuijk. 2009 pag. 135.
De Nationale reserve. 2009 pag. 166.
De HARK (Hulp Actie Rode Kruis). 2009 pag. 181.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.
Het overschot aan jonge boeren in Brabant en hun emigratie na de Tweede Wereldoorlog. 2010 pag. 152.
Herinneringen van Leonard Pijnenborg aan Drunen. 2010 pag. 162, 178.
Zwarte handel in de oorlogsjaren. 2011 pag. 46.
Paardenvordering in de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 62.
De vorm van het landoppervlak in de gemeente Drunen. 2011 pag. 183.
Rijvereniging Drunen-Elshout: 'De Echo'. 2012 pag. 38.
Boerenbond Drunen-Elshout van pakhuis naar winkel. 2012 pag. 81.
De oude kerk van Drunen in woelige tijden. 2013 pag. 33.
Een nieuwe kerk in Drunen van 1872 tot 1944. 2013 pag. 82.
De C.H.V.; Symbool van vertrouwen? 2014 pag. 94.
Het pakhuis van de Boerenbond in Drunen. 2014 pag. 166.
Wist U dat ? 2014 pag. 216.
Waar blijft de tijd. 2015 pag. 49.
De historische ontwikkeling van Drunen. 2017 pag. 25 en 33.
Een grote brand bij de Broeders in Drunen, 2018 pag. 250.

Spijk, Yoïn van

Brieven uit de Haai, 2018 pag. 253.

Stieger, Mr. H.J.M.

Ontwikkeling van Drunen. 1967 pag. 100.

Thiadens, Drs. H.J.M.

Het watertje 'De dwerg' tussen Voorste Venne en Drunen. 1992 pag. 29.

Thijssen, Chr.

Aantekeningen over Herpt en Hulten in de middeleeuwen. 1990 pag. 113.
Aantekeningen over Drunen in de middeleeuwen. 1993 pag. 156. 1994 pag. 8.

Toorians, Lauran

De dwerg in Drunen, een dwarse waterloop. 2016 pag. 17.

Trommelen, J.

Dialectonderzoek in Drunen. 1973 pag. 126.

Vaan, Bert de

Nationaal park “De Loonse en Drunense duinen”. 2021 pag. 88.

Veltman, A.A.M.

De hennepteelt in Drunen en Elshout. 1952 pag. 6 en 18. 1999 pag. 152.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.

Verboord, Adrie

Kerkelijke ontwikkelingen in Drunen in de Franse tijd 2021 pag. 233.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Drunen, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 70.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De kerken van Drunen en Nieuwkuijk. 1953 pag. 137.
De St-Clarastok te Drunen. 1954 pag. 132. Aanvulling. 1957 pag. 90.
De hanze te Drunen. 1954 pag. 166 en 205.
De Drunense Duinen, eens de enig bewoonde plek in Midden-Brabant. 1957 pag. 33. Correctie. 1957 pag. 60.
Kerk van Drunen van de jaren 1450-1874 (bij twee plaatjes). 1957 pag. 95.

Vermeulen, pater Arnoldus

Bij het gouden jubileum van de coöperatieve eerste Langstraatse stoomzuivelfabriekte Drunen. 1955 pag. 100.
Drunen en Elshout. 1957 pag. 97.
Verslag van het heemkundig werkkamp te Drunen. 1957 pag. 128.
Een gelukkig initiatief (inrichting van de St-Lambertus kerk te Drunen). 1958 pag. 104.

Vlugt, J.M. van de

Rondom het schilderij 'het vrouwke van Wezel'. 1968 pag. 2.

Waart, Dennis Maurice de

De elite van Drunen aan de hand van een lijst van geërfden uit het jaar 1652. 1997 pag. 378.

Werner, F.

Drunen tussen 1960 en 1970. 1969 pag. 188.

Weijters, C.J.

Rond de laatste Tongerloërs in Drunen. 1967 pag. 158.
De restitutie van de parochiale kerk van Drunen. 1969 pag. 159.

Wiel, A.J. van de

St. Hubertusgilde te Drunen. 1967 pag. 30 en 49.
Pauselijke zouaven, 1867-1967. 1967 pag. 82.
Verordening op de openbare lagere school in de gemeente Drunen. 1980 pag. 65.
Instructie voor het onderwijzend personeel in de openbare lagere school der gemeente Drunen. 1980 pag. 91.

Wilt, G.P.A. de

Een nieuw dorpsplein. 1952 pag. 172.

Wit, Henk de

Joodse onderduikers in de Badhuisstraat in Drunen. 2013 pag. 165.

Wuisman, P.J.M.

Jacht op een gestolen paard uit Drunen in 1882. 1978 pag. 11.

Zeeuwen, W.J.

Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.

Bavel, H. van

Nieuwe gegevens over de Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus. 1973 pag. 19.

Beaard, Bart

Arme Clarissen in Elshout van 1990 tot 1993. 2012 pag. 100.
De postgeschiedenis van Elshout. 2015 pag. 17.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.
Het kleinste huisje van Elshout. 2019 pag. 150.

Boelen, F.L.

Geschiedenis van parochie en kerk in Elshout. 1953 pag. 168 en 183. 1954 pag. 9.
De pastoors van Elshout. 1958 pag. 38.

Boeren, Dr. P.C.

Waarom de pastoors van Oudheusden in Elshout gingen wonen. 1963 pag. 42.

Bosch, Marinus van den

Mariëndonk te Elshout. 1962 pag. 121. 1972 pag. 146.

Breugelmans, pastoor

Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Onze Lieve Vrouw van Aalburg te Heusden en van de garswei te Elshout. 1952 pag. 66.

Bruurmijn, A.

Opening van de nieuwe Theodorus J. Rijkenschool te Elshout. 1972 pag. 130.

Bruijnesteijn - Bangert, Margreeth e.a.

Elshoutse Zeedijk, historie en natuur. 2006 pag. 97.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Buys, J.A.

De broeders van Elshout. 1970 pag. 17.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Delft - de Gouw, Mien van

Terugblik op de RK Boerinnenbond Drunen - Elshout. 2010 pag. 34.

Devadder, J.

De kloosterstichter uit Elshout, bij de honderdste verjaardag van het overlijden van T.J. Rijken (1797-1871). 1971 pag. 185.

Dijkstra, W

Duikactiviteiten in de Koppelwiel. 1979 pag. 20.
Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Edelgarda, zuster

Wijkzuster in Drunen en Elshout. 1997 pag. 31.

Elshout, P.J.

Bevrijdingsgeschiedenis Drunen en Elshout. 1955 pag. 67.
Bevrijding van Drunen en Elshout in 1944. 1984 pag. 155.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Een opgave van enkele toponiemen uit het Land van Heusden. 1956 pag. 169.

Fitters, Kees

De molen van Elshout. 1983 pag. 7.

Geerts, Bertie

Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 175. 2006 pag. 43, 5-60.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Bossche beeldhouwers, waaronder de grootste Hendrik van der Geld uit Elshout. 1970 pag. 165.
De Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus, Cisterciënser van Mariëndonk te Elshout. 1971 pag. 211.
Thomas a Kempis. 1972 pag. 20.

Groot, Toon

Een fraai geschenk van een bijzondere hoofdman. 2004 pag. 8.
Ridder te paard. 2004 pag. 155.
Schietterrein in de 'Rooie hoek' verleden tijd. 2011 pag. 2.
Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961-2011. 2011 pag. 97.
De bakkerij en kruidenierswinkel van Bertus en Jaan Verhoeven. 2013 pag. 25.
Elshout aan een ramp ontsnapt. 2013 pag. 42.
60 Jaar carnaval in Elshout, 2018 pag. 260.

Groot, Toon en Herpt, M.L. van

Wandelen door de oude gemeente Oudheusden en Elshout. 2006 pag. 5-50.

Herpt, M. van

Veldnamen te Elshout. 1962 pag. 7. 1963 pag. 66.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68.

Hulten, Sjef van

Boter maken in Elshout. 2013 pag. 64.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Een typische vraagtoon in Elshout. 1954 pag. 4.

Jong, A. de

Het koningszilver. 1985 pag. 124.

Jongh, P.C. de

Een ongeluk in Elshout. 1990 pag. 145.
Een handgemeen tussen Jan Muskens, schepen, en Jan van Bergheik, schoolmeester, beiden te Elshout. 1996 pag. 116.
Elshout in oude krantenberichten. 2000 pag. 88, 142 en 169. 2001 pag. 11. 2002 pag. 140 en 158. 2003 pag. 44, 63, 71, 158 en 175. 2004 pag. 175. 2005 pag. 63 en 79. 2006 pag. 175. 2007 pag. 40 en 154. 2008 pag. 46.
Het Breugelhuis te Elshout. 2002 pag. 180.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
130 jaar Handboogvereniging Victoria. 2012 pag. 113.
Het gemeentehuis van Elshout, Oudheusden en Hulten. 2013 pag. 17.
Een steekpartij in Elshout. 2014 pag. 165.
De teelt van amateurtabak in Elshout in periode 1940-1950. 2016 pag. 90.
Een steekpartij in Elshout. 2019 pag. 104.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Jongste, Koos de

'In den gekroonden hoed', geschiedenis van een Elshouts café. 2000 pag. 154.

Kasteel, J.

De zusters vanaf 1920 in Elshout! 1970 pag. 122.

Klijn, Kees

Herinneringen aan 'Huize Norbertus' in Elshout. 2014 pag. 89.

Kort, J.C.

Een leen van de hofstede ten Elshout, 1386-1399. 1988 pag. 5.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, Anton van der

Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1977 pag. 97.
Een ongeletterde burgemeester. 1993 pag. 198.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 146.
50 jaar katholiek vrouwengilde Drunen-Elshout. 2006 pag. 34.
In kannen en kruiken, bouwoffers en heksenbestrijding. 2006 pag. 146 en 162.
Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 33. 2011 pag. 65. 2012 pag. 17, 49 en 65.

Leeuwen, A.J.C. van

Hendrik van der Geld, een kerkelijke kunstwerkplaats in 's-Hertogenbosch. 1990 pag. 66.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Theodorus Jacobus Rijken. 1959 pag. 178.

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 53.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 2, 39, 66 en 178.
Wederopbouwtegels. 2003 pag. 30.

Mandigers, Fons

Herstel van de waterhuishouding in de natte natuurparel Hooibroeken, Elshoutse zeedijk en landgoed Pax. 2011 pag. 178.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1986 pag. 58.

Meijden, Cees van der

De Gorse weide. 2010 pag. 82.
De Elshoutse zeedijk, stilte na de storm. 2014 pag. 49.

Meijs, Bert

De commissaris vertelt over Oudheusden en Elshout. 1999 pag. 162.
Een stal als graf. 2005 pag. 189.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2008 pag. 62.
Diverse krantenberichten. 2010 pag. 79. 2011 pag. 28.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 85.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
Krantenberichten. 2016 pag. 82.
Krantenberichten. 2017 pag. 14, 84.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.

N.N.

De legende van den Elshout. 1966 pag. 68.
Kroniek uit 1866 (korte berichten uit de streek). 1966 pag. 96.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Kerkgebouw en inventaris van de Sint Jan Evangelist parochie te Elshout. 1986 pag. 67.
Stalen zenuwen. 1992 pag. 178.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.
Tiny was een heel ijverige en leergierige leerling. 2012 pag. 78.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Peer, P. van

Bataafse perikelen. 2004 pag. 190.
Verordening op kinderarbeid in 1882. 2001 pag. 13.
Uit het register van publicatie en processen verbaal van Oud-Heusden en Elshout, 1845-1892. 2001 pag. 27, 74.
Uit het oud rechterlijk archief van de gemeente Oudheusden, Elshout en Hulten. 2010 pag. 159.
Register van publicaties en processen verbaal van de gemeente Oud-Heusden en Elshout. 2012 pag. 22.

Pelders, Gerard

Bedevaartsouvenirs, gevonden in onze streek. 1989 pag. 145.
Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 1990 pag. 2.
Een merkwaardige aardewerkscherf uit Elshout. 1990 pag. 22.
Een bronzen mondharpje uit Elshout. 1991 pag. 42.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Helm bleek oude kookpot. 1996 pag. 177.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 17, 33 en 113. 2002 pag. 145. 2003 pag. 65. 2004 pag. 145. 2005 pag. 17 en 145. 2006 pag. 161. 2011 pag. 145. 2012 pag. 1, 88.

Pelders, Gerard en Lee, Anton van der

Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 49.

Peters, H.G.M.

Hoe het Elshoutse klooster in de kerstnacht verzonk. 1952 pag. 178.

Redactie

De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Foto van de maand. 2013 pag. 80. 2014 pag. 16. 2015 pag. 48, 208.

Schijndel, B.W. van

Een kleine historie van de Elshoutse meibedevaart. 1954 pag. 63.
Genealogische gegevens in een verkoopakte. 1954 pag. 103.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 23.
Veldnamen in Elshout. 1956 pag. 120.
De staatkundige geschiedenis van de Heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten. 1970 pag. 57. 1971 pag. 116 en 178. 1972 pag. 29 en 188. 1973 pag. 70.
Priesters en religieuzen uit Elshout. 1980 pag. 57.
Het jachtrecht der Heerlijkheid van Oudheusden, Elshout en Hulten. 1981 pag. 121.
Sprokkelingen uit het jaar 1883 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
De broeders Xaverianen te Elshout. 1990 pag. 25.

Sikkers, Leo

Over richtpaoikes gesproken. 2009 pag. 15.

Simon, Patrick

Elshoutse wielen rond een slapende Zeedijk. 1996 pag. 24.

Spijk, C.H. van

De strijd om het heerlijke jachtrecht in Drunen en Elshout. 1995 pag. 170.
100 jaar Boerenbond Drunen-Elshout. 1998 pag. 23 en 38.
De maalderij van de Boerenbond Drunen-Elshout. 1999 pag. 99.
De gascel van de Boerenbond Drunen-Elshout. 1999 pag. 175.
Fok- en controlevereniging 'De vooruitgang' te Elshout. 2000 pag. 11.
De aardappelstomer in Drunen-Elshout, 1939-1955. 2000 pag. 27.
De crisis in de landbouw van 1929 tot 1939 en de gevolgen ervan voor de boeren en tuinders van Drunen en Elshout. 2000 pag. 60.
Oprichting van de boerinnenbond in Drunen/Elshout. 2001 pag. 9.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
Sportactiviteiten van de jonge boeren en boerinnen. 2009 pag. 91.
De HARK (Hulp Actie Rode Kruis). 2009 pag. 181.
Wist U dat ? 2014 pag. 216.

Stef

Het Mussengilde in Elshout. 1957 pag. 181.

Swane, J.A.W.

De ordenstichter Theodorus Jacobus Rijken, zijn ascendenten te Dussen. 1963 pag. 105.

Thijssen, Chr.

Aantekeningen van de pastoor Van den Elshout over de jaren 1805-1821. 1995 pag. 157, 161 en 178.
Historie en legende van de kapellen in Elshout. 1996 pag. 62, 99, 120, 135 en 150.
Mariaverering in Elshout en de waard Donk. 2006 pag. 60.
De wonderbare moeder van Elshout. 2015 pag. 102.

Tillo, Br. C.F.X.

Theodorus Jacobus Rijken, stichter van de broeders Xaverianen. 1960 pag. 129, 156 en 185. 1961 pag. 29. Rectificatie. 1961 pag. 45.

Vaan, Bert de

Een vondeling te Elshout. 2008 pag. 165.

Velden, G.M. van der

De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.

Veltman, A.A.M.

De hennepteelt in Drunen en Elshout. 1952 pag. 6 en 18. 1999 pag. 152.
Lieve Vrouwe Schuts te Elshout. 1968 pag. 101. 1985 pag. 119.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Elshout, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 62.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.

Vermeulen, pater Arnoldus

Drunen en Elshout. 1957 pag. 97.
De relikwieën van de Gorkumsche martelaren. 1958 pag. 136 en 167.

Verstijnen-Muskens, Lucie / Zutphen, Jan van

Zomer 1945: Elshoutse en Drunense boeren brengen paarden terug. 2020 pag. 120.

Zeeuwen, W.J.

Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

R_MGT

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Verhalen uit Engelen. 2014 pag. 26.
De Lambertuskerk te Engelen. 2016 pag. 161.
Sluiswachterwoningen in Engelen. 2016 pag. 173.

Berkel, Drs. G.J.W. van

Is Angrisa de oudste vermelding van Engelen? 1989 pag. 58.

Bosch, Marinus van den

Een overzicht van Engelen in het jaar 1910. 1975 pag. 31.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.

Breugelmans, pastoor

Engelen. 1952 pag. 4.
Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Grafzerken te Engelen. 1952 pag. 16.
Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.
Het pensionaat te Engelen. 1952 pag. 185. 1953 pag. 7 en 22. 1954 pag. 33 en 49.
De Dieze bij Engelen. 1954 pag. 20.
Engelen-Den Bosch. 1954 pag. 164.
Perceelsnamen te Engelen. 1959 pag. 104.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dekker, Frans den

Terugblik van een koorzanger uit Engelen. 1985 pag. 31.

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Een opgave van enkele toponiemen uit het Land van Heusden. 1956 pag. 169.
Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van Engelen. 1959 pag. 43.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2017 pag. 48.

Geerts, Bertie

Een veldwachter te Engelen. 1992 pag. 118.
Wijsheden, opgetekend door veldwachter Geerts uit Engelen. 1992 pag. 160.
Engelen in het jaar 1826. 1998 pag. 45.
Poging tot inbraak. 1998 pag. 142.
Door het ijs gevallen. 1999 pag. 2, 17 en 33.
Er staat een paard in de gang. 2000 pag. 17.
Hulpverlening. 2000 pag. 90.
De novemberstorm van 1836. 2000 pag. 123.
Mijmeren over vroeger. 2002 pag. 27.
Onruststoker. 2002 pag. 61.
Stoelendans. 2002 pag. 143.
Ongeluk met een veerpont. 2003 pag. 46.
Mishandeling. 2003 pag. 143.
Averij. 2003 pag. 174.
Verdronken kind. 2004 pag. 105.
Deserteur. 2004 pag. 191.
Toogongeluk. 2005 pag. 191.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants dagblad). 2006 pag. 11.
Waar zijn mijn schoenen. 2006 pag. 31.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Hamoen, Ds. G.

Het begin van de reformatie in Engelen. 1987 pag. 134.

Hartjes,, Ad

Foto van de maand, 2018 pag. 48.

Heimeriks - van Dinther, A.

Uit het memorieboek van pastoor Serrarens te Engelen, 1940. 1986 pag. 72.
De St. Lambertuskerk te Engelen in juli 1587 verwoest. 1987 pag. 129.
Oud nieuws: krantenberichten uit de vorige eeuw. 1990 pag. 128, 144 en 160. 1991 pag. 48.
Oud nieuws: De opening van de inundatiesluis bij fort Crèvecoeur, 1861. 1991 pag. 183.

Heijden, Peter-Jan van der

Een minnelijke schikking in Engelen tussen de katholieken en hervormde inwoners in het jaar 1798. 1973 pag. 52.
De voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 161.
Engelen. 1977 pag. 170.

Heijman, Dr. H.Th.

Daniël van Gendt, pastoor te Engelen. 1953 pag. 178.

Hornman, C.

Ds. Abraham Leemans, predikant te Engelen en Baardwijk. 1979 pag. 104.
De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68.

Jongh, P.C. de

Processen verbaal opgemaakt door de burgemeester van Engelen. 2011 pag. 82.

Kasteel, J.

Kerkelijke geschiedenis van Engelen. 1966 pag. 40 en 49.
Uit de staatkundige geschiedenis van Engelen. 1968 pag. 104.

Kempenaars, F.

Het gemeentewapen van Engelen. 1953 pag. 17.
De 'togers' van Engelen. 1953 pag. 52.
Engelen - Bokhoven. 1967 pag. 118.

Lee, Anton van der

Fundamenten van voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 164.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1978 pag. 116.
Engelen en Philips van Hohenloh. 1979 pag. 129.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bevrijding van Engelen en Bokhoven in 1944. 1984 pag. 166.

Lucas, Frans

'...Het was een reusachtige vuurbal...'. 2005 pag. 66.

Meijs, Bert

De commissaris vertelt over Engelen. 1999 pag. 84.
Staat van 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in de gemeenten Herpt, Bokhoven en Engelen. 2000 pag. 162.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
R-MGT

Murray, Mr. W.G.D.

Engelen in de jaren 1672/1673. 1953 pag. 162.
Uit de dorpsrekeningen van Engelen. 1954 pag. 6 en 24.

N.N.

Kroniek uit 1866 (korte berichten uit de streek). 1966 pag. 96.
Engelen. 1977 pag. 170.
Keur- of politieverordening van het waterschap Binnenpolder van Engelen, 1865. 1982 pag. 64.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Vergadering der gemeenteraad der gemeente Engelen op woensdag 8 april 1829. 1983 pag. 64.
Quohier of gaderboeck, Engelen. 1984 pag. 47.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.

Oosterhout, Piet van

Branden te Engelen. 2016 pag. 99.

Oosterveld, M.

De slag om de schans bij Engelen en de verwoesting van de kerk in juli 1587. 1987 pag. 146.
Over het leven van burgers en soldaten in 1587. 1987 pag. 147.

Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2004 pag. 93.

Peters, P.F.J.

Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Redaktie

De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.

Rooij, L.J.F. de

Carnaval in 'Terpersdurp'. 1983 pag. 22.

Rooijen, Nic. van

Engelen. 1952 pag. 59.

Schijndel, B.W. van

Een machtig drossaard van Engelen en Vlijmen. 1955 pag. 112.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Pastoors te Engelen. 1955 pag. 26.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 23.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Engelen. 1956 pag. 87. 1972 pag. 12.
Perceelsnamen te Engelen. 1959 pag. 106.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Losse feiten uit de historie van Engelen. 1992 pag. 134.

Sinninghe, Jacques R.W.

Uitreksels uit het sagenboek Engelen, Hedikhuizen en Heusden. 1960 pag. 41 en 95.

Smulders, F.W.

Geschiedkundige bronnen. 1955 pag. 204.
Toponiemen uit het dorp en de polder van Engelen. 1956 pag. 186.
De Voornse steeg te Engelen. 1957 pag. 67.
Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Stoepker, H.

De kerk van Engelen in een wat breder perspectief. 1987 pag. 129.

Swane, J.A.W.

Een ongeval te Engelen. 1962 pag. 7.

Velden, G.M. van der

Universiteitsstudenten uit ons heem tussen 1550 en 1750. 1980 pag. 10.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
De parochies Engelen en Vlijmen en haar onderlinge verhouding in de loop der eeuwen. 1985 pag. 89.
De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.
Een dominicaan tot deservitor of bedienaar van de parochie Engelen benoemd. 1987 pag. 178.
De parochie van Engelen onder pastoor Joseph Cocx. 1988 pag. 105.
Het herstel van Engelen als parochie in 1797. 1996 pag. 140.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Engelen, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 72.

Verlaat, A.

De schans van Engelen. 1982 pag. 57.
De St. Lambertuskerk te Engelen 50 jaar geleden ingewijd. 1983 pag. 137.
Een acte uit 1797 betreffende de parochie Engelen. 1985 pag. 110.
Het kerkgebouw te Engelen na 1587. 1987 pag. 138.
Bouwmaterialen, gebruikt bij de kerk te Engelen. 1987 pag. 140.
Activiteiten op het hoogste punt van Engelen. 1987 pag. 143.
De electrificatie van Engelen. 1995 pag. 82.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Bevrijdingsgeschiedenis Engelen en Bokhoven. 1955 pag. 84.
Engelen (bij drie prenten). 1957 pag. 44.

Vermeulen, pater Arnoldus

Engelen en Bokhoven. 1957 pag. 103.

Zeeuwen, W.J.

Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

Brussel, Marita van

Het geluk van Giersbergen. 2020 pag. 52.

Groot, Toon

Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961-2011. 2011 pag. 97.

Hornman, C.

Wolven in Giersbergen en omgeving in de 18e eeuw. 1979 pag. 17.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Helnamen in Vlijmen en Giersbergen. 1954 pag. 44.

Kasteel, J.

Vrijwillige ruilverkaveling in Giersbergen. 1963 pag. 116.

Kessel, pater Raymundus van

Met stropers op pad. 1961 pag. 153 en 178.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem, schuren op Giersbergen. 1988 pag. 192. 1992 pag. 48.

Meijs, Bert

Een voorstel tot verplaatsing van het Protestants Kerkje van Hedikhuizen (1766-1767). 2021 pag. 42.
Godsdienstwaanzin in Giersbergen. 2021 pag. 182.

Meijden, Cees van der

Het eieren rapend boerinnike van Giersbergen. 1996 pag. 192.
Giersbergen is in het verleden ontstaan als uithof van de abdij Ter Kameren bij Brussel. 2014 pag. 206.
De witte Giersberg. 2016 pag. 77.
Oorlogsverhalen. 2019 pag. 142.

Midden, pater Pancratius van

Giersbergen. 1962 pag. 134.

N.N.

Giersbergen. 1952 pag. 90.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Akkernamen te Giersbergen. 1952 pag. 139 en 155.
Giersbergen. 1976 pag. 40.

Smulders, F.W.

Giersbergen, een uithof van het Cisterciënserinnenklooster Ter Kameren. 1955 pag. 24, 44 en 149.
Giersbergen, verhuring van Giersbergen. 1955 pag. 59.
Giersbergen, de verkoping in 1614. 1955 pag. 125 en 129.
Giersbergen, een verdeling in 1621. 1955 pag. 190.
Giersbergen, een deling van een hoeve in 1674. 1955 pag. 197.
Giersbergen, enige verkopingen. 1956 pag. 2 en 17.
Giersbergen, een deling in 1743. 1956 pag. 77.
Giersbergen. 1956 pag. 111. 1960 pag. 128. 1961 pag. 64 en 128.
Geschiedkundige bronnen. 1961 pag. 16 en 189.
Verkoping van goederen van de abdij Ter Kameren in 1614. 1962 pag. 138.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.

Voogd, H.

Hemelrijk. 1953 pag. 66.
 

R-MGT

Beaard, Bart

Rien van der Pol ook een bekend glazenier. 2007 pag. 65.
De postgeschiedenis van Haarsteeg. 2014 pag. 173.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Bosch, Marinus van den

Verering van de Heilige Donatus te Haarsteeg en Vlijmen. 1972 pag. 96.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.

Breugelmans, pastoor

Museum Heemkundekring Onsenoort. 1951 pag. 35.

Brandt, A. van den

Dodelijk ongeval te Haarsteeg in 1901. 1990 pag. 126 en 164.

Brandt, L.L. van den

Oprichting van een Haarsteegse roomboterfabriek in 1896. 1992 pag. 161.
Een dochterbedrijf voor brouwerijbenodigdheden. 1992 pag. 163.
Verlenging van de statuten van zuivelfabriek 'Natura' in 1901. 1992 pag. 164.
Overdracht van de Haarsteegse Capelle-goederen in 1885. 1996 pag. 113.
Verkoop bouwrestanten van de Haarsteegse kerk, 1873. 1996 pag. 191.

Bijnen, J. van

Oprichtingsacte van de melkfabriek te Haarsteeg, 6 maart 1896. 1992 pag. 103.
Kroniek van Haarsteeg gedurende een mensenleven. 1992 pag. 108, 122, 137, 154, 168 en 185. 1993 pag. 4, 29, 44, 55, 77, 84, 142, 153 en 186. 1994 pag. 13, 26, 43, 57 en 78. Aanvulling. 1993 pag. 145.
De omgeving van Haarsteeg voor de ruilverkaveling. 1996 pag. 43, 53, 104 en 117.
Tussengevoegde notities uit het kasboek van P. Eekels; "Extreme weersomstandigheden". 1996 pag. 180.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

De onderwijzersfamilie Festen uit Haarsteeg. 1996 pag. 2.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Eekels, Adriaan

De watersnood te Haarsteeg in 1799. 1951 pag. 89.

Engelen, A. van

Over dialect gesproken. 1951 pag. 38.
Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 161. 1986 pag. 78.
De trouwring. 1963 pag. 54.
Uit Haarsteeg's verleden. 1964 pag. 3.
Memoires van een oud-inwoner van Haarsteeg. 1964 pag. 219.
Uithof in de Hoeven te Haarsteeg van het Cisterciënserklooster Mariëndonk te Elshout in de vijftiende eeuw. 1972 pag. 172.
Richtpaden te Haarsteeg. 1972 pag. 172.
Een en ander over onze onvolprezen nieuwe Wiel te Haarsteeg. 1982 pag. 12-183. 1986 pag. 17.
Handboogschutterij 'Claudius Civilis' te Haarsteeg. 1985 pag. 11.
'Den Brats' en de annexatie van Haarsteeg. 1985 pag. 53.
Komieken van het oude Haarsteeg. 1987 pag. 166. 1988 pag. 169.

Engelen, Henk van

De bevrijding van Haarsteeg. 1994 pag. 184.
Haarsteegse herinneringen aan de luchtoorlog. 1995 pag. 37.

Engelen, L. van

Over dorpsfiguren gesproken. 2004 pag. 42. Rectificatie. 2004 pag. 107.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.

Geerts, Bertie

Berichten uit de Noordbrabander (Brabants Dagblad 1900). 2008 pag. 187.

Goossens, J.P.H.

De haven van Haarsteeg. 1962 pag. 106.

Graaff, A.L. de

Voorlopig verslag van het archeologisch onderwater-onderzoek van de 'Komwiel' te Haarsteeg. 1978 pag. 69.

Halder, Frans van

Waarom de Kaaiweg Mr. Prinsenstraat werd. 2020 pag. 27.

Hartjes, Ad

Foto van de maand, 2018 pag. 96.

Herk, Ph. T. van

Waterrampen uit een familieregister. 1972 pag. 77.

Honcoop, J.

De doopmuts van de familie Honcoop. 1993 pag. 81.
Wie woonden er in Haarsteeg in 1753? 1994 pag. 108.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Het boekske van Jan van de Water. 1951 pag. 142.
Waarom iemand in Drunen woont en niet in Haarsteeg. 1954 pag. 100.
Het koeien-hallen in Haarsteeg. 1958 pag. 130.

Jongh, P.C. de

Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 77.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
Het verhaal van gevangene 2305, Jan van Bokhoven en 2372, Leonardus (Nort) van Engelen. 2015 pag. 11.
De dood van Cornelis Klijn en dochter Marietje, 2018 pag. 30.

Katja

Den Brats. 1953 pag. 27.

Knippenberg, Drs. W.T.H.

Bodemvondsten uit Haarsteeg. 1978 pag. 75.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, A.E. van de

Haarsteeg een dialectisch buitenbeentje? 1990 pag. 138.
Bijnamen en scheldnamen in Haarsteeg en Vlijmen. 1992 pag. 106.

Lee, Anton van der

De stroomvoorziening van Haarsteeg in vroeger tijden. 1975 pag. 11.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1980 pag. 6.
Dorus Boelen, dorpssmid van de Haarsteeg. 1984 pag. 7 en 24.
Haarsteegse militairen in Nederlands-Indië (1947-1950). 1985 pag. 58.
Het reglement van de onderlinge mestkalverenverzekering St. Cunera te Haarsteeg. 1986 pag. 134.
Een oude apothekersfles uit Haarsteegs 1992 pag. 61.
Evacuatie van Haarsteegse overstromingsslachtoffers in 1881. 1998 pag. 136.
Commerciële dichtkunst uit Haarsteeg. 1999 pag. 57.
Heemkunde in telegramstijl. 2000 pag. 31en 63.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 66 en 146.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 161.

Lee, Eef van der

De molen van Haarsteeg in beeld. 2006 pag. 46.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bescherming van de Haarsteegse dijk. 1959 pag. 47.

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 102.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 39 en 178.
Wederopbouwtegels. 2003 pag. 30.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1987 pag. 58.

Meijs, Bert

Effe bellen. 2004 pag. 106.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Bijgenaamd 'De Kiep'. 2007 pag. 90.
Diverse krantenberichten. 2010 pag. 79 en 188. 2011 pag. 28.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
Krantenberichten. 2014 pag. 15 en 62. 2016 pag. 207.
De onderwijzersfamilie Festen te Haarsteeg. 2015 pag. 181.
De watersnood van 1799 te Haarsteeg. 2017 pag. 39 en 73.
Krantenberichten. 2017, pag. 227.
Het loopt op rolletjes, 2018 pag. 33.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.

Meijs, pater Gummarus

Merkwaardige verhuispartijen. 1953 pag. 103. 1999 pag. 154.
De scholen in Haarsteeg. 1953 pag. 131.

Mommersteeg, Giel

Het raadhuis van Haarsteeg (Hedikhuizen). 1988 pag. 50. Rectificatie. 1988 pag. 186.
Strafzitting van het kantongerecht te Heusden van vrijdag 16 mei 1930. 1990 pag. 59.
Emancipatie niets nieuws. 1990 pag. 62.
Zware hagelbui te Haarsteeg en Nieuwkuijk in 1920. 1991 pag. 64.
Een (rare) schutter te Haarsteeg / Hedikhuizen. 1992 pag. 34.
Oud nieuws: oude krantenberichten uit onze streek. 1992 pag. 68 en 84. 1993 pag. 167.
Oud nieuws uit Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1993 pag. 167. 1996 pag. 148.
Een timmermansrekening uit 1850. 1997 pag. 80.
Autobus in brand langs de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. 2000 pag. 56.
Huize Haarsteeg. 2008 pag. 97.
Overlijdensberichten in Provinciale NoordBrantsche en 's-Hertogenbosche courant. 2009 pag. 170.

Mommersteeg, G. en Meesters, J.F.

'Den nieuwen dam' te Haarsteeg: een steenweg uit 1789. 1989 pag. 156 en 172.

N.N.

Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 112.
Tekeningen van Jan Mommersteeg. 1958 pag. 183.
Haarsteeg's volkslied. 1963 pag. 28.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.

Noest, J.

De ooievaars in De Langstraat. 1960 pag. 145.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.
Burgemeester Willems van Heusden, afscheid van een minnaar van de historie. 2011 pag. 187.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Opzeeland, Bert van

Boringen in de Haarsteegse Wiel (paleolimnologisch onderzoek). 2007 pag. 185.

Peer, P. van

De watersnoodramp van 1799 te Haarsteeg. 1999 pag. 81.

Pelders, Gerard

Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2005 pag. 177. 2012 pag. 88.
Een 18de eeuwse kachelpan gevonden in Haarsteeg. 2013 pag. 91.

Poort, W.A.

Het geheim van een oud schoolmeestershuis. 2007 pag. 66.

Redactie

De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Foto van de maand. 2013 pag. 196. 2014 pag. 80. 2015 pag. 192.

Schalken, C.J.

Van Capelle tot Lambertusschool, over de Haarsteegse scholen 1572-1992. 1995 pag. 5, 21, 41, 68, 91 en 120.
De openbare lagere school in het zuidelijke deel van Haarsteeg in gemeente Vlijmen van 1878-1909. 1995 pag. 130 en 145.
De meisjesschool in wijk E nr. 42 te Haarsteeg-Vlijmen. 1995 pag. 173.
De kleuterschool te Haarsteeg. 1995 pag. 186.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen. 1951 pag. 7.
Het ontstaan van onze drie kerkdorpen Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. 1951 pag. 19.
Harmonie St-Caecilia te Haarsteeg. 1951 pag. 76.
De pastoors van Haarsteeg. 1951 pag. 113.
Straatnamen in Groot-Vlijmen. 1953 pag. 29, 47, 63 en 90.
Kapelaans te Haarsteeg. 1959 pag. 103.
Sprokkelingen uit het jaar 1883 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.

Serrarens, pastoor

De vier kerken van Haarsteeg. 1951 pag. 52.
De vernieuwde kerk van Haarsteeg. 1958 pag. 125.
Een en ander over Haarsteeg. 1962 pag. 110.

Sikkers, Leo

Een kegelclub in Haarsteeg. 2004 pag. 27, 40 en 83. Rectificatie. 2004 pag. 107.
250 jaar café De Harmonie in Haarsteeg. 2005 pag. 76.
Een Amsterdamse reis. 2007 pag. 61.
Herinneringen aan Rien van der Pol. 2007 pag. 75.
Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 203.
Over richtpaoikes gesproken. 2009 pag. 15.

Spijk, C.H. van

Woontoestanden in onze omgeving tot ongeveer 1970. 2003 pag. 167.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.
Haarsteegs Volkslied. 2014 pag. 187.
Haarsteegs Volkslied. 2015 pag. 219.

Stef

De Hoevenramp. 1952 pag. 89.
Bevrijdingsgeschiedenis Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1955 pag. 89.
De mulder 'het licht van Haarsteeg'. 1956 pag. 43.
De 'wegkrabbers' van Haarsteeg. 1956 pag. 68.

Thiadens, Drs. H.J.M.

De Mommersteeg tussen Vlijmen en Haarsteeg. 1991 pag. 31.

Thijssen, Chr.

Hoe oud is Haarsteeg? 2001 pag. 154.

Tijbosch, C.

Duiken voor de geschiedenis. 1973 pag. 113.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.

Verhoeven, J.

Inhuldiging van een nieuwe burgemeester in Haarsteeg. 1997 pag. 368.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.
Bevrijding van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in 1944. 1984 pag. 184.

Vermeulen, pater Arnoldus

Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk. 1957 pag. 115.
50 jaar St-Gertrudisgesticht. 1958 pag. 49.

Wiegmans, pater Eligius

De Wiel van Haarsteeg. 1956 pag. 122, 137, 145 en 168.

Zeeuwen, W.J.

Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.

Zon, A. van

Onderzoek in de nieuwe of Binnenwiel van Haarsteeg. 1973 pag. 110.
 

R-MGT

R-MGT

Aarts, Bas, Gruben, Rob, Pelders, Gerard, Schellekens, John en Schel, Tonnie

Zoektocht naar het kasteel van Hedikhuizen. 2017 pag. 113.

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.

Baaijens, H.

De nieuwe R.K. kerk voor de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1962 pag. 39.

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Boeren, Dr. P.C.

De katholieken van Hedikhuizen pogen de Hervormde kerk te naasten. 1962 pag. 41.

Belonje, Mr. J.

Het voormalige 'werk achter den hoogen Maasdijk' onder Hedikhuizen. 1971 pag. 6.

Bosch, Marinus van den

Enkele aspecten uit de staatkundige geschiedenis van de gemeente Hedikhuizen rond het jaar 1875. 1974 pag. 188.
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Hedikhuizen. 1980 pag. 221.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.

Breugelmans, pastoor

Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
De RK kerk te Hedikhuizen. 1952 pag. 16.
Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.

C.L.

Een wandeling door Hedikhuizen. 2016 pag. 188.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dijkstra, W

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Engelen, A. van

Het sas te Hedikhuizen. 1965 pag. 36.
Een praatje over het dorp Hedikhuizen. 1982 pag. 71.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Een opgave van enkele toponiemen uit het Land van Heusden. 1956 pag. 169.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2017 pag. 16.

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 NoordBrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29 en 175. 2006 pag. 11.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1978 pag. 156.

Graaff, A.L. de

Het kasteel van Hedikhuizen. 1978 pag. 65.

Grüben, R.J.W.M.

Over de loop van de Maas tussen Hedikhuizen en Bokhoven. 1988 pag. 128.

Heimeriks - van Dinther, A.

Oud nieuws: krantenberichten uit de vorige eeuw. 1990 pag. 144 en 175.

Hens, H.

Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68 en 81.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Willem Struyk, veldwachter van Hedikhuizen. 1954 pag. 31.

Jongh, P.C. de

Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 77, 91.
Brand in Hedikhuizen. 2005 pag. 28.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, Anton van der

Een hulp-brievenbesteller in Hedikhuizen anno 1900. 1975 pag. 49.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1977 pag. 34.
Het slijpen van zeis en zicht. 1980 pag. 39.
Hedikhuizen in het begin van de vorige eeuw. 1995 pag. 122 en 138. Aanvulling. 1996 pag. 16.
Het voormalig café van Jan van Dal in Hedikhuizen. 1998 pag. 186. Errata. 1999 pag. 48.
Nog een lied voor burgemeester Heereveld van Hedikhuizen. 2003 pag. 28.
De familie Boelaars uit Hedikhuizen; enkele aanvullingen. 2016 pag. 223.

Lee, Anton van der en Moonen, Br. Lambertus

Prominente mensen uit Hedikhuizen; De familie Boelaars. 2016 pag. 101 en 223.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bevrijding van Heusden, Herpt en Hedikhuizen in 1944. 1984 pag. 174.

Lith, Chr.

De toren van Hedikhuizen. 1952 pag. 91. 1999 pag. 148.
Hedikhuizen. 1962 pag. 33.

Loon, Leo van

Corperatie 'De Ingelandengoederen'. 2004 pag. 178.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 178.

Meijden, Cees van der

Graag eerherstel voor het Oude Maasje oftewel het Moaske. 2013 pag. 12.

Meijs, pater Gummarus

Geschiedenis van Hedikhuizen. 1963 pag. 66, 88, 108, 122, 136 en 153.

Meijs, Bert

De commissaris vertelt over Hedikhuizen. 1998 pag. 129.
Staat van de 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in Nieuwkuijk, Hedikhuizen en Vlijmen. 1999 pag. 194.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
De hondenkar. 2013 pag. 149.
M.J. Nefkens, kunstschilder uit Hedikhuizen. 2017 pag. 22.
Krantenberichten. 2017, pag. 84.
Een voorstel tot verplaatsing van het Protestants Kerkje van Hedikhuizen (1766-1767). 2021 pag. 42.

Mommersteeg, Giel

Het raadhuis van Haarsteeg (Hedikhuizen). 1988 pag. 50. Rectificatie. 1988 pag. 186.
Een (rare) schutter te Haarsteeg / Hedikhuizen. 1992 pag. 34.
Reglement op de brandwering binnen Hedikhuizen. 1993 pag. 41.
Instructie voor de gequalificeerden lijkbezorger en doodgraver, gearresteerd in de vergadering van schout en gerechten op den 17de januari 1806 te Hedikhuizen. 1993 pag. 54.
Overlijdensberichten in Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbosche courant. 2009 pag. 170.

N.N.

Binnenpolder van Hedikhuizen. 1956 pag. 110.
Kerkelijke geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 98.
Staatkundige geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 103.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Verpondingskohier Hedikhuizen, 1733. 1984 pag. 222.

Noest, J.

De ooievaars in De Langstraat. 1960 pag. 145.

Opzeeland, Bert van

De secundaire waterlinie bij Hedikhuizen ter verdediging van Heusden. 2004 pag. 169.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Oostrum, J. van

Kerkelijke geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 196.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Pelders, Gerard en Lee, Anton van der

Archeologische vondst uit ons heem. 2012 pag. 33.

Poort, W.A.

De predikanten van Hedikhuizen en Herpt. 1952 pag. 124.

Redaktie

De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.

Scholts

Hedikhuizen in ruilverkaveling, Heusden-Vlijmen. 1962 pag. 37.

Schijndel, B.W. van

Het wapen der gemeente Hedikhuizen. 1952 pag. 180.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 23.
Perceelsnamen te Hedikhuizen. 1957 pag. 38.
Pastoors te Hedikhuizen. 1962 pag. 41 en 50.
Straatnamen in de gemeente Heusden. 1963 pag. 136.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Grepen uit de geschiedenis van Hedikhuizen, 1834-1935. 1988 pag. 31.

Sinninghe, Jacques R.W.

Uitreksels uit het sagenboek Engelen, Hedikhuizen en Heusden. 1960 pag. 41 en 95.

Smulders, F.W.

Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Thijssen, Chr.

Vondstmeldingen (archivalia). 1990 pag. 173.

Spijk, C.H. van

Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.

Stef

Bevrijdingsgeschiedenis Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1955 pag. 76.

Velden, G.M. van der

De pastoors van Hedikhuizen tot 1692. 1984 pag. 49.
Pachtcelen betreffende landerijen van de abdij van Berne in de bannen van Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.
Inventarissen van aan de kerk van Hedikhuizen toebehorende goederen over de jaren 1855-1891. 1997 pag. 354.

Vera, Hein

Hedikhuizen in de Utrechtsche Courant, 1794-1799. 1982 pag. 190.
Hedikhuizen in het begin van de vorige eeuw. 1996 pag. 16.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Hedikhuizen (Haarsteeg), meningen en beoordeli-gen annexatie. 1960 pag. 52.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.
Hedikhuizen (bij een drietal plaatjes). 1957 pag. 78.
Het nieuwe begin van de parochie van Hedikhuizen in 1846. 1974 pag. 11.

Vermeulen, pater Arnoldus

Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1957 pag. 109.

Weyn Banningh, F.J.H.

Namen van kerkmeesters (kapelmeesters) van de kerk (kapel) aan de Haarsteeg te Hedikhuizen van 1644 - 1823. 1979 pag. 136.

Zeeuwen, W.J.

Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

R-MGT

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.

Bosch, Marinus van den

Het slot te Heesbeen. 1969 pag. 20.

Dircksens, Nico

Joodse begraafplaats in Heesbeen, 2018 pag. 93.

Dijkstra, W

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Everdingen, C.H. van

De Ned. Hervormde kerk te Heesbeen. 1962 pag. 156.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2017 pag 72.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68.
De heren van Heesbeen. 1982 pag. 11-181.

Jongh, P.C. de

De openbare lagere school te Heesbeen. 2011 pag. 74.
Branden te Heesbeen. 2013 pag. 65.

Lee, Anton van der

Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 146.

Loon, Marius van

Tempeliers in Heesbeen en Heusden. 2008 pag. 82.

Maas - van der Schans, Dinie

Geneeskunde in vroeger dagen. 2004 pag. 198.

Meijden, Cees van der

Graag eerherstel voor het Oude Maasje oftewel het Moaske. 2013 pag. 12.

Meijs, Bert

Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.

N.N.

Verpondingscohier Heesbeen, 1733. 1986 pag. 112.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Pelders, Gerard

Een paar oude munten uit Heesbeen. 1990 pag. 84.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 65. 2002 pag. 65. 2003 pag. 81. 2004 pag. 17. 2005 pag. 65. 2006 pag. 33, 5-49. 2007 pag. 141, 173.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Het Slot te Heesbeen. 1972 pag. 173.

Somers, Frans

Archeologica uit de collectie van Bertus van Gestel. 1993 pag. 150.

Thijssen, Chr.

Heren in Heesbeen. 1993 pag. 33, 49, 70, 89 en 146. 1995 pag. 102 en 115.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Het nonnenklooster 'Nieuw Mariendaal' te Heesbeen bij Heusden. 1953 pag. 116.

Voogd, H.

Het vraagstuk van de Romeinse wegen in het rivierengebied. 1968 pag. 156.
Belangrijke vondsten (Romeinse) aan het Oude Maasje te Heesbeen 157.
 

R-MGT

R-MGT

Beaard, Bart en Hartjes, Ad

Van Herpt te Herpt. 2016 pag. 209.

Belonje, Mr. J.

Het monumentje voor een vrouwe van Herpt en Bern. 1978 pag. 88.

Bokhoven, A. van

Wapen van Grevenbroek. 1954 pag. 160.

Bokhoven, A.J.L. van

Een vervloeking over Herpt. 1954 pag. 137.
Het huis 'de Kroon' meer dan 100 jaar in het bezit van dezelfde familie. 1972 pag. 140.

Bosch, Marinus van den

Het slot te Heesbeen. 1969 pag. 20.
Een overzicht van Herpt en Berne in het jaar 1910. 1975 pag. 44.

Brand, L.L. van den

Handboogschutterij 'La Renaissance' te Herpt. 1996 pag. 179.

Breugelmans, pastoor

Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Een voetreis in 1736, schetsen over Abdij van Berne, Gansenoyen, Onsenoort en Herpt. 1958 pag. 57 en 67.

Buys, J.A.

Pater Jozef van Grevenbroek, abt van de Abdij 'Our Lady of Springbank'. 1972 pag. 17 en 55.
De Herptse kerk. 1974 pag. 176.
De oude toren te Herpt. 1985 pag. 9.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29. 2006 pag. 11 en 43.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Griendt, J.G.G.P. van de

Ja, familieleden zullen vijanden worden. 1990 pag. 173.

Halbertsma, Drs. H.

Oudheidkundig bodemonderzoek te Herpt. 1952 pag. 163. 1999 pag. 146.

Hartjes, Ad Foto van de maand, 2018 pag. 112.

Hartman, Piet

Nico Buijs 31 jan. 1924 - 21 nov. 2012. 2013 pag. 38.

Hendriks, Drs. J.

Hoe oud is Herpt? 1994 pag. 97.

Hens, H.

Grafsteen te Herpt. 1953 pag. 142.

Herpt, Christ. A.J. van

Het schuttersgilde 'St-Catharina' te Herpt. 1966 pag. 180.
Vijftig jaar bestaan van de R.K. kerk te Herpt (1924-1974). 1974 pag. 161.
Pastoor Roothans te Herpt. 1974 pag. 180.
Kerkmeesters, priesters en religieuzen uit Herpt. 1974 pag. 181.
Perceelsnamen in de voormalige gemeente Herpt en Berne c.a. 1976 pag. 21.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 68 en 81.

Jongh, P.C. de

Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 141.
Handboogvereniging Ons Genoegen te Herpt. 2006 pag. 130.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
Harmonie De Eendracht van Herpt en Bern 1845-1970. 2010 pag. 146.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Kasteel, J.

Het schuttersgilde 'St-Catharina' te Herpt. 1966 pag. 181.

Kessel, pater Raymundus van

Bezoek aan het 'oude huis' te Berne. 1959 pag. 41 en 88.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, Anton van der

Een gepolijste stenen bijl uit Herpt. 1972 pag. 62.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1977 pag. 34.
Een bronzen speerpunt uit 's-Hertogenbosch, gevonden te Herpt. 1979 pag. 168.
Agrarische Varia. 2006 pag. 52, 6-66.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 1. 2011 pag. 1, 129.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bevrijding van Heusden, Herpt en Hedikhuizen in 1944. 1984 pag. 174.

Liempt, A.J. van

Het 'familiewapen van Liempt'. 2008 pag. 66. Rectificatie. 2008 pag. 187.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 39, 66 en 178.
Wederopbouwtegels. 2003 pag. 30.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 113. 1986 pag. 212. 1987 pag. 191.

Meijden, Cees van der

Heusden, de groene buffer tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. 2005 pag. 97.
Graag eerherstel voor het Oude Maasje oftewel het Moaske. 2013 pag. 12.

Meijs, Bert

De commissaris vertelt over Herpt. 1999 pag. 50.
Staat van 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in de gemeenten Herpt, Bokhoven en Engelen. 2000 pag. 162.
Diverse krantenberichten. 2009 pag. 79. 2010 pag. 79 en 188. 2011 pag. 28.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
Krantenberichten. 2014 pag. 15 en 62. 2015 pag. 207. 2016 pag. 82.
Baron van Wijdenbruck: Waar rook is, is daar altijd ook vuur? 2017 pag. 239.

N.N.

Kerkelijke geschiedenis van Herpt. 1966 pag. 107.
Keuren van den binnenpolder van Herpt en Bern voor den jare 18.... 1977 pag. 159.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Staatkundige geschiedenis van Herpt. 1966 pag. 111.

Noest, J.

De ooievaars in De Langstraat. 1960 pag. 145.

Noppen, Frans van

Het wapen van Herpt. 2017 pag. 89.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Oosterhout, Piet van

Een wolf in het Herptseveld. 2011 pag. 61.

Peer, P. van

De meubelmaker uit Herpt. 2001 pag. 63.
Lotgevallen van heer Fulco. 2003 pag. 157.

Pelders, Gerard

Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
Archeologische vondst uit ons heem. 2002 pag. 1. 2004 pag. 33. 2006 pag. 1, 17 en 49. 2007 pag. 157. 2008 pag. 17 en 81. 2010 pag. 17. 2011 pag. 17.

Poort, W.A.

De predikanten van Hedikhuizen en Herpt. 1952 pag. 124.

Redactie

Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt. 1953 pag. 123.
De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Foto van de maand. 2013 pag. 32.

Rooij - Mommersteeg, Francien van en Sikkers, Leo

Stroopfabrieken in Herpt. 2002 pag. 6.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Parochiegeschiedenis uit Herpt. 1952 pag. 76.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 23.
Veldnamen te Herpt. 1962 pag. 170.
Straatnamen in de gemeente Heusden. 1963 pag. 136.
Rondom het gouden jubileum van Herpt's R.K. kerk. 1974 pag. 165.
W.J.A. M Timmermans, pastoor te Herpt. 1974 pag. 173.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 1436-1852. 1987 pag. 28.
Herptse historische varia (1885-1945). 1989 pag. 189.

Smulders, F.W.

Streekgeschiedenis Herpt. 1952 pag. 96.
Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Spijk, C.H. van

Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.

Stef

De geschiedenis der parochie Herpt. 1955 pag. 52, 113, 132, 147 en 182. 1956 pag. 11, 21, 62 en 115.
Bevrijdingsgeschiedenis Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1955 pag. 76.

Thijssen, Chr.

Aantekeningen over Herpt en Hulten in de middeleeuwen. 1990 pag. 113.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
Pachtcelen betreffende landerijen van de abdij van Berne in de bannen van Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.

Velden, G. van der o. Praem.

De 38 abten, die op de plaats van stichting van de abdij van Berne te Bern hebben geresideerd. 2004 pag. 2, 18, 34, 78, 94, 146 en 162.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Herpt, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 56.

Vermeulen, pater Arnoldus

Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1957 pag. 109.
Bij het Gouden Feest de Cooperatieve zuivelfabriek St. Isidorius te Herpt. 1958 pag. 104.

Voogd, H.

De geheimen van de Herptse kerkheuvel. 1968 pag. 97.

Wilt, G.P.A. de

Accoord tussen die van Herpt van eenre en die van Nieuwkuijk en Onsenoort tot de andere zijde. 1953 pag. 188.

Zeeuwen, W.J.

Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

R-MGT

Aarts, Bas

Heusden en de Internationale politiek. 2002 pag. 138.

Allard, H.J.M.Ph.

Opening van het Gouverneurshuis te Heusden. 1982 pag. 180.

Bavel, H. van

Studies over ridder Arnold van der Sluis van het huis van Heusden. 1969 pag. 37. (zie ook H.B.M. Essink)

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Het postkantoor van Heusden. 2014 pag. 65.

Beekmans, Jan

Heusden: klein, dapper en beroemd? 1999 pag. 23.
Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste honderd jaar. 2008 pag. 181 en 191. 2009 pag. 19, 55 en 82. 2010 pag. 12 en 50.
De eerste persauto in Heusden. 2010 pag. 29.
Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste 100 jaar. 2012 pag. 28 en 41.
Uit het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena van 18 april 1930. 2013 pag. 15.

Belonje, Mr. J.

Baron van Freisheim en zijn monument te Heusden. 1981 pag. 169.
Het St. Catharinaklooster te Heusden. 1986 pag. 88 en 221.

Boeren, Dr. P.C.

De zogenaamde aanslag op Heusden in 1623. 1962 pag. 45.
Schetsen uit het leven in de Heusdense Cisterciënzerkloosters. 1962 pag. 126, 138 en 161.
De katholieken van Heusden tijdens de retorsie. 1962 pag. 170.
Eerherstel aan Heusden's katholieken van 1577. 1963 pag. 58.

Bokhoven, A.J.L. van

Herbergen in de 16e en 17e eeuw te Heusden. 1953 pag. 68.
Heusden, geschiedkundige varia. 1957 pag. 88.
'Conditien voor den rector ofte schoelmeester tot Heusden'. 1957 pag. 179.
Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Mariëndonck buiten Heusden. 1963 pag. 90.
Uit de historie van Heusden. 1964 pag. 201.
Sprokkelingen uit Heusden's verleden. 1965 pag. 32.
De grote stadsbrand te Heusden van 1572. 1974 pag. 18.
Een gijzeldrama in 1581. 1976 pag. 200.

Bosch, Marinus van den

Mariënkroon te Heusden. 1962 pag. 114.
Historische vestingwerken van Heusden. 1966 pag. 182.
Proclamatie van de Leidse studenten te Heusden op 9 november 1905. 1968 pag. 53.
Mariënkroon te Heusden. 1971 pag. 170.
Een overzicht van Heusden rond het jaar 1910. 1972 pag. 99.
Uit de schepenprotokollen van Heusden. 1973 pag. 133, 166 en 206.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.
Water en ijsvloed te Heusden in 1861. 1976 pag. 2.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.

Boxtel, René van

Namen van huizen in Heusden. 1999 pag. 170 en 198.
Koffiestroop uit Heusden. 2016 pag. 45 en 83.

Breugelmans, pastoor

Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.
Onze Lieve Vrouw van Aalburg te Heusden en van de garswei te Elshout. 1952 pag. 66.

Brunklaus, J.W.H.M.

De geschiedenis van Heusden in de Nederlandse taal. 1971 pag. 28.
Reizen van en naar Heusden in 1886. 2015 pag. 184.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Clasina, zuster

De zusters van Liefde te Heusden 1857-1955. 1955 pag. 180 en 194.

Curvers, G.

Het oud-adelijk geslacht van Heusden, gesproten uit de Graven van het aloude Teisterband en waaraan dankt Heusden het bekende wiel in het wapen? 1952 pag. 150.

Dagboekenier

Een middag in het oude Heusden. 2015 pag. 59.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.
Een pand met een bijzondere geschiedenis. 2019 pag. 57.
Een bijzondere lezenaar. 2019 pag. 103.
Heusden de onneembare vesting. 2021 pag. 15.
Masemunde. 2021 pag. 173.
Een bijzondere grafsteen in de Catharijnekerk in de vesting Heusden. 2021 pag. 190.

Dijkstra, W.

Het ontstaan van de Wiel te Heusden. 1977 pag. 113.
De stadspoorten van Heusden. 1979 pag. 33.
Een onthoofding in Heusden in het jaar 1567. 1979 pag. 134.
Carnaval in Heusden. 1983 pag. 24.
Ontwikkeling van de vesting Heusden. 1992 pag. 1.
Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.
Een merkwaardig 'Heusdens boek'. 1999 pag. 43.
De stadhuizen van Heusden. 1999 pag. 101.

Engelen, A. van

Heusdense haven. 1956 pag. 82.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Jan van Cuijk niet betrokken bij de moord op Floris V. 1969 pag. 79. (zie ook H. van Bavel)

Everdingen, G.F.N, van

Een examen te Heusden in 1829. 1987 pag. 17.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2017 pag. 32.

Ganck, P. Roger de

Jan Troch, monnik der Duinen 1551-1612, prior over de verenigde kloosters Mariënkroon en Mariëndonk van 1600-1612. 1962 pag. 128, 158, 173 en 187. 1963 pag. 30, 36, 60, 83, 125, 140 en 156. 1964 pag. 10.

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29 en 175. 2006 pag. 11, 43, 5-60. 2008 pag. 187.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

P. Jacobus van St. Truiden O.F.M. Cap. Deken van Heusden. 1953 pag. 145.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie Heusden. 1981 pag. 49.

Griendt, J. van de

De bevolkingscijfers van de stad Heusden. 1960 pag. 113 en 135.

Hamoen, Ds. G.

Een grafkelder voor pastoors in de Hervormde kerk van Heusden. 1973 pag. 7.
Nogmaals: Het ontstaan van het Wiel te Heusden. 1978 pag. 10.
Nogmaals de relikwieën van de martelaren van Gorcum. 1983 pag. 164.

Hansen, W.A.J.

Het nieuwe raadhuis te Heusden. 1956 pag. 50.

Hart - Timmermans, Jo de

Het gastmaal der kinderen. 2012 pag. 104.

Heijden, Ton van der

De gruwelijke moordenaar van Heusden. 2004 pag. 25.

Honcoop, J.

Een gerechtelijke gijzeling te Heusden, 1728. 1994 pag. 140.
Over het gebruik van inhoudsmaten in Vlijmen in 1772. 1994 pag. 178.
Het incasseren van dorps- en dijklastente Vlijmen in 1737. 1996 pag. 46.
Vlijmense schepenen als deurwaarder. 1997 pag. 15.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 81.

Huijzer, J.C.B.

Priesters in het dekenaat Heusden. 1956 pag. 167.

Jongh, P.C. de

Verbod op volksgebruiken te Heusden in 1701. 1996 pag. 165.
Verbannen en het aan de kaak stellen. 2000 pag. 138.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
Heusden ademt historie. 2016 pag. 193.
150 Jaar blaasmuziek in Heusden. 2017 pag. 198.
De milde wijsheid van Heusden, 2018 pag. 269.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Kasteel, J.

De nieuwe brug bij Heusden. 1964 pag. 247.
Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.
Uit de kerkelijke geschiedenis van Heusden. 1968 pag. 170.
Het gemeentewapen van Heusden en zijn legende. 1970 pag. 39.

Keulen, Bert van

Het nieuwe gasthuis aan de Demer. 2021 pag. 219.

Klerks, Frank

Bijzondere grafmonumenten: ruimen of bewaren? . 2017 pag. 17.

Knippenberg, Drs. W.T.H.

Schilden van het St. Jorisgilde te Heusden. 1980 pag. 46, 61, 76, 94, 108, 124 en 140.

Kool - Blokland, J.L.

Heusden: stad en regenten, arm of rijk? 1984 pag. 1.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Kuhlmann, Malu Dubbele boekhouding? Rekeningen van het gasthuis in Heusden uit de Franse tijd. 2021 pag. 239.

Kuis, Frans

Mijn diensttijd in Suriname. 2010 pag. 44.

Lee, A.E. van de

Herinneringen uit mijn jeugd. 1989 pag. 129.

Lee, Anton van der

Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1979 pag. 124.
Een 'hinderwet'-kwestie te Heusden in 1852. 1989 pag. 142.
Heusden is nog altijd niet bevrijd... 1995 pag. 65.
Jacob van Eyck een blinde beiaardier, klokkenexpert en componist uit Heusden 1589/90-1657. 2007 pag. 174.
Merkwaardige vondst in heemtuin 'de Meulenwerf'. 2010 pag. 186.
Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 161.
De teleurstellende opgravingen op de Vismarkt in Heusden. 2012 pag. 2.
Kees de Neus. 2012 pag. 44. Rectificatie. 2012 pag. 123.
Een gebroken beeld van Philomena uit Heusden. 2013 pag. 87.
Klopsteen. 2013 pag. 163.
De merkwaardige vondst in heemtuin 'De Meulenwerf' ontmaskerd. 2013 pag. 194.
Manchetpijp. 2014 pag. 44.
Door de hond of door de kat gebeten, 2018 pag. 100.

Leeuw, Jan de

Pastoor Franciscus H.A.M. Mommers, pastoor te Heusden. 1984 pag. 218.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Bevrijding van Heusden, Herpt en Hedikhuizen in 1944. 1984 pag. 174.

Lith, Chr.

Monumenten in Heusden. 1952 pag. 20, 34 en 51.
Merkwaardige gebouwen te Heusden. 1954 pag. 154, 165 en 182. 1955 pag. 30.
Enkele belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van Heusden. 1956 pag. 41.

Loon, Marius van

De Heusdense molen 'nooit gedacht'. 1976 pag. 19.
Wat is de ethymologische betekenis van Heusden. 1978 pag. 24.
Heusdense nonnen in het Waalwijkse klooster Nazereth. 1995 pag. 33.

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 81.
Tempeliers in Heesbeen en Heusden. 2008 pag. 82.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 39 en 178.
Geneeskunde in vroeger dagen. 2004 pag. 198.

Marcus, pater Andreas

Pater Joannes Smeijers, religieus van Sinte Bernaerts, later prior te Mariënkroon (1542-1580). 1959 pag. 76 en 92.

Meijs, Bert

24 hoogst aangeslagenen van Heusden. 2000 pag. 44.
De commissaris vertelt over Heusden. 2000 pag. 146.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 85.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
De kanonnen van de vesting Heusden. 2013 pag. 66.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
Familieberichten in kranten. 2014 pag. 39.
Krantenberichten. 2014 pag. 15 en 62. 2016 pag. 207.
Krantenberichten. 2017 pag. 14, 84.

Mol, Joh. de

Een wandeling door Heusden. 1967 pag. 130.

Mortel, Drs. J.P.M, van den

Dékatholisering van stad en land van Heusden gedurende de 17e eeuw. 1998 pag. 148.

N.N.

Heusdense oudheden. 1966 pag. 166.
Lijst van de heren van Heusden. 1969 pag. 49.
De lantaarnopstekers der stad Heusden in 1841. 1970 pag. 4-72.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Een heus Heusdens echtpaar te Heusden. 1989 pag. 117.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden groeit, tien gezichten van de nieuwe gemeente. 2007 pag. 97.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.
Chris Lith, inspirator restauratie vesting Heusden. 2014 pag. 184.

Oostrum, J. van

Een opvatting omtrent Jan VII, heer van Heusden. 1966 pag. 81. (zie Essink H.B.M.)
Uithangborden en tiendrecht. 1966 pag. 157.
Vestingwerken uit vroeger tijden. 1974 pag. 151.
Van Heusden tot Hesdin. 1975 pag. 205.

Peer, P. van

Het beleg van Heusden in 1672. 1999 pag. 10.
De ontploffing van de kruittoren van het kasteel te Heusden op 24 juli 1680. 2000 pag. 120.
Wetenswaardigheden over sociëteit Tot Ieders Genoegen te Heusden. 2008 pag. 44.
Handboogschutterij Oefening en Uitspanning te Heusden 1851-1889. 2008 pag. 216.

Pelders, Gerard

Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 1990 pag. 2.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
De Romeinen leefden in ons heem. 1994 pag. 17.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 49 en 129. 2002 pag. 161. 2003 pag. 145. 2007 pag. 49. 2008 pag. 173. 2010 pag. 81.
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 2013 pag. 192.
Vier rekenpenningen uit Heusden. 2014 pag. 9.

Peters, P.F.J.

Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Poll, Harry

Ons oude Heusden. 1954 pag. 107.

Poort, W.A.

Een Nassau werd begraven in Heusden. 1953 pag. 50. Aanvulling. 1953 pag. 80.
De bediening van Heusden's St. Catharinakerk, kapittel en klooster. 1953 pag. 83.

Quekel, Corry

Het middeleeuwse gasthuis van Heusden. 2021 pag. 201.

Redactie

De heemkunde-tentoonstelling te Heusden. 1952 pag. 113.
De Dekens van het dekenaat Heusden. 1953 pag. 138.
De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Eerherstel aan de Heusdense drossaard Van Wel. 1963 pag. 45.
Protocol Heusden (Notarissen). 1964 pag. 213.
Geschiedenis van Heusden, zoals men die twee eeuwen geleden zag. 1990 pag. 147.
In het veerhuis van Heusden (gedicht). 2000 pag. 65.
Heusden, het verdedigen waard. 2010 pag. 66.
Twee eeuwen ambachtelijke slagerij C. Janson. 2010 pag. 170.
Foto van de maand. 2013 pag. 16 en 48. 2015 pag. 16.
Het bezoek van Mussert aan Heusden. 2015 pag. 175.

Rob

Wat in Heusden aan café's verdween. 1953 pag. 13.
Verdwenen gebruiken in Heusden. 1953 pag. 18.
Van lantaarn-opstekers, de nachtwacht en de klepperman uit het vroegere Heusden. 1953 pag. 62.
Van wat uit Heusden verdween. 1953 pag. 181.

Roos, W.H. de

Een Heusdense curiositeit. 1988 pag. 159.

Schmiehusen, P.

Herinneringen aan Heusden. 1952 pag. 171.

Scholten, G.M.

Heusden, in verleden, heden en toekomst. 1967 pag. 127.
Historie met Toekomst. 1973 pag. 34.

Schijndel, B.W. van

Bij het overlijden van een afstammeling van een voornaam Heusdens geslacht. 1957 pag. 41, 61 en 76.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Kerkelijke indeling van het dekenaat Heusden. 1953 pag. 75.
Pauselijke zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 23.
Oversten van het voormalig klooster 'Mariënkroon' te Heusden. 1957 pag. 138.
Straatnamen te Heusden. 1958 pag. 113 en 129.
Enige aantekeningen over het geslacht Spiering te Heusden. 1962 pag. 50. 1963 pag. 64.
Losse aantekeningen over Heusden. 1962 pag. 75 en 103.
De prioren van Mariëndonck. 1962 pag. 126.
Straatnamen in de gemeente Heusden. 1963 pag. 136.
Heusden. 1965 pag. 29, 57 en 165. 1966 pag. 91 en 185. 1967 pag. 65. 1968 pag. 81 en 110.
Heusden, tussen twee wereldoorlogen in, 1914-1945. 1969 pag. 232.
Twintigjarige ontwikkeling van de vestingstad Heusden. 1945-1965. 1969 pag. 242.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Hopteelt in de gemeente Heusden. 1879-1918. 1988 pag. 103.
De laatste zuster van het St. Catharinaklooster te Heusden. 1988 pag. 117.

Sinninghe, Jacques R.W.

De ramp van Heusden (24 juli 1680). 1954 pag. 5.
Uitreksels uit het sagenboek Engelen, Hedikhuizen en Heusden. 1960 pag. 41 en 95.

Smulders, F.W.

Twee klokken voor de Heusdense kerk. 1954 pag. 204.
Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Stef

Bevrijdingsgeschiedenis Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1955 pag. 76.

Stevens, M.

Intens leed in het vestingstadje Heusden pag. 124.

Thijssen, Chr.

De Heren van Heusden. 1988 pag. 137.
De Heren van Altena en hun relaties met Heusden. 1988 pag. 160.
De Heerlijkheid van Heusden. 1988 pag. 170.
Heusden 500 jaar dood? De bewoning van het land van Heusden omstreeks 1500. 1989 pag. 22.
De eerste dijken rond Heusden, strijd tegen het water in de middeleeuwen. 1989 pag. 148.
De loop van de Maas en het ontstaan van (stad) Heusden. 1989 pag. 161.
'Dijkagies' rond Heusden na 1421, strijd tegen het water. 1990 pag. 49.
Vondstmeldingen (archivalia). 1990 pag. 173.
De dijkring gesloten, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 2.
Keuren en andere dijktaal, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 26.
Dijken van mensen in oorlogstijd, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 33.
Kribbig over kribben, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 52.
Watersnood, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 69.
Rivieren temmen, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 125.
Dijken schouwen, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 141.
Regenten en 'onvermogende menschen', strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 158.
Was Heusden wel stad in de middel-eeuwen?1996 pag. 6 en 26.
Monnik in den Elshout. Het Cisterciënserklooster Mariëndonk. 1996 pag. 172 en 184. 1997 pag. 1, 17 en 33.
Sluis in Elshoutse Zeedijk bij Doeveren. 56.
Nogmaals de Heren van Heusden. 2000 pag. 4, 18, 33, 50 en 66. Errata. 2000 pag. 70.
Hoog bezoek in Heusden. 2003 pag. 82.
Het land van Heusden als grensgebied. 2005 pag. 2, 18.
De Wijkse poort en waard donk. 2005 pag. 34.

Vaessen, N.J.

Het goudschip uit Indië. 1954 pag. 21 en 39.

Velden, G.M. van der

Berichtgeving tussen deken en pastoors in het begin van de vorige eeuw. 1965 pag. 54.
Naamen van de regeering der Ed. Achtbaare magistraat der stad Heusden. 1967 pag. 33.
Persoonsnamen in het Land van Heusden. 1972 pag. 178.
Het kapittel van de kerk van Heusden. 1973 pag. 147.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
Inkomsten van de drost-kastelein van Heusden sinds 1556. 1992 pag. 189.
In Berlicum terecht gekomen Heusdense relikwieën. 1994 pag. 46.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Heusden, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 73.
Archiefsprokkels betreffende Heusden en omstreken (beschrijving van een natuurramp in de zomer van 1750). 1960 pag. 184.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Enkele boeken afkomstig uit de kloosters: Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden. 1954 pag. 140 en 149.
De priesters van het dekenaat Heusden. 1955 pag. 162 en 205. 1956 pag. 12.
Het kasteel van Heusden (bij vier gravures). 1957 pag. 29.
Heusden bij enkele plaatjes. 1958 pag. 140.

Vermeulen, pater Arnoldus

Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1957 pag. 109.

Vermey, D.

Enige projecten van de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen in de Oostelijke Langstraat. 1959 pag. 8.

Voogd, H.

Een mooi schild van het voormalige Sint- Jorisgilde te Heusden. 1966 pag. 167.
Gedenkpenning van het ontzet van Heusden op 21 september 1797. 1970 pag. 159.
Een bijdrage over de ligging van Heusden in verband met het rivierenstelsel. 1987 pag. 30.

Weijenberg, Piet van de en Mijs, Bert

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.

Wiegmans, pater Leonardus

De gevelstenen te Heusden. 1952 pag. 110.

Zeeuwen, W.J.

Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

Aalst, G.M. van en Kort, J.C.

De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688. 1990 pag. 95.

Belonje, Mr. J.

Banpalen op den Maasdijk. 1961 pag. 132.
Een rente van 1386 op het Land van Heusden. 1979 pag. 122.

Blom, Trees

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden; een correctie. 1989 pag. 183.

Bokhoven, A.J.L. van

Dwaalt de historie ten aanzien van de Genderse pastoor Frans van Andel? 1960 pag. 180.

Bosch, Marinus van den

Kloosters in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 175.
De reisroute van het Koninklijk paar bij haar bezoek aan de oostelijke Langstraat en Heusden in 1904. 1968 pag. 174.
Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekenaat Heusden. 1973 pag. 78.
Voorwaarden der verpachtingen van de tollen op de grintweg over de hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden vanaf de stad Heusden tot aan de limieten van Oud-Altena, 1852. 1983 pag. 71.

Branten, Th.

Scholte, de leider van de afscheiding in het Land van Heusden. 1965 pag. 118, 143, 153, 171, 192 en 197. 1966 pag. 5, 19, 36, 54, 70, 85, 139, 153, 173 en 193. 1967 pag. 12, 19, 45, 50, 75, 161, 177 en 193.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dijck, L.G. van

Tolpriveleges voor Wijk in het Land van Heusden. 1967 pag. 37.

Dijkstra, W.

Romeinen, de stand van het archeologisch onderzoek in het Bovenland van Heusden. 1989 pag. 27 en 45.

Griendt, J.G.G.P. van de

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden. 1989 pag. 85. 1990 pag. 139.
Over priesters, pastoors, kanunniken en kloosterlingen in het oude Land van Heusden. 1990 pag. 165. 1991 pag. 173. 1992 pag. 42, 53, 74 en 98.

Hamoen, Ds. G.

De classicale indeling van de Hervormde gemeente in het Land van Heusden. 1980 pag. 3.

Hendriks, Drs. J.

Het Land van Heusden. 1981 pag. 109.
Romeinen in het Benedenland van Heusden. 1993 pag. 7 en 191.

Honcoop, A.J.J.

Keuren van den Hoogen Maasdijk van de Stad en Landen van Heusden voor en over den jaaren 1774. 1992 pag. 89.

Hoppenbrouwers, P.

De sociale structuur in de dorpen van het Land van Heusden rond 1375. 1984 pag. 36.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 49, 68, 81 en 97.
Het Land van Heusden. 1981 pag. 109.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.

Kort, J.C.

Leenhoven en lokaal onderzoek in de Bovendorpen van het Land van Heusden. 1988 pag. 3.
Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785. 1988 pag. 20.
Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Lee, Anton van der

Een mand vol praehistorie. 1972 pag. 81.
Archeologische onderzoekingen in het Bovenland van Heusden en de Oostelijke Langstraat. 1973 pag. 87.

Midden, L. van

Vijf jaar oecumene in de oostelijke Langstraat en het Land van Heusden en Altena. 1968 pag. 181.

Mortel, Drs. J.P.M, van den

Dékatholisering van stad en Land van Heusden gedurende de 17e eeuw. 1998 pag. 148.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

De invloed en het werk van de abdij St. Truiden in het Land van Heusden. 1974 pag. 23.

Smulders, F.W.

Een zoenakte van 1430. 1959 pag. 23.

Thijssen, Chr.

De Heren van Altena en hun relaties met Heusden. 1988 pag. 160.
Een oude tol in Baardwijk?, de bewoning van het Land van Heusden omstreeks het jaar 1000. 1989 pag. 7.
Heusden 500 jaar dood? De bewoning van het Land van Heusden omstreeks 1500. 1989 pag. 22.
Mensen of schimmen?, middeleeuwse stemmen uit het Land van Heusden. 1989 pag. 49.
Het Land van Heusden en het ontstaan van de Grote Waard. 1990 pag. 6, 17 en 35.
Het Land van Heusden in de middeleeuwen, correcties en aanvullingen. 1990 pag. 87.
Witheren in Wijk. 1992 pag. 171.

Velden, G.M. van der

Persoonsnamen in het Land van Heusden. 1972 pag. 178.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
Middeleeuwse kloosters en kapittels in het Land van Heusden en Altena, bij het 850-jarig bestaan van de abdij van Berne. 1984 pag. 125.
Babyloniënbroek en de abdij van Berne. 1986 pag. 24.
Enige gegevens uit een oude kroniek, die het gebied van de heemkundekring 'Onsenoort' betreffen. 1989 pag. 137.
Het terugwinnen van land door de abdij van Berne en het bouwen van een uithof op het herwonnen land in de jaren 1450-1456 in Babyloniënbroek. 1995 pag. 94.
Lootcedulle van de wetering in Genderen. 1996 pag. 33.
De oorkonde van 1212 betreffende een verdrag tussen Dirk, Heer van Altena, en Jan, Heer van Heusden. 1996 pag. 49.

Voogd, H.

Romeinse woongronden in het Land van Heusden en Altena. 1965 pag. 17.
Romeinse wegen en woongronden in het Land van Heusden. 1971 pag. 141.
Romeinse weg door Bovenland van Heusden. 1971 pag. 181.
Een korte schets over het Boven- en Benedenland van Heusden. 1987 pag. 153.
 

R-MGT

Lee, Anton van der

Normen en waarden in het (vroegere) Langstraatse taalgebruik. 2011 pag. 18.
De zandboeren van de Oostelijke Langstraat in de Twintigste eeuw. 2012 pag. 131.

Mommersteeg, Hans

Publicatie reglement weegens de voogel-kooijen in de Meijerije van 's Hertogenbosch anno 1767. 2012 pag. 50.
 

R-MGT

Beers, P. Adr. van

Loon op Zand, munteenheden in en rond Venloon. 1959 pag. 81.

Lee, Anton van der

Het Pieter van Beerspad in Loon op Zand. 1993 pag. 138.

Toorians, J. Fzn.

Robbrecht van Grevenbrouck. 1963 pag. 87.
 

R-MGT  en  R-MGT

R-MGT

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.

Asseldonk, Martien van

De vermeende banden van Nieuwkuijk met Luik. 2002 pag. 93.

Baardwijk, C. van

't Ermenconcert. 1952 pag. 98.
Bij onze grootouders aan tafel. 1953 pag. 58.
Zó was 't vroeger. 1954 pag. 16, 32 en 46.
Van kakschool tot kleuterschool. 1957 pag. 49.
Herinnering aan kermisvolk en kooplui. 1958 pag. 119.
Bij Jantje Singelens de barbier (eerder gepubliceerd in 1956). 1999 pag. 150.

Baardwijk, L.A.G. van

Het gezin van Herman van den Brand. 1990 pag. 26.

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
De postgeschiedenis van Nieuwkuijk. 2017 pag. 177.

Belonje, Mr. J.

Herinneringen aan de Half Wassenaers van Huis Onsenoort. 1968 pag. 69.
Het testament van een vrijheer op Onsenoort, 1731. 1978 pag. 97.

Bladel, M. van

Kapelaan Panken van Nieuwkuijk. 1988 pag. 96.
Koninginnefeest te Nieuwkuijk 1898. 1988 pag. 146.

Bladel, Mien van

De laatste oorlogsdagen, de bevrijding van Nieuwkuijk en de dagen daarna. 2009 pag. 142.
Tinus Elshout, barbier en kapper in Nieuwkuijk. 2009 pag. 186.
Terugblik op de oorlog en de bevrijding. 2010 pag. 52.
Herinneringen aan pastoor Becx van Nieuwkuijk, 2018 pag 6 en 17.

Bogaers, A.

Kuykse Kwasten: kindercarnavalsvereniging van Nieuwkuijk. 1983 pag. 25.

Bonth, Hein de

Herinneringen van een klarinettist. Harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 109.

Bont, Nico de

Libertus van den Broek. 2000 pag. 15.
De eerste jaren van het Oranje-comité Nieuwkuijk 1935-1939. 2002 pag. 2, 18, 34.
De muzikale familie Houët. Harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 117.

Bosch, Marinus van den

Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 27.
Wegenlegger van 1885. 1968 pag. 126.
Onsenoort. Resolutieboek. 1968 pag. 137.
Nieuwkuijk en Onsenoort vóór zestig jaar geleden. 1971 pag. 149.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.
Kapelaans van Nieuwkuijk. 1976 pag. 195.

Breugelmans, pastoor

Over Nieuwkuijk in 1880. 1951 pag. 28 en 44.
Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Een voetreis in 1736, schetsen over Abdij van Berne, Gansenoyen, Onsenoort en Herpt. 1958 pag. 57 en 67.

Burgt, Antoon van der

De gietijzeren boogbrug op Mariënkroon. 2010 pag. 73.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Bijnen, J. van

Een steekpartij op Onsenoort in 1749. 1997 pag. 26.
Het zoveelste conflict met Helvoirt over de gemeint, 1802. 1997 pag. 46.
Een herbergruzie op Onsenoort in 1751. 1997 pag. 78.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

Van ruilen komt huilen. 1997 pag. 28.

Cools, pater Norbertus

Bij het vertrek van pastoor Becx te Nieuwkuijk. 1961 pag. 27.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dircksens, Nico

De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Dingemans, G.L.M.

Een merkwaardige schenking aan de kerk van Onsenoort in 1687. 1997 pag. 14.

Dungen, C.J.M. van den

De portierswoning van Onsenoort. 1991 pag. 149.

Emans, Peter

Voorwoord bij het 175-jarig bestaan van harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 97.

Engelen, A. van

Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Godefridus van Hoorn. 1955 pag. 15.
De dijkdoorbraak te Nieuwkuijk in 1880. 1958 pag. 122, 133, 170 en 173. 1959 pag. 24, 56, 71, 85 en 118. 1960 pag. 21, 38, 87,141 en 161. 1961 pag. 17, 97 en 129.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Het 'baas maken' van de langstlevende in Drunen en Nieuwkuijk en het Bossche recht van vruchtgebruik. 1956 pag. 97.
Relatie tussen Cuyk en Nieuwkuijk. 1964 pag. 205.
Onsenoort. 1971 pag. 108.

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29. 2006 pag. 43, 5-60.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Felix van Hoorn. 1955 pag. 179.
Nieuwkuijkse Capucijnen: broeder Ladislaus van Bladel. 1957 pag. 7.
Broeder Linus Wilgers uit Nieuwkuijk O.F.M. Cap. †1905. 1956 pag. 39.
Broeder Isidorus Smulders. 1958 pag. 6-65.
Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Joannes Geboorte te Nieuwkuijk. 1976 pag. 166.

Goossens, J.P.H.

Het voormalig schuttersgilde van St. Anna te Nieuwkuijk. 1951 pag. 6.

Goossens, Th. past. em.

De bijkerk van Drunen te Nieuwkuijk. 1952 pag. 37.

Graaff, A.L. de

Plan der vreugde bedrijven op den 19 mei 1798 te Nieuwkuijk. 1972 pag. 71.
Johan Hendrik Peter, alias den sokkensnijder, oude-kleerkoper en hospes in 'den Engel'. 1973 pag. 67.
Methode van Banck spannen tot Nieuwcuyk. 1975 pag. 206.
Het reglement voor de Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1976 pag. 169.
Een inwoner van Nieuwkuijk te Geel verpleegd. 1977 pag. 81.
De kledij van een willekeurig manspersoon uit 1702. 1978 pag. 171.
De inboedel van het kasteel Onsenoort in 1672. 1979 pag. 80.
Het raadhuis van Nieuwkuijk. 1988 pag. 57.

Hart, Caroline de

Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. 2012 pag. 150.

Hartman, Wim en Opzeeland, Bert van

Dassenschedel uit de slotgracht van kasteel Onsenoort; een bijzondere vondst. 2014 pag. 194.

Helvoort, Bart van

Herman van den Brand uit Nieuwkuijk soldaat van Napoleon. 1989 pag. 184.
Nieuwkuijk in 1810 roomser dan de pastoor. 2016 pag. 10.

Hens, H.

Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Heuvel, A. van den

De doodslag op Willem Oerlemans te Nieuwkuijk. 1958 pag. 78, 102 en 117.

Hoefnagel, Mr. J.H.W.A.

Ruilverkaveling en gemeente. 1959 pag. 10.

Honcoop, J.

Wie woonden er in Nieuwkuijk en Onsenoort in 1753? 1994 pag. 106.

Hopstaken, Gerardus, abt s.o. Cist.

Van besloten gemeenschap tot open huis. 1979 pag. 90.
Voorwoord 100 jaar Cisterciënzers op Onsenoort. 2004 pag. 49.

Hornman, C.

Petrus Johannes van den Broek. 1961 pag. 68.
Aantekeningen over Nieuwkuijk. 1970 pag. 141.
Aantekeningen in verband met de watersnood in 1880. 1971 pag. 140.
Nieuwkuijk en Onsenoort. 1976 pag. 145.
De brand van de kerk te Nieuwkuijk in 1944. 1976 pag. 197.
Een vergeten figuur: het priorke. 1979 pag. 76.
Joannes Martinus Alphonsus Smolders, pastoor te Nieuwkuijk. 1979 pag. 184.
De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 81.
De sociale aspecten van de watersnood in 1880 te Nieuwkuijk/Vlijmen. 1980 pag. 164.
Een verslag van een ooggetuige van de watersnoodramp van Nieuwkuijk/Vlijmen in 1880. 1980 pag. 175.
De plaats van de watersnoodramp in 1880: het heike. 1980 pag. 202.
De Heerlijkheid Nieuwkuijk in 1782. 1982 pag. 168.
Het Vlijmense Ven. 1984 pag. 33.

Huyberts, Jac.

Zo maar een praatje met de directeur A. Kamp van de agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 87.

Jansen, F.

Bij een foto van de watersnoodramp van Nieuwkuijk in 1880. 1996 pag. 162.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

De komst der paters en het oordeel van de mensen. 1954 pag. 81. 2004 pag. 63.
Verordening op de bewaking van de dijk te Nieuwkuijk. 1958 pag. 2.
Mariënkroon in oorlogsdagen. 1984 pag. 194.
Hoe het kasteel van Onsenoort in de kerstnacht verzonk. 1990 pag. 178.

Jens, W.

Roomse Adel in de XVIe eeuw. 1960 pag. 86.

Johanson, J.C.P.

Dijkdoorbraak van de Heidijk te Nieuwkuijk op 30 december 1880. 1982 pag. 95.

Jongh, P.C. de

Een ontuchtzaak in Nieuwkuijk, een eeuw geleden. 1998 pag. 128.
Diefstal van een bank. 1998 pag. 190.
Memoires van een Nieuwkuijker. 1999 pag. 36.
Uit het memorieboek van Nicolaas van Beijnen. 2000 pag. 105.
Reactie op de dood van een Jood. 2001 pag. 23.
Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 77, 91 en 141.
De grote brand van 1746 te Vlijmen. 2001 pag. 121.
Oud nieuws uit de regio. 2002 pag. 15.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
De watertoren van Nieuwkuijk. 2011 pag. 12.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Verklaring bij de kaarten der heerlijkheid Onsenoort en 't klooster Mariënkroon. 1954 pag. 88 en 2004 pag. 68.
Harmonie "De Eendracht" van Onsenoort en Nieuwkuijk. 1954 pag. 115 en 133.

Kasteel, J.

De Heerlijkheid Onsenoort en de geschiedenis der Nederlanden. 1964 pag. 88.
Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.

Kessel, pater Raymundus van

Herinneringen rond en aan de jonkheren De la Court 1959 pag. 131, 154 en 170.

Kilsdonk, Marinus

Conflicten tussen Helvoirt en Vlijmen over de gemeint. 1998 pag. 13.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785. 1988 pag. 20.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, Anton van der

Het zilveren jubileum van de lagere agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 51.
Het onderwijsprogramma van de lagere agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 71.
Bij het 25-jarig jubileum van directeur A. Kamp van de agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 79.
St. Joris schutslied. 1972 pag. 60.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1979 pag. 124.
Stenen wiggen uit Nieuwkuijk en Vlijmen. 1980 pag. 18.
Enkele volksoverleveringen betreffende de watersnood van Nieuwkuijk. 1980 pag. 199.
Overal mesthoopjes. 1982 pag. 50.
Harmonie 'De Eendragt' van Nieuwkuijk en Onsenoort 150 jaar. 1985 pag. 65.
Nieuwkuijkse adverteerders van 50 jaar geleden. 1985 pag. 145.
Inventaris van de archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort, 1585-1935. 1985 pag. 175.
Agrarische rhapsodie. 1987 pag. 21.
Bij de wijding van Dom Gerardus Hopstaken, abt van Mariënkroon. 1991 pag. 153.
De toren van Onsenoort. 1993 pag. 170.
Heemkunde in telegramstijl. 1998, 80, 96 en 176. 1999 pag. 80, 125. 2000 pag. 31 en 63.
De onderlinge varkensverzekering 'St. Antonius' te Nieuwkuijk. 1998 pag. 122.
De R.K. rijvereniging St. Joannes te Nieuwkuijk. 1998 pag. 161.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 50 en 66.
Gesprek met twee oprichters van de Heemkundekring. 2005 pag. 82.
Een bijzondere Nieuwkuijkse stier uit de oorlogsjaren. 2006 pag. 28.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 65 en 129.

Lee, Anton van der en Meijs, Bert

Het raadselachtige gilde; 'De Ware Vriendschap van Nieuwkuijk en Onsenoort onder de bescherming van St. Martinus'. 2014 pag. 81.
De ellende van het dorp Nieuwkuijk in de tweede helft van de 18e eeuw. 2020 pag. 135, 184, 206.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Verklaring bij de kaarten der Heerlijkheid Onsenoort en 't klooster Mariënkroon. 1954 pag. 88 en 2004 pag. 68.
De schipper van Helvoirt op Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1959 pag. 28.

Loon, Marius van

De stellingmolen 'Emma' te Nieuwkuijk. 1977 pag. 45.
Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 115.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 2, 39, 66 en 178.
Nostalgie. 2005 pag. 10.

Maas, frater Thomas

De laatste tien jaar van Mariënkroon. 1964 pag. 107.

Meesters, J.F.

Iets over het verenigingsleven te Nieuwkuijk. 1983 pag. 85.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 169. 1990 pag. 43.

Meijs, Bert

Hakken met grote gevolgen. 1997 pag. 22.
Een hopoogst met noodlottige gevolgen. 1997 pag. 47.
Familiedrama. 1997 pag. 58.
Onsenoort in de moeilijke jaren rond 1740. 1997 pag. 356.
Watersnood 1880. 1997 pag. 366.
Droevig einde schuttersdag in Nieuwkuijk, 1782. 1997 pag. 387.
Grensproblemen tussen Nieuwkuijk en Drunen, 1723. 1998 pag. 78.
Verslag van de werkzaamheden der Marechaussee tijdens de watersnood van 1880. 1998 pag. 101.
De commissaris vertelt over Nieuwkuijk en Oudheusden. 1998 pag. 145.
Aanleg van een nooddam rond de Nieuwkuijkse kerk, 1881. 1998 pag. 157.
Een steekpartij met dodelijke afloop. 1999 pag. 22.
Van Ghert, onderwijzer te Nieuwkuijk. 1999 pag. 35.
Diefstal van bonen. 1999 pag. 65.
De commissaris vertelt over Nieuwkuijk. 1999 pag. 114.
Staat van de 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in Nieuwkuijk, Hedikhuizen en Vlijmen. 1999 pag. 194.
Jan Ente, een omstreden schoolmeester te Nieuwkuijk. 2000 pag. 9.
Diefstal van een paard. 2000 pag. 26.
Een merkwaardige dood te Nieuwkuijk. 2000 pag. 79.
De dood van een jood. 2000 pag. 125.
Verslag van het onderzoek naar de dijkdoorbraak in de Heidijk van 29 op 30 december 1880. 2000 pag. 178.
Verslag van de dijkstoel zelf. 2000 pag. 185.
Een familiedrama. 2002 pag. 156.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.
De lotgevallen van Lodewijk Winckel, drossaard te Nieuwkuijk. 2006 pag. 24.
Drossaard Winckel op jacht. 2006 pag. 5-50.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Schipper mag ik overvaren. 2007 pag. 27.
Glashelder. 2007 pag. 78.
Klap van de molen. 2007 pag. 187.
Een wolf. 2008 pag. 47.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2008 pag. 62.
Teeravond St. Anna Gilde. 2008 pag. 185.
Spoorzoeken in de sneeuw. 2009 pag. 14.
Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.
Diverse krantenberichten. 2009 pag. 79. 2010 pag. 188. 2011 pag. 28.
Wie zijn de echte Kuijkse? 2010 pag. 31.
Een bijzonder aangifte van overlijden. 2010 pag. 85.
Losse fragmenten uit de historie van 175 jaar harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 124.
Het is niet alles goud wat er blinkt. 2010 pag. 157.
Uit de oude doos. 2010 pag. 172.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 30, 63, 85.
Wij willen Nieuwkuijk houen.. 2012 pag. 29.
Winkel van Sinkel. 2012 pag. 141.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
De hondenkar. 2013 pag. 149.
Familieberichten in kranten. 2014 pag. 39.
Krantenberichten. 2016 pag. 207.
Krantenberichten. 2017 pag. 14, 84 en 227.
De bouwgeschiedenis van kasteel Onsenoort. 2017 pag. 213.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.
De regenjas, 2018 pag. 222.
Die verrekte honden, 2018 pag. 223.
Klompen in Nieuwkuijk. 2019 pag. 81.
Gebrandschilderd raam met Nieuwkuijkse roots. 2019 pag. 100.
Koper- en blikslager uit Nieuwkuijk. 2019 pag. 129.
Een Oliemolenaar uit Nieuwkuijk. 2021 pag. 98.
Schenking schilderij aan de Heemkundekring. 2021 pag. 119.
Nieuwkuijk rond 1825. 2021 pag. 137.

Meijs, pater Gummarus

Pastoor Becx, zaliger. 1962 pag. 146.

Mommersteeg, Giel

Zware hagelbui te Haarsteeg en Nieuwkuijk in 1920. 1991 pag. 64.
Oud nieuws: oude krantenberichten uit onze streek. 1992 pag. 107, 176 en 191. 1993 pag. 167.
Harmonie 'De Eendracht' van Onsenoort en Nieuwkuijk beoordeeld in de vorige eeuw. 1994 pag. 109.
Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.
Ongelukken op 't Hoog. 2005 pag. 42.
Gedicht. 2006 pag. 6-79.
De heren van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2006 pag. 143.
Gerespecteerde verenigingen. 2006 pag. 185.
Branden in Nieuwkuijk. 2007 pag. 12.

Mommersteeg, G. en Iersel - Ruyters, T. van

Kledingdiefstal te Nieuwkuijk in 1777. 1990 pag. 33.

Mostermans, J.

De misdienaar van vroeger. 1987 pag. 98 en 168.
De jonge boeren van weleer. 1988 pag. 118 en 182.
Kèkte mee efkus om? 1989 pag. 62.
Sacramentsdag 9 juni 1939. 1989 pag. 82.
Kèkte nog efkes mee? 1990 pag. 15.
De jonge wacht (1939-1941). 1991 pag. 62.
Theodorus Mostermans. 1991 pag. 196.
De vrolijke torenbouwers. 1992 pag. 85.

N.N.

Uit een oud jaarboek. 1951 pag. 131.
Kerkehuis voor den Pastoor te Onzenoord. 1951 pag. 132.
Verloren romantiek. 1953 pag. 38.
Kroniek uit 1866 (korte berichten uit de streek). 1966 pag. 96.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Quohier of gaderboeck, Onsenoort. 1983 pag. 158.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Het 50-jarig bestaan van de harmonie 'De Eendragt' van Nieuwkuijk en Onsenoort, 1885. 1991 pag. 167.

Oord, Kees van den

Voorwoord geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 109.
Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.
Historie van de 175-jarige harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 101.
Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. Inleiding. 2012 pag. 145.

Oosterhout, Piet van

Rattenplaag. 2011 pag. 143.

Opzeeland, Bert van

Scheiding van Maas en Waal. 2004 pag. 149.

Oijen, Giel van

Veeverzekering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Peer, P. van

De brave Hendrik van Onsenoort. 1999 pag. 46.
De grote brand te Nieuwkuijk van 1914. 2006 pag. 62.

Papaver, Dr. A.

De kapel van Onsenoort en de restitutie van de kerk van Nieuwkuijk. 1954 pag. 17.

Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2005 pag. 81. 2007 pag. 17 en 81. 2011 pag. 81.

Peters, H.G.M.

Herinnering aan de Nieuwkuijkse kermis van 50 jaar geleden. 1981 pag. 60.
Herinneringen aan mijn schooltijd in Nieuwkuijk. 1989 pag. 12, 17 en 42.

Peijnenburg, Dr. J.W.M.

Van schuurkerk tot Vaticanum II, enige gegevens uit drie eeuwen parochiegeschiedenis. 1976 pag. 157.

Pinxteren, Ad van

Watersnood Nieuwkuijk 1880 een ramp met vele gezichten 2021 pag. 130.

Poort, W.A.

Verklonken klokkenklanken. 1952 pag. 81.

Provinciaal archief

Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk. 1980 pag. 204.

Redactie

Het gemeentewapen van Nieuwkuijk. 1951 pag. 95.
De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Boorstaat der R.K. Kerk te Nieuwkuijk. 1955 pag. 128.
Ter herinnering aan de watersnood van 1880. 1970 pag. 177.
Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk. 1970 pag. 180.
Foto van de maand. 2014 pag. 32.

Schuurmans, pater Jacobus

Nieuwkuijk 1960 - 1975. 1976 pag. 178.

Schweitzer, L.M.N.

Het zilveren jubileum van de land- en tuinbouwschool te Nieuwkuijk. 1971 pag. 49.

Schijndel, B.W. van

Aantekeningen betreffende een paar Heren en Vrouwen van Onsenoort. 1952 pag. 63.
Aantekeningen betreffende de familie Biesemans te Nieuwkuijk. 1957 pag. 83.
De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.
Notabelen uit Onsenoort. 1964 pag. 124.
De wrok van drossaard Johan Lodewijk Winkel tegen de gilden in het algemeen en tegen het St. Annagilde in het bijzonder. 1970 pag. 5-66.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen. 1951 pag. 7.
Onsenoort en het St. Jorisgilde. 1951 pag. 41.
Het ontstaan van onze drie kerkdorpen Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. 1951 pag. 19.
De pastoors van Nieuwkuijk. 1951 pag. 62.
Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Een eeuwfeest te Nieuwkuijk. 1952 pag. 44.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Straatnamen in Groot-Vlijmen. 1953 pag. 29, 47, 63 en 90.
De kerk van Nieuwkuijk. 1953 pag. 155.
Onsenoort. 1954 pag. 65. 2004 pag. 50.
Wapens van het geslacht, de Heerlijkheid en de gemeente 'Nieuwkuijk'. 1955 pag. 34.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 5.
De kapel van Nieuwkuijk (bijkerk van Drunen). 1957 pag. 17.
Reglement voor den clapwaker off nagtwaker binnen deeze Heerlijkheid 'Nieuwcuyk'. 1958 pag. 45.
Veldnamen in Nieuwkuijk. 1958 pag. 97.
Van Kerksteeg tot Kerkstraat te Nieuwkuijk. 1959 pag. 154.
Uit Onsenoort en Nieuwkuijk's verleden. 1964 pag. 252.
De landbouw te Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1966 pag. 58.
De voormalige kerk van Nieuwkuijk. 1974 pag. 36.
Hoe Onsenoort Mariënkroon werd. 1974 pag. 66.
Priesters uit Nieuwkuijk. 1976 pag. 186.
Religieuzen uit Nieuwkuijk. 1976 pag. 188.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Uit Nieuwkuijk en Onsenoort's verleden. 1983 pag. 170.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Twee diamanten koorzangers te Nieuwkuijk. 1985 pag. 184.

Sikkers, Leo

U wist wellicht niet. 2007 pag. 47.
Een Amsterdamse reis. 2007 pag. 61.
Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 203.

Sinninghe, Jacques R.W.

Op zoek naar de schoolmeester van Nieuwkuijk. 1956 pag. 177.

Smit, J.P.W.A.

Het wapen van de eerste abt van Mariënkroon. 1957 pag. 126.

Smulders, F.W.

Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.
Geschiedkundige bronnen. 1961 pag. 16 en 189.

Snaterse, M.

De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de franse bezetting. 1981 pag. 11, 22, 40, 58 en 66.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens het Koninkrijk Holland. 1981 pag. 85 en 105.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de regering van Koning Willem I. 1981 pag. 132. 1982 pag. 30.

Spijk, C.H. van

Woontoestanden in onze omgeving tot ongeveer 1970. 2003 pag. 167.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.

Stef

Harmonie 'De Eendracht' van Onsenoort en Nieuwkuijk. 1954 pag. 133.
Een belangrijk figuur in Nieuwkuijk, Henricus Leonardus Maria Driessen. 1955 pag. 14, 31, 39, 53 en 97.
Bevrijdingsgeschiedenis Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1955 pag. 89.
Bij 't gouden feest van de zusters van Nieuwkuijk, 28 mei 1907-28 mei 1957. 1957 pag. 58 en 70.

Swane, J.A.W.

Het jachtrecht der Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1962 pag. 68, 94, 106 en 150.

Velden, G.M. van der

Toediening van het Vormsel in vroeger dagen. 1972 pag. 162.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
Enige gegevens uit een oude kroniek, die het gebied van de heemkundekring 'Onsenoort' betreffen. 1989 pag. 137.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Nieuwkuijk, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 64.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

De kerken van Drunen en Nieuwkuijk. 1953 pag. 137.
De Cisterciënsers 50 jaar in Nederland. 1954 pag. 70. 2004 pag. 54.
Nieuwkuijk, een vrije Heerlijkheid (een verklaring uit 1410). 1955 pag. 121.
Maatregelen ter voorkoming van brand in Nieuwkuijk en Onsenoort vóór honderd jaar. 1956 pag. 175.
De brandweer in Nieuwkuijk vóór honderd jaar. 1956 pag. 188.
De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.
De kapel van Onsenoort en de restitutie van de kerk van Nieuwkuijk. 1976 pag. 192.
Het ontstaan van de abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. 1979 pag. 66.
Het leven op Mariënkroon in de eerste vijftig jaar. 1979 pag. 69.
Bevrijding van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in 1944. 1984 pag. 184.

Verboord, Adrie

Het voetbalveld van RKVV Nieuwkuijk, 2018 pag. 212.

Verboord, Jan

Van potstal naar de computer. 2009 pag. 78.

Vermeulen, pater Arnoldus

Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk. 1957 pag. 115.
Iets over toneel in Nieuwkuijk. 1958 pag. 77.

Weijenberg, Piet van de en Mijs, Bert

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.

Wiegmans, pater Leonardus

Uit de memoires van een Nieuwkuijkenaar. 1952 pag. 109, 143 en 158.

Wiel, Martijn van de

Een bijzondere gast. 2014 pag. 78.

Wilt, G.P.A. de

Accoord tussen die van Herpt van eenre en die van Nieuwkuijk en Onsenoort tot de andere zijde. 1953 pag. 188.

Zeeuwen, W.J.

De overstromingsramp van Nieuwkuijk en Vlijmen in de nacht van 29 op 30 december 1880. 1980 pag. 146.
Watersnood Nieuwkuijk 1880: discussies rond de schuldvraag. 1980 pag. 178.
Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.

Zon, A. van

Koninklijk bezoek aan Vlijmen en Nieuwkuijk in 1904. 1974 pag. 113.
 

R-MGT

R-MGT

Aarts, Bas

Speurtocht in Oudheusden. 2017 pag. 2.

Altenburg, Hessel en Meijs, Bert

Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2011 pag. 186.
Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2013 pag. 81.

Archeologische werkgroep

Veldwerk in Oudheusden met verrassende vondsten. 2013 pag. 198.

Beaard, Bart

De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.

Bokhoven, A.J.L. van

De lotgevallen van de Oudheusdense parochiekerk. 1974 pag. 58.

Breugelmans, pastoor

Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.

Geerts, Bertie

Berichten uit onze streek uit 1900 NoordBrabander (Brabants dagblad). 2006 pag. 11 en 43.

Groot, Toon en Herpt, M.L. van

Wandelen door de oude gemeente Oudheusden en Elshout. 2006 pag. 5-50.

Griendt, J.G.G.P. van de

Uit de parochiegeschiedenis van Oudheusden. Een missiepost van de Jezuïten, 1658-1664. 1985 pag. 93.

Hamoen, Ds. G.

Arnoldus van Laekcervelt, de eerste en laatste predikant van Oudheusden (1671-1676). 1989 pag. 1.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 97.
Het Land van Heusden. 1981 pag. 109.
Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 178.

Jens, W.

Roomse Adel in de XVIe eeuw. 1960 pag. 86.

Jongh, P.C. de

Heibel in het regthuis. 1998 pag. 160.
Horeca-reglement uit 1887. 2001 pag. 47.
Het gemeentehuis van Elshout, Oudheusden en Hulten. 2013 pag. 17.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Lee, Anton van der

Een ongeletterde burgemeester. 1993 pag. 198.

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 2, 39, 66 en 178.

Meijden, Cees van der

Het oude monumentale kerkhofje van Oud Heusden. 2012 pag. 18.
De Elshoutse zeedijk, stilte na de storm. 2014 pag. 49.

Meijs, Bert

De commissaris vertelt over Nieuwkuijk en Oudheusden. 1998 pag. 145.
De commissaris vertelt over Oudheusden en Elshout. 1999 pag. 162.
Diverse krantenberichten. 2010 pag. 79. 2011 pag. 28.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 85.

Oord, Kees van den

Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Oosterhout, Piet van

Uit het oud rechterlijk archief van Oudheusden , Elshout en Hulten. 2014 pag. 46.

Peer, P. van

Verordening op kinderarbeid in 1882. 2001 pag. 13.
Uit het register van publicatie en processen verbaal van Oud-Heusden en Elshout, 1845-1892. 2001 pag. 27, 74.
Uit het oud rechterlijk archief van de gemeente Oudheusden, Elshout en Hulten. 2010 pag. 159.

Redaktie

De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
De staatkundige geschiedenis van de Heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten. 1970 pag. 57. 1971 pag. 116 en 178. 1972 pag. 29 en 188. 1973 pag. 70.
Archeologische opgraving van het kasteel Nijenrode te Oudheusden. 1972 pag. 166.
Het jachtrecht der Heerlijkheid van Oudheusden, Elshout en Hulten. 1981 pag. 121.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.

Smulders, F.W.

Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
Beknopte geschiedenis van Oudheusden van 1285 tot 1688. 1983 pag. 97 en 166.
Pachtcelen betreffende landerijen van de abdij van Berne in de bannen van Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Oudheusden, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 60.

Zeeuwen, W.J.

Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
 

R-MGT

R-MGT

Alosery, Luc

Het leven in een dorp. 2010 pag. 62.
De ronde van de pruik. 2011 pag. 10.
W.C. Hazelaar en de Sjang. 2011 pag. 59.
Vakantie. 2015 pag. 100.

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.

Beaard, Bart

De Vlijmense Tour de France. 2007 pag. 92.
De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Doodskisten in onze omgeving in de naoorlogse jaren. 2013 pag. 19.
De postgeschiedenis van Vlijmen. 2015 pag. 105.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.
Noodwoningen in een mandenmakersdorp. 2019 pag. 44.

Benedictine, Zr.

Terugblik naar 13 jaar werken A.M.D.G. te Vlijmen (1959-1972). 1981 pag. 151.

Bokhoven, A.J.L. van

Uit de historie van Vlijmen. 1964 pag. 201.
De Hongerenburcht (Hommelenburcht) te Vlijmen. 1965 pag. 33.

Bonth. Nico de

Een merwaardig gedichtje uit Vlijmen 1718. 2021 pag. 94.

Bosch, Marinus van den

Burgemeesters van Vlijmen. 1952 pag. 4.
Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 27.
Uit de Vlijmense gemeenteraad van 1867. 1967 pag. 64.
Verering van de Heilige Donatus te Haarsteeg en Vlijmen. 1972 pag. 96.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.

Bosch, M.E. van den

De verloren ringen. 2010 pag. 2.

Brandt, Bertus van den

Hoe mandenmakers uit de gemeente Vlijmen in de Tweede Wereldoorlog aardappel- en bietenrooiers werden. 2009 pag. 71.

Brandt, L.L. van den

Het testament van een 15-jarige. 1995 pag. 144.

Breugelmans, pastoor

Het R.K.-kerkgebouw te Vlijmen. 1951 pag. 65, 78 en 86.
Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.
Vlijmen - Piet van Ooijen zijn geheugenboek. 1956 pag. 88.

Buitenhuis, H.

Memoires van een Vlijmense politiefunctionaris: Een fietsenmaker, die ook kapper was. 1991 pag. 25.
Abraham. 1991 pag. 40.
Nachtsurveillance op de fiets. 1991 pag. 57.
Dubbel pech. 1991 pag. 67.
Pannekoeken. 1991 pag. 123.
Hermann Jablonski. 1991 pag. 150.
Vogelwet. 1991 pag. 164.
Op vrijersvoeten. 1991 pag. 179.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Bijnen, J. van

Vervoerskosten van fourage en brandstof in 1813. 1997 pag. 8.
Het zoveelste conflict met Helvoirt over de gemeint, 1802. 1997 pag. 46.
Reglement en benoeming van Vlijmense klapwakers in 1780. 1998 pag. 111.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

Adriaan van Wijck, alias 'de smid', de schrik van Vlijmen. 1996 pag. 108 en 129.
De moord op de mulder, een Vlijmens drama zonder kop of staart, anno 1690. 1996 pag. 142 en 182.
De molestatie van een Vlijmense klapwaker in 1784. 1998 pag. 178.

Candido, frater

Kroniek van het fraterhuis te Vlijmen. 1955 pag. 187 en 199.

Cools, pater Norbertus

Twee concilievaders uit de gemeente Vlijmen. 1963 pag. 33.

Dal, Bart van

In Memoriam, Jan van Geunsven. 2003 pag. 139.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dircksens, Nico

Meliestraat 19, een bijzonder pand in Vlijmen. 2013 pag. 181.
De laatste hoeve (requiem voor een monument) 2014 pag. 201.
De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.

Dungen, C.J.M. van den

De konijnenberg (konijnsberg) anno 1920. 1984 pag. 214. 1990 pag. 41.
Traktement of zondagscent. 1985 pag. 17.
Vogeltjesplaag. 1986 pag. 1.
Aanvullingen en correcties op 'historie van Vlijmen'. 1986 pag. 32.
De boerderij van de kinderen Van Falier, Wolput 29 rond 1920. 1986 pag. 39.
Bakker 'de sik' op den Akker. 1986 pag. 65.
De gouden bruiloft van Hadje Dekkers op de Wolput. 1986 pag. 66.
Het gemeentehuis van Vlijmen, anno 1920. 1986 pag. 81.
Van Buul's touwslagerijen. 1987 pag. 55.
Op bedevaart naar Bokhoven, anno 1920. 1987 pag. 162.
De jaarlijkse feestdag van de St. Catharina-schuts te Vlijmen anno 1920. 1987 pag. 171.
De wagenmakerij van Gert van Stokkum te Vlijmen. 1987 pag. 188.
Toveren, anno 1920. 1988 pag. 11.
Kleermakers. 1988 pag. 15.
Het marktveld in Vlijmen anno 1920. 1988 pag. 42.
De schoolcommissie, 6e klas, 1925 te Vlijmen. 1988 pag. 94.
Jaonuske van Vught. 1988 pag. 134.
Uithallen van koeien te Vlijmen. 1988 pag. 150.
Huisslachting. 1989 pag. 4.
Jan van der Vlist, dansleraar anno 1920. 1989 pag. 70.
Bedevaart naar Elshout anno 1920. 1990 pag. 78.
De klompenmakerij van Driekske van de Pol. 1990 pag. 94.
Zouaven uit Vlijmen en omstreken. 1990 pag. 129.
Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. 1991 pag. 66.
De zondagsviering in Vlijmen anno 1920. 1992 pag. 36.
Het betonwarenbedrijf van Frans van Bokhoven te Vlijmen. 1992 pag. 67.
Een soort hopeest (De eigenaar van dit schuurtje noemde het 'De Boet'). 1992 pag. 82.
Mijn kinderjaren in Vlijmen, 1915-1930. 1996 pag. 56. 1997 pag. 10.

Dijkstra, W.

Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.

Engelen, A. van

De oude Vlijmense hopteelt. 1951 pag. 21, 58 en 74.
Had Vlijmen vroeger een haven? 1955 pag. 5 en 21.
De Vlijmense en Baardwijkse Overlaten. 1956 pag. 117 en 134.
Nogmaals de Hongerenburg te Vlijmen. 1965 pag. 125.
Nogmaals 'het gemeintje' verdwenen moeras. 1972 pag. 76.

Essink, H.B.M.

Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Een opgave van enkele toponiemen uit het Land van Heusden. 1956 pag. 169.
Enige bijzonderheden betreffende het goed Ten Hautert onder Vlijmen. 1968 pag. 140.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2017 pag. 196.

Geerts, Bertie

Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 NoordBrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29 en 175. 2006 pag. 11 en 43. 2008 pag. 187.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Genabeek, Ronald van, Opzeeland, Bert van

Blues in de Marshes, sluisje in het Vlijmens Ven. 2017 pag. 99.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie Vlijmen. 1982 pag. 136.
Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.

Goedhart, Piet

Dit is in Vlymen. 2004 pag. 171.

Gonzaque, zuster Aloyse de

Zusters van J.M.J. uit Vlijmen afkomstig. 1981 pag. 150.

Graaff, A.L. de

Het raadhuis van Vlijmen 100 jaar (1871-1971). 1971 pag. 202.
Erfrenten te Vlijmen. 1972 pag. 24 en 86.
De willekeuren van Vlijmen. 1972 pag. 163. 1973 pag. 50. 1974 pag. 62, 111, 131 en 190.
De schepenbank van Vlijmen. 1973 pag. 122.
Banpaal of grenspaal anno 1785 te Vlijmen. 1974 pag. 100.
Het gemeentewapen van Vlijmen. 1979 pag. 97.

Groot, Toon

De Koningsschalen van de Vlijmense Gilden. 2003 pag. 59.
'Het vijfde rad' van groep-lopen tot reisgezelschap. 2006 pag. 18.

Hartjes, Ad

Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Heimeriks - van Dinther, A.

Oud nieuws: krantenberichten uit de vorige eeuw. 1990 pag. 175.

Helvoort, Ed van

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 43.
Nogmaals de Hongerenburgt. 1952 pag. 95.
De grote brand van Vlijmen in 1746. 1952 pag. 159.
Enige schenkingen aan de kerk en de tafel der armen te Vlijmen. 1953 pag. 97.
Had Vlijmen vroeger een haven? 1954 pag. 197.
Uit Vlijmen's verleden. 1963 pag. 122.
Verklaring van de namen Ekelaar, Borre en Priemsteeg. 1963 pag. 153.
Bewoners van de Hongerenburcht te Vlijmen. 1965 pag. 13.
Korte aantekeningen over Vlijmen. 1969 pag. 69.

Helvoort, H.J.C.M. van

Bij ons in 'de Melie' 65 jaar geleden. 1983 pag. 162.

Helvoort, J. van

De visserij in Vlijmen. 1959 pag. 110.

Henken, Paul

De spoorbrug in de Baardwijkse Overlaat. 2020 pag. 237.

Hens, H.

Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Heuvel, A. van den

Vergunning om een huis te bouwen omstreeks 1700. 1959 pag. 75.

Heijden, L. v.d.

Een stel Vlijmense messetrekkers... (verslag van de rechtszaak, veroordeling en bestraffing van de gebroeders De Wijs uit Vlijmen, anno 1721). 1993 pag. 19.

Heyden, W.P. van der

Een nieuwe woonwijk tussen Vlijmen en Nieuwkuijk. 1961 pag. 163.

Hoefnagel, Mr. J.H.W.A.

Ruilverkaveling en gemeente. 1959 pag. 10.
De Vliedberg. 1961 pag. 166.

Honcoop, A.J.J.

Andries Honcoop (1832-1907) en de tiendkwestie in Vlijmen. 1988 pag. 153.

Honcoop, J.

Beëdiging van een Vlijmense burgemeester in 1726. 1985 pag. 144.
Een scheldpartij te Vlijmen in 1754. 1986 pag. 14 en 55.
Een omstreden chirurgijnbenoeming te Vlijmen in 1730 en 1734. 1986 pag. 86.
Eed van de Vlijmense schaarmeesters in 1727. 1986 pag. 110.
Touwtrekkerij rond de benoeming van kerk- en armmeesters in Vlijmen (1730-1736). 1986 pag. 122.
Een betalingsopdracht uit Vlijmen in 1738. 1993 pag. 47.
Eed van de Vlijmense burgemeesters in 1734. 1993 pag. 58.
De familie Pannekoek en het repareren van Vlijmense huizen in de 18e eeuw. 1994 pag. 28.
Wie woonden er in Vlijmen in 1753? 1994 pag. 52 en 76.
Ingelanden van Vlijmen in 1753, elders woonachtig. 1994 pag. 130.
De Warande te Vlijmen. 1979 pag. 162.

Hornman, C.

De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 97.
Jaartallen betreffende Vlijmen. 1982 pag. 184.
Het Vlijmense ven. 1984 pag. 33.

Hurk, Drs. Alph. W. van den

Vlijmen in de schuurkerkentijd onder zijn pastoors Siardus Joris (1678-1692) en Martinus Veirdonck (1693-1712). 1982 pag. 121.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Folklore rond het huwelijk. 1952 pag. 29 en 45.
Helnamen in Vlijmen en Giersbergen. 1954 pag. 44.

Janssen, Toine

Kerkelijke verwikkelingen in Vlijmen gedurende de Bataafse tijd. 2001 pag. 2, 18, 34.
De R.K. begraafplaats in Vlijmen. 2013 pag. 206.

Jongh, P.C. de

Proces-verbaal in Vlijmen, 1827-1870. 2001 pag. 58.
Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 77, 91 en 141.
De grote brand van 1746 te Vlijmen. 2001 pag. 121.
Proces verbaal in Vlijmen. 2005 pag. 162.
Proces verbaal in Vlijmen uit het nieuw archief van Vlijmen. 2006 pag. 2, 5-57.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
De veldwachter van Vlijmen schrijft. 2008 pag. 201. 2009 pag. 61, 137, 183.
Harmonie Concordia van Vlijmen. 2016 pag. 2 en 69.
Utile Dulci. 2017 pag. 223.
De veldwachter van Vlijmen schrijft, 2018 pag. 46.
Voetbalclub Olympia Vlijmen 1932 – 1940, 2018 pag. 107.

Jongh, P.C. de, Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Kamp, J.

Vliedberg-parochie. 1961 pag. 168.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.
Iets over 'schutten' van vee, uit een akte van 1452. 1965 pag. 31.
Staatkundige geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 126.
De Nederlandse Hervormde kerk te Vlijmen. 1967 pag. 139.
Noodwoningen in de gemeente. 1968 pag. 74.

Kilsdonk, Marinus

Conflicten tussen Helvoirt en Vlijmen over de gemeint. 1998 pag. 13.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.

Lee, A.E. van der

Bijnamen en scheldnamen in Haarsteeg en Vlijmen. 1992 pag. 106.

Lee, Anton van der

Prehistorische vondsten uit Vlijmen. 1969 pag. 214.
Grootvader. 1970 pag. 100. Aanvulling. 1970 pag. 143.
Een mand vol praehistorie. 1972 pag. 81.
Een bewoning uit de late IJzertijd en Romeinse tijd in de Biessertpolder bij Vlijmen. 1979 pag. 7 en 22.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1979 pag. 43 en 58.
Stenen wiggen uit Nieuwkuijk en Vlijmen. 1980 pag. 18.
De zusters van J.M.J. te Vlijmen. 1981 pag. 145.
De katholiciteit van een lagere school te Vlijmen, anno 1959-1960. 1981 pag. 157.
Pastoor Van Aken, van 1926-1938 pastoor te Vlijmen. 1982 pag. 146.
Een oud reglement van de St. Catharinaschuts uit Vlijmen. 1982 pag. 187.
Vlijmen onderscheiden met de Europese vlag. 1986 pag. 129.
De Drunense gymnastiekvereniging S.H.J. 1992 pag. 113.
Een schikking betreffende de Vlijmense gemeint in 1556. 1993 pag. 14.
Lijkkisten aan de galg. 1993 pag. 63.
Een conflict over ganzen vangen in het Vlijmens Ven, 1639. 1993 pag. 75.
De oorlog in de herinneringen van Piet van Oijen. 1994 pag. 158.
Piet van Oijen en de bevrijding van Vlijmen. 1994 pag. 174.
Een vernielde ijzertijdnederzetting aan de Priem-steeg in Vlijmen. 1995 pag. 29.
Losse aantekeningen over de kerk van Vlijmen vanaf 1551. 1995 pag. 153.
De gildendag te Vlijmen op 2 juni 1996. 1996 pag. 65.
Aanbesteding van een nieuwe raadkamer in Vlijmen, anno 1715. 1996 pag. 166.
Heemkunde in telegramstijl. 1997 pag. 32, 48, 64 en 371. 2000 pag. 31 en 63.
Rond de terechtstelling van de gebroeders De Wijs in 1721. 1997 pag. 369.
Financiële gevolgen van het rampjaar 1672 voor Vlijmen. 1998 pag. 153.
Nogmaals 'Het kasteel in de Mortel'. 2000 pag. 140.
Enkele munten uit Vlijmen. 2000 pag. 171.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 50.
Een overjarige 'wordt vervolgd' voor pastoor Breugelmans. 2002 pag. 173.
De moeizame vervanging van twee geroofde kerkklokken uit Vlijmen. 2003 pag. 146.
Vlijmense schoolperikelen rond 1870. 2007 pag. 166.
De coöperatieve veeverzekering St. Cunera in Vlijmen. 2008 pag. 34.
18e-eeuwse huwelijksaankondigingen van militairen in Vlijmen. 2008 pag. 90, 158, 174.
Een Vlijmense soap rond een klok en een torenuurwerk, 1869-1872. 2009 pag. 2.
De onderlinge veeverzekering St. Bernardus te Vlijmen. 2009 pag. 22.
Enkele Vlijmense dialectwoorden. 2009 pag. 84.
Archeologische vondst uit ons heem. 2010 pag. 65.
Het Vlijmens ziekenhuis voor besmettelijk zieken uit 1885. 2012 pag. 57.
Een Vlijmens familiedrama uit 1937. 2012 pag. 66.
Een opzienbarende Romeinse grafinventaris van de Wolput in Vlijmen. 2015 pag. 161.
Een klopsteen/slijpsteen van de Moerputten. 2017 pag. 197.

Loo, Joost van der

Naspeuringen betreffende de Helvoirtse-Vlijmense familie van Wagenberg. 2011 pag. 130.

Loon, Leo van

Bespiegeling rond een (Brabants) Volkslied. 2010 pag. 3.

Loon, Marius van

Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1981 pag. 102.

Maas - van der Schans, Dinie

Geneeskunde in vroeger dagen. 2004 pag. 198.
Nostalgie. 2005 pag. 10.

Maas, Dinie en Eli

Anton van Hest, de vergeten glazenier uit Vlijmen, 2018 pag. 114.

Meesters, J.F.

De raadhuizen van Vlijmen. 1988 pag. 62.
Voorgeschiedenis van het nieuwe gemeente huis. 1988 pag. 69.
De 'rooi huuskes' in Vlijmen. 1990 pag. 110.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 37.

Mens, H.L. en Pruin, H.G.

De restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen. 1982 pag. 144.

Meijs, Bert

Betaalde liefde in Vlijmen in 1787. 1998 pag. 29.
De commissaris vertelt over Vlijmen. 1998 pag. 114.
Staat van de 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in Nieuwkuijk, Hedikhuizen en Vlijmen. 1999 pag. 194.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2008 pag. 62.
Burgerlijke stand van Vlijmen en Vlijmense familienamen. 2009 pag. 94.
Diverse krantenberichten. 2010 pag. 188.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Een verdachte chirurgijn. 2011 pag. 78.
Berichten uit oude kranten. 2011 pag. 92.
Het raadsel van de twee bruiden (2). 2011 pag. 159.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 30, 47, 85.
Van Peperstraat naar Badweg. 2012 pag. 90.
Vlijmen of Vlimmen over een omstreden Vlijmenaar. 2012 pag. 106.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
Een 'moord' verhaal en een bidprentje gevraagd. 2014 pag. 59.
Krantenberichten. 2014 pag. 15 en 62. 2015 pag. 15 en 207. 2016 pag. 82 en 207.
De Vlijmense boksclub Sport Staalt Spieren. 2014 pag. 157.
Vordering van fietsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2015 pag. 28.
De Bossche vuilnisbelt bij Vlijmen. 2015 pag. 61.
Verraden aan de Duitse bezetter? 2016 pag. 25 en 83.
De woningnood in de jaren 60 van de vorige eeuw in de gemeente Vlijmen. 2016 pag. 177.
Krantenberichten. 2017 pag. 14, 84 en 227.
Een stenen huis, 2018 pag. 281.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.
Het veer van Vlijmen. 2019 pag. 49.
Een belangrijk man trouwt in Vlijmen. 2020 pag. 231.

Meijs, Bert en Daelmans, André

Daelmans Banket uit Vlijmen. 2011 pag. 66. Rectificatie. 2011 pag. 86.

Meijs, Bert en Schoonen, Wim

Het oude ambacht van koperslager blijft behouden. 2014 pag. 189.

Meijs, pater Gummarus

De politikus van 't Lompend. 1962 pag. 178.

Meijs, Bert en Weijenberg, Piet van de

De Vlijmense proef om opnieuw hop te gaan telen. 2015 pag. 210.

Meijs, Jan

Een vergeten bewoner van het Vlijmens Ven. 2016 pag. 233.

Mommersteeg, Giel

Rechterlijk archief Vlijmen, nr. 30, reglement voor de klapperluijden binnen Vlijmen gearresteerd 15 november 1780. 1992 pag. 183.
Reparatie van een Vlijmens huis met hopeest in 1760. 1994 pag. 62.
Harmonie 'Concordia' van Vlijmen beoordeeld in de vorige eeuw. 1994 pag. 142.
De chirurgijn, eind 1700 te Vlijmen. 1995 pag. 28.
Je kwam zo goedkoop een dorp niet binnen. 1995 pag. 81.
Eed van de schepenen te Vlijmen, 01-09-1678. 1996 pag. 194.
Uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant van 12 juni 1879. 2010 pag. 68.
De Noord Brabander. 2017 pag. 30.

Moons, Th.

Notities uit het memoriale. 1982 pag. 148.
Onze vrijwilligers (restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen). 1982 pag. 150.

N.N.

Verloren romantiek. 1953 pag. 38.
Uit de memoires van een Vlijmenaar. 1953 pag. 144 en 189.
Kerkelijke geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 116.
Enkele punten uit de geschiedenis van de protestantse gemeente van Vlijmen. 1973 pag. 170.
Enkele bezienswaardigheden zoals wij die heden nog terugvinden in Protestantse kerk in Vlijmen. 1973 pag. 177.
De periode van dominee J. Chr. Fritzsche te Vlijmen. 1973 pag. 183. Aanvulling. 1973 pag. 204.
Protestants onderwijs in Vlijmen. 1973 pag. 193.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Een voorspelling over de Vlijmense mandenindustrie. 1987 pag. 158.
Reglement voor het veer Vlijmen-Den Bosch uit 1734. 1995 pag. 72.
Kerkelijke geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 116.
Staatkundige geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 126.

Nagtzaam, Piet

Terugblik bij 40-jarig bestaan kerk Vliedberg, 2018 pag. 257.

Noest, J.

De ooievaars in De Langstraat. 1960 pag. 107.

Oord, Kees van den

Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.

Ooijen, Piet van

De gaande en komende man. 1987 pag. 19.

Oosterhout, Piet van

Uit het oud rechterlijk archief van Vlijmen. 2013 pag. 92.
Veroordelingen involge jachtwet, drankwet, vuurwapenwet en van diverse aard. 2014 pag. 13.
Spookgeschiedenis met een staartje in Vlijmen. 2014 pag. 213.

Opzeeland, Bert van

Den Grooten naeckten hoeck. 2008 pag. 10.
Natura 2000. 2008 pag. 59.
14e-eeuwse Hongerenburcht gevonden. 2008 pag. 94.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Papaver, Dr. A.

Maurice Flacard, geneesheer te Vlijmen van 1796 - 1843. 1956 pag. 13.
Vlijmen, enkele staatkundige gegevens. 1956 pag. 65.

Pelders, Gerard

Een bouwoffer of een geheim voorraadje jenever. 1999 pag. 107.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 81. 2002 pag. 81. 2003 pag. 49. 2005 pag. 1. 2010 pag. 145.

Peters, H.G.M.

Bij het zevende lustrum van de toneelvereniging'Utile Dulci'. 1956 pag. 173.

Peters, P.F.J.

De ontwikkeling van de gemeente Vlijmen sinds 1930. 1962 pag. 31, 53, 77 en 82.
Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Pol, A. van der

Mijn moeder vertelde. 2005 pag. 89.

Poort, W.A.

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 58.
Verklonken klokkenklanken. 1952 pag. 81.
Vlijmens 'huis der zuchten' vertelt zijn levensverhaal. 1952 pag. 102.
Van het Vlijmense veer en de Vlijmense vissers. 1952 pag. 133.
De herders der Hervormde gemeente te Vlijmen. 1952 pag. 153.
Het levensverhaal van een Brabantse dorpskerk te Vlijmen. 1953 pag. 140.
Grenswachter Ludovicus. 1958 pag. 74.
Jeugdherinneringen van een 350-jarige; Herv. gemeente Vlijmen. 1960 pag. 149.
Vlijmen, in het Brabantse land, was Voetius eerste gemeente. 1964 pag. 244.

Provinciaal Planologische Dienst

Enige structuurgegevens uit de wijk Vliedberg-west. 1961 pag. 172.

Redaktie

De 'melie' te Vlijmen. 1953 pag. 126.
De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Oude gevelsteen. 1966 pag. 128.
Gemeentewapen Vlijmen. 1977 pag. 33.
Het nieuwe gemeentehuis. 1988 pag. 71.
Kunstwerken in bij het gemeentehuis. 1988 pag. 83.
Spreuken in het nieuwe gemeentehuis. 1988 pag. 85.
De vlag van v.v. Olympia te Vlijmen. 1997 pag. 388. 1998 pag. 22.
Een Vlijmens proces-verbaal van 1914. 1998 pag. 126.
Foto van de maand. 2013 pag. 164. 2014 pag. 48, 96, 172 en 188. 2015 pag. 104.

Schweitzer, L.M.N.

Het gemeentewapen van Vlijmen. 1967 pag. 2.
Vlijmen in het jaar 1967. 1967 pag. 136.

Schijndel, B.W. van

Een machtig drossaard van Engelen en Vlijmen. 1955 pag. 112.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen. 1951 pag. 7.
Het ontstaan van onze drie kerkdorpen Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. 1951 pag. 19.
Uit Vlijmen's verleden. 1951 pag. 34, 99 en 137.
Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Straatnamen in Groot-Vlijmen. 1953 pag. 29, 47, 63 en 90.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 5 en 23.
Perceelsnamen te Vlijmen. 1957 pag. 53.
Pastoors van Vlijmen. 1957 pag. 93 en 142.
Kapelaans te Vlijmen. 1957 pag. 143.
Schuttersgilden te Vlijmen. 1961 pag. 89 en 125.
Straatnamen op de Vliedberg. 1961 pag. 171.
De Hongerenburcht te Vlijmen. 1963 pag. 108.
Nieuwe straatnamen op de Vliedberg. 1968 pag. 180.
De landbouw te Vlijmen in de 18e en 19e eeuw. 1969 pag. 22.
De staatkundige geschiedenis van Vlijmen. 1970 pag. 41, 73 en 84. 1971 pag. 23 en 41. 1972 pag. 88. 1973 pag. 11. 1982 pag. 99 en 115.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.

Sikkers, Leo

Horeca, een groot woord voor de gemeente Vlijmen. 2002 pag. 31.
Op d'n Ekker in Vlijmen. 2002 pag. 41.
U wist wellicht niet. 2007 pag. 47.
Een Amsterdamse reis. 2007 pag. 61.
Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 203.

Sinninghe, Jacques R.W.

Een heksenvervolging in Vlijmen. 1952 pag. 61.
Een verkoping te Vlijmen in 1720. 1952 pag. 120.

Smulders, F.W.

Streekgeschiedenis Vlijmen. 1953 pag. 112.
Vlijmense hophandel. 1959 pag. 22.
Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.

Somers, Frans

Een gepolijste bijl uit Vlijmen. 1980 pag. 74.
Een neolithische pijlpunt uit Vlijmen. 1981 pag. 65.
De ervaringen van een lekenonderwijzeres. 1981 pag. 155.
Oudpaleolithische vondsten bij het afwateringskanaal ten zuiden van Vlijmen. 1984 pag. 56.
Een Romeinse bronzen lunula uit Vlijmen. 1989 pag. 53.
Een neolithische bijl uit de Vendreef. 1990 pag. 48.

Spanjers, A.A.

De Hongerenburcht te Vlijmen. 1951 pag. 125.
Café 'De leeuw en dijk' te Vlijmen. 1952 pag. 27.

Spijk, C.H. van

Woontoestanden in onze omgeving tot ongeveer 1970. 2003 pag. 167.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.

Stef

Bevrijdingsgeschiedenis Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1955 pag. 89.

Thiadens, Drs. H.J.M.

Vlijmen, de Bossche sloot en het veende. 1989 pag. 78.
De Mommersteeg tussen Vlijmen en Haarsteeg. 1991 pag. 31.
Vlijmens Ven. 1991 pag. 192.

Tijbosch, C.

Duiken voor de geschiedenis. 1973 pag. 113.

Vaan, Bart de

Kis, de leugenaor. 2016 pag. 29.

Vaan, L.H.P. de

Burgerlijke stand Vlijmen geboorte 1811-1912. 2007 pag. 142.

Vaan, N. de

Knotwilgendam sinds 1862 1983 pag. 26.
De schutspatroon van Knotwilgendam. 1984 pag. 17.

Velden, G.M. van der

Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
De parochies Engelen en Vlijmen en haar onderlinge verhouding in de loop der eeuwen. 1985 pag. 89.
De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.

Verboord, H.

De mandenexportovereenkomst 1934-1940, nut en nonsens. 1984 pag. 209.
Nooit gedacht. Oorzaak, aanleiding en uitvoering van noodwoningbouw in 1945 in Vlijmen. 1985 pag. 149.
Opgravingen in granatenland. 1994 pag. 145.
Oktober/november 1944. 1995 pag. 25.
Het pand hoek Wolput/Zichtstraat te Vlijmen. 1995 pag. 126.
Voetbalhistorie van Olympia Vlijmen 1932-1940 in cultuurhistorisch perspectief. 1996 pag. 17.
Duivelse en hemelse geheimen in driehoeksverhoudingen. 1997 pag. 345.
Van 1746: boerderij in de brand tot 1997: boerderij in de branding. 1998 pag. 55.
Nogmaals 'Achterstraat 66, Vlijmen, 1748'. 1998 pag. 70.

Verboord, Jan

Van Postal naar de computer; brouwerij Het Hert van Corman. 2006 pag. 173.
Een stukje oude Wolput. 2008 pag. 42.
Voorjaar-1945. 2008 pag. 87.
Van potstal naar de computer. 2009 pag. 78.

Verbunt, Nico

Dierbare herinneringen aan mijn opa en oma. 2015 pag. 47.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Vlijmen, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 75.

Vermeer, Dr. Pascalis s.o. Cist.

Enkele politieverordeningen van de gemeente Vlijmen in het jaar 1825. 1955 pag. 134.
De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.
Enkele oude Vlijmense 'steeg'- en 'huizen' namen. 1957 pag. 65.
Bevrijding van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in 1944 pag. 184.

Vermeulen, pater Arnoldus

Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk. 1957 pag. 115.

Vermey, D.

Enige projecten van de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen in de oostelijke Langstraat. 1959 pag. 8.

Wagenberg, M.A. van

75 jaar R.K. Boerenbond te Vlijmen. 1980 pag. 21 en 42.

Weijenberg, Hans van den

Vier generaties brandweerlieden in Vlijmen, 150 jaar brandweer. 2016 pag. 227.

Weijenberg, Piet van de

Smederij van de Weijenberg. 2013 pag. 2.
Drie generaties smeden. 2013 pag. 157.
Vlijmen en de vliegende bom. 2015 pag. 89.

Weijenberg, Piet van de en Mijs, Bert

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.

Wiegmans, pater Eligius

Een praehistorische vondst. 1951 pag. 128.
Het ontstaan van de nieuwe Wiel van Vlijmen. Verslag van de overstroming in 1799. 1954 pag. 156, 172 en 191. 1955 pag. 123.
Natuurschoon in de gemeente Vlijmen. 1955 pag. 136.

Wilt, G.P.A. de

De Vliedberg. 1952 pag. 181.

Wouden, C. van der

Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 209.

Wouters, Rini en Ossenblok, Johan van de

Nogmaals Piet van Oijen. 1986 pag. 98.

Wijs, P.L.A.M. de

De Hongerenborg. 1993 pag. 162. 1996 pag. 60.

Zeeuwen, W.J.

De overstromingsramp van Nieuwkuijk en Vlijmen in de nacht van 29 op 30 december 1880. 1980 pag. 146.
Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
De Priemsteeg en het verdwenen veendek. 1988 pag. 184.

Zon, A. van

Twee tuinbouw-pioniers uit Vlijmens glorietijd. 1953 pag. 24 en 34.
De Vliedberg in den Banne van Vlijmen. 1966 pag. 8.
Vastelaoved in aauw Vlijmen. 1967 pag. 5 en 17.
Kermes in aauw Vlijmen. 1968 pag. 44.
Allerziele in Vlijmen. 1968 pag. 154.
De mijn isdicht, een vraag blijft open. 1970 pag. 2.
Huwelijksaankondigingen in de gemeente Vlijmen. 1972 pag. 180.
Brand in de kerstnacht. 1973 pag. 198.
Koninklijk bezoek aan Vlijmen en Nieuwkuijk in 1904. 1974 pag. 113.
Tegen vuur en vlam, ontwikkeling van het brandweerwezen in Vlijmen. 1975 pag. 91. 1976 pag. 3, 26, 37, 50, 68, 81, 100, 136, 211 en 219. 1977 pag. 13, 24, 40, 58, 71, 89, 109, 118 en 186. 1978 pag. 2, 18 en 42.
De Vlijmense hopteelt door de eeuwen heen. 1978 pag. 161 en 177.
De Vlijmense gemeentebegroting 170 jaar geleden. 1980 pag. 13.
Plan van belasting en begrooting der behoeftens voor de gemeente Vlijmen in 1809. 1980 pag. 14.

Zon, Marijke van

Vlijmens top-hit anno 1928. 1969 pag. 50.
Vlijmen uit de 'doekjes'. 1972 pag. 152.
Bruiloft in Vlijmen. 1973 pag. 156.
 

R-MGT

R_MGT

Bosch, Marinus van den

Waalwijk. 1972 pag. 7.

Breugelmans, pastoor

Een voetreis in 1736, schetsen over Abdij van Berne, Gansenoyen, Onsenoort en Herpt. 1958 pag. 57 en 67.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.

Devadder, J.

De gebroeders De Vries uit Waalwijk. 1982 pag. 73.

Dijck, L.G. van

Een moordzaak te Waalwijk, 1469-1473. 1971 pag. 30.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.

Hulten, Sjef van

Het DR. Mollercollege in Waalwijk 2021 pag 1.

Kasteel, J.

Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.
Nogmaals de Lunt. 1965 pag. 190.

Laurijssens, K.G.

Waalwijk en Drunen, 750 jaar Brabants. 1982 pag. 41.

Liempt, A.J. van

Het 'familiewapen van Liempt'. 2008 pag. 66. Rectificatie. 2008 pag. 187.

Loon, Marius van

Het ontstaan van de plaatsnaam Waalwijk. 1973 pag. 17.
Waalwijk tijdens de 80-jarige oorlog. 1973 pag. 163.
Nederlandse Hervormde kerk te Waalwijk. 1975 pag. 210.
Waarom Waalwijk stadsrechten kreeg. 1976 pag. 90.
'Waalwijke dijk'. 1976 pag. 104.
Maria en Adriana van Nassau. 1985 pag. 27.
Heusdense nonnen in het Waalwijkse klooster Nazereth. 1995 pag. 33.

N.N.

Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.

Oostrum, J. van

Anekdote uit Waalwijk. 1964 pag. 214.
Misverstand rond vlucht van Hugo de Groot. 1965 pag. 38.
Uithangborden en tiendrecht. 1966 pag. 157.
Nog eens de Lunt. 1966 pag. 197.
Urbanus Voet, pastoor van Waalwijk van 1763-1785. 1973 pag. 150.
Waarheid en verdichtsel rond oude kerken in Baardwijk en Waalwijk. 1975 pag. 20.

Peters, P.F.J.

Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Schijndel, B.W. van

Uit Waalwijk's verleden. 1964 pag. 55, 73 en 120.
Jan Keldermans, pastoor van Waalwijk, 1516. 1969 pag. 35.
Dirk van Thulden, pastoor van Waalwijk (1448) en zijn familie. 1969 pag. 121.
Mr. Adriaen Stalpaerts, pastoor van Waalwijk (1599-1609). 1970 pag. 34.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Het kasteel van Gansoyen. 1976 pag. 86.

Teyssen, J.L.P.M.

De havenplannen der gemeente Waalwijk. 1963 pag. 6 en 26.

Toorians, J. Fzn.

De Lunt. 1965 pag. 184.
Uit de geschiedenis van het gilde St. Crispijn te Waalwijk. 1966 pag. 65.

Velden, G.M. van der

Enige gegevens uit een oude kroniek, die het gebied van de heemkundekring 'Onsenoort' betreffen. 1989 pag. 137.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Achttiende-eeuwse gegevens over Gansoyen. 1959 pag. 114.

Voogd, H.

Gansoijen, het dorp in de Bergsche Maas. 1968 pag. 159.
R-MGT


A U T E U R S R E G I S T E R (alfabetisch)

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ Q ]  [ P ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ V ]  [ W ]  [ Z ]

 

[ A ]

Aalst, Th. van der

Oude oorkonden uit het archief van de tafel van de Heilige Geest te Drunen. 1977 pag. 83 en 116. 1978 pag. 81, 102, 113, 172 en 188. 1979 pag. 14.
De historie van de Drunense Raadhuizen. 1978 pag. 50.
De archiefwet: verleden, heden en toekomst. 1979 pag. 152.
Oude hensbekers van het Waterschap van de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 1.

Aalst, G.M. van en Kort, J.C.

Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785. 1988 pag. 20.
De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688. 1990 pag. 95.

Aalst, Tom van der

De Sint Clarastok in Drunen. 2012 pag. 98.

Aalst, Tom van der en Dijkstra, Wil

'Voor God, Koningin en Vaderland'. 1995 pag. 49.
Het St. Blasiusgilde van Heusden. 1995 pag. 50.
Het Catharinagilde te Herpt. 1995 pag. 53.
Het St. Jorisgilde van Heusden. 1995 pag. 57.
Het gilde Sint-Joris te Heesbeen. 1995 pag. 63.

Aarts, Bas

Heusden en de Internationale politiek. 2002 pag. 138.
Speurtocht in Oudheusden. 2017 pag. 2.

Aarts, Bas, Gruben, Rob, Pelders, Gerard, Schellekens, John en Schel, Tonnie

Zoektocht naar het kasteel van Hedikhuizen. 2017 pag. 113.

Allard, H.J.M.Ph.

Opening van het Gouverneurshuis te Heusden. 1982 pag. 180.

Alosery, Luc

Het leven in een dorp. 2010 pag. 62.
De ronde van de pruik. 2011 pag. 10.
W.C. Hazelaar en de Sjang. 2011 pag. 59.
Vakantie. 2015 pag. 100.

Andel, Bas van

Hoogstamfruitbomen in het Geerpark, waarom eigenlijk? 2010 pag. 54.
Bio industrie op de noordrand van de Brabantse zandgronden: al in de 19e eeuw?! 2010 pag. 130.

Asseldonk, Martien van

De vermeende banden van Nieuwkuijk met Luik. 2002 pag. 93.

Altenburg, Hessel en Meijs, Bert

Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2011 pag. 186.
Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2013 pag. 81.

Archeologische werkgroep

Veldwerk in Oudheusden met verrassende vondsten. 2013 pag. 198.
 

[ B ]

Baardwijk, C. van

't Ermenconcert. 1952 pag. 98.
Bij onze grootouders aan tafel. 1953 pag. 58.
Zó was 't vroeger. 1954 pag. 16, 32 en 46.
De kleding onzer grootouders. 1954 pag. 61.
De woning onzer voorouders. 1954 pag. 122.
Zondag- en kermisviering onzer grootouders. 1954 pag. 151.
Gebruiken bij geboorten en overlijden. 1954 pag. 186. 1999 pag. 144.
'tante Pos' in 1900. 1956 pag. 22.
Bij Jantje Singelins de barbier, scheren op den duim of op den bolker. 1956 pag. 70.
Van kakschool tot kleuterschool. 1957 pag. 49.
Herinnering aan kermisvolk en kooplui. 1958 pag. 119.
Van bedelaars en marskramers. 1958 pag. 148.
Iets over gebruiken bij de hopoogst. 1959 pag. 129.
Bij Jantje Singelens de barbier (eerder gepubliceerd in 1956). 1999 pag. 150.
Het geestelijke kaartspel (oud lied). 1999 pag. 204.

Baardwijk, L.A.G. van

Kwartierstaat L. van Baardwijk - G.Kusters. 1987 pag. 156.
De genealogie Fitters. 1989 pag. 71,102 en 125.
Het gezin van Herman van den Brand. 1990 pag. 26.

Baaijens, H.

De nieuwe R.K. kerk voor de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1962 pag. 39.

Bak, P. Albericus

De Drunense molen. 1954 pag. 171.

Bakel, F. van

De maatschappelijke taak van de K.A.B. 1963 pag. 72.

Bavel, H. van

Studies over ridder Arnold van der Sluis van het huis van Heusden. 1969 pag. 37.
Het jaargetijdenboek van Bokhoven. 1969 pag. 106.
Nieuwe gegevens over de Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus. 1973 pag. 19.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.

Beaard, Bart

Rien van der Pol ook een bekend glazenier. 2007 pag. 65.
Historie glazenierskunst. 2007 pag. 76.
De Vlijmense Tour de France. 2007 pag. 92.
Fa. J.M. van Delft en Zn. 2007 pag. 199. Aanvulling 2008 pag. 14.
De tragedie van de familie van Broekhoven-Löb. 2009 pag. 126.
De Drunense korenmolen 'Hertogin Johanna van Brabant' tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 146.
Johannes Franciscus Jansen, burgemeester van Drunen (1860-1869) burgemeester van Tilburg (1869 1901). 2012 pag. 34.
De Bossche School in Heusden. 2012 juli/aug pag. 1-60.
Arme Clarissen in Elshout van 1990 tot 1993. 2012 pag. 100.
Doodskisten in onze omgeving in de naoorlogse jaren. 2013 pag. 19.
Het gemeentehuis van Drunen, een bewogen geschiedenis. 2013 pag. 49.
Verhalen uit Engelen. 2014 pag. 26.
Het postkantoor van Heusden. 2014 pag. 65.
De postgeschiedenis van Haarsteeg. 2014 pag. 173.
Antoni Zielonko, één van de Polen van Driel. 2014 pag. 197.
De postgeschiedenis van Elshout. 2015 pag. 17.
De postgeschiedenis van Vlijmen. 2015 pag. 105.
Henk Romeijn verzetsheld uit Drunen 1921-1944. 2016 pag. 49.
De Lambertuskerk te Engelen. 2016 pag. 161.
Sluiswachterwoningen in Engelen. 2016 pag. 173.
Gerardus Cornelis Akkermans, huisarts te Drunen. 2017 pag. 49.
De postgeschiedenis van Nieuwkuijk. 2017 pag. 177.
Marien de Wit, oorlogsslachtoffer uit Drunen, 2018 pag. 49.
Herinneringen aan de Martelaren van Gorcum in onze omgeving, 2018 pag. 225.
De scheepsramp van Engelen. 2019 pag. 23.
Noodwoningen in een mandenmakersdorp. 2019 pag. 44.
Joods echtpaar in Heusden verraden/opgepakt. 2019 pag. 84.
Kapucijner broeder Wenceslaus van Heusden. 2019 pag. 115.
Schepping in beelden. 2019 pag. 136.
Het kleinste huisje van Elshout. 2019 pag. 150.
Drunen, De Hanze (1907-1916) en de gemeentelijke Vakschool voor schoenmakers (1934 – 1963). 2020 pag. 143.
De uitvaart en begrafenis van Tinus Verboord op 10 juni 1942. 2021 pag. 33.
Het verhaal achter een grafmonument in Hedikhuizen. 2021 pag. 101.

Beaard, Bart en Haan, Jan de

Bedevaart Drunen - Ulicoten. 2015 pag. 33.

Beaard, Bart en Hartjes, Ad

Van Herpt te Herpt. 2016 pag. 209.

Beekmans, Jan

Heusden: klein, dapper en beroemd. 1999 pag. 23.
Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste honderd jaar. 2008 pag. 181 en 191. 2009 pag. 19, 55 en 82. 2010 pag. 12 en 50.
De eerste persauto in Heusden. 2010 pag. 29.
Veranderingen in de vesting Heusden tijdens de laatste 100 jaar. 2012 pag. 28 en 41.
Uit het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena van 18 april 1930. 2013 pag. 15.

Beers, P. Adr. van

De Heren van Drunen uit het geslacht Haestrecht. 1952 pag. 126, 152 en 169. 1953 pag. 20, 59, 95, 135 en 159. 1954 pag. 97.
Loon op Zand, munteenheden in en rond Venloon. 1959 pag. 81.

Belonje, Mr. J.

Banpalen op den maasdijk. 1961 pag. 132.
Herinneringen aan de Half Wassenaers van Huis Onsenoort. 1968 pag. 69.
Het voormalige 'werk achter den hoogen Maasdijk' onder Hedikhuizen. 1971 pag. 6.
Het monumentje voor een vrouwe van Herpt en Bern. 1978 pag. 88.
Het testament van een vrijheer op Onsenoort, 1731. 1978 pag. 97.
Een rente van 1386 op het Land van Heusden. 1979 pag. 122.
Baron van Freisheim en zijn monument te Heusden. 1981 pag. 169.
Het St. Catharinaklooster te Heusden. 1986 pag. 88 en 221.
Sluis en Fort bij Doeveren. 1986 pag. 140.

Benedictine, Zr.

Terugblik naar 13 jaar werken A.M.D.G. te Vlijmen (1959-1972). 1981 pag. 151.

Berg, A. ter

Kwartierstaat Bernard van Schijndel. 1981 pag. 8.

Berg, M. ter

Vondstmeldingen uit een mand. 1972 pag. 83.
Heemkundekring “De Erstelinghe”. 1972 pag. 135.
Een jong paleolithisch werktuig uit de Loonse duinen. 1974 pag. 60.

Berger, C.J.M. en Teunissen, A.P.J.A.

Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen. 1990 pag. 170.

Berkel, Drs. G.J.W. van

Is Angrisa de oudste vermelding van Engelen? 1989 pag. 58.

Beurden, T. van

De ooievaar. 1951 pag. 82.

Bezooyen, A. van en Lee, Anton van der

De pioniers van het prehistorie-onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 1967 pag. 8, 24, 39, 55, 69, 165, 181 en 193. 1968 pag. 18, 33, 49, 65, 88, 129, 150, 162 en 177.

Bladel, M. van

Kapelaan Panken van Nieuwkuijk. 1988 pag. 96.
Koninginnefeest te Nieuwkuijk 1898. 1988 pag. 146.

Bladel, Mien van

De laatste oorlogsdagen, de bevrijding van Nieuwkuijk en de dagen daarna. 2009 pag. 142.
Tinus Elshout, barbier en kapper in Nieuwkuijk. 2009 pag. 186.
Terugblik op de oorlog en de bevrijding. 2010 pag. 52.
Herinneringen aan pastoor Becx van Nieuwkuijk, 2018 pag 6, 17.

Bladel, Sander van

Spanjestrijder Lambert Beekmans. 2019 pag. 11.

Bladel, Wim van

Waarom de Achterstraat vroeger Achterompad genoemd werd. 2008 pag. 88.

Blom, Trees

Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden; een correctie. 1989 pag. 183.
Archiefstukken uit onze streek in het Rijksarchief te Maastricht. 1990 pag. 26.

Boelen, C.

Antifoon voor Mariënkroon. 1993 pag. 169.
Kuijkse meule (lied/gedicht). 1993 pag. 183.
M'n boerderijke op den dijk (gedicht). 1993 pag. 183.
Ons duinlandschap (gedicht). 1994 pag. 129.

Boelen, F.L.

Geschiedenis van parochie en kerk in Elshout. 1953 pag. 168 en 183. 1954 pag. 9.
De pastoors van Elshout. 1958 pag. 38.

Boeren, Dr. P.C.

De katholieken van Hedikhuizen pogen de Hervormde kerk te naasten. 1962 pag. 41.
De zogenaamde aanslag op Heusden in 1623. 1962 pag. 45.
Drunen, kerken en bediening. 1962 pag. 92.
Schetsen uit het leven in de Heusdense Cisterciënzerkloosters. 1962 pag. 126, 138 en 161.
Drunen, een conflict tussen pastoor en de gemeente van Drunen in het jaar 1929. 1962 pag. 150.
De katholieken van Heusden tijdens de retorsie. 1962 pag. 170.
Waarom de pastoors van Oudheusden in Elshout gingen wonen. 1963 pag. 42.
Kapelaan Walther Colen te Drunen. 1963 pag. 50.
Een conflict tussen de drossaard en de kapelaan van het kasteel. 1963 pag. 56.
Eerherstel aan Heusden's katholieken van 1577. 1963 pag. 58.
De kapelaans van het kasteel van Drunen. 1964 pag. 210.

Bogaers, A.

Kuykse Kwasten: kindercarnavalsvereniging van Nieuwkuijk. 1983 pag. 25.

Bokhoven, A. van

Wapen van Grevenbroek. 1954 pag. 160.

Bokhoven, A.J.L. van

Gebruikelijke munten in de 18e eeuw en begrafenisgebruiken in die eeuw. 1953 pag. 36.
Herbergen in de 16e en 17e eeuw te Heusden. 1953 pag. 68.
Een vervloeking over Herpt. 1954 pag. 137.
Overheidsmaatregelen ter bevordering van het inenten tegen pokken. 1956 pag. 142.
Waar zijn de tufstenen gebleven van de voormalige Abdij van Berne? 1957 pag. 68.
De priester Jan van Esch sterft op de voorpoort van het kasteel te Bokhoven. 1957 pag. 87.
Heusden, geschiedkundige varia. 1957 pag. 88.
'Conditien voor den rector ofte schoelmeester tot Heusden'. 1957 pag. 179.
Enkele Bokhovense huizen in de 17e en 18e eeuw. 1958 pag. 52.
Rondleiding door het kasteel van de toenmalige baronie van Bokhoven in het jaar 1624. 1958 pag. 151.
Enkele bezitters van de Camp, genaamd 'het Eygen' te Bokhoven. 1959 pag. 47 en  59.
Dwaalt de historie ten aanzien van de Genderse pastoor Frans van Andel? 1960 pag. 180.
Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Mariëndonck buiten Heusden. 1963 pag. 90.
Uit de historie van Heusden en Vlijmen. 1964 pag. 201.
Sprokkelingen uit Heusden's verleden. 1965 pag. 32.
De Hongerenburcht (Hommelenburcht) te Vlijmen. 1965 pag. 33.
De katholieke familie Buijs te Heusden, en later te Herpt en Oudheusden, enz. 1967 pag. 171 en 200. 1968 pag. 24, 38, 57, 78 en 87.
Het huis 'De kroon' meer dan 100 jaar in het bezit van dezelfde familie. 1972 pag. 140.
Abdij van Berne, moeilijkheden tijdens de afbraak van deszelfs restanten. 1973 pag. 65.
De grote stadsbrand te Heusden van 1572. 1974 pag. 18.
De lotgevallen van de Oudheusdense parochiekerk. 1974 pag. 58.
Het Bokhovense kasteel in het jaar 1672 verwoest. 1974 pag. 145.
Het Herptse schuttersgilde. 1976 pag. 94.
Een gijzeldrama in 1581. 1976 pag. 200.

Bonth, Hein de

Herinneringen van een klarinettist. Harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 109.

Bont, Nico de

Libertus van den Broek. 2000 pag. 15.
Houët, tailleurs en muzikanten. 2000 pag. 108.
De eerste jaren van het Oranje-comité Nieuwkuijk 1935-1939. 2002 pag. 2, 18, 34.
De muzikale familie Houët. Harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 117.
Meester Prinsen uit Haarsteeg als importeur van geiten uit Zwitserland in 1893. 2020 pag. 3.
Een merwaardig gedichtje uit Vlijmen 1718. 2021 pag. 94.

Bosch, M.E. van den

De verloren ringen. 2010 pag. 2.

Bosch, Marinus van den

Burgemeesters van Vlijmen. 1952 pag. 4.
Kloosters in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 175.
Mariënkroon te Heusden. 1962 pag. 114.
Mariëndonk te Elshout. 1962 pag. 121. 1972 pag. 146.
Hop. 1964 pag. 65.
Weerspreuken of boerenregels. 1965 pag. 12, 22, 44, 57, 125, 145, 160, 180, 195 en 210. 1966 pag. 73 en 84.
Uit den goeden ouden tijd. 1965 pag. 25.
Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 27.
Kooiker, een moeilijk ambacht. 1966 pag. 52.
Spotnamen. 1966 pag. 151.
Historische vestingwerken van Heusden. 1966 pag. 182.
Uit de Vlijmense gemeenteraad van 1867. 1967 pag. 64.
Proclamatie van de Leidse studenten te Heusden op 9 november 1905. 1968 pag. 53.
Wegenlegger van 1885, 1968 pag. 126.
Onsenoort. Resolutieboek. 1968 pag. 137.
De reisroute van het Koninklijk paar bij haar bezoek aan de oostelijke Langstraat en Heusden in 1904. 1968 pag. 174.
Het slot te Heesbeen. 1969 pag. 20.
St. Hubertusverering in dekenaat Heusden. 1969 pag. 226.
Onze spelen. 1970 pag. 36.
Geschiedenis van de grenswijzigingsplannen en de verwezelijking. 1970 pag. 89.
Verering van de Heilige Cunera, patrones tegen keel- en veeziekten, te Hedikhuizen. 1970 pag. 98.
De tijd in de folklore. 1971 pag. 5, 18, 33, 105, 121, 137, 169 en 201. 1972 pag. 49, 65, 129 en 161.
Blasiusverering. 1971 pag. 29.
Nieuwkuijk en Onsenoort vóór zestig jaar geleden. 1971 pag. 149.
Mariënkroon te Heusden. 1971 pag. 170.
Waalwijk. 1972 pag. 7.
De tijd in de folklore. 1972 pag. 49, 65, 129 en 161.
Bokhoven, zestig jaar geleden. 1972 pag. 50.
Verering van de Heilige Donatus (patroon tegen onweer) te Haarsteeg en Vlijmen. 1972 pag. 96.
Een overzicht van Heusden rond het jaar 1910. 1972 pag. 99.
Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekenaat Heusden. 1973 pag. 78.
Uit de schepenprotokollen van Heusden. 1973 pag. 133, 166 en 206.
De weekdagen. 1974 pag. 26.
Enkele aspecten uit de staatkundige geschiedenis van de gemeente Hedikhuizen rond het jaar 1875. 1974 pag. 188.
Een overzicht van Engelen in het jaar 1910. 1975 pag. 31.
Een overzicht van Herpt en Berne in het jaar 1910. 1975 pag. 44.
Enkele aanbiedingen uit het jaar 1875. 1975 pag. 74.
Dag en nacht. 1975 pag. 214.
Water en ijsvloed te Heusden in 1861. 1976 pag. 2.
Kapelaans van Nieuwkuijk. 1976 pag. 195.
Het dier bij de weersvoorspellingen. 1976 pag. 213 en 227. 1977 pag. 16 en 85.
De religieuze volksprent. 1977 pag. 38.
Middelen tegen tandpijn. 1978 pag. 101.
Raadgevingen en volksverhalen. 1978 pag. 119.
De hete en droge zomers van 677 tot 1788. 1979 pag. 10.
Dorsen. 1979 pag. 174.
De ouderwetse dorpskermis. 1980 pag. 31.
Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Hedikhuizen. 1980 pag. 221.
De koekoek in het volksgeloof. 1981 pag. 76.
Zon en maan in betrekking tot hun tijd. 1982 pag. 34.
De herberg. 1982 pag. 87.
Voorwaarden der verpachtingen van de tollen op de grintweg over de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden vanaf de stad Heusden tot aan de limieten van Oud-Altena, 1852. 1983 pag. 71.
Herinneringen uit het jaar 1884. 1984 pag. 221.
Ons wegennet in de vorige eeuw. 1986 pag. 83.

Boxtel, René van

Namen van huizen in Heusden. 1999 pag. 170 en 198.
Koffiestroop uit Heusden. 2016 pag. 45 en 83.

Braams, Ir. B.W.

Opmerkingen over Hulten en Brake. 1995 pag. 80.

Brand, Piet van den

Veranderingen op onze boerenbedrijven. 1955 pag. 36 en 49.
Hoe zijn we gevaren? 1986 pag. 209.

Brandt, A. van den

Dodelijk ongeval te Haarsteeg in 1901. 1990 pag. 126 en 164.

Brandt, Bertus van den

Hoe mandenmakers uit de gemeente Vlijmen in de Tweede Wereldoorlog aardappel- en bietenrooiers werden. 2009 pag. 71.

Brandt, L.L. van den

Oprichting van een Haarsteegse roomboterfabriek in 1896. 1992 pag. 161.
Een dochterbedrijf voor brouwerijbenodigdheden. 1992 pag. 163.
Verlenging van de statuten van zuivelfabriek 'Natura' in 1901. 1992 pag. 164.
De laatste kerkenbouwer? 1994 pag. 60.
Het testament van een 15-jarige. 1995 pag. 144.
Verregaande samenwerking tussen Langstraatse molenaars in 1837. 1996 pag. 12.
Overdracht van de Haarsteegse Capelle-goederen in 1885. 1996 pag. 113.
Handboogschutterij 'La Renaissance' te Herpt. 1996 pag. 179.
Verkoop bouwrestanten van de Haarsteegse kerk, 1873. 1996 pag. 191.

Branten, Th.

Scholte, de leider van de afscheiding in het Land van Heusden. 1965 pag. 118, 143, 153, 171, 192 en 197. 1966 pag. 5, 19, 36, 54, 70, 85, 139, 153, 173 en 193. 1967 pag. 12, 19, 45, 50, 75, 161, 177 en 193.

Breugelmans, pastoor

Over Nieuwkuijk in 1880. 1951 pag. 28 en 44.
Museum Heemkundekring Onsenoort. 1951 pag. 35.
Het R.K. kerkgebouw te Vlijmen. 1951 pag. 65, 78 en 86.
De bedevaart naar Bokhoven. 1951 pag. 105.
De heemkundetentoonstelling. 1951 pag. 109.
Engelen. 1952 pag. 4.
Praalgraf Van Immerseel - Montmorency te Bokhoven. 1952 pag. 7, 23, 39, 55 en 74.
Kerken die verdwenen. 1952 pag. 14.
Streekgeschiedenis. 1952 pag. 46 en 80.
Onze lieve vrouw van Aalburg te Heusden en van de garswei te Elshout. 1952 pag. 66.
Bokhoven. 1952 pag. 142.
Het pensionaat te Engelen. 1952 pag. 185. 1953 pag. 7 en 22. 1954 pag. 33 en 49.
Rouw-tafereel, scheepsramp Bokhoven. 1953 pag. 99, 118 en 129.
De Heren van Bokhoven. 1953 pag. 152 en 172.
De dieze bij Engelen. 1954 pag. 20.
Priestergraven in Bokhoven. 1954 pag. 45.
Bokhoven, Zij die verdronken sinds 1711 - 1953. 1954 pag. 117.
Engelen-Den Bosch. 1954 pag. 164.
Over het kerkhof te Bokhoven. 1954 pag. 169.
Over de grafkelder der familie Verheyen. 1954 pag. 193. 1955 pag. 2 en 17.
Uit het memorieboek van 1785. 1955 pag. 135.
Rentmeester Verheyen te Bokhoven. 1955 pag. 145.
Vlijmen - Piet van Ooijen zijn geheugenboek. 1956 pag. 88.
De kosters van Bokhoven. 1957 pag. 36.
Over de waterstand te Bokhoven en omliggende plaatsen. 1957 pag. 73, 91 en 147.
Ouds uit Bokhoven, hoog bezoek. 1958 pag. 6.
Een voetreis in 1736, schetsen over Abdij van Berne, Gansenoyen, Onsenoort en Herpt. 1958 pag. 57 en 67.
Een voetreis rond en in Bokhoven (1883). 1958 pag. 6-67.
De familie Verheyen. 1958 pag. 6-72.
Huizen in Bokhoven 1832. 1958 pag. 54.
Figuur van den Camp, genaemt het Eijge. 1958 pag. 181.
Perceelsnamen te Engelen. 1959 pag. 104.
Perceelsnamen te Bokhoven. 1962 pag. 18.
De Heerlijkheid Bokhoven. 1963 pag. 91en 109.

Broekhoven, A.W.J. van

Duinvormen in de Loonse en Drunense Duinen. 1985 pag. 161.
Flora en fauna van de Loonse en Drunense Duinen. 1986 pag. 44.

Brunklaus, J.W.H.M.

De geschiedenis van Heusden in de Nederlandse taal. 1971 pag. 28.
Reizen van en naar Heusden in 1886. 2015 pag. 184.

Bruns, Jos en Mulder, Eric

Zoetwaterkwallen in de Haarsteegse Wiel. 1998 pag. 74.

Brussel, Marita van

Het geluk van Giersbergen. 2020 pag. 52.

Bruurmijn, A.

Opening van de nieuwe Theodorus J. Rijkenschool te Elshout. 1972 pag. 130.

Bruijnesteijn - Bangert, Margreeth e.a.

Elshoutse Zeedijk, historie en natuur. 2006 pag. 97.

Buitenhuis, H.

Memoires van een Vlijmense politiefunctionaris: Een fietsenmaker, die ook kapper was. 1991 pag. 25.
Abraham. 1991 pag. 40.
Nachtsurveillance op de fiets. 1991 pag. 57.
Dubbel pech. 1991 pag. 67.
Pannekoeken. 1991 pag. 123.
Hermann Jablonski. 1991 pag. 150.
Vogelwet. 1991 pag. 164.
Op vrijersvoeten. 1991 pag. 179.

Buijs, Martien

Gedicht ’t Moske. 2019 pag. 110.

Buren-van den Dungen, A.M. van

Driekoningen. 1995 pag. 183.

Burgt, Antoon van der

De gietijzeren boogbrug op Mariënkroon. 2010 pag. 73.

Buys, J.A.

Uit Drunens parochie-geschiedenis na 1819. 1969 pag. 172.
De broeders van Elshout. 1970 pag. 17.
Pater Jozef van Grevenbroek, abt van de abdij 'Our Lady of Springbank'. 1972 pag. 17 en 55.
Vijf heemkundige tentoonstellingen. 1973 pag. 101.
De Herptse kerk. 1974 pag. 176.
De oude toren te Herpt. 1985 pag. 9.

Buys, pater Gelasius s.o. Cist.

Waarom elzenhout langs de akkers? 1951 pag. 139.

Buytene, Ir. Arie J. van

Schrijfwijze van plaatsnamen vroeger. 1989 pag. 135.
Iets over monumentenzorg in Nederland. 1990 pag. 81.

Bijnen, J. van

Het maken van mattenkloppers. 1992 pag. 27.
Oprichtingsacte van de melkfabriek te Haarsteeg, 6 maart 1896. 1992 pag. 103.
Kroniek van Haarsteeg gedurende een mensenleven. 1992 pag. 108, 122, 137, 154, 168 en 185. 1993 pag. 4, 29, 44, 55, 77, 84, 142, 153 en 186. 1994 pag. 13, 26, 43, 57 en 78. Aanvulling. 1993 pag. 145.
De omgeving van Haarsteeg voor de ruilverkaveling. 1996 pag. 43, 53, 104 en 117.
Tussengevoegde notities uit het kasboek van P. Eekels; "Extreme weersomstandigheden". 1996 pag. 180.
Vervoerskosten van fourage en brandstof in 1813. 1997 pag. 8.
Een steekpartij op Onsenoort in 1749. 1997 pag. 26.
Het zoveelste conflict met Helvoirt over de gemeint, 1802. 1997 pag. 46.
Een herbergruzie op Onsenoort in 1751. 1997 pag. 78.
Reglement en benoeming van Vlijmense klapwakers in 1780. 1998 pag. 111.

Bijnen, Jo van en Lee, Anton van der

De onderwijzersfamilie Festen uit Haarsteeg. 1996 pag. 2.
Adriaan van Wijck, alias 'de smid', de schrik van Vlijmen. 1996 pag. 108 en 129.
De moord op de mulder, een Vlijmens drama zonder kop of staart, anno 1690. 1996 pag. 142 en 182.
Van ruilen komt huilen. 1997 pag. 28.
De molestatie van een Vlijmense klapwaker in 1784. 1998 pag. 178.

[ C ]

Caminada, Drs. I.W.L.A.

Het Waterschap 'De algemene omkading'. 1977 pag. 48.

Camps, Dr. H.P.H.

De stichtingsoorkonden van kapel en kerk van Bokhoven. 1969 pag. 95.

Candido, frater

Kroniek van het fraterhuis te Vlijmen. 1955 pag. 187 en 199.

Casteleijns, Thomas

Iets uit het verleden van de kleermakerij. 1952 pag. 70.

Alexandra Cieraad, Alexandra

Sodomie in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 2021 pag. 226.

Chronist

De broeders van Drunen. 1952 pag. 111.

C.L.

Een wandeling door Hedikhuizen. 2016 pag. 188.

Clasina, Zr.

De zusters van Liefde te Heusden 1857-1955. 1955 pag. 180 en 194.

Cools, Pater Norbertus

Bij het vertrek van pastoor Becx te Nieuwkuijk. 1961 pag. 27.
Twee Concilievaders uit de gemeente Vlijmen. 1963 pag. 33.

Coppens, C.

De klompenmakerij. 1951 pag. 94.
Het edele ambacht van klompenmaker. 1951 pag. 98.

Couwenberg, G.F.

Besoyen. 1972 pag. 10.

Crijns, Ir. A.H.

Het streekverbeteringsplan 'De oostelijke Langstraat'. 1959 pag. 3.

Curvers, G.

Het oud-adelijk geslacht van Heusden, gesproten uit de Graven van het aloude Teisterband en waaraan dankt Heusden het bekende wiel in het wapen? 1952 pag. 150.
 

[ D ]

Dagboekenier

Een middag in het oude Heusden. 2015 pag. 59.

Dal, Bart van

In Memoriam, Jan van Geunsven. 2003 pag. 139.

Dankers, C.

Voorlopige monumentenlijst in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1975 pag. 99.

Dekker, Frans den

Terugblik van een koorzanger uit Engelen. 1985 pag. 31.

Dekker, Nico

Het Kadaster. 2003 pag. 130.

Delft, A.J.A.C. van

De boerencarré. 1966 pag. 17.
Kinderzang en rijm. 1966 pag. 74.
Het dorp Besoyen. 1966 pag. 137.
Nog springlevende folklore. 1968 pag. 54.

Delft, Burg. A. van

Aan de lezers. 1953 pag. 1.

Delft - de Gouw, Mien van

Terugblik op de RK Boerinnenbond Drunen - Elshout. 2010 pag. 34.

Delft, W.J. van

Mijn droom. 2011 pag. 9.
Drunen. 2011 pag. 142.

Devadder, J.

De kloosterstichter uit Elshout, bij de honderdste verjaardag van het overlijden van T.J. Rijken (1797-1871). 1971 pag. 185.
De gebroeders De Vries uit Waalwijk. 1982 pag. 73.

Dingemans, G.L.M.

Een merkwaardige schenking aan de kerk van Onsenoort in 1687. 1997 pag. 14.

Dircksens, Nico

Meliestraat 19, een bijzonder pand in Vlijmen. 2013 pag. 181.
De laatste hoeve (requiem voor een monument) 2014 pag. 201.
De gemeentewapens in ons heemgebied, 2018 pag. 2.
Joodse begraafplaats in Heesbeen, 2018 pag. 93.
Een pand met een bijzondere geschiedenis. 2019 pag. 57.
Een bijzondere lezenaar. 2019 pag. 103.
Oorlogsjaren/oorlogsverhalen/Piet Elshout. 2019 pag. 121.
Heusden de onneembare vesting. 2021 pag. 15.
Masemunde. 2021 pag. 173.
Een bijzondere grafsteen in de Catharijnekerk in de vesting Heusden. 2021 pag. 190.

Dircksens, Nico en Kivits, Marja

Rommelerei, 2018 pag. 23.

Droste, Coenraet

De ramp van Heusden. 1954 pag. 5.

Drunen, B. en W. van

Onderwijsnota 1966 - Drunen. 1967 pag. 185. 195. 1968 pag. 30.

Drijvers, P.

Boerderij Fellenoord te Drunen. 1968 pag. 4.

Dungen, C.J.M. van den

De konijnenberg (konijnsberg) anno 1920. 1984 pag. 214. 1990 pag. 41.
Traktement of zondagscent. 1985 pag. 17.
Vogeltjesplaag. 1986 pag. 1.
Aanvullingen en correcties op 'Historie van Vlijmen'. 1986 pag. 32.
De boerderij van de kinderen Van Falier, Wolput 29 rond 1920. 1986 pag. 39.
Bakker 'de sik' op den Akker. 1986 pag. 65.
De gouden bruiloft van Hadje Dekkers op de Wolput. 1986 pag. 66.
Het gemeentehuis van Vlijmen, anno 1920. 1986 pag. 81.
Kiske den Diepen en Drika Aarts. 1986 pag. 111.
De rietdekker, anno 1920. 1986 pag. 113.
De jaarwisseling. 1987 pag. 2.
Van Buul's touwslagerijen. 1987 pag. 55.
Op bedevaart naar Bokhoven, anno 1920. 1987 pag. 162.
De jaarlijkse feestdag van de St. Catharina Schuts te Vlijmen anno 1920. 1987 pag. 171.
De wagenmakerij van Gert van Stokkum te Vlijmen. 1987 pag. 188.
Toveren, anno 1920. 1988 pag. 11.
Kleermakers. 1988 pag. 15.
Het marktveld in Vlijmen anno 1920. 1988 pag. 42.
Jaonuske van Vught. 1988 pag. 134.
Uithallen van koeien in Vlijmen. 1988 pag. 150.
Beukennootjes rapen en tiend betalen. 1988 pag. 168.
Huisslachting. 1989 pag. 4.
Koeien hoeden ('koei huujen'). 1989 pag. 57.
Jan van der Vlist, dansleraar anno 1920. 1989 pag. 70.
Goederenvervoer anno 1920. 1989 pag. 180.
Bedevaart naar Elshout anno 1920. 1990 pag. 78.
De klompenmakerij van Driekske van de Pol. 1990 pag. 94.
Zouaven uit Vlijmen en omstreken. 1990 pag. 129.
Wat mijn moeder vertelde. 1990 pag. 151.
Zingen op de feestdagen. 1991 pag. 17.
Mijn bakkerstijd. 1991 pag. 45.
Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. 1991 pag. 66.
De portierswoning van Onsenoort. 1991 pag. 149.
Bij het overlijden, anno 1920. 1991 pag. 181.
Rond de geboorte, anno 1920. 1991 pag. 194.
De zondagsviering in Vlijmen anno 1920. 1992 pag. 36.
Des levens loop. 1992 pag. 47.
Het betonwarenbedrijf van Frans van Bokhoven te Vlijmen. 1992 pag. 67.
Een soort hopeest (De eigenaar van dit schuurtje noemde het 'De Boet'). 1992 pag. 82.
Kevers in het teenhout. 1992 pag. 106.
Mijn kinderjaren in Vlijmen, 1915-1930. 1996 pag. 56. 1997 pag. 10.

Durant, Frank

De Engelsche ziekte rond de bevrijding. 2019 pag. 132.

Dijck, L.G. van

Van Dijck, fragment genealogie te Waalwijk. 1965 pag. 211.
Tolprivileges voor Wijk in het land van Heusden. 1967 pag. 37.
Een moordzaak te Waalwijk, 1469-1473. 1971 pag. 30.

Dijkstra, W.

Het ontstaan van de Wiel te Heusden. 1977 pag. 113.
Duikactiviteiten in de Koppelwiel. 1979 pag. 20.
De stadspoorten van Heusden. 1979 pag. 33.
Een onthoofding in Heusden in het jaar 1567. 1979 pag. 134.
Carnaval in Heusden. 1983 pag. 24.
Verk(r)eerd. 1988 pag. 191.
Romeinen, de stand van het archeologisch onderzoek in het Bovenland van Heusden. 1989 pag. 27 en 45.
Gisbertus Voetius Heusdanum, 1589 - 1676. 1989 pag. 33.
Ontwikkeling van de vesting Heusden. 1992 pag. 1.
Snuffelen in Van der Aa. 1999 pag. 27.
Een merkwaardig 'Heusdens boek'. 1999 pag. 43.
De stadhuizen van Heusden. 1999 pag. 101.

Dijkstra, Wil en Aalst, Tom van der

'Voor God, Koningin en Vaderland'. 1995 pag. 49.
Het St. Blasiusgilde van Heusden. 1995 pag. 50.
Het Catharinagilde te Herpt. 1995 pag. 53.
Het St. Jorisgilde van Heusden. 1995 pag. 57.
Het gilde Sint-Joris te Heesbeen. 1995 pag. 63.
 

[ E ]

Edelgarda, zuster

Wijkzuster in Drunen en Elshout. 1997 pag. 31.

Eekels, Adriaan

De watersnood te Haarsteeg in 1799. 1951 pag. 89.

Een abonnee

Enkele kanttekeningen bij het laatste nummer van de 25e jaargang. 1975 pag. 221.

Eilardus, P. O.F.M. Cap.

Mariënkroon. 1954 pag. 96.
Onsenoort. 1993 pag. 171.

Elshout, P.J.

Bevrijdingsgeschiedenis Drunen en Elshout. 1955 pag. 67.
Bevrijding van Drunen en Elshout in 1944. 1984 pag. 155.

Emans, Peter

Voorwoord bij het 175-jarig bestaan van harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 97.

Engelen, A. van

Bodemonderzoek. 1951 pag. 11.
De oude Vlijmense hopteelt. 1951 pag. 21, 58 en 74.
Over dialect gesproken. 1951 pag. 38.
Opgravingen. 1951 pag. 75.
Resten van folklore. 1954 pag. 109, 125, 138 en 147.
Had Vlijmen vroeger een haven? 1955 pag. 5 en 21.
Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Godefridus van Hoorn. 1955 pag. 15.
Heusdense haven. 1956 pag. 82.
De Overlaten in ons gewest. 1956 pag. 99.
De Vlijmense en Baardwijkse Overlaten. 1956 pag. 117 en 134.
Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 161. 1986 pag. 78.
Het geslacht 'Van Engelen'. 1957 pag. 122.
Verdwenen kinderspelen. 1957 pag. 169. 1958 pag. 22, 43 en 75.
De dijkdoorbraak te Nieuwkuijk in 1880. 1958 pag. 122, 133, 170 en 173. 1959 pag. 24, 56, 71, 85 en 118. 1960 pag. 21, 38, 87,141 en 161. 1961 pag. 17, 97 en 129.
De trouwring. 1963 pag. 54.
Een praatje over onze spreektaal. 1963 pag. 81, 101, 113 en 149. 1966 pag. 148. 1972 pag. 136.
Uit Haarsteeg's verleden. 1964 pag. 3.
Memoires van een oud inwoner van Haarsteeg. 1964 pag. 219.
Het sas te Hedikhuizen. 1965 pag. 36.
Nogmaals de Hongerenburg te Vlijmen. 1965 pag. 125.
Het kinderrijm. 1965 pag. 181.
Nogmaals 'Het gemeintje' verdwenen moeras. 1972 pag. 76.
Ken uw dialect. 1972 pag. 137, 155. 1973 pag. 140. 1976 pag. 14. 1983 pag. 159 en 182.
Richtpaden te Haarsteeg. 1972 pag. 172.
Uithof in de Hoeven te Haarsteeg van het Cisterciënzerklooster Mariëndonk teElshout in de vijftiende eeuw. 1972 pag. 172.
Dialect. 1976 pag. 58 en 95.
Iets over de benoemingen van maat, gewicht, enz... 1978 pag. 48 en 84.
Een praatje over het dorp Hedikhuizen. 1982 pag. 71.
Een en ander over onze onvolprezen nieuwe Wiel te Haarsteeg. 1982 pag. 12-183. 1986 pag. 17.
't Oonweer. 1984 pag. 43.
Handboogschutterij 'Claudius Civilis' te Haarsteeg. 1985 pag. 11.
'Den Brats' en de annexatie van Haarsteeg. 1985 pag. 53.
Een en ander over de Konijnsberg en de Drunense Duinen. 1986 pag. 100.
Tot waar zijn wij gekomen? 1987 pag. 107.
Komieken van het oude Haarsteeg. 1987 pag. 166. 1988 pag. 169.
Vogels van ons heem. 1987 pag. 182. 1988 pag. 152 en 186.
Het Engelermeer, zijn ontstaan en doelstelling voor de toekomst. 1988 pag. 17.
Kanttekeningen omtrent het Drunens kasteel. 1988 pag. 33.
Zonnekus. 1989 pag. 54.
Herfst of levensavond. 1989 pag. 170.

Engelen, Dom Adr. van

De meesters Jan en Willem Hoerken, klokkengieters. 1955 pag. 28.

Engelen, Henk van

De bevrijding van Haarsteeg. 1994 pag. 184.
Haarsteegse herinneringen aan de luchtoorlog. 1995 pag. 37.

Engelen, Jan van

Ik prebeerde aaltij haontje de vurste te zen, Wies de Wit uit Drunen verhaalt over zijn lagere schooltijd. 1999 pag. 123.

Engelen, J.L.M. van

Ruim een kwart eeuw Dwergonië. 1983 pag. 18.

Engelen, L. van

Over dorpsfiguren gesproken. 2004 pag. 42. Rectificatie. 2004 pag. 107.

Esch, Chantal van

Het leven van Gert van Esch, 1896-1924: een tijdsbeeld. 1994 pag. 23, 38, 49 en 73.

Essink, H.B.M.

De oudste Drunense molenaars; de straat 'de scheet' in Drunen. 1955 pag. 111.
Enige gegevens over het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Drunen en de kosterij aldaar. 1955 pag. 119.
Enige bijzonderheden betreffende de Drunense schepenakten, alsmede een opgave van enkele Drunense toponiemen. 1955 pag. 151.
Imigratie van Drunense smeden naar Den Bosch in de 16e eeuw. 1955 pag. 177.
Bossche poorters. 1956 pag. 30.
Het 'baasmaken' van de langstlevende inDrunen en Nieuwkuijk en het Bosscherecht van vruchtgebruik. 1956 pag. 97.
Voor- en roepnamen. 1956 pag. 158 en 165.
Vuurkruid, wrangwortel en Helleborus Viridis. 1956 pag. 168.
Een opgave van enkele toponiemen uithet Land van Heusden. 1956 pag. 169.
Een korte schets van de toestand van het dorp Drunen in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog. 1957 pag. 63.
Een laat-middeleeuwse Heiligenkalender van de parochie van Sint Clemens te Baardwijk. 1957 pag. 153.
Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van Engelen. 1959 pag. 43.
Een ongelukkig debuut. 1959 pag. 128.
Enige gegevens over het Waterschap 'De Bossche sloot'. 1959 pag. 139.
De Bossche stadsarchivaris Doctor Pirenne. 1959 pag. 176.
Bokhoven, Den Elshout, Hedikhuizen en Vlijmen, Limburgers tegen wil en dank. 1959 pag. 185.
Enkele grepen uit de geschiedenis van Baardwijk. 1963 pag. 145.
Relatie tussen Cuyk en Nieuwkuijk. 1964 pag. 205.
Heeft er in de middeleeuwen al een Ambrosiusgilde bestaan. 1964 pag. 220.
Een proeve tot een kwartierstaat van J.A.J. van Heijst, burgemeester van Baardwijk. 1965 pag. 45.
De Malingrez-kwartieren van de Graafse wijnkoper Rudolf Walter. 1966 pag. 66.
Enige bijzonderheden betreffende het goed Ten Hautert onder Vlijmen. 1968 pag. 140.
Jan van Cuijk niet betrokken bij de moord op Floris V. 1969 pag. 79.
Een stamreeks Loeff en de verwantschap tussen Minister Jan Loeff, Sjef Loeff en Maria van Heijst. 1971 pag. 38.
Onsenoort. 1971 pag. 108.
Werden Antony Loeff en zijn nazaten door Keizer Karel V in de adelstand verheven? 1971 pag. 128.

Everdingen, C.H. van

De Ned. Hervormde kerk te Heesbeen. 1962 pag. 156.
De bruiloft van mijn zus Lied. 2019 pag. 51.

Everdingen, G.F.N. van

Een examen te Heusden in 1829. 1987 pag. 17.
 

[ F ]

Fitters, Kees

De molen van Elshout. 1983 pag. 7.

Folter, M. de

Van kerstboom tot Driekoningen. 2005 pag. 203.
Een eierleggende paashaas. 2007 pag. 62.
Een eierleggende Paashaas? 2020 pag. 45.

Foto- en filmwerkgroep

Foto van de maand. 2016 pag. 16, 32, 48, 84, 100, 192 en 208.
Foto van de maand. 2017 pag. 16, 32, 48, 72, 88, 112, 196, 212 en 228.

Frenken, A. pr.

Een cijnslijst van de pastorie van Baardwijk. 1960 pag. 24, 42, 92 en 110.
Nog een oude kalender der St-Clemenskerk te Baardwijk. 1961 pag. 2 en 46.
De kosteraanstellingen te Baardwijk. 1961 pag. 68.

Fritzsche, J.Chr.

Samenvatting van de artikelenreeks „Kerk-zijn". 1973 pag. 190.

Frijns, Donatus Pater

De jager van Welterzande. 1996 pag. 133.
 

[ G ]

G.A.B.

Pendeldienst in de oostelijke Langstraat. 1961 pag. 114.

Ganck, P. Roger de

Jan Troch, monnik der Duinen 1551-1612, prior over de verenigde kloosters Mariënkroon en Mariëndonk van 1600-1612. 1962 pag. 128, 158, 173 en 187. 1963 pag. 30, 36, 60, 83, 125, 140 en 156. 1964 pag. 10.

Geerts, Bertie

Een veldwachter te Engelen. 1992 pag. 118.
Wijsheden, opgetekend door veldwachter Geerts uit Engelen. 1992 pag. 160.
Procesverbaal: De ramp met de marktschuit van Bokhoven op 17 november 1837. 1998 pag. 14.
Engelen in het jaar 1826. 1998 pag. 45.
Poging tot inbraak. 1998 pag. 142.
Door het ijs gevallen. 1999 pag. 2, 17 en 33.
Er staat een paard in de gang. 2000 pag. 17.
Hulpverlening. 2000 pag. 90.
De novemberstorm van 1836. 2000 pag. 123.
Behekst of besekst. 2001 pag. 95.
Repertorium met Gansen Trou 1951-2000. Aparte uitgave genummerd pagina 1-116.
Mijmeren over vroeger. 2002 pag. 27.
Onruststoker. 2002 pag. 61.
Stoelendans. 2002 pag. 143.
Ongeluk met een veerpont. 2003 pag. 46.
Mishandeling. 2003 pag. 143.
Averij. 2003 pag. 174.
Verdronken kind. 2004 pag. 105.
Deserteur. 2004 pag. 191.
Berichten betreffende onze streek over het jaar 1900. 2004 pag. 203.
Berichten uit onze streek uit 1900 Noordbrabander (Brabants Dagblad). 2005 pag. 29 en 175. 2006 pag. 11, 43, 5-60.
Waar zijn mijn schoenen. 2006 pag. 31.
Toogongeluk. 2005 pag. 191.
Berichten uit de Noord Brabander. 2009 pag. 45.

Geerts, Joni

Kerstgedachten. 2003 pag. 177. 2004 pag. 193. 2005 pag. 193,2006 pag. 177,2007 pag. 189.

Gelder, H.C.A. van

Een noodkreet voor het behoud van de Loonse en Drunense Duinen. 1983 pag. 39.

Genabeek, Ronald van, Opzeeland, Bert van

Blues in de Marshes, sluisje in het Vlijmens Ven. 2017 pag. 99.

Gerlach, P. O.F.M. Cap.

P. Jacobus van St. Truiden O.F.M. Cap. Deken van Heusden. 1953 pag. 145.
Pater Benedictus van Drunen † 23 januari 1721. 1953 pag. 150.
Pater Albertus van Drunen. O.F.M. Cap. † 29 juni 1900. 1953 pag. 167. 1954 pag. 30, 52, 101, 113, 145 en 180. 1955 pag. 42.
Nieuwkuijkse Capucijnen: pater Felix van Hoorn. 1955 pag. 179.
Nieuwkuijkse Capucijnen: broeder Ladislaus van Bladel. 1957 pag. 7.
Broeder Linus Wilgers uit Nieuwkuijk O.F.M. Cap. †1905. 1956 pag. 39.
Broeder Isidorus Smulders. 1958 pag. 6-65.
Sint Ontcommer vereerd te Baardwijk en 's-Hertogenbosch. 1966 pag. 169.
Waarom werd Jheronimus van Aken, alias Bosch, 'Hieronymus' genoemd. 1967 pag. 156.
Langstraatse capucijnen. 1969 pag. 209 en 227.
Bossche beeldhouwers, waaronder de grootste, Hendrik van der Geld uitElshout. 1970 pag. 165.
De doornenkroning en bespotting van Christus. 1971 pag. 19.
De kruisdraging van Christus te Oosterhout. 1971 pag. 106.
Jeroen Bosch, de 'onbekende'. 1971 pag. 174.
De Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus, Cisterciënser van Mariëndonk te Elshout. 1971 pag. 211.
Thomas a Kempis. 1972 pag. 20.
'Als ge in de spiegel kijkt...staat de duivel achter je'. 1974 pag. 49.
Een drieluik van Jeroen Bosch. 1975 pag. 88.
Kunstschatten in de oude St. Jan in Den Bosch. 1975 pag. 200.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Joannes Geboorte te Nieuwkuijk. 1976 pag. 166.
Kroniekschrijvers van Den Bosch: 1978 pag. 34.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen. 1978 pag. 156.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie Heusden. 1981 pag. 49.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie Vlijmen. 1982 pag. 136.
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Lambertus te Drunen. 1983 pag. 1.

Goedhart, Piet

Dit is in Vlymen. 2004 pag. 171.

Gonzaque, zuster Aloyse de

Zusters van J.M.J. uit Vlijmen afkomstig. 1981 pag. 150.

Goossens, J.P.H.

Het voormalig schuttersgilde van St. Anna te Nieuwkuijk. 1951 pag. 6.
De haven van Haarsteeg. 1962 pag. 106.

Goossens, Th. past. em.

De bijkerk van Drunen te Nieuwkuijk. 1952 pag. 37.
Drunen, onze parochie en onze parochiekerk. 1964 pag. 216.
Drunen, onze pastoors. 1964 pag. 237.
Uit het dagboek van pastoor Beerenbroek, van de historie in en omtrent Drunen in de jaren 1793-1796. 1965 pag. 63, 128 en 161. 1966 pag. 11, 29, 45 en 61.

Gouw, Arn. de

Het oudste wapen van Drunen. 1957 pag. 149.

Gouw, C. de

Genealogie De Gouw. 1965 pag. 15.
Dertig jaar heemkundekring Onsenoort. 1973 pag. 84.

Graaff, A.L. de

Het raadhuis van Vlijmen 100 jaar (1871-1971). 1971 pag. 202.
Erfrenten te Vlijmen. 1972 pag. 24 en 86.
Plan der vreugde bedrijven op den 19 mei 1798 te Nieuwkuijk. 1972 pag. 71.
De willekeuren van Vlijmen. 1972 pag. 163. 1973 pag. 50. 1974 pag. 62, 111, 131 en 190.
Johan Hendrik Peter, alias den sokkensnijder, oude-kleerkoper en hospes in 'Den Engel'. 1973 pag. 67.
De schepenbank van Vlijmen. 1973 pag. 122.
Banpaal of grenspaal anno 1785 te Vlijmen. 1974 pag. 100.
Methode van Banck spannen tot Nieuwcuyk. 1975 pag. 206.
Het reglement voor de Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1976 pag. 169.
De Baardwijkse Overlaat. 1977 pag. 11.
Een inwoner van Nieuwkuijk te Geel verpleegd. 1977 pag. 81.
Een mini-Onze Vader. 1978 pag. 22.
Het kasteel van Hedikhuizen. 1978 pag. 65.
Voorlopig verslag van het archeologisch onderwater-onderzoek van de 'Komwiel' te Haarsteeg. 1978 pag. 69.
De kledij van een willekeurig manspersoon uit 1702. 1978 pag. 171.
De inboedel van het kasteel Onsenoort in 1672. 1979 pag. 80.
Het gemeentewapen van Vlijmen. 1979 pag. 97.
De archivaris en zijn werk. 1979 pag. 157.
Een 18e eeuwse vermaning. 1985 pag. 128.
Het raadhuis van Nieuwkuijk. 1988 pag. 57.

Greunsven, J.G.C.

Voorwoord (Gemeentehuizen). 1988 pag. 49.

Griendt, J. van de

De bevolkingscijfers van de stad Heusden. 1960 pag. 113 en 135.

Griendt, J.G.G.P. van de

Uit de parochiegeschiedenis van Oudheusden. Een missiepost van de Jezuïten, 1658-1164. 1985 pag. 93.
Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden. 1989 pag. 85. 1990 pag. 139.
Over priesters, pastoors, kanunniken en kloosterlingen in het oude Land van Heusden. 1990 pag. 165. 1991 pag. 173. 1992 pag. 42, 53, 74 en 98.
Ja, familieleden zullen vijanden worden. 1990 pag. 173.
Archiefstukken uit onze streek in het Rijksarchief te Maastricht. 1992 pag. 30.

Groot, Toon

De Koningsschalen van de Vlijmense Gilden. 2003 pag. 59.
Een fraai geschenk van een bijzondere hoofdman. 2004 pag. 8.
Ridder te paard. 2004 pag. 155.
'Het vijfde rad' van groep-lopen tot reisgezelschap. 2006 pag. 18.
Van Herpt al 60 jaar in Drunens centrum. 2008 pag. 206.
Schietterrein in de 'Rooie hoek' verleden tijd. 2011 pag. 2.
Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961-2011. 2011 pag. 97.
De bakkerij en kruidenierswinkel van Bertus en Jaan Verhoeven. 2013 pag. 25.
Elshout aan een ramp ontsnapt. 2013 pag. 42.
60 Jaar carnaval in Elshout, 2018 pag. 260.
ESC de voorloper van SC Elshout. 2021 pag. 178.

Groot, Toon en Herpt, M.L. van

Wandelen door de oude gemeente Oudheusden en Elshout. 2006 pag. 5-50.

Grunsven, Ton van

Mediteren in hout. 1984 pag. 141.

Grüben, R.J.W.M.

Over de loop van de Maas tussen Hedikhuizen en Bokhoven. 1988 pag. 128.
De bouwgeschiedenis van Wittebroodstraat 7 te Heusden. 1990 pag. 118.
 

[ H ]

Halbertsma, Drs. H.

Oudheidkundig bodemonderzoek te Herpt. 1952 pag. 163. 1999 pag. 146.

Halder, Dorine van

Het mandenbedrijf. 1973 pag. 3.

Halder, Frans van

Waarom de Kaaiweg Mr. Prinsenstraat werd. 2020 pag. 27.

Halder, J. van

De mandenmakerij. 1952 pag. 118.

Hamoen, Ds. G.

De eerste predikant van Baardwijk. 1972 pag. 79.
De Heer van Baardwijk en Wijk. 1972 pag. 150.
Een grafkelder voor pastoors in de hervormde kerk van Heusden. 1973 pag. 7.
Nogmaals: Het ontstaan van het Wiel te Heusden. 1978 pag. 10.
De classicale indeling van de Hervormde gemeente in het Land van Heusden. 1980 pag. 3.
Nogmaals de relikwieën van de martelaren van Gorcum. 1983 pag. 164.
Het begin van de reformatie in Engelen. 1987 pag. 134.
Arnoldus van Laeckervelt, de eerste en laatste predikant van Oudheusden (1671-1676). 1989 pag. 1.

Handgraaf, J.P.N.

Van Hanegraaf naar Handgraaf, de geschiedenis van een naam. 1999 pag. 97.

Handgraaf, Jan

Een mandenmakerslied. 2002 pag. 171.

Hannes

Het kasteel in de mortel (gedicht). 1998 pag. 7.

Hansen, W.A.J.

Het nieuwe raadhuis te Heusden. 1956 pag. 50.

Hart, Caroline de

Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. 2012 pag. 150.

Hart, J. de

De schoenmakerij rond 1900. 1952 pag. 86.

Hart - Timmermans, Jo de

Het gastmaal der kinderen. 2012 pag. 104.

Hartjes, Ad

Foto van de maand, 2018 pag. 16, 32, 48, 96, 112, 224, 252, 268.
Stoney schuiven aan de Bossche sloot. 2019 pag. 105.

Hartjes, Ad en Beaard, Bart

Van Herpt te Herpt. 2016 pag. 209.

Hartman, Piet

Nico Buijs 31 jan. 1924 - 21 nov. 2012. 2013 pag. 38.
Bijzonder beesten Arnoud van Drunen. 2019 pag. 7.

Hartman, Wim en Opzeeland, Bert van

Dassenschedel uit de slotgracht van kasteel Onsenoort; een bijzondere vondst. 2014 pag. 194.

HBT

Een klepperman. 2019 pag. 95.

Heemkundekring Onsenoort en Stichting Honsoirde

In memoriam pater Laurentius Vermeer. 2006 pag. 14.

Heersche, Ad

Behoud van cultureel Frans erfgoed. 2009 pag. 50.

Heeswijk, Gerrit van

Een blik in het leven van Jan van Heeswijk, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Baardwijk van 1842-1860. 1986 pag. 9.

Heimeriks - van Dinther, A.

Uit het memorieboek van pastoor Serrarens te Engelen, 1940. 1986 pag. 72.
De St. Lambertuskerk te Engelen in juli 1587 verwoest. 1987 pag. 129.
Oud nieuws: krantenberichten uit de vorige eeuw. 1990 pag. 128, 144, 160 en 175. 1991 pag. 48 en 64.
Oud nieuws: De opening van de inundatiesluis bij fort Crèvecoeur, 1861. 1991 pag. 183.

Helvoort, Bart van

Nieuwkuijk in 1810 roomser dan de pastoor. 2016 pag. 10.
Herman van den Brand uit Nieuwkuijk,soldaat van Napoleon. 1989 pag. 184.
Het eind van de pijp (Het eendenkooibedrijf in de oostelijke Langstraat). 1998 pag. 1, 17, 33, 49, 65, 81 en 97. Errata 1998 pag. 44.
Brabanders marcheren onder Napoleon. 2020 pag. 43.

Helvoort, Ed van

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 43.
Nogmaals de Hongerenburgt. 1952 pag. 95.
De grote brand van Vlijmen in 1746. 1952 pag. 159.
Enige schenkingen aan de kerk en de Tafel der armen te Vlijmen. 1953 pag. 97.
Had Vlijmen vroeger een haven? 1954 pag. 197.
Enkele gegevens over het geslacht Van Helvoort. 1961 pag. 105.
Uit Vlijmen's verleden. 1963 pag. 122.
Verklaring van de namen Ekelaar, Borre en Priemsteeg. 1963 pag. 153.
Bewoners van de Hongerenburcht te Vlijmen. 1965 pag. 13.
Een gedicht van Jacob Cats. 1966 pag. 164.
Korte aantekeningen over Vlijmen. 1969 pag. 69.

Helvoort, H.J.C.M. van

Bij ons in 'De Melie' 65 jaar geleden.(Vlijmen). 1983 pag. 162.

Helvoort, Huub van

Een familie Van Helvoort in Vlijmen. 1999 pag. 70.

Helvoort, J. van

Het eendenkooibedrijf van vroeger tot heden. 1951 pag. 121 en 135.
De visserij in Vlijmen. 1959 pag. 110.

Hendriks, Drs. J.

Romeinen in het Benedenland van Heusden. 1993 pag. 7 en 191.
Hoe oud is Herpt? 1994 pag. 97.

Hens, H.

Grafsteen te Herpt. 1953 pag. 142.
Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat (17e en 18e eeuw). 1961 pag. 71 en 82.

Hensen, H.M.

Schoenmaker blijf bij je leest. 1980 pag. 33.

Herk, Ph. T. van

Waterrampen uit een familieregister. 1972 pag. 77.

Herpt, Adrianus (Jos) van

Belevenissen uit de oorlog door een inwoner van Elshout weergegeven. 2015 pag. 169.

Herpt, Christ. A.J. van

Aan de redactie van Met Gansen Trou. 1956 pag. 150.
Uit eigen ervaring. 1959 pag. 33.
De familie Verhoeven. 1974 pag. 97, 134, 144, 148 en 193. 1975 pag. 3, 17, 41, 60, 77 en 93.
Vijftig jaar bestaan van de R.K. kerk te Herpt (1924-1974). 1974 pag. 161.
Pastoor Roothans te Herpt. 1974 pag. 180.
Kerkmeesters, priesters en religieuzen uit Herpt. 1974 pag. 181.
Perceelsnamen in de voormalige gemeente Herpt en Berne c.a. 1976 pag. 21.

Herpt, M. van

Veldnamen te Elshout. 1962 pag. 7. 1963 pag. 66.

Herpt, M.L. van en Groot, Toon

Wandelen door de oude gemeente Oudheusden en Elshout. 2006 pag. 5-50.

Heuvel, A. van den

De doodslag op Willem Oerlemans te Nieuwkuijk. 1958 pag. 78, 102 en 117.
Vergunning om een huis te bouwen omstreeks 1700. 1959 pag. 75.

Heuvel, Francien van den

Fellenoordtocht Drunen al meer dan 50 jaar een begrip. 2020 pag. 217.

Heijden, H. van der

Jeugdherinneringen uit de vorige eeuw. 1985 pag. 26.

Heijden, L. v.d.

Een stel Vlijmense messetrekkers... (verslag van de rechtszaak, veroordeling en bestraffing van de gebroeders De Wijs uit Vlijmen, anno 1721). 1993 pag. 19.

Heijden, Peter-Jan van der

Een minnelijke schikking in Engelen tussen de katholieken en hervormde inwoners in het jaar 1798. 1973 pag. 52.
De voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 161.
Engelen. 1977 pag. 170.

Heijden, Ton van der

De gruwelijke moordenaar van Heusden. 2004 pag. 25.

Heyden, René van der

Reconstructie van een jong paleolitische steker uit de Drunense Duinen. 1977 pag. 100.
Nogmaals: 'Een vondstgroep uit het Jong-Paleolithicum'. 1989 pag. 178.
Twee sites, waaronder een 'stekerwerkplaats' in de Drunense Duinen. 1990 pag. 187.

Heyden, W.P. van der

Een nieuwe woonwijk tussen Vlijmen en Nieuwkuijk. 1961 pag. 163.

Heijman, Dr. H.Th.

Daniël van Gendt. 1953 pag. 178.
De keuze van Otto van Boetzelaer tot Abt-Coadjutor van Berne. 1956 pag. 83 en 108.
Een abt van Berne in het hof van Holland. 1960 pag. 91.
De abdij van Berne en het land van Heusden. 1963 pag. 76.

Hoefnagel, Mr. J.H.W.A.

Ruilverkaveling en gemeente. 1959 pag. 10.
De Vliedberg. 1961 pag. 166.

Hoekx, Mr. J.A.M.

Het parochie-archief van Bokhoven. 1969 pag. 104.

Hoevenaars, W. o. Praem.

Berna ut Lucerna. 1959 pag. 49, 65, 97, 134, 145 en 161. 1960 pag. 17, 33, 81, 97 en 164.

Honcoop, A.C.L.E.M.

Fragment-genealogie Somers, Hedikhuizen. 1995 pag. 45.

Honcoop, A.J.J.

Andries Honcoop (1832-1907) en de tiendkwestie in Vlijmen. 1988 pag. 153.
Keuren van den Hoogen Maasdijk van de Stad en Landen van Heusden voor en over den jaaren 1774. 1992 pag. 89.
Een nieuwjaarswens voor Johanna Clasina Honcoop, 1855. 1994 pag. 3.

Honcoop, J.

Beëdiging van een Vlijmense burgemeester in 1726. 1985 pag. 144.
Een scheldpartij te Vlijmen in 1754. 1986 pag. 14 en 55.
Een omstreden chirurgijnbenoeming te Vlijmen in 1730 en 1734. 1986 pag. 86.
Eed van de Vlijmense schaarmeesters in 1727. 1986 pag. 110.
Touwtrekkerij rond de benoeming van kerk- en armmeesters in Vlijmen (1730-1736). 1986 pag. 122.
Een betalingsopdracht uit Vlijmen in 1738. 1993 pag. 47.
Eed van de Vlijmense burgemeesters in 1734. 1993 pag. 58.
De doopmuts van de familie Honcoop. 1993 pag. 81.
De familie Pannekoek en het repareren van Vlijmense huizen in de 18e eeuw. 1994 pag. 28.
Wie woonden er in Vlijmen in 1753. 1994 pag. 52 en 76.
Wie woonden er in Nieuwkuijk en Onsenoort in 1753. 1994 pag. 106.
Wie woonden er in Haarsteeg in 1753. 1994 pag. 108.
Ingelanden van Vlijmen in 1753, elders woonachtig. 1994 pag. 130.
Een gerechtelijke gijzeling te Heusden, 1728. 1994 pag. 140.
Over het gebruik van inhoudsmaten in Vlijmen in 1772. 1994 pag. 178.
Het incasseren van dorps- en dijklastente Vlijmen in 1737. 1996 pag. 46.
Vlijmense schepenen als deurwaarder. 1997 pag. 15.

Hoppenbrouwers, Frans

De eik (gedicht). 1995 pag. 79.
Abdij (gedicht). 1996 pag. 149.

Hoppenbrouwers, P.

De sociale structuur in de dorpen van het Land van Heusden rond 1375. 1984 pag. 36.

Hopstaken, Gerardus, abt s.o. Cist.

Van besloten gemeenschap tot open huis. 1979 pag. 90.
Voorwoord 100 jaar Cisterciënzers op Onsenoort. 2004 pag. 49.

Hornman, C.

Petrus Johannes van den Broek. 1961 pag. 68.
Aantekeningen over Nieuwkuijk. 1970 pag. 141.
Aantekeningen in verband met de watersnood in 1880. 1971 pag. 140.
Geschiedenis van de parochie Baardwijk. 1972 pag. 34.
De kerkgebouwen in Baardwijk in de loop der eeuwen. 1972 pag. 113.
De oudste kerk van Baardwijk. 1975 pag. 198. 1976 pag. 44.
Nederlands Hervormde Kerk in Waalwijk. 1975 pag. 210.
Een notitie uit het gemeentearchief van Baardwijk. 1976 pag. 8.
De oude toren van Baardwijk. 1976 pag. 130.
Nieuwkuijk en Onsenoort. 1976 pag. 145.
De brand van de kerk te Nieuwkuijk in 1944. 1976 pag. 197.
Een pontveer in De Langstraat. 1978 pag. 111.
Wolven in Giersbergen en omgeving in de 18e eeuw. 1979 pag. 17.
Een onbekende afbeelding van de grote kerk van Baardwijk. 1979 pag. 38.
De familie Leemans te Baardwijk omstreeks1800. 1979 pag. 50.
Een doodernstige, vermakelijke geschiedenis. 1979 pag. 55.
Het begin van Mariënkroon. 1979 pag. 65.
Een vergeten figuur: het priorke. 1979 pag. 76.
Ds. Abraham Leemans, predikant te Engelen en Baardwijk. 1979 pag. 104.
De Warande te Vlijmen. 1979 pag. 162.
De cursus oud-schrift. 1979 pag. 172.
Joannes Martinus Alphonsus Smolders, pastoor te Nieuwkuijk. 1979 pag. 184.
Afscheidslied. 1979 pag. 185.
De priesters in het Land van Heusden van 1730 tot 1795. 1980 pag. 49, 68, 81 en 97.
De sociale aspecten van de watersnood in 1880 te Nieuwkuijk-Vlijmen. 1980 pag. 164.
Een verslag van een ooggetuige van de watersnoodramp van Nieuwkuijk-Vlijmen in 1880. 1980 pag. 175.
De plaats van de watersnoodramp in 1880: het Heike. 1980 pag. 202.
Bijnamen in Baardwijk. 1980 pag. 212.
Baardwijkse capucijnen. 1981 pag. 70.
Het Land van Heusden. 1981 pag. 109.
De eigendom van kerktorens rond 1800. 1981 pag. 136.
Het tehuis voor oude mannen te Baardwijk. 1981 pag. 164.
De oude molen van Baardwijk. 1982 pag. 45.
De Heerlijkheid Nieuwkuijk in 1782. 1982 pag. 168.
De heren van Heesbeen. 1982 pag. 11-181.
Jaartallen betreffende Vlijmen. 1982 pag. 184.
Leenhoven. 1983 pag. 7-81.
De Heren van Baardwijk. 1983 pag. 167.
Het Vlijmense Ven. 1984 pag. 33.
Gesprek met Hans Bolscher over de laatste oorlogsdagen in Baardwijk. 1984 pag. 204.
De oude kerk van Baardwijk (1836-1896). 1985 pag. 142.
Een sociale aktie van de Baardwijkse parochiegeestelijken in 1899. 1991 pag. 59.
Nogmaals kaarsje springen. 1996 pag. 1.

Hout, Dr. F.A. van de

Het gewestelijk arbeidsbureau in het algemeen en in het bijzonder in onze eigen omgeving. 1961 pag. 55, 75, 93 en 101.

Hout, J. van

Bij het Tweede Lustrum. 1953 pag. 82.

Hulten, Sjef van

Van boerenknecht tot directeur. 2012 pag. 24.
Frans Spierings en de boterfabriek in Drunen. 2012 pag. 75.
Boter maken in Elshout. 2013 pag. 64.
Van boerenkomaf, Sjef van Kessel. 2013 pag. 189.
Boterke tot op den bojem, revue juni 1955. 2015 pag. 65.
Het Wit-Gele Kruis in Drunen, gezondheid en hygiëne in de 19e eeuw. 2016 pag. 33.
De memoires van Sjef van Kessel. 2017 pag. 208.
Roomrijden voor de Drunense melkfabriek, 2018 pag. 34.
Het DR. Mollercollege in Waalwijk. 2021 pag. 1.

Hupkens, Ed.

Onbekend, toch bemind. 2010 pag. 77.

Hurk, Drs. Alph. W. van den

Bokhoven, vrijheid aan de Maas. 1969 pag. 81.
Uit het 'dagboek' van een dorpspastoor Paulus van den Dael, (1623-1636). 1971 pag. 153.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.
Vlijmen in de schuurkerkentijd onder zijn pastoors Siardus Joris (1678-1692) en Martinus Veirdonck (1693-1712). 1982 pag. 121.

Huyberts, Jac.

Zo maar een praatje met de directeur A. Kamp van de agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 87.

Huijzer, J.C.B.

Priesters in het dekenaat Heusden. 1956 pag. 167.
 

[ I ]

Iersel, Frans van

De historie van de Provinciale weg van Udenhout naar Drunen. 2011 pag. 34.

Iersel, Harrie van

Huis en bewoners bij het monument vlakbij Bosch en Duin te Udenhout. 2010 pag. 173.

Iersel, Trees van

Kant en klederdracht. 1988 pag. 35.

Iersel - Ruyters, T. van en Mommersteeg, G.

Kledingdiefstal te Nieuwkuijk in 1777. 1990 pag. 33.

Iperen, G. van

Opgedragen aan de stad Heusden. 1981 pag. 56.
 

[ J ]

Jansen, F.

Bij een foto van de watersnoodramp vanNieuwkuijk in 1880. 1996 pag. 162.

Janssen, pater Radboud, s.o. Cist.

Folklore. 1951 pag. 9 en 16.
Gedicht. 1951 pag. 34.
De Mariaverering in onze streek. 1951 pag. 55.
Wegwijzer in de Heemkunde. 1951 pag. 97.
Folklore, overlijden, uitvaart en begrafenis. 1951 pag. 126. 1952 pag. 166.
Het boekske van Jan van de Water. 1951 pag. 142.
Folklore rond het huwelijk. 1952 pag. 29 en 45.
De ballade van Kees de Neus. 1953 pag. 11. 1989 pag. 131.
De zoete Moeder. 1953 pag. 65.
Een typische vraagtoon in Elshout. 1954 pag. 4.
Een merkwaardig oud boerengebruik. 1954 pag. 21.
Spreekwoorden en gezegden in ons heem. 1954 pag. 28, 37, 56,104 en 120.
Willem Struyk, veldwachter van Hedikhuizen. 1954 pag. 31.
Helnamen in Vlijmen en Giersbergen. 1954 pag. 44.
Ballade van Piet de Stoel. 1954 pag. 59.
De komst der paters en het oordeel van de mensen. 1954 pag. 81. 2004 pag. 63.
Waarom iemand in Drunen woont en niet in Haarsteeg. 1954 pag. 100.
Heksen, spoken, bijgeloof en bijgelovige praktijken in ons heem. 1954 pag. 183 en 198. 1955 pag. 8. 1999 pag. 138.
Onze volksgebruiken in de Goede Week en op Pasen. 1955 pag. 56.
Op weg. 1955 pag. 193.
Beschouwing bij 't koperen feest van de heemkundekring 'Onsenoort'. 1955 pag. 202.
'Geef mij 'n nieuwe hoed'. 1956 pag. 9.
De boerenkar, zijn bouw en het gebruik ervan in onze streek. 1956 pag. 19.
Oude en nieuwe gebruiken bij kalenderfeesten. 1957 pag. 20 en 176.
Verordening op de bewaking van de dijk te Nieuwkuijk. 1958 pag. 2.
Volksgeneeskunde en hygiëne uit de oude tijd. 1958 pag. 27 en 47.
Het koeien-hallen in Haarsteeg. 1958 pag. 130.
Mariënkroon in oorlogsdagen. 1984 pag. 194.
Hoe het kasteel van Onsenoort in de kerstnacht verzonk. 1990 pag. 178.

Janssens-van Zon, M.

Zalig nieuwjaar. 1974 pag. 186.
Uitvaart. 1975 pag. 194.
Manden en hun makers. 1976 pag. 202.

Janssen, Toine

Kerkelijke verwikkelingen in Vlijmen gedurende de Bataafse tijd. 2001 pag. 2, 18, 34.
De R.K. begraafplaats in Vlijmen. 2013 pag. 206.

Jens, W.

Roomse Adel in de XVIe eeuw. 1960 pag. 86.

Johanson, J.C.P.

Dijkdoorbraak van de heidijk te Nieuwkuijk op 30 december 1880. 1982 pag. 95.

Jong, A. de

Het koningszilver. 1985 pag. 124.

Jongh, P.C. de

Een ongeluk in Elshout. 1990 pag. 145.
Harmonie 'De Eendracht' te Drunen, 1843-1902. 1991 pag. 197.
Het 50-jarig bestaan van harmonie 'De Eendracht' in 1893. 1992 pag. 73.
Harmonie 'De Volharding' uit Drunen van 1902-1945. 1992 pag. 158.
Harmonie 'De Volharding' van 1945-1960. 1992 pag. 187.
Wolven bij de Fellenoord in 1748. 1993 pag. 189.
De liederentafel 'Euterpe' uit Drunen van 1899-1906. 1994 pag. 64.
Enige aanvullingen betreffende de korenmolen in de Stationstraat te Drunen. 1995 pag. 44.
Burgemeester Van Hulten, Drunen. 1995 pag. 100.
Meester Cornelis (Kees) van Delft. 1995 pag. 113.
Een 'pijnlijke' inbraak. 1995 pag. 137.
De twee eerste generaties Kuijs. 1995 pag. 142.
Waltherus Hubertus van Besouwen (1857-1926). 1995 pag. 188.
Een handgemeen tussen Jan Muskens, schepen, en Jan van Bergheik, schoolmeester, beiden te Elshout. 1996 pag. 116.
Drunen in oude krantenberichten. 1996 pag. 132 en 194. 1997 pag. 389. 1998 pag. 16, 30 en 63. 2003 pag. 14. 2004 pag. 29, 45 en 185. 2005 pag. 46. 2008 pag. 171. 2010 pag. 15. 2011 pag. 174.
Verbod op volksgebruiken te Heusden in 1701. 1996 pag. 165.
Dorp zonder kapper (gedicht). 1997 pag. 77.
Sorry (gedicht). 1997 pag. 78.
R.K. gemengd koor 'Zang enVriendschap', Drunen. 1997 pag. 351.
Diefstal en inbraken in de vorige eeuw. 1998 pag. 88.
Een ontuchtzaak in Nieuwkuijk, een eeuw geleden. 1998 pag. 128.
Heibel in het regthuis. 1998 pag. 160.
Diefstal van een bank. 1998 pag. 190.
Memoires van een Nieuwkuijker. 1999 pag. 36.
Jacobus en Thomas Kuijs, alias de Keizer. 1999 pag. 62.
Enige aanvullingen op de bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 92.
De electriciteitsvoorziening in Drunen tot en met 1935. 1999 pag. 110.
Een joviale burgemeester. 1999 pag. 192.
Elshout in oude krantenberichten. 2000 pag. 88, 142 en 169. 2001 pag. 11. 2002 pag. 140 en 158. 2003 pag. 44, 63, 71, 158 en 175. 2004 pag. 175. 2005 pag. 63 en 79. 2006 pag. 175. 2007 pag. 40 en 154. 2008 pag. 46.
Uit het memorieboek van Nicolaas van Beijnen. 2000 pag. 105.
Verbannen en het aan de kaak stellen. 2000 pag. 138.
Reactie op de dood van een Jood. 2001 pag. 23.
Horeca-reglement uit 1887. 2001 pag. 47.
Proces-verbaal in Vlijmen, 1827-1870. 2001 pag. 58.
Oud nieuws uit de regio. 2001 pag. 77, 91 en 141.
Het 125-jarig bestaan van handboogvereniging Constantia uit Drunen. 2001 pag. 97.
De grote brand van 1746 te Vlijmen. 2001 pag. 121.
Oud nieuws uit de regio. 2002 pag. 15.
Uit het oud archief van Drunen. 2002 pag. 42 en 71.
Jeugdharmonie Drunen 1961-2001. 2002 pag. 62.
Het Breugelhuis te Elshout. 2002 pag. 180.
Drunense thuisfrontflitsen. 2003 pag. 90.
De Camping de Klinkaert te Drunen 1939-1970. 2004 pag. 99.
Brand in Hedikhuizen. 2005 pag. 28.
Proces verbaal in Vlijmen. 2005 pag. 162.
Proces verbaal in Vlijmen uit het nieuw archief van Vlijmen. 2006 pag. 2, 5-57.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 2006 pag. 6-73.
Handboogvereniging Ons Genoegen te Herpt. 2006 pag. 130.
Woningbouwvereniging Drunens Welzijn 1918-1938. 2006 pag. 154.
Vlaggen Vaandels en Schellenbomen. 2007 pag. 50.
De veldwachter van Vlijmen schrijft. 2008 pag. 201. 2009 pag. 61, 137, 183.
Processen verbaal van de burgemeester van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren. 2009 pag. 171.
85 jaar handboogvereniging De Wet's Zonen. 2010 pag. 18.
Harmonie De Eendracht van Herpt en Bern 1845-1970. 2010 pag. 146.
Processen verbaal opgemaakt door de burgemeester van Bokhoven. 2010 pag. 189.
De watertoren van Nieuwkuijk. 2011 pag. 12.
De openbare lagere school te Heesbeen. 2011 pag. 74.
Processen verbaal opgemaakt door de burgemeester van Engelen. 2011 pag. 82.
De Sint Jozefparochie in Drunen. 2012 pag. 97.
130 jaar Handboogvereniging Victoria. 2012 pag. 113.
Openluchtspel de zeven rozen. 2013 pag. 1.
Het gemeentehuis van Elshout, Oudheusden en Hulten. 2013 pag. 17.
Branden te Heesbeen. 2013 pag. 65.
Meisjeskoor Romantica. 2013 pag. 195.
Een steekpartij in Elshout. 2014 pag. 165.
Het verhaal van gevangene 2305, Jan van Bokhoven en 2372, Leonardus (Nort) van Engelen. 2015 pag. 11.
Harmonie Concordia van Vlijmen. 2016 pag. 2 en 69.
De teelt van amateurtabak in Elshout in periode 1940-1950. 2016 pag. 90.
Heusden ademt historie. 2016 pag. 193.
150 Jaar blaasmuziek in Heusden. 2017 pag. 198.
Utile Dulci. 2017 pag. 223.
De St. Jozefparochie 1964-1990. 2017 pag. 236.
De veldwachter van Vlijmen schrijft, 2018 pag. 46.
Voetbalclub Olympia Vlijmen 1932 – 1940, 2018 pag. 107.
De milde wijsheid van Heusden, 2018 pag. 269.
Een steekpartij in Elshout. 2019 pag. 104.
Handboogschutterij Burgerlust van Oudheusden. 2020 pag. 213.

Jongh, P.C. de en Meijs, Bert en Wit, Henk de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Jongste, Koos de

'In den gekroonden hoed', geschiedenis van een Elshouts café. 2000 pag. 154.

Junck, Henrica

Hier leeft men zonder zorgen (gedichtover klooster). 1986 pag. 219.
 

[ K ]

Kamp, A.

De oostelijke Langstraat. 1959 pag. 14.

Kamp, J.

Vliedberg-parochie. 1961 pag. 168.

Kasteel, J.

De boerenmuts. 1963 pag. 69.
Vrijwillige ruilverkaveling in Giersbergen. 1963 pag. 116.
Geschiedenis van de Maas en de nieuwe Maasmond. 1964 pag. 19.
Schors, run en leer. 1964 pag. 53.
De Heerlijkheid Onsenoort en de geschiedenis der Nederlanden. 1964 pag. 88.
De Heemkunde-tentoonstelling te Heusden. 1964 pag. 193.
Bidprentjes. 1964 pag. 225.
De nieuwe brug bij Heusden. 1964 pag. 247.
Nieuwe kerken in de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden. 1965 pag. 4.
Iets over 'schutten' van vee, uit een akte van 1452. 1965 pag. 31.
Heemkundetentoonstelling te Drunen. 1965 pag. 133.
Nogmaals de Lunt. 1965 pag. 190.
Kerkelijke geschiedenis van Engelen. 1966 pag. 40 en 49.
Staatkundige geschiedenis van Herpt. 1966 pag. 111.
Het schuttersgilde 'St. Catharina' te Herpt. 1966 pag. 180.
Uit de kerkelijke geschiedenis van Drunen. 1967 pag. 102.
De Nederlandse Hervormde kerk te Vlijmen. 1967 pag. 139.
Negentiende heemkundige werkkamp te Drunen. 1967 pag. 145.
Noodwoningen in de gemeente. 1968 pag. 74.
Uit de staatkundige geschiedenis van Engelen. 1968 pag. 104.
Uit de kerkelijke geschiedenis van Heusden. 1968 pag. 170.
Het gemeentewapen van Heusden en zijn legende. 1970 pag. 39.
De zusters vanaf 1920 in Elshout. 1970 pag. 122.
Het ontstaan van de Caeciliafeesten. 1970 pag. 174.
Baardwijk. 1972 pag. 2.

Katja

Den Brats. 1953 pag. 27.

Kempenaars, F.

Het gemeentewapen van Engelen. 1953 pag. 17.
De 'Togers' van Engelen. 1953 pag. 52.
Engelen - Bokhoven. 1967 pag. 118.

Kessel, pater Raymundus van

Bezoek aan het 'oude huis' te Berne. 1959 pag. 41 en 88.
Herinneringen rond en aan de jonkherende la Court. 1959 pag. 131, 154 en 170.
Uit de ervaringen van een imker. 1960 pag. 124.
Manden en mandenmakers. 1961 pag. 34 en 65.
Met stropers op pad. 1961 pag. 153 en 178.

Ketelaars, Ir. E.H.

De pluimveehouderij in de oostelijke Langstraat. 1962 pag. 2.

Keulen, Bert van

Het nieuwe gasthuis aan de Demer. 2021 pag. 219.

Kilsdonk, Marinus

Conflicten tussen Helvoirt en Vlijmen over de gemeint. 1998 pag. 13.
Het geslacht Beekmans. 1999 pag. 189.
Kwartierstaat Antonie Kilsdonk. 2000 pag. 81, 97 en 130. 2002 pag. 50 en 66.

Kivits, Marja

Woning, oh woning. 2003 pag. 189.

Klerks, Frank

Het Bollenveldje te Doeveren. 2016 pag. 85.
Bijzondere grafmonumenten: ruimen of bewaren? . 2017 pag. 17.

Klijn, E.M.Ch.F.

Een keten van het schuttersgilde van Sint Barbara te Drunen. 1966 pag. 144 en 160.

Klijn, Kees

Herinneringen aan 'Huize Norbertus' in Elshout. 2014 pag. 89.

Knippenberg, Drs. W.T.H.

Bodemvondsten uit Haarsteeg. 1978 pag. 75.
Schilden van het St. Jorisgilde te Heusden. 1980 pag. 46, 61, 76, 94, 108, 124 en 140.
Geschiedenis van het St. Jorisgilde te Heusden. 1981 pag. 5, 17 en 33.

Knippels, Kees

Voor de Zoete Moeder van Den Bosch. 2003 pag. 159.
Geuren en geluiden uit vroeger tijd. 2003 pag. 183.

Koks, J.H.

De dijk (gedicht). 1951 pag. 114.

Kolen, Michael / Beaard, B.

In dat wat is het goede zichtbaar maken. 2020 pag. 17.

Kool - Blokland, J.L.

Heusden: stad en regenten, arm of rijk? 1984 pag. 1.

Koperslagersgilde

De Pijper en zijn Fluitenbos. 2020 pag. 93.

Kort, J.C.

Leenhoven en lokaal onderzoek in de Bovendorpen van het Land van Heusden. 1988 pag. 3.
Een leen van de hofstede ten Elshout, 1386-1399. 1988 pag. 5.
Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785. 1988 pag. 20.
Repertorium op de lenen van de abdij van Berne, 1338-1771. 1988 pag. 98.

Kort, J.C. en Aalst, G.M. van

De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688. 1990 pag. 95.

Koyen, Dr. M.H.

De parochie Drunen, historische sprokkelingen. 1969 pag. 137.

Kuhlmann, Malu

Dubbele boekhouding? Rekeningen van het gasthuis in Heusden uit de Franse tijd 2021 pag 239.

Kuis, Frans

Mijn diensttijd in Suriname. 2010 pag. 44.

Kuijpers, Frans

Fokregisters, erfgoed uit vroegere veeteeltjaren. 2012 pag. 108.
 

[ L ]

Laat, Ad

de Boodschap. 2014 pag. 205.

Laurijssens, K.G.

Het familiearchief d'Oultremont. 1978 pag. 143.
Hoofdlijnen van de geschiedenis van de archiefvorming en organisatie. 1979 pag. 146.
Waalwijk en Drunen, 750 jaar Brabants. 1982 pag. 41.
De ontwikkeling van de landbouw in onze streken vanaf de romeinse tijd. 1982 pag. 91, 105, 155 en 169.

Lee, A.E. van de

Herinneringen uit mijn jeugd. 1989 pag. 129.
Dialect en gemakzucht. 1990 pag. 58.
Haarsteeg een dialectisch buitenbeentje? 1990 pag. 138.
Bijnamen en scheldnamen in Haarsteeg en Vlijmen. 1992 pag. 106.

Lee, Anton van der

De Loonse en Drunense duinen in de Steentijd. 1964 pag. 232.
Prehistorische vondsten uit Vlijmen. 1969 pag. 214.
De klompenmakerij in de oostelijke Langstraat. 1970 pag. 63, 5-69 en 81.
Grootvader. 1970 pag. 100. Aanvulling. 1970 pag. 143.
De put als watervoorziening in de oostelijke Langstraat. 1970 pag. 137.
Het zilveren jubileum van de lagere agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 51.
Het onderwijsprogramma van de lagere agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 71.
Bij het 25-jarig jubileum van directeur A. Kamp van de agrarische school te Nieuwkuijk. 1971 pag. 79.
De plaats van het agrarisch element in de heemkunde. 1971 pag. 102.
Over munten en bijgeloof. 1972 pag. 26.
Een gepolijste stenen bijl uit Herpt. 1972 pag. 62.
De pioniers van het prehistorie-onderzoek in de Loonse en Drunense duinen. (aanvulling) 1972 pag. 66.
Een mand vol praehistorie. 1972 pag. 81.
Archeologische onderzoekingen in het Bovenland van Heusden en de Oostelijke Langstraat. 1973 pag. 87.
Heeft anno 1973 heemkunde nog zin. 1973 pag. 115.
Van kattekwaad tot erger. 1974 pag. 8.
Stookhout en geriefhout rond de boerderij. 1974 pag. 108.
De stroomvoorziening van Haarsteeg in vroeger tijden. 1975 pag. 11.
Een hulp-brievenbesteller in Hedikhuizen anno 1900. 1975 pag. 49.
Een korf heemkunde. 1975 pag. 50.
Een versnipperde stenen bijl uit de Drunense Duinen. 1976 pag. 29.
Een stenen legpuzzel uit de Drunense Duinen. 1976 pag. 77.
Archiefgegevens over het ontstaan van de Loonse en Drunense Duinen. 1976 pag. 206.
Uit het rijke rooms(ch)e leven van onze streek. 1977 pag. 34 en 97. 1978 pag. 116. 1979 pag. 43, 58 en 124. 1980 pag. 6.
De leerlooierij in vroeger tijden. 1977 pag. 50, 68 en 86. 1978 pag. 85 en 106.
Twee jong paleolithische vuursteen concentraties in de Drunense Duinen. 1977 pag. 122.
Fundamenten van voormalige kerk van Engelen. 1977 pag. 164.
Boerentaal en boerenwijsheden. 1978 pag. 137. 1979 pag. 2 en 178. 1981 pag. 37 en 138. 1985 pag. 46.
Een bewoning uit de late IJzertijd en Romeinse tijd in de Biessertpolder bij Vlijmen. 1979 pag. 7 en 22.
Engelen en Philips van Hohenloh. 1979 pag. 129.
Een bronzen speerpunt uit 's-Hertogenbosch, gevonden te Herpt. 1979 pag. 168.
Stenen wiggen uit Nieuwkuijk en Vlijmen. 1980 pag. 18.
Het slijpen van zeis en zicht. 1980 pag. 39.
Jos Geelen, veeverloskundige. 1980 pag. 84. Erratum. 1980 pag. 112.
Enkele volksoverleveringen betreffende de watersnood van Nieuwkuijk. 1980 pag. 199.
'Den vuilen Unentse prop'. 1980 pag. 218.
Columbus. 1981 pag. 64.
Herinneringen van een 104-jarige. 1981 pag. 97.
Bliksembuizen uit de Drunense Duinen. 1981 pag. 113.
De zusters van J.M.J. te Vlijmen. 1981 pag. 145.
De katholiciteit van een lagere school te Vlijmen, anno 1959-1960. 1981 pag. 157.
Loden kogels en geweervuurstenen uit de Drunense Duinen. 1982 pag. 25.
Overal mesthoopjes. 1982 pag. 50.
Verbasterd kerklatijn. 1982 pag. 70.
De meimaand in de folklore. 1982 pag. 85.
Een bronzen speerpunt uit Cromvoirt. 1982 pag. 89.
Pastoor Van Aken, van 1926-1938 pastoor te Vlijmen. 1982 pag. 146.
In memoriam Pieter Boll. 1982 pag. 175.
Een oud reglement van de St. Catharinaschuts uit Vlijmen. 1982 pag. 187.
Hakendover, legende of werkelijkheid. 1983 pag. 33 en 54.
Een stenen bijl uit Elshout. 1983 pag. 82.
Over miezemuizen, koekoeken, beesten en liegen. 1983 pag. 82.
Nogmaals de bedevaart naar Hakendover. 1983 pag. 85.
Veertig jaar geleden: gesprek met Cor de Gouw, een van de oprichters van de Heemkundekring. 1983 pag. 173.
Een schrabber met paardekop-gravure uit de Drunense Duinen. 1983 pag. 177.
De invloed van het Frans op onze streektaal. 1983 pag. 185. 1994 pag. 31.
Dorus Boelen, dorpssmid van de Haarsteeg. 1984 pag. 7 en 24.
Bij het gouden jubileum van Dr. Pascalis Vermeer. 1984 pag. 137.
Een neolithische bijl uit Drunen. 1984 pag. 215.
Weerspreuk. 1985 pag. 30.
Haarsteegse militairen in Nederlands-Indië (1947-1950). 1985 pag. 58.
Harmonie 'De eendragt van Nieuwkuijk en Onsenoort' 150 jaar. 1985 pag. 65.
Pater Herman Jozef van Hulten, kapucijn en Drunense missionaris. 1985 pag. 134. 1986 pag. 8.
Nieuwkuijkse adverteerders van 50 jaar geleden. 1985 pag. 145.
Inventaris van de archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort, 1585-1935. 1985 pag. 175.
Over het ontstaan van de Loonse en Drunense Duinen. 1986 pag. 102.
Merkwaardige asperges. 1986 pag. 114. Rectificatie. 1986 pag. 133.
Vlijmen onderscheiden met de Europese vlag. 1986 pag. 129.
Het reglement van de onderlinge mestkalverenverzekering St. Cunera te Haarsteeg. 1986 pag. 134.
Agrarische rhapsodie. 1987 pag. 21.
Het archeologisch onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 1987 pag. 35, 50 en 100.
Het schooltje van de Wolfshoek in Drunen. 1988 pag. 197.
De turfvaart van Venloon naar Den Bosch. 1989 pag. 65, 107 en 113.
Een 'hinderwet'-kwestie in Heusden in 1852. 1989 pag. 142.
Brood bakken in het bakhuis. 1990 pag. 156.
Kwartierstaat Antonius Norbertus van der Lee. 1991 pag. 8.
Grepen uit de geschiedenis van de mandemakerij in de gemeente Vlijmen. 1991 pag. 77, 132, 138, 169 en 189. 1992 pag. 22, 37, 57 en 69. Correctie en aanvulling. 1991 pag. 163 en 1992 pag. 41. Aanvulling. 1992 pag. 102.
Bij de wijding van Dom Gerardus Hopstaken, abt van Mariënkroon. 1991 pag. 153.
Een oude apothekersfles uit Haarsteeg. 1992 pag. 61.
Het gebruik van verkleinvormen bij voornamen. 1992 pag. 83.
De Drunense gymnastiekvereniging S.H.J. 1992 pag. 113.
Herinneringen aan pater Tarcisius van Schijndel. 1992 pag. 129.
Een lousberg bijl van de honderd bunders te Drunen. 1992 pag. 165.
Een schikking betreffende de Vlijmense gemeint in 1556. 1993 pag. 14.
Boerderij 'De Fellenoord', een tussenbalans na 25 jaar. 1993 pag. 59.
Lijkkisten aan de galg. 1993 pag. 63.
Een conflict over ganzen vangen in het Vlijmens Ven, 1639. 1993 pag. 75.
Het Pieter van Beerspad in Loon op Zand. 1993 pag. 138.
De toren van Onsenoort. 1993 pag. 170.
Een ongeletterde burgemeester. 1993 pag. 198.
Kaarsje springen. 1994 pag. 1.
Een raadselachtig stenen werktuig uit Drunen. 1994 pag. 33.
De terugkeer van cichorei. 1994 pag. 111.
De oorlog in de herinneringen van Piet van Oijen. 1994 pag. 158.
Piet van Oijen en de bevrijding van Vlijmen. 1994 pag. 174.
Een vernielde ijzertijd nederzetting aan de Priemsteeg in Vlijmen. 1995 pag. 29.
Kinderversje. 1995 pag. 48.
Heusden is nog altijd niet bevrijd... 1995 pag. 65.
Enkele oude uitdrukkingen met hun achtergronden. 1995 pag. 107.
Hedikhuizen in het begin van de vorige eeuw. 1995 pag. 122 en 138. Aanvulling. 1996 pag. 16.
In memoriam Nol de Gouw. 1995 pag. 129.
Losse aantekeningen over de kerk van Vlijmen vanaf 1551. 1995 pag. 153.
De ondergang van de hopteelt in De Langstraat. 1995 pag. 165.
De gildendag te Vlijmen op 2 juni 1996. 1996 pag. 65.
Het schuttersgilde St. Ambrosius van Haarsteeg. 1996 pag. 66.
De St. Barbaraschuts van Vlijmen. 1996 pag. 68.
De St. Catharinaschuts Vlijmen. 1996 pag. 71.
Het St. Jorisgilde van Nieuwkuijk. 1996 pag. 76.
Het Onze Lieve Vrouwegilde van Vlijmen. 1996 pag. 80.
In memoriam Jan Meesters. 1996 pag. 85.
Een haffel dialectwoorden. 1996 pag. 125, 145, 163 en 169. 1997 pag. 358.
Aanbesteding van een nieuwe raadkamer in Vlijmen, anno 1715. 1996 pag. 166.
Heemkunde in telegramstijl. 1997 pag. 32, 48, 64 en 371. 1998 pag. 32, 80, 96 en 176. 1999 pag. 80 en 125. 2000 pag. 31 en 63.
Het speelgoed uit mijn kinderjaren. 1997 pag. 41.
Het gouden jubileum van de heemkundekring 'Onsenoort'. 1997 pag. 361.
Rond de terechtstelling van de gebroeders De Wijs in 1721. 1997 pag. 369.
De onderlinge varkensverzekering 'St. Antonius' te Nieuwkuijk. 1998 pag. 122.
Evacuatie van Haarsteegse overstromingsslachtoffers in 1881. 1998 pag. 136.
Financiële gevolgen van het rampjaar 1672 voor Vlijmen. 1998 pag. 153.
De R.K. rijvereniging St. Joannes te Nieuwkuijk. 1998 pag. 161.
Het voormalig café van Jan van Dal in Hedikhuizen. 1998 pag. 186. Errata. 1999 pag. 48.
Commerciële dichtkunst uit Haarsteeg. 1999 pag. 57.
10.000 pagina's 'Met Gansen Trou'. 1999 pag. 129.
Nogmaals 'Het kasteel in de Mortel'. 2000 pag. 140.
Enkele munten uit Vlijmen. 2000 pag. 171.
Een terugblik op archeologisch onderzoek met de wichelroede in de Oostelijke Langstraat. 2001 pag. 50, 66 en 146.
Geld in het spraakgebruik. 2001 pag. 82.
Een merkwaardig schopje. 2001 pag. 126.
Twee glazen ringen uit de late ijzertijd. 2002 pag. 10.
Een overjarige 'wordt vervolgd' voor pastoor Breugelmans. 2002 pag. 173.
Nog een lied voor burgemeester Heereveld van Hedikhuizen. 2003 pag. 28.
In memoriam Jo van Bijnen. 2003 pag. 94.
In memoriam Louis Wetzer. 2003 pag. 142.
De moeizame vervanging van twee geroofde kerkklokken uit Vlijmen. 2003 pag. 146.
Het vervaardigen van gebinten voor boerderijen. 2003 pag. 184.
Een Drunense topatleet uit de jaren vijftig. 2004 pag. 85.
Dichter und bauer, een gedicht uit Doeveren, Over de jaren 1880-1881. 2005 pag. 50.
Gesprek met twee oprichters van de Heemkundekring. 2005 pag. 82.
Een bijzondere Nieuwkuijkse stier uit de oorlogsjaren. 2006 pag. 28.
50 jaar katholiek vrouwengilde Drunen-Elshout. 2006 pag. 34.
Agrarische Varia. 2006 pag. 52, 6-66.
In kannen en kruiken, bouwoffers en heksenbestrijding. 2006 pag. 146 en 162.
Een stukje uitheemse heemkunde. 2007 pag. 2 en 18. Rectificatie. 2007 pag. 23.
De extreme (late) winter van 1845. 2007 pag. 34.
Vlijmense schoolperikelen rond 1870. 2007 pag. 166.
Jacob van Eyck een blinde beiaardier, klokkenexpert en componist uit Heusden 1589/90-1657. 2007 pag. 174.
In memoriam Nol van Baardwijk. 2007 pag. 198.
De coöperatieve veeverzekering St. Cunera in Vlijmen. 2008 pag. 34.
De eerste (Turkse) gastarbeiders in Drunen. 2008 pag. 50.
Onze lieve vrouw van Brabant. 2008 pag. 79.
18e-eeuwse huwelijksaankondigingen van militairen in Vlijmen. 2008 pag. 90, 158, 174.
Archeologische vondst uit ons heem. 2009 pag. 1, 33, 65, 125, 157. 2010 pag. 1, 33, 65, 129, 161. 2011 pag. 1, 33, 65, 129, 161. 2012 pag. 17, 49 en 65.
Een Vlijmense soap rond een klok en een torenuurwerk, 1869-1872. 2009 pag. 2.
De onderlinge veeverzekering St. Bernardus te Vlijmen. 2009 pag. 22.
Wederwaardigheden van een keurmeester volgens de vleeskeuringwet. 2009 pag. 34.
Enkele Vlijmense dialectwoorden. 2009 pag. 84.
Verdwenen symbolistische kunst uit de kantine van Lips NV in Drunen. 2010 pag. 133.
Merkwaardige vondst in heemtuin 'de Meulenwerf'. 2010 pag. 186.
Normen en waarden in het (vroegere) Langstraatse taalgebruik. 2011 pag. 18.
De teleurstellende opgravingen op de Vismarkt in Heusden. 2012 pag. 2.
Kees de Neus. 2012 pag. 44. Rectificatie. 2012 pag. 123.
Het Vlijmens ziekenhuis voor besmettelijk zieken uit 1885. 2012 pag. 57.
Een Vlijmens familiedrama uit 1937. 2012 pag. 66.
De zandboeren van de Oostelijke Langstraat in de Twintigste eeuw. 2012 pag. 131.
Een gebroken beeld van Philomena uit Heusden. 2013 pag. 87.
Klopsteen. 2013 pag. 163.
De merkwaardige vondst in heemtuin 'De Meulenwerf' ontmaskerd. 2013 pag. 194.
Het voormalige Sint Jorisgilde van Drunen. 2014 pag. 1, 17 en 33.
Manchetpijp. 2014 pag. 44.
Een opzienbarende Romeinse grafinventaris van de Wolput in Vlijmen. 2015 pag. 161.
Het bevrijdingsdagboek van An Verdiesen. 2015 pag. 177, 193.
Veevoer op het gemengd zandbedrijf. 2015 pag. 220.
Versierde boter, ofwel; "het oog moet ook wat hebben". 2016 pag. 23.
Wat aten onze prehistorische voorouders? 2016 pag. 98.
De familie Boelaars uit Hedikhuizen; enkele aanvullingen. 2016 pag. 223.
Een klopsteen/slijpsteen van de Moerputten. 2017 pag. 197.
Kleren maken de man, zelfs in de prehistorie. 2017 pag. 229.
Recent geveilde vondst van Jan Ossenwaarde, 2018 pag. 43.
Door de hond of door de kat gebeten, 2018 pag. 100.
Betrokkenheid bij het proces Tjerk Vermaning, 2018 pag. 274.
Betrokkenheid bij proces Tjerk Vermaning 2. 2019 pag. 2.
Betrokkenheid bij proces Tjerk Vermaning 3. 2019 pag. 17.
Prehistorische kunst uit Drunen. 2019 pag. 71.
Neil Diamond en het verlies van zijn heem. 2019 pag. 97.
Pijpenkopjes uit de gracht van kasteel Onsenoort. 2020 pag. 6.
Een ansichtkaart van kasteel Onsenoort verstuurd door Abt Maréchal in 1904. 2020 pag. 21.
Vloertegeltjes uit de abdij van Berne in Nederhemert. 2020 pag. 36.
De ellende van het dorp Nieuwkuijk in de tweede helft van de 18e eeuw. 2020 pag. 135, 184, 206.
Het voormalig Sint Jorisgilde van Drunen. 2021 pag. 55.
Was de gedempte Mijn bij Mariënkroon een Pingoruïne? 2021 pag. 193.
De ‘merkwaardige vondst in heemtuin de Meulenwerf’ ontmaskerd. 2021 pag. 207.

Lee, Anton van der en Bijnen, Jo

De onderwijzersfamilie Festen uit Haarsteeg. 1996 pag. 2.
Adriaan van Wijck, alias 'de smid', de schrik van Vlijmen. 1996 pag. 108 en 129.
De moord op de mulder, een Vlijmens drama zonder kop of staart, anno 1690. 1996 pag. 142 en 182.
Van ruilen komt huilen. 1997 pag. 28.
De molestatie van een Vlijmense klapwaker in 1784. 1998 pag. 178.

Lee, Anton van der en Meijs, Bert

Het raadselachtige gilde; 'De Ware Vriendschap van Nieuwkuijk en Onsenoort onder de bescherming van St. Martinus'. 2014 pag. 81.

Lee, Anton van der en Moonen, Br. Lambertus

Prominente mensen uit Hedikhuizen; De familie Boelaars. 2016 pag. 101 en 223.

Lee, Anton van der en Pelders, Gerard

Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 49. 2012 pag. 33.
pijpenkoppen, de verschoppelingen van de archeologie. 1988 pag. 111.

Lee, Anton van der en Schijndel, pater Tarcisius van

Pater Tarcisius van Schijndel over bijen. 2003 pag. 74.

Lee, Eef van der

Zes generaties Van der Lee, alias 'de stoker'. 1998 pag. 171. Errata. 1998 pag. 191.
De molen van Haarsteeg in beeld. 2006 pag. 46.

Leeuw, Jan de

Pastoor Franciscus H.A.M. Mommers, pastoor te Heusden. 1984 pag. 218.

Leeuwen, A.J.C. van

Hendrik van der Geld, een kerkelijke kunstwerkplaats in 's-Hertogenbosch. 1990 pag. 66.

Leijten, Drs. Stephanus s.o. Cist.

Verklaring bij de kaarten der Heerlijkheid Onsenoort en 't klooster Mariënkroon. 1954 pag. 88 en 2004 pag. 68.
Harmonie "De Eendracht" van Onsenoort en Nieuwkuijk. 1954 pag. 115 en 133.
De schipper van Helvoirt op Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1959 pag. 28.
Bescherming van de Haarsteegse dijk. 1959 pag. 47.
Theodorus Jacobus Rijken. 1959 pag. 178.
Bevrijding van Engelen en Bokhoven in 1944. 1984 pag. 166.
Bevrijding van Heusden, Herpt en Hedikhuizen in 1944. 1984 pag. 174.

Leijten, K.

Wat is heemkunde? 1981 pag. 1.

Leyten, C.J.M.

Aanvullingen op kwartierstaat Beekmans. 2003 pag. 56.

Lieshout, W. van

Een misplaatste grap te Drunen in 1832. 1991 pag. 47.

Liempt, A.J. van

Het 'familiewapen van Liempt'. 2008 pag. 66. Rectificatie. 2008 pag. 187.

Lith, Chr.

Monumenten in Heusden. 1952 pag. 20, 34 en 51.
De toren van Hedikhuizen. 1952 pag. 91. 1999 pag. 148.
De oude schutters van Heusden. 1952 pag. 136.
Merkwaardige gebouwen te Heusden. 1954 pag. 154, 165 en 182. 1955 pag. 30.
Enkele belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van Heusden. 1956 pag. 41.
Hedikhuizen. 1962 pag. 33.

Lobach, Ir. L.A.L.H.

De ruilverkaveling Heusden, Vlijmen en de Grontmij. 1961 pag. 9 en 37.

Loo, Joost van der

Naspeuringen betreffende de Helvoirtse-Vlijmense familie van Wagenberg. 2011 pag. 130.

Loon, Leo van

Dreiging van de Coloradokever in de vorige eeuw. 1997 pag. 57.
Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging van de H. Elisabeth te Drunen, 1907. 1997 pag. 73.
Reglement voor het burgerlijk armbestuur te Drunen, 1913. 1997 pag. 374.
De algemene politie-verordening Nieuwkuijk-Onsenoort, 1866. 1998 pag. 9.
Heffing van schoolgeld te Drunen in 1900. 1998 pag. 28.
De mandenmakers en de bijbel. 1998 pag. 42.
Corperatie 'De Ingelandengoederen'. 2004 pag. 178.
Bespiegeling rond een (Brabants) Volkslied. 2010 pag. 3.

Loon, Marius van

Valkenvoort als Heerlijkheid. 1972 pag. 98.
Het ontstaan van de plaatsnaam Waalwijk. 1973 pag. 17.
Waalwijk tijdens de 80-jarige oorlog. 1973 pag. 163.
Het gebied van de kring Onsenoort in de romeinse tijd. 1975 pag. 25, 52, 70 en 81. 1976 pag. 33 en 133. 1977 pag. 54. 1980 pag. 29.
Nederlandse Hervormde kerk te Waalwijk. 1975 pag. 210.
De Heusdense molen 'Nooit gedacht'. 1976 pag. 19.
Waarom Waalwijk stadsrechten kreeg. 1976 pag. 90.
'Waalwijke dijk'. 1976 pag. 104.
Molengeschiedenis in de kring Onsenoort. 1977 pag. 6. 1981 pag. 53, 73, 81, 102 en 115.
De stellingmolen 'Emma' te Nieuwkuijk. 1977 pag. 45.
Wat is de ethymologische betekenis van Heusden. 1978 pag. 24.
Maria en Adriana van Nassau. 1985 pag. 27.
Heusdense nonnen in het Waalwijkse klooster Nazareth. 1995 pag. 33.
Een mysterieuze bewoning vóór 1766 tussen Baardwijk en Drunen. 2000 pag. 71.
Het duistere Valkenvoort. 2005 pag. 91.
Tempeliers in Heesbeen en Heusden. 2008 pag. 82.

Luc

Ontwikkelingen aan de rand (imposante bijdrage vanuit de agrarische visie). 1961 pag. 15 en 41.

Lucas, Frans

'...Het was een reusachtige vuurbal...'. 2005 pag. 66.

Luijben, Raas

Bewerkte aantekeningen van pastoor Gründemann tijdens de tweede wereldoorlog. 2021 pag. 210.
 

[ M ]

Maas - van der Schans, Eli en Dinie

Genealogie oftewel stamboomonderzoek. 2002 pag. 74.
Begraafplaatsen en grafstenen in de regio. 2002 pag. 83, 153. 2003 pag. 162.
Beschermtegels op huizen in de Langstraat. 2003 pag. 2, 39, 66 en 178.
Wederopbouwtegels. 2003 pag. 30.
Vervoer in de Langstraat vroeger. 2004 pag. 101.
Geneeskunde in vroeger dagen. 2004 pag. 198.
Nostalgie. 2005 pag. 10.
Oude beroepen. 2005 pag. 146.

Maas, Dinie en Eli

Themanummer Anton van Hest, de vergeten glazenier uit Vlijmen2018 pag. 114.

Maas, frater Thomas

De laatste tien jaar van Mariënkroon. 1964 pag. 107.

Mandigers, Fons

Herstel van de waterhuishouding in de natte natuurparel Hooibroeken, Elshoutse zeedijk en landgoed Pax. 2011 pag. 178.

Marcus, pater Andreas

Pater Joannes Smeijers, religieus van Sinte Bernaerts, later prior te Mariënkroon (1542-1580). 1959 pag. 76 en 92.

Meesters, J. en Ossenblok, J. van de

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 1, 18, 37, 54, 113, 129, 156, 169 en 178. 1986 pag. 2, 58, 90, 115 en 212. 1987 pag. 58 en 191. 1988 pag. 192. 1990 pag. 43.
Maquette van een Langstraatse boerderij. 1987 pag. 47.
Oude boerderijen in ons heem, schuren op Giersbergen. 1992 pag. 48.

Meesters, J.F.

Iets over het verenigingsleven te Nieuwkuijk. 1983 pag. 85.
Waterwerken uit 1425 in verval. 1983 pag. 84.
Fort Crevecoeur. 1987 pag. 114.
De raadhuizen van Vlijmen. 1988 pag. 62.
Voorgeschiedenis van het nieuwe gemeente huis. 1988 pag. 69.
De 'rooi huuskes' in Vlijmen. 1990 pag. 110.

Meesters, J.F. en Mommersteeg, G.

'Den nieuwen dam' te Haarsteeg: een steenweg uit 1789. 1989 pag. 156 en 172.

Mens, H.L. en Pruin, H.G.

De restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen. 1982 pag. 144.

Merkx, Jan

Scholen in Drunen vanaf 1600. 2003 pag. 18, 34, 50.

Meijden, Cees van der

Het eieren rapend boerinnike van Giersbergen. 1996 pag. 192.
De Pestert. 2003 pag. 97.
Heusden, de groene buffer tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. 2005 pag. 97.
De Gorse weide. 2010 pag. 82.
Het oude monumentale kerkhofje van Oud Heusden. 2012 pag. 18.
Graag eerherstel voor het Oude Maasje oftewel het Moaske. 2013 pag. 12.
De Zandleij. 2013 pag. 77.
De Elshoutse zeedijk, stilte na de storm. 2014 pag. 49.
Giersbergen is in het verleden ontstaan als uithof van de abdij Ter Kameren bij Brussel. 2014 pag. 206.
De witte Giersberg. 2016 pag. 77.
Op de grote stille stuifduinheide. 2017 pag. 9.
Oorlogsverhalen. 2019 pag. 142.

Meijs, Bert

Hakken met grote gevolgen. 1997 pag. 22.
Een hopoogst met noodlottige gevolgen. 1997 pag. 47.
Familiedrama. 1997 pag. 58.
Onsenoort in de moeilijke jaren rond 1740. 1997 pag. 356.
Watersnood 1880. 1997 pag. 366.
Droevig einde schuttersdag in Nieuwkuijk, 1782. 1997 pag. 387.
Betaalde liefde in Vlijmen in 1787. 1998 pag. 29.
Grensproblemen tussen Nieuwkuijk en Drunen, 1723. 1998 pag. 78.
Verslag van de werkzaamheden der Marechaussee tijdens de watersnood van 1880. 1998 pag. 101.
De commissaris vertelt over Vlijmen. 1998 pag. 114.
De commissaris vertelt over Hedikhuizen. 1998 pag. 129.
De commissaris vertelt over Nieuwkuijk en Oudheusden. 1998 pag. 145.
Aanleg van een nooddam rond de Nieuwkuijkse kerk, 1881. 1998 pag. 157.
De commissaris vertelt over Bokhoven. 1999 pag. 4.
Een steekpartij met dodelijke afloop. 1999 pag. 22.
Van Ghert, onderwijzer te Nieuwkuijk. 1999 pag. 35.
De commissaris vertelt over Herpt. 1999 pag. 50.
Diefstal van bonen. 1999 pag. 65.
De commissaris vertelt over Engelen. 1999 pag. 84.
De commissaris vertelt over Nieuwkuijk. 1999 pag. 114.
De commissaris vertelt over Oudheusden en Elshout. 1999 pag. 162.
De commissaris vertelt over Drunen. 1999 pag. 177.
Staat van de 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in Nieuwkuijk, Hedikhuizen en Vlijmen. 1999 pag. 194.
Jan Ente, een omstreden schoolmeester te Nieuwkuijk. 2000 pag. 9.
Diefstal van een paard. 2000 pag. 26.
24 hoogst aangeslagenen van Heusden. 2000 pag. 44.
Betwisten van een vordering in 1773. 2000 pag. 57.
Een merkwaardige dood te Nieuwkuijk. 2000 pag. 79.
De dood van een jood. 2000 pag. 125.
De commissaris vertelt over Heusden. 2000 pag. 146.
Staat van 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in de gemeenten Herpt, Bokhoven en Engelen. 2000 pag. 162.
Verslag van het onderzoek naar de dijkdoorbraak in de Heidijk van 29 op 30 december 1880. 2000 pag. 178.
Verslag van de dijkstoel zelf. 2000 pag. 185.
Hand- of huismerken uit onze omgeving. 2002 pag. 95.
Gedwongen winkelnering. 2002 pag. 136.
Een familiedrama. 2002 pag. 156.
Goed gemutst. 2002 pag. 169.
Bidprentje einde of begin. 2003 pag. 24.
Naamgeving en ontstaan van bijnamen. 2004 pag. 43.
Effe bellen. 2004 pag. 106.
De moord op Mathijs Jansen van de Heuvel. 2005 pag. 72.
Een stal als graf. 2005 pag. 189.
De lotgevallen van Lodewijk Winckel, drossaard te Nieuwkuijk. 2006 pag. 24.
Drossaard Winckel op jacht. 2006 pag. 5-50.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2006 pag. 157.
Schipper mag ik overvaren. 2007 pag. 27.
Glashelder. 2007 pag. 78.
Bijgenaamd 'De Kiep'. 2007 pag. 90.
Klap van de molen. 2007 pag. 187.
Een wolf. 2008 pag. 47.
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio. 2008 pag. 62.
Teeravond St. Anna Gilde. 2008 pag. 185.
Spoorzoeken in de sneeuw. 2009 pag. 14.
Inspectieverslag betreffende het onderwijs in het jaar 1843. 2009 pag. 27.
Cornelis Slegers, de balthover van de Kuijkse Heide. 2009 pag. 66.
Burgerlijke stand van Vlijmen en Vlijmense familienamen. 2009 pag. 94.
Drunen, eens een belangrijke schakel in het Postvervoer. 2009 pag. 174.
Wie zijn de echte Kuijkse? 2010 pag. 31.
Diverse krantenberichten. 2010 pag. 79 en 188. 2011 pag. 28.
Een bijzonder aangifte van overlijden. 2010 pag. 85.
Losse fragmenten uit de historie van 175 jaar harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 124.
De hopteelt. 2010 pag. 141.
Het is niet alles goud wat er blinkt. 2010 pag. 157.
Uit de oude doos. 2010 pag. 172.
Landlopers uit onze regio opgenomen in Drenthe. 2011 pag. 51.
Een verdachte chirurgijn. 2011 pag. 78.
Berichten uit oude kranten. 2011 pag. 92.
Familienamen en 200 jaar burgerlijke stand. 2011 pag. 39.
Het raadsel van de twee bruiden (2). 2011 pag. 159.
1 januari 2011 Burgerlijke stand 200 jaar. 2011 pag. 171.
Doop van een vondeling. 2011 pag. 185.
Wij willen Nieuwkuijk houen.. 2012 pag. 29.
Berichten in oude kranten. 2012 pag. 30, 47, 63, 85.
Stokoud. 2012 pag. 74.
Van Peperstraat naar Badweg. 2012 pag. 90.
Vlijmen of Vlimmen over een omstreden Vlijmenaar. 2012 pag. 106.
Winkel van Sinkel. 2012 pag. 141.
Berichten uit oude kranten. 2013 pag. 45 en 94.
De kanonnen van de vesting Heusden. 2013 pag. 66.
Fietste gij? 2013 pag. 97.
De hondenkar. 2013 pag. 149.
Familieberichten in kranten. 2014 pag. 39.
Een 'moord' verhaal en een bidprentje gevraagd. 2014 pag. 59.
Krantenberichten. 2014 pag. 15 en 62. 2015 pag. 15 en 207. 2016 pag. 82 en 207.
De Vlijmense boksclub Sport Staalt Spieren. 2014 pag. 157.
Bidprentjes, bron van informatie. 2015 pag. 1.
Vordering van fietsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2015 pag. 28.
Een bom duiten. 2015 pag. 43.
De Bossche vuilnisbelt bij Vlijmen. 2015 pag. 61.
De onderwijzersfamilie Festen te Haarsteeg. 2015 pag. 181.
De hertogin van Brabant. 2015 pag. 189.
Verraden aan de Duitse bezetter? 2016 pag. 25 en 83.
De dienstbode. 2016 pag. 94.
De woningnood in de jaren 60 van de vorige eeuw in de gemeente Vlijmen. 2016 pag. 177.
Krantenberichten. 2017 pag 14, 84 en 227.
M.J. Nefkens, kunstschilder uit Hedikhuizen. 2017 pag. 22.
De watersnood van 1799 te Haarsteeg. 2017 pag. 39 en 73.
De bouwgeschiedenis van kasteel Onsenoort. 2017 pag. 213.
Baron van Wijdenbruck: Waar rook is, is daar altijd ook vuur? 2017 pag. 239.
Krantenberichten, 2018 pag. 14.
Een Belgische smid in Nieuwkuijk, 2018 pag. 26.
Het loopt op rolletjes, 2018 pag. 33.
Kasteel Onsenoort en zijn laatste adellijke Bewoners, 2018 pag. 81.
De regenjas, 2018 pag. 222.
Die verrekte honden, 2018 pag. 223.
Een stenen huis, 2018 pag. 281.
De sigaar zijn. 2019 pag. 31.
Het veer van Vlijmen. 2019 pag. 49.
Klompen in Nieuwkuijk. 2019 pag. 81.
Gebrandschilderd raam met Nieuwkuijkse roots. 2019 pag. 100.
Het loodje leggen. 2019 pag. 113.
Koper- en blikslager uit Nieuwkuijk. 2019 pag. 129.
De remplaçant. 2019 pag. 145.
Onder curatele. 2019 pag. 166.
Div. voorvallen en gebeurtenissen tijdens de 2e WO. 2020 pag. 48, 61.
Vlaggen. 2020 pag. 94.
Kroniek van het Gertrudisgesticht te Nieuwkuijk, 60 jaar geschiedenis van het klooster (1907-1967). 2020 pag. 125, 177, 197, 221, 251.
Duistere zaken. 2020 pag. 194.
Een belangrijk man trouwt in Vlijmen. 2020 pag. 231.
Een voorstel tot verplaatsing van het Protestants Kerkje van Hedikhuizen (1766-1767) 2021 pag 42 Een inwoonster uit Drunen met bijzondere bezittingen. 2021 pag. 65. Een Oliemolenaar uit Nieuwkuijk. 2021 pag. 98.
Schenking schilderij aan de Heemkundekring. 2021 pag. 119.
Nieuwkuijk rond 1825 2021 pag 137.
Godsdienstwaanzin in Giersbergen. 2021 pag. 182.

Meijs, Bert en Altenburg, Hessel

Overlast dijkdoorbraak te Oudheusden 1651. 2011 pag. 186.

Meijs, Bert en Daelmans, André

Daelmans Banket uit Vlijmen. 2011 pag. 66.

Meijs, Bert en Wit, Henk de en Jongh, P.C. de

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Meijs, Bert en Schoonen, Wim

Het oude ambacht van koperslager blijft behouden. 2014 pag. 189.

Meijs, Bert en Vugt, George van

Het raadsel van de twee bruiden. 2001 pag. 14.

Meijs, Bert en Weijenberg, Piet van de

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.
De Vlijmense proef om opnieuw hop te gaan telen. 2015 pag. 210.

Meijs, Jan

Een vergeten bewoner van het Vlijmens Ven. 2016 pag. 233.

Meijs, pater Gummarus

De scholen in Haarsteeg. 1953 pag. 131.
Pastoor Becx, zaliger. 1962 pag. 146.
De politikus van 't Lompend. 1962 pag. 178.
Geschiedenis van Hedikhuizen. 1963 pag. 66, 88, 108, 122, 136 en 153.
Merkwaardige verhuispartijen. 1953 pag. 103. 1999 pag. 154.

Midden, L. van

Vijf jaar Oecumene in de oostelijke Langstraat en het Land van Heusden en Altena. 1968 pag. 181.

Midden, pater Pancratius van

Giersbergen. 1962 pag. 134.

Mierlo, H. van

De dorpspomp te Drunen. 1952 pag. 53.

Mol, Joh. de

Een wandeling door Heusden. 1967 pag. 130.

Mommersteeg, Giel

Het raadhuis van Haarsteeg (Hedikhuizen). 1988 pag. 50. Rectificatie. 1988 pag. 186.
Strafzitting van het Kantongerecht te Heusden van vrijdag 16 mei 1930. 1990 pag. 59.
Emancipatie niets nieuws. 1990 pag. 62.
Zware hagelbui te Haarsteeg en Nieuwkuijk in 1920. 1991 pag. 64.
Een (rare) schutter te Haarsteeg / Hedikhuizen. 1992 pag. 34.
Oud nieuws: oude krantenberichten uit onze streek. 1992 pag. 68, 84, 107, 176 en 191, 1993 pag. 167. 1996 pag. 148.
Rechterlijk archief Vlijmen, Nr. 30: Reglement voor de klapperluijden binnen Vlijmen gearresteerd 15 november 1780. 1992 pag. 183.
Reglement op de brandwering binnen Hedikhuizen. 1993 pag. 41.
Instructie voor de gequalificeerden lijkbezorger en doodgraver, gearresteerd in de vergadering van schout en gerechten op den 17de januari 1806 te Hedikhuizen. 1993 pag. 54.
Oud nieuws uit Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1993 pag. 167. 1996 pag. 148.
Reparatie van een Vlijmens huis met hopeest in 1760. 1994 pag. 62.
Harmonie 'De Eendracht' van Onsenoort en Nieuwkuijk beoordeeld in de vorige eeuw. 1994 pag. 109.
Harmonie 'Concordia' van Vlijmen beoordeeld in de vorige eeuw. 1994 pag. 142.
De chirurgijn, eind 1700 te Vlijmen. 1995 pag. 28.
Je kwam zo goedkoop een dorp niet binnen. 1995 pag. 81.
Eed van de schepenen te Vlijmen, 01-09-1678. 1996 pag. 194.
Een timmermansrekening uit 1850. 1997 pag. 80.
Autobus in brand langs de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. 2000 pag. 56.
Geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 110.
Ongelukken op 't Hoog. 2005 pag. 42.
Gedicht. 2006 pag. 6-79.
De heren van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2006 pag. 143.
Gerespecteerde verenigingen. 2006 pag. 185.
Branden in Nieuwkuijk. 2007 pag. 12.
Huize Haarsteeg. 2008 pag. 97.
Overlijdensberichten in Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbosche courant. 2009 pag. 170.
Uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant van 12 juni 1879. 2010 pag. 68.
De Noord Brabander. 2017 pag. 30.

Mommersteeg, G. en Iersel - Ruyters, T. van

Kledingdiefstal te Nieuwkuijk in 1777. 1990 pag. 33.

Mommersteeg, G. en Meesters, J.F.

'Den nieuwen dam' te Haarsteeg: een steenweg uit 1789. 1989 pag. 156 en 172.

Mommersteeg, Hans

Publicatie reglement weegens de voogel-kooijen in de Meijerije van 's Hertogenbosch anno 1767. 2012 pag. 50.
Oorlogsdagboek van de zusters JMJ te Vlijmen. 2020 pag. 12.

Mommersteeg, Kees

Over slachten en uithallen. 1993 pag. 38.
Van hakhout en boerengerief naar erwten- en bonenteelt. 1993 pag. 66.
Den boer es bakker. 1995 pag. 111.

Moonen, Br. Lambertus en Lee, Anton van der

Prominente mensen uit Hedikhuizen; De familie Boelaars. 2016 pag. 101 en 223.

Moons, Th.

Notities uit het memoriale. 1982 pag. 148.
Onze vrijwilligers (restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen). 1982 pag. 150.

Mortel, Drs. J.P.M. van den

Dékatholisering van stad en land van Heusden gedurende de 17e eeuw. 1998 pag. 148.

Mostermans, J.

De misdienaar van vroeger. 1987 pag. 98 en 168.
Nostalgie? 1988 pag. 13.
De jonge boeren van weleer. 1988 pag. 118 en 182.
Kèkte mee efkus o m 1989 pag. 62.
Sacramentsdag 9 juni 1939. 1989 pag. 82.
Kèkte nog efkes mee. 1990 pag. 15.
Vruuger (gedicht). 1990 pag. 63.
De jonge wacht (1939-1941). 1991 pag. 62.
Theodorus Mostermans. 1991 pag. 196.
De vrolijke torenbouwers, Nieuwkuijk. 1992 pag. 85.
Tien generaties Moster(t)mans(s). 1994 pag. 132.
Kwartierstaat Johannes Petrus Mostermans. 1994 pag. 134.

Murray, Mr. W.G.D.

Engelen in de jaren 1672/1673. 1953 pag. 162.
Uit de dorpsrekeningen van Engelen. 1954 pag. 6 en 24.

[ N ]

N.C.B. Drunen-Elshout

Wat samenwerking vermag. 1968 pag. 94.

N.N.

Hop - Vlijmen. 1951 pag. 96.
De Balans. 1951 pag. 118.
De Vijzel. 1951 pag. 118.
Uit een oud jaarboek. 1951 pag. 131.
Kerkehuis voor den Pastoor te Onzenoord. 1951 pag. 132.
Giersbergen. 1952 pag. 90.
Verloren romantiek. 1953 pag. 38.
Kindergebeden bij het slapen gaan. 1953 pag. 79.
Van stoomtram tot autobus. 1953 pag. 87.
Uit de memoires van een Vlijmenaar. 1953 pag. 144 en 189.
Mariënkroon. 1954 pag. 96.
De Geburen. 1954 pag. 196.
Gehoord in Nieuwkuijk. 1955 pag. 11.
St Blasius (3 februari). 1955 pag. 23.
Vastenavond. 1955 pag. 25.
Binnenpolder van Hedikhuizen. 1956 pag. 110.
Haven van Haarsteeg. 1956 pag. 112.
Drunen omstreeks het jaar 1880. 1958 pag. 24.
Tafelen. 1958 pag. 65.
Artsen van Drunen van 1860 tot 1944. 1958 pag. 115.
Tekeningen van Jan Mommersteeg. 1958 pag. 183.
De Herders. 1959 pag. 177.
De weg 's Bosch - Heusden (1843). 1959 pag. 122.
Haarsteeg's volkslied. 1963 pag. 28.
De legende van den Elshout. 1966 pag. 68.
De burcht Nyenrode. 1966 pag. 75.
Uit de notariele acten van Notaris Glavimans sr. Te Oisterwijk 1722 – 1756. 1966 pag. 90.
Kroniek uit 1866 (korte berichten uit de streek). 1966 pag. 96.
Kerkelijke geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 98.
Staatkundige geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 103.
Kerkelijke geschiedenis van Herpt. 1966 pag. 107.
Staatkundige geschiedenis van Herpt. 1966 pag. 111.
Kerkelijke geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 116.
Staatkundige geschiedenis van Vlijmen. 1966 pag. 126.
Heusdense oudheden. 1966 pag. 166.
Genealogie van Schijndel. 1968, ongenummerd.
Lijst van de heren van Heusden. 1969 pag. 49.
De lantaarnopstekers der stad Heusden in 1841. 1970 pag. 4-72.
Vergeten Nieuwkuijk. 1970 pag. 177.
Januari. 1971 pag. 5.
Februari. 1971 pag. 18.
Maart. 1971 pag. 33.
Juni. 1971 pag. 105.
Juli. 1971 pag. 121.
Augustus. 1971 pag. 137.
Oktober. 1971 pag. 169.
November. 1971 pag. 161.
December. 1971 pag. 201.
April. 1972 pag. 49.
St. Joris schutslied. 1972 pag. 60.
Mei. 1972 pag. 65.
Kwartierstaat Pater G. Buijs. 1972 pag. 72.
September. 1972 pag. 129.
Oktober rozenkransmaand. 1972 pag. 145.
Kwartierstaat Thomas de Wilt en Egidia Alegonda Kuijpers. 1972 pag. 168.
Vigilie van Kerstmis. 1972 pag. 177.
Pasen. 1973 pag. 49.
Kwartierstaat Van Herpt - Veroude. 1973 pag. 56.
Oktober. 1973 pag. 153.
Enkele punten uit de geschiedenis van de protestantse gemeente van Vlijmen. 1973 pag. 170.
Enkele bezienswaardigheden zoals wij die heden nog terugvinden in Protestantse kerk in Vlijmen. 1973 pag. 177.
De periode van dominee J. Chr. Fritzsche te Vlijmen. 1973 pag. 183. Aanvulling. 1973 pag. 204.
Protestants onderwijs in Vlijmen. 1973 pag. 193.
Kerstmis. 1973 pag. 197.
Tien jaar oecumenisch werk in de Oostelijke Langstraat. 1973 pag. 196.
Nieuwjaar. 1974 pag. 1.
Kwartierstaat Kuypers - Van Hooff. 1974 pag. 56.
Liefde-Vreugde-Goedheid. 1974 pag. 185.
Paaszang. 1975 pag. 33.
Mei. 1975 pag. 65.
Op het kerkhof. 1975 pag. 193.
Advent. 1975 pag. 209.
Paasmorgen. 1976 pag. 49.
Kwartierstaat Van Bijnen - De Vaan. 1976 pag. 56.
Van oud en nieuw. 1976 pag. 215.
Kwartierstaat Zeeuwen - Beekmans. 1976 pag. 222.
Kwartierstaat De Gouw - Van Baardwijk. 1977 pag. 56.
Heil u Koninginne. 1977 pag. 65.
Het wapen van het Waterschap De Maas- en Diezepolders. 1977 pag. 129.
Het Waterschap van privaatrechterlijke vereniging tot overheidslichaam. 1977 pag. 132.
Voormalige Waterschapsindeling in de oostelijke Langstraat. 1977 pag. 135.
Ontwikkeling van de waterstaatkundige situatie in het gebied van De Maas- en Diezepolders. 1977 pag. 146.
De inrichting van het Waterschap De Maas- en Diezepolders. 1977 pag. 156.
Keuren van den binnenpolder van Herpt en Bern voor den jare 18.... 1977 pag. 159.
Engelen. 1977 pag. 170.
Kwartierstaat De Bont - Geelen. 1978 pag. 8.
Maria Lichtmis. 1978 pag. 17.
Paaslied. 1978 pag. 33.
Familiewapens. 1978 pag. 40, 41, 104 en 105. 1979 pag. 56 en 57.
Herfst. 1978 pag. 129.
Kwartierstaat Van der Linden - Luyben. 1978 pag. 168.
Nieuwjaar. 1979 pag. 1.
Gedachten op mijn kamer. 1979 pag. 32.
Pasen. 1979 pag. 49.
Kwartierstaat Van Helvoort - Van Helvoort. 1979 pag. 120.
Club van mensen die moe geboren zijn. 1979 pag. 161.
Van oud en nieuw. 1979 pag. 177.
Bij het begin van de 30ste jaargang. 1980 pag. 1.
Kwartierstaat Mommersteeg. 1980 pag. 72 Kwartierstaat Van Bijnen - Mommersteeg. 1980 pag. 216.
Vlas. 1981 pag. 80.
Lente. 1982 pag. 56.
Keur- of politieverordening van het waterschap Binnenpolder van Engelen, 1865. 1982 pag. 64.
Fraters van Tilburg in het dekenaat Heusden. 1982 pag. 67.
Kerstmis. 1982 pag. 177. Vergadering der gemeenteraad der gemeente Engelen op woensdag 8 april 1829. 1983 pag. 64.
Meimaand – Mariamaand. 1983 pag. 65.
Hulde aan de heemkundekring. 1983 pag. 92.
Allerzielenmaand. 1983 pag. 157.
Quohier of gaderboeck, Onsenoort. 1983 pag. 158.
Oudejaars-avond. 1983 pag. 181.
Quohier of gaderboeck, Engelen. 1984 pag. 47.
Verpondingskohier Hedikhuizen, 1733. 1984 pag. 222.
Kinderliedjes. 1984 pag. 64.
Genealogie Luijben/Luyben (van de leestafel). 1985 pag. 48.
De kerkpatronen. 1985 pag. 100.
Parochiezegels. 1985 pag. 102.
Jaaroverzicht. 1985 pag. 177.
Seizoenenoverzicht. 1985 pag. 184 en 185.
Kerkgebouw en inventaris van de Sint Jan Evangelist parochie te Elshout. 1986 pag. 67.
Verpondingscohier Heesbeen, 1733. 1986 pag. 112.
Nachtwachtlied rond de kerstmis. 1986 pag. 221.
Een voorspelling over de Vlijmense mandenindustrie. 1987 pag. 158.
Kerstlied. 1987 pag. 181.
Kerstmis. 1988 pag. 185.
Een heus Heusdens echtpaar te Heusden. 1989 pag. 117.
Kerstdag. 1989 pag. 177.
Brabancia. 1991 pag. 16.
Het 50-jarig bestaan van de harmonie 'De Eendragt' van Nieuwkuijk en Onsenoort, 1885. 1991 pag. 167.
Kerstgedachte. 1991 pag. 185.
Drunen, bakermat van de betere schoenmakerij. 1992 pag. 62.
Stalen zenuwen. 1992 pag. 178.
Nieuwjaar. 1993 pag. 1.
Kerstmis. 1993 pag. 185.
Scherpen van zeis en zicht. 1994 pag. 180.
Reglement voor het veer Vlijmen-Den Bosch uit 1734. 1995 pag. 72.
Advent. 1996 pag. 181.
Quam Dulcis est Amor (kerstlied). 1997 pag. 377.
De rommelpot (gedicht). 1998 pag. 29.
Voor 1999. 1999 pag. 1.
Kerstmis. 1999 pag. 193.
MGT 1953 (bewerkt) Verloren romantiek. 2019 pag. 65.

Nagtzaam, Piet

Terugblik bij 40-jarig bestaan kerk Vliedberg, 2018 pag. 257.

Natuurvrienden-club

Kieviten. 1951 pag. 70.

Noest, J.

De ooievaars in De Langstraat. 1960 pag. 107 en 145.
Commentaar op de publicatie: “De Loonse en Drunense Duinen”. 1965 pag. 149.

Noppen, Frans van

Het wapen van Herpt. 2017 pag. 89.
Uitgelicht. 2019 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96 112, 128, 144, 167.
Uitgelicht. 2020 pag. 20, 44, 60, 76, 96, 124, 176, 196, 216, 236, 260.

Noyons, A.J.W.

Drunens Volkslied. 1967 pag. 98.
Wens van Thomasvaer en Pieternel. 1967 pag. 151.
 

[ O ]

Oord, Kees van den

Laudatio voor een stille, trouwe medewerker. 2001 pag. 120.
Voorwoord geschiedenis van 't Hoog. 2004 pag. 109.
In memoriam. 2005 pag. 89.
Lezing religieus erfgoed open monumentendag 2005. 2005 pag. 155, 165, 178 en 194.
In memoriam G.M. van der Velden. 2007 pag. 14.
In memoriam Harrie (H.G.M.) Peters. 2007 pag. 91.
Heusden groeit, tien gezichten van de nieuwe gemeente. 2007 pag. 97.
In memoriam Leo Sikkers. 2007 pag. 154.
In memoriam Jan Verboord. 2007 pag. 202.
Heusden op de kaart. 2009 pag. 97.
Historie van de 175-jarige harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. 2010 pag. 101.
In memoriam Ton Verlaat. 2010 pag. 132.
Burgemeester Willems van Heusden, afscheid van een minnaar van de historie. 2011 pag. 187.
Tiny was een heel ijverige en leergierige leerling. 2012 pag. 78.
Het einde van een unieke archeologische heemrubriek! 2012 pag. 89.
Heemkundekring Onsenoort en abdij Mariënkroon 65 jaar met elkaar verbonden. Inleiding. 2012 pag. 145.
Chris Lith, inspirator restauratie vesting Heusden. 2014 pag. 184.
In memoriam Henk de Wit. 2015 pag. 172.
75 jaar bevrijding Heusden. 2019 Thema-nummer.

Oosterhout, Piet van

Heibel op de Kuijkse heide. 2010 pag. 11.
Een wolf in het Herptseveld. 2011 pag. 61.
Rattenplaag. 2011 pag. 143.
Uit het oud rechterlijk archief van Vlijmen. 2013 pag. 92.
Veroordelingen involge jachtwet, drankwet, vuurwapenwet en van diverse aard. 2014 pag. 13.
Uit het oud rechterlijk archief van Oudheusden , Elshout en Hulten. 2014 pag. 46.
Spookgeschiedenis met een staartje in Vlijmen. 2014 pag. 213.
Branden te Engelen. 2016 pag. 99.
In het land der verdwenen kastelen, 2018 pag. 97.

Oosterveld, M.

De slag om de schans bij Engelen en de verwoesting van de kerk in juli 1587. 1987 pag. 146.
Over het leven van burgers en soldaten in 1587. 1987 pag. 147.

Oostrum, Drs. F. van

De Loonse en Drunense duinen. 1964 pag. 131.

Oostrum, J. van

Anekdote uit Waalwijk. 1964 pag. 214.
Een volksverhaal over de plaatsnaam 'Baardwijk'. 1965 pag. 23.
Misverstand rond vlucht van Hugo de Groot. 1965 pag. 38.
Spotnamen. 1966 pag. 27.
Een opvatting omtrent Jan VII, Heer van Heusden. 1966 pag. 81.
Uithangborden en Tiendrecht. 1966 pag. 157.
Kerkelijke geschiedenis van Hedikhuizen. 1966 pag. 196.
Nog eens de Lunt. 1966 pag. 197.
De wapensmid van Baardwijk. 1967 pag. 189. 1968 pag. 134.
De drie peperkoeken. 1969 pag. 17.
Duisternis rond 'Valkenvoort'. 1970 pag. 130.
De legende van bouwmeester. 1971 pag. 34.
Tempora, o mores. 1971 pag. 146.
Oud zeer. 1972 pag. 14.
Samuel de Prince, tweede predikant van Baardwijk. 1973 pag. 8.
Urbanus Voet, pastoor van Waalwijk van 1763-1785. 1973 pag. 150.
De rommelpot. 1974 pag. 17.
Vestingwerken uit vroeger tijden. 1974 pag. 151.
Waarheid en verdichtsel rond oude kerken in Baardwijk en Waalwijk. 1975 pag. 20.
Van Heusden tot Hesdin. 1975 pag. 205.
Driekoningen en koppermaandag. 1976 pag. 13.
Spoken. 1976 pag. 54.
Uitstervend dialect. 1977 pag. 15.

Ooijen, Piet van

De gaande en komende man. 1987 pag. 19.

Opzeeland, Bert van

De das (meles-meles), Loonse en Drunense Duinen en omgeving. 1995 pag. 76.
Vlinders in de omgeving van Vlijmen. 1998 pag. 90.
Historie flora en fauna van de Haverkampen te Vlijmen. 1999 pag. 12.
Natuurgebieden rondje Heusden. 1999 pag. 82.
Het Engelermeer, historie en avifauna. 2001 pag. 114, 130.
De das in de Loonse en Drunense duinen. 2002 pag. 130, 146, 162.
Scheiding van Maas en Waal. 2004 pag. 149.
De secundaire waterlinie bij Hedikhuizen ter verdediging van Heusden. 2004 pag. 169.
De das omstreeks 1270. 2006 pag. 10.
Boringen in de Haarsteegse Wiel (paleolimnologisch onderzoek). 2007 pag. 185.
Den Grooten naeckten hoeck. 2008 pag. 10.
Natura 2000. 2008 pag. 59.
14e-eeuwse Hongerenburcht gevonden. 2008 pag. 94.
10 jaar dassen in de Drunense en Loonse duinen. 2009 pag. 158.
25-jaar dassenwerk: Loonse en Drunense duinen. 2019 pag. 33.

Opzeeland, J. van

Ontwikkeling van een agrarische samenleving mede onder invloed van de industrie. 1961 pag. 107, 118, 138, 157 en 184.

Ossenblok, J. van de en Meesters, J.

Oude boerderijen in ons heem. 1985 pag. 1, 18, 37, 54, 113, 129, 156, 169 en 178. 1986 pag. 2, 58, 90, 115 en 212. 1987 pag. 58 en 191. 1988 pag. 192. 1990 pag. 43.
Maquette van een Langstraatse boerderij. 1987 pag. 47.
Oude boerderijen in ons heem, schuren op Giersbergen. 1992 pag. 48.

Oijen, Giel van

Veeverbetering door de jaren heen. 2011 pag. 162.

Oijen, V.J.N, van

Kwartierstaat van Adrianus Hubertus van Oijen. 1988 pag. 176.
 

[ P ]

Papaver, Dr. A.

De kapel van Onsenoort en de restitutie van de kerk van Nieuwkuijk. 1954 pag. 17.
Maurice Flacard, geneesheer te Vlijmen van 1796 - 1843. 1956 pag. 13.
Geestelijken uit het geslacht Swaans. 1956 pag. 36.
Vlijmen, enkele staatkundige gegevens. 1956 pag. 65.

Papenburg, Piet

Wie kan ons helpen? 1989 pag. 160.
Trein in De Langstraat. 1997 pag. 81-240. Errata. 1997 pag. 390.
Tram in De Langstraat. 1997 pag. 241-342. Errata. 1997 pag. 391.

Papenburg, Piet

Reactie op Vervoer in de Langstraat. 2004 pag. 159.

P.D.

1943-1993, hulde aan de heemkundekring. 1993 pag. 176.

Peer, P. van

Het beleg van Heusden in 1672. 1999 pag. 10.
De brave Hendrik van Onsenoort. 1999 pag. 46.
De watersnoodramp van 1799 te Haarsteeg. 1999 pag. 81.
De ontploffing van de kruittoren van het kasteel te Heusden op 24 juli 1680. 2000 pag. 120.
Natuurbad 'De pleune Wiel'. 2000 pag. 167.
Verordening op kinderarbeid in 1882. 2001 pag. 13.
Uit het register van publicatie en processen verbaal van Oud-Heusden en Elshout, 1845-1892. 2001 pag. 27, 74.
De meubelmaker uit Herpt. 2001 pag. 63.
Het dansen in café's. 2002 pag. 13.
Een vergeten dijkdoorbraak. 2002 pag. 184.
Lotgevallen van heer Fulco. 2003 pag. 157.
Bataafse perikelen. 2004 pag. 190.
De grote brand te Nieuwkuijk van 1914. 2006 pag. 62.
Wetenswaardigheden over sociëteit Tot Ieders Genoegen te Heusden. 2008 pag. 44.
Handboogschutterij Oefening en Uitspanning te Heusden 1851-1889. 2008 pag. 216.
Uit het oud rechterlijk archief van Drunen. 2009 pag. 30.
Uit het oud rechterlijk archief van de gemeente Oudheusden, Elshout en Hulten. 2010 pag. 159.
Register van publicaties en processen verbaal van de gemeente Oud-Heusden en Elshout. 2012 pag. 22.

Pelders, Gerard

Bedevaartsouvenirs, gevonden in onze streek. 1989 pag. 145.
Een middeleeuwse kinderrammelaar uit Drunen. 1989 pag. 171.
Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 1990 pag. 2.
Een merkwaardige aardewerkscherf uit Elshout. 1990 pag. 22.
Zo maar een Drunense hond. 1990 pag. 76.
Een paar oude munten uit Heesbeen. 1990 pag. 84.
Koperen pasmunten in Nederland tussen 1500 en 1800. 1990 pag. 135, 153 en 161. 1991 pag. 12 en 19.
Een bronzen mondharpje uit Elshout. 1991 pag. 42.
Kledingaccessoires als detectorvondsten uit onze streek. 1992 pag. 140 en 145.
De Romeinen leefden in ons heem. 1994 pag. 17.
Helm bleek oude kookpot. 1996 pag. 177.
Twee kanonskogels uit Drunen. 1997 pag. 11.
Een bouwoffer of een geheim voorraadje jenever. 1999 pag. 107.
Archeologische vondst uit ons heem. 2001 pag. 1, 17, 33, 49 , 65, 81, 113 en 129. 2002 pag. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 129, 145 en 161. 2003 pag. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 129, 145 en 161, 2004 pag. 1, 17, 33, 77, 93, 145, 161, 177 en 207. 2005 pag. 1, 17,33, 49, 65, 81, 145, 161 en 177. 2006 pag. 1, 17, 33, 49, 5-49, 6-65, 129, 145 en 161. 2007 pag. 1, 17, 33, 49, 81, 141, 157 en 173, 2008 pag. 1, 17, 33, 49, 65, 81, 157, 173 en 189. 2009 pag. 17, 49, 81 en 141. 2010 pag. 1, 17, 49, 81 en 145. 2011 pag. 17, 81 en 145. 2012 pag. 1 en 88.
Een houten offerblok uit Drunen. 2012 pag. 139.
Een 18de eeuwse kachelpan gevonden in Haarsteeg. 2013 pag. 91.
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 2013 pag. 192.
Vier rekenpenningen uit Heusden. 2014 pag. 9.
Trekpot. 2015 pag. 57.

Pelders, Gerard en Lee, Anton van der

pijpenkoppen, de verschoppelingen van de archeologie. 1988 pag. 111.
Archeologische vondst uit ons heem. 2011 pag. 49. 2012 pag. 33.

Peters, H.G.M.

Aftelrijmpjes. 1952 pag. 11.
Erpellast. 1952 pag. 32 en 64.
Bal- en springliedjes. 1952 pag. 72, 83 en 107.
Hoe het Elshoutse klooster in de kerstnacht verzonk. 1952 pag. 178.
Bij het zevende lustrum van de toneelvereniging 'Utile Dulci'. 1956 pag. 173.
Herinnering aan de Nieuwkuijkse kermis van 50 jaar geleden. 1981 pag. 60.
Herinneringen aan mijn schooltijd in Nieuwkuijk. 1989 pag. 12, 17 en 42.

Peters, Herman

De ramen van de St. Hubertuskapel te Drunen. 2011 pag. 87.

Peters, P.F.J.

De ontwikkeling van de gemeente Vlijmen sinds 1930. 1962 pag. 31, 53, 77 en 82.
Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. 1965 pag. 67.

Peijnenburg, Dr. J.W.M.

Van schuurkerk tot Vaticanum II, enige gegevens uit drie eeuwen parochiegeschiedenis. 1976 pag. 157.
De door de Norbertijnen bediende parochies rondom en binnen de stad 's-Hertogenbosch. 1984 pag. 116.

Ad van Pinxteren, Ad van

Watersnood Nieuwkuijk 1880 een ramp met vele gezichten. 2021 pag. 130.

Plas, M. van der

Kerstwens. 1995 pag. 177.

Pol, A. van der

Mijn moeder vertelde. 2005 pag. 89.

Pol, G.A. van der

Uithangborden. 1965 pag. 207.

Poll, H.

IJsbaan. 1963 pag. 5.

Poll, Harry

Ons oude Heusden. 1954 pag. 107.
Laatste en luisterrijke schittering van het St. Jorisgilde te Heusden. 1968 pag. 145.
Wintergast. 1995 pag. 16.

Poort, Jan

De Fellenoord van A tot Z. 2002 pag. 97.

Poort, W.A.

De geschiedenis van de voormalige R.K. kerk te Vlijmen. 1952 pag. 58.
Verklonken klokkenklanken. 1952 pag. 81.
Vlijmens 'Huis der zuchten' vertelt zijn levensverhaal. 1952 pag. 102.
De predikanten van Hedikhuizen en Herpt. 1952 pag. 124.
Van het Vlijmense veer en de Vlijmense vissers. 1952 pag. 133.
De herders der Hervormde gemeente te Vlijmen. 1952 pag. 153.
Een Nassau werd begraven in Heusden. 1953 pag. 50. Aanvulling. 1953 pag. 80.
De bediening van Heusden's St. Catharinakerk, kapittel en klooster. 1953 pag. 83.
Het levensverhaal van een Brabantse dorpskerk te Vlijmen. 1953 pag. 140.
Grenswachter Ludovicus. 1958 pag. 74.
Jeugdherinneringen van een 350-jarige; Herv. gemeente Vlijmen. 1960 pag. 149.
Vlijmen, in het Brabantse land, was Voetius eerste gemeente. 1964 pag. 244.
Het geheim van een oud schoolmeestershuis. 2007 pag. 66.

Provinciaal archief

Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk. 1980 pag. 204.

Provinciaal Planologische Dienst

Enige structuurgegevens uit de wijk Vliedberg-West. 1961 pag. 172.

Pruin, H.G. en Mens, H.L.

De restauratie van de R.K. kerk te Vlijmen. 1982 pag. 144.

Pullen, An

Bijnamen uit het verleden. 2007 pag. 24.
Herinneringen aan mijn vader. 2010 pag. 94.

Pulles H.H.

NSP-propaganda in WWOII. 2019 pag. 92.
 

[ Q ]

Quekel, Corry

Het middeleeuwse gasthuis van Heusden. 2021 pag. 201.
 

[ R ]

Redaktie

Ten geleide/Voorwoord. 1951 pag. 1. 1955 pag. 65. 1956 pag. 1. 1957 pag. 1, 121. 1958 pag. 1. 1959 pag. 1. 1960 pag. 1, 49. 1961 pag. 1, 161 en 177. 1963 pag. 1 en 161. 1964 pag. 1. 19, 81 en 129. 1965 pag. 1, 65, 118 en 196. 1966 pag. 1. 1967 pag. 1 en 97. 1968 pag. 1 en 161. 1969 pag. 7. 1970 pag. en 97. 1971 pag. 1. 1973 pag. 1, 33, 81 en 169. 1974 pag. 65. 1975 pag. 1 en 97. 1984 (bevrijdingsnummer) pag. 153.
Familie-overlevering: Van Beurden. 1951 pag. 5.
Boekbespreking. 1951 pag. 12, 35, 48, 60, 72, 84, 96, 120 en 143. 1952 pag. 32, 48, 80, 96 en 112. 1953 pag. 13, 32, 64, 80 en 160. 1954 pag. 27 - 143 - 188. 1955 pag. 48, 64 en 44. 1957 pag. 2. 1957 pag. 37 en 173. 1958 pag. 16, 100 en 185. 1960 pag. 46.
Museum. 1951 pag. 12, 48, 84, 108, 119, 132 en 143. 1952 pag. 32, 48, 112. 1953 pag. 158.
Verklaring van de omslag. 1951 pag. 24.
Gebed. 1951 pag. 37.
Het boekske van menaoriske. 1951 pag. 71.
Het gemeentewapen van Nieuwkuijk. 1951 pag. 95.
Wegwijzer in de Heemkunde. 1951 pag. 131. 1952 pag. 97.
Met Gansen Trou. 1952 pag. 17.
Exsultet. 1952 pag. 49.
Pater Alphons Lieven. 1952 pag. 50.
Het lied van de Brabantse eer. 1952 pag. 65.
Engelen (in memoriam Van Rooijen). 1952 pag. 77 .
De heemkunde-tentoonstelling te Heusden. 1952 pag. 113.
't Plekbord. 1953 pag. 15, 46, 93 en 127.
Heemkolder. 1953 pag. 16, 28.
Op weg. 1953 pag. 33.
Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt. 1953 pag. 123.
Van de leestafel. 1953 pag. 123, 140, 151, 174. 191.
De 'Melie' te Vlijmen. 1953 pag. 126.
Oorkonde i.v.m. 10 jarig bestaan. 1953 pag. 128.
De Dekens van het dekenaat Heusden. 1953 pag. 138.
In memoriam Johannes Wilhelmus de Gouw. 1953 pag. 144.
De plaats-, akker-, en straatnamen in de oude archieven van Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck te Elshout. 1953 pag. 146.
Brabant - Marialand. 1953 pag. 156.
Gebed van een kletskous. 1953 pag. 161.
Herders hij is geboren. 1953 pag. 177.
Elshout - Kevelaer. 1954 pag. 15.
In memoriam Gijsbertus Gerardus Klijn. 1954 pag. 112.
Gebed van een wagenbestuurder. 1955 pag. 33.
Boorstaat der R.K. Kerk te Nieuwkuijk. 1955 pag. 128 .
In memoriam Gijsberdinus de Wilt. 1956 pag. 80.
Ken uw Heem. 1956 pag. 81.
Bij 'n priesterjubile. 1956 pag. 96.
Bij een kloosterjubilee. 1956 pag. 141.
In memoriam burgemeester J.J.W. vanHout. 1957 pag. 174.
In memoriam Johannes Bernardus Albertus Gregoor. 1959 pag. 27.
Lipsbode - Januari 1959. 1959 pag. 32.
Veldnamen in de Oostelijke Langstraat. 1960 pag. 48.
Boekbespreking/Van de leestafel. 1961 pag. 19. 1963 pag. 35, 79 en 143. 1964 pag. 15, 64, 128, 208, 224 en 240. 1965 pag. 14, 130 en 164. 1966 pag. 15, 48, 152 en 184. 1967 pag. 14, 48, 80, 95 en 192. 1968 pag. 48, 80 en 127. 1969 pag. 14, 79 en 223. 1970 pag. 31, 143 en 176. 1971 pag. 48, 109 en 144. 1972 pag. 144. 1973 pag. 64 en 135. 1974 pag. 16, 32 en 112. 1976 pag. 64, 96, 144 en 228. 1977 pag. 190. 1978 pag. 176 en 190. 1979 pag. 48. 1980, 215. 1981 pag. 48. 1983 pag. 53. 1984 pag. 223. 1986 pag. 80 en 222. 1989 pag. 16, 64, 80 en 176. 1990 pag. 63 en 176. 1992 pag. 111. 1993 pag. 63 en 96. 1994 pag. 144. 1995 pag. 128. 1996 pag. 32.
Bij een gouden jubile. 1961 pag. 45.
Gebed van den boer. 1961 pag. 81.
In memoriam Mr. J.H.W.A. Hoefnagel, burgemeester van Vlijmen. 1962 pag. 1.
Ons Heer in het vrije land van Bokhoven. 1962 pag. 17.
Lof van Brabant. 1962 pag. 97.
In memoriam pastoor H.G. Becx. 1962 pag. 145.
Haarsteegs Volkslied. 1963 pag. 28.
Eerherstel aan de Heusdense drossaard Van Wel. 1963 pag. 45.
Standaard-lied. 1963 pag. 49.
Dank-gedicht. 1963 pag. 49.
Bij een jubileum. 1963 pag. 129.
In memoriam J.W. Peters. 1963 pag. 135.
Repertorium. 1963. pag. 162.
Bij het 25-jarig priesterfeest van Mgr. L. v. Kessel. 1964 pag. 113.
Een koperen ambtsjubileum (Burg. Teyssen). 1964 pag. 209.
In memoriam H. Voogd. 1964 pag. 251.
In memoriam Pieter Hieronymus Breugelmans. 1965 pag. 142.
Nachtwachtlied. 1966 pag. 3.
Oude gevelsteen. 1966 pag. 128.
Mari van Drunen. 1967 pag. 11.
Naar Rome. 1967 pag. 81.
Drunens Volkslied. 1967 pag. 98.
In memoriam A.H.M. van den Meerendonk. 1969 pag. 14.
Lente. 1969 pag. 33.
Pelgrimslied. 1969 pag. 65.
Allerzielenmaand. 1969 pag. 225.
Een heraldieke puzzel. 1969 pag. 231.
Oudjaar. 1969 pag. 241.
Zomer. 1970 pag. 5-65.
Pasen. 1970 pag. 33.
Rozenkransfeest. 1970 pag. 129.
Ter herinnering aan de watersnood van 1880. 1970 pag. 177.
Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk. 1970 pag. 180.
Bestek vernieuwing van de Heidijk. 1970 pag. 188.
Streekarchivariaat. 1971 pag. 122.
Willem Johannes Cornelis Bink. 1972 pag. 1.
Bij een priesterjubileum ( Pater G. Buijs). 1972 pag. 70.
Bij een jubilé (G. v.d. Velden). 1972 pag. 143.
Ons vaandel. 1973 pag. 106.
In memoriam Maurice van de Water en Jan van Wezel. 1973 pag. 121.
Reorganisatie van onze kring. 1974 pag. 129.
Pastoor G. v.d. Velden te Bokhoven met emeritaat. 1975 pag. 30.
In memoriam Bernardus Willem van Schijndel. 1976 pag. 16.
Goedkeuring statuten. 1976 pag. 17.
In memoriam A. Kamp. 1976 pag. 201.
Ter nagedachtenis Dom Joannes. 1976 pag. 216.
Benoemd tot Huisprelaat van Z.H. Paus J. Verhoeven. 1977 pag. 10.
Gemeentewapen Vlijmen. 1977 pag. 33.
Prutske leeft het vertrek der paasklokken mee. 1977 pag. 49.
Excursie naar Essen. 1977 pag. 94.
Aan onze abonnees. 1978 pag. 1.
Kort verslag van de algemene ledenvergadering. 1978 pag. 38.
Lezing Genealogie. 1978 pag. 39.
In memoriam Johannes Cornelis van Oostrum. 1978 pag. 109.
Kort verslag excursie St. Jan te ’s Hertogenbosch. 1978 pag. 136.
Historische beschrijving van de gronden van het waterschap Herpt-Berne-Herptsche veld. 1978 pag. 175.
Kerststal. 1978 pag. 185.
Kort verslag van de algemene ledenvergadering. 1979 pag. 47.
Met Gansen Trou. 1980 pag. 2.
Het ISSN-nummer van “Met Gansen Trou”. 1980 pag. 113.
Will Dijkstra, schipper naast Trudy. 1980 pag. 115.
Inhoudsopgave Met Ganse Trou, periode 1951-1980. 1981 pag. 12-1 t/m 12-34 en errata.
Een hekeldicht van Paul Vlemminx (F.W. Smulders). 1982 pag. 153.
Heemkundige activiteiten. 1983 pag. 7-94.
Carnaval en heemkunde. 1983 pag. 17.
In memoriam pater Wenceslaus van Doorn. 1983 pag. 49.
In memoriam A. van Bezooyen. 1983 pag. 81.
De abdij Berne en Met Gansen Trou. 1984 pag. 109.
In memoriam Cornelis Hornman. 1985 pag. 186.
In memoriam Cor J.M. van den Dungen. 1986 pag. 49.
Armoede is geen schande (maar wel lastig). 1988 pag. 1.
Het nieuwe gemeentehuis. 1988 pag. 71.
Kunstwerken in bij het gemeentehuis. 1988 pag. 83.
Spreuken in het nieuwe gemeentehuis. 1988 pag. 85.
In memoriam A. van Engelen. 1989 pag. 81.
Bij het begin van de veertigste jaargang. 1990 pag. 1.
Geschiedenis van Heusden, zoals men die twee eeuwen geleden zag. 1990 pag. 147.
Bij een 25-jarig jubileum van A.N. van der Lee. 1991 pag. 1.
In memoriam Dr. Pascalis Vermeer. 1991 pag. 49.
In memoriam Ton Feijen en André van Zon. 1991 pag. 121.
In memoriam pater Gelasius Buijs. 1992 pag. 21.
De mattenklopper. 1992 pag. 26.
Maquette van de abdij van Berne. 1992 pag. 46.
Met Ganse Trou in een nieuw jasje. 1993 pag. 13.
In memoriam Cor de Gouw. 1993 pag. 137.
Wie kent dit voorwerp? 1993 pag. 141 en 188.
Het gouden jubileum van de heemkundekring 'Onsenoort'. 1997 pag. 65.
De vlag van V.V. Olympia te Vlijmen. 1997 pag. 388. 1998 pag. 22.
Een Vlijmens proces-verbaal van 1914. 1998 pag. 126.
Tot besluit van de jaargang. 1998 pag. 177.
Een notenhouten Corneliusbeeld? 1999 pag. 49.
Heemloos (gedicht). 1999 pag. 161.
Evolutie van de pastoorsmeid in vroeger tijden. 1999 pag. 169.
Een gouden klank. 2000 pag. 1.
Nachtwakerliedjes. 2000 pag. 49.
In het veerhuis van Heusden (gedicht). 2000 pag. 65.
Van het jaar (gedicht). 2000 pag. 129.
Twee fluisteraars (gedicht). 2000 pag. 145.
Roofbouw. 2000 pag. 161.
Kerstbeelden. 2000 pag. 177.
Foto van de maand. 2000 pag. 2, 32, 48, 64, 80, 96, 128, 144, 160, 176 en 190. 2001 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 128, 144 en 158. 2002 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 144, 160 en 176. 2003 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 144, 160, 176 en 190, 2004 pag. 16, 32, 48, 92, 108, 160, 176 en 192. 2005 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 160, 176 en 192. 2006 pag. 16, 32, 48, 64, 5-64, 6-80, 144, 160 en 176. 2007 pag. 16, 32, 48, 64, 96, 156, 172 en 188, 2008 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 172, 188 en 204. 2009 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 140, 156 en 172. 2010 pag. 16, 32, 48 en 64, 80, 96, 144, 160 en 176. 2011 pag. 16, 24, 32, 48, 64, 80, 96, 144, 160 en 176, 2012 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128 en 144. 2013 pag. 16, 32, 48, 80, 96, 164, 180 en 196. 2014 pag. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 172, 188 en 204. 2015 pag. 16, 32, 48, 64, 104, 176, 192, 208. 2016 pag. 16, 32, 48, 84, 100, 192 en 208.
Inventaris van het archief Heemkundekring Onsenoort. 2001 pag. 29, 41.
Gedicht. 2001 pag. 145.
Rommel potten revue. 2002 pag. 30.
Kerstwens. 2002 pag. 177.
In memoriam Marinus Kilsdonk. 2003 pag. 156.
Klim eens in de pen. 2004 pag. 202.
Brabants heem medaille voor Christ Thijssen. 2006 pag. 152.
Tradities rond kerst en oud en nieuw. 2006 pag. 178.
Gebed van Maria's biddend kinderleger. 2007 pag. 153.
Heusden, het verdedigen waard. 2010 pag. 66.
Twee eeuwen ambachtelijke slagerij C. Janson. 2010 pag. 170.
Rectificatie. 2011 pag. 143.
Rectificatie. 2013 pag. 194.
In memoriam. 2013 pag. 209.
Kerstavond. 2013 pag. 197.
Het bezoek van Mussert aan Heusden. 2015 pag. 175.
Voorwoord. 2016 pag. 1.
Aanvulling verraden aan de Duitse bezetter en stroopfabriek. 2016 pag. 83.
Voorwoord van de redactie. 2017 pag. 1.
Voorwoord, 2018 pag. 1.

Rob

Wat in Heusden aan café's verdween. 1953 pag. 13.
Verdwenen gebruiken in Heusden. 1953 pag. 18.
Van lantaarn-opstekers, de nachtwacht en de klepperman uit het vroegere Heusden. 1953 pag. 62.
Van wat uit Heusden verdween. 1953 pag. 181.

Romijn - van der Lee, Esther

Het kerstkind: voor jou. 2008 pag. 205.
Gebed van Maria. 2010 pag. 177.
Fiat Lux, er moet licht zijn. 2011 pag. 177.

Roos, W.H. de

Een Heusdense curiositeit. 1988 pag. 159.

Rooij, W. van

Tien Heemkampen. 1967 pag. 142.
Negentiende heemkundige werkkamp te Drunen, dagverslagen. 1967 pag. 147.

Rooijackers, L.

Ten geleide. 1955 pag. 161.
Beroepsplicht. 1959 pag. 2.

Rooij - Mommersteeg, Francien van

Kamperen in en rondom Giersbergen. 2002 pag. 182.

Rooij - Mommersteeg, Francien van en Sikkers, Leo

Stroopfabrieken in Herpt. 2002 pag. 6.

Rooij, L.J.F. de

Carnaval in 'Terpersdurp' (Engelen en Bokhoven). 1983 pag. 22.

Rooijen, Nic. van

Engelen. 1952 pag. 59.

Ruyter, Th. de

Het vak van de riet- en strodekker. 1951 pag. 92. 1952 pag. 28.

Rijke, A.

De scheepsbel van Hr. Ms. Drunen. 1956. 2004 pag. 205.
 

[ S ]

Sanders, Piet

Het geslacht Spierin(g) van Well. 1988 pag. 38.
De familie Pannekoek. 1994 pag. 143.

Schalken, C.J.

Van Capelle tot Lambertusschool, over de Haarsteegse scholen 1572-1992. 1995 pag. 5, 21, 41, 68, 91 en 120.
De openbare lagere school in het zuidelijke deel van Haarsteeg in gemeente Vlijmen van 1878-1909. 1995 pag. 130 en 145.
De meisjesschool in wijk E nr. 42 te Haarsteeg-Vlijmen. 1995 pag. 173.
De kleuterschool te Haarsteng. 1995 pag. 186.

Schmiehusen, P.

Herinneringen aan Heusden. 1952 pag. 171.

Schneider, Corneel

Ons Toontje, het hovenierke. 1968 pag. 141.

Scholten, G.M.

Heusden, in verleden, heden en toekomst. 1967 pag. 127.
Historie met toekomst. 1973 pag. 34.

Scholts

Hedikhuizen in ruilverkaveling, Heusden-Vlijmen. 1962 pag. 37.

Schreuder, F.

De zusters gaan Drunen verlaten. 1962 pag. 71.

Schuurmans, pater Jacobus

Nieuwkuijk 1960 - 1975. 1976 pag. 178.

Schweitzer, L.M.N.

Het gemeentewapen van Vlijmen. 1967 pag. 2.
Vlijmen in het jaar 1967. 1967 pag. 136.
Het zilveren jubileum van de land- en tuinbouwschool te Nieuwkuijk. 1971 pag. 49.
De betekenis van de Heemkundekring'Onsenoort'. 1973 pag. 82.

Schijndel, B.W. van

Waarschuwing
In Met Gansen Trou zijn veel artikelen te vinden met genealogische gegevens.
Met name t.a.v. B. W. van Schijndel adviseren wij om vóór het gebruik van deze gegevens de betrouwbaarheid van de schrijver in deze te onderzoeken.

Tak van Cuijck in verband met Nieuwkuijk. 1951, ongenummerd.
Tak Van Wijck van Honsoirde. 1951, ongenummerd.
Aantekeningen betreffende een paar heren en vrouwen van Onsenoort. 1952 pag. 63.
Het wapen der gemeente Hedikhuizen. 1952 pag. 180.
Een Vlijmense familie. 1953 pag. 3 en 32.
De voorouders van pater Benedictus van Drunen (1664-1721). 1953 pag. 166.
Enige aantekeningen betreffende de familie Muskens uit Elshout-Drunen. 1953 pag. 187.
Aantekeningen betreffende de familie Schilders uit De Langstraat. 1954 pag. 12.
Een kleine historie van de Elshoutse meibedevaart. 1954 pag. 63.
Genealogische gegevens in een verkoopakte. 1954 pag. 103.
De Onsenoortse molenaarsfamilie Cauwenbergh. 1954 pag. 189 en 202. 1955 pag. 12.
Een machtig drossaard van Engelen en Vlijmen. 1955 pag. 112.
Het geslacht Van den Heuvel te Nieuwkuijk en zijn oorsprong. 1955 pag. 140 en 153.
Aantekeningen betreffende Deken van Buerden. 1955 pag. 150.
Brief van een Nieuwkuijkse ingezetene in een protocol van 'n Antwerpse notaris.(1737). 1955 pag. 189.
Genealogie der Kievitsen van den Hil. 1956 pag. 8, 27, 33, 72, 89, 103 en 113.
Bij het overlijden van een afstammeling van een voornaam Heusden's geslacht. 1957 pag. 41,61 en 76.
Aantekeningen betreffende de familie Biesemans te Nieuwkuijk. 1957 pag. 83.
Genealogie der familie Van Opzeeland. 1958 pag. 11, 17 en 33.
De Vlijmense-Nieuwkuijkse Van Amelroy's en hun recht op de stichtingen van Hester van Grinsven. 1958 pag. 62 en 72. 1961 pag. 43.
Kwartierstaat van Hester van Grinsven. 1958 pag. 6-73.
Het geslacht Van Grevenbroeck. 1959 pag. 17, 37, 62, 83, 123, 141, 159 en 186. 1960 pag. 26.
Aantekeningen betreffende de familie Van Meerwijck. 1961 pag. 135 en 146.
Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie. 1962 pag. 165. 1963 pag. 9, 17 en 40.
Het geslacht Van Wijck uit 'de klei'. 1964 pag. 49, 66 en 114.
Uit Waalwijk's verleden. 1964 pag. 55, 73 en 120.
De heren van Onsenoort, met aantekeningen betreffende de heren van Nieuwkuijk. 1964 pag. 82 en 203.
Notabelen uit Onsenoort. 1964 pag. 124.
Het geslacht Van Veen. 1965 pag. 145 en 157.
Aantekeningen in verband met een Heusdense akte van 1435. 1967 pag. 37.
Oude Drunense geslachten. 1967 pag. 106.
Genealogie Van Schijndel. 1969 pag. 7, 27, 43, 58, 71, 113, 133, 201, 218, 239 en 250. 1970 pag. 11, 26, 47, 68, 77, 92, 106, 113 en 144.
Jan Keldermans, pastoor van Waalwijk, 1516. 1969 pag. 35.
Dirk van Thulden, pastoor van Waalwijk (1448) en zijn familie. 1969 pag. 121.
Het wapen Duytz. 1969 pag. 123.
Drs. Gerard van Imbeeck. 1970 pag. 23.
Mr. Adriaen Stalpaerts, pastoor van Waalwijk (1599-1609). 1970 pag. 34.
De wrok van drossaard Johan Lodewijk Winkel tegen de gilden in het algemeen en tegen het St. Annagilde in het bijzonder. 1970 pag. 5-66.
Poorters van Mechelen in de zeventiende eeuw. 1971 pag. 111.
Het wapen van abt Jozef van Grevenbroek, O. Cist. 1972 pag. 58.
Pater Tarcisius van Schijndel onderscheiden. 1976 pag. 65.
Pater Tarcisius van Schijndel 40 jaar priester. 1976 pag. 97.
Familiewapen De Bont. 1978 pag. 7.
Van Bokhoven, genealogische aantekeningen. 1978 pag. 110.
Genealogie Croll. 1978 pag. 158.
Genealogie Van Meerwijk. 1979 pag. 31.
Genealogie Van Hilst. 1979 pag. 143.
Genealogie Van Hedickhuijzen. 1981 pag. 141.
Gouden kloosterjubileum van pater Tarcisius van Schijndel. 1981 pag. 161.
Aantekeningen over de familie Van Ingen in de oostelijke Langstraat. 1982 pag. 37.
De Langstraatse Van Schijndel's. 1983 pag. 9.
Genealogie Loeff. 1983 pag. 62.
Genealogie Van Bokhoven. 1983 pag. 87.
Genealogie Kipping in de oostelijke Langstraat. 1984 pag. 15.
Enige aantekeningen betreffende Van Schijndel, Kiviets, Van Hedikhuyzen, Croll en Loeff. 1984 pag. 61.
Brabantse families en hun weerslag in de buitenlandse archieven. 1985 pag. 41.
De familie Van Cuijck. 1988 pag. 95.
Genealogische aantekeningen uit Hedikhuizen. 1988 pag. 151.

Schijndel, pater Tarcisius van s.o. Cist.

Plaatsnamen. 1951 pag. 7.
Het ontstaan van onze drie kerkdorpen Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. 1951 pag. 19.
Uit Vlijmen's verleden. 1951 pag. 34, 99 en 137.
Onsenoort en het St. Jorisgilde. 1951 pag. 41.
De pastoors van Nieuwkuijk. 1951 pag. 62.
Harmonie St-Caecilia te Haarsteeg. 1951 pag. 76.
De pastoors van Haarsteeg. 1951 pag. 113.
Plaatsnamen in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 2.
Een eeuwfeest te Nieuwkuijk. 1952 pag. 44.
Parochiegeschiedenis uit Herpt. 1952 pag. 76.
De rivier de Maas. 1952 pag. 93. Rectificatie. 1952 pag. 109.
Akkernamen te Giersbergen. 1952 pag. 139 en 155.
Gemeentewapens in het dekenaat Heusden. 1952 pag. 156 en 161.
Kerkelijke indeling van het dekenaat Heusden. 1953 pag. 75.
Straatnamen in Groot-Vlijmen. 1953 pag. 29, 47, 63 en 90.
De kerk van Nieuwkuijk. 1953 pag. 155.
Onsenoort. 1954 pag. 65. 2004 pag. 50.
Pastoors te Engelen. 1955 pag. 26.
Wapens van het geslacht, De Heerlijkheid en de gemeente 'Nieuwkuijk'. 1955 pag. 34.
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden. 1956 pag. 5 en 23.
Veldnamen in Drunen. 1956 pag. 45 en 75.
Engelen. 1956 pag. 87. 1972 pag. 12.
De verkeerswegen in onze streek. 1956 pag. 93, 171 en 182. 1957 pag. 5. 1996 pag. 94. Erratum. 1996 pag. 148.
Veldnamen in Elshout. 1956 pag. 120.
De kapel van Nieuwkuijk (bijkerk van Drunen). 1957 pag. 17.
Perceelsnamen te Hedikhuizen. 1957 pag. 38.
Perceelsnamen te Vlijmen. 1957 pag. 53.
Bij het 75-jarig bestaan van de harmonie 'Beatrix' te Drunen. 1957 pag. 81.
Pastoors van Vlijmen. 1957 pag. 93 en 142.
Oversten van het voormalig klooster 'Mariënkroon' te Heusden. 1957 pag. 138.
Kapelaans te Vlijmen. 1957 pag. 143.
Reglement voor den clapwaker off nagtwaker binnen deeze Heerlijkheid 'Nieuwcuyk'. 1958 pag. 45.
Veldnamen in Nieuwkuijk. 1958 pag. 97.
Straatnamen te Heusden. 1958 pag. 113 en 129.
Straatnamen in de gemeente Drunen. 1958 pag. 145.
Kapelaans te Haarsteeg. 1959 pag. 103.
Perceelsnamen te Engelen. 1959 pag. 106.
Van Kerksteeg tot Kerkstraat te Nieuwkuijk. 1959 pag. 154.
Schuttersgilden te Vlijmen. 1961 pag. 89 en 125.
Straatnamen op de Vliedberg. 1961 pag. 171.
Pastoors te Hedikhuizen. 1962 pag. 41 en 50.
Enige aantekeningen over het geslacht Spiering te Heusden. 1962 pag. 50. 1963 pag. 64.
Losse aantekeningen over Heusden. 1962 pag. 75 en 103.
De prioren van Mariëndonck. 1962 pag. 126.
Veldnamen te Herpt. 1962 pag. 170.
Hieronder volgen de nog aanwezige schilden van de St. Jorisgilde. 1963 pag. 23 en 45.
De hongerenburcht te Vlijmen. 1963 pag. 108.
Straatnamen in de gemeente Heusden. 1963 pag. 136.
De pastoors van Drunen. 1964 pag. 61 en 70.
Kapelaans te Drunen. 1964 pag. 119.
Hieronder volgen de nog aanwezige schilden van het St. Catharinagilde te Herpt. 1964 pag. 210.
Sint Maarten, 11 november. 1964 pag. 235.
Uit Onsenoort en Nieuwkuijk's verleden. 1964 pag. 252.
Heusden. 1965 pag. 29, 57 en 165. 1966 pag. 91 en 185. 1967 pag. 65. 1968 pag. 81 en 110.
Reglement van de St. Barbaraschuts te Vlijmen. 1966 pag. 42.
De landbouw te Nieuwkuijk in de 18e en 19e eeuw. 1966 pag. 58.
Genealogie Van Beurden. 1967 pag. 27.
Nieuwe straatnamen op de Vliedberg. 1968 pag. 180.
St. Martinusgilde te Nieuwkuijk. 1968 pag. 187.
De landbouw te Vlijmen in de 18e en 19e eeuw. 1969 pag. 22.
Genealogie Van Iersel. 1969 pag. 217.
Heusden, tussen twee wereldoorlogen in. 1914-1945. 1969 pag. 232.
Heusden, twintigjarige ontwikkeling van de vestingstad Heusden, 1945-1965. 1969 pag. 242.
De staatkundige geschiedenis van Vlijmen. 1970 pag. 41, 73 en 84. 1971 pag. 23 en 41. 1972 pag. 88. 1973 pag. 11. 1982 pag. 99 en 115.
De staatkundige geschiedenis van de Heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten. 1970 pag. 57. 1971 pag. 116 en 178. 1972 pag. 29 en 188. 1973 pag. 70.
Perceelsnamen te Bokhoven. 1971 pag. 134.
Archeologische opgraving van het kasteel Nijenrode te Oudheusden. 1972 pag. 166.
Het Slot te Heesbeen. 1972 pag. 173.
Twee werkkampen bij de Heemkundekring „Onsenoort. 1973 pag. 97.
De kerstening van Noord-Brabant en het ontstaan van het parochiewezen. 1973 pag. 154.
De invloed en het werk van de abdij St. Truiden in het Land van Heusden. 1974 pag. 23.
De voormalige kerk van Nieuwkuijk. 1974 pag. 36.
Hoe Onsenoort Mariënkroon werd. 1974 pag. 66.
Rondom het gouden jubileum van Herpt's R.K. kerk. 1974 pag. 165.
W.J.A. M Timmermans, pastoor te Herpt. 1974 pag. 173.
De kerkelijke geschiedenis van Doeveren. 1975 pag. 63.
Giersbergen. 1976 pag. 40.
St. Catharinagilde te Herpt. 1976 pag. 72.
Het kasteel van Gansoyen. 1976 pag. 86.
Priesters uit Nieuwkuijk. 1976 pag. 186.
Religieuzen uit Nieuwkuijk. 1976 pag. 188.
Hoe onderzoekt men de geschiedenis van een dorp. 1977 pag. 1.
Heemkunde tentoonstelling 1978 pag. 93.
De bedijking van de oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden in de vorige eeuw. 1978 pag. 120.
Onze Lieve Vrouwegilde te Vlijmen. 1979 pag. 138.
Priesters en religieuzen uit Elshout. 1980 pag. 57.
Het jachtrecht der Heerlijkheid van Oudheusden, Elshout en Hulten. 1981 pag. 121.
Sprokkelingen uit het jaar 1833 uit onze streek. 1983 pag. 60 en 69.
Uit Nieuwkuijk en Onsenoort's verleden. 1983 pag. 170.
Samenvoeging van gemeenten. 1985 pag. 49.
Twee diamanten koorzangers te Nieuwkuijk. 1985 pag. 184.
Watersnood 1926. 1986 pag. 64.
Weerspreuken of boerenregels. 1987 pag. 6, 27, 46, 49, 97, 113 en 155.
Genealogische sprokkelingen uit Herpt, 1436-1852. 1987 pag. 28.
Spreekwoorden en gezegden over vogels in en om de boerderij. 1987 pag. 152.
Grepen uit de geschiedenis van Hedikhuizen, 1834-1935. 1988 pag. 31.
Hopteelt in de gemeente Heusden, 1879-1918. 1988 pag. 103.
De laatste zuster van het St. Catharinaklooster te Heusden. 1988 pag. 117.
Drunen in oude krantenberichten, 1870-1923. 1988 pag. 145.
Herptse historische varia (1885-1945). 1989 pag. 189.
De broeders Xaverianen te Elshout. 1990 pag. 25.
Losse feiten uit de historie van Engelen. 1992 pag. 134.
Oud nieuws uit Drunen. 1993 pag. 87.
Genealogische sprokkelingen uit Nieuwkuijk (Van de Heuvel, Van Meerwijck en Van Schijndel). 1993 pag. 165.
Genealogische sprokkelingen uit Hedikhuizen. 1994 pag. 42.
De Bieboer. 2003 pag. 75.

Schijndel,Tarcisius van en Lee, Anton van der

Pater Tarcisius van Schijndel over bijen. 2003 pag. 74.

Serrarens, pastoor

De vier kerken van Haarsteeg. 1951 pag. 52.
De vernieuwde kerk van Haarsteeg. 1958 pag. 125.
Een en ander over Haarsteeg. 1962 pag. 110.

Sikkers, Leo

Nijverheid in vroeger dagen. 2001 pag. 124.
Stroopfabrieken in Herpt. 2002 pag. 6.
Horeca, een groot woord voor de gemeente Vlijmen. 2002 pag. 31.
Op d'n Ekker in Vlijmen. 2002 pag. 41.
Aftel- en spelletjesrijmen. 2002 pag. 58.
Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. 2002 pag. 82.
Oude gezegdes uit de streek. 2002 pag. 185.
Raadselgedichtjes. 2003 pag. 89.
Een kegelclub in Haarsteeg. 2004 pag. 27, 40 en 83. Rectificatie. 2004 pag. 107.
Allerlei rijmen. 2004 pag. 104.
250 jaar café De Harmonie in Haarsteeg. 2005 pag. 76.
Van griffel tot computer. 2006 pag. 189.
U wist wellicht niet. 2007 pag. 47.
Een Amsterdamse reis. 2007 pag. 61.
Herinneringen aan Rien van der Pol. 2007 pag. 75.
Kat en hond. 2007 pag. 164.
Van herres noar guns. 2008 pag. 15, 31.
Over richtpaoikes gesproken. 2008 pag. 94, 170, 179, 203. 2009 pag. 15.
Kerstmis. 2015 pag. 209.
Nijverheid in vroeger tijd. 2021 pag. 170.

Sikkers, Leo en Rooij - Mommersteeg, Francien van

Stroopfabrieken in Herpt. 2002 pag. 6.

Simon, Patrick

Elshoutse wielen rond een slapende zeedijk. 1996 pag. 24.

Sinninghe, Jacques R.W.

Het manneke mee de bult. 1951 pag. 102.
Een heksenvervolging in Vlijmen. 1952 pag. 61.
Een verkoping te Vlijmen in 1720. 1952 pag. 120.
Reglement wegens de vragtloonen voor den marktschipper, vaarende van 's-Gravenhage op de stad Heusden. 1953 pag. 106.
Een wedstrijd op de schaats. 1953 pag. 182.
De ramp van Heusden (24 juli 1680). 1954 pag. 5.
Een brabantse schoolmeesterkwartierstaat. 1956 pag. 79.
Op zoek naar de schoolmeester van Nieuwkuijk. 1956 pag. 177.
Ridder Arnoud van der Sluse. 1958 pag. 110.
Uitreksels uit het sagenboek Engelen, Hedikhuizen en Heusden. 1960 pag. 41 en 95.
Een abt van Berne in het hof van Holland. 1960 pag. 46.

Smit, Gabriël

Eeuwig verschiet. 2009 pag. 173.

Smit, J.P.W.A.

Het wapen van de eerste abt van Mariënkroon. 1957 pag. 126.

Smits, C.

Smits te Baardwijk en Drunen. 1968 pag. 17.

Smits, Drs. W.G.A.

Kamer van Koophandel en fabrieken voor noordelijk Noord-Brabant. 1963 pag. 97 en 118. 1964 pag. 7.

Smits, L.

Zoeken van miereneieren in de duinen. 2002 pag. 79.

Smulders, F.W.

Streekgeschiedenis Herpt. 1952 pag. 96.
Streekgeschiedenis: Steeneborch, het huis van Druenen. 1952 pag. 160.
Streekgeschiedenis Vlijmen. 1953 pag. 112.
Twee klokken voor de Heusdense kerk. 1954 pag. 204.
Giersbergen, een uithof van het Cisterciënserinnenklooster Ter Kameren. 1955 pag. 24, 44 en 149.
Giersbergen, verhuring van Giersbergen. 1955 pag. 59.
Giersbergen, de verkoping in 1614. 1955 pag. 125 en 129.
Giersbergen, een verdeling in 1621. 1955 pag. 190.
Giersbergen, een deling van een hoeve in 1674. 1955 pag. 197.
Geschiedkundige bronnen, Bokhoven en Engelen. 1955 pag. 204.
Giersbergen, enige verkopingen. 1956 pag. 2 en 17.
Giersbergen, een deling in 1743. 1956 pag. 77.
Giersbergen. 1956 pag. 111. 1960 pag. 128. 1961 pag. 64 en 128.
Toponiemen uit het dorp en de polder van Engelen. 1956 pag. 186.
De voornse steeg te Engelen. 1957 pag. 67.
Vlijmense hophandel. 1959 pag. 22.
Een zoenakte van 1430. 1959 pag. 23.
Zo was 't in 1860 (info over boten, postbode en vrachtkarren, kermissen, jaarmarkten, enz... van de onder de heemkundekring vallende dorpen). 1960 pag. 178.
Geschiedkundige bronnen. 1961 pag. 16 en 189.
Verkoping van goederen van de abdij Ter Kameren in 1614. 1962 pag. 138.

Snaterse, M.

De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de franse bezetting. 1981 pag. 11, 22, 40, 58 en 66.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens het Koninkrijk Holland. 1981 pag. 85 en 105.
De reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk tijdens de regering van Koning Willem I. 1981 pag. 132. 1982 pag. 30.

Snels, A.D.C.

Bij het Tweede Lustrum. 1953 pag. 82.

Somers, Frans

Een neolithische pijlpunt uit de Drunense Duinen. 1980 pag. 17.
Een gepolijste bijl uit Vlijmen. 1980 pag. 74.
Vondsten van Jan Ossewaarde, schenking aan het rijksmuseum van oudheden. 1980 pag. 104, 122 en 129.
Een neolithische pijlpunt uit Vlijmen. 1981 pag. 65.
Een vuurstenen pijlpunt uit de Drunense Duinen uit de vroege Bronstijd. 1981 pag. 94.
De ervaringen van een lekenonderwijzeres. 1981 pag. 155.
Oudpaleolithische vondsten bij het afwateringskanaal ten zuiden van Vlijmen. 1984 pag. 56.
Een Tjongerconcentratie in de Drunense Duinen. 1985 pag. 166.
Een vondstgroep uit het Jong-Paleolithicum. 1988 pag. 180.
Een romeinse bronzen lunula uit Vlijmen. 1989 pag. 53.
Archeologische vondsten van de Drunense Duinen. 1989 pag. 132.
Een neolithische bijl uit de Vendreef. 1990 pag. 48.
In memoriam Bertus van Gestel, amateur-archeoloog. 1993 pag. 2.
Archeologica uit de collectie van Bertus van Gestel. 1993 pag. 150.

Somers, Frans en Bont, Nico de

Totaalmanifestatie te Heusden. 1981 pag. 95.

Somers, Frans en Dijkstra Will

Totaalmanifestatie te Heusden. 1978 pag. 170.

Smulders-Schellekens, Riet

Rituelen rondom dood en begraven. 2009 pag. 56.

Spanjers, A.A.

De hongerenburcht te Vlijmen. 1951 pag. 125.
Café 'De leeuw en dijk' te Vlijmen. 1952 pag. 27.

Spee, Jan

Nogmaals: Het watertje 'De Dwerg' bij Drunen. 1993 pag. 164.

Spijk, C.H. van

De Papensteeg te Drunen. 1994 pag. 66.
Hult en Bult, enkele gegevens over het buurtschap Hulten, gemeente Drunen. 1994 pag. 136, 151 en 180. 1995 pag. 1.
Herinneringen aan de oorlog 1940-1945. 1994 pag. 161.
De N.C.B, en Jonkheer Jos de la Court. 1995 pag. 149.
De strijd om het heerlijke jachtrecht in Drunen en Elshout. 1995 pag. 170.
100 jaar Boerenbond Drunen/Elshout. 1998 pag. 23 en 38.
Over rijst en kaf strooien bij een huwelijk. 1998 pag. 94.
Cijns en tienden. 1998 pag. 143.
De oorspronkelijke betekenis van 'herberg' en 'bokbier'. 1998 pag. 159.
Mollenvangers van de vaste wal. 1998 pag. 175.
De bijenvereniging Drunen. 1999 pag. 19.
Twee eierbonden in Drunen. 1999 pag. 66.
De intocht van de Duitsers op 10 mei 1940. 1999 pag. 93.
De maalderij van de Boerenbond Drunen/Elshout. 1999 pag. 99.
De gascel van de Boerenbond Drunen/Elshout. 1999 pag. 175.
De landbouwcrisiswet van 1933. 1999 pag. 186.
Fok- en controlevereniging 'De Vooruitgang' te Elshout. 2000 pag. 11.
De aardappelstomer in Drunen/Elshout, 1939-1955. 2000 pag. 27.
Met 'De Vooruitgang' naar 'De Toekomst'. 2000 pag. 41.
De crisis in de landbouw van 1929 tot 1939 en de gevolgen ervan door de boeren en tuinders van Drunen en Elshout. 2000 pag. 60.
De glazen pootaardappelbewaarplaats in Drunen. 2000 pag. 76.
Dwarrige dwergen in Dwergonië. 2000 pag. 93.
Het begin van alle welvaart is... 2000 pag. 136.
De komst van de snijmais. 2000 pag. 166.
Oprichting van de boerinnenbond in Drunen/Elshout. 2001 pag. 9.
De graansilo's van de boerenbond. 2001 pag. 24.
De diepvrieskluizen in Drunen/Elshout. 2001 pag. 45.
De werktuigen coöperatie in Drunen/Elshout. 2001 pag. 61.
De boerenbond Drunen/Elshout tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. 2001 pag. 88.
Het leveren van Regeringsgraan in de oorlog. 2002 pag. 8.
De luchtgekoelde poterbewaarplaats van de Boerenbond Drunen-Elshout. 2002 pag. 24.
Peerke de Mandenmaker. 2002 pag. 46.
Een wonder of een mirakel. 2002 pag. 178.
Woontoestanden in onze omgeving tot ongeveer 1970. 2003 pag. 167.
The Ter-Hune family in New Jersey. 2004 pag. 167.
Over verwantschap bij een huwelijk. 2004 pag. 188.
De op- en neergang van de zuivelfabriek te Drunen. 2004 pag. 194.
De vrijwillige landstorm. 2005 pag. 59.
De schoenindustrie in Drunen. 2006 pag. 5.
Stem nummer 11 van lijst 1. 2006 pag. 50.
De Geitenbuurt in Drunen. 2006 pag. 170.
Het bedrijf Max Lips in Drunen. 2006 pag. 181.
Van boeren komaf. 2007 pag. 7, 43, 82, 158, 181.
De bewoners van het gehucht De Fellenoord. 2008 pag. 39.
Neef en nicht vrijt licht. 2008 pag. 76.
De historische ontwikkeling van de gemeente Drunen. 2008 pag. 192.
Door het ijs gezakt. 2009 pag. 20.
De stamvader. 2009 pag. 60.
De toneelclub van de jonge boeren en boerinnen. 2009 pag. 73.
Sportactiviteiten van de jonge boeren en boerinnen. 2009 pag. 91.
Het verdwijnen van de landbouwschool in Nieuwkuijk. 2009 pag. 135.
De Nationale reserve. 2009 pag. 166.
De HARK (Hulp Actie Rode Kruis). 2009 pag. 181.
De maand en weekbladen van de boeren in de oostelijke Langstraat van 1898 tot 2000. 2010 pag. 45.
De geldcirculatie en de geldzuivering tijdens en na de oorlog 1940-1945. 2010 pag. 69.
De vergoeding van oorlogsgeweldschade. 2010 pag. 92.
Het overschot aan jonge boeren in Brabant en hun emigratie na de Tweede Wereldoorlog. 2010 pag. 152.
Herinneringen van Leonard Pijnenborg aan Drunen. 2010 pag. 162.
Zwarte handel in de oorlogsjaren. 2011 pag. 46.
Paardenvordering in de Tweede Wereldoorlog. 2011 pag. 62.
De vorm van het landoppervlak in de gemeente Drunen. 2011 pag. 183.
Rijvereniging Drunen-Elshout: 'De Echo'. 2012 pag. 38.
Boerenbond Drunen-Elshout van pakhuis naar winkel. 2012 pag. 81.
Kleur bekennen. 2012 pag. 129.
De oude kerk van Drunen in woelige tijden. 2013 pag. 33.
Het geld en de goederencirculatie in de Eerste Wereldoorlog. 2013 pag. 74.
Een nieuwe kerk in Drunen van 1872 tot 1944. 2013 pag. 82.
Paardenaankoop in 1838 en paardenvordering in 1914. 2014 pag. 29.
De C.H.V.; Symbool van vertrouwen? 2014 pag. 94.
Het pakhuis van de Boerenbond in Drunen. 2014 pag. 166.
Haarsteegs Volkslied. 2014 pag. 187.
Wist U dat? 2014 pag. 216.
Waar blijft de tijd. 2015 pag. 49.
Haarsteegs Volkslied. 2015 pag. 219.
De historische ontwikkeling van Drunen. 2017 pag. 25 en 33.
Een grote brand bij de Broeders in Drunen, 2018 pag. 250.

Spijk, Kees van

Wichelroedelopen in deze streek. 2008 pag. 27.

Spijk, Yoïn van

Brieven uit de Haai, 2018 pag. 253.

Steensel, A. van

Het verkeer 50 jaar geleden. 1952 pag. 148.

Stef

De Hoevenramp. 1952 pag. 89.
Kinderspelen. 1953 pag. 44 en 77. 1999 pag. 157.
St. Bernardusverering in onze streek. 1953 pag. 113 en 174.
Uit de oude doos. 1954 pag. 42.
Harmonie 'De eendracht' van Onsenoort en Nieuwkuijk. 1954 pag. 133.
Een belangrijk figuur in Nieuwkuijk, Henricus Leonardus Maria Driessen. 1955 pag. 14, 31, 39, 53 en 97.
De geschiedenis der parochie Herpt. 1955 pag. 52, 113, 132, 147 en 182. 1956 pag. 11, 21, 62 en 115.
Bevrijdingsgeschiedenis Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1955 pag. 76.
Bevrijdingsgeschiedenis Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. 1955 pag. 89.
De mulder 'Het licht van Haarsteeg'. 1956 pag. 43.
De 'wegkrabbers' van Haarsteeg. 1956 pag. 68.
Karnen, een dagelijks terugkerend karwei. 1956 pag. 155. 1999 pag. 135.
Het H. Hubertusgilde te Drunen. 1956 pag. 179. 1957 pag. 8.
Het H. Hubertusgilde en het St. Jorisgilde te Drunen. 1957 pag. 51.
Bij 't gouden feest van de zusters van Nieuwkuijk 28 mei 1907-28 mei 1957. 1957 pag. 58 en 70.
Het mussengilde in Elshout. 1957 pag. 181.

Sterren, Rien van der

Omkèke. 1986 pag. 38.

Stevens, M.

Intens leed in het vestingstadje Heusden pag. 124.

Stieger, Mr. H.J.M.

Ontwikkeling van Drunen. 1967 pag. 100.

Stoepker, H.

De kerk van Engelen in een wat breder perspectief. 1987 pag. 129.

Swane, J.A.W.

Een ongeval te Engelen. 1962 pag. 7.
De Vlijmense familie Kievits. 1962 pag. 12, 21, 60 en 66.
Reglement van het St. Annagilde te Nieuwkuijk. 1962 pag. 26.
Het jachtrecht der Heerlijkheid Nieuwkuijk. 1962 pag. 68, 94, 106 en 150.
Willem van Beurden, de laatste deken van het kapittel van Boxtel. 1962 pag. 86.
Reglement van het St. Jorisgilde te Nieuwkuijk. 1962 pag. 98. 1963 pag. 52.
Plebaan Jan Cievits. 1962 pag. 101.
De ordenstichter Theodorus Jacobus Rijken, zijn ascendenten te Dussen. 1963 pag. 105.
Mulders in Brabant. 1965 pag. 205.

Swinkels, R.

Spreuken en zegswijzen. 1979 pag. 175. 1980 pag. 214.
 

[ T ]

Teunissen, A.P.J.A.

Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen. 1987 pag. 3 en 149. 1992 pag. 125.
Nieuwe en interessante kevers van de Haarsteegse Wiel, de Sompen en de Zooislagen. 1992 pag. 151. 1994 pag. 68.

Teunissen, A.P.J.A. en Berger, C.J.M.

Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen. 1990 pag. 170.

Teyssen, J.L.P.M.

De havenplannen der gemeente Waalwijk. 1963 pag. 6 en 26.

Thiadens, Drs. H.J.M.

De oude waternaam Bern. 1981 pag. 35.
Enige toponiemen die wijzen op het verdwenen veendek. 1988 pag. 89.
Deuteren en het veen. 1989 pag. 55.
Vlijmen, de Bossche sloot en het veendek. 1989 pag. 78.
Het turfhoofd Vollenshoofd of Tilburger en de vele stegen in de Hamsche polder of Moerputten. 1990 pag. 131.
De Mommersteeg tussen Vlijmen enHaarsteeg. 1991 pag. 31.
De oude Bossche Baan tussen Guldenberg en het Hengstven. 1991 pag. 61.
De oude Bossche Baan aan de zuidrand van de Drunense Duinen. 1991 pag. 75.
Vlijmens Ven. 1991 pag. 192.
Het watertje 'De Dwerg' tussen Voorste Venne en Drunen. 1992 pag. 29.

Thijssen, Chr.

De verhouding tussen katholieken en protestanten in Baardwijk tijdens de 19e eeuw. 1985 pag. 187.
De Heren van Heusden. 1988 pag. 137.
De Heren van Altena en hun relaties met Heusden. 1988 pag. 160.
De Heerlijkheid van Heusden. 1988 pag. 170.
Een oude tol in Baardwijk?, de bewoning van het Land van Heusden omstreeks het jaar 1000. 1989 pag. 7.
Heusden 500 jaar dood? De bewoning van het Land van Heusden omstreeks 1500. 1989 pag. 22.
Mensen of schimmen?, middeleeuwse stemmen uit het Land van Heusden. 1989 pag. 49.
De eerste dijken rond Heusden, strijd tegen het water in de middeleeuwen. 1989 pag. 148.
De loop van de Maas en het ontstaan van (stad) Heusden. 1989 pag. 161.
Het Land van Heusden en het ontstaan van de Grote Waard. 1990 pag. 6, 17 en 35.
'Dijkagies' rond Heusden na 1421, strijd tegen het water. 1990 pag. 49.
Het Land van Heusden in de middeleeuwen, correcties en aanvullingen. 1990 pag. 87.
Aantekeningen over Herpt en Hulten in de middeleeuwen. 1990 pag. 113.
Vondstmeldingen (archivalia). 1990 pag. 173.
De dijkring gesloten, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 2.
Keuren en andere dijktaal, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 26.
Dijken van mensen in oorlogstijd, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 33.
Kribbig over kribben, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 52.
Watersnood, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 69.
Rivieren temmen, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 125.
Dijken schouwen, strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 141.
Regenten en 'onvermogende menschen', strijd tegen het water rond Heusden. 1991 pag. 158.
Witheren in Wijk. 1992 pag. 171.
Heren in Heesbeen. 1993 pag. 33, 49, 70, 89 en 146. 1995 pag. 102 en 115.
Aantekeningen over Drunen in de middeleeuwen. 1993 pag. 156. 1994 pag. 8.
Mist in de polder. 1995 pag. 11, 17 en 71.
Geboren in Baardwijk. 1995 pag. 133.
Aantekeningen van de pastoor Van den Elshout over de jaren 1805-1821. 1995 pag. 157, 161 en 178.
Was Heusden wel stad in de middeleeuwen. 1996 pag. 6 en 26.
Baardwijk vroeger. 1996 pag. 36.
Historie en legende van de kapellen in Elshout. 1996 pag. 62, 99, 120, 135 en 150.
De Baardwijkse Overlaat. 1996 pag. 154.
Monnik in den Elshout. Het Cisterciënzerklooster Mariëndonk. 1996 pag. 172 en 184. 1997 pag. 1, 17 en 33.
Nogmaals de Heren van Heusden. 2000 pag. 4, 18, 33, 50 en 66. Errata. 2000 pag. 70.
Hoe oud is Haarsteeg? 2001 pag. 154.
Hoog bezoek in Heusden. 2003 pag. 82.
Het land van Heusden als grensgebied. 2005 pag. 2, 18.
De Wijkse poort en waard donk. 2005 pag. 34.
Mariaverering in Elshout en de waard Donk. 2006 pag. 60.
De wonderbare moeder van Elshout. 2015 pag. 102.

Tillo, Br. C.F.X.

Theodorus Jacobus Rijken, stichter van de broeders Xaverianen. 1960 pag. 129, 156 en 185. 1961 pag. 29. Rectificatie. 1961 pag. 45.

Timmermans, Drs. V.

De landbouwkundige toestand van de bedrijven in de 'Oostelijke Langstraat' met name in het zandgebied. 1963 pag. 2 en 21.

Toorians, Lauran

De dwerg in Drunen, een dwarse waterloop. 2016 pag. 17.

Toorians, J. Fzn.

Robbrecht van Grevenbrouck. 1963 pag. 87.
De Lunt. 1965 pag. 184.
Uit de geschiedenis van het gilde St. Crispijn te Waalwijk. 1966 pag. 65.
Uithangborden. 1970 pag. 87.

Treffers, E.W.

Openbaar vervoer in De Langstraat rond 1930. 1990 pag. 60.

Trommelen, J.

De afkomst van Arnold van Vessem, abt van Berne. 1994 pag. 188.

Troostwijk, A.

Dialectonderzoek in Drunen. 1973 pag. 126.

Tijbosch, C.

Duiken voor de geschiedenis. 1973 pag. 113.
 

[ V ]

Vaan, Bart de

Kis, de leugenaor. 2016 pag. 29.

Vaan, Bert de

Burgerlijke stand Vlijmen geboorte 1811-1912. 2007 pag. 142.
Een vondeling te Elshout. 2008 pag. 165.
De molenaar en zijn molen. 2019 pag. 40.
De bevrijding van Drunen, Nieuwkuijk, Elshout, Herpt, Heusden-vesting, Haarsteeg en Vlijmen op 4 en 5 nov. 1944. 2020 pag. 67.
Nationaal park “De Loonse en Drunense duinen”. 2021 pag. 88.

Vaan, N. de

Knotwilgendam sinds 1862. 1983 pag. 26.
De schutspatroon van Knotwilgendam. 1984 pag. 17.

Vaessen, N.J.

Het goudschip uit Indië. 1954 pag. 21 en 39.
Van Giessen. 1954 pag. 129, 155 en 161.
Over de familie's Moescop, Drooght en Roestenburgh. 1955 pag. 46, 61, 110 en 117.

Valk, H.W.

Moderne kerkbouw. 1965 pag. 2.

Velden, G.M. van der

Berichtgeving tussen deken en pastoors in het begin van de vorige eeuw. 1965 pag. 54.
Uit de geschiedenis van het kerkorgel van Bokhoven. 1966 pag. 15.
Stamboom van de familie Van der Leeden, vanaf haar komst in Bokhoven. 1966 pag. 192.
Naamen van de regeering der Ed. Achtbaare magistraat der stad Heusden. 1967 pag. 33.
Het kerkdorp Bokhoven en zijn parochiekerk. 1967 pag. 122.
De gotische kelk van Bokhoven. 1968 pag. 93.
Genealogie van de familie Van Mil te Bokhoven. 1968 pag. 123.
Een franse munt uit de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 144.
De grafzerk van Jan van Doerne en Walburg Surmont in de kerk van Bokhoven. 1968 pag. 165.
Albert Joseph Victor Maximilien de Dongelberghe. 1968 pag. 189.
Het zilveren reliekkruis van de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 2.
De zilveren scepter in de hand van het Mariabeeld in de kerk van Bokhoven. 1969 pag. 26.
Het zeshonderdjarig bestaan van de parochie van Bokhoven. 1969 pag. 34.
Adrianus Goossens, kanunnik van de kathedraal van Den Bosch. 1969 pag. 63.
Het praalgraf van de grafelijke familie Van Ymmerselle de Montmorency. 1969 pag. 76 en 125.
Bezienswaardigheden in de kerk vanBokhoven. 1969 pag. 98.
Het verblijf van een aartsbisschop van Lyon in Bokhoven. 1970 pag. 24.
Peter de Meulemeester, koster-schoolmeester te Bokhoven, 1696-1703. 1970 pag. 60.
De Bokhovense tak van de familie Stooters van Enckevoort. 1970 pag. 117.
Van de leestafel. 1971 pag. 110.
Bokhoven en de inname van het fortCrevecoeur op 27 september 1794. 1971 pag. 112.
Een franse school te Bokhoven. 1971 pag. 138.
'Het goeden koop der tijden'. 1972 pag. 87.
Toediening van het Vormsel in vroeger dagen. 1972 pag. 162.
Persoonsnamen in het Land van Heusden. 1972 pag. 178.
Bijdragen voor een genealogie van de families Van Meerwijk en Van Spijk. 1973 pag. 31.
De laatste graven en gravinnen van Bokhoven. 1973 pag. 59.
Een voor ons heem uiterst belangrijke publicatie. 1973 pag. 137.
Het kapittel van de kerk van Heusden. 1973 pag. 147.
Het kerkelijk leven te Bokhoven van eind 1944 tot september 1950. 1973 pag. 159.
Het nieuwe begin van de parochie van Hedikhuizen in 1846. 1974 pag. 11.
Waar gebeurd te Bokhoven. 1974 pag. 61.
Een opmeeting van de landerijen van Bokhoven in 1752. 1974 pag. 137.
De broederschap van de Heilige Rozenkrans te Bokhoven. 1974 pag. 198.
Een Bokhovense verkoopakte van 1545. 1975 pag. 34.
Inkomsten en uitgaven van de kosterij in Bokhoven van 1587 tot 1592. 1975 pag. 66.
Het kalendarium van Bokhoven. 1975 pag. 149.
De benoeming van een nieuwe koster schoolmeester te Bokhoven in 1611. 1976 pag. 10.
De oudste kerkrekening van Bokhoven. 1976 pag. 60 en 74.
Nadere gegevens over de franse school in Bokhoven. 1976 pag. 102.
Een geval van sectie te Bokhoven in 1768. 1976 pag. 199.
Bestuurders en ambtenaren van Bokhoven in de 18e eeuw. 1976 pag. 221.
Een maatregel tegen zigeuners in Bokhoven uit het jaar 1714. 1977 pag. 44.
Een voor Bokhoven interessant testament van 1449. 1977 pag. 62 en 66.
Resolutie tegen bedelaars, lediggangers en vagebonden te Bokhoven. 1977 pag. 96.
Johannes de Beijer, pastoor van Bokhoven van ca. 1392 tot 1417. 1977 pag. 126.
Betrekkingen tussen Bokhoven en Nederhemert. 1977 pag. 178.
De benoeming van Wichman van Harderwijk tot pastoor van Bokhoven. 1978 pag. 90.
Het testament uit 1621 van Engelbert I van Immerseel, baron van Bokhoven. 1978 pag. 147.
De kerk van Bokhoven, begraafplaats van vele Bernenses. 1978 pag. 186.
Een voor ons heem interessante tekst. 1979 pag. 12.
Pastoor Joannes Moors en proost Henricus van Grinsven. 1979 pag. 113.
Een voor Bokhoven merkwaardig grafmonument te Nijvel. 1979 pag. 166.
Universiteitsstudenten uit ons heem tussen 1550 en 1750. 1980 pag. 10.
Het oorkondenboek van Noord-Brabant. 1980 pag. 54.
De H. Cornelius van Bokhoven. 1980 pag. 100, 116 en 136.
Een leenverheffing uit het jaar 1541. 1980 pag. 210.
Folcoldus van Riel, norbertijn onder prelaat Jan Moors. 1981 pag. 15, 27 en 43.
Een teruggevonden handschrift van Jacob van Oudenhoven betreffende de loop van de oude Maas. 1982 pag. 158.
Beknopte geschiedenis van Oudheusden van 1285 tot 1688. 1983 pag. 97 en 166.
Recensie: Mensen uit mijn stadje. 1984 pag. 6.
De pastoors van Hedikhuizen tot 1692. 1984 pag. 49.
Middeleeuwse kloosters en kapittels in het Land van Heusden en Altena. Bij het 850-jarig bestaan van de abdij van Berne. 1984 pag. 125.
Hendrik I, hertog van Brabant, en zijn betrekkingen met de abdij van Berne vóór en na het jaar 1200. 1985 pag. 33.
De parochies Engelen en Vlijmen en haar onderlinge verhouding in de loop der eeuwen. 1985 pag. 89.
De parochies Engelen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en de abdij van Berne. 1985 pag. 103.
Babyloniënbroek en de abdij van Berne. 1986 pag. 24.
De Heren van Bokhoven uit het geslacht Oem van Arkel. 1986 pag. 33.
Het testament van een brouwer van de abdij van Berne uit het begin van de zestiende eeuw. 1987 pag. 15.
Een staat van de landerijen, tienden en cijnzen van de abdij van Berne uit circa 1580. 1987 pag. 65.
Een dominicaan tot deservitor of bedienaar van de parochie Engelen benoemd. 1987 pag. 178.
Prelaat Dirk Spierinck van Well, abt van de abdij van Berne van 1552 tot 1584, en zijn familie. 1988 pag. 6.
Huwelijksvoorwaarden van de echtverbintenis tussen Floris van Grevenbroeck en Cornelia van Harff in 1551. 1988 pag. 46.
De parochie van Engelen onder pastoor Joseph Cocx. 1988 pag. 105.
Pachtcelen betreffende landerijen van de abdij van Berne in de bannen van Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden onder het abbatiaat van Koenraad van Malsen (1528-1549). 1988 pag. 121.
Toenemende ontbossing rond het oude Berne onder abt Jan Moors. 1988 pag. 187.
Enige gegevens uit een oude kroniek, die het gebied van de heemkundekring 'Onsenoort' betreffen. 1989 pag. 137.
Piet Breugelmans, de onverschrokken parochieherder van Bokhoven. 1990 pag. 27.
Norbert van Gennep in de brieven van Bernard van Clairvaux. 1990 pag. 116.
De abdij van Berne onder keizerlijke bescherming vanaf 17 juli 1235. 1990 pag. 141.
Berne en Bedburg. 1990 pag. 183.
Het abbatiaat van Koenraad van Malsen van de abdij van Berne van 1528 tot 1549. 1991 pag. 82.
Aandacht voor de Hoge Maasdijk aan het eind van de zestiende eeuw. 1992 pag. 65.
Een ordonnantie betreffende het schouwen van de oude Maas uit de eerste helft van de zestiende eeuw. 1992 pag. 76.
Inkomsten van de drost-kastelein van Heusden sinds 1556. 1992 pag. 189.
De begrafenis van Walterus Meynarts, priester van de abdij van Berne, in de kerk van Bokhoven op 27 november 1692. 1993 pag. 17.
Jan Vercuylen, abt van de Abdij van Berne van 1608 tot 1621. 1993 pag. 97.
Een geldlening tegen interest door Thomas Ignatius van Immerseel, graaf van Bokhoven. 1994 pag. 15.
In Berlicum terecht gekomen Heusdense relikwieën. 1994 pag. 46.
Het korte abbatiaat van Arnold van Vessem, abt van Berne, 1607-1608. 1994 pag. 113.
Een pachtceel van 1543 betreffende land van de abdij van Berne in Rijswijk. 1994 pag. 189.
Het terugwinnen van land door de abdij van Berne en het bouwen van een uithof op het herwonnen land in de jaren 1450-1456 in Babiloniënbroek. 1995 pag. 94.
Lootcedulle van de wetering in Genderen. 1996 pag. 33.
De oorkonde van 1212 betreffende een verdrag tussen Dirk, Heer van Altena, en Jan, Heer van Heusden. 1996 pag. 49.
De stadshoven en refugehuizen van de Abdij van Berne. 1996 pag. 87.
Het herstel van Engelen als parochie in 1797. 1996 pag. 140.
Een opgedoken oorkonde betreffende Altforst en de abdij van Berne. 1997 pag. 39.
De gebouwen van de abdij van Berne op de plaats van stichting. 1997 pag. 49.
Inventarissen van aan de kerk van Hedikhuizen toebehorende goederen over de jaren 1855-1891. 1997 pag. 354.

Velden, G. van der o. Praem.

De 38 abten, die op de plaats van stichting van de abdij van Berne te Bern hebben geresideerd. 2004 pag. 2, 18, 34, 78, 94, 146 en 162.

Velden, Hans van der

Schipperstaal. 2004 pag. 15.

Veltman, A.A.M.

De hennepteelt in Drunen en Elshout. 1952 pag. 6 en 18. 1999 pag. 152.
Lieve Vrouwe Schuts te Elshout. 1968 pag. 101. 1985 pag. 119.

Vera, Hein

Hedikhuizen in de Utrechtsche Courant, 1794-1799. 1982 pag. 190.
Hedikhuizen in het begin van de vorige eeuw. 1996 pag. 16.

Verboord, Adrie

In memoriam Leo Hopstaken. 2015 pag. 174.
In memoriam Jo van de Wiel. 2016 pag. 14.
In memoriam Abt Gerardus Hopstaken. 2016 pag. 30.
In Memoriam Rini Wouters, 2018 pag. 103.
In Memoriam Peter de Jongh, 2018 pag. 209.
Het voetbalveld van RKVV Nieuwkuijk, 2018 pag. 212.
Gedicht Stolpersteinen. 2019 pag. 47.
De gelukzalige Herman Jozef. 2019 pag. 61.
In Memoriam Tom van der Aalst. 2019 pag. 91.
Schoenen in de Langstraat. 2019 pag. 124.
Het verhaal van Len van Roon. 2020 pag. 77, 97.
In Memoriam Adrie de Bonth. 2021 pag. 208. Kerkelijke ontwikkelingen in Drunen in de Franse tijd. 2021 pag. 233.

Verboord, H.

De mandenexportovereenkomst 1934-1940: nut en nonsens. 1984 pag. 209.
Nooit gedacht. Oorzaak, aanleiding en uitvoering van noodwoningbouw in 1945 in Vlijmen. 1985 pag. 149.
De Langstraatse mandenindustrie in historisch perspectief. 1986 pag. 50.
Van band tot mand... van kuil tot ketel. 1987 pag. 7.
Terug van een dwaalweg. 1987 pag. 33.
Opgravingen in granatenland. 1994 pag. 145.
Oktober/november 1944. 1995 pag. 25.
Het pand hoek Wolput/Zichtstraat te Vlijmen. 1995 pag. 126.
Voetbalhistorie van Olympia-Vlijmen 1932-1940 in cultuurhistorisch perspectief. 1996 pag. 17.
Duivelse en hemelse geheimen in driehoeksverhoudingen. 1997 pag. 345.
Van 1746: boerderij in de brand tot 1997: boerderij in de branding. 1998 pag. 55.
Nogmaals 'Achterstraat 66, Vlijmen, 1748'. 1998 pag. 70.

Verboord, Harrie

Ode aan de Mandenmaker. 2007 pag. 26.

Verboord, Jan H.

Alle begin is moeilijk. 1951 pag. 3.
Op den driesprong. 1951 pag. 14 en 27.
Terug van weg geweest. 1991 pag. 137.
Hoe mooi was mijn land. 1992 pag. 96 en 148. 1993 pag. 140.

Verboord, Jan

Van Postal naar de computer; brouwerij Het Hert van Corman. 2006 pag. 173.
Een stukje oude Wolput. 2008 pag. 42.
Voorjaar-1945. 2008 pag. 87.
Van potstal naar de computer. 2009 pag. 78.

Verbunt, Nico

Dierbare herinneringen aan mijn opa en oma. 2015 pag. 47.

Vercammen, Louis

De tijd verstrijkt. 2007 pag. 190. 2008 pag. 2 en 18.

Vercauteren, Dr. F.E.M.

Achttiende-eeuwse gegevens over Gansoyen. 1959 pag. 114.
Een bijdrage tot de economische geschiedenis van het Land van Heusden en de oostelijke Langstraat - omstreeks 1800. 1960 pag. 2.
Bokhoven, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 50.
Hedikhuizen (Haarsteeg), meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 52.
Herpt, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 56.
Oudheusden, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 60.
Elshout, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 62.
Nieuwkuijk, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 64.
Drunen, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 70.
Engelen, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 72.
Heusden, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 73.
Vlijmen, meningen en beoordelingen annexatie. 1960 pag. 75.
Archiefsprokkels betreffende Heusden en omstreken (beschrijving van een natuurramp in de zomer van 1750). 1960 pag. 184.
Overstromingen in de 17e en 18e eeuw, enkele persberichten. 1961 pag. 20.

Verhaak, Ph. J.M.

O.L.V. broederschap der processie Heusden-Kevelaer. 1984 pag. 65.

Verhoeven, J.

Inhuldiging van een nieuwe burgemeester in Haarsteeg. 1997 pag. 368.

Verlaat, A.

De schans van Engelen. 1982 pag. 57.
De St. Lambertuskerk te Engelen 50 jaar geleden ingewijd. 1983 pag. 137.
Een acte uit 1797 betreffende de parochie Engelen. 1985 pag. 110.
Het kerkgebouw te Engelen na 1587. 1987 pag. 138.
Bouwmaterialen, gebruikt bij de kerk te Engelen. 1987 pag. 140.
Activiteiten op het hoogste punt van Engelen. 1987 pag. 143.
De electrificatie van Engelen. 1995 pag. 82.

Vermeer, Dr. Pascalis, s.o. Cist.

Gemeenschapsgedachten. 1951 pag. 13.
De Patroon van de heemkundigen. 1951 pag. 25.
De meimaand voor Maria. 1951 pag. 50.
Wegwijzer in de heemkunde. 1951 pag. 61.
Nabeschouwing. 1951 pag. 133.
Ten geleide. 1952 pag. 1 pag. 33. 1955 pag. 1. 1956 pag. 49.
Optellen met boerenkrijt. 1952 pag. 31.
Het nonnenklooster 'Nieuw Mariendaal' te Heesbeen bij Heusden. 1953 pag. 116.
De kerken van Drunen en Nieuwkuijk. 1953 pag. 137.
Onze kerkpatronen. 1954 pag. 1.
De Cisterciënsers 50 jaar in Nederland. 1954 pag. 70. 2004 pag. 54.
De St-Clarastok te Drunen. 1954 pag. 132. Aanvulling. 1957 pag. 90.
Enkele boeken afkomstig uit de kloosters: Mariënkroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden. 1954 pag. 140 en 149.
De hanze te Drunen. 1954 pag. 166 en 205.
Bevrijdingsgeschiedenis Engelen en Bokhoven. 1955 pag. 84.
Nieuwkuijk, een vrije Heerlijkheid (Een verklaring uit 1410). 1955 pag. 121.
Enkele politieverordeningen van de gemeente Vlijmen in het jaar 1825. 1955 pag. 134.
De priesters van het dekenaat Heusden. 1955 pag. 162 en 205. 1956 pag. 12.
Maatregelen ter voorkoming van brand in Nieuwkuijk en Onsenoort vóór honderd jaar. 1956 pag. 175.
De brandweer in Nieuwkuijk vóór honderd jaar. 1956 pag. 188.
De boerderij. 1957 pag. 11, 23 en 26.
Berne (bij drie platen). 1957 pag. 15.
Het kasteel van Heusden (bij vier gravures). 1957 pag. 29.
De Drunense Duinen, eens de enig bewoonde plek in Midden-Brabant. 1957 pag. 33.
Engelen (bij drie prenten). 1957 pag. 44.
Enkele oude Vlijmense 'steeg'- en 'huizen' namen. 1957 pag. 65.
Hedikhuizen (bij een drietal plaatjes). 1957 pag. 78.
Kerk van Drunen van de jaren 1450-1874 (bij twee plaatjes). 1957 pag. 95.
Heusden bij enkele plaatjes. 1958 pag. 140.
In memoriam Petrus Adrianus van Beers. 1959 pag. 182.
Bij het afscheid van de heer A. van den Meerendonk. 1968 pag. 37.
De kapel van Onsenoort en de restitutie van de kerk van Nieuwkuijk. 1976 pag. 192.
Het ontstaan van de abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. 1979 pag. 66.
Het leven op Mariënkroon in de eerste vijftig jaar. 1979 pag. 69.
Bij het 850-jarig bestaan van de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. 1984 pag. 111.
Bevrijding van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in 1944. 1984 pag. 184.

Vermeulen, pater Arnoldus

Bij het gouden jubileum van de coöperatieve eerste Langstraatse stoom-zuivelfabriek te Drunen. 1955 pag. 100.
Drunen en Elshout. 1957 pag. 97.
Engelen en Bokhoven. 1957 pag. 103.
Heusden, Herpt en Hedikhuizen. 1957 pag. 109.
Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk. 1957 pag. 115.
Verslag van het heemkundig werkkamp te Drunen. 1957 pag. 128.
50 jaar St-Gertrudisgesticht. 1958 pag. 49.
Iets over toneel in Nieuwkuijk. 1958 pag. 77.
Een gelukkig initiatief (inrichting van de St-Lambertus kerk te Drunen). 1958 pag. 104.
Bij het Gouden Feest de Cooperatieve zuivelfabriek St. Isidorius te Herpt. 1958 pag. 104.
De relikwieën van de Gorkumsche martelaren. 1958 pag. 136 en 167.
Bezweringen en overlezingen. 1958 pag. 178.
Bij het werk van Walter Breedveld. 1959 pag. 28 en 178.

Vermey, D.

Enige projecten van de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen in de oostelijke Langstraat. 1959 pag. 8.

Versantvoort, J.

R.K. kerk te Bokhoven. 1956 pag. 125, 129 en 151.

Verschuren, G.

De randwallen van de Loonse en Drunense Duinen. 1991 pag. 186.

Verstijnen-Muskens, Lucie / Zutphen, Jan van

Zomer 1945: Elshoutse en Drunense boeren brengen paarden terug. 2020 pag. 120.

Vlemminx, Paul

Lied der ware archief-speurders. 1958 pag. 10.

Vlugt, J.M. van de

Rondom het schilderij 'Het vrouwke van Wezel'. 1968 pag. 2.

Vogelaar, H.

Onze gevederde zangers. 1972 pag. 186.
Onze gevederde vrienden. 1981 pag. 96.

Voogd, H.

Hemelrijk. 1953 pag. 66.
Het oude Maasje en de Romeinse Maas. 1954 pag. 53 en 106.
Hoe oud is de grens om Berne? 1964 pag. 79.
Enige grepen uit de geschiedenis van het platteland. 1964 pag. 241.
Romeinse woongronden in het Land van Heusden en Altena. 1965 pag. 17.
De wordingsgeschiedenis van de kerken in Noord-Brabant. 1965 pag. 49. 1966 pag. 33.
Een mooi schild van het voormalige Sint- Jorisgilde te Heusden. 1966 pag. 167.
De geheimen van de Herptse kerkheuvel. 1968 pag. 97.
Het vraagstuk van de romeinse wegen in het rivierengebied. 1968 pag. 156.
Belangrijke vondsten (Romeinse) aan het Oude Maasje te Heesbeen 157.
Gansoijen, het dorp in de Bergsche Maas. 1968 pag. 159.
Gedenkpenning van het ontzet van Heusden op 21 september 1797. 1970 pag. 159.
De Maasstroom. 1971 pag. 44.
Romeinse wegen en woongronden in het Land van Heusden. 1971 pag. 141.
Romeinse weg door Bovenland van Heusden. 1971 pag. 181.
Een 16e eeuws onderzoek naar de oude Maas-stroom. 1974 pag. 19.
De betekenis van bodemkartering voor onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied. 1976 pag. 107.
De bewoningsgeschiedenis in het rivierkleigebied van onze streek. 1977 pag. 26.
Een bijdrage over de ligging van Heusden in verband met het rivierenstelsel. 1987 pag. 30.
Een korte schets over het Boven- en Benedenland van Heusden. 1987 pag. 153.
De waterstaatkundige toestand van het Land van Heusden en Altena en het scheepvaartverkeer. 1987 pag. 174.

Vorser

Heiligen en vee in het kerkje Sint Antonius Abt in Bokhoven. 2007 pag. 87 en 161. 2008 pag. 25. Rectificatie. 2007 pag. 152.
Italianen en het kerkje in Bokhoven. 2008 pag. 163.
Christelijke iconografie en iconologie in ons heem. 2008 pag. 182.

Vries, drs. G.J. de

Het dorp Besoyen. 1966 pag. 178.

Vrind, R.A.M, de

De Moerputten. 1994 pag. 81.

Vugt, George van en Meijs, Bert

Het raadsel van de twee bruiden. 2001 pag. 14.
 

[ W ]

Waart, Dennis Maurice de

De elite van Drunen aan de hand van een lijst van geërfden uit het jaar 1652. 1997 pag. 378.

Wagenberg, M.A. van

75 jaar R.K. Boerenbond te Vlijmen. 1980 pag. 21 en 42.

Wammes, G.G.

Waterkering en verantwoordelijkheid. 1980 pag. 170.

Wartena, J.G.R.

De vegetatie van de Loonse en Drunense Duinen. 1968 pag. 108.

Water, J. van de

Raadgevingen en voorschriften. 1959 pag. 156, 170 en 183. 1961 pag. 89, 105, 125, 132, 153 en 178. 1962 pag. 8, 68 en 94. 1963 pag. 23. 1980 pag. 25,71 en 132. 1981 pag. 62, 91 en 174. 1982 pag. 36, 54, 102 en 119. 1983 pag. 44. Rectificatie. 1983 pag. 46 en 77.

Werkgroep boerderijen

Wie weet wat dit is? 1990 pag. 32. 1991 pag. 136.

Werner, F.

Drunen tussen 1960 en 1970. 1969 pag. 188.

Weijenberg, Hans van den

Vier generaties brandweerlieden in Vlijmen, 150 jaar brandweer. 2016 pag. 227.

Weijenberg, Piet van de

Smederij van de Weijenberg. 2013 pag. 2.
Drie generaties smeden. 2013 pag. 157.
Vlijmen en de vliegende bom. 2015 pag. 89.

Weijenberg, Piet van de en Meijs, Bert

Joden in de gemeente Vlijmen tijdens WO II. 2015 pag. 200.
De Vlijmense proef om opnieuw hop te gaan telen. 2015 pag. 210.

Weyn Banningh, F.J.H.

Namen van kerkmeesters (kapelmeesters) van de kerk (kapel) aan de Haarsteeg te Hedikhuizen van 1644 - 1823. 1979 pag. 136.

Weijters, C.J.

Rond de laatste Tongerloërs in Drunen. 1967 pag. 158.
Brabantse kerkschuren en kerkhuizen. 1969 pag. 39, 54, 67 en 123.
De restitutie van de parochiale kerk van Drunen. 1969 pag. 159.

Wiegmans, pater Leonardus

Uit de memoires van een Nieuwkuijkenaar. 1952 pag. 109, 143 en 158.
De gevelstenen te Heusden. 1952 pag. 110.

Wiegmans, pater Eligius. s.o. Cist.

De dierenwereld in onze Wielen. 1951 pag. 116 en 129. 1952 pag. 78, 85 en 100.
Een praehistorische vondst. 1951 pag. 128.
Over pijpenkoppen en zeeschelpen. 1952 pag. 122.
De weeraal. 1953 pag. 70.
Langs de slootkant. 1953 pag. 109.
Wat er gebeurt als de bladeren vallen. 1953 pag. 157.
Het ontstaan van de nieuwe wiel van Vlijmen. Verslag van de overstroming in 1799. 1954 pag. 156, 172 en 191. 1955 pag. 123.
Oorlogsruigte. 1954 pag. 177.
Natuurschoon in de gemeente Vlijmen. 1955 pag. 136.
De Wiel van Haarsteeg. 1956 pag. 122, 137, 145 en 168.

Wiel, A.J. van de

St. Hubertusgilde te Drunen. 1967 pag. 30 en 49.
Pauselijke zouaven, 1867-1967. 1967 pag. 82.
Verordening op de openbare lagere school in de gemeente Drunen. 1980 pag. 65.
Instructie voor het onderwijzend personeel in de openbare lagere school der gemeente Drunen. 1980 pag. 91.

Wiel, Rini van de

Helden. 2019 pag. 77.
Lego. 2019 pag. 94.

Wiel, Martijn van de

Een bijzondere gast. 2014 pag. 78.

Wilgers, A.

De rode bosmier. 1951 pag. 103.

Willems, W.

Hoog water in Bokhoven. 1956 pag. 106.

Willemse, gezusters

De oorlogsdagen in Bokhoven van 21 oktober tot 12 november 1944. 1994 pag. 156.

Wilt, G.P.A. de

St. Catharinagilde te Herpt. 1952 pag. 114.
Een nieuw dorpsplein. 1952 pag. 172.
De Vliedberg. 1952 pag. 181.
Accoord tussen die van Herpt van eenre en die van Nieuwkuijk en Onzenoort tot de andere zijde. 1953 pag. 188.

Wit, Henk de

Joodse onderduikers in de Badhuisstraat in Drunen. 2013 pag. 165.

Wit, Henk de en Jongh, P.C. de en Meijs, Bert

De gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog (1914-1918). 2014 pag. 97.

Wit, J.H. de O.F.M. Cap.

Beelden uit mijn kinderjaren. 1997 pag. 59.
Herinneringen van een 85-jarige. 1997 pag. 66.

Witjens - Ten Sijthof, N.

Over 'Het oude huis te Berne' bij Nederhemert. 1984 pag. 132.

Wolfs, Rien

Neergestorte vliegtuigen in Drunen 1940-1945. 2020 pag. 72.

Wolthuis, Drs. E.

Waarom zijn de leerlooierijen, die tot ca. 1860 nog overal in Nederland voorkwamen, in 1906 vrijwel alleen nog te vinden zijn in De Langstraat? 1986 pag. 145.

Wouden, C. van der

Grafzerken en wapens in enkele kerken van ons dekenaat. 1965 pag. 209.

Wouters, Rini en Ossenblok, Johan van de

Nogmaals Piet van Oijen. 1986 pag. 98.

Wuisman, P.J.M.

Jacht op een gestolen paard uit Drunen in 1882. 1978 pag. 11.

Wijk, Ir. Machien van

Het geslacht Van Wijck uit Kleidorp. 1972 pag. 157.

Wijs, P.L.A.M. de

De Hongerenborg. 1993 pag. 162. 1996 pag. 60.
 

[ Z ]

Zeeuwen, W.J.

Het oer-stroomgebied van de Maas. 1974 pag. 2.
Het stroomgebied der grote rivieren in het bijzonder de Maas. 1974 pag. 33, 45, 101, 138, 157 en 195. 1975 pag. 6 en 37.
De Baardwijkse toren en kerk na de St. Elisabeths-vloed, 1421-1424. 1976 pag. 142.
Historisch overzicht van het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen. 1977 pag. 17.
Ecologisch overzicht. 1977 pag. 75.
Hoe zag het landschap eruit voor de aanleg van de Baardwijkse Overlaat in 1766. 1977 pag. 103. 1978 pag. 13 en 28.
De grote brand in Baardwijk op 13 en 14 april 1758. 1978 pag. 122.
Het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen. 1978 pag. 130. 1979 pag. 27 en 186.
De overstromingsramp van Nieuwkuijk en Vlijmen in de nacht van 29 op 30 december 1880. 1980 pag. 146.
Watersnood Nieuwkuijk 1880: discussies rond de schuldvraag. 1980 pag. 178.
Beschrijving van de kaart van de Baardwijkse Overlaat van voor 1766 van voor de aanleg. 1981 pag. 79.
Beschrijving van de twee kaarten van het stelsel der Overlaten. 1981 pag. 90.
Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen. 1981 pag. 117.
Het Waterschap Heemraadschap van de Hoge Maasdijk van stad en Land van Heusden, verenigd met de Oudheusdense, Doeverense en Drongelense Zeedijk, 1612-1911. 1982 pag. 51.
Oude perceelsnamen in Stad en Land van Heusden. 1982 pag. 110 en 176. 1983 pag. 14, 50, 66 en 90.
De Priemsteeg en het verdwenen veendek. 1988 pag. 184.

Zon, A. van

Twee tuinbouw-pioniers uit Vlijmens glorietijd. 1953 pag. 24 en 34.
Herinneringen aan de oude hopteelt. 1953 pag. 142.
Oude weervoorspellingen. 1953 pag. 149 en 176.
De Vliedberg in den Banne van Vlijmen. 1966 pag. 8.
Vastelaoved in aauw Vlijmen. 1967 pag. 5 en 17.
Kermes in aauw Vlijmen. 1968 pag. 44.
Jonas van de Haorsteeg. 1968 pag. 121.
Allerziele. 1968 pag. 154.
Zand erover. 1968 pag. 168.
De mijn is dicht, een vraag blijft open. 1970 pag. 2.
Een nieuw element in de heemkundekring Onsenoort. 1970 pag. 161.
In donkere nachten. 1971 pag. 205.
Huwelijksaankondigingen in de gemeente Vlijmen. 1972 pag. 180.
Onderzoek in de nieuwe of binnenwiel van Haarsteeg. 1973 pag. 110.
Brand in de kerstnacht. 1973 pag. 198.
Koninklijk bezoek aan Vlijmen en Nieuwkuijk in 1904. 1974 pag. 113.
Tegen vuur en vlam, ontwikkeling van het brandweerwezen in Vlijmen. 1975 pag. 91. 1976 pag. 3, 26, 37, 50, 68, 81, 100, 136, 211 en 219. 1977 pag. 13, 24, 40, 58, 71, 89, 109, 118 en 186. 1978 pag. 2, 18 en 42.
De Vlijmense hopteelt door de eeuwen heen. 1978 pag. 161 en 177.
De vegetatie in onze streek in 1848. 1979 pag. 62.
De Vlijmense gemeentebegroting 170 jaar geleden. 1980 pag. 13.
Plan van belasting en begrooting der behoeftens voor de gemeente Vlijmen in 1809. 1980 pag. 14.

Zon, Marijke van

Vlijmens top-hit anno 1928. 1969 pag. 50.
Zo druk, als de pan op vastenavond. 1970 pag. 5.
Rode wijn en brandewijn. 1971 pag. 124.
Vlijmen uit de 'doekjes'. 1972 pag. 152.
Bruiloft in Vlijmen. 1973 pag. 156.

Zon - van Bladel, M.

1975, het jaar van de vrouw. 1975 pag. 217.
De beste wensen. 1976 pag. 1.
Pier de mandenmaker. 1976 pag. 129.
 
___________
R-MGT

wordpress analytics