Lidmaatschap van de Heemkundekring

Heeft u belangstelling voor de historie van uw eigen omgeving, word dan lid van Heemkundekring Onsenoort.
De contributie bedraagt € 25,- per jaar.
U ontvangt dan ons maandelijkse mededelingen- en informatieblad Plekbord en 11 keer per jaar het blad Met Gansen Trou (MGT).

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december maar u kunt natuurlijk ook tussentijds lid worden, waarbij de contributie naar rato betaald wordt.

Aanmelding:

Dit kan door het invullen van de onderstaande gegevens:
 

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres
Geboortedatum
Wilt u vrijwilligerswerk doen? Ja/Nee
Wil het Plekbord ook digitaal per email ontvangen? Ja/Nee
   

Machtiging:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Heemkundekring "Onsenoort" om per jaar een bedrag van
zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens verschuldigde lidmaatschapskosten.

Naam Rekeninghouder
Bankrekeningnummer (IBAN)
Plaats
Datum 04-03-2024
   
Door op de knop Versturen te klikken, verleent u tot het moment van opzegging aan Heemkundekring "Onsenoort" de machtiging om elk jaar de verschuldigde lidmaatschapskosten te innen.
 


U kunt deze pagina ook afdrukken en ondertekend verzenden naar Heemkundekring Onsenoort, Abdijlaan 6b, 5253 VP Nieuwkuijk.

Voor extra inlichtingen kunt u ook een van de bestuursleden bellen (klik >) Over Ons / Bestuur.