De agenda van de Heemkundekring


Meer informatie over de activiteiten staat in nieuwsbrief Plekbord,
in het meest recente Plekbord staat ook de actuele Agenda.


11 april 2021:

Expositie Bossche School

Onder voorbehoud.
Meer informatie volgt later.

1 juni 2021:

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Normaal gesproken zouden we begin februari onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden hebben.
We houden die nu nog even tegoed, waarbij we zowel willen voldoen aan onze statuten dat een ALV moet worden gehouden binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, maar ook graag een echte ALV willen houden, dus gewoon in de zaal.

Ofwel: ‘Onze ALV, liever niet digitaal, maar gewoon in een zaal’.

Voorlopig hebben wehiervoor de datum van dinsdag 1juni vastgelegd. Staan de beperkingen het ook dan nog niet toe, dan schuiven we de ALV toch maar door naar het najaar.