Heemkundekring Onsenoort en ANBI

Bij de Belastingdienst is onze vereniging aangemerkt als een culturele-ANBI en ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Met deze aanmerking heeft onze vereniging fiscale mogelijkheden met betrekking tot schenkingen en erfenissen, sponsoren en particulieren mogen hun schenking van de belasting aftrekken, we kennen geen BTW-verrekening en er zijn mogelijkheden bij vergoedingen voor vrijwilligers.

De aanmerking houdt wel verplichtingen in. Lezingen en cursussen moeten aantoonbaar openbaar zijn, excursies moeten ook voor niet-leden toegankelijk zijn of excursies moeten gericht zijn op scholing van leden. Ook is het belangrijk dat de vereniging aantoonbaar adviseert aan de gemeenten op historisch en/of archeologisch gebied of bij monumenten en deelname heeft in gemeentelijke commissies.

Per 1 januari 2014 verandert de regelgeving en komen er nieuwe voorwaarden. Eťn van die voorwaarden is dat vanaf die datum verschillende gegevens van onze vereniging openbaar gemaakt moeten worden en op onze internetsite geplaatst moeten worden.

Het gaat daarbij om de volgende gegevens:


Naam

Heemkundekring Onsenoort


RSN of fiscaal nummer

Niet van toepassing


Contactgegevens


Bestuurssamenstelling


Activiteitenplan 2016

Bestuur

Huisvesting

Lezingen en presentaties

Boekuitgiften

Tentoonstellingen

Archeologie

Monumenten

Excursies

Met Gansen Trou - Plekbord

Educatieve activiteiten

Deelname aan 'evenementen van derden'


Beloningsbeleid

Onze vereniging kent geen beloningsbeleid en aan leden worden geen beloningen betaald.


Doelstelling

Heemkundekring "Onsenoort" is de voortzetting van de op 20 juni 1943 opgerichte vereniging en hernieuwd opgericht op 23 september 1947.
Onze notariŽle akte dateert van 30 september 1975.

Doel:

In de statuten, vastgelegd per notariŽle akte van 13 april 1995, staat aangegeven hoe dit doel bereikt zou kunnen worden. De statuten zijn, conform het besluit op de ledenvergadering van 10 februari 2009, op 15 maart 2010 gewijzigd.
De vereniging heeft als werkgebied het voormalige dekenaat Heusden, hetgeen overeenkomt met de huidige gemeente Heusden en de dorpskernen Engelen en Bokhoven.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Medio januari wordt het Jaaroverzicht van het voorgaande jaar met de gerealiseerde activiteiten geplaatst op de internetsite.

Klik hier voor het Jaaroverzicht 2015.


FinanciŽle verantwoording

Resultatenrekening 2015

HKKO resultaten 2015