Het Bestuur van de vereniging

Het huidige bestuur bestaat uit 9 personen en ziet er als volgt uit:

Bestuurslid Functie Aandachtsveld/verantwoordelijkheid  

Adrie Verboord voorzitter - Organisatie HKK Onsenoort
- Ledencommunicatie
- Redactie Plekbord
- Externe relaties
- Contacten met
    o Stichting Mariapoli MariŽnkroon
    o Stichting Abdij MariŽnkroon
    o Stichting Honsoirde
voorzitter

Gien van Wijk vice-voorzitter - Activiteitencommissie, lezingen
- Beheer van de activiteiten agenda
- Beheer archief
- Beheer foto en film archief
- Vertegenwoordiging naar Brabants Heem
bestuurslid

Jan van Gils secretaris  - Beheer verenigingssecretariaat
- Beheer digitale postbus bestuur@hkkonsenoort.nl
- Aansturing bestuursvergaderingen
- Aansturing Algemene Ledenvergadering
- Ledenadministratie
- Beheer van het bestuursarchief
secretaris

Frank Velthuizen penningmeester - FinanciŽle administratie
- Project administratie
- Contactpersoon Commissie Excursies
- Beheer Webshop
- Beheer boekenvoorraad bij boekhandels
penningmeester

Adrie van Bladel bestuurslid - Beheer Heemkamer en Heemunit
- Huisvesting
- Activiteitencommissie, rondleidingen MariŽnkroon
- Beheer roerende zaken HKK Onsenoort
bestuurslid

Nico Dircksens bestuurslid - Redactie MGT
- Beleidsgebied Monumenten
- Activiteitencommissie lid, publiciteit
- Contactpersoon Educatiecommissie
- Werkgroep Monumenten
bestuurslid

Frans van Noppen bestuurslid - Redactie MGT
- Activiteitencommissielid, exposities
- Beleidsgebied Kunst en cultuur
- Contactpersoon Postverzorging MGT
- Beleidsgebied Huisstijl
- Beleidsgebied website en digitale media
bestuurslid

Bas Rietdijk bestuurslid - Beleid Archeologie
- contactpersoon Archeologische Werkgroep
- Commissie 75 jaar bestaan HKK Onsenoort in 2022
bestuurslid

Jean_Pierre Beerens bestuurslid - Activiteitencommissie, Wandelingen
- Beleidsterrein Landschapscultuur
bestuurslid

Reacties

U kunt het bestuur een email sturen op het volgende adres:
Klik hier om een email te sturen

ingang toren