Wat is eigenlijk Heemkunde

Heemkunde is de kennis, het onderzoek en het vastleggen van het heden en verleden van het heemgebied, de eigen streek, de eigen woonomgeving, en de daar wonende mensen. Het onderzoek wordt gedaan vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten.
Tot het begrip heemkunde behoren verschillende aspecten, zoals onder andere: de geschiedenis, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening. Kortom: alle sporen uit het verleden die mensen waardevol vinden om te bewaren.

Het heemgebied:

Het heemgebied van de vereniging heemkundekring "Onsenoort" bestaat uit de huidige gemeente Heusden en de kerkdorpen Engelen en Bokhoven.

Doel:

het doel van de vereniging is uiteraard het opwekken en bevorderen van belangstelling voor heemkunde.

Te realiseren door:

  • Het organiseren van lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen en andere evenementen.
  • Ondersteuning van degenen die zich, met name binnen de vereniging, bezighouden met heemkundige activiteiten zoals de archeologische werkgroep, de monumentencommissie en de foto- en filmgroep.
  • Het uitgeven van het maandblad "Met Gansen Trou" en het mededelingen- en informatieblad "Plekbord".
  • Het ijveren voor het behoud van waardevol landschap.
  • Het uitgeven van streekgebonden boeken of het verlenen van ondersteuning daarbij.
  • Stamboomonderzoek,
  • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan overheidsorganen, waaronder de gemeente.
  • Aandacht voor ambachten en beroepen, cultuur en dialecten.

wordpress analytics